burtu.se

farfars farfar

August Pettersson

1854-1911

Generation I

f
2 Petter Jonsson Djur, född 18 december 1820 (döpt 18 december 1820) i Östra Nolgården, Skalkarike, Odensåker (Vägö), död 25 maj 1868 i Stora Rör, Odensåker (Vägö).
Far 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ]

Torpare under Lars Bengtsgården (=Krögaregården), Odensåker.

Bou (Binnebergs häradsrätt FII:45 (1867-1868) opag. (AID: v143509.b353
"År 1868 den 11te juni förrättades af underteknad på begäran. Boupptekning efter afledne inhyste(?) mannen Petter Jonsson Djur vid Stora Rör som afled den 25 sistledne maj och efterlemnade sig såsom arfvingar Enkan Maria Jonsdotter samt 2ne med honom sammanaflade barn nemligen son Johannes Pettersson torpare wid Sweneby och son August 14 år gammal. egendommen uppgafs af enkan som följer.."

(Det har här smygit in ett fel, änkan Maria är endast mor till August!)


Gift 19 september 1847 i Odensåker (Vägö) med nästa ana

Barn:
* August Pettersson, född 15 februari 1854.

m
3 Maja Jonsdotter, född 30 maj 1817 (döpt 31 maj 1817) i Stommen, Låstad (Vägö), död 3 november 1872 (begravd 10 november 1872) i Sveneby (Vägö).
Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ]

db: "Backs. Enka vid Rör Krögareg." "Död i Sveneby. Betyg sändt til Hjälstad för att hon måtte begrafas i Sveneby d. 10 Nov."


Gift 19 september 1847 i Odensåker (Vägö) med föregående ana

Generation II

ff
4 Jonas Pettersson Djur, född 18 juli 1792 (döpt 20 juli 1792) i Röda Krogen, Hjälstad (Vägö), död 21 februari 1844 (begravd 1 mars 1844) i Östra Nolgården, Skalkarike, Odensåker (Vägö).
Far 8 ] [ Mor 9 ] [ Maka 5 ] [ Son 2 ]

Soldat nr. 257 i Skaraborgs regemente och nr.107 i Södra Vadsbo kompani. Rote: Millomgården, Skalkarike i Odensåkers sn.

Ur GMR:
Längd: 5 fot 8 tum (1818)
1818: "Blesserad i Högra handen den 29 September 1813." Tjänat i 5 år (Alltså antagen runt 1813)
1822: Inget nytt
1827: "Blesserad i högra handen vid Roslau den 29 Sept. 1813."
1830: Inget nytt
1834: Längd 5 fot 10 tum
1837: Inget nytt
1840: Inget nytt
1843: "Tjent som förstärkning från Junii till Nov. 1812." Attest: "Soldaten wid Kongl. Skaraborgs Regimente No 257, Jonas Djur wid Skalkarike, har efter uppgift, sedan förl. Hort(?) warit jämnt sjuklig och befinnes nu i det swaga helsotillstånd, att han icke utan fara för lifwet kan deltaga uti nu tillståndande Exercitii möte å Axe valla hed så wida jag såsom icke warande Läkare kan det bedöma Attest på begäran

Bouppteckning återfinns i Binnebergs häradsrätt FII:34 f.63


Gift 5 november 1819 i Odensåker (Vägö) med nästa ana

Barn:
* Petter Jonsson Djur, född 18 december 1820, se ana 2.

fm
5 Stina Johansdotter, född 12 november 1796 (döpt 12 november 1796) i Östergården, Ekby (Vägö), död 22 oktober 1874 (begravd 28 oktober 1874) i Östra Nolgården, Skalkarike, Odensåker (Vägö).
Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Make 4 ] [ Son 2 ]

Återfinns med make och barn i Odensåker hfl AI:5 (1812-1824) s. 19. Hon flyttade hit till soldattorpet(?) i samband med giftemålet 1819. Är i denna längd skriven med födelse- datumet 1796-11-12 och födelseorten Ekby, varifrån hon hade flyttat till Odensåker 1817. I Ekby C:4 finns på detta datum en Stina med modern Stina Andersdotter. Hon är född uä.

Stina konfirmerades 1811 (Ekby AI:6 s.113). Hon bodde då med modern som inhyses i Nolskog, Ekby (AI:6 s.66).

Återfinns i Odensåker hfl AI:8 (1845-1860) s.16 - Pensionär och fattighjon Inhyses under östra Nolgården


Gift 5 november 1819 i Odensåker (Vägö) med föregående ana

mf
6 Jonas Persson, född 16 augusti 1792 (döpt 16 augusti 1792) i Nolgården, Boterstena, Ek (Vägö), död 29 juni 1849 (begravd 9 mars 1851) i Fattigstugan, Låstad (Vägö).
Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]

Gift till Stommen i Låstad socken 1816. Mantalskriven här som hälftenbrukare av 1/8 mantal 1817-1819 och av 1/4 mantal från 1820.

Återfinns i Låstad hfl
AI:5 (1813-1824) p69 - Stommen "ägare af 1/8". Förutom hu och barn finns här även svärmor och bland tjänstefolket brodern Anders och svågern Lars.
AI:6 (1824-1837) p311 - Stommen (1/4), hu och barn. Till p313 1826. p313 - Torpare i Göranstorp under Stommen. Till p365 1830. p365 - Vid socknens slut, "Höra till Stoms rothe och sakna försvar".

Tidavad hfl (som dessa år inkluderar Låstad)
AI:5 (1837-1845) p123 - Inhyses under Habblagården med noteringen "bor i Fattighuset".
AI:6 (1845-1860) p190 - Dito. Hustrun död 1847. Jonas död 1849 "troddes förgiftad". Dottern Johanna straffad för stöld.

ur db: "Begrafwen christel. d. 9 Martii 1851 enl(?) Urtima Tingets utslag af d. 1 Marti 1851" Alltså två år efter att han dog!


Gift 10 november 1816 i Låstad (Vägö) med nästa ana

Barn:
* Maja Jonsdotter, född 30 maj 1817, se ana 3.

mm
7 Kerstin Svensdotter, född 8 november 1793 (döpt 10 november 1793) i Ribberud, Trästena (Vägö), död 20 juli 1847 (begravd 25 juli 1847) i Fattigstugan, Låstad (Vägö).
Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ Dotter 3 ]

Flyttade vid giftermålet 1816 inom Stommen i Låstad; från fadern till maken.

Boupp: (Binnebergs häradsrätt FII:35 (1847-1848) s.549 år 1848 den 17de mars förrättades af underteknade Bouptek ning efter hustrun Cherstin Swensdotter i Låstads fattighus som den 8de augusti 1847 med döden afled och efter sig lemnat enkemannen Jonas Pehrsson och med honom 3ne sammanaflade Barn Dotter Maria gift med Torparen Petter Jonsson under Larsbengtsg. Stora Rör wilka woro tilstedes och omundiga Inga och Johanna Jonsdöttrar och war närwarande å de omundigas sida deras tilförornade förmundare Anders Jonsson i Stommen Låstad och upgafs den Ringa egendommen och enkman __ sin fölier

Totalt uppgick boet till endast 12 riksdaler.

Gift 10 november 1816 i Låstad (Vägö) med föregående ana

Generation III

fff
8 Petter Ambjörnsson, född 1 juli 1755 (döpt 6 juli 1755) i Sörskogen, Hallansberg, Trästena (Vägö), död 1 maj 1802 (begravd 8 maj 1802) i Skalkarike, Odensåker (Vägö).
Far 16 ] [ Mor 17 ] [ Maka 9 ] [ Son 4 ]

Krögare och torpare i Hjälstad och Odensåker.

I barnens födelsenotiser i Hjälstad fb är han skriven 1788 som krögare på Röda krogen, 1790: krögarefolk på Hageby krog, 1792: dito, 1796: krögarefolk på Röda krogen.

Återfinns i Hjälstad hfl
AI:2 (1774-1788) s. 50 - Under "Krogen" med hustru och sonen Anders, f. 1755 i Fägred. Kom tillsammans med hustrun från Fägred 1787. "Krög. Pet. Ambjörnsson och H. Stina JonsDr. fr Fägred" (Hjälstad B:1 s.56r)
AI:3 (1780-1806) s. 65 - Under Röda krogen med hustru och sonen Anders, f. 1755. "vide p. 35" s. 35 - Dito med hustru och 4 barn, f. 1755. "Odinsåker 1800" "vide 65"

I Trästenas mantalslängder (landskontorets exemplar) finns en Petter under Säckesta krog 1782-1787 (med hustru 1787). På Säckesta krog dör en Kajsa Eriksdotter 1785. Petters mor?

Bouppteckning återfinns i Binnebergs häradsrätt FII:15 f.39
"År 1802 d 11 Maij blef på begäran af enkan Stina Jons Dotter wid Skalkarike Bro. Bouptekning förrättad efter des framledna man Petter Ambiörsson som med döden afled d 1 maij detta år, och har med des efter lemnade enka 4 stucken samman aflade barn nämligen son Anders på 14de året son Jonas å 10 de året dotter Stina på 12te året och dottren Cajsa 6 år gammall, den lilla ägendom som befants up- gafs af enkan uti underteknades närwaro som följer"


Gift med nästa ana

Barn:
* Jonas Pettersson Djur, född 18 juli 1792, se ana 4.

ffm
9 Stina Jonsdotter, född 30 maj 1755 (döpt 1 juni 1755) i Ängerås, Varnhem (Vägö), död 24 maj 1821 (begravd 31 maj 1821) i Skalkarike, Odensåker (Vägö).
Far 18 ] [ Mor 19 ] [ Make 8 ] [ Son 4 ]

Född 1755 i "Skarkie" (=Varnhem) enl. Hjälstad hfl AI:2 (1774-1788) s.50

db: "Soldat Djurs och skalks moder, inhyses enka vid skalkarike"

I hfl för samma tid återfinns hon mycket rikigt hos sonen i Skalkarike (AI:5 (1812-1824) s.19). Men här är hon noterad med födelseåret 1752-10-01 och födelseorten Warnhem.

De här angivna föräldrarna är mig veterligen de enda som passar in, men får ändå ses som osäkra.


Gift med föregående ana

fmf
10 Johan NN.
Maka 11 ] [ Dotter 5 ]

Relation med nästa ana

Barn:
* Stina Johansdotter, född 12 november 1796, se ana 5.

fmm
11 Stina Andersdotter, född 24 december 1763 (döpt 26 december 1763) i Lilla Munkebo, Utby (Vägö), död 19 mars 1825 i Odensåker (Vägö).
Far 22 ] [ Mor 23 ] [ Make 10 ] [ Dotter 5 ]

Återfinns i Ekby hfl
AI:5 (1791-1803) s.19 (Piga i Lillegården, Ribbenås, Ekby) - född i Utby, s.58 (Piga i östergården, Ekby) - född 1763 i Utby I dottern Stinas dopnotis (1796) är hon skriven som "Piga som tjent i österg: Ekby". s.68 (Piga, inhyses(?) vid Björsgården(?)) - född 1763 i Utby - "svag i utanl". Dottern Stina är också med på s.68.
AI:6 (1804-1812) s.66 (Piga, inhyses i Nolskogen på Nolgårdens ägor(?)) - född 1763-12-24.
AI:7 (1812-1821) s.72 (Piga, p.s.s.) - född 1763-12-24 i Ekby - dottern överstruken.
AI:8 (1822-1829) - född dito, "död" - dottern Stina bor nu inte längre tillsammans med modern.

I dödboken anges föräldrarna ha varit Anders Gunnarsson och Maria Jonsdotter. Hon är vid dödstillfället i Odensåker, annars bor hon inhyses i Nolskog, Ekby.

Enl. Ekby C:3 f.172 föds en Stina Andersdotter 1763-12-24 i Lilla Munkebo, Utby föräldr. Anders Gunnarsson Maria Jonsdotter

Bötade 32(?) för lönskaläge 1797-02-23. (Ekby LI:4 (1784-1829) s.59)

Relation med föregående ana

mff
12 Per Jonsson, född enligt åldersuppgift 1745 [db], död 8 september 1815 (begravd 17 september 1815) i Nolgården, Boterstena, Ek (Vägö).
Far 24 ] [ Mor 25 ] [ Maka 13 ] [ Son 6 ]

Bonde och hemmansbrukare i Nolgården, Boterstena, Ek. Mantalskriven (23/120 mantal) på samma ställe fr.o.m. 1792.

Den 18 september 1815 förrättades bouppteckning efter hemmansbrukaren Per Jansson i Boterstena (Hasslerörs häradsrätt FII:19 (1815-1820) s. 269).

Gården värderades till 666 riksdaler banco (ca 80 000 kr år 2009). Bortsett från gården var ett par stutar det dyraste (33 rd). På gården fanns det också bl.a. 3 kor i olika storlekar, 4 grisar, 2 får och ett lamm.


Gift med nästa ana

Barn:
* Jonas Persson, född 16 augusti 1792, se ana 6.

mfm
13 Maria Larsdotter, född omkring 1759 [Ek hfl AI:1 (1816-1828) p. 282], död 26 februari 1832 i Berg (Vägö) [Ullervad hfl AI:7 (1828-1832) p. 325].
Make 12 ] [ Son 6 ]

Född 18/8 1759 i Ek enligt Ek AI:1 (se ovan). Dock ej återfunnen i fb.

Efter makens död bodde hon kvar på gården med dottern Maria. Maria gifte sig sedan med Johannes Jonsson f. 1805 i Bergs socken (Ek AI:1 (1816-1828) s.282).


Gift med föregående ana

mmf
14 Sven Larsson, född 14 mars 1766 (döpt 16 mars 1766) i Kullåsen, Timmersdala (Vägö), död 20 mars 1816 (begravd 29 mars 1816) i Stommen, Låstad (Vägö).
Far 28 ] [ Mor 29 ] [ Maka 15 ] [ Dotter 7 ]

Mantalskriven med hustru under Ribberud i Trästena fr.o.m. 1791. Troligen också identisk med drängen Sven skriven med Stina på samma plats 1789-1790. Ett rimligt giftasår torde vara 1790/91. Vigselböckerna för Fägre för detta år är dock försvunna/brända.

En dräng Sven Larsson flyttar 1786 från Ödegärdet, Låstad till Fägre (Odensåker ufl E:1 s.148). Ödegärdet ligger under Katrinebergs rote..

Den här nämnda Stina var dotter till den förre brukaren Jonas Larsson. Jonas är skriven på samma plats t.o.m. 1789.

Därefter bosatt (brukare?) i Stora Rådshuvudet, Sveneby 1795-1799.
Sveneby hfl AI:2 (1788-1809) s.167 - Född i Berg 1767. Bostadsorten är skriven "Räshufvudet" i dottern Marias dopnotis.

Flyttar sedan till Stommen, Låstad. Mantalskriven här fr.o.m. 1810.
hfl: Låstad AI:4 (1810-1812) s.24 - Hälftenbrukare hos Jonas Larsson i Stommen, född 1758 i Berg.
Odensåker AI:4 (1811-1812) s.43 - Dito, född 1766-03-14 i Berg.
Låstad hfl AI:5 (1813-1824) s.68 - Nu ensam brukare för 1/4 mantal i Stommen. Född 1766 -03-14 i Berg.

Födelseåret 1758 i Låstad AI:4 är troligen en felskrivning. I födelseboken för Berg finns en lämplig kandidat på det andra datumet, 1766-03-14.

I Låstad AI:5 är svärföräldrarna också skrivna, Jonas Larsson och Maria Jakobsdotter. De här två ovan nämnda Jonas Larsson är alltså en och samma person; hustrun Stinas far.

Boupp. återfinns i Binnebergs häradsrätt FII:21 f.77. Bouppteckningen ger svågern Johannes Svensson i Sörgården, Rambotorp samt brors- sonen Lars Larsson i Ledsgården, Väring. Johannes är närmare bestämt hustrun Stinas halvsyster Annikas make.


Gift cirka 1790 med nästa ana

Barn:
* Kerstin Svensdotter, född 8 november 1793, se ana 7.

mmm
15 Stina Jonsdotter, född 29 oktober 1768 (döpt 1 november 1768) i Ribberud, Trästena (Vägö), död 27 mars 1821 (begravd 1 april 1821) i Nolgården, Rambotorp, Låstad (Vägö).
Far 30 ] [ Mor 31 ] [ Make 14 ] [ Dotter 7 ]

Flyttar två år efter makens död till dottern Kerstin och hennes make Jonas i samma by (Stommen) i Låstad.

Enligt Låstad AI:5 s.69 ska hon ha varit född 1769-10-29 i Fägre. Hon återfinns också i Fägre C:2 men som född 1768-10-29 i Ribberud, Trästena (kapellförsamling). 1768 är också det angivna födelseåret i tidigare längder, t.ex. Sveneby AI:2 s.167.


Gift cirka 1790 med föregående ana

Generation IV

ffff
16 Ambjörn Eriksson, född enligt åldersuppgift 1705, död 1 juni 1762 (begravd 6 juni 1762) i Bresäter, Trästena (Vägö).
Maka 17 ] [ Son 8 ]

Torpare i Trästena socken. Mantalskriven här under Sörskogen 1737-1761 (inhyses 1737-1740) och i Bresäter 1762. Hustrun ofärdig från 1757. Troligen även identisk med den Ambjörn som är mantalskriven som dräng vid Säckestad säteri 1736 och Nyrud säteri 1732-1735, båda i Trästena. 1733-1735 finns även en piga Kajsa skriven på samma ställe, =hustrun? [landskontorets exemplar]

Hustrun heter Bengtsdotter i sönerna Erik och Svens födelsenotiser och utan patronymikon i dottern Karins. Annars Eriksdotter.

I dödboken anges han vara 57 år gammal, d.v.s född omkring 1705. I födelseböcker för närliggande socknar återfinns bara 1(?) Ambjörn som passar in. Nämligen Erik Ambjörnssons son Ambjörn född 21/5 1706 i Bällefors. Bällefors kyrka ligger mindre än 1 mil sydost om Trästenas dito.

Bou Valla häradsrätt 1762:657 - väldigt dålig kvalite
"Anno 1762 den 30 augusti blef laga upteckning hollen uti bresätter efter afleden ambiörn eriksson och blef efter _edd, företäkning..."


Gift med nästa ana

Barn:
* Petter Ambjörnsson, född 1 juli 1755, se ana 8.

fffm
17 Kajsa Eriksdotter.
Make 16 ] [ Son 8 ]

5 Juli 1785 dör änkan Cajsa Ericsdotter i Säckesta Krog, Trästena, 74 år gl. (Fägre C:2 s.245)

Mantalskriven under Bresäter efter makens död till 1771. 1764: Ambiörns enka sn Erik Anders dr Maria 1h 2s 1d 1765: dito 1766: Ambiörns enka sn Erik Anders dr Maria 1h 2s 1d 2underåriga sn Petter 10 år, dr Elin 12 år 1767: Ambiörns enka sn Erik Anders dr Karin 1h 2s 1d 2underåriga 1768: 1766: Ambiörns enka sn Anders Bengt dr Maja 1h 2s 1d 2underåriga 1 tobak dr Elin 14 år* 1769: Inh Ambjörns enkia 1överårig 1770: dito (utf.) 1771: Ur Mantal


Gift med föregående ana

ffmf
18 Jonas Jonsson.
Maka 19 ] [ Dotter 9 ]

Reserv.


Gift med nästa ana

Barn:
* Stina Jonsdotter, född 30 maj 1755, se ana 9.

ffmm
19 Lena Andersdotter.
Make 18 ] [ Dotter 9 ]


Gift med föregående ana

fmmf
22 Anders Gunnarsson, född 14 februari 1733 (döpt 16 februari 1733) i Utby (Vägö), död 27 maj 1789 (begravd 31 maj 1789) i Utby (Vägö).
Far 44 ] [ Mor 45 ] [ Maka 23 ] [ Dotter 11 ]

Måg och bonde i Lilla Munkebo, Utby. Mantalskriven här 1760-1769 1766: "sw. fad 64 år sn Jonas 4 år dr Stina 1 år" 1768: Under Anders "thes fad: har bråk" (troligen är det svärfadern).

Återfinns i Utby hfl AI:2 (1757-1779)
s.17 (1759-1760)
s.33 (1764-1765)
Ej upptagen i Lilla Munkarbo 1770 (AI:2 s.52) (lucka 1766-1769)
s.56 (1772) - Malmen under Utby med hustru, s Jonas f.1762, s Anders f. 17(6/7)0, dr Stina f.1764. Här finns också klockaren Peter Gunnarsson f.1730 med familj. En Petter Gunnarsson är dopvittne till många av barnen. Högst troligen är han bror till Anders.
s.78 (1775) - Dito, inkl dr Katarina f.1774 (Anders och Maria "abs")
s.79 (1776) - Dito (hustrun abs)
s.101 (1777) - Dito (ingen abs)
s.102 (1778) - Dito (sonen Jonas är borta)
s.103 (1779) - Dito (dottern Stina är borta)
Utby hfl AI:2 (1784-1789) s.22 - Inhyses i Utby, f. 1733 i Utby, hustrun/änkan f.1731 i Utby, dr Katarina f.1774 i Utby, s Jonas f.1765 i Utby

(Lilla Munkebo är skrivet under Utby i hfl men under Ekby i mtl!)

db: föräldr: Gunnar Berg, Katarina Persdotter Inhyses vid Utby, 56 år (dvs född 1733)

1733-02-14 föds k: Gunnar Andersson och Katarina Persdotters son Anders i Utby. Samma par får 1730 en son Petter, alltså klockaren som f.ö. även är skriven med efternamnet Berg (i senare hfl).


Gift i oktober 1759 i Utby (Vägö) med nästa ana

Barn:
* Stina Andersdotter, född 24 december 1763, se ana 11.

fmmm
23 Maria Jonsdotter, född 11 juli 1732 (döpt 16 juli 1732) i Lilla Munkebo, Utby (Vägö).
Far 46 ] [ Mor 47 ] [ Make 22 ] [ Dotter 11 ]


Gift i oktober 1759 i Utby (Vägö) med föregående ana

mfff
24 Jonas Jansson.
Maka 25 ] [ Son 12 ]


Gift med nästa ana

Barn:
* Per Jonsson, född enligt åldersuppgift 1745, se ana 12.

mffm
25 Maria Andersdotter.
Make 24 ] [ Son 12 ]


Gift med föregående ana

mmff
28 Lars Larsson.
Maka 29 ] [ Son 14 ]

Mantalskriven i Kullåsen, Timmersdala 1763-1769. Dessförinnan skriven i Odensåker. Brukade dock samtidigt 1/12 mtl i Kullåsen -1762.

Inflyttad till Kullåsen från Odensåker 1763 med hu och 4 barn (Berg C:3 p655).

ev vigsel 1748-10-09, Odensåker E:1 (1735-1786) Bild 29 / sid 24 (AID: v31452.b29.s24, NAD: SE/GLA/13418)

ev db 1776 Odensåker C:2 (1722-1785) Bild 184 / sid 359 (AID: v31445.b184.s359, NAD: SE/GLA/13418)

ev bou, Binnebergs häradsrätt FII:8 (1776-1781) Bild 23 / sid 39 (AID: v143472.b23.s39, NAD: SE/GLA/11023) son Sven 10 år


Gift med nästa ana

Barn:
* Sven Larsson, född 14 mars 1766, se ana 14.

mmfm
29 Ingrid Persdotter.
Make 28 ] [ Son 14 ]


Gift med föregående ana

mmmf
30 Jonas Larsson, född 23 april 1729 i Hjälstad (Vägö), död 23 mars 1814 (begravd 30 mars 1814) i Sörgården, Rambotorp, Låstad (Vägö).
Maka 31 ] [ Dotter 15 ]

Mantalskriven i Ribberud (5/24), Trästena 1768-1789. Fr.o.m. 1790 skriven under Stommen, Låstad. Här hemmansägare av 1/4 mantal.

Från 1810 är mågen Sven Larsson med fam. bosatt med Jonas och hustrun Maria i Stommen. Omkring 1813, ett år innan han dog, flyttar han och hustrun till dottern Annika i Sörgården under Rambotorp i samma socken.

db: "Hemmansägr på Stommen Låhstad" 84 år gammal

Angiven i hfl vara född 1730 i Hjälstad t.ex. Låstad AI:2 (1789-1799 s.20) till Låstad AI:5 (1813-1824 s.68) där han anges vara född 1729-04-23 i Hjälstad. På detta datum (finns ingen annan som passar in 1729-1730) föds soldat Råmans son Jonas enligt Hjälstad C:3 s.43.

Bou återfinns i Binnebergs häradsrätt FII:20 (1814-1815) s.125 "år 1814 den 30 aprill blef äfter wederbörandes bejäran Laga Bouptekning förrättades uti Sörgården Rambotorp, äfter Jonas Larsson som därstädes afled den 23 sistledna martii och äfter sig lemnat enkan Maria Jacobsdotter. döttrar Stina, gift med Sven Larsson på Stommen Låstad, och Annika, gift med Johannes Svenson i Sörgården Ram- botorp härwid woro närwarande förenemda 2ne mågar som i anseende till enkans ålder och sjuklighet upgaf egendommen

Documenter 1788 d 21 november, kjöpebref på 1/4 del i Stomen Låstad 1791 d 20 junii, lagfarts protocoll däröfwer 1793 d 30 marti fastebref å nemde fjärding 1797 d 23 aprill, ett uprättadt tästamänte emillan aflidna mannen och däs hustru 1798 d 24 marti, domstolens utslag däröfwer."

På gården fanns vid bou 1 ko, 1 bagge och 1 får med lamm. Skattehemmanet, 1/4 mtl i Stommen, värderades till 1333 Rd banco och 16 skilling(?).


Gift med nästa ana

Barn:
* Stina Jonsdotter, född 29 oktober 1768, se ana 15.

mmmm
31 Kerstin Eriksdotter, född 23 september 1738 (döpt 27 september 1738) i Rättare- el. Jon Jonsgården, Utby (Vägö), död 12 september 1773 (begravd 17 september 1773) i Ribberud, Trästena (Vägö).
Far 62 ] [ Mor 63 ] [ Make 30 ] [ Dotter 15 ]

Döpt Katarina. Födelseorten i fb är endast skriven "Uby". Fadern är dock skriven under Jon Jonsgården i hfl och mtl.

Död i en rödsotsepedemi i Fägre med kapellförsamlingar. 33 personer dog här av rödsot från 16/8 till 1/10 år 1773. 35 år enl dödboken.

Bou återfinns i Valla häradsrätt FII:6 (1771-1773) s.545 "Bouptekning efter afledna hustru Cherstin Ersdotter på Riburud, hwars dödsfal timade d 12 sept: åhr 1773 och egendomen upgafs af däs qwar- lottna man Jonas Eriksson..." Mannens patronymikon är fel, det ska vara Larsson. På bouppteckningens sista sida har han själv(?) skrivit under med det korrekta namnet.

Det finns dock även här en Jonas Eriksson nämnd, nämligen Kerstins bror som blir förmyndare för de omyndiga barnen, "de omyndigas mohrborder Jonas Eriksson uti Rättareg Utby".

Kreaturen på gården var enligt samma bou: 1 par oxar, 1 stut, 3 kor, 3 kvigor, 1 kalv, 6 får, 2 lamm, 1 sugga, 4 svin, 4 grisar, 7 gåsungar och en häst.

Bland det övriga lösöret var det en brännvinspanna som värderades högst.


Gift med föregående ana

Generation V

fmmff
44 Gunnar Andersson Berg, född enligt åldersuppgift 1682 [db], död 17 augusti 1740 (begravd 24 augusti 1740) i Utby (Vägö).
Maka 45 ] [ Son 22 ]

Klockare i Utby ca 1735-1740 (Namnet Berg endast återfunnet i sönernas dödsnotiser...)

I de två äldsta barnens fb skriven som fogde (är detta verkligen samma person?) i Jula. Mantalskriven här under Nolgården 1719-1727 (1727 "oförmögen")

1728 är ingen Gunnar skriven i Utby. 1729 finns en Gunnar h inhysen under Frugården. är skriven här t.o.m 1739. 1734: "inh. Gunnar utfattig", 1735: "klock. Gunnar h", 1736: "klock. Gunnar", 1737 "klock. Gunnar h", 1738: Dito, 1739: Dito, 1740: Dito, 1741: "klock Gunnars enckja"

db: "d. 17. Augusti klockaren Gunnar död, begrofs d.24. 58. åhr."

Sockenstämma i Utby (Ekby KI:2 (1729-1767) s.72
"Ao 1741 d. 14 Jun. trädde Utby Sochens Respective ledamöter efter slutad predikan fram och ibland them Capitein Liutnanten, Welbrn hr Carl Hierta som nu sielf närwarande war, och öfr lägga, hwilken the willa tillika med Pa store, utwälja till Klåckare i Utby, uti fram ledne klåckarens Gunnar Anderssons ställe. Tå uplästes 31. _. i 24 Capi_. af K. _. ther på tilspordes försambl hwad thess mening här wid wore, tå wel af en del unga drängen Måns Jonson begiärtes til klåckare, men som förestält blef, huru ledes förr omrörde Gunnar Anderson til allas nöje sig uti sin klåckarsyssla förhållits kunde man intit gå hans hus aldeles förbi, utan antog Gunnars äldre son Pet- ter til klåckare, dock så at änkan skulle hafwa ho[n]o[m](?) til Skara och låta ho[n]o[m] wel öfwa sig uti läsande, skrifwande och räknande, samt under sama tid, och medan gossen wägar(?) __ förse sig med en beskedl. person som klåcka- retiensten förestår, hwilket sama änka ut__ste sig til."


Gift med nästa ana

Barn:
* Anders Gunnarsson, född 14 februari 1733, se ana 22.

fmmfm
45 Katarina Persdotter.
Make 44 ] [ Son 22 ]

Efter makens död mantalskriven som inhyses "klock. gunnars enkja." under Frugården i Utby t.o.m. 1747.


Gift med föregående ana

fmmmf
46 Jonas Bengtsson, född 1700.
Maka 47 ] [ Dotter 23 ]

Bosatt i Lilla Munkarbo, Utby/Ekby (se nedan). Mantalskriven här som bonde 1731-1759 (hu noterad från 1732).

Återfinns i
Ekby hfl AI:2 (1743-1745) s.10 - Lilla Munkebo, Utby, hustru och dottern Brita (1745-1746) s.11 - Lilla Munkebo, Utby, Jonas 45, h Maria 50, s Bengt 5, d Brita 9, d Maria 12.
Lilla Munkebo - Utby hfl
AI:1 (1747-1751) s.57 - 1747 Jonas Bengtsson f1700, Maria f1696, Brita f1736, Maria f1733 1749 Jonas Bengtsson 50, Maria (abs) 52, Brita 12, Maria 16 1751 Jonas Bengtsson 52, Maria 55, Brita 15
AI:2 (1757-1779) s.17 (1757-1760) s.33 (1764-1765) Ej upptagen i Lilla Munkebo 1770 (AI:2 s.52) (lucka 1766-1769)

(Lilla Munkebo ligger enl hfl i Utby och enl mtl och hustruns bou i Ekby.)

25/1 1701 döps Bengt Hansson ohh Brita Nilsdotters son Jonas i Lilla Munkebo. (Ekby C:2 mp 34)


Gift 12 november 1731 i Utby (Vägö) med nästa ana

Barn:
* Maria Jonsdotter, född 11 juli 1732, se ana 23.

fmmmm
47 Maria Håkansdotter, född 1696, död 27 januari 1763 (begravd 30 januari 1763) i Lilla Munkebo, Utby (Vägö).
Make 46 ] [ Dotter 23 ]

db: Föräldrar: Håkan Svensson, Marit Eriksdotter 66 år gl

Bou återfinns i Hasslerörs häradsrätt FII:5 (1763-1765) s.97 "Anno 1763 d: 24 Februari woro wij undertecknade efter Jonas Bengtsons begiä[ran] i Lella Monkebo och Eggby församblingh och upptecknade hans fasta som lösa ägendo[m] sedan hans hustru Maria Håkansdr är igienom döden afgång[en] hwilka hafwer lämbnat efter sig twänne döttrar bägge gifta, närwarande bägge [skada] män och thes rätt bewakade och uppgafs [skada] Jonas Bengtson som widare här nedan[skada] cificerat är."

Om gården: "En åttendehl i skattehemanett Lella Monkebo, hwilken åttendehl Jonas Bengtson tillika med sin hustru hafwa inbördat ut af sin faster inom börd som werderades för 400"


Gift 12 november 1731 i Utby (Vägö) med föregående ana

mmmmf
62 Erik Persson, född enligt åldersuppgift 1698 [Utby hfl AI:1 (1747-1751) p.24], död 3 mars 1759 (begravd 11 mars 1759) i Rättare- el. Jon Jonsgården, Utby (Vägö).
Far 124 ] [ Mor 125 ] [ Maka 63 ] [ Dotter 31 ]

Bonde i Rättar- eller Jon Jonsgården i Utby. Mantalskriven här (som bonde) 1733-1744 (lucka mellan 1744-1764).

Återfinns i
Ekby hfl AI:2 (1743-1779), här även Utby 1743-1746 1743-1745 s.9 - Jon Jonsgården, skriven med hu Kajsa Persdotter och barnen(?) Anders, Maria och Katarina. 1745-1746 s.9 - Jon Jonsgården, skriven med hu och barnen Petter, Jonas, Maria och Katarina.
Utby hfl AI:1 (1747-1751) s.24-25 - Jon Jonsgården, skriven med hu och barn samt broden(?) Jonas med hu. AI:2 (1757-1779) s.8 (1757-1760) - Jon Jonsgården. från 1759 är endast barnen upptagna.

60 år gammal då han dog enl db. Föräldrar enligt samma bok var Per Jonsson och Marit Nilsdotter.

Bou återfinns i Hasslerörs häradsrätt FII:3 (1756-1759) s.683 "[An]no 1759 dn 12 martij blef ___ begäran utaf Lars Person uti byn Såter(?) samtt utaf Per Persson uti stora monkebo blef bo up teckning före tagen eftter Erick Persson uti rättareg. och utby som länge sedan bortt(?) mist sin qwina och han ny med döden aflden den 5 marsi som har efter lemnatt sig 5 barn 2 söner och 3 döttrar och som Lars Pers i byn Såter är barnens morhbroder och per pers son i stora monkbo des syskon barn på modernes sida och som de tillika med barnen upgaf egendomen som följer nembl."

Gården beskrivs som "en oting uti rätareg.", värderad till 300 (). Bland lösöret fanns (såklart) en brännvinspanna med pipor. Kreaturen på gården var: 1 par oxar, 2 kor, 4 lamm, 1 sto, 1 sugga och 2 grisar.


Gift med nästa ana

Barn:
* Kerstin Eriksdotter, född 23 september 1738, se ana 31.

mmmmm
63 Kajsa Persdotter, född 12 januari 1709 (döpt 14 januari 1709) i Bromyr, Jula, Utby (Vägö), död 8 december 1750 (begravd 16 december 1750) i Rättare- el. Jon Jonsgården, Utby (Vägö).
Far 126 ] [ Mor 127 ] [ Make 62 ] [ Dotter 31 ]

Döpt Karin.

db: 40 år gl., föräldr Per Nilsson, Kerstin Svensdotter.

I bouppteckningen efter maken nämns en morbror till barnen vid namn Lars Persson i byn Säter(?). Här nämns också en kusin till barnen, Per Persson i Stora Munkebo. Per Persson är son till Maria Persdotter (d.1745) som alltså blir syster till Kajsa.

I Bromyr under Jula i Utby återfinns ett par med samma namn som föräldrarna ovan. De får barn med namn som passar in med bou (se ovan).


Gift med föregående ana

Generation VI

mmmmff
124 Per Jonsson, född enligt åldersuppgift 1678, död 9 september 1740 (begravd 14 september 1740) i Rättare- el. Jon Jonsgården, Utby (Vägö).
Maka 125 ] [ Son 62 ]

Bonde i Rättare- eller Jon Jonsgården i Utby. Mantalskriven här -1696-1734.

Återfinns under Rättaregården i Ekby AI:1 (1704) s.8 "h(jone)l(ag) Per Jonson Marit Nilsdotter Enkian Karin Jönsdotter"

db: "Per Jonson i Rättareg död d 9 begrafz d 14 septembr. 62 åhr"


Gift med nästa ana

Barn:
* Erik Persson, född enligt åldersuppgift 1698, se ana 62.

mmmmfm
125 Marit Nilsdotter.
Make 124 ] [ Son 62 ]


Gift med föregående ana

mmmmmf
126 Per Nilsson, född enligt åldersuppgift 1660, död 20 januari 1729 (begravd 26 januari 1729) i Bromyr, Jula, Utby (Vägö).
Maka 127 ] [ Dotter 63 ]

Bonde i Bromyr under Jula i Utby socken. Mantalskriven här -1696-1729.

Återfinns i Bromyr under Jula i Ekby AI:1 (1704) s.11 "h(jone)l(ag) Pehr Nilson Kerstin Swensdr"

db: "Per Nilsson i Bromyr död d 20 Jan, begrafs d 26, 69 åhr gammal. En gudfruchtig och ährlig man."


Gift med nästa ana

Barn:
* Kajsa Persdotter, född 12 januari 1709, se ana 63.

mmmmmm
127 Kerstin Svensdotter.
Make 126 ] [ Dotter 63 ]


Gift med föregående ana

Denna anlista är skapad med hjälp av datorprogrammet Holger8 22 november 2014

Källhänvisning är här, för födelse- vigsel- och dödsdatum, endast noterad om uppgiften inte återfinns på förväntad plats i ministerialböckerna. Om en sådan källhänvisning eller ytterligare information om en ana önskas, går det bra att kontakta mig via e-post.

Bakgrundsbild: Säckestad 1-4 i Trästena socken 1689 [Lantmäteriets historiska kartor]