burtu.se

farfars morfar

Burtu Mats Matsson

1854-1933

[Om inget annat anges är födelse- och dödsår före 1680 hämtade ur Mora hfl AI:1 (1667-1684)]

Generation I

f
2 Burtu Mats Matsson, född 1 januari 1819 (döpt 6 januari 1819) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala), död 10 april 1895 i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Far 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ]

Bonde i Björkvassla, Våmhus. Flyttar hit från Östra Storbyn i samband med giftermålet. Fäbod i Blecket enligt storskifteskartan. [historiska kartor, lantmateriet.se]

Återfinns i hfl under
Ö. Storbyn nr.13 [Mora hfl AI:13b f.403 - hos föräldr.]
Björkvassla nr.1 1845-1846 [AI:13c f.375 - måg]
Björkvassla nr.1 1/2 1847-1856 [AI:14c f.382 - svägerskan Kerstin m. fam. i nr.1]
Björkvassla nr.2 1857-1881 [AI:15c f.293 - ofärdig ur mantal,Våmhus hfl AI:2c f.2 - "ofärdig i ena benet", AI:3a f.183 - sonen Anders har tagit över]
Björkvassla nr.30 1881-1890 [AI:4a f.199 - hos sonen Mats] Björkvassla nr.14 1891-195 [AI:5a f.208 - dito]

Gift 3 juli 1845 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Burtu Mats Matsson, född 18 juli 1854.

m
3 Skräddar Margit Andersdotter, född 22 september 1821 (döpt 23 september 1821) i Björkvassla, Våmhus (Dala), död 2 juli 1858 i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ]

Margit är skriven med gårdsnamnet Skräddar på en skål gjord av maken Burtu Mats. Hela inskriptionen: "SKRÄDDAR MAD OCA BURTU MMS ÅR 18 5/9 50 (bomärke) AMS".

Gift 3 juli 1845 i Våmhus (Dala) med föregående ana


Generation II

ff
4 Burtu Mats Matsson, född 6 maj 1792 (döpt 13 maj 1792) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala), död 26 februari 1861 (begravd 3 mars 1861) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 8 ] [ Mor 9 ] [ Maka 5 ] [ Son 2 ]

Bonde i Östra Storbyn, Våmhus.

Återfinns i hfl under
Ö. Storbyn nr.15 1807-1826 [AI:9b f.286 - beväringskarl, AI:10b f.286]
Ö. Storbyn nr.17 1827-1836 [AI:12b f.409]
Ö. Storbyn nr.13 1837-1856 [AI:13b f.403]
Ö. Storbyn nr.17 1857-1862 [AI:15b f.305 - Mågen Hård-Anders har tagit över gården]

Gift 27 december 1812 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Burtu Mats Matsson, född 1 januari 1819, se ana 2.

fm
5 Fors Brita Olofsdotter, född 2 oktober 1787 (döpt 7 oktober 1787) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala), död 12 december 1878 (begravd 15 december 1878) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Make 4 ] [ Son 2 ]

Gift inom Östra Storbyn, från nr.28 till nr.15 [AI:9b f.286, 292]

Gift 27 december 1812 i Våmhus (Dala) med föregående ana


mf
6 Anders Olofsson Dammare, född 5 oktober 1786 (döpt 8 oktober 1786) i Vidbäcken, Våmhus (Dala), död 13 oktober 1824 (begravd 17 oktober 1824) i Undenäs (Vägö).
Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]

Född och uppvuxen i byn Vidbäcken. Antagen som soldat nr.80 vid Mora kompani 28 Mars 1808 (1811 års rulla). Gift 1811 till Björkvassla nr.1. [t.ex. Mora hfl AI:9a f.314, AI:9c f.531]

GMR 1811: 1818 mars 28 insatt Anders Olsson Dal 23(år) 3(tjensteår) 5(fot) 9 (tum)

Upptagen bland de soldater från Mora kompani som i October månad 1811 afgeck till Garnisons tjenst å Carlstens fästning, och nu ankommit till arbete vid Götha Canal i Westergöthland vid Cassations mönstringen d. 6 Junii 1812

1820:Begär och får heta Damm

1824 blev Anders åter kommenderad till kanalbygget, men denna gång skulle han inte komma hem. Han dör i oktober av lungsot och begravs i Undenäs i Västergötland.

Göta kanal, som började byggas 1810, gav arbete åt 58 000 indelta soldater. Ett dagsverke omfattade 12 timmar och innebar en krävande grävning som huvudsakligen utfördes för hand. Kanalen stod, efter ca sju miljoner dagsverken, färdig 1832 (www.gotakanal.se).

db: "Soldaten Anders Olsson Damm i Björkvassla nr 10 (felskrivet, ska vara nr. 1). Född: 1786 5/10 Gift: 1811 med efterlefvande Cherstin Christoffersdotter Barn: Söner Döttrar Uppförande: Beskedligt och nycktert Dödsorsak: Lungsot Död: d.13 October vid Göta Canal ålder: 38 år Begravning: d. 17 October i Undenäs socken _____________" (Återfinns ej i Undenäs C:5)

Av bouppteckningen efter Anders (Mora tingslags häradsrätt I FII:6 (1825) s. 333 (nr. 54)) framgår det att han förutom gården i Björkvassla hade ett härbre och en sädeslada i Bleckets fäbodar. Genom hustrun Kerstin hade familjen även fäbod i Näsberg.

Gift 3 mars 1811 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Skräddar Margit Andersdotter, född 22 september 1821, se ana 3.

mm
7 Kerstin Kristoffersdotter, född 28 mars 1779 (döpt 2 april 1779) i Björkvassla, Våmhus (Dala), död 17 juni 1845 (begravd 24 juni 1845) i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ Dotter 3 ]

Enligt maken Anders bouppteckning hade Kerstin fäbod i Näsberg. Troligen har hon ärvt detta efter sin mor eftersom fadern Kristoffer inte var i från Våmhus.

Gift 3 mars 1811 i Våmhus (Dala) med föregående ana


Generation III

fff
8 Burtu Mats Larsson, född 24 november 1730 (döpt 29 november 1730) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala), död 11 mars 1815 (begravd 24 mars 1815) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 16 ] [ Mor 17 ] [ Maka 9 ] [ Son 4 ]

Bosatt i Östra Storbyn, Våmhus. Mantalskriven som bonde under nämnda by från 1755. Först med faderns gårdsnamn Stor och från 1759 med gårdsnamnet Burtu.

Gårdsnamnet Burtu har även det använts tidigare i släkten, närmare bestämt av Mats farfars syster Ingeborg samt farfars far Lars Larsson i Storbyn. Möjligen har också det faktum att han gifter sig med en Brita 1759 påverkat bytet av gårdsnamn (Burtu = dialektal form av Brita/Berta).

Återfinns i hfl under
Ö. Storbyn nr.24 1758-1769 [AI:4b opag.]
Ö.Storbyn nr.27 1770-1774 [AI:5b s.460]
Ö.Storbyn nr.40 1775-1806 [AI:6b f.180, AI:7b s.494]
Ö.Storbyn nr.14 1807-1816 [AI:9b f.285 - hos sonen Lars, "blind"]

Gift 5 april 1772 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Burtu Mats Matsson, född 6 maj 1792, se ana 4.

ffm
9 Brita Matsdotter, född 6 juni 1748 (döpt 12 juni 1748) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala), död 18 maj 1812 (begravd 31 maj 1812) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 18 ] [ Mor 19 ] [ Make 8 ] [ Son 4 ]

Gift inom Östra Storbyn, från nr.4 till nr.27. [AI:5b (1770-1774) s.440, 460]

"enögd" i AI:9b (1807-1816) f.285.

Gift 5 april 1772 i Våmhus (Dala) med föregående ana


fmf
10 Fors Olof Olofsson Brun, född 30 september 1759 (döpt 5 oktober 1759) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala), död 3 januari 1836 (begravd 6 januari 1836) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala). Soldat.
Far 20 ] [ Mor 21 ] [ Maka 11 ] [ Dotter 5 ]

Antagen till soldat 104 Brun vid Orsa kompani 29/4 1791. Anges i rullorna varit 5 fot och 9 1/2 tum lång. Efter 15 år i kronans tjänst begär han och får avsked 1806. [GMR 1792 s.354, GMR 1806 s.381]

Återfinns i hfl under
Ö. Storbyn nr.25 1770-1774 [AI:5b s.458 - tillsammans med mor och syster]
Ö. Storbyn nr.53 1775-1796 [AI:6b f.187, AI:7b s.510]
Ö. Storbyn nr.28 1807-1826 [AI:9b f.292, AI:10b f.292]
Ö. Storbyn nr.30 1827-1836 []

Gift 28 mars 1785 i Våmhus (Dala) med nästa ana


Barn:
* Fors Brita Olofsdotter, född 2 oktober 1787, se ana 5.

fmm
11 Karin Persdotter, född 14 juli 1758 (döpt 16 juli 1758) i Björkvassla, Våmhus (Dala), död 26 januari 1841 (begravd 31 januari 1841) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 22 ] [ Mor 23 ] [ Make 10 ] [ Dotter 5 ]

Gift från Björkvassla nr.40 till Östra Storbyn nr.53. [AI:6b f.187, AI:6c f.236]

Gift 28 mars 1785 i Våmhus (Dala) med föregående ana


mff
12 Skräddar Olof Andersson, född 21 oktober 1749 (döpt 29 oktober 1749) i Vidbäcken, Våmhus (Dala), död 1 oktober 1811 (begravd 13 oktober 1811) i Vidbäcken, Våmhus (Dala).
Far 24 ] [ Mor 25 ] [ Maka 13 ] [ Son 6 ]

Gift till Östra Storbyn 1775. Flyttar dock tillbaka till fädernesgården i Vidbäcken tillsammans med hustrun omkring 1781. Här sedan bonde till sin död 1811.

Återfinns i hfl under
Ö. Storbyn nr.52 1776-1780 [AI:6b f.186 - Måg]
Vidbäcken nr.10 1781-1796 [AI:6a f.202, AI:7a s.504]
Vidbäcken nr.8 1797-1811 [AI:8a s.557, AI:9a f.314]

Gift 18 juni 1775 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Anders Olofsson Dammare, född 5 oktober 1786, se ana 6.

mfm
13 Margareta Nilsdotter, född 24 juli 1753 (döpt 5 augusti 1753) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala), död 24 november 1789 (begravd 29 november 1789) i Vidbäcken, Våmhus (Dala).
Far 26 ] [ Mor 27 ] [ Make 12 ] [ Son 6 ]

Hade ett "dygdigt" uppförande enligt db.

Gift 18 juni 1775 i Våmhus (Dala) med föregående ana


mmf
14 Kristoffer Johansson, född 6 januari 1750 (döpt 7 januari 1750) i Hönsgärde ägor, Husby-Långhundra (Uppl), död 16 april 1820 (begravd 30 april 1820) i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Far 28 ] [ Mor 29 ] [ Maka 15 ] [ Dotter 7 ]

Flyttar 1777, i samband med giftermålet(?), från Bäcka bruk i Orsa där han har varit uppsättare till Björkvassla i Våmhus. I Orsa hfl är han skriven på två ställen under Bäcka, dels hos inspector Axel Limberg (f.209) och dels hos serganten Hans Qvarnström (f.212). Hos den senare är det antecknat att han kom till Bäcka från Mora 1776. I Mora hfl, hos hans hustrus familj i Björkvassla, är det också antecknat att han här bevistat husförhör redan 4/4 1775. Var han uppehöll sig innan dess framgår dock inte. [Orsa hfl AI:12 (1775- 1785) f.209, 212, Mora hfl AI:6c (1775-1785) f.235]

Han återfinns därefter i hfl under
Björkvassla nr.39 1775-1796 [AI:6c f.235, ]
Björkvassla nr.1 1797-1820 [ - hos mågen Anders Dammare]

Upptagen själv under Björkvassla i mtl först fr.o.m 1795.

Om hans ursprung ger ovannämnda källor endast födelseåret 1751. Dödboken ger något mer, nämligen födelseplatsen Uppland samt fadren Jan Jansson, modren Sophia Margreta Ersdotter fr. Rättvik och Södra åsen. Bouppteckningen efter Kristoffer som upprättades 28/3 1822(?) ger samma födelseplats samt att han ...på 177(skada) gifvitt sig til älsingland och så i ?ron(skada) tiden där sig dätt masta upehålit... [Mora tingslags häradsrätt, FIIb:5 (1822) s.790]

Nästa ledtråd i jakten på hans ursprung ges i Rättvik hfl AI:4b (1760-1767), för på s.173 återfinns nämligen en högintressant familj bestående av fadern Johan Johansson Kox (f.1699), 1:a hustrun Barbro Pärsdotter, 2:a hustrun Anna Matsdotter (f.1709) samt sönerna Jan (f.1745, gift i Mora = soldat Lif i Färnäs) och Christopher född 1751! (tjenar i Jämtland) (Tack till Rikard Skillt!)

Men var är Sofia som enl. Mora db skulle varit mor till Kristoffer? Det visar sig att Johan Kox tidigare varit gardessoldat i Stockholm och där varit gift med en Sofia Eriksdotter Berg. Hösten 1758 begav sig afskiedade Gardeskarlen Joh: Kocks tillijjka med sin hustru Sophia Kocks [...] up til Dahlorten med en sin son... Sofia dog troligen på vandringen upp till Dalarna, varför Johan är skriven med nya hustrun Barbro och sonen Kristoffer i hfl. [Rättvik KyA, bilagor till flyttningslängderna HIIa:1 (1749-1775) opag., attest underskriven av regementspastor Hedengren 30/9 1758, hfl AI:1 (1759-) s.737 - sonen Johan är fosterson i Mora]

Den 6/1 1750 föddes gardeskarlen Johan Koks o.h.h. Sophias son Christopher på Hönsgärde ägor i Husby-Långhundra socken i Uppland.

Gift 16 november 1777 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Kerstin Kristoffersdotter, född 28 mars 1779, se ana 7.

mmm
15 Kerstin Jonsdotter, född 5 maj 1746 (döpt 8 maj 1746) i Björkvassla,
Våmhus (Dala), död 8 januari 1811 (begravd 20 januari 1811) i Björkvassla,
Våmhus (Dala).
Far 30 ] [ Mor 31 ] [ Make 14 ] [ Dotter 7 ]

Gift 16 november 1777 i Våmhus (Dala) med föregående ana


Generation IV

ffff
16 Stor Lars Larsson, född 6 januari 1701 (döpt 13 januari 1701) i Storbyn, Våmhus (Dala), död 7 juli 1749 (begravd 9 juli 1749) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 32 ] [ Mor 33 ] [ Maka 17 ] [ Son 8 ]

Bonde i Östra Storbyn, Våmhus. Mantalskriven här som bonde fr.o.m. 1729.

Återfinns i hfl under
Östra Storbyn nr.4 1732-1749 [Mora hfl AI:3b p.167, Våmhus hfl AI:1a f.27]

db: "Stor Lars Larsson ifrån Wåmhus, född 1701 af ärl föräldrar, fadern Lars Larsson och modern Kjerstin Pehrdr. ibd. Befordrad til den hel. döpelsen och christel. upfystrad, så at han fått lära sina christendoms stycken. har wistats hos föräl- drarna til dess han 172 gifte sig med sin qwarlemna- de maka, hustru Kjerstin mattsdr, med hka han lefwat tilsaman i 25 åhr och ägt tilhopa 5 barn 3 söner och 2 döttrar, af hka 1 son är förut döden afgången, de andra lefwa. han eger det loford at han lefwat stilla och wackert, kom- mit flitigt i guds hus och christel. brukat de hel. sacramenten. Siuk har han warit af håll och sting i 8 dagar och blef död förleden fredag afton, sedan han lefvat här i warl- den 48 åhr"

Gift 26 december 1723 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Burtu Mats Larsson, född 24 november 1730, se ana 8.

fffm
17 Kerstin Matsdotter, född 26 april 1701 (döpt 28 april 1701) i Björkvassla, Våmhus (Dala), död 23 augusti 1767 (begravd 30 augusti 1767) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 34 ] [ Mor 35 ] [ Make 16 ] [ Son 8 ]

Gift från Björkvassla nr.3 till Moren nr.5 där makens far är måg. [AI:2b f.36r, AI:2a f.32v]

db: "Enkan hu Cherstin Matsdr. i Why Östra Storbyn är af ärl föräldr: född 1701. fader: Mats Jonsson mo dern Elin Olsdr.." o.s.v.

Gift 26 december 1723 i Våmhus (Dala) med föregående ana


ffmf
18 Köpman Mats Jönsson, född 10 augusti 1712 (döpt i augusti 1712) i Storbyn, Våmhus (Dala), död 11 juni 1782 (begravd 16 juni 1782) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 36 ] [ Mor 37 ] [ Maka 19 ] [ Dotter 9 ]

Bonde i Östra Storbyn, Våmhus.

Återfinns i hfl under
Ö. Storbyn nr.20 1732-1736 [Mora hfl AI:3b s.172 - hos brodern Jöns]
Ö. Storbyn nr.21 1737-1757 [Våmhus hfl AI:1a f.32]
Ö. Storbyn nr.2 1758-1769 [Mora hfl AI:4b s.296 - brodern i nr.1]
Ö. Storbyn nr.4 1770-1774 [AI:5b s.438]
Ö. Storbyn nr.31 1775-1782 [AI:6b f.174 - Ö. Storbyn börjar på nr.27]

Gift 28 december 1736 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Brita Matsdotter, född 6 juni 1748, se ana 9.

ffmm
19 Marit Andersdotter, född 11 maj 1715 (döpt 15 maj 1715) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala), död 9 januari 1781 (begravd 14 januari 1781) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 38 ] [ Mor 39 ] [ Make 18 ] [ Dotter 9 ]

Gift inom Östra Storbyn, från nr.11 till nr.20. [Mora hfl AI:3b s.169, 172]

Gift 28 december 1736 i Våmhus (Dala) med föregående ana


fmff
20 Fors Olof Olofsson, född 16 juni 1721 (döpt 30 juli 1721) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala), död 16 november 1759 (begravd 18 november 1759) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 40 ] [ Mor 41 ] [ Maka 21 ] [ Son 10 ]

Bonde i Östra Storbyn, Våmhus.

Återfinns i hfl under
Ö. Storbyn nr.5 1737-1757 [Våmhus hfl AI:1a f.27 - bor tillsammans med mor, syskon m. fam. och morfar]
Ö. Storbyn nr.22 1758-1759 [Mora hfl AI:4b opag. - skriven under egen gård]

db: "Fors Olof Olsson ifrå Wåmhus född år 1721 af ärl. föräldrar fa- dern Olof Ersson, modr. ho Karin Mattsdr. ibd. uti det hel. dopet har han blifwit född på nytt til guds barn och arfwinge samt med christelig sorgfällighet upfostrad, så at han fåt lära sig wackert läsa och wäl förstå de stycken, som höra chr istendomen til. uti sina föräldrars hus har han ____ och dem til handa gåt. år 1751 Påsktiden trädde han i ägta för bund med sin i djup sorg efterlåtna maka fr. Brita An dersdr. på Morbacken, med hwilcken i god ägta kärlek han lefwat tilhopa nå- got öfwer 8 år, och blifwit af gud försadd(?) med 2ne barn 1 son och 1 dotter, som båda lefwa efter, och förstå i sin spä- da ålder intet af hjerta sin faders tidiga bortgång. et (be?)ständigt lefwerne har han beflitat sig om, och berömtes derföre af grannar och ____, öfwat sig i G(uds) ord, ansökt herrans hus och nyttjadt nådemedlen. I förra weckan fick han en bold på wänstra kindbenet deraf hela ansiketet begynte at swälla up; ochsom han ansåg det för sit dödsbud; ty beredde han sig til sin död och afsomnade sistle. fredag efter middagen, då han wandrat på jorden uti 38 år."

(Morbacken = Moren, se ortnamnsarkiv på sofi.se)

Gift 1 april 1751 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Fors Olof Olofsson Brun, född 30 september 1759, se ana 10.

fmfm
21 Brita Andersdotter, född 17 november 1731 (döpt 12 december 1731) i Moren, Våmhus (Dala), död 12 februari 1772 (begravd 16 februari 1772) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 42 ] [ Mor 43 ] [ Make 20 ] [ Son 10 ]

Gift från Moren nr.1 till Östra Storbyn nr.22 [Våmhus hfl AI:1a f.19, 27]

db: "änkan Brita Andersdr. ifr. Wåmhus och östra Stor- byn, som dherstädes är födder 1731 af ärl och chri stel. föräldrar. Fadern Anders Matsson och moder Carin An- ders dr. mohran, hka förmedels det h. dopet låtit henne strax intagas i nåda förbundet med Gud, att hon är ____ en ledamot(?) i Cti kyrka och församl. uti dess upwäqsande ungdom, har hon genom fli- tig underwisning fåt lära sin christendom, så att hon deruti hafdt en någorlunda kundskap. A 1751 wid en 20 åhra ålder ingick hon ett christ. ächtenskap med sin för ___ afl. man Fors Olof Olsson i Östra Storbyn, med honom har hon i christel. kärlek sammanlefwat och blifwit wälsingnad med 2ne barn, 1 son och 1 dotter, hka bägge ännu lefwa. Hennes lefwnad har warit stilla och sacht- modig att hon begåt sig wäl med allom. Siuk har hon warit uti 3 weckor af en swår hetsig feber, sen(?) hon under christel. talamod dragit __ till d.12 i denna månad, då hon så afled uti en ålder af 41 åhr."

Gift 1 april 1751 i Våmhus (Dala) med föregående ana


fmmf
22 Elvdals Per Persson, född 7 januari 1706 (döpt 14 januari 1706) i Björkvassla, Våmhus (Dala), död 4 juni 1779 (begravd 13 juni 1779) i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Far 44 ] [ Mor 45 ] [ Maka 23 ] [ Dotter 11 ]

Bonde i Björkvassla, Våmhus.

Återfinns i hfl under
Björkvassla nr.5 1732-1736 [Mora hfl AI:3b s.159 - med hu och barn hos föräldrarna]
Björkvassla nr.6 1737-1757 [Våmhus hfl AI:1a f.17 - far och bror m. fam i nr.5]
Björkvassla nr.2 1758-1774 [AI:4b opag., AI:5b s.514]
Björkvassla nr.40 1775-1779 [AI:6c f.235]

Gift 26 december 1731 med nästa ana

Barn:
* Karin Persdotter, född 14 juli 1758, se ana 11.

fmmm
23 Karin Matsdotter, född 29 augusti 1712 (döpt 29 augusti 1712) i Storbyn, Våmhus (Dala), död 7 december 1772 (begravd 20 december 1772) i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Far 46 ] [ Mor 47 ] [ Make 22 ] [ Dotter 11 ]

Gift från Västra Storbyn nr.21 till Björkvassla nr.5. [AI:2a f.106v, AI:2b f.107v]

db: "Hustrun Karin Matsdotter ifr. Wåmhus Björkwassla född 1712 af ärl. föräl: drar, fadren Köpman Mats Jönsson modren Marit Jönsdr. ibidem. desa(?) hennes föräldrar hafva enligt sin Chirstel. pligt och skylldighet befordrat henne till dop v christendom, samt wid tilltagande även låtit henne undervisas i den sanna kunskapen om salighets _ gen. hemma vistades hon ständigt hos sina föräldrar, till år 1731, då hon trädda i ägtenskap med sin ännu _lefwande man Elfdals Pehr* Pehrsson i Björkwassla, deras ägtenskap har den högsta wälsignat med 3 sönn & 3 döttrar, af hwilka allenast en son är död. hwad hennes lefnad angår så har hon igenom guds nåd, __ beflitat sig om en san gudsdfruktan. någon tid för sin sjukdom anammade hon herres h. nattvard. sjukdomen som ändade det jordiska wandel har warit Bröstsjuka, död blef hon d. 7 sidstl. Dei bris wid 60 års ålder."

Gift 26 december 1731 med föregående ana


mfff
24 Skräddar Anders Matsson, född 14 oktober 1718 (döpt 19 oktober 1718) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala), död 29 september 1771 (begravd 4 oktober 1771) i Vidbäcken, Våmhus (Dala).
Far 48 ] [ Mor 49 ] [ Maka 25 ] [ Son 12 ]

Bonde och uppsyningsman i Vidbäcken, Våmhus.

Återfinns i hfl under
Västra Storbyn (Vidbäcken) nr.25 1737-1757 [Våmhus hfl AI:1b f.26]
Vidbäcken nr.5 1758-1769 [AI:4a opag.]
Vidbäcken nr.10 1770-1771 [AI:5a s.566]
Uppsyningsman 1758-1771.

db: "Skräddar Anders Matsson ifr. Wåmhus och Widbecken är födder i denna byn a 1718 af ärl. och christel. föräldrar och ächta säng. Fadern Mats Jönsson och modern Marit Jönsdr. i denna byn, hka genom det h. dopet straxt hafwa befordrat honom till kyrkans och guds församl. ge menskap och såsom christel. föräldrar dragit __ dig omsorg, att han ifrån barnaåhren och under den tillwäxande ungdom fått niuta en chri- stl. och till__ underwisning i sin christendom, att han i de nödigaste stycken deraf, haft en någorlunda förswarlig kundskap. A 1744 wigdes han efter guds försyn med wederbörande ansvarigas(?) samråd, att christl. ächtenskap med sin efterlemnade maka h. Ma rita Olsdr. med henne har han christl. och wäl samanlefwat uti 27 åhr, och på den tiden fadt then högstat wälsignelse uti 8 barn, 4 söner och 4 dot- tat, som alom, utom en enda son, ännu lefwa. Hans döda mull(?) hedras med et godt loford om en redelig och gudfruchtig wandel, och att skickat(?) sig allom wäl till måtta, så wid op- syningsmannna tjenstenm som wid tijonde __ __ ___, som honom warit ombetrodda, och han med heder till wederbörandes nöje uti flera åhr förestått. Siukdomen synes efter angifwande, haf- wa warit en swår hetsig feber, som tillskyndat honom en stark hufwudwräk, uti hwilcken han mycket hafwer yrat, samt påståt ___ hela 7 dygnen ifrån måndagen till söndag midda- gen d.29 sistl. september, då han äntel. fick sluta sin jordiska lefwnad 53 åhr gammal."

Gift 28 december 1744 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Skräddar Olof Andersson, född 21 oktober 1749, se ana 12.

mffm
25 Marit Olofsdotter, född 8 januari 1724 (döpt 12 januari 1724) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala), död 9 december 1797 (begravd 17 december 1797) i Vidbäcken, Våmhus (Dala).
Far 50 ] [ Mor 51 ] [ Make 24 ] [ Son 12 ]

Gift från Östra Storbyn nr.18 till Västra Storbyn (Vidbäcken) nr.25 [Våmhus hfl AI:1a f.31, AI:1b f.26]

Efter makens död bor hon kvar på gården som tas över av sonen Olof.

Gift 28 december 1744 i Våmhus (Dala) med föregående ana


mfmf
26 Grym Nils Matsson, född 7 december 1722 (döpt 16 december 1722) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala), död 5 december 1803 (begravd 11 december 1803) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 52 ] [ Mor 53 ] [ Maka 27 ] [ Dotter 13 ]

Bonde i Östra Storbyn, Våmhus. Gift 3 gånger.

Återfinns i hfl under
Ö. Storbyn nr.7 1737-1757 [Våmhus hfl AI:1a f.28]
Ö. Storbyn nr.20 1758-1769 [Mora hfl AI:4b opag.]
Ö. Storbyn nr.23 1770-1774 [AI:5b s.456]
Ö. Storbyn nr.52 1775-1803 [AI:6b f.186, AI:7b s.510, AI:8b s.503]

Gift 28 januari 1750 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Margareta Nilsdotter, född 24 juli 1753, se ana 13.

mfmm
27 Elin Eriksdotter, född 19 mars 1730 i Myran, Våmhus (Dala), död 10 juli 1774 (begravd i juli 1774) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 54 ] [ Mor 55 ] [ Make 26 ] [ Dotter 13 ]

Gift Myran nr.1 till Ö. Storbyn nr.7. [Våmhus hfl AI:1a f.22, 28]

Elin är enligt fb född i Storbyn och enligt db (nedan) i Ö. Storbyn. Familjen är dock, vid denna tid, skriven i Myran i hfl, därav den registrerade födelseorten.

db: "Hustrun Elin Ersdr. ifrån Wåmhus och Östra Storbyn, är derstädes född 1730 af ärliga och chris teliga föräldrar, fadern Eric Ersson och mo dern Anna Persdr. hwilka tagit(?) om hene den christeliga för__, at hon snapt genom det heliga dopet blifwit i församlingens gemenskap uptagen, och wid tiltagande _ _ i salighetsläran tilberligen under- wisad år 1750 wigdes hon af christeligit ägtenskap med sin qwarlefda man Grym Nils Mats son, hwilkas sammanlefnad gud wälsig nad med 6 barn 4 söner och 2 döttrar, af hwilka 2ne söner och 1 dotter lefwa. Dess lefnad och wandel i werlden __ __ warit stilla, fridsam och gudsänglig(?) Sjukdomen har warit bröst-feber, hwartil __ ligen kom hålh och sting, .."

Gift 28 januari 1750 i Våmhus (Dala) med föregående ana


mmff
28 Johan Johansson Kox, född 19 mars 1698 (döpt 20 mars 1698) i Östermyckeläng, Älvdalen (Dala), död 1773 (begravd 13 juni 1773) i Östergrav, Rättvik (Dala).
Far 56 ] [ Mor 57 ] [ Maka 29 ] [ Son 14 ]

Antagen endast 17 år gammal 6/5 1713 som soldat för Koxens rote (nr.58) i Rättviks kompani. 1716 gift till Utby i Rättvik. Återfinns under denna by i AI:2 (s.109) hos svärföräldrarna, "Jan Janson miles Koxens man fr. Elfdahl". Han tycks dock tröttna på soldatlivet. 18/8 lämnar han hustru och barn och rymmer till Norge. [GMR Rättviks kompani, Dalregementet, 1714 opag., 1728 opag.]

Därefter ute på stöldturne under namnet Dahlin. [Ting i Rättvik 3/12 1733, Rikard Skillt]

1738 återvänder han till soldatlivet då han antas till Livgardet till fots som gardessoldat nr.38 i Fredrik Sparres kompani. [se t.ex. GMR Livgardet till fots, 1740 s.190, 1748 s.155] Här stannar han till hösten 1758 då han flyttar tillbaka till Rättvik tillsammans med andra hustrun Sofia Eriksdotter. Sofia avlider dock innan de når Rättvik och Johan återfinns tillsammans med tredje hustrun Barbro Persdotter (AI:1 s.737, AI:4b s.173) och fjärde hustrun i Anna Matsdotter (AI:4b s.173) i byn Västergrav.

Gift 5 juni 1743 i Norra bataljonsförs (Sthlm) med nästa ana

Barn:
* Kristoffer Johansson, född 6 januari 1750, se ana 14.

mmfm
29 Sofia Eriksdotter Berg, död efter 30 september 1758.
Make 28 ] [ Son 14 ]

Gift tre gånger. Första gången med gardessoldaten Olof Hillberg (död 1736) och andra gången med gardessoldaten Olof Byström (död 1742 i Finland). Vid den första vigseln skriven som pigan Sophia Eriksdotter Berg. [Grenadjärbataljonen C:1 p.48] Skriven med patronymikonet Eriksdotter även i dottern Anna Sofias födelsenotis (med tredje maken Johan Kox). [Svea livgardes norra bataljonsförsamling C:2 p.139]

Gift 5 juni 1743 i Norra bataljonsförs (Sthlm) med föregående ana


mmmf
30 Gris Jon Jonsson, född 15 april 1708 (döpt 19 april 1708) i Björkvassla, Våmhus (Dala), död 29 juli 1766 (begravd 24 augusti 1766) i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Far 60 ] [ Mor 61 ] [ Maka 31 ] [ Dotter 15 ]

Bonde i Björkvassla, Våmhus.

Återfinns i hfl under
Björkvassla nr.1 1732-1735 [Mora AI:3b s.158 - flyttar till svärföräldr. i nr.4]
Björkvassla nr.4 1736-1757 [Våmhus AI:1a f.16 - måg hos Gris Mats Andersson]
Björkvassla nr.1 1758-1766 [Mora AI:4b opag.]

db: "Gris Jon Jonsson if Why Björkwassla född 1708 af ärl föräldr: fadr: Jon Jonsson modr: Marit Ersdr. hks dragit försorg om thes dop och chris tendom och om ____ wägen förswar un derwisat. ungefar(?) 25 år gammal gifte sig med ef terlämnade ho Cherstin Matsdor. och med hon sammanlefwadt 33 år haft 6 barn, 1 son 5 döt(trar) som samtel. lefwa. har _ warit känd för an nat än christel. wördsamh.(?) hördt ordet och brukadt sachramentet: 2ne års tid warit plågad af lungsot som d.29 sisledna juli ändade hans dagar då han här lef wadt 58 år."

Gift 28 december 1732 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Kerstin Jonsdotter, född 5 maj 1746, se ana 15.

mmmm
31 Kerstin Matsdotter, född 20 mars 1711 (döpt 26 mars 1711) i Björkvassla, Våmhus (Dala), död 8 maj 1784 (begravd 12 maj 1784) i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Far 62 ] [ Mor 63 ] [ Make 30 ] [ Dotter 15 ]

Gift 28 december 1732 i Våmhus (Dala) med föregående ana


Generation V

fffff
32 Stor Lars Larsson, född 1667 i Storbyn, Våmhus (Dala), död 1729 (begravd 9 november 1729) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 64 ] [ Mor 65 ] [ Maka 33 ] [ Son 16 ]

Mantalskriven som bonde i Storbyn 1701-1702. Därefter försvinner han(?). I Mora AI:2a som börjar 1716 återfinns han som måg hos Grym Per Olofsson i Moren. Hustrun är inte med. Omkring 1724 flyttar han tillsammans med son och sonhustru tillbaka till fädernesgården i (Östra) Storbyn som han tar över efter modern som hade dött 5 år tidigare.

Återfinns i hfl under
Moren nr.5 1716-1723 [AI:2a f.32v - Måg]
Ö.Storbyn nr.4 1724-1729 [AI:2b f.111r]

db "Lars Larsson ifrån Wåmhuus född 1667. på sitt 34 åhr begaf han sig äktenskap med Cherstin Pärsdotter, lefde med henne i 7 åhr, ________ 1 son. Enkling i 22 åhr, död af håll "

Gift 26 december 1698 i Mora (Dala) med nästa ana

Barn:
* Stor Lars Larsson, född 6 januari 1701, se ana 16.

ffffm
33 Kerstin Persdotter, död cirka 1707 i Våmhus (Dala).
Far 66 ] [ Mor 67 ] [ Make 32 ] [ Son 16 ]

Att Kerstin är dotter till Grym Per framgår av att maken Stor Lars är skriven som måg i Grymgården i Moren. [AI:2a f.32v]

Ej återfunnen i varken födelse- eller dödbok. Dödsåret är beräknat m.h.a. makens dödsnotis.

Gift 26 december 1698 i Mora (Dala) med föregående ana


fffmf
34 Gris Mats Jonsson, född 1657 i Björkvassla, Våmhus (Dala), död 1712 (begravd 18 maj 1712) i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Far 68 ] [ Maka 35 ] [ Dotter 17 ]

Bonde i Björkvassla, Våmhus. I AI:1 (mf. 143v) skriven tillsammans med syskonen. Föräldrarna är döda.

db: "Mats Jonsson ifrån Biörkwassla ok der född då han war 22 åhr blef han gift lefde tilhopa 33 åhr 5 barn dödh af hungersiuk"

Gift med nästa ana

Barn:
* Kerstin Matsdotter, född 26 april 1701, se ana 17.

fffmm
35 Elin Olofsdotter, född 1662 (döpt 21 december 1662) i Björkvassla, Våmhus (Dala) [Mora fb C:1 (Band II) f.13v (nr.199 år 1662), död 25 mars 1739 (begravd 1 april 1739) i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Far 70 ] [ Mor 71 ] [ Make 34 ] [ Dotter 17 ]

Född i Våmhus 1663 enl db (skriven med samma födelseår i hfl, t.ex. i Mora AI:2b f.36r där hon är skriven hos mågen Olof Matsson Falk i Björkvassla). I AI:1 återfinns endast en Elin Olofsdotter, Karin-Olofs dotter i Björkvassla.

db: "h. Elin Olofsdotter fr. Wåmhus, ibm föd 1663. På sit 20 åhr gift med Mats Jonson, samanlefvat 29 åhr, och ägt 5 barn. Enka 27 åhr. död 25 marti af Svulnad."

Gift med föregående ana


ffmff
36 Köpman Jöns Jönsson, född 1676 i Storbyn, Våmhus (Dala), död 11 juni 1731 (begravd 20 juni 1731) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 72 ] [ Mor 73 ] [ Maka 37 ] [ Son 18 ]

Bonde i Östra Storbyn, Våmhus. Mantalskriven under Storbyn fr.o.m. 1704.

Återfinns i hfl under
Ö. Storbyn nr.17 1716-1731 [AI:2b f.39r, 112v - "ondt i fötterna"]

db: "Jöns Jönsson ifrån Wåmhuus född 1676. på sitt 25 åhr begaf han sig i ächtenskap med ho Anna Jönsdr. aflade tilhopa 4 barn på 30 åhr, dog af wärk i wänstra handen dn 11 junii"

Gift 26 december 1700 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Köpman Mats Jönsson, född 10 augusti 1712, se ana 18.

ffmfm
37 Skräddar Anna Jönsdotter, född 1681 (döpt 27 november 1681) i Våmhus (Dala), död 2 februari 1754 (begravd 10 februari 1754) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 74 ] [ Mor 75 ] [ Make 36 ] [ Son 18 ]

Efter makens död bor hon kvar på gården som tas över av sönerna Jöns och Mats. [Våmhus hfl AI:1a (1737-1757) f.32]

db: "h Anna Jönsdotter ifrå Wåmhus född 1682 af ärliga föräldrar fadren Jöns Andersson, modren h Anna Olsdotter __. Genom des helga dopet är hon straxt efter den naturliga födelsen _______ Guden och förent med sin gud och frälsare. Wid årens tiltagande är hon och ___ underwist i kristendoms stycken. Hos sins anhöriga har hon uppehollit sig och begaf sig i ägtenskap på sitt 18 ålders år med sin för 20 år sedan hädanskilda man Jöns Jönsson, med hwilken hon i ägta kärlek(?) war tilhopa 34 år och blefwo wälsignade med 4 barn 3 söner och 1 dotter af hwilka en son har för sin moder gått utaf werlden, de öfriga i sorgen terlefwa. Ett stilla och wackert lefwerne har hon fört, som lemnas henne til godhefterminna(?), flitigt instält sig i herrans hus och de dyra nådamedlen brukat wardt ock något för sin död bespisad med den h. nattwarden af ålderdoms bräck(lig)heter, har hon warit angripen i 11 dygn och insomnade förledna kjudelsmässomorgon, då hon lefwat i jämerdalen 72 år."

Gift 26 december 1700 i Våmhus (Dala) med föregående ana


ffmmf
38 Lassis Anders Persson, född 1677 i Storbyn, Våmhus (Dala), död 1 januari 1739 (begravd 6 januari 1739) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 76 ] [ Mor 77 ] [ Maka 39 ] [ Dotter 19 ]

Bonde i Östra Storbyn, Våmhus.

Återfinns i hfl under
Ö. Storbyn nr.10 1716-1732 [AI:2b f.38v, 111v]
Ö. Storbyn nr.11 1732-1739 [AI:3b s.169]

db: "Anders Persson fr: Wåmhus, ibm 1677 föd. På sit 29 åhr gift med Brita Erichsdotter, samanlefwat 33 åhr, och ägt 6 barn. död d. 1 Jan af - - Bröstsot 62 åhr"

Gift med nästa ana

Barn:
* Karin Andersdotter, född 6 januari 1710, se ana 43.

* Marit Andersdotter, född 11 maj 1715, se ana 19.

ffmmm
39 Brita Eriksdotter, född 1679, död 28 juni 1764 (begravd 1 juli 1764) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Trolig Far 78 ] [ Trolig Mor 79 ] [ Make 38 ] [ Dotter 19 ]

Att Trot-Erik är fadern, är än så länge endast en gissning.

db: "Brita Ersdotr i Wåhmhus född 1679 af ärl föräldrar: fadr: Eric Jons. son, modr: Carin Ersdotr ibdm, blef i rättan tid befordrat til dopet och sedan ___ladt till endaldig christendoms kunskap sig warit känd för warit _ __ ___al: På sitt 25 åldersår ingick hon ägtenskap med för detta gud__fordrade manen Anders Pehrson ibdm och där under blifwit wälsignad med 6 barn 3 söner 3 dött, af hka 1 son(överstruk.) och 1 dot äro (döda?). har __ tid haft god hälsa tils aftagande åldren medförde bräckligheter hka __ _idlade hema sig sängen där hon af swulnad ansatt tobak(?) afbudade(?) sin förlossning i döden, hwarföre hon och pingstdagen lät be___ sig med h: nattwad: torsdag d. 28 blef hon död ____ sedan hon lefwat 85 år"

Gift med föregående ana


fmfff
40 Fors Olof Eriksson, född 1686 (döpt 22 augusti 1686) i Vidbäcken, Våmhus (Dala), död 1726 i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 80 ] [ Mor 81 ] [ Maka 41 ] [ Son 20 ]

Bosatt i Östra Storbyn, Våmhus. Mantalskriven här som bonde från 1710.

Återfinns i hfl under
Ö. Storbyn nr.5 1716-1726 [AI:2b f.38r, 111r - Skriven med hu, barn och systern Marit samt svärföräldrarna]

Ej återfunnen i db.

Gift 28 december 1710 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Fors Olof Olofsson, född 16 juni 1721, se ana 20.

fmffm
41 Fors Karin Matsdotter, född 1688 i Våmhus (Dala), död mellan 1744 och 1757 i Östra Storbyn, Våmhus (Dala). [Våmhus hfl AI:1a (1737-1757) p.27]
Far 82 ] [ Mor 83 ] [ Make 40 ] [ Son 20 ]

Ö. Storbyn 5 1732-1736. [AI:3b p 168, Våmhus AI:1a (1737-1757) f 27), skriven med makens gårdsnamn Fors]

Ej återfunnen i fb/db.

Gift 28 december 1710 i Våmhus (Dala) med föregående ana


fmfmf
42 Trot Anders Matsson, född 3 november 1703 (döpt 8 november 1703) i Moren, Våmhus (Dala), död 26 november 1787 (begravd 2 december 1787) i Moren, Våmhus (Dala).
Far 84 ] [ Mor 85 ] [ Maka 43 ] [ Dotter 21 ]

Bonde och uppsyningsman i Moren, Våmhus.

Återfinns i hfl under
Moren nr.1 1732-1757 [Mora hfl AI:3b s.161, Våmhus hfl AI:1a f.19 - Tar över efter fadern.]
Moren nr.5 1758-1769 [Mora hfl AI:4b opag.]
Moren nr.9 1770-1774 [AI:5b s.474]
Moren nr.63 1775-1787 [AI:6c s.199 - Sonen Anders har tagit över, AI:7c s.564]
Uppsyningsman 1758-1774.

Gift 3 mars 1728 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Brita Andersdotter, född 17 november 1731, se ana 21.

fmfmm
43 Karin Andersdotter, född 6 januari 1710 (döpt 19 januari 1710) i Storbyn, Våmhus (Dala), död 11 juni 1786 (begravd 26 november 1786) i Moren, Våmhus (Dala).
Far 86 ] [ Mor 87 ] [ Make 42 ] [ Dotter 21 ]

Har noteringen "bortgift" i Mora hfl AI:2b (1716-1731) f. 111v där hon är skriven med föräldrarna. På f. 108v i samma volym återfinns Karin Andersdotter f 1710 med maken Anders och svärfar Trot Mats Andersson i Moren. Första noteringen är från 1729.

Gift 3 mars 1728 i Våmhus (Dala) med föregående ana


fmmff
44 Elvdals Per Eriksson, född 1663 (döpt 5 april 1663) i Åsen, Älvdalen (Dala) [Älvdalen fb C:1 opag.], död 22 maj 1740 (begravd 29 maj 1740) i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Far 88 ] [ Mor 89 ] [ Maka 45 ] [ Son 22 ]

Bonde i Björkvassla, Våmhus.

Återfinns i hfl under
Björkvassla nr.5 1724-1740 [Mora hfl AI:2b f.36r, 107v, AI:3b s.159, Våmhus hfl AI:1a f.17 - sonen Erik har tagit över gården]

db: "Pehr Ers S: i Wåmhuus föd i Elfdalen 1664. fad: Erik Jöns S: Anna Andersdr gift på 32 åhret med Marita Matsdr. i Wåmhuus sammanlefda 39 åhr ngt 6 barn död d.22 Maji af Bränsiuka 76 åhr "

Gift 28 mars 1692 med nästa ana

Barn:
* Elvdals Per Persson, född 7 januari 1706, se ana 22.

fmmfm
45 Margareta Matsdotter, född 1667 i Moren, Våmhus (Dala), död 2 april 1735 i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Far 90 ] [ Mor 91 ] [ Make 44 ] [ Son 22 ]

Gift två gånger, första gången med Bengt Hans Olofsson från Bäck och andra gången med Elvdals Per Eriksson från Älvdalen. Bosatt i Björkvassla, här finns även fastern Moroll Anna Matsdotter (1652-1718). [AI:2b f.36r]

db: "h. Margreta Matzdr. fr: Wåmhus, ibm föd 1667. på sit 16 åhr gift med Hans Olofsson, samanlefvat 8 åhr och ägt 3 barn. Enka 1 åhr. åter gift med Per Erichsson, samanlefwat 43 åhr och ägt 6 barn dog d. 2 apr."

Gift enligt åldersuppgift 1683 med ana 126

Gift 28 mars 1692 med föregående ana

Barn i första giftet:
* Brita Hansdotter, född 1685, se ana 63.

fmmmf
46 Köpman Mats Jönsson, född 1685 (döpt 1 januari 1685) i Våmhus (Dala), död 19 april 1760 i Vidbäcken, Våmhus (Dala).
Far 92 ] [ Mor 93 ] [ Maka 47 ] [ Dotter 23 ]

Bonde i Storbyn, Våmhus. Flyttar 1721 från Östra till Västra (Vidbäcken).

Återfinns i hfl under
Ö. Storbyn nr.17 1716-1721 [Mora hfl AI:2b f.39r - Här även brodern Jöns m. fam.]
V. Storbyn nr.21 1721-1731 [AI:2a f.35v, 106v]
V. Storbyn nr.25 1732-1757 [AI:3a f.75r, Våmhus hfl AI:1b f.26]
Vidbäcken nr.5 1758-1760 [AI:4a opag.]

Vidbäcken får en egen "rubrik" i husförhörslängderna först 1758. Troligt är dock att familjerna som innan detta var skrivna i slutet av Västra Storbyn i själva verket var bosatta i Vidbäcken.

Detta går att visa för följande familjer:
Lok Brita Jonsdotter m. fam. V. Storbyn nr.22, 1757 ---> Vidbäcken nr.1, 1758
Martis Anders Andersson m. fam V. Storbyn nr.23, 1757 ---> Vidbäcken nr.2, 1758
Ribb Mats Larsson m. fam V. Storbyn nr.24, 1757 ---> Vidbäcken nr.3, 1758 (sonen Lars återfinns i nr.11)
Köpman Mats Jönsson m.fam V. Storbyn nr.25, 1757 ---> Vidbäcken nr.5, 1758
Stor/Hård Anders Jönsson m.fam V. Storbyn nr.26, 1757 ---> Vidbäcken nr.4, 1758
Håll Olof Persson, Håll Erik Samuelsson samt Blom Olof Göransson V. Storbyn nr.20, 1757 ---> Vidbäcken nr.7-9, 1758
Ribb Nils Larsson m. fam. V. Storbyn nr.21, 1757 ---> Vidbäcken nr.10, 1758

Ej återfunnen i db.

Gift 26 december 1707 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Karin Matsdotter, född 29 augusti 1712, se ana 23.

* Skräddar Anders Matsson, född 14 oktober 1718, se ana 24.

fmmmm
47 Skräddar Marit Jönsdotter, född 28 juli 1688 (döpt 29 juli 1688) i Vidbäcken, Våmhus (Dala), död 1 november 1763 i Vidbäcken, Våmhus (Dala).
Far 94 ] [ Mor 95 ] [ Make 46 ] [ Dotter 23 ]

Ej återfunnen i db.

Gift 26 december 1707 i Våmhus (Dala) med föregående ana


mffff
48 Köpman Mats Jönsson = 46
Far 96 ] [ Mor 97 ] [ Maka 49 ] [ Son 24 ]

mfffm
49 Skräddar Marit Jönsdotter = 47
Far 98 ] [ Mor 99 ] [ Make 48 ] [ Son 24 ]


mffmf
50 Ribb Olof Larsson, född 20 augusti 1701 (döpt 25 augusti 1701) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala), död 1744 efter dalaupproret i Stockholm.
Far 100 ] [ Mor 101 ] [ Maka 51 ] [ Dotter 25 ]

Bonde i Östra Storbyn, Våmhus.

Återfinns i hfl under
Östra Storbyn nr.14 1724-1732 [Mora hfl AI:2b f.112r]
Östra Storbyn nr.17 1732-1736 [AI:3b s.171]
Östra Storbyn nr.18 1737-1744 [Våmhus hfl AI:1a f.31

Gift 25 december 1721 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Marit Olofsdotter, född 8 januari 1724, se ana 25.

mffmm
51 Ribb Margareta Eriksdotter, född 1701 (döpt 12 maj 1701) i Storbyn, Våmhus (Dala), död 7 oktober 1772 (begravd 29 november 1772) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 102 ] [ Mor 103 ] [ Make 50 ] [ Dotter 25 ]

Gift från Myran nr.2 till (Östra) Storbyn nr.15. [AI:2b f.36v, 39r]

db: "Enkan Ribb Margeta Ersdr. ifrån Whus Östra Storbyn, född 1701, fadren Eric Ersson, modren Marita Ersdr. ibm. Renata och i Cristendomen __* __ underwist. Wid några 20 års ålder ingick ägtenskap med 1744 i Stockhl. afl. mannen Ribb Olof Larsson ibm. Med honom haft 4 barn, 2 söner och 2 döttrar af hka 1 son är förudt död. I sin wandel har hon så vilka(?) kunnigt är, warit Cristelig. Siukdomen har warit ålderdomsbräckligheter. dog d 7 förl. Octobr. åldren 71 år."

Gift 25 december 1721 i Våmhus (Dala) med föregående ana


mfmff
52 Grym Mats Persson, född 20 februari 1690 (döpt 1690) i Våmhus (Dala), död 1743 i Östra Storbyn, Våmhus (Dala). [Våmhus hfl AI:1a f.28]
Far 104 ] [ Mor 105 ] [ Maka 53 ] [ Son 26 ]

Gift från Moren nr.5 till Östra Storbyn nr.8. I Ö. Storbyn måg hos svärfadern Hinders-Nils.

Återfinns i hfl under
Moren nr.5 1716-1718 [Mora hfl AI:2a f.32v]
Ö. Storbyn nr.8 1719-1723 [AI:2b f.38r]
Ö. Storbyn nr.7 1723-1743 [AI:2b f.111v, AI:3b s.168, Våmhus hfl AI:1a f.28]

mtl Grym Mats Persson i Storbyn 1735: 1m 1h, 1742:1m 1s sonen tar över platsen 1745.

Gift 15 mars 1719 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Grym Nils Matsson, född 7 december 1722, se ana 26.

mfmfm
53 Margareta Nilsdotter, född 23 januari 1701 (döpt 1701) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala), död 23 mars 1739 (begravd 25 mars 1739) i Våmhus (Dala).
Far 106 ] [ Mor 107 ] [ Make 52 ] [ Son 26 ]

db: "ho Margeta Nilsdotter fr: Wåmhus, ibm föd 1701. På sit 18 åhr gift med Mats Persson, samanleft 20 åhr och ägt 7 barn. död d. 23 martii af hufwudsot 38 åhr"

Gift 15 mars 1719 i Våmhus (Dala) med föregående ana


mfmmf
54 Gut Erik Eriksson, född 1683 i Våmhus (Dala) [Mora hfl AI:2b (1716-1723) f.36v], död 18 mars 1750 i Myran, Våmhus (Dala).
Far 108 ] [ Mor 109 ] [ Maka 55 ] [ Dotter 27 ]

Bonde i Myran, Våmhus.

Återfinns i hfl under
Myran nr.2 1716-1723 [Mora hfl AI:2b f.36v]
Myran nr.1 1724-1750 [AI:2b f.109v, AI:3b s.163, Våmhus hfl AI:1a f.22]

Ej återfunnen i fb.

db: "Gut Eric Ersson ifrån Wåmhus född 1683, af ärl. föräldrar, fadern Eric Larsson och modern Margeta Ers dr. ibd. döpt och christel. wardad, sa at han fått lära sin christendoms stycken i ungdomen wistades hos sina föräldrar til dess han på 22 åhret gifta sig med sin qwarlemnade maka, hustru Anna Pehrd dotter, med hken han lefwat tilsaman i 45 åhr, och blifwit wälsignade med 8 barn, 2 söner och 6 döttrar, af hka 3 döttrar äro döda, de andra lefwa ännu och följa sin fader til grafwen. Han eger det loford af sina grannar, at han fördt et stilla och wackert lefwerne kommit flitigt i herrans hus, och christel brukat de hel. sacramenten, som han och på sit yttersta blef bespisad med herrens högständiga nattward, hwar af han tröstade in til döden. Siuk har han warit i 5 dygn af håll och sting, och blef död förleden Onsdag sedan han lefwat här i werlden 67 åhr."

Gift i januari 1708 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Elin Eriksdotter, född 19 mars 1730, se ana 27.

mfmmm
55 Anna Persdotter, född 1694 i Våmhus (Dala) [Mora hfl AI:2b (1716-1723) f.36v], död 21 augusti 1765 (begravd 25 augusti 1765) i Myran, Våmhus (Dala).
Far 110 ] [ Mor 111 ] [ Make 54 ] [ Dotter 27 ]

1694 års födelselängd har stora luckor.., ej återfunnen.

db: "ho Anna PehrsDr if Why Myran född år 1694 af ärl föräldr fadr Pehr Pehrson modr Carin Pehrsdr; hka strax efter den naturl födelsen låtit här i dopet födas på nytt och sedan i en- faldig christendoms kunskap underwisa. På sitt 15de ålders år blef hon gift med Eric Ersson och med __ under 40 års saman lefwat haft 8 barn 2 söner 6 dötr af hka sönerna och 3 dötr lefwa..."

Gift i januari 1708 i Våmhus (Dala) med föregående ana


mmfff
56 Johan Johansson Morian, född 1668 (döpt 15 november 1668) i Älvdalen (Dala), död 1705 (begravd 30 april 1705) i Östermyckeläng, Älvdalen (Dala).
Far 112 ] [ Mor 113 ] [ Maka 57 ] [ Son 28 ]

Soldat nr.145(141) vid Orsa kompani. Antagen 1687.

Nästa soldat på roten var, enligt centrala soldatregistret, Jan Eriksson Morian. Han blev antagen 1696. Johan blir nu istället soldat för roten 141 Näsvis i Kyrkbyn. Avancerar sedan år 1700 till korporal och 10/2 1701 till sekundsergant då han även tar tillbaka sitt gamla namn Morian. [Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar GIVb:53 (1701) f.500r (KrA)]

Det finns en "Johan Morian" som är mantalskriven i Root 1686-1688. Detta är m.s.s. den Johan Morian som 1686 gifter sig med Anna Olsdotter från nämnda by. Johan Johansson Morian dyker sedan upp i östermyckeläng 1693 där han är skriven tillsammans med "And Efwertzbärg". Johan skattar för en hustru 1695-1705. 1706 har hustrun blivit änka "Jan Murians ä".

Gift med nästa ana

Barn:
* Johan Johansson Kox, född 19 mars 1698, se ana 28.

mmffm
57 Anna Svensdotter.
Make 56 ] [ Son 28 ]

Gift med föregående ana


mmmff
60 Gris Jon Jonsson, född 1679 (döpt 5 oktober 1679) i Björkvassla, Våmhus (Dala) [Mora fb C:2 f.7r], död 8 augusti 1748 (begravd 14 augusti 1748) i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Far 120 ] [ Mor 121 ] [ Maka 61 ] [ Son 30 ]

Bonde i Björkvassla, Våmhus.

Återfinns i hfl under
Björkvassla nr.2. 1716-1723 [Mora hfl AI:2b f.35v]
Björkvassla nr.1. 1724-1748 [AI:2b f.107r, AI:3b s.158, Våmhus hfl AI:1 f.15]

db: "Gris Jon Jonsson ifrån Wåmhus född 1679, af ärl. föräldrar, fadren Jon Jonsson och modren Elin Hansdr. Ibd. döpt och christel. upfostrad så at han fått lära sina christendoms stycken hos sina föräldrar war han i ungdom, och tjenta sedan 10 åhr hos ärl. folck i Folkierna Soch..."

Gift 8 februari 1703 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Gris Jon Jonsson, född 15 april 1708, se ana 30.

mmmfm
61 Marit Eriksdotter, född 1682 i Våmhus (Dala) [Mora hfl AI:2b (1716-1723) f.35v], död 30 december 1764 (begravd 1 januari 1765) i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Trolig Far 122 ] [ Trolig Mor 123 ] [ Make 60 ] [ Son 30 ]

Begravd i Våmhus (Dala) Efter det hon blivit änka bor hon hos sonen Gris-Jon.

Föräldrarna är högst osäkra.

db: "Enkan hustru Marit Ersdotter född 1682 af ährliga och christeliga föräldrar i Wåmhus, hwilka hennes föräldrar straxt efter den naturliga födelsen befordrad henne til den andeliga genom det. h. dopet, och därpå henne christeligen uptucktats i den sanna ____..." "...Wid sin ålders 30 åhr wid pass trädda hon i ächtenskap med sin för 12 åhr sedan afledna man och med honom samanlefde wid 40 åhr och därunder haft med honom 3 söner och 3 döttrar, af hka 1 son och 1 dotter äro döda. Enka har hon warit i 12 åhr..."

Gift 8 februari 1703 i Våmhus (Dala) med föregående ana


mmmmf
62 Gris Mats Andersson, född 1681 i Björkvassla, Våmhus (Dala), död 1743 i Björkvassla, Våmhus (Dala). [Mora hfl AI:2b (1716-1723) f.35v, Våmhus hfl AI:1a (1737-1757) f.16]
Far 124 ] [ Mor 125 ] [ Maka 63 ] [ Dotter 31 ]

Bonde och uppsyningsman i Björkvassla, Våmhus.

Återfinns i hfl under
Björkvassla nr.1 1716-1723 [Mora AI:2b f.35v]
Björkvassla nr. 4 1724-1743 [AI:2b f.107v - Uppsyningsman, AI:3b s.159, Våmhus AI:1a f.16 - Uppsyningsman]

Gift 8 mars 1707 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Kerstin Matsdotter, född 20 mars 1711, se ana 31.

mmmmm
63 Brita Hansdotter, född 1685 i Våmhus (Dala) [Mora hfl AI:2b (1716-1723) f.35v], död 14 januari 1747 (begravd 18 januari 1747) i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Far 126 ] [ Mor 127 ] [ Make 62 ] [ Dotter 31 ]

I vigselboken (C:2) anges paret komma ifrån Björkvassla. Med detta i åtanke torde de i dödboken angivna föräldrarna (se nedan) vara identiska Bengt Hans Olofsson o.h.h. Margareta Matsdotter. Bengt-Hans var visserligen från Bäck men familjen var bosatta i Björkvassla (sonen Mats anges vara född här 1690). Margareta gifter om sig 1692 med Per Eriksson från Älvdalen men bor kvar i Björkvassla.

I födelseboken är Hans Hansson o.h.h. Marg. Matsdotters dotter Brita, döpt 11 p. trinit 1685, de som ligger närmast. [Mora C:2 opag. (SVAR Bildid: C0013332_00030)] Någon Hans Hansson gift med Marg. Matsdotter har dock inte återfunnits.

db: "Brita Hansdotter ifrå Wåmhus född 1683 af är liga föräldrar. fadern Hans Olsson och modern Margreta Matsdotter ibd. döpt och christendoms stycken wår- dad(?), att hon fått lära sina christendoms stycken. war hos föräldrarna till dess hon på det 21 åhret 1704 gifte sig med sin åhr 1743 afledna man Mats Andersson, med hwilcken hon lefde tilhopa uti 39 åhr och ägt 9 barn 5 söner och 4 döttrar, af hwilcka 2 söner och 2 döttrar lefwa, de öfriga med döden afgången. har lefwat stilla och fridsamt, kom mit flitigt i guds hus, och christel brukat de h: sacramenten. siuk har hon warit af ålderdoms bräc keligheter och bröstsiuka. mäst(?) 4 åhr. förleden söndag __ hon sig ___ med den h. nattwarden. afled för leden odensdags afton, sedan hon lefwat här i warl den i 64 åhr"

Gift 8 mars 1707 i Våmhus (Dala) med föregående ana


Generation VI

ffffff
64 Burtu el. Stor Lars Larsson, född 1637, död 1677 (begravd 8 maj 1677) i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 128 ] [ Trolig Mor 129 ] [ Maka 65 ] [ Son 32 ]

Bonde i Storbyn, Våmhus. Skriven som måg i Back Lars Nilssons hushåll i Mora AI:1 (mf.138v). Han är här skriven utan tydligt gårdsnamn, men med en liten notering ovanför sitt namn där det mycket väl kan stå Burtu. Samma namn som grannen i Storbyn, Burtu Anders Larsson.

I revningslängden från omkring 1670 är han klart och tydligt skriven som Burtu Lars Larsson ("Bortto Larß Larson"). Här framgår att han förutom i Storbyn även hade lite jord i Limbäck och Kumbelnäs samt i fäbodarna Blecket och Fyriberg. Dessutom hade en Anders Jonsson pantsatt 1 snesland och 5 bandland jord hos honom. Samma man hade även pantsatt precis samma mängd jord hos ovannämnda Anders Larsson. [Indelningsverk och Jordeböcker vol.7 s.1663 (KrA)]

I mantalslängderna bör han vara identisk med mågen som är noterad i Back Lars Nilssons hushåll 1663-1669. Därefter Återfinns han inte. Först 1682 dyker hustrun upp i mantalen som Stoors Lars Karin. Gårdsnamnet Stor kommer även sonen Lars att använda. Dottern Ingeborg är dock skriven med gårdsnamnet Burtu när hon som fadder dyker upp i Mora C:2 i slutet av 1680-talet. Likaså äldsta dottern Marits son Lars Olofsson i Heden, som är skriven med särknamnet Levd i hfl men med gårdsnamnet Burtu i mtl.

I mantalslängderna finns ytterliggare en intressant person. Nämligen änkan Burtu Anna Larsdotter som återfinns nästan högst upp under Storbyn 1688-1695. Hon skattar för sig själv och en son t.o.m. 1692. 1693 är sonen borta och Knubb Erik Eriksson dyker upp strax ovanför Anna. I AI:1 är det endast en Anna som passar in, Knubb Erik Matssons hustru Anna Larsdotter i Storbyn. I samma hushåll finns även Annas mor, Ingeborg Olofsdotter död i juli 1667.

Är Ingeborg även Lars moder? Han har som tidigare nämnts en dotter vid namn Ingeborg som skulle kunna vara döpt efter sin farmor. (äldsta dottern Marit torde vara döpt efter mormodern Marit Jonsdotter.)

21 Juli 1667 lämnade Lars Larsson i Våmhus testamentspenningar efter sin salige moder. [Mora kladdräkenskaper LIb:1 (1666-1669) opag. (SVAR Bildid: C0025196_00057)]

Kladdräkenskaper LIb:2 (SVAR Bildid: C0025197_00369) 8 post trinit 1677 "hu Karin ib. gaf t sin S: man .................1 fåår"

Gift enligt åldersuppgift 1660 med nästa ana

Barn:
* Stor Lars Larsson, född 1667, se ana 32.

fffffm
65 Karin Larsdotter, född 1642, död 1720 (begravd 12 augusti 1720) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 130 ] [ Mor 131 ] [ Make 64 ] [ Son 32 ]

Mantalskriven i Storbyn som "Stoor Lars Karin" 1682-1700.

db: "Hustrun Karin Larsdr. i Wåmhus, född 1642. På sit 18 åhr kom hon i äktenskap med Lars* Larsson och __ 14 åhr _____. 5 barn änkia uti 46 åhr. Sjuklig i 2 åhr, död af* ålderdomssvaghet 78 åhr"*

Gift enligt åldersuppgift 1660 med föregående ana


ffffmf
66 Grym el. Solder Per Olofsson, född 1648, död 1731 (begravd 22 april 1731) i Moren, Våmhus (Dala).
Far 132 ] [ Mor 133 ] [ Maka 67 ] [ Dotter 33 ]

Bonde i Moren, Våmhus och i Bonäs(?), Mora.

I Mora AI:1 (mfol. 141v) är han skriven i Moren tillsammans med föräldrar, hustru och broderns familj. I mtl dyker han upp som bonde 1676 då han tillsammans med brodern tar över faderns plats. De är dock skrivna med faderns gårdsnamn Solder/Soller under Bonäs(!) och inte under Moren. Brodern försvinner efter 1687 och Per är skriven här t.o.m 1700. 1701 dyker Grym Per Olofsson upp under Moren i mtl.

Återfinns i hfl under
Moren nr.5 1716-1723 [AI:2a f.32v]
Sonen Sven tar över gården 1724 (nu Moren nr.2) [AI:2b f.108v].

1699 är Per dopvittne till Back-Lars och Burtu-Ingeborgs (mågen Stor-Lars syster) dotter Elin. Men inte med som Grym-Per utan som Solder Per Olofsson!

db: "Pär Olsson från Wåmhuus blef på sitt 25 åhr gift med Anna Pärsdr, med hwilcken han warit tilhopa i 58 åhr, haft tilsamman 7 barn, dog af Bröstwärck, 83 åhr."

Gift med nästa ana

Barn:
* Kerstin Persdotter, född 1680, se ana 33.

* Grym Mats Persson, född 20 februari 1690, se ana 52.

ffffmm
67 Anna Persdotter, född 1649, död 19 oktober 1734 (begravd 27 oktober 1734) i Moren, Våmhus (Dala).
Far 134 ] [ Mor 135 ] [ Make 66 ] [ Dotter 33 ]

Gift från Storbyn (AI:1 mf. 136r "hooß Solder Oluff") till Moren (AI:1 mf. 141v).

db: "Ho Anna Pärsdr fr. Wåmhus ibm föd 1649. På sitt 21 åhr gift med Pär Olofsson, sammanlefwat 60 åhr, och ägt 7 barn, död d 19 oct. af ålderdom, 85 åhr."

Gift med föregående ana


fffmff
68 Gris Jon Jonsson, död mellan 1659 och 1667.
Far 136 ] [ Son 34 ]

Bosatt i Björkvassla, Våmhus. Mantalskriven här som bonde 1650-1659. Han efterträder en Gris-Brita änka som troligen är hans mor.

Äldsta sonen Jon anges i en domboksnotis bruka jord i Jon Nilssons mantal i Björkvassla. Denna Jon Nilsson är upptagen under Björkvassla under 1600-talets första årtionden. Jons far?

Enligt jordebok 1684:2, som dels tar upp 1626 års brukare och dels något mer aktuella gårdsföreträdare, brukades Jon Nilssons mantal i Björkvassla av (Gris) Hans Jonsson. Hans och Gris Jon Jonsson är högst troligen bröder. [Jordeböcker, Kopparbergs län]

Barn utan känd moder:
* Gris Jon Jonsson, född 1646, se ana 120.

* Gris Mats Jonsson, född 1657, se ana 34.

fffmmf
70 Karin Olof Persson, född 1625, död 1669 i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Maka 71 ] [ Dotter 35 ]

Bonde i Björkvassla, Våmhus. [Mora hfl AI:1 (1667-1684) mf.143v]. Ej återfunnen i mtl.

Gift med nästa ana

Barn:
* Elin Olofsdotter, född 1662, se ana 35.

fffmmm
71 Karin Larsdotter, född 1631, död 1674 i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Make 70 ] [ Dotter 35 ]

Gift med föregående ana


ffmfff
72 Köpman Jöns Jönsson, född 1653, död 1687 (begravd 31 juli 1687) i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 144 ] [ Mor 145 ] [ Maka 73 ] [ Son 36 ]

Bosatt i Storbyn, Våmhus. [AI:1 mf.140v] Mantalskriven här som bonde 1674-1687 (skriven med gårdsnamn fr.o.m. 1675).

Under åren 1648-1673 är en Jöns Halvarsson skriven på samma plats. Han Återfinns dock inte i Mora AI:1 och är troligen död/försvunnen innan denna längd upprättades 1667. Mellan 1667-1673 är han heller inte själv ikryssad i mtl.

Gift med nästa ana

Barn:
* Köpman Jöns Jönsson, född 1676, se ana 36.

* Köpman Mats Jönsson, född 1685, se ana 46.

ffmffm
73 Margareta Matsdotter, född 1656, död 28 maj 1736 (begravd 30 maj 1736) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 146 ] [ Mor 147 ] [ Make 72 ] [ Son 36 ]

Gift två gånger. Första gången med Köpman Jöns Jönsson (har noteringen "vid Måßo Mats" vid sitt namn i Köpman-Karins hushåll i Storbyn) och andra gången med Hinders Nils Nilsson.

db "ho Margeta Matzdotter fr: Wåmhus, ibm föd 1665. På sit 20 åhr gift med Jöns Jönsson, sammanlefvat 14 åhr, och ägt 5 Barn. Enka sedan i 7 åhr. åter gift med Nils Nilsson, sammanlefvat 30 åhr, och ägt 2 barn. död d. 28 maji af ålderdom 71 åhr"

Gift med ana 106

Gift med föregående ana

Barn i första giftet:
* Margareta Nilsdotter, född 23 januari 1701, se ana 53.

ffmfmf
74 Skräddar Jöns Andersson, född 1654, död 24 september 1697 (begravd 29 september 1697) i Våmhus (Dala).
Far 148 ] [ Mor 149 ] [ Maka 75 ] [ Dotter 37 ]

Bonde, troligen i Vidbäcken, Våmhus.

Två av de tre här registrerade döttrarna är i fb skrivna utan födelseby. Den tredje anges dock vara född i byn Vidbäcken. Vidbäcken har vid denna tid ännu ingen egen rubrik i hfl eller i mtl, varför familjen är skriven i Storbyn.

db: "Skräddar Jöns Andersson fr Wåmhus, gift i 22 åhr, 7 barn, sol dat i 2 år, siukl af lungsoten mer än ett år, blef död d. 24 septembris"

Gift med nästa ana

Barn:
* Skräddar Anna Jönsdotter, född 1681, se ana 37.

* Skräddar Marit Jönsdotter, född 28 juli 1688, se ana 47.

ffmfmm
75 Anna Halvarsdotter, född 1658, död cirka 1702 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 150 ] [ Make 74 ] [ Dotter 37 ]

I AI:1 skriven hos farfadern Back Lars Halvarsson i Storbyn med noteringen "Transp till Gum Karin i Stohrby". [mf. 140r] Återfinns därefter hos svärmodern Gummu-Karin och maken Skräddar Jöns Andersson på mf. 136v.

Mantalskriven efter makens död i Storbyn som "Skräd:r Jöns And ä" 1698-1702, bräcklig 1701 och död 1702.

Ej återfunnen i db.

Gift med föregående ana


ffmmff
76 Lassis el. Back Per Hansson, död mellan 1700 och 1716 troligen i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 152 ] [ Mor 153 ] [ Maka 77 ] [ Son 38 ]

Bosatt i Storbyn, Våmhus sn. [AI:1 mf.139v] Mantalsskriven som bonde på samma ställe från 1674 då han tar över faderns plats. Han är sedan skriven på samma plats, högst upp under Storbyn, till år 1700. De sista fem åren har han anmärkningen fånig i marginalen.

Han återfinns inte i Moras andra husförhörslängd som börjar 1716 och bör alltså ha avlididt någon gång mellan 1700 och 1716.

I mantalslängderna är han skriven med gårdsnamnet Lassis. I Kröningssvärd är hustrun bl.a. skriven Bäckie Peder Hanssons hust. Karijn. Gårdsnamnet Bäckie finns dock inte i Storbyn vid denna tid. Det bör vara en felskrivning av faderns gårdsnamn Back.

1689 är klockaren Lassis Per Hansson fadder åt Moroll Anders Knutssons dotter Brita (C:2 f 34r)

Gift med nästa ana

Barn:
* Lassis Anders Persson, född 1677, se ana 38.

ffmmfm
77 Burtu el. Back Karin Andersdotter, född 1647, död 18 augusti 1697 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 154 ] [ Mor 155 ] [ Make 76 ] [ Son 38 ]

Karin blev liksom modern anklagad för trolldom under häxprocesserna i Mora 1669. Hon erkände också liksom modern anklagelserna. Men Karin var en av dem sju som drog tillbaka sina erkännanden och skonades därefter. I protokollen är hon dels skriven som Burtu Karin och dels bl.a. "Bäcke Pehr Hanssons h. Karin i Wåhmhuus (hwilken elliest kallas Bäcke Karijn)".

Kröningssvärd, C. G. 1972, Blåkullefärderna eller handlingar om trolldomsväsendet i Dalarne åren 1668-1673, Del I s.60:
Rannsakning 18/8 1669 "H.Karin: Back Hans Sohne Hustru 25 åhr, bekinner sig lärdt af sin Moder ofvanskrefne H.* Margretha, neekar inthet sin gerning, hafuer fördt Olof, Pele, Marit; Kan lijka som modren med knijf under bröstet, miölcka ihiäl folket."

Dito s.76 "Hustro Karin, Beckie Pers Hanssons Hustro i Wåmhuus blef skont för dhet hon sadhe sig vara haffuande och lijkväll efter domen skall döö."

Efter massavrättningen 25/8 1669 genomfördes ytterliggare rannsakningar där Karin anklagas av barn i socknen. T.ex. av Becker Pers Olle som sig säger sig ha lärt av "Butu Karin, Beck Hans Sonehustroo, hvilken han nu stadeligen i sälskaap fölier, och färdas mest huar natt, Dock ähr han sielf färdigh och tager många barn. Han tager först uth dem uthur huusen, och Butu Karin förer them sedan. Han ähr döpt der inne af Saras Anders, gudmödrar Jöns Mar-gretha och hennes dotter Marit. Item Hård Margretha; gudfadher Fösa Per Olofsson". [Kröningssvärd (1972) Del II s.17]

Men Karin nekar. [Dito Del II s.43f] "Burtu Karins åklagare: 21 praesentes, plures absentes. Nekar att hon inthet haar fharit (s.44) efter förra Tinget och säger sigh inthet vetta till thet hon bekiende tå. Ståår än på att hon är gravida." (!)

db: "Karin Andersdr. fr. Wåmhus, gift i 24 år, 5 barn, sjuk af hufwudsoten i 8 dagar blef död d.18 Augusti"

Gift med föregående ana


ffmmmf
78 Trot Erik Jonsson, född 1637, död cirka 1684. [se hustruns dödsnotis]
Far 156 ] [ Maka 79 ] [ Dotter 39 ]

Bosatt i Storbyn, Våmhus. I samma hushåll i AI:1 (mf.140r) finns fastern Kerstin Olofsdotter. Eriks far bör alltså ha hetat Jon Olofsson.

Gift med nästa ana

Barn:
* Brita Eriksdotter, född 1679, se ana 39.

ffmmmm
79 Trot Karin Hansdotter, född 1637, död 1 oktober 1724 (begravd 1 november 1724) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Make 78 ] [ Dotter 39 ]

Bosatt hos dottern Karin med familj i Östra Storbyn nr.12 1716-1724.

db: "ho Karin Hansdr. if. Wåmhuus född 1637. På sitt 24 åhr begaf hon sig i ächtenskap med Erich Hansson ib. med hwilcken hon samman- lefde i 23 åhr. aflade tilhopa 4 barn. Enkia war hon i 40 åhr. död af ålderdomswaghet"

Gift med föregående ana


fmffff
80 Fors Erik Eriksson, född 1642, död 1687 (begravd 4 december 1687) i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 160 ] [ Mor 161 ] [ Maka 81 ] [ Son 40 ]

Mantalskriven i Storbyn t.o.m. 1687. Därefter ersatt med "Fors Erik Eriksons ä". Han bör alltså vara identisk med den Erik Eriksson från Våmhus som begravs 1687-12-04 enl dödboken.

Denna Erik är 49 år när han dör, dvs född omkring 1638 vilket passar hyfsat med Fors-Erik som enl AI:1 är född 1642.

Att dömma av sonens födelseort egentligen bosatt i Vidbäcken. (Vidbäcken är länge skrivet under Storbyn och dyker inte upp i hfl förrän i mitten på 1700-talet.)

Enligt revningslängden från ca 1670 har han förutom sin egen jord i Storbyn även del jord efter svärmodern Skräddar-Anna i samma by. Fäbod i Bönsaberg. [Indelningsverk och jordeböcker, vol.7 (1686) s.1662 (KrA)]

Gift med nästa ana

Barn:
* Fors Olof Eriksson, född 1686, se ana 40.

fmfffm
81 Karin Persdotter, född 1653.
Far 162 ] [ Mor 163 ] [ Make 80 ] [ Son 40 ]

Gift till granngården i Storbyn, Våmhus. ("Transf. till Fors Erich", AI:1 mf.136v)

Upptagen i mantal (som "huvudperson") 1688-1698, "Fors Erik Eriksons ä". Tigger 1696-1697.

Kan detta vara Karin? (1698-04-29, C:2 f.290v) "ho Karin Pärsdr fr. Wåmhuus, gift i 26 åhr, 4 barn änkia i 12 åhr, dödde d.29 Apr" 45 år

men raden nedanför i db: "Brita Nilsdr den föregåendes dotter, blef död d. 28 Aprilis 4 (år)" (oäkta? annan make? fel Karin?)

Gift med föregående ana


fmffmf
82 Lassis Mats Nilsson, född mellan 1660 och 1661, död 25 oktober 1739 (begravd 28 oktober 1739) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 164 ] [ Mor 165 ] [ Maka 83 ] [ Dotter 41 ]

Bonde i Storbyn, Våmhus. Skriven, tillsammans med hustrun, hos mågen Fors-Olof i Östra Storbyn i AI:2b (f.38r, 111v) och AI:3b (s.168).

db: "Matts Nilsson fr. Wamhuus ibm född 1660, på sitt 21 åhr inträdt ächtenskap med anna Ersdr. ibm, samanlefvat uti 54 åhr, ägt 5 barn. warit enkling i 4 åhr d.25 octobr af ålderdom 79 åhr"

I Back Hans Nilsson hushåll i Storbyn (AI:1 mf.139v) finns en Mats Nilsson f.1661. Det som talar för att denne Back Hans sonson är densamme som Lassis Mats Nilsson (1660-1739) är förutom födelseåret även gårdsnamnet. Back Hans son Per Hansson, som för övrigt blir Mats farbror, är nämligen skriven med gårdsnamnet Lassis i mantalslängderna.

Systern Barbro Nilsdotter (Om de två Mats Nilsson är en och samma person, se nedan) skulle, om denna teori håller, kunna vara döpt efter Back Hans Nilssons hustru Barbro Larsdotter (1601-1685).

Det som talar emot denna teori är att Mats Nilsson i sådana fall skulle vara nämnd två gånger i AI:1 på mf.139v och på mf.142v :
"Appendin till Stoor:byen:
Gumus Brita Mattzdr. xx x x x x x xx x xx x x - - 632
sonen Mattz Nilsson xx xx xx xx xx xx xx xx xx x Sch x 660
Dr. Barbro Nilsdr. xx x xx x o x xo xx xx x Abc 663
dr. Cherstin Persdr. o 673 "

Gift enligt åldersuppgift 1681 med nästa ana

Barn:
* Fors Karin Matsdotter, född 1688, se ana 41.

fmffmm
83 Anna Eriksdotter, född 1663, död 7 april 1734 (begravd 12 april 1734) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 166 ] [ Mor 167 ] [ Make 82 ] [ Dotter 41 ]

Enligt dödboken (se nedan) född i Våmhus 1663. I Mora AI:1 är det endast Gulog Anders Erikssons dotterdotter i Limbäck som passar in.

db: "ho Anna Erichsdr fr: Wåmhus ibm föd åhr 1663. På sit 18 åhr gift med Mats Nilsson samanlefwat 53 åhr, och ägt 5 döttrar d 7 apr död af hufvudsot 71 åhr"

Gift enligt åldersuppgift 1681 med föregående ana


fmfmff
84 Trot Mats Andersson, född 1674 i Moren, Våmhus (Dala), död 5 januari 1749 (begravd 8 januari 1749) i Moren, Våmhus (Dala).
Far 168 ] [ Mor 169 ] [ Maka 85 ] [ Son 42 ]

Bonde och uppsyningsman i Moren, Våmhus. Tar över faderns plats i mantalen 1706.

Återfinns i hfl under
Moren nr.2 1716-1723 [Mora hfl AI:2a f.32v - Här även modern Brita f.1646]
Moren nr.1 1724-1749 [AI:2b f.108v, Mora hfl AI:3b s.161, Våmhus hfl AI:1a f.19]
Uppsyningsman -1716-1723, 1737-1749

(Födelseplatsen Moren grundar jag på att fadern var mantalskriven här fr.o.m. 1672.)

db: "Trot Matts Andersson ifrån Wåmhus född 1674. af ärl. föräldrar, fadern Anders Mattsson och modern Brita Olofs dotter ibd. Befordrad til den hel. döpelsen och christel. wårdad, så at han fått lära sina christendoms stycken. War hemma hos föräldrarna til dess han på 26 åhret gifte sig med sin åhr 1745 afledna maka, hustru Anna Mattsdr. med hken han lefde til- hopa i 50 åhr, och blifwit wälsignad 7 barn, 3 söner och 4 döttrarr, af hka 1 son och 3 döttrar lefwa, de andra äro förut döda. I sit allmänna lefwerne har han stält sig stilla och wackert. Flitigt har han komit op i herrans hus, och christel. bru kat de hel. sacramenten. Siuk af ålderdoms bräcklighet alt sedan Bartholomai tid och blef död för leden Trettondag natt, sedan han lefwat här i werlden 75 åhr"

Gift 26 december 1698 i Våmhus (Dala) med nästa ana

Barn:
* Trot Anders Matsson, född 3 november 1703, se ana 42.

fmfmfm
85 Anna Matsdotter, född 1680 i Moren, Våmhus (Dala), död 18 juni 1745 (begravd 23 augusti 1745) i Moren, Våmhus (Dala).
Far 170 ] [ Mor 171 ] [ Make 84 ] [ Son 42 ]

db: "hr. Anna Mattsdr. ifrån Wåmhus, född 1680, af ärl. föräldrar fadern Matts Olsson, modern Anna Olsdotter, som i rät tan tid låtit henne blifwa genom then h. döpelsen inplanta(?..) i guds församlings gemenskap, och i ungdomen wäl upfostrat at hon enfaldigt fådt lära sina Cristendoms stycken. och ___ henne samma under sin omwårdnad til thes hon på sit 15 åhr blef gift med Matts Andersson ibm, med hwilken hon lefwat i 50 åhr, och blifwit wälsignad med 7 barn 3 söner 4 döttrar, af hwilka 1 son och 3 döttrar lef wa. I sit almänna umgänge har hon berömligen lefwat, och warit hielpsam mot alla, så mycket hon kunnat förmå, och b__ligen bemött the fattiga med ömhet och medlidande så longt förmågan kunnat sig sträckia. Af kärlek till gud och wördnad för hans h. ord har hon flitigt besökt guds hus, och nyttiat sina Salighets medel. Sistendom måndag afton blef hon hordt betagen af siukdom utan at hafwa för måga, at kunna säija _____ then bestod, och blef om tisdag middagen hastigt död, tå hon lefwat i 65 åhr."

Gift 26 december 1698 i Våmhus (Dala) med föregående ana


fmfmmf
86 Lassis Anders Persson = 38
Far 172 ] [ Mor 173 ] [ Maka 87 ] [ Dotter 43 ]

fmfmmm
87 Brita Eriksdotter = 39
Far 174 ] [ Mor 175 ] [ Make 86 ] [ Dotter 43 ]


fmmfff
88 Knopar Erik Jonsson, född enligt åldersuppgift 1615, död i december 1673 i Åsen, Älvdalen (Dala).
Trolig Mor 177 ] [ Maka 89 ] [ Son 44 ]

Gift från Brunnsberg till Åsen i Älvdalen 1662. Mantalskriven här som bonde 1664-1673.

Trolig moder: Knopar Elin Knutsdotter. [se Oja L. & M. Lennersand (2006), Livet går vidare, s.684]

Gift 25 maj 1662 i Älvdalen (Dala) med nästa ana

Barn:
* Elvdals Per Eriksson, född 1663, se ana 44.

fmmffm
89 Anna Andersdotter, död efter 1694 i Älvdalen (Dala).
Make 88 ] [ Son 44 ]

Senast antecknad som levande i 1694 års tiondelängd. [se Oja L. & M. Lennersand (2006), Livet går vidare, s.684]

Gift 25 maj 1662 i Älvdalen (Dala) med föregående ana


fmmfmf
90 Moroll el. Hans Mats Matsson, född 1639.
Far 180 ] [ Mor 181 ] [ Maka 91 ] [ Dotter 45 ]

Bonde i Våmhus. Skriven i Moren i AI:1 (mf.142v) men under både Björkvassla och Moren i mtl och i (enbart) Björkvassla i revningslängden. Av den senare framgår det att han utöver i Björkvassla, där han hade en del jord efter sin faster, även hade jord i Moren och Limbäck samt i fäbodarna Näsberg och Fyriberg.

I mtl är han i Björkvassla skriven som bonde från 1663 (utan gårdsnamn) då han ersätter modern Marit som i sin tur hade ersatt fadern 1660, till 1670 då han istället skrivs under Moren. Under Moren är han dock endast skriven t.o.m. 1675. 1676 är han åter skriven i Björkvassla. Detta år är för övrigt första året han är skriven med gårdsnamn (Hans) i mtl.

Skriven med gårdsnamnet Moroll i dottern Marits födelsenotis.

Mtl 1673 Matz Matßon Trodt Anders Matßon
1674 "Matz och And: Matsöner"
1675 Matz Matson Hans Trott And: Matson

Gift med nästa ana

Barn:
* Margareta Matsdotter, född 1667, se ana 45.

fmmfmm
91 Brita Andersdotter, född 1641, död 1688 (begravd 13 maj 1688) i Våmhus (Dala).
Make 90 ] [ Dotter 45 ]

Gift med föregående ana


fmmmff
92 Köpman Jöns Jönsson = 72
Far 184 ] [ Mor 185 ] [ Maka 93 ] [ Son 46 ]

fmmmfm
93 Margareta Matsdotter = 73
Far 186 ] [ Mor 187 ] [ Make 92 ] [ Son 46 ]


fmmmmf
94 Skräddar Jöns Andersson = 74
Far 188 ] [ Mor 189 ] [ Maka 95 ] [ Dotter 47 ]

fmmmmm
95 Anna Halvarsdotter = 75
Far 190 ] [ Make 94 ] [ Dotter 47 ]


mfffff
96 Köpman Jöns Jönsson = 72
Far 192 ] [ Mor 193 ] [ Maka 97 ] [ Son 48 ]

mffffm
97 Margareta Matsdotter = 73
Far 194 ] [ Mor 195 ] [ Make 96 ] [ Son 48 ]


mfffmf
98 Skräddar Jöns Andersson = 74
Far 196 ] [ Mor 197 ] [ Maka 99 ] [ Dotter 49 ]

mfffmm
99 Anna Halvarsdotter = 75
Far 198 ] [ Make 98 ] [ Dotter 49 ]


mffmff
100 Ribb Lars Olofsson, född 1664 i Storbyn, Våmhus (Dala), död 1720 (begravd 4 december 1720) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 200 ] [ Mor 201 ] [ Maka 101 ] [ Son 50 ]

Bonde och fjärdingsman i (östra) Storbyn, Våmhus.

Återfinns i hfl under
(Östra) Storbyn nr.15 1716-1720 [AI:2b f.39r]

Dopvittne 12 Trin 1696, Mora fb C:2 opag. (SVAR Bildid: C0013332_00072) "fierdnigman Ribb Lars Olson"

db: "Lars Olßon ifrån Wåmhus född 1664. War 20 åhr då han trädde i ächtenskap med Marit Erßdr lefde med henne 36 åhr och hade tilsamman 3 barn och wardt död af Swuldnad 56 åhr"

Gift enligt åldersuppgift 1684 med nästa ana

Barn:
* Ribb Olof Larsson, född 20 augusti 1701, se ana 50.

mffmfm
101 Marit Eriksdotter, född 1660, död 1729 (begravd 14 december 1729) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Trolig Far 202 ] [ Trolig Mor 203 ] [ Make 100 ] [ Son 50 ]

Att hon var dotter till Lok-Erik i Limbäck är än så länge endast en gissning.

db: "ho Marit Ersdotter ifrån Wåmhuus född 1662 gifta sig på sitt 24 åhr med Lars Olsson och honom födde 3 barn på 34 åhr. Enkia i 9 åhr, död af håll"

Gift enligt åldersuppgift 1684 med föregående ana


mffmmf
102 Gut Erik Larsson, född 1652, död 25 april 1732 i Myran, Våmhus (Dala).
Far 204 ] [ Mor 205 ] [ Maka 103 ] [ Dotter 51 ]

Bonde i Myran, Våmhus.

Återfinns i hfl under
Myran nr.2 1716-1723 [AI:2b f.36v]
Myran nr.6 1724-1731 [AI:2b f.113r - sonen Lars har tagit över]

db: "Erich Larsson från Wåmhus, ibidem född åhr 1647. på sitt 25 åhr gift med ho Margita Ersdr., sammanlefwat 37 åhr, och ägt 7 barn, enkling 23 åhr blind 4 åhr dog d 25 apr. af ålderdom"

Gift med nästa ana

Barn:
* Gut Erik Eriksson, född 1683, se ana 54.

* Ribb Margareta Eriksdotter, född 1701, se ana 51.

mffmmm
103 Margareta Eriksdotter, född 1658, död 1705 (begravd 4 juni 1705) i Våmhus (Dala).
Far 206 ] [ Mor 207 ] [ Make 102 ] [ Dotter 51 ]

Uppvuxen i Limbäck, senare gift till Storbyn. Hos föräldrarna i AI:1 (mf.146r) finns noteringen "hoos Gut Lars" (svärfar).

db: "Margetha Ersdotter ifrån Wåmhus blef förqwafd i badstug."

Gift med föregående ana


mfmfff
104 Grym el. Solder Per Olofsson = 66
Far 208 ] [ Mor 209 ] [ Maka 105 ] [ Son 52 ]

mfmffm
105 Anna Persdotter = 67
Far 210 ] [ Mor 211 ] [ Make 104 ] [ Son 52 ]


mfmfmf
106 Hinders Nils Nilsson, född 1667 i Storbyn, Våmhus (Dala), död 17 juli 1743 (begravd 31 juli 1743) i Östra Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 212 ] [ Mor 213 ] [ Maka 107 ] [ Dotter 53 ]

Bonde i (Östra) Storbyn, Våmhus

Återfinns i hfl under
Ö. Storbyn nr.8 1716-1723 [Mora hfl AI:2b f.38r]
Ö. Storbyn nr.7 1724-1743 [AI:2b f.111v, AI:3b s.168, Våmhus hfl AI:1a f.28]

db: "Hinders Nils Nilßon ifr. Wåmhus född 1668 af ärl föräldrar fadr. Nils Hinderßon modr. Karin Hansdotter. döpt och christeligen upfostrad. Gift med Margeta Matsdotter som för detta är med döden afgången födt med henne en son som ock är afleden. I sit almänna lefwerne har han warit allom till nöije, flitigt besökt herrans hus och nyttias sina sal. medel. Siuk har han warit 2 weckor, af ålderdoms bräcklighet och afled, sistledan söndag, eller d 17 Julii, tå han lefwat 75 åhr.

Gift med ana 73

Barn:
* Margareta Nilsdotter, född 23 januari 1701, se ana 53.

mfmfmm
107 Margareta Matsdotter = 73
Far 214 ] [ Mor 215 ] [ Make 106 ] [ Dotter 53 ]


mfmmff
108 Gut Erik Larsson = 102
Far 216 ] [ Mor 217 ] [ Maka 109 ] [ Son 54 ]


mfmmfm
109 Margareta Eriksdotter = 103
Far 218 ] [ Mor 219 ] [ Make 108 ] [ Son 54 ]


mfmmmf
110 Skomaker Per Persson, född 1641, död 5 januari 1699 (begravd 15 januari 1699) i Våmhus (Dala).
Far 220 ] [ Mor 221 ] [ Maka 111 ] [ Dotter 55 ]

Bosatt i Storbyn, Våmhus. Mantalskriven (utan gårdsnamn) här fr.o.m. 1670 då han tar över platsen efter fadern, till 1679. Tillsammans med Stam Olof (Persson) de sista åren.

C:2 s.8 1677, döpt 1677-10-28. Per, far Per Persson, mor Karin Persdotter i Bäck.

db: "Päder Pärsson från Wåmhus, warit 2 gånger gift 1 gången i 5 åhr, ett barn, änkling i 5 åhr 2 gången i 25 åhr, 7 barn, i 8 dagar siuk af hufwudsoten blef död d. 5 Januarii"

Gift enligt åldersuppgift 1675 med nästa ana

Barn:
* Anna Persdotter, född 1694, se ana 55.

mfmmmm
111 Karin Persdotter, född 1656, död 1710 (begravd 27 mars 1710) i Våmhus (Dala).
Trolig Far 222 ] [ Trolig Mor 223 ] [ Make 110 ] [ Dotter 55 ]

De här angivna föräldrarna är inte bekräftade.

db: "Karin Pehrsdottter ifrån Wåmhus war gift då hon war 19 åhr lefde tilhopa 23 åhr 7 barn 3 söner 4 dottrar änkia 12 åhr dödh af håll och sting 56 åhr"

Gift enligt åldersuppgift 1675 med föregående ana


mmffff
112 Johan Matsson Styrvolt.
Maka 113 ] [ Son 56 ]

Soldat i Orsa (Hans Kruse, Lars Flygare & Rudolf Peterswald) kompani 1654-(1674-1679). Mönstrat i bl.a. Hinterpommern 1661 och Pommern 1674.

Gift 18 mars 1663 i Älvdalen (Dala) med nästa ana

Barn:
* Johan Johansson Morian, född 1668, se ana 56.

mmfffm
113 Bond Anna Göransdotter, född enligt åldersuppgift 1632, död 1704 (begravd 16 oktober 1704) i Östermyckeläng, Älvdalen (Dala).
Far 226 ] [ Make 112 ] [ Son 56 ]

Gift 18 mars 1663 i Älvdalen (Dala) med föregående ana


mmmfff
120 Gris Jon Jonsson, född 1646.
Far 240 ] [ Maka 121 ] [ Son 60 ]

Bonde i Björkvassla, Våmhus. Skriven tillsammans med syskonen i AI:1 (mf. 143v). Föräldrarna är döda.

Ordinarie ting i Våmhus 1687-12-07 "Grijs Jon Jonsson i Biörkwasla en blind man be klagade sin nödh och armodh som han medh sin hustru och fyra stycken små barn måste dragas medh, anst_ färdig rätten om ett bewis öfwer sitt usla tillståndh dher medh han kunde sökia öfwerheten om någon hielp och lindring på sina utlagor i Berättandes sig haf wa 3 tiägland 5 snesla. jordh uthi Jon Nils. mantahl i Biörkwassla, och 1 tiägl 3 snesl i Ribb Lars Jons sons mantahl uthi Storbyn. Dhenne blinde man nens fattige och eländige tillståndh wittnade och näm den så wara som han förgifwit(?) hemställs(?) för __dh hans begiäran _wälorne hr landshöfdin gen" [KLHA IV domb AI:5 (1684-1689) f 40r (år 1687)]

Ribb Lars Jonsson är Gris-Jons hustru Elins farfar. Jon Nilsson är högst troligen Jons dito.

Både Jon Nilsson och Ribb Lars Jonsson är dock vid denna tid sedan länge döda. Men jordägandet är ändå uttryckt i deras namn. Detta beror på den kraftiga eftersläpningen som finns i jordeböckerna i vilka Ribb Lars och Jon Nilssons namn står skrivna långt in på 1700-talet.

Gift med nästa ana

Barn:
* Gris Jon Jonsson, född 1679, se ana 60.

mmmffm
121 Elin Hansdotter, född 1653.
Far 242 ] [ Mor 243 ] [ Make 120 ] [ Son 60 ]

Gift till Björkvassla från Storbyn. "Trans. till Biörkw." [Mora hfl AI:1 f.140]

Gift med föregående ana


mmmfmf
122 Mosså Erik Andersson Musck, född 1661.
Far 244 ] [ Mor 245 ] [ Maka 123 ] [ Dotter 61 ]

Soldat i Bäck(Björkvassla?), Våmhus

Antagen 1690 till nr.107 Musck? i Orsa kompani (Rullor 1620-1723 1690:5 f118v). Upptagen i GMR 1691 (p.491), 1693 (p.175) och 1695 (f.503) utan några övriga noteringar.

Han försvinner sedan någon gång under det stora nordiska kriget. Nästa man på roten tillsätts 1709.

Gift enligt åldersuppgift 1676 med nästa ana

Barn:
* Marit Eriksdotter, född 1682, se ana 61.

mmmfmm
123 Brita Jönsdotter, född 1656, död 1719 (begravd 31 mars 1719) i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Far 246 ] [ Mor 247 ] [ Make 122 ] [ Dotter 61 ]

Ursprungligen från Björkvassla, senare gift till Bäck. "Trans. till moso Anders." [Mora AI:1 f.144r] I Mora AI:2b återfinns hon åter i Björkvassla, hos sonen Anders Eriksson Gucku (nr.4).

db: "hustru Brita Jönsdr. ifrån Wåhmus på sitt 20 åhr kom hon i ächtenskap med soldaten Erik Andersson Tupp, sammanlefat i 40 åhr aflat 4 barn, död af bröstwärk"

Gift enligt åldersuppgift 1676 med föregående ana


mmmmff
124 Gris Anders Hansson, född 1649, död efter 1701.
Far 248 ] [ Mor 249 ] [ Maka 125 ] [ Son 62 ]

Bosatt i Björkvassla, Våmhus. Mantalskriven här som bonde 1679-1702.

Gift med nästa ana

Barn:
* Gris Mats Andersson, född 1681, se ana 62.

mmmmfm
125 Kerstin Matsdotter, född 1659, död 24 april 1739 (begravd 26 april 1739) i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Far 250 ] [ Make 124 ] [ Son 62 ]

Vid genomgång av AI:1 återfinns i Våmhus två möjliga Kerstin Matsdotter. En i Björkvassla f.1656 och en annan i Moren f.1659. Den senare, som är Skomakar-Mats dotter, födelseår ligger närmare det som anges i hfl och db (1661) och bör därför vara den troligaste kandidaten.

Som änka bor hon hos sonen Gris-Mats i Björkvassla.

db: "ho Cherstin Matsdotter fr: Wamhus, ibm föd 1661. På sit 19 åhr gift med Anders Hansson, samanlefwat 34 åhr och ägt 9 barn. Enka 25 åhr. död d. 24 apr: af _ _ ålderdom 78 åhr"

Gift med föregående ana


mmmmmf
126 Bengt Hans Olofsson, född 1660, död 1691 (begravd 1 mars 1691) i Björkvassla, Våmhus (Dala).
Far 252 ] [ Mor 253 ] [ Maka 127 ] [ Dotter 63 ]

Bonde i Björkvassla, Våmhus. Dock ursprungligen från Bäck där han är skriven med föräldrar och syskon i AI:1 (mf.150r).

Skriven med gårdsnamn i sonen Mats (f.1690) födelsenotis.

Gift enligt åldersuppgift 1683 med ana 45

Barn:
* Brita Hansdotter, född 1685, se ana 63.

mmmmmm
127 Margareta Matsdotter = 45
Far 254 ] [ Mor 255 ] [ Make 126 ] [ Dotter 63 ]

Generation VII

fffffff
128 Lars NN.
Maka 129 ] [ Son 64 ]

Burtu el. Håll Anders Larsson är upptagen som bonde i mtl under Storbyn fr.o.m. 1656. T.o.m. 1655 finns en Lars Halvarsson skriven på samma plats.* De sista åren är han dock själv inte ikryssad (liksom många andra som försvinner ur mtl efter 1655). Denna Lars Halvarsson återfinns i hjonelagslängderna 1610 och 1611, i tiondelängderna från 1612 och kvarntullsmantalslängden 1628, men inte i jordeboken i efter 1626 års uppdatering.

I jordeboken (1627:11) återfinns istället Erik Halvarsson som i kmtl 1628 är skriven med gårdsnamnet Håll. Enligt jordebok 1684:2, som dels tar upp brukarna från 1626 och dels något mer aktuella gårdsföreträdare, brukas hans mantal i Storbyn av Jon Eriksson, Anders Larsson och Karin Larsdotter.

En teori: Burtu el. Håll Anders Larsson var son till Lars Halvarsson och brorson till Håll Erik Halvarsson. Jon Eriksson torde vara identisk med Halvars Jon Eriksson, mantalskriven under Storbyn t.o.m. 1663

*1655 är det sista året som Lars Halvarsson är skriven i mtl. Nästkommande år dyker Anders Larsson upp, men inte på samma plats. Han är istället skriven på en annan Lars Halvarssons gamla plats. Denna (Back) Lars Halvarsson är 1656 skriven på den förra Lars Halvarssons plats. Det har antagligen blivit en förväxling mellan dessa två vid 1656 års mantalsskrivning.

Gift med nästa ana

Barn:
* Burtu el. Håll Anders Larsson, född 1616, se ana 154.

* Burtu el. Stor Lars Larsson, född 1637, se ana 64.

ffffffm
129 Ingeborg Olofsdotter, död i juli 1667 (begravd 21 juli 1667) i Storbyn,
Våmhus (Dala).
Make 128 ] [ Son 64 ]

Begravningsdatumet är inte helt hundra..., se Stor el. Burtu Lars Larsson

Gift med föregående ana


fffffmf
130 Back Lars Nilsson, född 1605, död 1668 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 260 ] [ Mor 261 ] [ Maka 131 ] [ Dotter 65 ]

Bonde i Storbyn, Våmhus. [AI:1 mf.138v] Mantalskriven här som bonde 1646-1668. Även upptagen med namn t.o.m. 167, men då är han själv inte ikryssad. Skriven med gårdsnamnet Back i mtl fr.o.m. 1658 (även skrivet Bagh/Bagg).

Skriven under Nils Olofssons mantal i Storbyn i jordebok 1684:2 (s.238) som dels tar upp 1626 års brukare och dels något mer aktuella gårdsföreträdare.

Gift med nästa ana

Barn:
* Karin Larsdotter, född 1642, se ana 65.

fffffmm
131 Marit Jonsdotter, född 1605, död 1670 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Make 130 ] [ Dotter 65 ]

Gift med föregående ana


ffffmff
132 Solder Olof Matsson, född 1608.
Maka 133 ] [ Son 66 ]

Bonde i Moren, Våmhus och i Bonäs(?), Mora.

I Mora AI:1 (mf. 141v) är han tillsammans med sin familj skriven i Moren. I mantalslängderna återfinns han dock under Bonäs 1642-1675, "Såller Olof Matson" (Solder 1654). Han ersätts av sönerna Mats och Per 1676.

Även i revningslängden från omkring 1670 är han skriven under Bonäs ("Soller Oluff Maßon"). Det trots att han av totalt 13 tjogland, 7 snesland och 5 bandland endast har 2 snesland och 1 bandland jord i Bonäs. I Moren har han över 10 tjogland jord, men av någon anledning är han alltså ändå skriven under Bonäs i revningslängden och i mtl. Utöver Bonäs och Moren hade han även lite jord i Indor och Kumbelnäs samt i fäboden Nybolet. [Indelningsverk och Jordeböcker vol.7 s.1666 (KrA)]

Gift med nästa ana

Barn:
* Solder Mats Olofsson, född 1646, se ana 170.

* Grym el. Solder Per Olofsson, född 1648, se ana 66.

ffffmfm
133 Brita Persdotter, född 1608.
Far 266 ] [ Make 132 ] [ Son 66 ]

Gift med föregående ana


ffffmmf
134 Fors Per Olofsson, född 1602, död 1675 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 268 ] [ Mor 269 ] [ Maka 135 ] [ Dotter 67 ]

Bonde först i Limbäck (mtl 1638, 1642, 1645-1647) och från omkring 1650 i Storbyn (mtl fr.o.m. 1650), Våmhus.

I revningslängden från omkring 1670 framgår det att han förutom i Storbyn även hade lite jord i Björkvassla, Kumbelnäs och fäboden Blecket samt pantjord från Fors-Erik i Limbäck. [Indelningsverk och Jordeböcker, vol. 7 s.1652 (KrA)]

Att Per var son till Fors Olof Persson i Limbäck grundas på gårdsnamn och patronymikon.

Gift med nästa ana

Barn:
* Anna Persdotter, född 1649, se ana 67.

ffffmmm
135 Kerstin Olofsdotter, född 1602.
Make 134 ] [ Dotter 67 ]

Gift med föregående ana


fffmfff
136 Jon Nilsson.
Son 68 ]

Trolig far till Gris-bröderna.

Bonde i Björkvassla, Våmhus. Upptagen här i tiondelängder från 1607, i hjonelagslängderna 1610 och 1611, i älvsborgs andra lösen 1614-1619 och i jordeboken efter 1626 års revning. [T.ex. Dalarnas landskapshandlingar 1607:5 opag., 1610:1 f.5v, 1617:15 opag. och 1627:11 f.42r]

Barn utan känd moder:
* Gris Jon Jonsson, se ana 68.

* Gris Hans Jonsson, född 1622, se ana 248.

ffmffff
144 Jöns NN.
Maka 145 ] [ Son 72 ]

= Jöns Halvarsson?

Gift med nästa ana

Barn:
* Köpman Jöns Jönsson, född 1653, se ana 72.

ffmfffm
145 Köpman Karin NN, född 1616.
Make 144 ] [ Son 72 ]

Bosatt i Storbyn, Våmhus. [AI:1 mf.140v]

Gift med föregående ana


ffmffmf
146 Mosså Mats Persson, född 1614, död 1676 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 292 ] [ Mor 293 ] [ Maka 147 ] [ Dotter 73 ]

Bonde och nämndeman (1668 - 1675/6) i Storbyn, Våmhus. Mantalskriven här som bonde från 1660 (utan gårdsnamn). Hade förutom i Storbyn även hel del jord i Bäck (ca 1/5 av totala jordetalet). Den enda i Våmhus med jord i Kapelsåkern. Fäbod i Bönsaberg. [Mora AI:1 (1667-1684) mfol. 136r, Jordeböcker Kopparbergs län, 1663 s.394, Indelningsverk och jordeböcker, vol. 7 s.1645, Nämndeman t.ex. vid LT 9/12 1672, renov. domb EXIe:2735 (1672-1672) f.472r]

Gift med nästa ana

Barn:
* Margareta Matsdotter, född 1656, se ana 73.

ffmffmm
147 Karin Nilsdotter, född 1619, död 1692 (begravd 9 oktober 1692) i Våmhus (Dala).
Make 146 ] [ Dotter 73 ]

Maken är troligen identisk med den Mats Persson som i jordebok 1684:2 (s.238) anges bruka en del i (Back) Nils Olofssons mantal i Storbyn. -> Karin dotter till Back-Nils?

Gift med föregående ana


ffmfmff
148 Skräddar Anders Jönsson, död mellan 1662 och 1667 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 296 ] [ Maka 149 ] [ Son 74 ]

Bosatt i Storbyn, Våmhus. Mantalskriven här som bonde från 1656 då han efterträder Skräddar Jöns Olofsson till 1662. Nämndeman 1659-1662. [t.ex. LT 13/1 1661 KLHA IV AI:2 (1661-1668) f.51r]

Med tanke på patronymikon och gårdsnamn m.s.s. bror till Skräddar-Olof och Skräddar- Anna i samma by. I Mora AI:1 är Olof och Anna grannar till Anders änka Karin.

Gift med nästa ana

Barn:
* Skräddar Jöns Andersson, född 1654, se ana 74.

ffmfmfm
149 Gummu Karin Hansdotter, född 1628.
Make 148 ] [ Son 74 ]

I AI:1 (mf. 136v) skriven som änka i Storbyn och granne till Skräddar Anna Jönsdotter och Skräddar Olof Jönsson.

Trolig bror: Gummu Nils Hansson f.1618. Bosatt i Bonäs.

Gift med föregående ana


ffmfmmf
150 Halvar Larsson, död mellan 1657 och 1667.
Far 300 ] [ Mor 301 ] [ Dotter 75 ]


Barn utan känd moder:
* Anna Halvarsdotter, född 1658, se ana 75.

ffmmfff
152 Back Hans Nilsson, född 1602, död i maj 1672 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 304 ] [ Mor 305 ] [ Maka 153 ] [ Son 76 ]

Bosatt i Storbyn, Våmhus. Mantaskriven här som bonde från 1646 då han och brodern Lars tar över platsen efter deras far Back-Nils, till 1672. Nämnd som kyrkvärd i kyrkoräkenskaperna 1671. [Våmhus LIa:1 (1665-1770) s.8]

Hade enligt revningslängden från omkring 1670 mest jord av samtliga i Våmhus, totalt 34 tjogland, 9 snesland och 7 bandland. Förutom i Storbyn hade han jord i Limbäck (1 1/2 tjogl.), Bonäs (10 tjogl.) och i fäboden Blecket där han också återfinns i fäbodinventeringen från 1663. Dessutom hade 15 personer från Våmhus och Bonäs pantsatt jord hos honom. [Indelningsverk och Jordeböcker, vol.7 s.1644 (KrA), Jordeböcker, Kopparbergs län 1663 s.394 (RA)]

Brukade förutom del i faderns mantal i Storbyn även bl.a. en del i Ingeborg änkas mantal i Bonäs. [Jordeböcker, Kopparbergs län, 1684:2 s.235, 238]

Gift med nästa ana

Barn:
* Lassis el. Back Per Hansson, se ana 76.

* Nils Hansson, se ana 164.

ffmmffm
153 Barbro Larsdotter, född 1601, död 1685 (begravd 20 april 1685) i Storbyn, Våmhus (Dala).
Make 152 ] [ Son 76 ]

Gift med föregående ana


ffmmfmf
154 Burtu el. Håll Anders Larsson, född 1616, död 1678 (begravd 1 december 1678) i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 308 ] [ Mor 309 ] [ Maka 155 ] [ Dotter 77 ]

Bosatt i Storbyn, Våmhus. [AI:1 mf.138v] Mantalskriven här som bonde 1656-1679, utan gårdsnamn 1656-1657, Holbil Anders Larsson 1658-1660 och Håll Anders Larsson 1661- 1679. Att detta är samma man som Burtu Anders Larsson i Storbyn är högst troligt, han är den enda i Våmhus och Bonäs som passar in. Håll Anders Larsson hustru försvinner t.ex. ur mantal efter 1669 vilket passar med Burtu Anders Larssons hustru som avrättas vid häxprocesserna i augusti 1669.

I revningslängden från omkring 1670 bör han alltså var identisk med "Ollbil Anders Larßon. Han hade enligt nämnda längd förutom i Storbyn även lite jord i Limbäck samt i fäboden Blecket. Han bör då även vara identisk med Anders Larsson som är skriven under Blecket i fäbodinventeringen 1663. [Indelningsverk och Jordeböcker, vol.7 s.1643 (KrA), Jordeböcker, Kopparbergs län 1663 s.394 (RA)].

1:sta Advent 1678 lämnade Lars Andersson i Våmhus testamentspenningar efter sin fader. I Mora AI:1 finns det endast en Lars Andersson som passar in och det är Burtu-Anders son Lars i Storbyn. [Mora kladdräkenskaper LIb:2 opag. (SVAR Bildid: C0025197_00373)]

Att Burtu-Anders var son till Ingeborg Olofsdotter är än så länge endast en gissning.

Gift med nästa ana

Barn:
* Burtu el. Back Karin Andersdotter, född 1647, se ana 77.

ffmmfmm
155 Margareta Olofsdotter, född 1616, död 25 augusti 1669 i Mora (Dala).
Make 154 ] [ Dotter 77 ]

Avrättad för trolldom under häxprocesserna i Mora 1669.

Kröningssvärd, C. G. 1972, Blåkullefärderna eller handlingar om trolldomsväsendet i Dalarne åren 1668-1673 Del I s.60:
"H. Marghareta: Butu Anders h. 50 åhr, bekenner sigh aldeles, hafua satt knijfven under bröstet på Skomakare Marit och miölkat henne, säger sigh kunna miölka folck till döds, bekienner sigh inthet kunna slippa Sathan. Hon hafver lärdt sin dotter."

Dito s.60f "Hustru Margretha hafuer ock lärdt Britta jempte Anders dotter 16 åhr, fördt henne sedan Midsommaren 8 gångor. Hon ähr ock nu färdig, rijder sielf, och förer 2 andra gossar, hafuer bähror, ähr gift dherinne medh filio Sath., post concubitus födt klossor."

Gift med föregående ana


ffmmmff
156 Jon Olofsson.
Far 312 ] [ Son 78 ]

Barn utan känd moder:
* Trot Erik Jonsson, född 1637, se ana 78.

fmfffff
160 Fors Erik Eriksson, död 1667 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Maka 161 ] [ Son 80 ]

Bonde i Storbyn, Våmhus. [AI:1 mf.136v] Upptagen i jordeböckerna efter 1626 års revning och i kvarntullsmantalslängden från 1628. [Boskaps- m fl längder, Dalarna 1:1, (1628- 1632), f.28v (SVAR bildid: A0021549_00038)] Anges bruka sitt eget mantal i jordebok 1684:2, s.238.

Gift med nästa ana

Barn:
* Fors Erik Eriksson, född 1642, se ana 80.

fmffffm
161 Marit Persdotter, född 1602.
Make 160 ] [ Son 80 ]

Gift med föregående ana


fmfffmf
162 Per NN.
Maka 163 ] [ Dotter 81 ]

Gift med nästa ana

Barn:
* Karin Persdotter, född 1653, se ana 81.

fmfffmm
163 Skräddar Anna Jönsdotter, född 1616, död 1676 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 326 ] [ Make 162 ] [ Dotter 81 ]

Att hon var dotter till Skräddar Jöns Olofsson grundas på gårdsnamn och patronymikon.

Gift med föregående ana


fmffmff
164 Nils Hansson, död före 1667.
Far 328 ] [ Mor 329 ] [ Maka 165 ] [ Son 82 ]

Ej med i AI:1.

Gift med nästa ana

Barn:
* Lassis Mats Nilsson, född mellan 1660 och 1661, se ana 82.

fmffmfm
165 Gummus Brita Matsdotter, född 1632, död 4 augusti 1697 i Våmhus (Dala).
Make 164 ] [ Son 82 ]

Bosatt i Storbyn, Våmhus alternativt Bonäs, Mora. Upptagen i Storbyn i Mora AI:1 (mf.142v) och troligen även i Bonäs (mf.130v). Den förstnämnda sidan är visserligen slutet av Moren men hör enligt anteckning hemma i Back-Hans hushåll i Storbyn.

db: "ho Brita Mattsdr. fr Wamhuus, gift första gången 16 år, 8 barn ankia uti 10 år: andra gången gift sig med Per Cnutson som för 18 år sedan är bortrymd, 1 dotter, blodsot i 3 dagar blef död d. 4 Augusti"

Gift med föregående ana


fmffmmf
166 Erik Jonsson, död före 1667.
Maka 167 ] [ Dotter 83 ]

Gift med nästa ana

Barn:
* Margareta Eriksdotter, född 1658, se ana 103.

* Anna Eriksdotter, född 1663, se ana 83.

fmffmmm
167 Karin Andersdotter, född 1638, död 1715 (begravd 13 mars 1715) i Våmhus (Dala).
Far 334 ] [ Mor 335 ] [ Make 166 ] [ Dotter 83 ]

I AI:1 först skriven hos föräldrarna i Limbäck (mf.146r). Omkring 1669 gifter hon sig till Storbyn, transl. till Back Lars i Storebyn, och återfinns i Back Lars Halvarssons hushåll tillsammans med yngsta dottern Anna (mf.140r).

db: "ho Karin Andersdoter ifrån Wåmhuus, gifte sig 1 gången 20 åhr gl. med Erich Joenßon och hade med ho(n)o(m) 2 döttrar under 6 åhr. änka i 6 åhr 2 gången med Lars Larßon och lefde med ho(n)o(m) 41 åhr, aflat en son, war så änka 5 1/2 åhr, dödde af ålderdom 78 (år)"

Gift med föregående ana


fmfmfff
168 Trot Anders Matsson, född enligt åldersuppgift 1645, död 1705 (begravd 1 oktober 1705) i Moren, Våmhus (Dala).
Maka 169 ] [ Son 84 ]

I Mora AI:1 skriven som måg hos Håll-Olofs änka Anna i Moren, Våmhus (mf.142r). Mantalskriven här som bonde 1672-1705.

Svea Hovrätt, Kopparbergs län renov domb EXIe:2768 (1701) f.306v LT 29/11 1701
Sedan 3 år uppfostrat Ullbus Erik Larssons dotter Marit, 3 år gammal. Blir nu utsedd till hennes förmyndare.

db: "Anders Mattßon ifrån Wåmhus död utaf Wattsot"

Son till Trot Mats Andersson (1624åu-1694) från byn Loka i Älvdalen?

Gift med nästa ana

Barn:
* Trot Mats Andersson, född 1674, se ana 84.

fmfmffm
169 Bäckie Brita Olofsdotter, född 1646, död 1726 (begravd 14 april 1726) i Moren, Våmhus (Dala).
Far 338 ] [ Mor 339 ] [ Make 168 ] [ Son 84 ]

Enligt dödboken föddes hon 1638, likaså enligt Mora hfl AI:2b (1724-1732, f 109) där hon också är skriven med gårdsnamnet Bäckie. I AI:2a, där Moren är upptagen under perioden 1716-1723 är hon dock angiven med samma födelseår som i AI:1, d.v.s. 1646. Eftersom de sistnämnda längderna ligger närmare i tiden till födelsen bör det här i nämnda födelseåret ses som det troligaste.

db: "hust: Brita Olsdotter ifrån Wåmhuus född 1638. På sitt 28 åhr gifte hon sig med Anders Mattsson, med hwilcken hon sam anlefde i 40 åhr och honom. Födde 4 barn Enkia har hon warit i 20 åhr, dog af ålderdom"

Gift med föregående ana


fmfmfmf
170 Solder Mats Olofsson, född 1646, död 1685 (begravd 6 december 1685) i Moren, Våmhus (Dala) [Mora db C:2 (1685-1716) f.255v].
Far 340 ] [ Mor 341 ] [ Maka 171 ] [ Dotter 85 ]

Bosatt i Moren, Våmhus (AI:1 mf.141v). Mantalskriven i Bonäs 1676-1687, "Såller Matz Olufsson och br Pär"

Gift med nästa ana

Barn:
* Anna Matsdotter, född 1680, se ana 85.

fmfmfmm
171 Anna Jönsdotter, född 1642.
Make 170 ] [ Dotter 85 ]

Gift med föregående ana


fmfmmff
172 Lassis el. Back Per Hansson = 76
Far 344 ] [ Mor 345 ] [ Maka 173 ] [ Son 86 ]


fmfmmfm
173 Burtu el. Back Karin Andersdotter = 77
Far 346 ] [ Mor 347 ] [ Make 172 ] [ Son 86 ]


fmfmmmf
174 Trot Erik Jonsson = 78
Far 348 ] [ Maka 175 ] [ Dotter 87 ]


fmfmmmm
175 Karin Hansdotter = 79
Make 174 ] [ Dotter 87 ]


fmmfffm
177 Knopar Elin Knutsdotter, född enligt åldersuppgift 1598, död i maj 1669 i Älvdalen. [Älvdalen C:1 opag.]
Son 88 ]

Bosatt i Åsen/Brunsberg, Älvdalen.

Fick en dödsdom under häxprocesserna men dog i fängelset innan avrättningen. [se Oja L. & M. Lennersand (2006), Livet går vidare, s.684]

Barn utan känd fader:
* Knopar Erik Jonsson, född enligt åldersuppgift 1615, se ana 88.

fmmfmff
180 Hans Mats Matsson, död innan 27 april 1662.
Maka 181 ] [ Son 90 ]

Mellan -1642-1657 är en Mats Matsson och mellan 1658-1659 är en Hans Mats Matsson mantalskriven i Björkvassla. Dessa två är troligen identiska med denna ana.

1660-1662 är en hustru Marit Eriksdotter skriven på samma plats. Mats son Mats är skriven med gårdsnamnet Hans i AI:1.

Moroll Marit Eriksdotters make är död innan 1662-04-27 enligt sockenstämmans protokoll. [Mora KIIIa:1 (1660-1697) s.58]

Gift med nästa ana

Barn:
* Moroll el. Hans Mats Matsson, född 1639, se ana 90.

fmmfmfm
181 Moroll Marit Eriksdotter, född 1616, död 1669 i Moren, Våmhus (Dala).
Far 362 ] [ Mor 363 ] [ Make 180 ] [ Son 90 ]

Upptagen som "huvudperson" i mtl under Björkvassla 1660-1662. 1659 är maken skriven på samma plats och 1663 tar sonen Mats över.

Marit och sonen Mats hade dock ingen vidare relation vilket framgår av sockenstämmans protokoll 27/4 1662. [Mora KIIIa:1 (1660-1697) s.56-

Marit hävdar här bl.a. att sonen Skiöter henne intet i sin siukdom, säger hon är een laat hynda, kan hwarcken wäffwa eller spinna. Marit besvärade sig också öffwer sin nu döde man att och han lefwandes en sådan mun på henne brukade. Hon vill därför göra sonen arvlös och endast låta hennes 2 döttrar ärva sin moder. Stämman frågar därefter sonen som nekar till allt, wittnen seja sigh sådant aff modren, men intet sonen hördt hafwa och fadren ähr dödh och i lifztijden war en sachtmodigh man och aff hustroon stoor wånda leedh wittnade grannarna sampteligen.

Man frågar sedan om Marit hade någon övrig släkt och får till svar att hon har sin gamle far. Inte heller han står dock på sin dotters sida utan menar att hon emoot sigh hennes fadher altijdh olydigh warit vilket hon medh tårar bekende och beklagade.

I samma protokoll är hon skriven med gårdsnamnet Moroll och patronymikonet Eriksdotter och bör rimligen därför vara dotter till Moroll Erik Nilsson (f.1584) i Moren. I AI:1 är hon endast skriven som Moroll Marit (mf.142v).

Gift med föregående ana


fmmmfff
184 Jöns NN = 144
Maka 185 ] [ Son 92 ]

fmmmffm
185 Köpman Karin NN = 145
Make 184 ] [ Son 92 ]


fmmmfmf
186 Mosså Mats Persson = 146
Far 372 ] [ Mor 373 ] [ Maka 187 ] [ Dotter 93 ]

fmmmfmm
187 Karin Nilsdotter = 147
Make 186 ] [ Dotter 93 ]


fmmmmff
188 Skräddar Anders Jönsson = 148
Far 376 ] [ Maka 189 ] [ Son 94 ]

fmmmmfm
189 Gummu Karin Hansdotter = 149
Make 188 ] [ Son 94 ]


fmmmmmf
190 Halvar Larsson = 150
Far 380 ] [ Mor 381 ] [ Dotter 95 ]


mffffff
192 Jöns NN = 144
Maka 193 ] [ Son 96 ]

mfffffm
193 Köpman Karin NN = 145
Make 192 ] [ Son 96 ]


mffffmf
194 Mosså Mats Persson = 146
Far 388 ] [ Mor 389 ] [ Maka 195 ] [ Dotter 97 ]

mffffmm
195 Karin Nilsdotter = 147
Make 194 ] [ Dotter 97 ]


mfffmff
196 Skräddar Anders Jönsson = 148
Far 392 ] [ Maka 197 ] [ Son 98 ]

mfffmfm
197 Gummu Karin Hansdotter = 149
Make 196 ] [ Son 98 ]


mfffmmf
198 Halvar Larsson = 150
Far 396 ] [ Mor 397 ] [ Dotter 99 ]


mffmfff
200 Ribb Olof Larsson, född 1637, död 1695 (begravd 17 mars 1695) i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 400 ] [ Mor 401 ] [ Maka 201 ] [ Son 100 ]

Bosatt i Storbyn, Våmhus. [AI:1 mf.140v] Mantalskriven här som bonde från 1665 då han ersätter brodern Ribb Hans Larsson.

Enligt revningslängden från ca 1670 hade han förutom i Storbyn även bl.a. en hel del jord i Limbäck samt fäbod i Indnäs. [Indelningsverk och jordeböcker, vol.7 s.1645 (KrA)]

Ordinarie ting 1691-12-08 Förlorat öl ur sin källare.
"Fierdingsmannen i Wåmhuus Ribb Olof Larsson beklagade huru såsom han förledne sommars efter Peers mässotijden har, medan han war i fäbodarne medh sitt folck, lijdit någon skada i sin källare på en öhl tunna.." Soldaterna Johan Couragie och Bengt Ryttar hade tidigare brutit sig in i Back-Lars källare. Huruvida dessa även var skyldiga till att ha stulit Ribb-Olofs öl (vilket utreds på ca 3 1/2 s) kunde inte fastslås.
[KLHA IV domb AI:6 (1690-1695) f 26r - 27v]

db: "Ribb Olof Larsson ifrån Wamhuus, två gånger gift första gången uti 27 åhr, 5 barn, änklling i 2 åhr andra gången gift i 6 åhr, 3 barn 60 (år)"

Gift med nästa ana

Barn:
* Ribb Lars Olofsson, född 1664, se ana 100.

mffmffm
201 Karin Larsdotter, född 1641.
Make 200 ] [ Son 100 ]

Gift med föregående ana


mffmfmf
202 Lok Erik Matsson, född 1626.
Far 404 ] [ Mor 405 ] [ Maka 203 ] [ Dotter 101 ]

Bonde och soldat i Limbäck, Våmhus. Mantalskriven här som bonde från 1660.

Enligt revningslängden från ca 1670 har han förutom jord i Limbäck även sin faderß jordh på Blecket. [Indelningsverk och Jordeböcker, vol.7 s.1638 (KrA)]

Gift med nästa ana

Barn:
* Marit Eriksdotter, född 1660, se ana 101.

mffmfmm
203 Anna Larsdotter, född 1627.
Make 202 ] [ Dotter 101 ]

Gift med föregående ana


mffmmff
204 Gut Lars Eriksson, född 1622.
Far 408 ] [ Mor 409 ] [ Maka 205 ] [ Son 102 ]

Bosatt i Storbyn, Våmhus. Mantalskriven här som bonde från 1658.

Enligt revningslängden från ca 1670 hade han förutom i Storbyn bl.a. även lite jord i Limbäck samt i fäbodarna Stora Vasselnäs, Fyriberg och Blecket. [Indelningsverk och Jordeböcker, vol.7 s.1646 (KrA)]

Gift med nästa ana

Barn:
* Gut Erik Larsson, född 1652, se ana 102.

mffmmfm
205 Marit Hansdotter, född 1628, död 1675 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Make 204 ] [ Son 102 ]

Gift med föregående ana


mffmmmf
206 Erik Jonsson = 166
Maka 207 ] [ Dotter 103 ]

mffmmmm
207 Karin Andersdotter = 167
Far 414 ] [ Mor 415 ] [ Make 206 ] [ Dotter 103 ]


mfmffff
208 Solder Olof Matsson = 132
Maka 209 ] [ Son 104 ]

mfmfffm
209 Brita Persdotter = 133
Far 418 ] [ Make 208 ] [ Son 104 ]


mfmffmf
210 Fors Per Olofsson = 134
Far 420 ] [ Mor 421 ] [ Maka 211 ] [ Dotter 105 ]

mfmffmm
211 Kerstin Olofsdotter = 135
Make 210 ] [ Dotter 105 ]


mfmfmff
212 Hinders Nils Göransson, född 1633, död enligt åldersuppgift 1675 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 424 ] [ Maka 213 ] [ Son 106 ]

Bonde och soldat i Storbyn, Våmhus sn där han i AI:1 är skriven hos svärmodern Back-Anna (mf.139r).

Hade enligt revningslängden från ca 1670 nästan lika mycket jord i Limbäck som i Storbyn och fäbod i Blecket. [Indelningsverk och Jordeböcker, vol.7 s.1651 (KrA)]

Trolig syster: Anna Göransdr. f.1634 I samma hushåll: Hinders Brita 1622-1676 i Limbäck

Gift enligt åldersuppgift 1660 med nästa ana

Barn:
* Hinders Nils Nilsson, född 1667, se ana 106.

mfmfmfm
213 Back Karin Hansdotter, född 1640, död 11 september 1697 (begravd 12 september 1697) i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 426 ] [ Mor 427 ] [ Make 212 ] [ Son 106 ]

Upptagen i mtl som "Båck hustr Karin" i Storbyn 1685-1697. 1697 noterad vara död, sonen Göran Nilsson tar över.

db: "ho Karin Hansdr fr Wåmhuus, gift i 15 år, 4 barn, änka i 22 år siuk af lungsot i 2 år, blef död d. 11 septemb 57 (år)"

Gift enligt åldersuppgift 1660 med föregående ana


mfmfmmf
214 Mosså Mats Persson = 146
Far 428 ] [ Mor 429 ] [ Maka 215 ] [ Dotter 107 ]

mfmfmmm
215 Karin Nilsdotter = 147
Make 214 ] [ Dotter 107 ]


mfmmfff
216 Gut Lars Eriksson = 204
Far 432 ] [ Mor 433 ] [ Maka 217 ] [ Son 108 ]

mfmmffm
217 Marit Hansdotter = 205
Make 216 ] [ Son 108 ]


mfmmfmf
218 Erik Jonsson = 166
Maka 219 ] [ Dotter 109 ]

mfmmfmm
219 Karin Andersdotter = 167
Far 438 ] [ Mor 439 ] [ Make 218 ] [ Dotter 109 ]


mfmmmff
220 Skomaker Per Jonsson, född 1602, död 1670 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 440 ] [ Maka 221 ] [ Son 110 ]

Mantalskriven i Moren från 1637 då han ersätter Jon Persson till 1649 då brodern Mats tar över hans plats. Därefter istället skriven under Storbyn där han också återfinns AI:1 (mf.138r).

Brukade del i trolige fadern Jon Perssons mantal i Moren enligt jordebok 1684:2. [Jordeböcker, Kopparbergs län 1684:2 s.242 (RA)]

Gift med nästa ana

Barn:
* Skomaker Per Persson, född 1641, se ana 110.

mfmmmfm
221 Karin Larsdotter, född 1602, död 1671 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Make 220 ] [ Son 110 ]

Anklagad för trolldom under häxprocesserna 1669.

Gift med föregående ana


mfmmmmf
222 Per Jönsson Sparf, född 1628, död 1707 (begravd 25 augusti 1707) i Våmhus (Dala).
Maka 223 ] [ Dotter 111 ]

I Mora AI:1 är han tillsammans med hustru upptagen i Bäck, men i flera andra källor som t.ex kyrkorådets protokoll sägs han vara bosatt i byn Indor (strax nordväst om Bäck). Stig Björklund påpekar också detta, i sin bok "Indor i Våmhus socken", att flera familjer som i AI:1 är upptagna i Bäck i själva verket var bosatta i Indor.

Ex. Mora KIIa:1 s.84 1663-06-17 "Kom till Enlesit(?) Coministros Mårten Oloff Andersson i Wåm-huus wijdh Hinde-åse klajrligen(?) tillkunna gif- wandes huru som han hustroo Marit Pedersdotter [..] som hans grannar, serdeles Peder Jönsson nährwarande wittnen..."

s.85 "Wåm=huus och Hindh=åhse den 24 Maij" "...framträda Hinde Pär Ersson medh sin hustroo och Mårten Oloff Andersson och anklaga Pär Jönsson Sparffwen deeras granne."

Soldat i det som senare blir Orsa kompani 1647-1654 (Olof Lindtorn -1649, Nils Posse 1649-1654, Hans Abraham Kruse 1654- )
Pehr Jönson f. Olof Jönson 1647, Peder Jönson ibidem (i Lindbäck) 1648, Peer Joensson Sparfwen 1650,1654, Per Joensson Sparfwen ibid (i Lijmbäck) 1651
[Rullor 1620-1723, 1647:4 f.51v (Mora jul 1647), 1648:3 f.83r (Mora mar 1648), 1650:4 f.24v (Orsa dec 1649), 1651:3 f.252r (Mora mar 1651), 1654:3 f.782r (Kopparberg apr 1654).]
Anders Jönsson Sparf antagen 1655.

I revningslängden från ca 1670 är han skriven under Indor. Här framgår det att han förutom i Indor även hade lite jord i Heden samt i fäboden Stora Vasselnäs. [Indelningsverk och Jordeböcker, vol.7 s.1621 (KrA)]

db: "Pär Jonsson Sparf född i Wåmhus 1625, när han war på sit 16 åhr gick han ut för soldat i Drottning Christina tijd kom så han när frijden war sluten och gifte sig så på sit 24 åhr med ho Elin Olsdr och aflade 3 barn. änkling war han i 3 1/2 åhr Siukdomen war ålderdoms krankhet och swulnad"

Gift med nästa ana

Barn:
* Karin Persdotter, född 1656, se ana 111.

mfmmmmm
223 Elin Olofsdotter, född 1628, död 24 april 1703 (begravd 26 april 1703) i Våmhus (Dala).
Far 446 ] [ Mor 447 ] [ Make 222 ] [ Dotter 111 ]

db: "hr: Elin Olofsdr. ifrån Wamhuus fadern Olof Olofs. modern Anna Nilsdr. aflat 3 Siukdomen håld död d. 24 April" (75 år)

Gift med föregående ana


mmfffmf
226 Bond Göran Göransson? Bonde, född enligt åldersuppgift 1599, död 1675 (begravd 27 maj 1675) i Östermyckeläng, Älvdalen (Dala).
Dotter 113 ]

Bonde i Östermyckeläng, Älvdalen, Mantalskriven här som Jöran Bonde 1643-1673.

Barn utan känd moder:
* Bond Anna Göransdotter, född enligt åldersuppgift 1632, se ana 113.


mmmffff
240 Gris Jon Jonsson = 68
Far 480 ] [ Son 120 ]


mmmffmf
242 Ribb Hans Larsson, död mellan 1664 och 1667.
Far 484 ] [ Mor 485 ] [ Maka 243 ] [ Dotter 121 ]

Mantalskriven som bonde i Storbyn 1656-1657 och 1659-1664. Ej upptagen i Mora AI:1 som börjar 1667. Brukar del i Ribb Lars Jonssons mantal i Storbyn enligt jordebok 1684:2. [Jordeböcker, Kopparbergs län]

Att han var den i Storbyn skrivne Ribb Marit Larsdotters make är inte helt fastsällt. Det är dock högst troligt.
1. Gårdsnamnet Ribb. 2. Barnens patronymikon. 3. Alla skrivna i Storbyn 4. Inget barn är fött efter 1664 då Hans försvinner ur mtl.

Gift med nästa ana

Barn:
* Elin Hansdotter, född 1653, se ana 121.

mmmffmm
243 Ribb Marit Larsdotter, född 1626.
Make 242 ] [ Dotter 121 ]

Bosatt i Storbyn, Våmhus.

Gift med föregående ana


mmmfmff
244 Mosså Anders Persson, född 1630, död 21 juni 1716 (begravd 24 juni 1716) i Våmhus (Dala).
Far 488 ] [ Mor 489 ] [ Maka 245 ] [ Son 122 ]

Bonde och kapellskrivare i Bäck, Våmhus. [Mora hfl AI:1 (1667-1684) mf.150v]

db: "Anders Pärss. ifr Wåmhus född 1627. När han var 32 år inträdde han första gången i äktenskap med sal. ho Karin Ers dr, med hene samanlefde 16 år, och aflade 5 barn, var så änkl 2 år. giftte sig 2dra gången med sal. ho Elin Pärsdr, med hene lefde 7 år utan lifsfrukt. var sedan änkl. 32 år då han var 15 år blef han ofärdig. var capelsskrifvare 18 år afled d 21 junii efttr 8 dagars siukdom." 89 år

Gift med nästa ana

Barn:
* Mosså Erik Andersson Musck, född 1661, se ana 122.

mmmfmfm
245 Karin Eriksdotter, född 1636, död 1675 i Bäck, Våmhus (Dala).
Make 244 ] [ Son 122 ]

Gift med föregående ana


mmmfmmf
246 Stors Jöns Larsson, död mellan 1662 och 1667.
Far 492 ] [ Maka 247 ] [ Dotter 123 ]

Mantalskriven i Björkvassla 1656-1662, husarm 1662.

Det finns fyra punkter som talar för att Stors Jöns är identisk med Thomas-Karins make Jöns 1: Barnens patronymikon stämmer 2: Han är mantalskriven i Björkvassla och är därifrån borttagen innan 1667 då Thomas Karin är skriven utan make i AI:1. 3: äldsta sonen heter Lars Jönsson och är mantalskriven med gårdsnamnet Stor. 4: Ett barnbarn, korpralen Anders Eriksson Gucku, är skriven med gårdsnamnet Stors.

Gift med nästa ana

Barn:
* Brita Jönsdotter, född 1656, se ana 123.

mmmfmmm
247 Thomas Karin Matsdotter, född 1622, död 8 april 1697 i Våmhus (Dala).
Make 246 ] [ Dotter 123 ]

Bosatt i Björkvassla, Våmhus. [AI:1 mf.144r] Troligen identisk med den Karin Matsdotter som brukar del i Stors Lars Jönssons mantal i Björkvassla. [Jordeböcker, Kopparbergs län 1684:2 s.237]

db: "ho Karin Mattsdr från Wåmhuus, gift i 18 åhr, 3 barn, änkia uti 35 åhr, blef död af ålderdoms svagh. d. 8 Aprilis"

Gift med föregående ana


mmmmfff
248 Gris Hans Jonsson, född 1622.
Far 496 ] [ Maka 249 ] [ Son 124 ]

Bosatt i Björkvassla, Våmhus. Mantalskriven här som bonde 1670-1678. 1660-1668 är Gris-Hans också upptagen men då är bara hustrun ikryssad, förutom 1662 då även en soldat finns i hushållet (=Gris-Hans?).

Brukade Jon Nilssons mantal i Björkvassla enligt jordebok 1684:2, som dels tar upp 1626 års brukare och dels något mer aktuella gårdsföreträdare troligen från början av 1660-talet. [Jordeböcker, Kopparbergs län, 1684:2 s.237 (RA)]

Av revningslängden från omkring 1670 framgår det att han utöver i Björkvassla även hade jord i Indor, Moren och Bäck samt fäbod i Näsberg. [Indelningsverk och Jordeböcker, vol.7 s.1625 (KrA)]

Gift med nästa ana

Barn:
* Gris Anders Hansson, född 1649, se ana 124.

mmmmffm
249 Karin Andersdotter, född 1622.
Make 248 ] [ Son 124 ]

Gift med föregående ana


mmmmfmf
250 Skomaker Mats Jonsson, född 1616, död 23 januari 1700 i Våmhus (Dala).
Far 500 ] [ Dotter 125 ]

Mantalskriven i Limbäck till 1649 då han tar över brodern Pers plats i Moren. I Moren, där han även återfinns i AI:1 (mf.141v), är han sedan skriven t.o.m. 1684 (även skriven Mats Skomaker).

I Moren brukade han och brodern del av trolige fadern Jon Perssons mantal. [Jordeböcker, Kopparbergs län, 1684:2 s.242]

Förutom i Moren hade han även lite jord i Limbäck och Kumbelnäs samt i fäboden Fyriberg. Han bör därför vara identisk med den Mats Jonsson som är skriven under nämnda fäbod i 1663 års inventering. [Indelningsverk och Jordeböcker, vol.7 s.1639 (KrA), Jordeböcker, Kopparbergs län, 1663 s.394 (RA)]

I januari år 1700 dör en Mats Jonsson i Våmhus. Han anges vara 89 år gammal och alltså född omkring 1611. Skomaker-Mats är visserligen enligt AI:1 född 1616 men han är den enda i Våmhus som passar in.

"Mattz Joenßon fr Wåmhuus första gången gift i 25 åhr, 9 barn änkling i 5 åhr. andra gången gift i 20 åhr utan barn åter änkling i 14 åhr til sin död som skedde af ålderdoms krankheter d. 23 januari"

Han var alltså gift två gånger, andra gången med Margareta Persdotter (änka efter Erik Hårdsson) som han är skriven tillsammans med i AI:1.

Barn utan känd moder:
* Kerstin Matsdotter, född 1659, se ana 125.

mmmmmff
252 Stors el. Bengt Olof Hansson, född 1630, död 1692 i Våmhus (Dala).
Far 504 ] [ Mor 505 ] [ Maka 253 ] [ Son 126 ]

Bosatt i Bäck, Våmhus. Skriven här i Mora AI:1 tillsmammans med föräldrarna, hustru och barn (mf.150r). Mantalskriven här som bonde 1674-1692, t.o.m. 1684 med faderns gårdsnamn Stors ("Studs" i mtl) och fr.o.m. 1685 med gårdsnamnet Bengt efter morfadern.

Gift med nästa ana

Barn:
* Bengt Hans Olofsson, född 1660, se ana 126.

mmmmmfm
253 Anna Eriksdotter, född 1637.
Make 252 ] [ Son 126 ]

Gift med föregående ana


mmmmmmf
254 Moroll el. Hans Mats Matsson = 90
Far 508 ] [ Mor 509 ] [ Maka 255 ] [ Dotter 127 ]

mmmmmmm
255 Brita Andersdotter = 91
Make 254 ] [ Dotter 127 ]


Generation VIII

fffffmff
260 Back Nils Olofsson, död efter 1645.
Far 520 ] [ Maka 261 ] [ Son 130 ]

Bonde i Storbyn, Våmhus. Mantalskriven här t.o.m. 1645, skriven med gårdsnamn 1645.

Lät uppbjuda flertalet jordköp vid tinget i Mora 14/12 1639. "Back Nils Olsson i Womus lät opbiuda eftters:ne jordegor som han aff dom kiöpt hadhe: 3. Nils Perssons i Malma sochn wijdh Köpingh sin brodersons jorde(?)del i Womus by, såld för kopparpengar 140 Dr skrifft Daterat den 7 Aprilis 1636, 3 godhe män, hempte säljarens med sine bomerken" til witnes, det och 2 aff dem å ting mundtligen witnat haffwa och bekände Nils Olsson, att hans broder Halward Olsson haffwer inlöst medh honom uthi denne hemandeel hwillken håller 4 systerdeelar / systerdeelen." m.fl... "Nilsses son Lars Nilsson lät opbiuda..." ... "den andre Nilses son Backe Hans Nilsson lät opbiuda effter:nes jordeegor som de honom såldt hadhe."
[Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2722 (1636-1641) f. 258v - 259v (AID: v420707.b2670.s259)]

Gift med nästa ana

Barn:
* Back Hans Nilsson, född 1602, se ana 152.

* Back Lars Nilsson, född 1605, se ana 130.

fffffmfm
261 NN.
Make 260 ] [ Son 130 ]

Gift med föregående ana


ffffmfmf
266 Per NN.
Dotter 133 ]

Barn utan känd moder:
* Brita Persdotter, född 1608, se ana 133.

ffffmmff
268 Fors Olof Persson, död före 1667.
Far 536 ] [ Maka 269 ] [ Son 134 ]

Bonde och nämndeman i Limbäck, Våmhus.

Upptagen under Limbäck (med gårdsnamn) i årliga räntan 1627. Troligen också identisk med den Olof Persson som är skriven under nämnda by i tiondelängderna 1617- 1620-. Mantalskriven i samma by t.o.m. 1655. Nämndeman -1645-1652, t.ex vid laga ting 12/1 1647. Brukade sitt eget mantal i Limbäck enligt jordebok 1684:2. Vilken tid de "aktuella brukarna" i denna längd härör ifrån är dock oklart. [KLHA IV AI:1 (1645-1659) f.13r, LT 12/1 1647, Jordeböcker Kopparbergs län 1684:2 s.246]

Att Fors Per Olofsson var far grundas på gårdsnamn och patronymikon.

[Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2720 (1602-1642) Bild 9300 / sid 916 (AID: v420705a.b9300.s916, NAD: SE/RA/42042202)]
"Fosse Oluf Persson i Vomuss lätt obiuda, på sin sin broderss Fosse Jon Perssons wägnar som de bå(da) kiöpt haffua"

Gift med nästa ana

Barn:
* Fors Per Olofsson, född 1602, se ana 134.

ffffmmfm
269 Anna Hansdotter, född enligt åldersuppgift 1587, död 1667 (begravd 9 juni 1667) i Limbäck, Våmhus (Dala).
Make 268 ] [ Son 134 ]

Ur Mora kladdräkenskaper LIb:1 opag. (SVAR Bildid: C0025196_00052) 1667-06-09
"Foors Peer Oluffsson med sina bröder i Wåmhuus gaff efter sin Sal: Moder ----- 15 dr"

Gift med föregående ana


ffmffmff
292 Per NN.
Maka 293 ] [ Son 146 ]

Gift med nästa ana

Barn:
* Mosså Mats Persson, född 1614, se ana 146.

* Mosså Anders Persson, född 1630, se ana 244.

ffmffmfm
293 Marit Andersdotter, född 1592, död 1668 i Bäck, Våmhus (Dala).
Make 292 ] [ Son 146 ]

Skriven tillsammans med sonen Anders i Mora AI:1 (mfol. 150v).

Gift med föregående ana


ffmfmfff
296 Skräddar Jöns Olofsson, död före 1667.
Son 148 ]

Bonde i Storbyn, Våmhus. Mantalskriven här t.o.m. 1655. De sista åren är det dock endast barnen som är ikryssade (t.ex. 2 söner och 2 döttrar 1653).

Han återfinns första gången i en kvarntullmantalslängd från 1628. Här finns förutom Jöns även trolige brodern Skräddar Erik Olofsson skriven under Storbyn. [Boskaps- m.fl. längder, Dalarna 1:1 f.28v]. Skräddar-Jöns återfinns inte innan 1628 i varken tiondelängder, älvsborgs andra lösen eller i jordeboken som uppdateras 1626. En Erik Olofsson finns dock som skulle kunna vara identisk med den ovan nämnda brodern.

Att han är far till de här angivna barnen, grundas på patronymikon och gårdsnamn.

Barn utan känd moder:
* Skräddar Anders Jönsson, se ana 148.

* Skräddar Anna Jönsdotter, född 1616, se ana 163.

ffmfmmff
300 Back Lars Halvarsson, född 1605, död 1675 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 600 ] [ Maka 301 ] [ Son 150 ]

Bonde i Storbyn, Våmhus. [Mora AI:1 mf.140r] Mantalskriven här som bonde 1636-1673. Skriven utan gårdsnamn i AI:1 men med gårdsnamnet Back i mtl.

Brukade del i Halvar Olofssons mantal i Storbyn. [Jordeböcker, Kopparbergs län, 1684:2 s.238]

Bör vara identisk med den Lars Halvarsson som är upptagen under Blecket i fäbodinventeringen från 1663. [Jordeböcker, Kopparbergs län 1663 s.394] Ej återfunnen i revningslängden.

Gift med nästa ana

Barn:
* Halvar Larsson, se ana 150.

ffmfmmfm
301 Elin Persdotter, född 1605, död 1670 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Make 300 ] [ Son 150 ]

Gift med föregående ana


ffmmffff
304 Back Nils Olofsson = 260
Far 608 ] [ Maka 305 ] [ Son 152 ]

ffmmfffm
305 NN = 261
Make 304 ] [ Son 152 ]


ffmmfmff
308 Lars NN = 128
Maka 309 ] [ Son 154 ]


ffmmfmfm
309 Ingeborg Olofsdotter = 129
Make 308 ] [ Son 154 ]


ffmmmfff
312 Trot Olof Jönsson, död omkring 1639 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Son 156 ]

Mantalskriven i Storbyn 1628-1638. Ersätts 1639 med Trot Olofs änka.

Barn utan känd moder:
* Jon Olofsson, se ana 156.

fmfffmmf
326 Skräddar Jöns Olofsson = 296
Dotter 163 ]


fmffmfff
328 Back Hans Nilsson = 152
Far 656 ] [ Mor 657 ] [ Maka 329 ] [ Son 164 ]

fmffmffm
329 Barbro Larsdotter = 153
Make 328 ] [ Son 164 ]


fmffmmmf
334 Gulog Anders Eriksson, född 1602, död 1674 i Limbäck, Våmhus (Dala).
Maka 335 ] [ Dotter 167 ]

Bosatt i Limbäck, Våmhus. [AI:1 mf.146r] Mantalskriven här som bonde (utan gårdsnamn) t.o.m. 1657. Därefter är sonen Gulog Erik Andersson skriven på samma plats.

Enligt revningslängden från ca 1670 hade han förutom i Limbäck även del jord i Storbyn samt i fäboden Indnäs. Han är därför troligen identisk med den Anders Eriksson som är skriven under nämnda fäbod i 1663 års inventering. [Indelningsverk och jordeböcker, vol.7 (1686) s.1631 (KrA), Jordeböcker, Kopparbergs län 1663 s.394 (RA)]

Angående gårdsnamnet: I Bonäs dör 1688 en "Gulog Eriksdotter", vilken med största sannolikhet är densamma som Lok Olof Jonssons hustru Gjölin Eriksdotter.

Gift med nästa ana

Barn:
* Karin Andersdotter, född 1638, se ana 167.

fmffmmmm
335 Margareta Hårdsdotter, född 1604, död 1674 i Limbäck, Våmhus (Dala).
Far 670 ] [ Make 334 ] [ Dotter 167 ]

Gift med föregående ana


fmfmffmf
338 Håll Olof NN.
Maka 339 ] [ Dotter 169 ]

Gift med nästa ana

Barn:
* Brita Olofsdotter, född 1646, se ana 169.

fmfmffmm
339 Bäckie Anna NN, född 1610, död 1676 i Moren, Våmhus (Dala).
Make 338 ] [ Dotter 169 ]

Skriven Håll Olofs Anna i AI:1 (mf.142r) och Bäckie hu Anna änka i revningslängden från ca 1670. [Indelningsverk och jordeböcker, vol.7 (1686) s.1640]

Gift med föregående ana


fmfmfmff
340 Solder Olof Matsson = 132
Maka 341 ] [ Son 170 ]

fmfmfmfm
341 Brita Persdotter = 133
Far 682 ] [ Make 340 ] [ Son 170 ]


fmfmmfff
344 Back Hans Nilsson = 152
Far 688 ] [ Mor 689 ] [ Maka 345 ] [ Son 172 ]

fmfmmffm
345 Barbro Larsdotter = 153
Make 344 ] [ Son 172 ]


fmfmmfmf
346 Burtu el. Håll Anders Larsson = 154
Far 692 ] [ Mor 693 ] [ Maka 347 ] [ Dotter 173 ]

fmfmmfmm
347 Margareta Olofsdotter = 155
Make 346 ] [ Dotter 173 ]


fmfmmmff
348 Jon Olofsson = 156
Far 696 ] [ Son 174 ]


fmmfmfmf
362 Moroll Erik Nilsson, född 1584, död 1675 i Moren, Våmhus (Dala).
Maka 363 ] [ Dotter 181 ]

Bonde i Moren, Våmhus. [AI:1 mf.142r] Upptagen här i hjonelagslängder 1610-1611, tiondelängder 1612-1620-, älvsborgs andra lösen 1615-1619, i jordeböckerna efter 1626 års revning och i mantalslängderna 1628-1669.

Gift med nästa ana

Barn:
* Moroll Marit Eriksdotter, född 1616, se ana 181.

fmmfmfmm
363 Anna Mattsdotter, född 1600.
Make 362 ] [ Dotter 181 ]

Gift med föregående ana


fmmmfmff
372 Per NN = 292
Maka 373 ] [ Son 186 ]

fmmmfmfm
373 Marit Andersdotter = 293
Make 372 ] [ Son 186 ]


fmmmmfff
376 Skräddar Jöns Olofsson = 296
Son 188 ]


fmmmmmff
380 Back Lars Halvarsson = 300
Far 760 ] [ Maka 381 ] [ Son 190 ]

fmmmmmfm
381 Elin Persdotter = 301
Make 380 ] [ Son 190 ]


mffffmff
388 Per NN = 292
Maka 389 ] [ Son 194 ]

mffffmfm
389 Marit Andersdotter = 293
Make 388 ] [ Son 194 ]


mfffmfff
392 Skräddar Jöns Olofsson = 296
Son 196 ]


mfffmmff
396 Back Lars Halvarsson = 300
Far 792 ] [ Maka 397 ] [ Son 198 ]

mfffmmfm
397 Elin Persdotter = 301
Make 396 ] [ Son 198 ]


mffmffff
400 Ribb Lars Jonsson, död omkring 1638 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Maka 401 ] [ Son 200 ]

Bonde i Storbyn, Våmhus. Upptagen här i jordeböckerna efter 1626 års revning och i mantalslängderna 1628-1637. 1638 är Ribb Lars Anna änka skriven på samma plats. Möjligen är han också identisk med den Lars Jonsson som är skriven under Storbyn i tiondelängderna 1612-1616 och hjonelagslängderna 1610-1611. [Dalarnas landskapshandlingar 1627:11 f.42v, Boskaps- mfl. längder, Dalarna 1:1 f.28v]

En trolig far till Lars, Ribb Jon Persson, är upptagen i en längd över husarma i Mora sn 1618. [Dalarnas landskapshandlingar 1618:1 (SVAR Bildid: A0051658_00058)] "En gamal förlamat lang knecht Rebbe Joen Person i Lijmbeck haphr(?) skrift(?) på H. Matz nådighe behags"

En möjlig dotter är den i Mora AI:1 skrivne Ribb Juga Perssons hustru Marit Larsdotter f.1617. Jon Persson är skriven med gårdsnamnet Tysk i mtl och skulle då vara skriven med särknamnet, d.v.s. Marits gårdsnamn, i AI:1. Av detta följer, om det stämmer, att Ribb Marit Larsdotter f.1626 inte är en i syskonskaran. Hon är dock troligen, då AI:1 upprättades 1667, istället änka efter den i mtl upptagne Ribb Hans Larsson, vars förnamn passar in på Marits barns patronymikon.

Ett scenario som motsätter sig detta är att Ribb-Juga skulle vara barnbarn till den ovannämnde Ribb Jon Persson. Länken däremellen, Per Jonsson, lyser dock med sin frånvaro.

Gift med nästa ana

Barn:
* Ribb Hans Larsson, se ana 242.

* Ribb Olof Larsson, född 1637, se ana 200.

mffmfffm
401 Anna Hårdsdotter, född 1601, död 1669 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 802 ] [ Make 400 ] [ Son 200 ]

Skriven i sonen Ribb Olof Larssons hushåll i Storbyn i AI:1 (mf.140v). I mtl upptagen under Storbyn som Ribb Anna änka eller Ribb Lars Anna änka 1638-1655. Efterträds av Ribb Hans Larsson.

Att hon var dotter till Hård Eriksson grundas (endast) på det ovanliga namnet Hård som fadern är ensam om i Våmhus och Bonäs i början av 1600-talet.

Gift med föregående ana


mffmfmff
404 Lok Mats Eriksson, född enligt åldersuppgift 1597, död 1667 i Limbäck, Våmhus (Dala).
Maka 405 ] [ Son 202 ]

Bonde i Limbäck, Våmhus. [AI:1 mf.147v] Mantalskriven p.s.s. 1628-1667, bortsett från 1635 då han är skriven i Bäck.

AI:1 "obijt A 667 annos natus 70"

Gift med nästa ana

Barn:
* Lok Erik Matsson, född 1626, se ana 202.

mffmfmfm
405 Karin Matsdotter, född 1599, död 1676 i Limbäck, Våmhus (Dala).
Make 404 ] [ Son 202 ]

Gift med föregående ana


mffmmfff
408 Erik NN.
Maka 409 ] [ Son 204 ]

Gift med nästa ana

Barn:
* Gut Lars Eriksson, född 1622, se ana 204.

mffmmffm
409 Gut Anna NN.
Make 408 ] [ Son 204 ]

Gut Anna änka mantalskriven i Storbyn 1647-1654 (1649 Gut Lars Larsson) söner: Gut Anders mtl 1655-1669 Gut Lars Eriksson mtl 1658-1670

Gift med föregående ana


mffmmmmf
414 Gulog Anders Eriksson = 334
Maka 415 ] [ Dotter 207 ]

mffmmmmm
415 Margareta Hårdsdotter = 335
Far 830 ] [ Make 414 ] [ Dotter 207 ]


mfmfffmf
418 Per NN = 266
Dotter 209 ]


mfmffmff
420 Fors Olof Persson = 268
Far 840 ] [ Maka 421 ] [ Son 210 ]

mfmffmfm
421 Anna Hansdotter = 269
Make 420 ] [ Son 210 ]


mfmfmfff
424 Göran Nilsson Klöver?, död 18 september 1638 troligen i Tyskland.
Son 212 ]

I Våmhus finns det, mig veterligen, endast en Göran som passar in. Mantalskriven i Limbäck 1628-1637 och upptagen i arméns rullor 1636-1638.
Rullor 1620-1723, Mats Anderssons (Orsa) kompani
1636:5
aff Moora Sochn Womes sextungh Erich Halfwarson i Vomes Nils Larsson ibidem Oluff Erson ibidem Erick Larson ibidem Anders Erson ibidem Jöran Nilson ibidem Anders Larson ibidem Lars Larson ibidem
1639:3 f.77v
Mora sockn Wåmhus fierdingen
...Jöran Nilßon Klöfuer d. 18 sept: 638

I den sistnämnda rullan är över 90% av soldaterna i Orsa och Mora kompanier noterade som döda mellan september 1638 och januari 1639. Under denna period belägrade den svenska armén staden Demmin i norra Tyskland. Om dalregementet deltog är oklart.

Barn utan känd moder:
* Hinders Nils Göransson, född 1633, se ana 212.

mfmfmfmf
426 Hans Olofsson?.
Maka 427 ] [ Dotter 213 ]

Hans Olofsson (mtl 1648-1657) ersätts 1658 i mantalen av Back Anna

Gift med nästa ana

Barn:
* Back Karin Hansdotter, född 1640, se ana 213.

mfmfmfmm
427 Back Anna Halvarsdotter, född 1608, död 1670 i Storbyn, Våmhus (Dala).
Far 854 ] [ Make 426 ] [ Dotter 213 ]

Gift med föregående ana


mfmfmmff
428 Per NN = 292
Maka 429 ] [ Son 214 ]

mfmfmmfm
429 Marit Andersdotter = 293
Make 428 ] [ Son 214 ]


mfmmffff
432 Erik NN = 408
Maka 433 ] [ Son 216 ]

mfmmfffm
433 Anna NN = 409
Make 432 ] [ Son 216 ]


mfmmfmmf
438 Gulog Anders Eriksson = 334
Maka 439 ] [ Dotter 219 ]

mfmmfmmm
439 Margareta Hårdsdotter = 335
Far 878 ] [ Make 438 ] [ Dotter 219 ]


mfmmmfff
440 Jon Persson.
Son 220 ]

Bonde i Moren, Våmhus. Upptagen i tiondelängder -1607-1620-, i hjonelagslängder 1610- 1611, älvsborgs andra lösen 1614-1619 och i jordeböckerna efter 1626 års revning. [T.ex. Dalarnas landskapshandlingar 1607:5 opag., 1610:1 s.5 och 1627:11 f.42v]

Barn utan känd moder:
* Skomaker Per Jonsson, född 1602, se ana 220.

* Skomaker Mats Jonsson, född 1616, se ana 250.

mfmmmmmf
446 Olof Olofsson.
Maka 447 ] [ Dotter 223 ]

Gift med nästa ana

Barn:
* Elin Olofsdotter, född 1628, se ana 223.

mfmmmmmm
447 Anna Nilsdotter.
Make 446 ] [ Dotter 223 ]

Gift med föregående ana


mmmfffff
480 Jon Nilsson = 136
Son 240 ]


mmmffmff
484 Ribb Lars Jonsson = 400
Maka 485 ] [ Son 242 ]

mmmffmfm
485 Anna Hårdsdotter = 401
Far 970 ] [ Make 484 ] [ Son 242 ]


mmmfmfff
488 Per NN = 292
Maka 489 ] [ Son 244 ]

mmmfmffm
489 Marit Andersdotter = 293
Make 488 ] [ Son 244 ]


mmmfmmff
492 Stors Lars Jönsson.
Far 984 ] [ Son 246 ]

Mantalskriven i Björkvassla 1628, 1633 och 1635 i Limbäck och åter i Björkvassla 1636-1655 (ej 1650).

Barn utan känd moder:
* Stors Jöns Larsson, se ana 246.

mmmmffff
496 Jon Nilsson = 136
Son 248 ]


mmmmfmff
500 Jon Persson = 440
Son 250 ]


mmmmmfff
504 Stors Hans Olofsson, född 1603, död 1690 (begravd 9 februari 1690) i Våmhus (Dala).
Far 1008 ] [ Maka 505 ] [ Son 252 ]

Bosatt i Bäck, Våmhus. [AI:1 mf.150r] Mantalskriven här som bonde från 1656 då han tar över efter svärfadern Bengt Persson, till 1674 då sonen Olof tar över hans plats.

Av revningslängden från omkring 1670 framgår det att han av 22 tjogland jord hade nära 8 i Bäck och omkring 9 i Bonäs samt även lite jord i bl.a. Björkvassla och fäboden Blecket. Han bör därför vara identisk med den Hans Olofsson som står skriven under nämnda fäbod i fäbodinventeringen från 1663. [Indelningsverk och Jordeböcker, vol.7 s.1624 (KrA), Jordeböcker, Kopparbergs län 1663 s.394 (RA)]

I jordebok 1684:2, som dels tar upp 1626 års bönder och dels mer aktuella gårdsföreträdare som brukade samma mantal, bör han vara identisk med den Hans Olofsson som är skriven under (Stors) Olof Jönssons mantal i Björkvassla samt Bengt Perssons mantal i Bäck.

Tvist angående del i svärfadern Bengt Perssons hemman. Erik Larsson som brukar andra halvan av Bengts mantal enligt ovannämnda jordebok... Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2724 (1648-1648) Bild 800 / sid 707 (AID: v420709.b800.s707, NAD: SE/RA/42042202)

Gift med nästa ana

Barn:
* Stors el. Bengt Olof Hansson, född 1630, se ana 252.

mmmmmffm
505 Anna Bengtsdotter, född 1605, död 1688 (begravd 16 april 1688) i Våmhus (Dala).
Far 1010 ] [ Make 504 ] [ Son 252 ]

Gift med föregående ana


mmmmmmff
508 Hans Mats Matsson = 180
Maka 509 ] [ Son 254 ]

mmmmmmfm
509 Moroll Marit Eriksdotter = 181
Far 1018 ] [ Mor 1019 ] [ Make 508 ] [ Son 254 ]


Generation IX

fffffmfff
520 Olof NN.
Son 260 ]

Barn utan känd moder:
* Halvar Olofsson, se ana 600.

* Back Nils Olofsson, se ana 260.

ffffmmfff
536 Fors Per Olofsson.
Son 268 ]

Bonde och nämndeman, bosatt i Limbäck, Våmhus.

Upptagen i Bondelags Registredt från 1604 Foße Pär Olsonn i Linbäck. [Dalarnas landskapshandlingar 1603:12A opag. (SVAR bildid A0051555_00068)]

Troligen identisk med den Per Olofsson i Limbäck som är skriven i tiondelängder m.m. t.o.m. 1614. Han är även skriven i 1620 års årliga ränta men dessa är i princip avskrifter av tidigare år.

Fors Per dyker även upp vid Laga ting i Mora den 9 januari 1608. Foße Päder i Wamhus biuder __ 2 trösäde(?) wid Lindbäck åkrn och en ängh i Diuse(?) ängen kiöpa aff Halffuard Nilson i Womäs för pening 21 dalr. [Dalarnas landskapshandlingar 1608:5B opag. (SVAR Bildid: A0052944_00016)]

Barn utan känd moder:
* Fors Olof Persson, se ana 268.

ffmfmmfff
600 Halvar Olofsson.
Far 1200 ] [ Son 300 ]

Bonde i Storbyn, Våmhus. Känd från tiondelängder -1607-1620-, älvsborgs andra lösen, kvarntullmantalslängd 1628 och jordeböcker efter 1626 års revning.

Att han var bror till Back Nils Olofsson framgår av en domboksnotis från tinget i Mora 14/12 1639. "Back Nils Olsson i Womus lät opbiuda eftters:ne jordegor som han aff dom kiöpt hadhe: 3. Nils Perssons i Malma sochn wijdh Köpingh sin brodersons jorde(?)del i Womus by, såld för kopparpengar 140 Dr skrifft Daterat den 7 Aprilis 1636, 3 godhe män, hempte säljarens med sine bomerken" til witnes, det och 2 aff dem å ting mundtligen witnat haffwa och bekände Nils Olsson, att hans broder Halward Olsson haffwer inlöst medh honom uthi denne hemandeel hwillken håller 4 systerdeelar / sy- sterdeelen." [Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2722 (1636-1641) f. 258v - 259v (AID: v420707.b2670.s259)]

Barn utan känd moder:
* Back Lars Halvarsson, född 1605, se ana 300.

* Back Anna Halvarsdotter, född 1608, se ana 427.

ffmmfffff
608 Olof NN = 520
Son 304 ]


fmffmffff
656 Back Nils Olofsson = 260
Far 1312 ] [ Maka 657 ] [ Son 328 ]

fmffmfffm
657 NN = 261
Make 656 ] [ Son 328 ]


fmffmmmmf
670 Hård Eriksson, död efter 1618.
Dotter 335 ]

Urfader för släkten Hård i Våmhus.

Bonde i Storbyn, Våmhus. Upptagen här i tiondelängder 1608-1618 och i hjonelagslängder 1610-1611. I älvsborgs andra lösen är han upptagen bland de husarma 1617-1619. Det finns även en Hård Eriksson under Heden i första terminen som i restuppbördens sammanfattning har noterningen dödh hustru utfatig.

Hård Eriksson uppträder även tidigare i Dalarnas landskapshandlingar, närmare bestämt i 1603:12A och en lista över "Knnecktternes friheter i öfre Dalarne som hemmannbruka". Under Jakob Tommesons fänika (opag. SVAR Bildid: A0051555_00314) "Hård Erichsonn i Linbäck Brukar 1/3 part mädh Knut Erichsonn ibidem.."

Med tanke på det ovanliga namnet bör det röra sig om en och samma person.

Barn utan känd moder:
* Anna Hårdsdotter, född 1601, se ana 401.

* Margareta Hårdsdotter, född 1604, se ana 335.

fmfmfmfmf
682 Per NN = 266
Dotter 341 ]


fmfmmffff
688 Back Nils Olofsson = 260
Far 1376 ] [ Maka 689 ] [ Son 344 ]

fmfmmfffm
689 NN = 261
Make 688 ] [ Son 344 ]


fmfmmfmff
692 Lars NN = 128
Maka 693 ] [ Son 346 ]

fmfmmfmfm
693 Ingeborg Olofsdotter = 129
Make 692 ] [ Son 346 ]


fmfmmmfff
696 Trot Olof NN = 312
Son 348 ]


fmmmmmfff
760 Halvar Olofsson = 600
Far 1520 ] [ Son 380 ]


mfffmmfff
792 Halvar Olofsson = 600
Far 1584 ] [ Son 396 ]


mffmfffmf
802 Hård Eriksson = 670
Dotter 401 ]


mffmmmmmf
830 Hård Eriksson = 670
Dotter 415 ]


mfmffmfff
840 Fors Per Olofsson = 536
Son 420 ]


mfmfmfmmf
854 Halvar Olofsson = 600
Far 1708 ] [ Dotter 427 ]


mfmmfmmmf
878 Hård Eriksson = 670
Dotter 439 ]


mmmffmfmf
970 Hård Eriksson = 670
Dotter 485 ]


mmmfmmfff
984 Jöns NN.
Son 492 ]

Barn utan känd moder:
* Stors Olof Jönsson, se ana 1008.

* Stors Lars Jönsson, se ana 492.

mmmmmffff
1008 Stors Olof Jönsson.
Far 2016 ] [ Son 504 ]

Bonde i Björkvassla, Våmhus. Upptagen här i mtl 1628-1655 (ej 1650). De sista åren är det dock endast barnen som är markerade.

Barn utan känd moder:
* Stors Hans Olofsson, född 1603, se ana 504.

mmmmmffmf
1010 Bengt Persson
Dotter 505 ]

Urfader till Bengt-släkten i Våmhus

Bonde i Bäck, Våmhus. Upptagen här i tiondelängder från 1608, älvsborgs andra lösen, i jordeböckerna efter revningen 1626 och i mtl 1628-1655. De sista åren är det dock endast barnen som är markerade.

Barn utan känd moder:
* Anna Bengtsdotter, född 1605, se ana 505.

mmmmmmfmf
1018 Moroll Erik Nilsson = 362
Maka 1019 ] [ Dotter 509 ]

mmmmmmfmm
1019 Anna Mattsdotter = 363
Make 1018 ] [ Dotter 509 ]


Generation X

ffmfmmffff
1200 Olof NN = 520
Son 600 ]


fmffmfffff
1312 Olof NN = 520
Son 656 ]


fmfmmfffff
1376 Olof NN = 520
Son 688 ]


fmmmmmffff
1520 Olof NN = 520
Son 760 ]


mfffmmffff
1584 Olof NN = 520
Son 792 ]


mfmfmfmmff
1708 Olof NN = 520
Son 854 ]


mmmmmfffff
2016 Jöns NN = 984
Son 1008 ]


Denna anlista är skapad med hjälp av datorprogrammet Holger8 23 oktober 2015

Källhänvisning är här, för födelse- vigsel- och dödsdatum, endast noterad om uppgiften inte återfinns på förväntad plats i ministerialböckerna. Om en sådan källhänvisning eller ytterligare information om en ana önskas, går det bra att kontakta mig via e-post.

Bakgrundsbild: Ovansiljan 1676 [Lantmäteriets historiska kartor]