burtu.se

mormors mormor

Anna Charlotta Eriksson

1869-1938


Generation I

f
2 Jonas August Eriksson, född 23 mars 1831 (döpt 25 mars 1831) i Böksta, Balingsta (Uppl), död 26 januari 1915 i Skillinge, Litslena (Uppl).
Far? 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ]

Flyttar efter giftermålet tillsammans med hustrun från Ransta i Gryta socken till Nysätra socken där han blir statkarl i byn Alsta. 1863 flyttar familjen vidare till Resta kvarn i samma socken där Jonas August blir mjölnare.
[Gryta hfl AI:14 (1856-1860) s.70, Nysätra hfl AI:17 (1853-1857) s.10, Nysätra hfl AI:19 (1862-1866) s.8,178]

Innan giftermålet går det följa honom tillbaka till Ransta kvarn i Gryta socken där han är dräng hos mjölnaren Zacharias Grass. I inflyttningskolumnen står att han kom hit från Uppsala 1846, men i Uppsalas utflyttningslängder finns ingen Jonas August Eriksson detta år.
[Gryta hfl AI:12 (1844-1850) s.59]

I ovannämnda husförhörslängder står att han var född 23/3 1831 i Balingsta. I födelseboken för Balingsta finns mycket riktigt en Jonas August född detta datum. Föräldrarna var Maja Stina Holmström och Lars Gustav Jonsson, vilket dock inte låter helt rätt eftersom den Jonas August som eftersöks har patronymikonet Eriksson. Men i brist på andra alternativ följer vi denna Jonas August framåt i tiden. Redan 1837 dör Lars Gustav och modern Maja Stina gifter om sig med gårdsägaren Anders Gustav Eklöf och flyttar till Uppsala 1840. 30 oktober 1846 lämnar yngligen Jonas August Eklöf Uppsala.
[Balingsta fb C:3 (1780-1858) s.175, Balingsta hfl AI:12 (1835-1840) s.87, Uppsala hfl AIb:14 (1845) s.149, Uppsala ufl BI:6 (1837-1861) opag.]

Lars Gustav Jonsson och Maja Stina Holmström hade ytterligare 2 söner. En av dem hette Karl Gustav. Han blev skräddargesäll i Uppsala, men dör redan 1854, endast 21 år gammal. I bouppteckningen, som upprättades i november samma år, framgår att hans arvingar bl.a. var brodern drängen August Erichsson. Den Jonas August Eriksson som blir mjölnare i Nysätra är alltså identisk med Maja Stina Holmströms son född i Balingsta 1831.
[Uppsala rådhusrätt och magistrat FIIa:53 (1851-1860) s.110]

Varför han tar namnet Eriksson är oklart. Kanske fick han under tonåren reda på att det inte är Lars Gustav som är hans far? P.g.a. dessa osäkerheter är inte Lars Gustav Jonsson eller hans anor medtagna i denna anlista.


Gift 24 mars 1856 i Gryta (Uppl) med

m
3 Anna Greta Asplund, född 11 december 1831 (döpt 12 december 1831) i Nybygge, Balingsta (Uppl), död 17 augusti 1914 i Skillinge, Litslena (Uppl).
Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ]

vb: Muntligt bifall af närvarande giftoman Fadren Stat. Drängen Johan Gustaf Asplund vid Mojebro, Hagby socken. Icke beslägtade.


Generation II


fm
5 Maja Stina Holmström, född 27 januari 1806 (döpt 28 januari 1806) i Hillinge, Hagby (Uppl), död 4 november 1854 (begravd 7 november 1854) i Örtedalen nr.15, Svartbäcksroten, Uppsala domkyrkoförs (Uppl).
Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Son 2 ]

Återfinns i
Hagby hfl
AI:3 1817-1821 f.58 - "Maja Stina" i Hagen, tillsammans med mor och syster Kajsa. Till G Uppsala 1820.
1821-1824 f.96 - "Maja Stina" i Brunna, tillsammans med mor, styvfar och systrar. Från Ramsta 1821, till Dalby 1822.
Dalby hfl
AI:5 (1816-1829) f.110 - "Maja Stina Rahm", piga i Hessle by. 1822 från Hagby.
Hagby hfl
AI:3 1824-1829 f.184 - i Brunna, tillsammans med mor, styvfar och systrar. Från Dalby 1824. Till Balingsta 1828. Stjufdottern Maja Holmström Stina Ram (Holmström har lagts till senare)

Namnet Holmström har sedan tidigare tagits av systern Katarina. Var det kommer ifrån är okänt.

Bouppteckning återfinns i Uppsala rådhusrätt och magistrat FIIa:51 (1851-1860) f.604r ...i ett föregående gifte med aflidna bonde Lars Jonsson 2ne barn sonen August myndig, dottern Johanna 19 år...


mf
6 Johan Gustav Asplund, född 30 november 1804 (döpt 30 november 1804) i Uppsala domkyrkoförs (Uppl), död 6 april 1871 i Möjbro, Hagby (Uppl).
Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]

Dräng senare statardräng i ett par socknar omkring dagens Örsundsbro. Byter efternamn från Asp till Asplund omkring tiden för giftermålet 1828.

Återfinns i
Balingsta hfl AI:10 (1823-1829)
s.117 - Dräng hos comministern Per Dalin 1824-1825.
s.60 - Dräng i Källbo 1826.
s.64 - Dräng i Bodarne 1826-1828. Till Hagby 1828.
Hagby hfl AI:3 (1817-1831) s.181 - Dräng hos bonden Johan Bodinsson i Vallby 1828. Till Balingsta 1829.
Balingsta hfl
AI:10 (1823-1829) s.49 - Statdräng i Nybygge under Norsta rote 1829. Här finns också hustrun Charlotta och dottern Maria Charlotta.
AI:11 (1830-1834) s.30 - Statdräng i Nybygge under Norsta rote 1830-1832. Till Ramsta 1832.
Ramsta hfl AI:3 (1819-1838) s.175 - Statdräng i Kefflöt 1832-1833. Till Hagby 1834.
Hagby hfl AI:4 (1831-1835) s.9, AI:5 (1836-1840) s.9, AI:6 (1841-1845) s.9, AI:7 (1846-1850) s.9, AI:8 (1851-1855) s.11, AI:9 (1856-1860) s.10, AI:10 (1861-1865) s.11, AI:11 (1866-1870) s.9 - statdräng på Kronobefallningsmannen Sahlins ägor i Möjbro 1834-1871.


Gift 28 september 1828 i Balingsta (Uppl) med

mm
7 Charlotta En, född 4 maj 1805 (döpt 5 maj 1805) i Eningsböle, Gryta (Uppl), död 23 september 1879 i Möjbro, Hagby (Uppl).
Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ Dotter 3 ]

Hemma hos föräldrarna till 1821. Återfinns därefter i
Nysätra hfl AI:10 (1815-1822) f.134, AI:11 (1822-1827) f.33 - Piga hos gamle riksdagsmannen Anders Jonsson i Mosta 1821-1822. Till Gryta 1822.
Gryta hfl AI:9 (1822-1828) f.198 - Piga i Höja 1822-1827. Till Balingsta 1827.
Balingsta hfl AI:10 (1823-1829) f.93 - Piga hos rättaren Anders Ersson Gelin i Säva 1827-1828. Gift 1828.


Generation III


fmf
10 Peter Olofsson Ram, född 1776 i Gamla Uppsala (Uppl), död 22 maj 1811
(begravd 26 maj 1811) i Hillinge ägor, Hagby (Uppl).
Maka 11 ] [ Dotter 5 ]

Soldat för Hillinge rote i Hagby sn., nr.48 i Andre majorens kompani, Upplands regemente. Antagen 11/12 1799 (enligt 1800 års rulla är han 24 år gammal), längd: 5 fot 6 1/2 tum.

I generalmönsterrullorna, där han är skriven som "Pehr Olofsson Ram", finns följande värt att notera
1806: Sjuk på Sjukhuset
1807: Nu skriven som vice korporal
1815: Corporalen Pehr Olson Rahm död d.22 Maji 1811

Återfinns i Hagby hfl
AI:2a (1787-1807) 1801-1807 s.139 - Hillinge ägor, med hustru, svärmoder och dottern Anna Greta (skadat uppslag).
AI:2b (1801-1816) 1808-1813 s.226 - f.1776 i Gl Uppsala, hu f.1782 i Ramsta och de tre döttrarna. Ingen lämplig kandidat har gått att finna i Gl Uppsala fb.

Bou återfinns i Hagunda häradsrätt F:10 (1811-1815) (SVAR Bildid: C0104505_00053)
År 1811 den 27de Maij Hölld Laga Bouptekning efter aflinde Corporalen Petter Rahm på Hillinge bys ägor i Hagby socken som med döden afgick den 22dra maij detta år, och lämnade efter sig enkan Maria Matts Dotter och Tränne omyndiga barn, och egendomen upgafs af enkan, som förrättades af underteknad, som följer.

I boet fanns bl.a. en guldring, ett fickur i silver och en pipa. På torpet fanns 1 ko, 2 tackor med lamm och 2 svin. Boet värderades, efter avdragna skulder, till 33 Rd banco.


Gift 29 december 1801 i Hagby (Uppl) med

fmm
11 Maria Matsdotter, född 17 augusti 1782 (döpt 18 augusti 1782) i Skälsta, Ramsta (Uppl), död 14 mars 1851 (begravd 23 mars 1851) i Brunna, Hagby (Uppl).
Far 22 ] [ Mor 23 ] [ Make 10 ] [ Dotter 5 ]

Efter första makens död flyttar hon från Möjbro till Hagen i Hagby socken. Till Hagen flyttar, utöver hennes tre döttrar, även hennes gamla mor Greta (f.1742). 1822 gifter hon sig med bonden Erik Nilsson och flyttar då till hans hemort Brunna i Hagby.
[Hagby hfl AI:2b (1801-1816) s.226 & 285, AI:3 (1817-1831) s.58 & 96]

Bou återfinns i Hagunda häradsrätt FI:17 (1851-1857) (SVAR Bildid: C0104512_00045)
År 1851 den 24 Mars uptecknades qvarlåten skapen efter enkan Maja Mattsdotter i Brunna Hagby socken som dog den 14de i sama månad og efterlemnade dottrarne Anna Greta gift med hemmansegaren Per Jansson, Maja Stina gift med gårdsegaren Anders Eklöf, Johanna gift med hammansegaren Lars Tibblin samt 2ne dotter barn Adolf Vilhelm och Maja Greta, omyndiga; dessa sednares förmyn dare ofvan nämnde Tibblin, vid förrättnin gen närvarande samt Per Jonsson upgåfvo egendomen i ordning som följer


mff
12 Johan Asplund, född 1780 i Knivsta (Uppl), död 25 juli 1867 i Bragby ägor, Ramsta (Uppl).
Far 24 ] [ Mor 25 ] [ Maka 13 ] [ Son 6 ]

Dräng i Uppsala när äldsta sonen föds här 1804. Antagen till dragon 2/4 1805 för nr. 117 Asp i Majorens kompani och Livregementets dragoner. Längd 5 fot och 9 1/2 tum. Under mitten av 1830-talet genomgår regementet en mindre omorganisation och Johan blir flyttad till nr.16 i Uppsala skvadron. Får avsked 1838, i rullan för nämnda år står följande att läsa: Har bivistat fältslagen 1813 och 1814. Tjent utmärkt väl. Begär och får avsked med anmälan till underhåll.
[Rullor 1724- FI:164 (1808-1809) opag. (SVAR Bildid: A0052163_00194), GMR - Livregementets dragoner vol. 815 (1838-1841) opag. (AID: v375986a.b2460)]

Återfinns i
Knivsta hfl AI:1 (1790-1803) mf.216v - Dräng i Skottsila, Jan Jansson född 1780 i Knivsta. Kom från Haga 1799, flyttar till Vassunda 1800.
Vassunda hfl AI:3 (1798-1805) N.38 - Dräng i Ekham, Jan Jansson född 1780 i Knivsta. Kom från Knivsta 1800, flyttar till Alsike 1802.
Alsike hfl AI:1 (1792-1805) s.185 - Dräng i Krusenberg, Jan Jansson född 1780 i Knivsta. Kom från Vassunda 1802, flyttar till Uppsala 1804.
Ramsta hfl
AI:2 (1787-1818) mf.201, 290, 342 - Bragby ägor, ryttaren Johan Asp med hustru och barn. Kom hit från Uppsala 1805.
AI:3 (1819-1838) mf.78, 166, 268 - Bragby ägor. Skriven med efternamnet Asplund från 1825.
AI:4 (1839-1848) mf.83, 178 - Bragby ägor, avskedad dragon.
AI:5 (1849-1860) mf.92 - Bragby ägor, kyrkovaktaren Johan Asplund född 6/6 1780 i Knivsta. Hustrun död 1851.
AI:6 (1861-1865) f.115 - Bragby ägor, blind kyrkovaktare, wistas hos sin måg Eriksson i Funbo 1861.
AI:7 (1866-1870) f.112 - Bragby ägor, död 1867.


Gift 1803 med

mfm
13 Greta Jansdotter, född 27 februari 1784 (döpt 28 februari 1784) i Norrby, Skederid (Uppl), död 17 oktober 1851 (begravd 23 oktober 1851) i Bragby ägor, Ramsta (Uppl).
Far 26 ] [ Mor 27 ] [ Make 12 ] [ Son 6 ]

Lämnar hemmet i Norrby omkring sommaren 1800.
Från hösten 1800 till sommaren 1801: piga hos bonden Jan Matsson i Stora Sunnerby, Kårsta socken (husförhör 30/10 1800, nattvard 7/6 1801).
[Skederid hfl AI:6 (1794-1800) s.62, Kårsta hfl AI:4 (1792-1802) s.156]
Senhöst, vinter och vår 1801-02: piga hos bonden Lars Olofsson i Gullunge, Skederid.
[Skederid hfl AI:7 (1801-1807) s.44]
(Vår)Sommaren 1802: piga på herrgården Kungshamn i Alsike socken (husförhör 16/4, nattv. 29/8).
[Alsike hfl AI:1 (1792-1805) s.225]
Från omkring hösten 1802: piga på Sko gård i Skoklosters sn. Flyttar sedan därifrån till Uppsala omkring 1803-04.
[Skokloster hfl AI:1 (1787-1806) s.60]

Bouppteckning återfinns i Hagunda häradsrätt FI:17 nr.48
År 1851 den 24de October förrättades Boupteckning och wärdering efter kyrkovatktaren Johan Asplund afl Hustru Greta Jans Dotter på Bragby Eg i Ramsta sn, som med döden afgick den 17de i berörde månad, och efter sig lämnade Enkemannen Asplund, sonen statdrängen Johan Gustaf Asp lund i Möjbro Hagby sn, sonen Bonden Carl Fred: Bergman i Orrbo Näs sn, sonen stat drängen And: Wilh: Asplund vid Friberg Kulla sn och dottern Maria Margreta gift med Bonden Eric Ericsson i Manby Fundbo sn...


mmf
14 Erik Olofsson En, född 17 april 1761 (döpt 19 april 1761) i Årsta Soldathus, Rasbo (Uppl), död 19 augusti 1825 (begravd 28 augusti 1825) i Eningsböle, Gryta (Uppl).
Far 28 ] [ Mor 29 ] [ Maka 15 ] [ Dotter 7 ]

Dräng hos Bonden Anders Jansson i Kräby från 1776. Hos Jansson finns också systrarna Kajsa och Stina (fosterdöttrar?).
[Rasbo hfl AI:6 (1774-1780) s.30, Rasbo hfl AI:7 (1781-1787) s.36]

1785 antagen till soldat nr.14 i andre majorens kompani i Upplands regemente. Flyttar samma år till roten i Eningsböle i Gryta socken. Bevistar hela det finska kriget 1788-1790 och avancerar till vice korporal. Ersatt av sonen Jan 1811.
[GMR Upplands regemente 1792 opag. (SVAR Bildid: A0028005_00144), 1815 opag. (SVAR Bildid: A0028008_00300)]

Återfinns i Gryta hfl
AI:4 (1787-1793) f.157 - Eningsböle, soldat med hustru och barn. Här finns även systern Kajsa.
AI:5 (1794-1800) f.165 - Eningsböle, vicekorporal med hustru och barn.
AI:6 (1801-1807) f.169 - Eningsböle, vicekorporal med hustru och barn.
AI:7 (1808-1814) f.149 - Eningsböle ägor, avskedad vicekorporal.
AI:8 (1815-1821) f.175 - Eningsböle, kyrkvaktare, hustrun död 1815.
AI:9 (1822-1828) f.183 - Eningsböle, hos sonen Erik, död 1825.

Hagunda häradsrätt FI:12 (1820-1826) s.223
År 1825 den 29 augusti förettades Laga Boupteckning efter afl kjörkovacktaren Eric En i Gryta socken hvillken efter sig lemnat 4 barn, son Jan, son Erick, son Gustaf och Dottren Låtta Hwillka 2ne sistnemde äro omyndige, och egendommen upgafs af undertecknad i följande ordning naml

Gift 23 oktober 1791 i Gryta (Uppl) med

mmm
15 Anna Kajsa Håkansdotter, född 11 september 1766 (döpt 14 september 1766) i Hatet, Höja, Gryta (Uppl), död 29 augusti 1815 (begravd 3 september 1815) i Eningsböle, Gryta (Uppl).
Far 30 ] [ Mor 31 ] [ Make 14 ] [ Dotter 7 ]

Flyttar i samband med giftermålet från Höja till Eningsböle i Gryta socken.

Hagunda häradsrätt FI:10 (1811-1815) s.241
År 1815 den 11 Septemb förrättades boupteckning, efter afskeddade Corporalen Eric Ens afl Hustru Anna Cattarina Håkans dotter på Eningböle egor i Gryta socken, som blef död den 29 sistl. augusti och efter sig lämnat mannen mäd 4 barn, son Jan 23, son Eric 19, son Gustaf 3, och dottren Lotta 10 år

Kreatur: 1 gl häst, 1 ko, 1 kalv, 6 får, 1 sugga, 2 större och 4 mindre grisar. Totalt uppgick boet till 128 riksdaler banco och 36 skilling.


Generation IV


fmmf
22 Mats Andersson, född 15 juni 1734 (döpt 16 juni 1734) i Tyresta,
Litslena (Uppl), död 15 januari 1804 (begravd 26 januari 1804) i Möjbro,
Hagby (Uppl).
Far 44 ] [ Mor 45 ] [ Maka 23 ] [ Dotter 11 ]

Gifter sig till Svirsta i Ramsta sn. 1759. Han kom då från byn Lund i samma socken där modern och styvfadern återfinns i Ramstas första hfl (AI:1 (1766-1786) mf.16v).

Återfinns i
Ramsta hfl AI:1 (1766-1786)
mf.11v - Bonde i Svirsta, flyttar till Skälsta i samma socken 1766.
mf.128v - Bonde i Skälsta, flyttar till Balingsta 18/3 1784.
Balingsta hfl
AI:5 (1780-1786) mf.88v, 69v - Bonde i Tibble, flyttar till Bonäs i samma socken 1786.
AI:6 (1787-1793) mf.73 - Bonde i Bonäs, flyttar till Hagby socken 1791.
Hagby hfl AI:2a (1787-1807) f.5, 61, 124 - Bonde i Möjbro by. Död 1804.

Gift 8 november 1759 i Ramsta (Uppl) med

fmmm
23 Margareta Andersdotter, född 23 augusti 1742 (döpt 24 augusti 1742)
i Svirsta, Ramsta (Uppl), död 22 januari 1819 (begravd 28 januari 1819)
i Fattigstugan, Hagby (Uppl).
Far 46 ] [ Mor 47 ] [ Make 22 ] [ Dotter 11 ]

Flyttar efter makens död till dottern Maria och mågen Petter på Hillinge ägor. Greta är åtminstone också mellan åren 1817-1818 skriven hos dottern Maria(Maja) i Hagen, Hagby socken. Under år 1818 andra hälft flyttar hon till fattigstugan i Hagby.
[Hagby hfl AI:2a (1787-1807) s. 139, Hagby AI:3 (1817-1831) No58, No68]mfff
24 Johan Karlsson Asp, född 1 december 1752 (döpt 21 december 1752)
i Knivsta (Uppl), död 6 december 1789 i Finland.
Far 48 ] [ Maka 25 ] [ Son 12 ]

I Knivstas äldsta hfl anges han vara född 1752 i Knivsta. Generalmönsterrullorna ger patronymikonet Karlsson. I födelslängderna för Knivsta är det endast en som passar in som far, nämligen soldaten Karl Larsson Trunström.

GMR 1777: Daniel Danielsson Kiellberg, casserad wid 1773 års Gen: munstring, ärsatt d. 16 Juni 1775 med Jan Carlsson Asp född i Upland, 11qv 2 1/2 tum lång

Vid generalmönstringen den 21 december 1789 i Eknäs stad i Finland, anges Johan vara död på Rigemendets sjukhus den 6 sistl. December.

Gift 20 oktober 1776 i Alsike (Uppl) med

mffm
25 Greta Nilsdotter, född 1754, död 14 maj 1799 (begravd 19 maj 1799) i Grillby ägor, Knivsta (Uppl).
Make 24 ] [ Son 12 ]

Bor kvar på Grillby ägor efter makens död.
[Knivsta hfl AI:1 (1790-1803) mf.66v, 169v]mfmf
26 Jan Jansson, född 13 augusti 1747 (döpt 14 augusti 1747) i Norrby, Skederid (Uppl), död 30 juni 1789 (begravd 5 juli 1789) i Norrby, Skederid (Uppl).
Far 52 ] [ Mor 53 ] [ Maka 27 ] [ Dotter 13 ]

Bonde i Norrby, Skederid socken.
[Skederid hfl AI:2 s.64, AI:3 s.54, AI:4 s.56, AI:5 s.43]


Gift 20 oktober 1765 i Husby-Sjuhundra (Uppl) med

mfmm
27 Marita Persdotter, född 5 mars 1750 (döpt 6 mars 1750) i Dillingby, Husby-Sjuhundra (Uppl), död 26 oktober 1825 (begravd 29 oktober 1828) i Norrby, Skederid (Uppl).
Far 54 ] [ Mor 55 ] [ Make 26 ] [ Dotter 13 ]

Gift från Dillingby, Husby-Sjuhundra till Norrby, Skederid.mmff
28 Olof Eriksson Åsberg, född i maj 1739 (döpt 13 maj 1739) i Eneby, Almunge (Uppl), död 7 januari 1783 (begravd 19 januari 1783) i Söderäng, Rasbo (Uppl).
Far 56 ] [ Mor 57 ] [ Maka 29 ] [ Son 14 ]

Soldat nr.58 vid Rasbo kompani, Upplands regemente Längd: 11 qvart 2 6/7 tum.
GMR: 1767: Ålder: 26 Tjenteår: 7 år 11 månader (Alltså antagen ca 1759-1760)
1773: Ålder: 32 Tienteår: 14
1777: Ålder: 36 Tienteår: 18 Bräcklig och marod(?) Casseras

Upptagen i Rasbo hfl
AI:4 (fel årsintervall hos SVAR ska vara 1758-1766, inte 1761-1766)
f.10v (1758-1760) - Årsta högar, upptagen från 1759.
f.36v (1761-1763) - Årsta högar, f. 1739. Här också hustrun Kerstin Matsdr f.1735, fosterdottern Brita Andersdr. f. 1753 och sonen Erik f.1761.
f.61r (1764-1766) - Årsta högar, nu även barnen Karin f.1763 och Mats f.1765, styvdottern borta.
AI:5 (1767-1773) s.30 - Årsta högar
AI:6 (1774-1780) s.68 - Årsta soldathus, s.70 - Söderäng, Elfgärde ägor, här endast Olof.
AI:7 (1781-1787) s.78 - Söderäng, Elfgärde ägor, tillsammans med barnen Anna och Olof samt andra hu Kerstin Bengtsdr. f. 1735 i Rasbo.

db: Afskedade soldaten Olof Åsberg, född i Almunge 1739 d.13 maji, fadern, Bonden Erik Ersson och modr. h. Kerstin Jansdotter i Enby, Almunge sochn; gift 1760, med Stina Krejman, haft med hene 7 barn, af hwilk 2 söner och 3 döttrar lefwa. gift andra g. 1781 med Kerstin Jansdotter, warit i 15 år i kronans tjenst. död af bröstwerk

Gift 22 juni 1760 i Rasbo (Uppl) med

mmfm
29 Stina Matsdotter Krejman, född 24 maj 1735 (döpt 28 maj 1735) i Kräby Soldathus, Rasbo (Uppl), död 26 juli 1777 (begravd 1 augusti 1777) i Årsta Soldathus, Rasbo (Uppl).
Far 58 ] [ Mor 59 ] [ Make 28 ] [ Son 14 ]

Enligt vb piga i Östersta. Här skriven i hfl hos Inspectorn Carl Hellenberg. Sista noteringen är från 27/3 1760
[Rasbo hfl AI:3 (1751-1760) s.101, AI:4 (1758-1760) f.8r) AI:4 : "Pig. Kerst. Mats 1735"

Enligt Rasbo AI:6 (s.30) född i Rasbo 1735. Dessförinnan skriven utan födelseort. Detta i kombination med patronymikon, efternamnet Krejman i makens dödsnotis, hennes egen dödsnotis (se nedan) samt att hon innan vigseln var bosatt i Rasbo talar för att hon är soldaten Mats Andersson Krejmans dotter.

db: afskedade soldaten Åsbergs hustru Kerstin Mats dotter, född 1735; fadern war soldaten Pet. Kräman och mod. hust. Cath. Tillman; gift 1760; haft 8 barn 3 söner och 5 döttrar, af hwilka en son och en dotter äro döda; död af andetäppa
Faderns förnamn uppenbart fel.mmmf
30 Håkan Persson, född cirka 1734 i Virestad (Smål), död 1 juni 1778 (begravd 8 juni 1778) i Hatet, Höja, Gryta (Uppl).
Maka 31 ] [ Dotter 15 ]

Torpare i Hatet under Höja sätesgård i Gryta socken.

Återfinns i Gryta hfl
AI:1 (1747-1762)
s.154 - Gårdsdräng på Höja. Född 1734-02-02. Kom hit 1756.
s.161 - Håkan Persson med hustrun Maja i torpet Hatet under Höja.
AI:2 (1765-1780)
N.93 - Torpare i Hatet med familj. Född 1734 i Virstad, Småland.
N.151 - Torpare i Hatet med familj. Väldigt svagt bläck.

I samband med att Håkan tog över torpet efter Mats Persson genomfördes en husesyn. [Höja Säteri gårdsarkiv A6:3a (1737-1824) Bild 2420 (AID: v606140b.b2420)]
Anno 1761 d. 5 Novembr [...] husesyn förrättade på ett torp belägitt på Eningsbölle ägor hwillkett torpp har bebottes ok brukas af torparen Mats Pärson uti 7 åhrs tid dåå han uti(?) näst kommande mödafasta(?) komer at af träda ok dåå sama torpp blifwer emotags efter nådige herr ____ tilstånd at til trädade torpparen Håkan Person willka bägge woro_ stades wid husesynens för rättnad

Notera att torpet här anges ligga under Eningsböle medan det är placerat under Höja i hfl. Möjligen förklaras detta av att även (eller en del av) Eningsböle verkar tillhöra Höja säteri. Vidare går att läsa att stugan var ...7 1/2 aln lång 6 1/2 aln bred 7 warf hög med 3ne fönster luckter med 5 fönster uti...

Gift 19 oktober 1762 i Gryta (Uppl) med

mmmm
31 Maria Olofsdotter, född 1733 i Giresta (Uppl), död 1781 i Nybygget, Gryta (Uppl).
Make 30 ] [ Dotter 15 ]

Återfinns i Gryta hfl (efter makens död)
AI:3 (1780-1786)
s.170 - "__ Enk", gårdsfolk vid Höja säteri. Här även barnen Olof och Maja-Greta. Född 1733 i Giresta.
s.196b - Inhyses i Nybygget. Här också barnen Olof och Maja-Greta. Född 1733 i Giresta.

Återfinns inte i dödboken. Ingen passande funnen i Giresta fb C:2.


Generation V


fmmff
44 Anders Andersson, född 1710 i Karlhäll, Hjälsta (Uppl), död 2 december 1741 i Tyresta, Litslena (Uppl).
Far 88 ] [ Mor 89 ] [ Maka 45 ] [ Son 22 ]

Skriven som tjänstedräng hos fosterfadern Erik Johansson i Tyresta i Litslena hfl AI:1 (1719-1752) f.65v. Tar år 1740 öv er Eriks plats i mantalslängderna för Tyresta nr 3 (3/8 mantal).

db: Decemb:13. Begrafs Anders Andersson i Tyresta. Född år 1710, uti Kahlhäll torp vid Hielsta sochen. Fadern Ryttaren Anders Vettsberg modern hust. Margeta. Uptagen af Bonden Erich Jonsson i Tyresta som fosterson. 1732 om hösten gift med sin nu efterlåtna maka h. Elisabeth Matsdotter i 9 åhr, ha de 2 söner, 1 dotter, sammanlefwa. 23 Novemb. siuknade af håll och sting. Dödde d.2 Decembr Lefde 31 åhr.

Gift 8 oktober 1732 i Litslena (Uppl) med

fmmfm
45 Elisabeth Matsdotter, född 1707, död 1773 (begravd 28 januari 1773) i Lund, Ramsta (Uppl).
Make 44 ] [ Son 22 ]

Mantalskriven som Anders Anderssons änka under Tyresta (nr.3) i Litslena 1743. Omgift i november detta år med Erik Jonsson från Härkeberga som tar över gården. Flyttar till Ramsta 1758. [Litslena hfl AI:1 (1719-1752) f.65v, AI:3 (1753-1765 ) s.316]

Sängliggande af ålderdoms krämpor [Ramsta hfl AI:1 (1766-1786) f.16v]fmmmf
46 Anders Jonsson, född enligt åldersuppgift 1701, död 1746 (begravd 21 december 1746) i Svirsta, Ramsta (Uppl).
Far 92 ] [ Maka 47 ] [ Dotter 23 ]

Bonde i Svirsta, Ramsta sn. Tar över faderns plats i mantalen 1721. Skriven här, under Svirsta, t.o.m. 1743 (lucka mellan 1743-1774).

Gift 29 september 1720 i Ramsta (Uppl) med

fmmmm
47 Kerstin Larsdotter, född 1704 (döpt 15 mars 1704) i Vissgärde, Ramsta (Uppl), död 3 oktober 1790 (begravd 7 oktober 1790) i Bonäs, Balingsta (Uppl).
Far 94 ] [ Make 46 ] [ Dotter 23 ]

Bor 1790 hos svärsonen Mats Andersson i Bonäs, Balingsta sn.
[Ramsta hfl AI:1 (1766-1786) p. 12, 129]mffff
48 Karl Larsson Trunström, född enligt åldersuppgift 1718, död 19 april 1758 i Pommern, Tyskland.
Son 24 ]

Antagen 1747-05-29 för Trunsta rote i Knivsta som soldat nr.32 i Sigtuna kompani. Anges i 1748 års rulla vara en 30 år gammal gift man från Uppland. När kompaniet mönstrar i Gutzkow i Pommern 1758 anges han vara död den 19 april.
[GMR Upplands regemente (1748) s.743 (SVAR Bildid: A0014975_00389), (1758-1759) opag. (SVAR Bildid: A0014976_00061)]mfmff
52 Jan Jansson, född 29 oktober 1711 (döpt 1 november 1711) i Norrby, Skederid (Uppl), död 21 juli 1781 (begravd 29 juli 1781) i Norrby, Skederid (Uppl).
Far 104 ] [ Mor 105 ] [ Maka 53 ] [ Son 26 ]

Bonde i Norrby, Skederid sn.

Återfinns i
Skederid hfl
AI:1 (1722-ca1758) s.81 - Norrby med hustru, barnen Kerstin och Jan samt föräldrar och bror med familj.
AI:2 (1766-1772) s.64
AI:4 (1780-1786) s.56

Gift 20 september 1739 i Skederid (Uppl) med

mfmfm
53 Brita Thomsdotter, född 1711, död 13 september 1798 (begravd 23 september 1798) i Norrby, Skederid (Uppl).
Make 52 ] [ Son 26 ]mfmmf
54 Per Andersson, född 1704, död 14 februari 1772 (begravd 23 februari 1772) i Dillingby, Husby-Sjuhundra (Uppl).
Far 108 ] [ Maka 55 ] [ Dotter 27 ]

Bosatt i Dillingby, Husby-Sjuhundra sn. Mantalskriven på samma ställe som bonde fr.o.m. 1742, då han ersätter fadern Anders Persson.

Återfinns i Husby-Sjuhundra hfl
AI:1 (1755-1766)
1755-1764 s.66 - Dillingby, hu, barnen Anders, Marita och Johan samt inh änkan Brita f1699.
1765-1766 s.150 - Dito, hu, barnen Anders (g 1765), Johan och Marita (g 1765.
AI:2 (1766-1772) s.157 - Dito, hu barn, so nhustru och barnbarn.

Gift med

mfmmm
55 Margareta Johansdotter, född 1716, död 14 december 1799 (begravd 26 december 1799) i Dillingby, Husby-Sjuhundra (Uppl).
Make 54 ] [ Dotter 27 ]mmfff
56 Erik Eriksson.
Maka 57 ] [ Son 28 ]

Bonde i Eneby, Almunge. Upptagen i mtl för samma ställe trol omkr 1727-1740. Även 1724 är en Erik Eriksson skriven här, men utan hustru, med två barn samt en piga och en dräng. Troligen är det de sistnämnda som är namngivna i marginalen. De heter Erik och Kerstin. 1726 är samma(?) Erik skriven med son, dotter, måg och sonhustru.


Gift 5 oktober 1724 i Almunge (Uppl) med

mmffm
57 Kerstin Jansdotter, född enligt åldersuppgift 1696, död 1741 (begravd 8 mars 1741) i Eneby, Almunge (Uppl).
Make 56 ] [ Son 28 ]

Skriven med patronymikon endast i sonen Olofs dödsnotis.

db: Erich Erssons hustru i Enby hustr. Kjerstin 45mmfmf
58 Mats Andersson Krejman, född cirka 1690 i Södertälje (Södm), död 1737 (begravd 8 maj 1737) i Rasbo (Uppl).
Maka 59 ] [ Dotter 29 ]

Soldat nr.57 vid Rasbo kompani, Upplands Regemente. Namnet Krejman hör till roten Kräby (Krejby i GMR) i Rasbo socken. Återfinns med hustru i Rasbo hfl AI:1 (1709-1736) f 87v.

GMR
1710: Barnfödd i Södertallje, antagen till soldat januarij 1710, är 20 åhr gaml.
1711 Commenderat på flåttan
1714: Liknande 1715
1715: föd i Södertellie, lagd till soldat Januarij 1710. är 24 åhr gaml. Kan guldsmedz handtwärket och skrifw. ogift [...] Intet fått knäremar med spennen. Blå wästen och böxorna äro förslitna. Inhlas äfwenwähl kopparflaska.
1736: Matz Anderson Kreijman. Efter kongl: maijts nådiga resoln: af d:15 october 1734 på regementz _st_sta beswär fått interims afskied d:14 januarij 1735 för dess ålder och lungsoot skull.

Gift med

mmfmm
59 Karin Persdotter.
Make 58 ] [ Dotter 29 ]

Heter Katarina Tillman i dotterns dödsnotis. Det ska dock tilläggas att i dödsnotisen heter fadern Pet. Kräman vilket är fel. I dotterns födelsenotis är hon skriven som Karin Persdotter vilket borde vara det mest troliga.


Generation VI


fmmfff
88 Anders Wettsberg, född enligt åldersuppgift 1683 i Litslena (Uppl).
Maka 89 ] [ Son 44 ]

Antagen 1709 som ryttare för Vettersta rote i Hjälsta socken och Majorens kompani i Livregementet till häst (nr. 98).

GMR
1713: (Örby) Födh i Uplandh och Litslena sn 30 åhr gamal; hästen bruun medh stiern(?) 10 åhr gaml. 1716 (Lund) Hästen håller intet måhtet. Casseras. Major Blom som har till satt hästen, skaffar en annan istället.
1719 (Uppsala) Tålfman Anders Daniel ssons Tienare för Hwettesta Anders Hvettzberg odugl. till ___ ___ tienst.

mtl 1720: (Riksarkivets ex. f.36r) fådt afskied och skrif. Frösslunda S
Ej återfunnen i Fröslunda.

Gift med

fmmffm
89 Margareta Andersdotter, född 1686 i Höja, Gryta (Uppl), död 24 december 1741 (begravd 1 januari 1742) i Litslena (Uppl).
Far 178 ] [ Mor 179 ] [ Make 88 ] [ Son 44 ]

db: 1 Januari: Begrafs afskedade Ryttarens Anders Wettsbergs hustru Margeta. Född år 1686 uti Gryta sochn och Höija gård. Fadren Trädgårdsmästaren Anders Swenßon, modren h. Brita Jansdr. Tient på åtskilliga ställen under äcthenskapet med ofwanämnda Wettsberg aflat 4 barn. Efter långlig siukdom dödde 24 Decemb sidstl. lefde 55 år.fmmmff
92 Jonas Andersson, död 1733 (begravd 25 februari 1733) i Svirsta, Ramsta (Uppl).
Son 46 ]

Mantalskriven i Svirsta 1704-1721. Har 1721 noteringen i marginalen Begge utgjord(?) och afsatt. och på raden under istället son..

Ev. identisk med Jonas Andersson gift 1701 (C:1 s.18 Bild 84) med Brita Johansdotter i Neversta. De får en son Anders 1702.fmmmmf
94 Lars Eriksson, död 1730 (begravd 20 december 1730) i Vissgärde, Ramsta (Uppl).
Dotter 47 ]

Mantalskriven som bonde i Vissgärde, Ramsta socken 1697-1718 (sexman 1705-1712). I 1719 års längd finns noteringen att Lars Eriksson och hans hustru begge gl. och afsatta.mfmfff
104 Johan Israelsson, född enligt åldersuppgift 1671, död 1749 (begravd 26 november 1749) i Norrby, Skederid (Uppl).
Maka 105 ] [ Son 52 ]

Bosatt i Norrby, Skederid. Mantalskriven som bonde p.s.s. (1/2 mtl) 1698-1742 (gl och sjuk 1741 och fattig tigger 1742).

Återfinns i Skederid AI:1 (1722-1758)
s.7 - Norrby, hu och dottern Karin.
s.22 - dito, hu, Per Jansson med hu och sonen Israel.
s.33 - dito, hu, sonen Per med hu.br> s.44 - dito
s.81 - dito, död, hu, sönerna Per och Johan med familjer. Samtliga läsa i bok.

db: d 26 nov begrafs Johan Israelsson i Norrby inhyset man, af ålderdom och bräcklighet, 78 år gamal

Gift med

mfmffm
105 Karin Persdotter, född enligt åldersuppgift 1679, död 22 februari 1752 (begravd 1 mars 1752) i Norrby, Skederid (Uppl).
Make 104 ] [ Son 52 ]mfmmff
108 Anders Persson, död 1747 (begravd 3 maj 1747) i Dillingby, Husby-Sjuhundra (Uppl).
Son 54 ]

Mantalskriven första gången i Dillingby 1734. Han skattar då för sig själv, sin hustru, sin son och dotter. Änkling från 1739. Sonen Per tar över platsen mtl 1742.


Generation VII


fmmffmf
178 Anders Svensson, död 1709 (begravd 25 april 1709) i Höja, Gryta (Uppl).
Maka 179 ] [ Dotter 89 ]

Mantalskriven som trädgårdsmästare vid Höja säteri i Gryta socken -1694-1710. I 1711 års längd (f.1117r, landskontoret s exemplar) är noterat att han död hust. gl. och utfattig.

Gift med

fmmffmm
179 Brita Jansdotter.
Make 178 ] [ Dotter 89 ]


Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 26 september 2020

Källhänvisning är här, för födelse- vigsel- och dödsdatum, endast noterad om uppgiften inte återfinns på förväntad plats i ministerialböckerna. Om en sådan källhänvisning eller ytterligare information om en ana önskas, går det bra att kontakta mig via e-post.

Bakgrundsbild: Höja i Gryta socken 1712 [Lantmäteriets historiska kartor]