burtu.se

mormors farmor

Anna Stina Andersson

1861-1922


Generation I


f
2 Anders Eriksson, född 18 februari 1807 (döpt 20 februari 1807) i Kipplingekrog, Bälinge (Uppl), död 15 januari 1899 i Fansta ägor,
Bälinge (Uppl).
Far 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ]


Gift 29 december 1853 i Bälinge (Uppl) med

m
3 Maja Stina Frid, född 4 oktober 1828 (döpt 5 oktober 1828) i Närlinge, Björklinge (Uppl), död 14 maj 1910 i Marsta, Bälinge (Uppl).
Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ]

Utflyttad 1846-11-12 från Rasmsjö ägor, Björklinge (Uppl)
Inflyttad 1846-11-12 till Åloppe, Bälinge (Uppl) Utflyttad 1909 från Fansta ägor, Bälinge (Uppl)
Inflyttad 1909 till Marsta, Bälinge (Uppl)

Bor sista året i Marsta hos sonen Erik Sundberg med familj.


Generation II


ff
4 Erik Olofsson, född 15 maj 1768 (döpt 22 maj 1768) i Kipplingekrog, Bälinge (Uppl), död 18 januari 1820 (begravd 30 januari 1820) i Spikbole,
Bälinge (Uppl).
Far 8 ] [ Mor 9 ] [ Maka 5 ] [ Son 2 ]

Bonde i Kipplingekrog 1793-1812 och Spikbole 1812-1820.


Gift 16 december 1792 i Jumkil (Uppl) med

fm
5 Anna Karlsdotter Orre, född 15 april 1768 (döpt 17 april 1768) i Ekedalen, Jumkil (Uppl), död 4 februari 1851 (begravd 13 februari 1851)
i Spikbole, Bälinge (Uppl).
Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Make 4 ] [ Son 2 ]

mf
6 Karl Jakob Östberg Frid, född 1801 i Österby bruksförs (Uppl), död 27 juli 1849 i Ramsjö, Björklinge (Uppl).
Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]

Ej återfunnen i Österby fb

Soldat nr.149 Frid vid Livkompaniet och Upplands regemente
Ur GMR: Längd: 5 fot 8 tum (168 cm)
1825: "ärsatt den 14 Dec 1822 med Carl Jac. Carlsson Frid"
1830-1838: Inget nytt
1840: "Sjuk på Sjukhuset härstädes." Enligt sjukrullan är sjukdomen "Frossa".
1844: Dito
1847: Frisk
1850: "död den 27 Julii 1849"


Gift med

mm
7 Anna Nilsdotter, född 16 november 1794 i Askarbäck, Skuttunge (Uppl), död 11 november 1849 i Ramsjö, Björklinge (Uppl).
Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ Dotter 3 ]


Generation III


fff
8 Olof Olofsson Ahlbom, född 1733 i Bälinge (Uppl)?, död 24 juli 1793 (begravd 28 juli 1793) i Kipplingekrog, Bälinge (Uppl).
Far 16 ] [ Maka 9 ] [ Son 4 ]

Bonde i Kipplingekrog, Bälinge. Första gången, mig veterligen, skriven med efternamnet Ahlbom i dottern Annas födelsenotis 1761.

Vid samma dotters dop är två av Olofs syskon dopvittnen; Anders Olofsson i Hjälmsta i Åkerby sn. och pigan Brita Olofsdotter i Uggelsta, Bälinge.

Skriven Ahlbom dessutom i sönerna Johan, Erik, Olof dopnotiser samt i Bälinge hfl AI:4a (1765-1771) s.61

Bou återfinns i Bälinge häradsrätt FI:5 (1789-1794) nr 153, opag hos SVAR (SVAR Bildid: C0104442_00526)

"År 1793 d 3de ochtober blef uppå begäran af enkan Christna Jans Dotter i Kiplinge Krog Bählinge socken laga bouptekning och wär dering för rättad efter de kjära man bonden Olof Olofsson som med döden afgik d 24 julij och efter sig lemnat nisnemde enka och 4 barn 1 son och 3 dötrar men 2 döttrar äro omindiga och är här rätteligen uppgifwit at jag med giltig ed kan bestyrka riktig heten här af ägendomen bestod af följande neml"

I boet fanns alltifrån gardiner, till ett par skinnbyxor och en tumlare i silver. På gården fanns vid bouppteckningen 2 kor (S__gås och Järtros), 1 kvigkalv, 1 oxkalv, 1 tjurkalv, 1 svart sto, 1 föl, 6 gamla får, 4 lamm, 3 gamla suggor, 3 galtar, 6 grisar och 1 höna.


Gift 31 oktober 1759 i Bälinge (Uppl) med

ffm
9 Kerstin Jansdotter, född 1737, död 14 maj 1812 (begravd 22 maj 1812) i Kipplingekrog, Bälinge (Uppl).
Make 8 ] [ Son 4 ]


fmf
10 Karl Orre, född i mars 1737 (döpt 25 mars 1737) i Sätran, Bälinge (Uppl), död 12 april 1798 (begravd 22 april 1798) i Ekedalen, Jumkil (Uppl).
Far 20 ] [ Mor 21 ] [ Maka 11 ] [ Dotter 5 ]

Skogvaktare i Ekedalen, Jumkils sn. fr.o.m. 1762.

Återfinns i Jumkils hfl AI:2 s.54 AI:3 s.28, 98

Är skriven som Karl Nilsson Orre i äldsta sonens födelsenotis.

db: "Begrafdes gaml. Skogvaktaren Carl Orre ifrån Ekedalen som dog den 12 april af Bröstfeber 60 år gaml."


Gift 6 juli 1760 i Bälinge (Uppl) med

fmm
11 Brita Andersdotter, född 17 september 1739 (döpt 19 september 1739) i Åkerby, Börje (Uppl), död 8 december 1792 (begravd 16 december 1792) i Ekedalen, Jumkil (Uppl).
Far 22 ] [ Mor 23 ] [ Make 10 ] [ Dotter 5 ]

Då Brita och Karl flyttar till Ekedalen omkring 1762 är även Britas föräldrar skrivna där. Om kom dit samtidigt är oklart.

db: "Begrafdes Skovakt. Carl Orres hustru Brita Andersdr. i Ekedalen, som dog(?) 8:de Dec. af håll och stygn 43 år gl."


mff
12 Karl Jakob Östberg, född 23 juni 1778 (döpt 23 juni 1778) i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl), död 1836 i Sågen, Björklinge (Uppl) [Björklinge hfl AI:12 (1828-1838) p100]
Far 24 ] [ Mor 25 ] [ Maka 13 ] [ Son 6 ]

Flyttar 1806 från Uppsala, där han varit snickarlärling, till Björklinge. I Björklinge var han först snickare vid Sätesgården. Där stannar han till efter första hustruns död 1809 då han gifter sig till Grislösa. [Uppsala ufl BI:1 opag., Björklinge hfl AI:9b (1807-1814) s.75 & 41]

Arbetade bla med att reparera sockenstugan i Björklinge. (se sockenstämmans protokoll)

Bor vid Sågen i Björklinge 1832-1838 - Utfattig sjuklig.


Gift med

mfm
13 Margareta Helena Asp, född 5 januari 1775 (döpt 6 januari 1775) i Österby bruksförs (Uppl), död 6 april 1809 i Sätesgården, Björklinge (Uppl) [Björklinge hfl AI:9b (1807-1814) s.75].
Far 26 ] [ Mor 27 ] [ Make 12 ] [ Son 6 ]

Ej återfunnen i Björklinges kyrkoräkenskaper.

Bou [Norrunda häradsrätt F:6 Ver:a (1809-1811) nr. 26]
"År 1809 den 5te September blef Lagliga Bouptekning hållen, hos Snickaren vid Sandbro gård och Björklinge sockn, Äreborne och Konsterfarne Mästaren Carl Östberg efter dess, i lifstiden älskeliga och kära maka, Margreta Helena Asp som med döden afgick den 13de(?) nästledne april; och efterlämnade sig dess förenämnde manns barn sonen Carl 8ta år och dottren Margareta 5 år Och åtog sig dess Fader, Snickaren Östberg, at bar- nens rätt och bästa bevaka, så vida ingen å modernes sida nu kunde angifvas. Egendomen angafs af Snickaren Östberg, sådan den vid döds timmen befants, och är som följer:"

Boet uppgick till 34 Rd banco. Här fanns bl.a. en kaffekvarn och brännare, en hyvelbänk med hyvlar och tillbehör samt ett väggur av stål med målat fordral. Dyrast var två "Camelotts klädning rosig, en Dito Blå" som värderades till 3 Rd banco och 12 skilling(?).


mmf
14 Nils Eriksson, född 27 november 1763 (döpt 29 november 1763) i Kättslinge, Jumkil (Uppl), död 6 november 1840 (begravd 15 november 1840) i Häggby, Skuttunge (Uppl).
Far 28 ] [ Mor 29 ] [ Maka 15 ] [ Dotter 7 ]

Gift 12 oktober 1792 i Skuttunge (Uppl) med

mmm
15 Anna Jansdotter, född 4 november 1771 (döpt 4 november 1771) i Åkerby by, Åkerby (Uppl), död 22 juni 1846 (begravd 25 juni 1846) i Häggby, Skuttunge (Uppl).
Far 30 ] [ Mor 31 ] [ Make 14 ] [ Dotter 7 ]


Generation IV


ffff
16 Olof NN.
Son 8 ]fmff
20 Nils Nilsson Orre, född enligt åldersuppgift 1702, död 1 mars 1759 (begravd 11 mars 1759) i Sätran, Bälinge (Uppl).
Far 40 ] [ Mor 41 ] [ Maka 21 ] [ Son 10 ]

Skogvaktare i Sätran, Bälinge sn. Tar över platsen för samma ställe i mtl 1732 då han ersätter Nils Eriksson (far?)

I mtl liksom i hfl (AI:2 s.60, AI:3 s.100) är han endast skriven med patronymikon. I födelsenotiserna för de yngsta barnen är han däremot skriven med efternamnet Orre. Han är första gången nämnd, mig veterligen, som skogvaktare i sonen Karls födelsenotis 1737. Dessförinnan är han nämnd som kronoskytt (vigselnotis).


Gift 5 juni 1726 i Jumkil (Uppl) med

fmfm
21 Anna Månsdotter, född 19 oktober 1701 (döpt 23 oktober 1701) i Granmarken, Jumkil (Uppl), död 5 april 1759 (begravd 13 april 1759) i Sätran, Bälinge (Uppl).
Far 42 ] [ Make 20 ] [ Son 10 ]

Vid dottern Kerstin dop är en Kerstin, Måns Månssons dotter, från Granmarken dopvittne. I vigselnotisen anges Anna komma från just Granmarken. År 1701 (Anna blev 58 år enl. db) finns en Anna född i Granmarken, Jumkil sn med fadern Måns Månsson.fmmf
22 Anders Andersson, född 1706 i Alunda (Uppl).
Maka 23 ] [ Dotter 11 ]

Gift till Åkerby i Börje socken 1733 där han blir måg. Är kvar hos svärföräldrarna i Börje till 1749 då familjen flytta r till Åkerby socken. Ytterliggare 10 år senare går flyttlasset till Bälinge. 1762 återfinns han tillsammans med hustru , dotter och måg i Ekedalen i Jumkil sn, där han förmodligen dör någon gång mellan 1778-1792 (lucka i hfl och db).

Återfinns i Börje hfl
AI:1 (1726-1736)
s.206 - Dräng i Skäggesta. Kom hit från Alunda 1731. Gift till Åkerby 1733.
s.241 - Måg i Åkerby
AI:2 (1747-1767) s.7 - Måg i Ängby. Till Åkerby socken 1749.
Åkerby hfl
AI:2 (1737-1764) mf.36v - Bonde i Bogården. Till Bälinge 1759. Född 1704.
Jumkil hfl
AI:2 (1755-1762) f.54 - Ekedalen. "if: Sätra 62" Ej återfunnen i Sätra.
AI:3 (1765-1771) f.28 - Hos mågen Carl Orre i Ekedalen. Född 1706 i Alunda.


Gift 28 oktober 1733 i Börje (Uppl) med

fmmm
23 Kerstin Staffansdotter, född 1712 (döpt 10 december 1712) i Alsike (Uppl).
Far 46 ] [ Mor 47 ] [ Make 22 ] [ Dotter 11 ]mfff
24 Jakob Östberg, född 12 februari 1723 (döpt 12 februari 1723) i Lilla Aspebo, Film (Uppl), död 28 januari 1800 (begravd 9 februari 1800) i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl).
Far 48 ] [ Mor 49 ] [ Maka 25 ] [ Son 12 ]

Snickare i Lövsta bruk, Österlövsta sn. Ursprungligen från Films sn.

Första gången Jakob är skriven med efternamnet Östberg är, mig veterligen, i vigselnotisen då han 1753 gifter sig med Sara Hellholm i Film.

I husförhörslängderna för Österlövsta (t.ex. AI:2b s.12) anges Jakob vara född 1723 i Österby. Österby eller Österby bruk var vid denna tid en del av Films församling. I födelseboken för nämnda år och församling finns endast en Jakob född. Föräldrarna anges vara Isak Jonsson o.h.h. Maria från lilla Aspebo i Films sn. Av (bl.a.) mantalslängder framgår det att fadern var verksam som snickare med efternamnet Asp, delvis vid Österby bruk.

I Jakobs dödsnotis som återfinns i Österlövsta F:1 anges samma föräldrar som i födelseboken: Snick Isac Asp Maria Goffing i Österby. De funna föräldrarna i födelseboken torde alltså stämma.

Bou: Lövsta tingslags häradsrätt F:2 (1801-1804) nr.24 "Inventarium upprättat af undertecknade år 1801 dag 17 September, öfwer lösa egen- domen efter afledna Snickaren wid Leufska Bruk mäster Jacob Östberg hwilken qwarlåtenskap dess efterlämnade enka, enligit Lagligt Testamentes Pomnera(?) at orubbat nyttja och bruka i sin lifs tid och befants som följer:" Inga av barnen är upptagna.


Gift 11 april 1762 i Österlövsta (Uppl) med

mffm
25 Johanna Tillman, född 29 september 1737 i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl), död 23 februari 1803 (begravd 6 mars 1803) i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl).
Far 50 ] [ Mor 51 ] [ Make 24 ] [ Son 12 ]mfmf
26 Isak Asp, född 11 mars 1742 (döpt 13 mars 1742) i Österby bruk, Film (Uppl), död 17 oktober 1801 (begravd 25 oktober 1801) i Hybinetts rote, Österby bruksförs (Uppl).
Far 52 ] [ Mor 53 ] [ Maka 27 ] [ Dotter 13 ]

Snickare i Österby bruk.

Återfinns i hfl i Hybinetts rote nr.116 1772-1783 [Film AI:3 f.119, 173]
nr.8 1786-1798 [Österby hfl AI:1 (1786-1798)]
nr.9 1799-1801 [Österby hfl AI:2 (1799-1819)]

Bou [Film och Dannemora tingslags häradsrätt F:3, nr 40 (SVAR Bildid: C0104823_00108)] "År 1801 den 28de December förrättades af underskrefna boupteckning på lösöre ägendomen efter afledna snickaren mäster Isac Asp, som genom döden afgådt, den 18 sistledna october och efter sig lämnadt 6 barn, sönnerna Johan Adolph och Isac hwilka bägge äro myndiga, samt döttrar- na Gretha Lena, Anna Caisa, Maja Lovisa och Johanna Christina af hwilka den förstnä de är gift med snickaren Carl Jacob Östberg som wid detta gjöromål äfwen war närwarande, men de 3ne sednare döttrarna omyn diga, och hwilkas rätt wid detta tillfälle bewakades af dess fader broder klensmeden Abraham Asp, och hwaranefter ägendommen antecknades och wärderades i följande ordning"

Totalt uppgick boet, efter avdragna skulder, till 1900 riksdaler (banco?). Högst värderat var en förgyld bägare om 36 lod silver för 378 riksdaler. I övrigt fanns också (faktiskt) två kor och två får. Ett porträtt (på vem är okänt) blev också upptaget.


Gift 2 juli 1771 i Österby bruksförs (Uppl) med

mfmm
27 Margareta Bouvin, född 15 december 1752 (döpt 18 december 1752) i Österby bruksförs (Uppl), död 18 januari 1799 (begravd 23 januari 1799) i Österby bruksförs (Uppl).
Far 54 ] [ Mor 55 ] [ Make 26 ] [ Dotter 13 ]mmff
28 Erik Nilsson, född 21 december 1738 (döpt 23 december 1738) i Prästgården, Börje (Uppl), död 1764 i Kättslinge, Jumkil (Uppl).
Far 56 ] [ Mor 57 ] [ Maka 29 ] [ Son 14 ]

Gift till Kättslinge 1762. Dör dock redan 1764. Boupp. återfinns i Bälinge häradsrätt FI:2 (1760-1772) nr. 68

>

1764-09-21 ...som efter sig lämnat en liteen son om ett års ålder Nils wid namn för hwilken farfardren tålfmannen Nils Staffanson i Ubby by och bemökte soken på tog sig förmyndareskapet och dess rätt äfwen nu bewakade...


Gift 28 december 1762 i Jumkil (Uppl) med

mmfm
29 Karin Johansdotter, född 23 februari 1744 (döpt 25 februari 1744) i Kättslinge, Jumkil (Uppl).
Far 58 ] [ Mor 59 ] [ Make 28 ] [ Son 14 ]

Bosatt i sitt föräldrahem i Kättslinge till 1772 då hon flyttar till Åkerby med sin nya man Per Andersson (Jumkil AI:3 p 48v, Åkerby AI:4 p 25)

Även skriven Katarina.mmmf
30 Jan Jansson, född 19 februari 1748 (döpt 21 februari 1748) i Hjälmsta, Åkerby (Uppl), död 22 december 1815 (begravd 31 december 1815) i Askarbäck, Skuttunge (Uppl).
Far 60 ] [ Mor 61 ] [ Maka 31 ] [ Dotter 15 ]

Ursprungligen från Hjälmsta i Åkerby socken. Detta framgår bl.a. av Åkerby AI:4 (1772-1778 där han på s. 24 är skriven med fam. tillsammans med brodern rusthållaren Mats Jansson. Hans födelseort är här skriven "Hielmsta 1748".

Efter hans faders tidiga död 1749 och moderns bortflyttande 1752 bor Jan tillsammans med systern Karin och hennes man Lars Olofsson i Hjälmsta. Här bor även systern Anna och brodern Mats (Åkerby AI:2 s.48, 67v).

"danman" enl. dotterns födelsenotis


Gift 6 juni 1770 i Åkerby (Uppl) med

mmmm
31 Karin Andersdotter, född 24 september 1730 (döpt 25 september 1730) i Ängby, Börje (Uppl), död 7 oktober 1791 (begravd 16 oktober 1791) i Askarbäck, Skuttunge (Uppl).
Far 62 ] [ Mor 63 ] [ Make 30 ] [ Dotter 15 ]

db: "hustru Charin Andersdotter ifrån Askarbäck född 1730 uti Borje och Ängeby, fadern war bonden och Rusthållaren Anders Persson i Hjemlsta Åkerby, och modern hustru Chjerstin Jansdotter. Sedan hon några år tjent hos hederligit folk trädda hon första gången, då hon war wid pas 25 år gamal, i ägtenskap med Eric Olsson i Åkerby byn med hlken hon hade 3ne barn, 2 söner och doter hlka ännu lefwa, och hwilken hon lefde wid pass nio år tillsamans och då hon warit i änkestånd un gefärligen 6 år, trädda hon i ägtenskap andra gången med sin nu i sorgen efterlemnade man Jan Jansson i Askarbeck, med hwilken hon haft 2ne barn, 1 son, som långt för detta är med döden afgången, och 1 dotter, som ännu lefwer, och saknaden af en kär moder begråter. Lefwat tillsamans wid pass 21 år, lades för 3ne weckor sedan till sängs, un der hwilken tid hon (?) herrans nattward och dog sedan stilla i herranom, wid pass kl: 6 om morgonen."


Generation V


fmfff
40 Nils Eriksson, född i april 1668, död 20 februari 1732 i Sätran, Bälinge (Uppl).
Maka 41 ] [ Son 20 ]

Mantalskriven som torpare i Sätran 1701-1731. Något torp med namnet Sätran finns inte i Bälinge AI:1 som sträcker sig från 1685 till 1698. Troligt är att familjen kommer till församlingen någon gång mellan 1698 och 1709.

Att han var far till Nils Orre är inte helt klarlagt! 63 år 10 mån gl enl. db


Gift med

fmffm
41 Margareta Nilsdotter, född enligt åldersuppgift 1665, död 30 april 1747 (begravd 11 maj 1747) i Sätran, Bälinge (Uppl).
Make 40 ] [ Son 20 ]

81 år 8 månader enligt db.fmfmf
42 Måns Månsson, född enligt åldersuppgift i januari 1661, död 1 september 1735 (begravd 7 september 1735) i Granmarken, Jumkil (Uppl).
Far 84 ] [ Mor 85 ] [ Dotter 21 ]

Torpare i Granmarken, Jumkil sn.

Upptagen i Jumkil AI:1 p.9 tillsammans med far, mor(utan namn) och bror.fmmmf
46 Staffan Andersson, född 1679, död 1754 (begravd 27 januari 1754) i Ängby, Börje (Uppl).
Maka 47 ] [ Dotter 23 ]

Bonde i Åkerby, Börje sn. 1729-1742 [hfl, mtl] och i Ängby i samma socken 1743-1754.

Återfinns i Börje hfl AI:1 (1726-1736) s.241 - Åkerby. Kom hit 1729 från Vaksala AI:2 (1747-1767) s.7 - Ängby med hu och döttrar med familjer.

db: "gl B. Staffan Anderßon i Ängeby död d 18 Jan af ålderdomsbräcklighet 75 1/2 år gl lefvat gudel."


Gift med

fmmmm
47 Karin Andersdotter, född 1679, död 3 januari 1752 (begravd 12 januari 1752) i Ängby, Börje (Uppl).
Make 46 ] [ Dotter 23 ]

db: "den 12 dito Januarii begrafdes här på kiörkiogården af westra(?) södra sidan af kiörkan Staffans Anderßons hustru ifrån Engeby död d 3 nujus(?) af sjukdomen kräftan, lefwat christeligen i 72 år."mffff
48 Isak Jonsson Asp, född enligt åldersuppgift 1677, död 1751 (begravd 17 februari 1751) i Österby bruk, Film (Uppl).
Far 96 ] [ Maka 49 ] [ Son 24 ]

Snickare i Lilla Aspebo, Film sn. (AI:1 p 28, 86, 150; AI:2 p 79, 247) Mantalskriven på två ställen i Films sn. fr.o.m. 1711, dels under Lilla Aspebo som dessförinnan hade varit öde och dels under rubriken "Stafrums huggare och förswars folck" i Österby bruk. Vid Lilla Aspebo i mantalen har han noteringen "skrifn på Österby bruks lista" Från och med 1728 är Isak under Österby bruk mantalskriven med yrkesbeteckningen snickare. I födelseboken benämns han dock redan 1713, vid sonen Johans födelse, som snickare.

Troligen även identisk med i Isak Jonsson skriven som torpare i Gubbo i AI:2 (p 96) "1745 om Isaac Jonsson "våren hust Maria bor i bruket son Johan son Isaac i Stockholm son Jacob gift i bruket dot Maria"

db: "Begrafdes snikaren wid Österby Isaac Jonsson död af bröstwerk 74 åhr och 9 månader gammal."


Gift med

mfffm
49 Maria Gauffin, född enligt åldersuppgift 1678, död 1751 (begravd 10 mars 1751) i Österby bruk, Film (Uppl).
Make 48 ] [ Son 24 ]

db: "Begrafdes Snickarens mäst: Isac Jon sons hustru ifrån Österby hustr Maria Gofin död af hall och bröstwärck 73 åhr gammall."mffmf
50 Hübert Tillman, född 1 december 1707 i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl), död 30 mars 1781 (begravd 8 april 1781) i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl).
Far 100 ] [ Mor 101 ] [ Maka 51 ] [ Dotter 25 ]

Hammarsmed på Lövsta bruk, Österlövsta sn.

db: Hubert Tillman i L.B. 76 år född af ärliga föräldrar Johan Tillman och Johana Lemoine en Gudfruktig man. död af kräftan


Gift 24 oktober 1736 i Österlövsta (Uppl) med

mffmm
51 Margareta Pousette, född 19 februari 1711 i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl), död 22 augusti 1773 (begravd 29 augusti 1773) i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl).
Far 102 ] [ Mor 103 ] [ Make 50 ] [ Dotter 25 ]mfmff
52 Johan Isaksson Asp, född 29 augusti 1718 (döpt 31 augusti 1718) i Lilla Aspebo, Film (Uppl), död 23 januari 1770 (begravd 1 februari 1770) i Blanckens rote, Österby bruksförs (Uppl).
Far 104 ] [ Mor 105 ] [ Maka 53 ] [ Son 26 ]

Snickare i Österby bruk. Bosatt i Blankens rote, Österby bruksf. nr.58 [1765-1771], Film AI:3 f.18

Anges vara 51 år gammal då han avlider 1770. I födelseboken återfinns han år 1718 och i hfl anges han vara född 1717.


Gift 13 september 1741 i Film (Uppl) med

mfmfm
53 Margareta Hansdotter, född 20 november 1716 (döpt 27 november 1716) i Österby bruk, Film (Uppl), död 22 maj 1802 (begravd 29 maj 1802) i Blanckens rote, Österby bruksförs (Uppl).
Far 106 ] [ Mor 107 ] [ Make 52 ] [ Son 26 ]

) Blankens rote nr.26 [1786-1798], Österby AI:1 opag. (SVAR Bildid: C0003527_00035, 00125)mfmmf
54 Jakob Bouvin, född 9 juni 1722 (döpt 10 juni 1722) i Österby bruk, Film (Uppl), död 20 maj 1781 (begravd 26 maj 1781) i Österby bruksförs (Uppl). Smältmästare.
Far 108 ] [ Mor 109 ] [ Maka 55 ] [ Dotter 27 ]

Smältmästare vid Österby bruk. Efternamnet även stavat "Boveng".

Bosatt i Bouvins rote i Österby bruksförsamling. Film hfl AI:3 (1765-1783) nr.78 [1765-1771], f.27 nr.81 [1773-1778], f.99. Jakob och hu båda födda i Österby 1720. nr.80 [1780-1783], f.157. Dito

db: Begrafs Mäss.Smältaren Jacob Boweng, död den 20 uti bröstsjuk ka och andtäppa 61 år gl.


Gift efter 15 april 1744 i Österby bruksförs (Uppl) med

mfmmm
55 Margareta Goffin, född 30 september 1721 (döpt 2 oktober 1721) i Österby bruk, Film (Uppl), död 10 mars 1804 (begravd 18 mars 1804) i Österby bruksförs (Uppl).
Far 110 ] [ Mor 111 ] [ Make 54 ] [ Dotter 27 ]mmfff
56 Nils Staffansson, född 1713 (döpt 7 juni 1713) i Ullbolsta, Jumkil (Uppl), död cirka 1773 i Ubby, Jumkil (Uppl).
Far 112 ] [ Mor 113 ] [ Maka 57 ] [ Son 28 ]

Bonde och Tolvman i Ubby, Jumkil

Ulleråkers häradsrätt F:2 Ver:a (1772-1789) s.8 "År 1774 d 3 Jannuarij hölt Bonden Hans Nilsson uti Ubby Jumkihl sochn, Boupteckning på den lösa qwarlåtenskapen efter des nu ny ligen med döden aflidna föräldrar nämndemannen Nils Staffanson och Cattarina Hans dottter samt woro til städes på ofwan nämnde Hans Nilssons broder son Nils Erssons wägnar som ännu är omyndig. Bönderna Jonas Janson i Lunda Åkers sochn jemte Erich Johansson i Krogsta Åkerby sochn, hwilcka den omyndiga egendom tagit under Disposition"


Gift 28 december 1736 i Börje (Uppl) med

mmffm
57 Karin Hansdotter, född 8 december 1709, död cirka 1773 i Ubby, Jumkil (Uppl).
Make 56 ] [ Son 28 ]mmfmf
58 Johan Eriksson, född 1710 (döpt 7 juni 1710) i Kättslinge, Jumkil (Uppl), död cirka 1772 i Kättslinge, Jumkil (Uppl).
Far 116 ] [ Mor 117 ] [ Maka 59 ] [ Dotter 29 ]

Bonde och tolvman i Kättslinge, Jumkil Skriven som antingen Jan(hfl, bou) eller Johan(fb) Ersson.

Bälinge häradsrätt FI:2 nr.191 1772-10-02 ...dess afledna man Tolfmannen wäl förståndiga Jan Ersson; warandes tilsätdes alla barnen 5 söner Erick, Jan, Nils, Mats, och Pär samt Pär Andersson gift med dottren Karin, alla myndiga...

Vid bouppteckningstillfället fanns 4 hästar och 1 sto på gården. De hette Blacken, lilla Gubben, lilla Brun, Pojken och Bruna. Här fanns också 6 kor, 1 kviga, 2 stut, 2 suggor, 3 galtar, 10 grisar samt 10 gamla och 7 unga får.

Hemmanet värderades till 5000 riksdaler(?) "Fastigheten på Katslinge hemman 1 man tal efter inköp 5000"


Gift 20 mars 1737 i Jumkil (Uppl) med

mmfmm
59 Malin Andersdotter, född 1707 i Åkerby (Uppl).
Make 58 ] [ Dotter 29 ]

11/10 1707 föds Anders Hanssons dotter Malin i Trysta, Åkerby (Åkerby fb AI:1 p 87r)mmmff
60 Johan Eriksson, född 1707 (döpt 24 augusti 1707) i Hjälmsta, Åkerby (Uppl), död 14 maj 1749 (begravd 17 maj 1749) i Hjälmsta, Åkerby (Uppl).
Far 120 ] [ Mor 121 ] [ Maka 61 ] [ Son 30 ]

Rusthållare i Hjälmsta, Åkerby

>

db: "Joh: Erichsson, Rusthållare i Hielmsta, afsomnade d.14 jorda- des d. 17 Maji; Sjukdomen har bestådt af lungsot"


Gift 18 juni 1732 i Åkerby (Uppl) med

mmmfm
61 Anna Matsdotter, född 1711 (döpt 30 december 1711) i Sylta, Åkerby (Uppl).
Far 122 ] [ Mor 123 ] [ Make 60 ] [ Son 30 ]

"förpass. til Börje 1752" [Åkerby hfl AI:2 f.48]mmmmf
62 Anders Persson, född 1701 (döpt 18 oktober 1701) i Tuna, Bälinge (Uppl), död 4 april 1770 (begravd 29 april 1770) i Åkerby by, Åkerby (Uppl). Rusthållare.
Far 124 ] [ Mor 125 ] [ Maka 63 ] [ Dotter 31 ]

Rusthållare i Åkerby by, Åkerby. Han anges var född 1704 i Bälinge och Tuna by i Åkerby hfl AI:3 N.16. I Bälinge C:1 återfinns en pojke Anders, son til l Per Persson i Tuna år 1701. Att detta är rätt far visar också Anders vigselnotis.

db: "Rusthållaren Anders Pehrsson i Åkerbybyn afled d. 4, af nu illa stäld mage och swulnad uti undre delen af kroppen; Begrafs d. 29 April: Lijk. texten Elai(?):i."


Gift 20 oktober 1728 i Åkerby (Uppl) med

mmmmm
63 Kerstin Jansdotter, född 1709, död 3 april 1763 (begravd 17 april 1763) i Åkerby by, Åkerby (Uppl).
Far 126 ] [ Mor 127 ] [ Make 62 ] [ Dotter 31 ]

db: "Rusthållarens, Anders Pärssons, hust: i Åkerbybyn, afled, efter någon swår bröste sjuka och moder passion, d.3 begrafs christ heder(?) med lijk-sermon af _.132:14 d.17 Apr."


Generation VI


fmfmff
84 Måns Persson, född enligt åldersuppgift 1612, död 6 augusti 1697 (begravd 22 augusti 1697) i Granmarken, Jumkil (Uppl).
Maka 85 ] [ Son 42 ]

Bosatt i torpet Granmarken, Jumkil sn. (iaf i slutet av sitt liv).

se Jumkil AI:1 s.9, där han är skriven tillsammans med hustru och sönerna Måns och Jöns.

db: "d 6 Aug om afftonen affsomnade Måns Pehrson i Gränmarken Begraffz d 22 dito 85 åhr gamal"


Gift med

fmfmfm
85 Karin Persdotter, född enligt åldersuppgift 1628, död 25 mars 1699 (begravd 12 april 1699) i Granmarken, Jumkil (Uppl).
Make 84 ] [ Son 42 ]

db: "d 25 Marij affsomnade hustru Karin Pehrsdotter i Gränmarcken begrfz d.12 April Ålldren 71 åhr. Efter hennes man och henne, gaff theras son Byggningmästaren i Stocholm Matz Månsson Säterman ett båårkläde med frantzar"mfffff
96 Jon NN.
Son 48 ]mffmff
100 Johan Tillman, född enligt åldersuppgift 1673, död 1 april 1750 i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl).
Far 200 ] [ Maka 101 ] [ Son 50 ]

Mästersmältare vid Lövsta bruk, Österlövsta socken. db: "Mättersmaltarn Johan Tillman från L.B. warit 51 år arbetare. haft 5 söner 10 döttrar. 77 år gl. dödde i kräfwetan"


Gift 2 juli 1696 i Österlövsta (Uppl) med

mffmfm
101 Johanna Lemonie, född enligt åldersuppgift 1670, död 17 juli 1757 i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl).
Make 100 ] [ Son 50 ]

db: "L.B Jan Tillmans enka. haft 15 barn, 12 lefa lefwat wackert. 87 år gl."mffmmf
102 Frans Pousette, född 1679 i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl), död 1732 (begravd 12 mars 1732) i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl).
Far 204 ] [ Mor 205 ] [ Maka 103 ] [ Dotter 51 ]

Mästerräckare vid Lövsta bruk, Österlövsta socken.

db: "Frantz Pouse hammarsmed och mästerräckare född wid L. B. kunnat wackert läsa och göra god vacke(?) i Christen doms kundskapen. Men lefwat som et besynnerlt.(?) exempel i wår forfallna christendom rätt gudel.(?) 53 åhr gl. dödde i fahrsoten"

Att Frans var son till Anthoine Pousette framgår av Kjell Lindbloms forskning (Nordisk vallongenealogi Del II s.214).


Gift 20 oktober 1703 i Österlövsta (Uppl) med

mffmmm
103 Elisabeth Arvidsdotter, född enligt åldersuppgift 1682, död 1748 (begravd 10 april 1748) i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl).
Make 102 ] [ Dotter 51 ]

Vid tiden för giftemålet var hon tjänstepiga hos bokhållaren vid Lövsta bruk. (vb)

db: "Frantz Pousetz encka i L. B. 11 barn. 16 år encka 31 år gift 66 år"mfmfff
104 Isak Jonsson Asp = 48
Far 208 ] [ Maka 105 ] [ Son 52 ]


mfmffm
105 Maria Gauffin = 49
Make 104 ] [ Son 52 ]


mfmfmf
106 Hans Persson, född enligt åldersuppgift 1667, död 1757 (begravd 17 september 1757) i Österby bruksförs (Uppl).
Maka 107 ] [ Dotter 53 ]

Mantalskriven som fiskare vid Österby bruk 1706-1736. Hustru noterad från 1709. 1741 (lucka mellan 1736-1741) är han själv inte längre markerad, det står istället "gl fiskaren Hans Persons dot:". Hustun är, liksom Hans, upptagen 1736 men inte 1741.

Återfinns i Film hfl AI:1 (1712-1717) s.50 - Michael Bovengs rote, tillsammans med hu Maria.
AI:1 (1718-1721) s.95 - Dito, tillsammans med hu Maria och döttrarna Maria och Katarina.
AI:1 (1723) s.186 - Blanckens rote, tillsammans med hu samt döttrarna Maria (gift), Karin, Johanna och Margit.
AI:2 (1733-1758) s.120f - Blanckens rote, hustru Maria, dottern Karin, sonen Per och dottern Margit gift med Jean Asp.

db: "Begrafdes fiskaren ifrån Öster- by Hans Persson, död i lungsot 90 åhr gammal."


Gift cirka 1708 med

mfmfmm
107 Maria Baudou, född 1680 i Österby bruk, Film (Uppl), död 8 april 1770 (begravd 17 april 1770) i Österby bruksförs (Uppl).
Make 106 ] [ Dotter 53 ]

Endast skriven med förnamn i barnens födelsenotiser.

Återfinns i Film hfl AI:3 (1765-1783) på f 17. Är här skriven tillsammans med sonen Per med familj som har tagit över faderns arbete som bruksfiskare. Mest intressant är dock att hon är skriven med för- och efternamn samt födelseort; Maria Baudou född 1680 i Österby. Var enligt samma längd sängliggande en tid innan hon dog.

db: "Aprill 17 Begrofs gl enkan Maria Bådau död d. 8 ejusdem af ålderdom och slag 90 år gl."

Möjlig dotter till Noe Baudou i Österby.mfmmff
108 Jakob Bovin, född 25 april 1690 (döpt 27 april 1690) i Gimo bruk, Skäfthammar (Uppl), död 1755 (begravd 14 juni 1755) i Österby bruksförs (Uppl).
Far 216 ] [ Mor 217 ] [ Maka 109 ] [ Son 54 ]

Upptagen i mtl för Österby bruk som smältarmästare 1722-1742. Möjligen också identisk med Jakob Bowen som är skriven som mästersven 1720-1721. (lucka hos SVAR mellan 1715-1720, 1742-1774)

Återfinns i Film hfl AI:1 (1712-1723) s.44 - Österby bruk, Jacob Bovengs rote. Skriven tillsammans med hu. s.97 - Dito. Skriven med hustrun, pigan Catrin och dottern Maria. s.188 - Dito. Skriven med hustrun, sonen Jan och dottern Maria.
AI:2 (1733-1744(1758))) s.122 - Österby bruk, Jacobs rote. Skriven tillsammans med hustrun Margit (död), sönerna Johan, Jakob, Hindrik, Anton, döttrarna Johanna, Maria och Margit samt mågen Jakob (gift med Maria).

db: "Junij 14 Begrafdes hammarsmeden mäster Jacob Bovin död af håll och stygn 75 år gl"

Efternamnet stavat Bovin, Bowen, Boweng, Boveng, Bouveng

Lindblom (2012) s.97 "föds 25/4 1690 i Skäfthammar. Hans tillkommande blir Margareta (Johansdotter) Tissier, som avlider 1/12 1734 i Film. I ett andra gifte 16/9 1738 i Film får han Maria (Claesdotter) Anjou till hustru. Jacob flyttar med föräldrarna till Film 1694 och når så småningom en position som mästersmältare i Österby."


Gift före 1712 med

mfmmfm
109 Margareta Tissier, född cirka 1690, död 1734 (begravd 1 december 1734) i Österby bruk, Film (Uppl).
Far 218 ] [ Mor 219 ] [ Make 108 ] [ Son 54 ]

Begravd i Film (Uppl) Skriven med efternamn i ett par av barnens födelsenotiser samt i Film hfl AI:1 (1712-1723) s.44 - "Mari Thessie"

db: "mäster Jacob Bouveng sal hustru"mfmmmf
110 Thomas Goffin, född cirka 1691 i Lena (Uppl), död 1736 (begravd 12 september 1736) i Österby bruk, Film (Uppl).
Far 220 ] [ Mor 221 ] [ Maka 111 ] [ Dotter 55 ]

I mtl över Österby bruk upptagen som räckardräng 1720-1727 och räckarmästare 1728-1736 (sjuklig 1736).

Skriven som räckardräng även i första barnets födelsenotis (Johanna f 1716) men inte i mtl 1715. (lucka mellan 1715-1720)


Gift 15 november 1719 i Film (Uppl) med

mfmmmm
111 Margareta Baudou, född 1693 i Österby bruk, Film (Uppl), död 5 juli 1779 (begravd 10 juli 1779) i Österby bruksförs (Uppl).
Make 110 ] [ Dotter 55 ]

Återfinns i Film hfl AI:3 (1765-1771) s.16 - Blanckens rote, född 1693 i Österby. Bor hos svärsonen Jan Gille, dottern Katarinas make. (1772-1778) s.80 - Dito.

db: "Julii 10 Begrafs framl. mäster räckaren Thomas Giles(?) enka Margreta Bådau, död d 5 ejusd: af ålderdom 85 åhr, 8m gl. Nota född 1693 fadren framl smält:d: Clas Bådau, modren framl hustru Jana Hinne och haft med sin man 4 barn 1 son och 3ne döttrar af hka den yngsta är död, sonen och 2ne döttrar efterlefva"

Trolig dotter till Noe Baudou i Österby.mmffff
112 Staffan Eriksson, född enligt åldersuppgift 1677, död 1740 (begravd 8 juni 1740) i Prästgården, Börje (Uppl).
Maka 113 ] [ Son 56 ]

Bonde i Blacksta 1706-1707 och Ullbolsta i Jumkil 1708-1735 samt i Prästgården, Börje sn 1735-1740. [mtl, Börje hfl AI:1 (1726-1736) s.339] (T.o.m 1705 är en Erik Matsson mantalskriven på samma plats i Blacksta.)


Gift 1 november 1707 i Jumkil (Uppl) med

mmfffm
113 Kerstin Nilsdotter.
Make 112 ] [ Son 56 ]mmfmff
116 Erik Johansson, född enligt åldersuppgift 1678, död 13 september 1728 (begravd 29 september 1728) i Kättslinge, Jumkil (Uppl).
Maka 117 ] [ Son 58 ]

Bosatt i Kättslinge, Jumkil. Mantalskriven här som bonde fr.o.m. 1707. 1706 är Jan Eriksson skriven på samma plats.


Gift 17 november 1707 i Jumkil (Uppl) med

mmfmfm
117 Margareta Hansdotter, född 1688, död 1758-1763 i Kättslinge, Jumkil (Uppl) [Jumkil hfl AI:2 (1747-1763) p68].
Make 116 ] [ Son 58 ]mmmfff
120 Erik Eriksson, född enligt åldersuppgift 1672, död 23 maj 1729 (begravd 1 juni 1729) i Hjälmsta, Åkerby (Uppl).
Far 240 ] [ Mor 241 ] [ Maka 121 ] [ Son 60 ]

Kyrkvärd i Hjälmsta, Åkerby

Sex(fjärdings)man i sockenstämma 1 maj 1700 [Åkerby NI:1 p 74r], samt 1 maj 1718 [p 78r] Nämnd som kyrkvärd 1 maj 1726 [p 79v], begär och får avsked från uppdraget som kyrkvärd "Dnca Misericord" 1728 [p 81v]. "Tilsattes en ny kyrkjo wärd nl. Erich Andersson uti Uggelsta uti Erich Erssons ställe i Hielmsta, som kyrko wärdh beställningen före- stådt uti åtta åhr, men nu efter han warit siuklig och blifwer något bräcklig och åldrig begärta afsked."

db: "Erich Erichsson gl. Kyrkjo wärden i Hiielmsta afsomnade d. 23 Maji, begragwen d 1 Junii"


Gift med

mmmffm
121 Karin Persdotter, född enligt åldersuppgift 1677, död 31 oktober 1742 (begravd 7 november 1742) i Hjälmsta, Åkerby (Uppl).
Far 242 ] [ Mor 243 ] [ Make 120 ] [ Son 60 ]

Ursprungligen från Söderby, Åkerby. Gift till Hjälmsta i samma socken. Åkerby AI:1 1696-1698 f 15 - Hos familjen i Söderby. I marginal noteringen "gift till Hielmsta".

db:"hust: Catharina Pärsdr Johan Erssons moder uti Hielmsta afled oförmod_ d. 31 Octob: jordad christhedare(?) d. 7 Novemb: 65 (år) 9 (mån) 1 (vecka) 6 (dagar)"mmmfmf
122 Mats Persson, född 1691, död 4 maj 1762 (begravd 16 maj 1762) i Sylta, Åkerby (Uppl).
Far 244 ] [ Mor 245 ] [ Maka 123 ] [ Dotter 61 ]

Kyrkovärd och rusthålllare i Sylta, Åkerby.

Sockenstämma 1729-06-22 [Åkerby NI:1 p 82v] "Tilsattes nya sexmän uti theras ställe, som the beställningen uti trij åhr förestådt, nl. för Sörby rothe uti Matts Perssons ställe i Sylta tillsattes Johan Olofsson uti Sörby."

På den efterföljande sockenstämman (1730-11-15) anklagas han ha varit "drucken på Probste Tinget", vilket han också erkände. Med lovord om bättring klarade han sig dock från "stockstraffet". Tillsatt som kyrkvärd 1731-06-13 [NI:1 p. 85r]

db: "Matths Pehrsson i Sylta, för detta kyrkowärd och Rusthållare, afsomnade af bröstfeber och anan tilstötande ålderdomsbräcklighet natten emellan d. 3 och 4 Maji kl. 12, Christe__ begrafs i sina fäders graf i kyrkan d. 16 ljusdem"


Gift 23 oktober 1710 i Åkerby (Uppl) med

mmmfmm
123 Maja, död 1720 i Sylta, Åkerby (Uppl).
Make 122 ] [ Dotter 61 ]

Från Alsta i Börje sn (vb). Har även noteringen "ifrån Börje" [Åkerby AI:1 (1696-17...) f 18]mmmmff
124 Per Persson, född enligt åldersuppgift 1670, död 27 februari 1754 (begravd 10 mars 1754) i Tuna, Bälinge (Uppl).
Maka 125 ] [ Son 62 ]

Bonde i Tuna, Bälinge.

Bälinge hfl AI:1 f.138v (Skriven tillsammans med Brita under Väsby med noteringen "i Tuna".) Bälinge hfl AI:2 s.10 (Sonen Anders är "Bonde i Börje".) Bälinge hfl AI:3 s.18 Enl db 84 år 5 veckor och 1 dag gl


Gift 11 november 1696 i Bälinge (Uppl) med

mmmmfm
125 Brita Andersdotter, född enligt åldersuppgift 1676, död 2 september 1752 (begravd 13 september 1752) i Tuna, Bälinge (Uppl).
Make 124 ] [ Son 62 ]

Far: Anders Tomasson i Tuna? sonen Tomas Andersson är fadder till Britas äldsta son...mmmmmf
126 Johan Eriksson, född enligt åldersuppgift 1678, död 9 september 1731 (begravd 26 september 1731) i Hjälmsta, Åkerby (Uppl).
Far 252 ] [ Mor 253 ] [ Maka 127 ] [ Dotter 63 ]

Rusthållare i Hjälmsta, Åkerby.

Vald till sexman 1 maj 1726 [NI:1 p 79v] "Efter Lars Mattsson i Heilmsta förordnades thess granne i sama by Johan Erichsson"


Gift 28 december 1702 i Åkerby (Uppl) med

mmmmmm
127 Karin Olofsdotter, född enligt åldersuppgift 1684, död 3 maj 1750 (begravd 9 maj 1750) i Hjälmsta, Åkerby (Uppl).
Make 126 ] [ Dotter 63 ]

db: "framledne Rusthållarens Joh: Erssons hustru i Hjelmsta, blef sängliggandes d.29 Apr. af benwärk, samt annan tilstödande bräcklighet, afled d.3, begrafs christhederl. d.9 Maji"


Generation VII


mffmfff
200 Philip Tillman.
Son 100 ]mffmmff
204 Anthoine Pousette, född cirka 1639, död 15 mars 1705 (begravd 25 mars 1705) i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl).
Far 408 ] [ Mor 409 ] [ Maka 205 ] [ Son 102 ]

db: "Antoni Pouset födder 1639 fadern war ham marsmeden Mårten Pouset modern Anna Mineur. Sedan han anorstädes wid bruken wäl tiente, kom han till Löfsta igen, blef först smältar dräng 2 år, räckar dräng 2 år och sedan tiente för mästare i hamaren 41 år. ächtenskap ingick han med Elisabet Spourång. lefde tillhopa 24 år. och aflade tillsaman 13 barn 3 söner och 5 döttrar äro för hoo döda 2 söner och 3 döttrar lefua ännu. Sedan gud igenom den tienel: döden tog ifrån hoo hans hustru och han 2 år warit enkling begaf han sig i ächtenskap med Anna Bajor ifrån Wesslanda aflat med hene 2 söner och 1 dotter En son och dottren är döde. förleden d 9 martii blef han siuk af håll och stygn afsomnade d 15 eiusdem"

Son till Martin Pousette enligt Kjell Lindblom (Nordisk vallongenealogi Del II s.213).


Gift 1668 i Österlövsta (Uppl) med

mffmmfm
205 Elisabeth Sporon, död 1689 i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl).
Far 410 ] [ Mor 411 ] [ Make 204 ] [ Son 102 ]

Österlövsta LIa:1 (1592-1709) f.88v "Löfst. br. Antoni Pouses h."mfmffff
208 Jon NN = 96
Son 104 ]


mfmmfff
216 Michel Bovin, död 1720 (begravd 22 maj 1720) i Österby bruk, Film (Uppl).
Far 432 ] [ Mor 433 ] [ Maka 217 ] [ Son 108 ]

"son till Johan (tab 14), gör tjänst i Leufsta bruk mellan 1665-71 och gifter sig där 1669." "År 1672 finner vi dem vid Wattholma bruk och åren efter i Österby. Inte heller där blir han långvarig utan flyttar till Gimo, där han arbetar som smältare 1677-94. [Lindblom (2012) s.95]

Film ifl B:1 opag. 1694 "Michael Boven medh hustru och barn äro wähl hijt i församblingen komne från Skefthammar medh vakert besked"

I mtl för Österby bruk upptagen som smältarmästare 1709-1714 (lucka mellan 1680-1709).

Återfinns i Film hfl AI:1 (1712-1723) s.52 - gl Michl Boving med hustrun Mari och sonen Hindrik. s.96 - gl Michael Boveng (död) med hustrun Maria (unge Michel Bovengs rote).

Efternamnet stavat Bovin, Boven, Bouven, Boving, Boveng.


Gift 1669 i Österlövsta (Uppl) med

mfmmffm
217 Maria Lemoine, död 1738 (begravd 24 december 1738) i Österby bruksförs (Uppl).
Make 216 ] [ Son 108 ]

Lindblom (2012) s.95 - om Michel Boven "Hustruns förnamn är Maria och släktnamnet Lemoine enl Erik Appelgrens samling (RA)"

db: "gl Michel Boweng änka ifrå Österby"mfmmfmf
218 Johan Tissi, född enligt åldersuppgift 1643, död 1702 (begravd 16 maj 1702) i Österby bruk, Film (Uppl).
Far 436 ] [ Mor 437 ] [ Maka 219 ] [ Dotter 109 ]

"... förekommer tidigast i Gimo 1669-1671, då ännu ogift. Under tiden 1677-1702 är han gift och i arbete som hjulmakar e och byggmästare i Österby." Lindblom (2013) s.280

db: "d: 16 Maj begrafs juhlmakaren wid Österby Johan Tissij 59 åhr gammal"


Gift med

mfmmfmm
219 Maria du Clou, född enligt åldersuppgift 1653, död 1723 (begravd 2 februari 1723) i Österby bruk, Film (Uppl).
Make 218 ] [ Dotter 109 ]

"Protokollet från Dannemora ting 28/5 1706 uppger änkan namn vara Marie du Clou" [Lindblom (2013) s.280]

db: "Begrafs Juhlmakarens änka ifrå Österby 70 år gammal"mfmmmff
220 Thomas Goffin, död 1739 (begravd 24 augusti 1739) i Österby bruk, Film (Uppl).
Maka 221 ] [ Son 110 ]

Räckare vid Vattholma bruk i Lena 1689-1697. Under den senare delen av perioden blir han räckarmästare (Lindblom 2012).

Flyttar 1698 från Vattholma till Österby bruk i Films socken. Mantalskriven här som mäster- räckare 1709-1726 (lucka mellan 1680-1709).

Återfinns i Film hfl AI:1 (1712-1723) s.52 - med hustru Johanna, sönerna Thomas och Johan samt döttrarna Margit och Johanna Dito s.96 - med hustru sonen Johan och dottern Johanna

Troligen son till Thomas Goffin d. 1693 i Gysinge, Österfärnebo (Lindblom, K 2012, Nordisk vallongenealogi 1580-1750, s. 274f).


Gift 3 februari 1689 i Lena (Uppl) med

mfmmmfm
221 Johanna Gottfridsdotter Gilliam, död 1717 (begravd 22 december 1717) i Österby bruk, Film (Uppl).
Far 442 ] [ Mor 443 ] [ Make 220 ] [ Son 110 ]

db: "Dominica 4 Adventiis begrafz gamble mester Thomas Goffeng swärmoder och hustru i frå Österby."

Föräldrar: Gottfred Gilliam och Margareta (Clasdotter) Tillman (Lindblom, Kjell (2012), Nordisk vallongenealogi 1580-1750, s.302mmmffff
240 Erik Eriksson, född enligt åldersuppgift 1638 i Hjälmsta, Åkerby (Uppl), död 1691 i Hjälmsta, Åkerby (Uppl).
Maka 241 ] [ Son 120 ]

Sexman och kyrkvärd i Hjälmsta, Åkerby.

Tillsatt som kyrkvärd den 5 november 1676 "Sedhan uthi den dödhes ställe fattas Erich Erichsson i Hielmstadh" [Sockenstämma i Åkerby 1676, NI:1 p 70v] Under samma stämma afsade han sitt uppdrag som sexman. Sexman hade han då varit sedan 15 november 1674 [NI:1 f 68v]. Avsade sig uppdraget som kyrkvärd vid sockenstämma 8 juni 1685 [NI:1 f 71r]

Mantalskriven i Hjälmsta 1674-1682 (lucka mellan 1682-1709). Innan 1674 är tre(!) "Erikar" upptagna i Hjälmsta; Andersson, Persson och Matsson. 1674 är Erik Andersson skriven hos Erik Eriksson vilket gör det troligt att dessa är far och son.

db: "Erich Erichsson i Hielm sta föddes dersamanstädes warit äfwen der en hedersam bonde är christel. dödh sedan han lef wat 53 åhr"


Gift med

mmmfffm
241 Kerstin NN, död 1703 (begravd 29 september 1703) i Hjälmsta, Åkerby (Uppl).
Make 240 ] [ Son 120 ]

Åkerby AI:1 Kommunionslängder 1694 Feria 1 Nat. Chri. f 9r "Hjelmsta Enkjan hustr. Kierstin som då varit ifrån Sacram. 4 åhr. Sönerna Erich Johan och Anders."

Feria III h. Annun Maria f 10r "Hjelmsta Enkjan hustru Kier- sten 2 vice i åhr."

Åkerby hfl AI:1 (1696-1700) f 25 - Skriven med sönerna och deras familjer i Hjälmsta.

Bälinge häradsrätt domb AI:2 (1684-1692) opag. (SVAR Bildid: C0104437_00552) LT 21-22/1 1692
"Erich Erss enkia i hielmsta stamd af Auditeurn Skräss(?), och hon honom igen stämma låtit, och kom nu intet till swars dy pålades henne för uteblefwande att pl__ ta sina 3 __ Smt"

db: "Erich Ers änkia i Hiälmsta begrafs utan klockor och ___, dödde och utan präst ogudachtig"mmmffmf
242 Per Mickelsson, född enligt åldersuppgift 1638, död 10 april 1724 (begravd 19 april 1724) i Hjälmsta, Åkerby (Uppl).
Maka 243 ] [ Dotter 121 ]

Bonde i Söderby, Åkerby. [AI:1 1696-1698 f 15]

Åkerby AI:1 Kommunionslängd 1695? 2 Dic Sol. prec. "Söderby Pehr Michelson hustrun döttrena son"

Nämnd med bomärke i protokoll från sockenstämma 24 aug 1712 [Åkerby NI:1 p 76r]

db: "Pär Michelsson, kyrckwärd Erich Erssons swärfader uti Hielmsta, död d 10 April, begrafn d 19 ___"


Gift med

mmmffmm
243 Anna Larsdotter, född enligt åldersuppgift 1639, död 27 december 1722 (begravd 6 januari 1723) i Hjälmsta, Åkerby (Uppl).
Make 242 ] [ Dotter 121 ]

db: "hust: Anna Larsdotter från Hielmsta Pär Michelssons hust: ibdm, död d. 27 Dec: 1722. Begrags d. 6 Jan: 1723"mmmfmff
244 Per Matsson, född enligt åldersuppgift 1663, död 24 maj 1729 (begravd 3 juni 1729) i Sylta, Åkerby (Uppl).
Maka 245 ] [ Son 122 ]

Bonde, tolvman och kyrkvärd i Sylta, Åkerby. Mantalskriven här som husbonde från 1702. Nämnd som kyrkvärd i protokoll för sockenstämma 24 aug 1712 [Åkerby NI:1 p 76r]och som tolvman 1 maj 1718 [NI:1 p 78r] I Åkerby hfl AI:1 (1696-17..) återfinns han på f 18 i Sylta hos Hans Eriksson och Elin. Här finns även hans egen hustru (dock utan namn) samt sonen Mats med hustru. Hans Eriksson = svärfar? (Här även Olof Eriksson med hu.........)

[Åkerby AI:1 (1723-1737) f 119] Kommunionslängd AI:1 f 32 Pingstdagen 1702 "Sylta Pähr Matsson, hustrun" III Stora böndagen 1702 "Sylta Pehr Matss: hust: dr och pijga" f 33 Adventsöndag 1702"Sylta Pähr Matson hustru" f 34 Die Pasckatos 1703 "Sylta Pehr Matson 4 pers:r" f 35 III Stora böndagen 1703 "Sylta Pehr Matz: hust dr och pijga" Allhelgona 1703 "Sylta Pähr Matsson hustrun" f 36 Påskelag(?) Söndag 1704 "Sylta Pähr Matsson hustru 2 st drängar piga" Pingstdagen 1704 "Sylta Pär Mats dräng Anders, pigan Brijta pig Malin" f 37 Allhelgona 1704 "Sylta Pähr Matzson hust: dräng And: pig Margeta" f 38 Passlag(?) Söndag 1705 "Sylta Pähr Matzson hustr son och piga" f 39 Pingsthelgen 1705 "Sylta Pehr Matss. hustr: dräng och pijga" Mickelsmäss 1705 "Sylta Pähr Matzson hustrun son dräng piga" f 40 Julhelgen 1705 "Sylta Pähr Matzson 5 person" Påskdagen 1706 "Sylta Pähr Matzson hust: _ son dräng_ 2 pigor"


Gift med

mmmfmfm
245 NN Hansdotter?, född enligt åldersuppgift 1663, död 21 maj 1711 i Sylta, Åkerby (Uppl).
Far 490 ] [ Mor 491 ] [ Make 244 ] [ Son 122 ]

I Åkerby AI:1 (1696-17..) f18 noterad vara död. Hur länge denna del av hfl var aktiv är oklart. Klart är dock att den var aktiv efter 1700 som anges i beskrivningen (SVAR). Per Matssons hustru dör nämligen 1711 enl db.mmmmmff
252 Erik Eriksson = 240
Maka 253 ] [ Son 126 ]


mmmmmfm
253 Kerstin NN = 241
Make 252 ] [ Son 126 ]

Generation VIII


mffmmfff
408 Martin Poncet, död 1651 i Hillebola bruk, Österlövsta (Uppl).
Maka 409 ] [ Son 204 ]

Bror till Godefroid Poncet och skrev kontrakt samtidigt som denne i Liege 16/4 1627. Arbetar som smältare vid Lövsta 162 9-1634, vid Österby bruk 1631-1632, 1638 och 1640-1642. Han är även verksam en kortare period hos Andreas Dress vid Nor a bruk. 1644-1651 befinner han sig huvudsakligen vid Hillebola bruk i Österlövsta. [Lindblom, K., Nordisk Vallongenealog i 1580-1750 Del II, s.212]

Österlövsta LIa:1 (1592-1709) f.31v "Mårthen Pousse uthi Illebodha"


Gift med

mffmmffm
409 Jeanne Mineur.
Make 408 ] [ Son 204 ]mffmmfmf
410 Francois Sporon, död 1680 i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl).
Maka 411 ] [ Dotter 205 ]

Skriver kontrakt i Liege 28/6 1627 för två års arbete, blir dock kvar i Sverige resten av sittliv. Vistas i Lövsta bruk, Österlövsta från 1630 till sin död 1680. Anställd som bokare, så småningom masmästare.

Trolig son till Bertrand Sporon och Jaceline Marteleur.
[Lindblom, K., Nordisk Vallongenealogi 1580-1750 Del II, s.254]

Österlövsta LIa:1 (1592-1709) f.74v "Mr Frans Sporrong maasmästare widh Löfsta bruk"


Gift med

mffmmfmm
411 Margareta?, död 1650 i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl).
Make 410 ] [ Dotter 205 ]

Österlövsta LIa:1 (1592-1709) f.30v "Frans Spårringz hustru widh löfstabruk"mfmmffff
432 Johan Bovin, död 1677 i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl).
Maka 433 ] [ Son 216 ]

Trolig son till Nicolas de Bouvengne. Smältarmästare vid Lövsta bruk 1643-1677. (Lindblom 2012 s.95)

Österlövsta räkenskaper LIa:1 (1592-1709) f.71v "Joahn Bovin hammarsmedh widh Löfsta bruuk"


Gift cirka 1643 med

mfmmfffm
433 Martha Dubois.
Mor 867 ] [ Make 432 ] [ Son 216 ]

"Hans (Johan Bovin) hustru heter Martha Dubois, som det framgår på flera ställen i Ö-L db vid barnens frånfällen" Lindblom (2012) s.95mfmmfmff
436 Jean Tissi
Maka 437 ] [ Son 218 ]

"Jean Tissi förekommer i mtl och avräkningsböcker under perioden 1636-60 omväxlade vid Leufsta och Österby bruk. Han ä r hjulmakare, ibland även kolare och bosatt utanför själva bruksområdet. Mellan 1661-74 är han stadigt redovisad vid Österby, vilket tyder på att familjen på äldre dagar flyttat in till bruket. " Lindblom (2013) s.279


Gift med

mfmmfmfm
437 Nicol Tourneur, död 1684 (begravd 20 januari 1684) i Österby bruk, Film (Uppl).
Make 436 ] [ Son 218 ]

db: "Juulmakar enkian widh Brukett begraffz den 20 januarij"mfmmmfmf
442 Gottfrid Gilliam, död 1676 (begravd 16 april 1676) i Lena (Uppl).
Far 884 ] [ Maka 443 ] [ Dotter 221 ]

"Gottfred Gilliam, son till Jean, är 1663-1666 vid Lövsta, 1667-1668 vid Gimo och 1671-76 vid Wattholma bruk som mästerräckare. Han vigs i Lövsta 1664 och begravs 16/4 1676 i Lena sockenkyrka. Hustruns namn är Margareta (Clasdotter) Tillman, vilket framgår av föräldra kolumnen i Ö-F hfl AI:3."
[Lindblom, K 2012, Nordisk vallongenealogi 1580-1750, s.302]


Gift 1664 i Österlövsta (Uppl) med

mfmmmfmm
443 Margareta Tillman, död 1717 (begravd 22 december 1717) i Österby bruk, Film (Uppl).
Far 886 ] [ Mor 887 ] [ Make 442 ] [ Dotter 221 ]

db: "Dominica 4 Adventiis begrafz gamble mester Thomas Goffeng swärmoder och hustru i frå Österby."mmmfmfmf
490 Hans Eriksson.
Maka 491 ] [ Dotter 245 ]


Gift med

mmmfmfmm
491 Elin NN.
Make 490 ] [ Dotter 245 ]


Generation IX


mfmmfffmm
867 NN, död 1674 i Lövsta Bruk, Österlövsta (Uppl).
Dotter 433 ]

Österlövsta räkenskaper LIa:1 (1592-1709) f.65v (1674) "Johan Bovins swärmoder å Leufsta bruuk"mfmmmfmff
884 Jean Guilheame.
Son 442 ]

Trolig son till Tossainct Guilheame d. 1657 i Lövsta bruk.

"skriver på sitt arbetskontrakt 28/6 1627 i Liege. Han skall vara räckardräng i två år. I Sverige förekommer han först vid Lövsta 1636-41. År 1640 står han dock på Forsmarks mtl. Mellan 1650-56 är han mera stadigvarande bosatt vid Forsmark och är räckare vid bruket. Hustrun förekommer i mtl 1638-51, därefter enbart mannen med son och dotter." (Lindblom 2012 s.297)mfmmmfmmf
886 Nicolas Tillman, död 1675 (begravd 1675) i Österlövsta (Uppl).
Maka 887 ] [ Dotter 443 ]

"släktens stamfader i Sverige, kontrakteras 10/8 1635 i Amsterdam. Han har någon vecka tidigare lämnat Liége, troligen t illsammans med sin hustru och sina barn. De kommer först till Finspång. Den 17/1 1638 begravs en fransquinna, Nicolas Tillmans hustru i Risinge. Han gifter tydli gen om sig samma år, eftersom sonen Jacob föds 1639. [...] Från 1639 till sin död 1675 arbetar Nicolas som smältarmästare vid hammaren i Leufsta."
[Lindblom (2013) s.271]

db: "g. Clas Tillman mester smelter i Nyhammar"


Gift med

mfmmmfmmm
887 Jeanne de Beau, död 1687 (begravd 1687) i Österlövsta (Uppl).
Make 886 ] [ Dotter 443 ]


Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 17 februari 2019

Källhänvisning är här, för födelse- vigsel- och dödsdatum, endast noterad om uppgiften inte återfinns på förväntad plats i ministerialböckerna. Om en sådan källhänvisning eller ytterligare information om en ana önskas, går det bra att kontakta mig via e-post.

Bakgrundsbild: Österby bruk i Films socken 1687 [Lantmäteriets historiska kartor]