burtu.se

mormors morfar

Gustav Edvard Ehn

1871-1955


Generation I

f
2 Anders Petter Andersson, född 24 december 1840 (döpt 27 december 1840) i Edsta, Villberga (Uppl), död 19 april 1923 i Boängen, Enköping (Uppl).
Far 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ]

Flyttar från hemmet i Edsta 1840. Därefter statdräng på flertalet platser. Först i Enhälga (1860-1861) och Långarnö (1861-1867, gift 1866) i Villberga, sedan Granberg och Sneby i Litslena (1867-1874), Sahlinge i Härkeberga (1874-1876) och till sist åter i Långarnö och Prästgården i Villberga (1876-1892).
[T.ex. Villberga hfl AI:16 (1858-1861) p. 10, AI:17 (1861-1865 p. 154, AI:18 (1866-1870) p. 150, Litslena hfl AI:24 (1871-1875) p. 122b, Härkeberga hfl AI:13 (1876-1880) p. 62, Villberga hfl AI:21 (1881-1885) p. 155]

1892 lämnar han yrket som statdräng och blir fattiggårdsföreståndare i Enhälga. Denna titel innehar han till 1896. Efter 1 år som arbetare i Mälby, Villberga flyttar han och familjen sedan till Boängen, Enköping där han blir jord- och lägenhetsägare.
[Villberga hfl AI:23 (1891-1895) p. 31, fsb AIIa:1 (1896-1902) p. 235, Folkräkning 1900, 1910]

Gift 13 juli 1866 i Enköping (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Gustav Edvard Ehn, född 30 november 1871.

m
3 Edla Katarina Wellén, född 26 november 1848 (döpt 28 november 1848) i Långarnö, Villberga (Uppl), död 6 december 1917 i Boängen, Enköping (Uppl).
Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ]

Gift 13 juli 1866 i Enköping (Uppl) med föregående ana


Generation II

ff
4 Anders Karlsson, född (döpt 5 november 1813) i Villberga by, Villberga (Uppl), död 30 januari 1864 i Edsta, Villberga (Uppl).
Far 8 ] [ Mor 9 ] [ Maka 5 ] [ Son 2 ]

Bonde i Edsta från giftermålet 1840 till sin död 1864.

Villberga hfl AI:17 s.10
"Hängde sig, sannolikt af religionsgrubbel, uti magni(?)bod i gården der han hade sin bostad."

db: "införd till anatomisalen i Upsala"

Gift 31 mars 1840 i Villberga (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Anders Petter Andersson, född 24 december 1840, se ana 2.

fm
5 Anna Greta Persdotter, född 8 juli 1811 (döpt 8 juli 1811) i Edsta, Villberga (Uppl), död 25 januari 1860 (begravd 5 februari 1860) i Edsta, Villberga (Uppl).
Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Make 4 ] [ Son 2 ]

Gift 31 mars 1840 i Villberga (Uppl) med föregående ana


mf
6 Lars Wellén, född (döpt 5 november 1817) i Gåde, Boglösa (Uppl), död 16 juli 1892 (begravd 20 juli 1892) i Enhälga, Villberga (Uppl).
Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]

Ursprungligen från Boglösa socken. Lämnar hembyn Gåde 1833 och blir dräng i Veckholm strax sydost om Boglösa. 1837 flyttar han åter, denna gång till Villberga en bit norrut och byn Långarnö (nr. 5). Och här blir han kvar. För nästkommande år gifter han sig nämligen med husbonden Mats Henrikssons dotter Kajsa. Lars får sedan ta över gården, troligen efter svärfaderns död 1843.

Tar moderns namn Wellén någon gång mellan 1833-1837, tidigare är han skriven med patronymikonet Persson (se Boglösa AI:10 s.33 samt Villberga B:1).

Bonde i
Långarnö nr. 5 1837-1877 (brodern Jan m. fam. bor i nr.4)
[Villberga hfl AI:17 (1861-1865) s.156, AI:18 (1866-1870) s.150, AI:19 (1871-1875) s.150, AI:20 (1876-1880) s.165]
Enhälga nr. 2 1877-
[AI:20 (1876-1880) s.28, AI:21 (1881-1885) s.28 (sonen Lars Lovis brukar gården)]

I bouppteckningen som förrättades efter honom (Trögds häradsrätt F:31 nr. h36) är det lilla han vid dödstillfället ägde upptaget. Arvingarna som nämns är sönerna Johan Vilhelm, Erik Axel, Lars Lovis, Gustav Albert och dottern Edla Katarina. De tre förstnämnda vistas i Stockholm, Lars Lovis i Hesselby i Villberga och Gustav Albert är i Amerika. Dottern är gift med statdrängen Anders Petter Andersson i Långarnö, Villberga.

Gift 30 september 1838 i Villberga (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Edla Katarina Wellén, född 26 november 1848, se ana 3.

mm
7 Kajsa Matsdotter, född 7 november 1817 (döpt 9 november 1817) i Långarnö, Villberga (Uppl), död 8 november 1880 (begravd 19 november 1880) i Enhälga, Villberga (Uppl).
Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ Dotter 3 ]

Även skriven Catharina (vb).

Gift 30 september 1838 i Villberga (Uppl) med föregående ana


Generation III

fff
8 Karl Jansson, född 30 november 1777 (döpt i december 1777) i Hörntorp, Korpbo, Veckholm (Uppl), död 5 mars 1853 (begravd 11 mars 1853) i Ullstämma, Litslena (Uppl).
Far 16 ] [ Mor 17 ] [ Maka 9 ] [ Son 4 ]

Flyttade 1797 till Villberga by från Lillkyrka tillsammans med modern som hade gift sig med Olof Jansson i nr.1. Tar sedan över gården efter styvfaderns död 1811. Här sedan bonde t.o.m. 1833 då familjen flyttar till Ulstämma i Litslena.
[Villberga hfl AI:6 (1797-1802) s.97, AI:7 (1803-1809) s.116, AI:8 (1810-1817) s.92, AI:9 (1818-1827) s.191,344, AI:10 (1827-1831) s.186, AI:11 (1832-1837) s.167]
[Litslena hfl AI:13 (1829-1834) s.20 m.fl.]

Bou återfinns i Trögds häradsrätt F:22 (1853-1855) nr.10 (SVAR Bildid: C0104656_00100)
"År 1853 d12 Mars Förrättadess af underteknad på anmodan Laga Bouptekning efter fördelsman Carl Jansson i Ullstämma och Litslena sock: som med döden afled d 5 i samma månad och efter sig lämnatt sonen Bonden Anders Carlsson i Edsta och Willberga sock: sonen Torparen C. Walin i Fiboda Bro socken och afl: sonen Jan Carlsson i Willberga by efterleva nde dotter Lisa Catharina gift med Bonden Clas Sandin i Willbergaby och dottren Greta gift med Bonden Carl Persson i Sneby, Samt omyndige dottren Johannna 37 år gammal hvillken rätt bevkades af dess förmyndare Bonden Jan Olsson i Ullstämma..."

Gift 27 december 1799 i Litslena (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Anders Karlsson, döpt 5 november 1813, se ana 4.

ffm
9 Stina Andersdotter, född 25 oktober 1778 (döpt 27 oktober 1778) i Östra Vällinge, Litslena (Uppl), död 18 maj 1848 (begravd 23 maj 1848) i Ullstämma, Litslena (Uppl).
Far 18 ] [ Mor 19 ] [ Make 8 ] [ Son 4 ]

Gift 27 december 1799 i Litslena (Uppl) med föregående ana


fmf
10 Per Johansson, född (döpt 29 januari 1760) i Kårsta, Villberga (Uppl),
död 13 oktober 1827 (begravd 21 oktober 1827) i Edsta, Villberga (Uppl).
Bonde i Edsta, Villberga (Uppl).
Far 20 ] [ Mor 21 ] [ Maka 11 ] [ Dotter 5 ]

Gift till grannbyn Edsta och där sedan bonde till 1823, därefter fördelsman på samma gård.
[T.ex. Villberga hfl AI:5 (1789-1795) s.80]

(Bou: Trögds häradsrätt F:15 (1825-1828) nr 139 (SVAR Bildid: C0104649_00338))

Gift 30 oktober 1793 i Villberga (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Anna Greta Persdotter, född 8 juli 1811, se ana 5.

fmm
11 Stina Andersdotter, född 19 juli 1773 (döpt 21 juli 1773) i Edsta, Villberga (Uppl), död 17 januari 1819 (begravd 24 januari 1819) i Edsta, Villberga (Uppl).
Far 22 ] [ Mor 23 ] [ Make 10 ] [ Dotter 5 ]

Gift 30 oktober 1793 i Villberga (Uppl) med föregående ana


mff
12 Per Larsson, född (döpt 29 november 1770) i Gåde, Boglösa (Uppl), död 21 september 1824 (begravd 3 oktober 1824) i Gåde, Boglösa (Uppl).
Far 24 ] [ Mor 25 ] [ Maka 13 ] [ Son 6 ]

Bodde hela livet i Gåde, Boglösa. Bonde och kyrkvärd (från 1817 se AI:8) i Gåde nr 7 som han tog över efter sin far.
[AI:6 s.46, AI:7 s.32, AI:8 s.40]

Gift med nästa ana

Barn:
* Lars Wellén, döpt 5 november 1817, se ana 6.

mfm
13 Greta Kajsa Wellén, född 6 november 1779 (döpt 9 november 1779) i Gåde, Boglösa (Uppl), död 25 april 1846 (begravd 3 maj 1846) i Gåde, Boglösa (Uppl).
Far 26 ] [ Mor 27 ] [ Make 12 ] [ Son 6 ]

Gift med föregående ana


mmf
14 Mats Henriksson, född (döpt 21 september 1774) i Frösunda, Kalmar (Uppl), död 6 september 1843 (begravd 17 september 1843) i Långarnö, Villberga (Uppl).
Far 28 ] [ Mor 29 ] [ Maka 15 ] [ Dotter 7 ]

Flyttar från födelsebyn Frösunda till byn Viby i samma socken omkring 1798. Här sedan bonde till 1814 då familjen flyttar till Långarnö i Villberga.
[Kalmar hfl AI:4 (1784-1800) mf. 144, 186, AI:5 (1800-1814) N. 155, Villberga hfl AI:8 (1810-1817) N. 42, AI:9 (1817-1827) mf. 146]

Bou återfinns i Trögds häradsrätt F:19 (1840-1844) nr 295
"År 1843 den 18de September, instäldte sig undertecknade efter anmodan att förrätta Laga Boupteckning och wärdering i qvarlåtenskapen efter aflidne fördels- mannen Matts Henriksson i Långarna Willberga socken, hvilken den 6te i denna månad med döden afgått uti Enklinge tillstånd, och efter sig lemnadt nedanskrefne barn, sonen Bonden Anders Mattsson i Skälby Weckholm socken jemte döttrarne, Maria gift med arbetskarlen Anders persson på åhls ägor i sistnemnde socken, Charlotta gift med Statdrängen Erik Persson i ännesta Hacksta socken, Ulrika gift med statdrängen Anders Eld vid Hacksta Gård Sophia gift med Soldaten Gustaf Björk vid Kynge i Weckholms socken, Hedvig gift med Statdrängen Gustaf Wennberg i österby och Weckholms socken och sluteligen Catharina gift med Frälse Arendatorn L Wellén i Långarna, hvilken jemte dels hustru under edelig förpligtelse upgåfvo boet, sådant det wid dödetimmar förefunnits..."

Gift 16 oktober 1796 i Kalmar (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Kajsa Matsdotter, född 7 november 1817, se ana 7.

mmm
15 Maja Kajsa Eriksdotter, född 17 maj 1778 (döpt 18 maj 1778) i Prästgården, Kalmar (Uppl), död 9 januari 1821 (begravd 19 januari 1821) i Långarnö, Villberga (Uppl).
Far 30 ] [ Mor 31 ] [ Make 14 ] [ Dotter 7 ]

Gift 16 oktober 1796 i Kalmar (Uppl) med föregående ana


Generation IV

ffff
16 Jan Ekman, född 6 juni 1733 (döpt 7 juni 1733) i Tomta, Veckholm (Uppl), död 1790 i Finland.
Far 32 ] [ Mor 33 ] [ Maka 17 ] [ Son 8 ]

Ryttare nr.53 vid Majorens kompani, Livregement till häst. Längd: 5 fot 9 tum

GMR
1760 "Dönje den 24 November åhr 1760" nr.53 Vacant
1762 "Drammendorf d.16 Junii 1762" "Wallak; röd fox med bläs, lius mahn, wänster hwit bakfoth; insatt d.19 Octob. 1757." (endast info om hästarna)
1764 "53 Ekholmen Ryttaren Eric Ekman d(?)öd den 19 april 1759. i stället: Ryttaren Johan Ekman antagen den 24 augusti 1759"
1770 "40 år gamal tjänt 11 1/12 år. Upl. oGift"
1777 46 3/4 år Tjänstetid 17 5/6 år, Gift "Som(?) hästen Casserad för ålderdom, den 14 november
1771; Istället swart wallack med liten stj__n, 8 år gammal; tillsatt den 29 Januarii 1773"
1780 Inget nytt
1785 Häst:"9 qvarter 5* tum hög 16 år gammal."*
1791 "Ladugårds Gärdet den Tjugu ottonde September 1791" 53 Ekholmen "Karlen död på Sjukhus under 1790 års Campagne"

Enligt hfl (Veckholm AI:1 s.257) ska Jan(Johan) varit född 1733 i Veckholm. Veckholms födelsebok (C:2) ger 4 pojkar vid namn Johan detta år.

Jans bouppteckning ger här en viktig ledtråd (Trögds häradsrätt F:7 nr.85 (AD Bild nr.216)). En bror till Jan, den avskedade soldaten Staffan Liljedahl, blir förmyndare till de omyndiga sönerna Jan och Karl. I Veckholm AI:1 på s.60 återfinns soldaten Liljedal med familj, född i Veckholm 1739. I C:2 återfinns en Staffan född 1738 (ingen 1739) som son till torparen Johan Alm och Lisken i Tomta. Samma? torpare får 1733 en son Johan.

Gift med nästa ana

Barn:
* Karl Jansson, född 30 november 1777, se ana 8.

fffm
17 Greta Eriksdotter, född omkring 1730, död 1818 i Villberga by, Villberga (Uppl). [Villberga hfl AI:9 (1817-1827) f.192v]
Make 16 ] [ Son 8 ]

Återfinns i Veckholm hfl
AI:1 (1765-1775) mf.256v - Född 1730 på Arnön. Ingen notering om när hon kom till socknen eller varifrån hon flyttade.
AI:2 (1775-1782) N.153* - Född 1730 på Arnön.
AI:3 (1790-1797) N.176 - Född 1730 på Arnön. Maken dör 1790. Flyttar till Lillkyrka 1792.
Lillkyrka hfl
AI:5 (1782-1796) N.74 - I Mösa med nya maken Daniel Sundin. Född "1730 i arnö Wekholm"
Villberga hfl AI:6 (1796-1802) N.97 - Villberga by med nya maken Olof Jansson. "arnö 1730" överstruket, istället skriven som född 1730 i Veckholm. Kom från Lillkyrka 1797.

De sista åren av sitt liv bor hon hos sonen Karl med familj som tog över gården i Villlberga by efter styvfadern.

Ej återfunnen i varken födelse- eller dödbok.

Gift med föregående ana


ffmf
18 Anders Persson, född 1750 (döpt 25 juli 1750) i Östra Vällinge, Litslena (Uppl), död 16 oktober 1799 (begravd 25 oktober 1799) i Östra Vällinge, Litslena (Uppl).
Far 36 ] [ Mor 37 ] [ Maka 19 ] [ Dotter 9 ]

Bonde i Östra Vällinga, Litslena. Tar över gården efter faderns död.
[Litslena hfl AI:5 (1772-1778) p.38, AI:6 (1779-1785) N.36, AI:7 (1786-1792) N.40, AI:8 (1793-1800) N.44]

("går i Enkiöps skola" [Litslena hfl AI:4 (1765-1771) p.39])

db: "Begrafs gl. Bonden Anders Pehrsson ifr.ö.Wällinge ägor, född år 1751 af Bonden Pehr Pehrsson och hustrun Stina Larsdotter därsammastädes. Gift första gången 1771 med Bondedottern Brita Zacrisdotter i fr. Sahla sochn och haft med henne inga barn. Blef änkling 1773 och gifta sig andra gången året därpå med sin qwarlåtna hustru Maria Carlsdotter. Haft med henne 1 son och 2 döttrar af hvilka sonen och den ena dottern lefva Dog den 16 insomnade(?) af vattusot. Lefwat ärl. och christel. 48 år"

Bou återfinns i Trögds häradsrätt F:8 (1795-1799) nr 248 "åhr 1799 d 26de october för retades upå begeran af uner teknade, lagga bo up- tekning, efter afledna Bonden och fördels- mannen Anders Persson på öster Wellinge egor och Lits Lenna soken, som med öden är af...

Gift 30 juni 1774 i Boglösa (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Stina Andersdotter, född 25 oktober 1778, se ana 9.

ffmm
19 Maria Karlsdotter, född 16 december 1747 (döpt 20 december 1747)
i Östra Vällinge, Litslena (Uppl), död 2 januari 1818 (begravd 6 januari 1818)
i Östra Vällinge, Litslena (Uppl).
Far 38 ] [ Mor 39 ] [ Make 18 ] [ Dotter 9 ]

Förlorar både fadern och modern när hon endast är 10 år gammal. Ingen ny förmyndare till Maria eller hennes yngre syskon är given i faderns bouppteckning. En ledtråd till vad som händer med Maria efter föräldrarnas död ges istället i hennes vigselnotis. Här är hon nämligen skriven som fosterdotter till Lovis Lovisson i Kärrby, Boglösa.

I Boglösa hfl återfinns hon från 1758 tillsammans med yngre brodern Johan hos Lovis Lovisson i Kärrby.
AI:1 (1758) f.73r - Systerdotter, 9 år.
AI:1 (1759) f.84r - Systerdotter, 10 år.
AI:1 (1760) f.92r - Systerdotter, 11 år.
AI:1 (1761) f.103v - Systerdotter, 12 år.
AI:1 (1762-1765) f.136v - Född 1749 i Ö Vällinge, "Sys dott.".
AI:1 (1764-1767) s.192 - Dito, "S-dottr".
AI:2 (1768-1775) s.114 - Dito. Gift till Litslena 1774. "Styfdotren", brodern Johan är "Syster son".*

Lovis Lovisson är gift med Kerstin Jansdotter, f.1718 i Kungs-Husby, trolig moster till Maria.

Gift 30 juni 1774 i Boglösa (Uppl) med föregående ana


fmff
20 Johan Andersson, född 3 januari 1725 (döpt 6 januari 1725) i Härkeberga by, Härkeberga (Uppl), död 10 september 1792 i Kårsta, Villberga (Uppl).
Far 40 ] [ Mor 41 ] [ Maka 21 ] [ Son 10 ]

Bonde och rusthållare i Kårsta (Säby rote nr.1) 1753-1792.

Johan gifter sig till Kårsta i Villberga sn. 1753. I vigselnotisen anges han komma ifrån Härkeberga. Den i tiden närmaste husförhörslängden till giftemålet (Villberga AI:2 (1759-1778) s.138) liksom i de kommande (AI:3 f. 114, AI:4 f. 90 och AI:5 f. 77) ger födelseåret 1725. Någon födelseort är inte antecknad.

Ytterligare intressant information ges i en bouppteckning efter bonden Erik Andersson i Härkeberga by (Trögds häradsrätt F:4a nr.171). Där står nämligen följande: (1776-02-19)
"...närwaro af barnens far broder Rusthållaren Johan Andersson i Korsta og Wilbärga soken som de omyndigas wäl bewakandes"
Erik var alltså bror till Johan. Denna Erik Andersson återfinns i Härkeberga hfl AI:2 s.47. Enligt denna längd var han född 1711. Den 30 juni 1711 föds enligt födelseboken (Härkeberga C:1 s.40) Anders Erikssons son Erik i Härkeberga by. Att detta är den sökta Erik Andersson styrks av mtl. Anders Eriksson i samma by får 1725 en son Johan.

db: Bonden Johan Andersson i Kårsta, föd år 1725, död d 10 September år 1792 af ålderdomsbräcklighet uti dess 68 ålders år

Bouppteckning förrättades 17 september samma år (se Trögds häradsrätt F:7 nr.192) Av bouppteckningen framgår det att Johan liksom många andra bönder i bygden ägde en mössa i hundskinn. Oberett hundskinn fanns också så tillverkning av hundskinnsmössor förekom säkert på gården. Om natten brukades istället en röd nattmössa.

Att det var en stor gård framgår också. Här fanns uppemot 70 djur. Det var bl.a. grisar, får, hästar, en oxe som hette Björn och en ko som hette Hammarros.

Gift 7 oktober 1753 i Villberga (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Per Johansson, döpt 29 januari 1760, se ana 10.

fmfm
21 Stina Johansdotter, född 19 januari 1732 (döpt 21 januari 1732) i Åkerby, Veckholm (Uppl), död 27 februari 1798 (begravd 6 mars 1798) i Kårsta, Villberga (Uppl).
Far 42 ] [ Mor 43 ] [ Make 20 ] [ Son 10 ]

db: "RusthållarEnkan Stina Johans dotter i Kårsta född i Vekholm och Åkerby by 1733. Föräldrarna John Hansson och dess moder Lisa bondefolck i åkerby; afflyttade med den nu afladen sin(?) dotter, då hon war 14 dagar gamal hit til Kårsta, där hon wäxte upp hos föräldrarna tils hon trädda i gifte meed sin afl. man Bondesonen John Andersson från Herkeberga, år 1753. I ägtenskapet warit wälsignad med 6 barn, 5 söner lefwa och saknar sin ___ moder, men nu är ___ in gången för hänne för flera år sedan. Encka sedan d.10 Sept. 1792 då hännes man från hänne skildes genom döden. Altid god hälsa tils nu i hännes sidsta år; då __ ____ bräckligheter infunnit sig i syner- het de sidsta 8 dagar tilbringad hon på den säng, där hon ___ döden och för___en. d.27 febr. okänd sjuk dom 65 år gl. Begrafs d.6 martii 1798"

Gift 7 oktober 1753 i Villberga (Uppl) med föregående ana


fmmf
22 Anders Abrahamsson, född cirka 1735 troligen i Håra, Villberga (Uppl), död 8 mars 1816 (begravd 17 mars 1816) i Edsta, Villberga (Uppl).
Far 44 ] [ Mor 45 ] [ Maka 23 ] [ Dotter 11 ]

Bonde och kyrkvärd i Edsta, Villberga sn. Kyrkvärd fr.o.m. senast 1799 då han skrivs med den titeln i storskifteskartan.

Flyttade kort efter giftermålet 1760 från Hesta i Veckholm till Edsta i Villberga (se hu db). Återfinns i Villberga hfl
AI:2 (1759-1778) s.129 - f 1731 /9, skriven i Edsta med hustru och barn.
AI:3 (1765-1771) s.105 - f 1737 /9 i Veckholm, dito.
AI:4 (1778-1787) s.81 - f 1732 /9, dito.
AI:5 (1789-1795) s.80 - f 1732, dito inkl mågen Per Jansson.
AI:6 (1796-1802) s.89 - f 1732, fördelsman, hu död, sonen Karl tar över.
AI:7 (1803-1809) s.106 - f 1732, fördelsman hos sonen Karl.

I den först hfl där han är upptagen (AI:2) är hustrun skriven med födelsorten Veckholm. Han, liksom barnen som alla är födda i Villberga, är skriven utan födelseort. Det verkar alltså som endast utomsocknes födda är skrivna med födelseort (?). Anders bör(?) alltså ha varit född i Villberga. Någon födelsebok finns dock inte för tiden innan 1737.

I Villberga mtl för år 1734 finns endast en man som passar in som far, Abraham Bengtsson i Håra. Denna Abraham hamnar senare, via Övergran, i Skörby i Kalmar socken. I Kalmar AI:1 (1751-1759) på s 37 återfinns han med hustru och sönerna Nils (f.1728) och Anders (f.1735). Familjen flyttar härifrån till Veckholm 1756.

I bou efter Nils (Trögds hrätt F:5 nr 91) framgår det att de enda arvingarna är hans två bröder; Bengt Abrahamsson i Skörby och Anders Abrahamsson i Edsta, Villberga. Abraham Bengtsson var alltså far till Anders!

Bou efter Anders återfinns i Trögds häradsrätt F:12 (1813-1816) nr. 193
"år 1816 den 18de mars hölts Laga Boupteckning efter fördels mannen Anders Abramsson i Edsta ock Willberga socken som med döden afl den 7de i samma månad ock efter lämnade 3ne barn sonnen Carl Andersson i Ejdby ock Torsvi socken, Dottren Stina gift med Bonden Pehr Jansson i Edsta ock Dotren Stina Lisa gift med Kålkarln Jonas Carlsson i Enkiöping..." En ko som hette Skjöna var ett av få kreatur på gården.

Gift 16 oktober 1760 i Veckholm (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Stina Andersdotter, född 19 juli 1773, se ana 11.

fmmm
23 Kajsa Olofsdotter, född 25 juni 1739 (döpt 26 juni 1739) i Hedsta, Veckholm (Uppl), död 13 mars 1801 (begravd 22 mars 1801) i Edsta, Villberga (Uppl).
Far 46 ] [ Mor 47 ] [ Make 22 ] [ Dotter 11 ]

"Olof Hans. och ho Marina Giärdesdotter" i Hesta får 1739 en dotter vid namn Catharina. Detta är m.s.s. Anders Abrahamssons hustru Kajsa Olofsdotter (se db nedan).

db: "Bonden och kyrkowärdens Anders Abrahams hustru i lifstiden Caisa Olsdotter, född år 1739 uti Hesta by i Veckholm af föral drarna, Bonden Olof Hansson och dess i Lifstiden hustrun Marina Gerhardsdotter, döpt hos dessa sinn föräldrar, men i 4de året af hännas lefnad dog hännas fader ifrån hänne och hon fick til styf(?) fader Lars Ersson, ___ hännas moder trädda i ägten skap med. hos dess föräldrar wäxte hon up tils hon 20 år gammal trädda i ägtenskap år 1760 med sin nu efterlefwande och sörjande man Skattebonden och kyrkowärden Anders Abrahamsson och afflyttade Veckholm och hit til Edsta, där hon ar slutat sina dagar. Un der sith ägtenskap har hon warit wälsignad med 10 barn 5 söner och 5 döttrar, af hwilcka 2 söner och 3ne döttrar lefwa och följa sin i lifstiden ____ moder till dess graf. Haft god hälsa tils hon 6 weckor före jul för ledan år lades til säng af wattusot, som föronds kade(?) hännes sidsta hädan(?)färd efter 4 månaders och några dagars med tålamod utstånden(?) sjukdom, ___ hon sin(a) ögon tilsammans nattem emellan d. 12 och 13 martii och afsomnade, sedan hon i werldden lefwat 62 år. begrafs d.22 martii 1801"

Gift 16 oktober 1760 i Veckholm (Uppl) med föregående ana


mfff
24 Lars Andersson, född cirka 1733, död 22 augusti 1806 i Gåde, Boglösa (Uppl).
Maka 25 ] [ Son 12 ]

Måg senare bonde i Gåde, Boglösa.

Återfinns i Boglösa hfl
AI:6 (1803-1809) s.46 :: född 1732 i Tillinge (Fördelsman)
AI:5 (1789-1803) s.221 :: född 1732 i Tillinge (Skattebonde)
AI:5 (1789-1803) s.86 :: född 1732 i Tillinge (Skattebonde)
AI:4 (1782-1788) s.104 :: född 1732 i Fittja (Bonde)
AI:3 (1775-1782) s. 81 :: född 1732 i Fittja (Bonde)
AI:2 (1768-1775) s. 67 :: född 1732 i Fittja (Bonde)
AI:1 (1764-1767) f.176r :: född 1732 i Fittja (Bonde)
AI:1 (1762) f.118r :: född 1732 i Fittja (Bonde)
AI:1 (1761) f.99r :: född 1734åu i Fittja
AI:1 (1760) f.89r :: född 1734åu i Fittja (Måg)
AI:1 (1759) f.81r :: född 1734åu i Fittja (Måg)

Ej återfunnen i varken Fittjas eller Tillinges födelseböcker.

Gift 7 oktober 1759 i Boglösa (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Per Larsson, döpt 29 november 1770, se ana 12.

mffm
25 Kristina Persdotter, född 15 september 1737 (döpt 11 oktober 1737) i Gåde, Boglösa (Uppl), död 18 mars 1782 (begravd 24 mars 1782) i Gåde, Boglösa (Uppl).
Far 50 ] [ Mor 51 ] [ Make 24 ] [ Son 12 ]

db: "Lars Anders hustru Christina Pers dotter född i Gudi d 15 Sept 1737 Sjuk i 13 dygn af hetsig feber och bröstwärk. död d: 18 Martii och begrafwen den 24/3 "

Gift 7 oktober 1759 i Boglösa (Uppl) med föregående ana


mfmf
26 Mat(tia)s Mat(tia)sson Wellén, född (döpt 6 augusti 1758) i Västra Vällinge, Litslena (Uppl), död 4 september 1797 (begravd 6 september 1797) i Unsta, Hacksta (Uppl).
Far 52 ] [ Mor 53 ] [ Maka 27 ] [ Dotter 13 ]

Bonde i Gåde, Boglösa 1777-1790 och i Unsta, Hacksta 1790-1797.
[Boglösa hfl AI:3 (1775-1782) p.90, AI:4 (1782-1788) p.116]
[Hacksta hfl AI:5 (1784-1805) p.32, 135]

db: "Matthias Wellén Skattebonde. Ägare af 3/4 delar Västergården i Unsta och boende darstädes gift med hustrun Anna Ersdotter"

Bou återfinns i Trögds häradsrätt F:8 (1795-1799) nr 152 (AID: v149390.b358, NAD: SE/ULA/11592) (SVAR Bildid: C0104642_00397)
"Åhr 1797 Den 18 September blef på begiäran Laga Boupteckning håller efter afledne Bonden Matias Wellen i Unsta Hacksta socken, som med döden afled d 6 sidstl Oct efter sig lem- nade hustrun enkan Anna Ers dotter med 4 omyndiga barn, döttrarna Greta Caijsa 18 år, Maija Lisa 12 3712 år, Gustava 4 5/12 och sonen Adolph 1 5/12 år gamla; deras rätt bevakades af dess fasters man Bonden Pehr Johansson i Boglösa by ock socken..."

"Fastigheterne
Uti Gudiby och Boglösa sockn 5/8 mantal No 8 7 öres land a 150: kv öreslandet __ 1050
Unsta Hacksta sn 2/4 dels mantal 5 öres 18 2/3 __ a 130:kv: 751 2" (Rd specie)

Totalt fanns det 76 kreatur på gård(arna?), bl.a. ett brunt sto (Skanskan), två oxar; Fredman och Frögd, 5 kor; Herros, Djurros, Söndsta(?), Lustig Docka och Blomsterros samt en kviga som hette Nosöga.

Gift 15 oktober 1777 i Boglösa (Uppl) med nästa ana


Barn:
* Greta Kajsa Wellén, född 6 november 1779, se ana 13.

mfmm
27 Anna Eriksdotter, född 22 maj 1757 (döpt 24 maj 1757) i Boglösa by, Boglösa (Uppl), död 28 december 1812 (begravd 7 januari 1813) i Unsta, Hacksta (Uppl).
Far 54 ] [ Mor 55 ] [ Make 26 ] [ Dotter 13 ]

"gift med lansm. Welléns son 14/10 17/10" (Boglösa hfl AI:3 (1775-1782) f.62)

Omgift efter Welléns död med hemmansbrukaren Anders Matsson.

Gift 15 oktober 1777 i Boglösa (Uppl) med föregående ana


mmff
28 Henrik Matsson, född 1741 i Fänsberga, Kulla (Uppl), död 11 november 1792 (begravd 24 november 1792) i Stockholm.
Far 56 ] [ Mor 57 ] [ Maka 29 ] [ Son 14 ]

Bonde i Frösunda, Kalmar (Uppl).

Enl 1751 års sommarförhör i Kulla (Uppl) (Kulla hfl AI:2 s.103) "går i schola".

db: "Bönderna Anders Larson och Hindric Matsson drunknade på båt wid Stockholms brygga natten mellan d.10 och 11 Novembr. i Stockholm och wid Polis rätten häröfwer ransakning(?) hållen och dess resolution utkomen at de få ärligen begrafwas. Resolution och i Pastors förwar. begrafs d: 24 Nov:"

Ungefär två veckor (27/11) efter den tragiska olyckan förrättades en bouppteckning efter Henrik (se Håbo häradsrätt FI:5 nr.93). I denna bouppteckning framgår det att han, liksom många andra bönder vid den här tiden, ägde en "Bränwins panna med pipor". Bland lösöret kan också nämnas en "mans ridsadel med tillbehör" samt ett "wägg ur med fodral". Bland gångkläderna som tas upp fanns en hundskinsmössa.

Att det var en stor gård som Henrik och hans familj brukade framgår också. Listan över kreaturen omfattar nämligen 37 olika djur. Där fanns bl.a. 2 röda hästar, 2 röda oxar, 3 kor, 4 gamla och 2 unga får, 5 grisar, 3 gäss och 3 kvigor. 2 av kvigorna är namngivna. De hette Svangås och Rosöga.

Gift 25 november 1770 i Kalmar (Uppl) med nästa ana


Barn:
* Mats Henriksson, döpt 21 september 1774, se ana 14.

mmfm
29 Birgitta Larsdotter, född ca 1750, död 21 juni 1819 i Granberg, Frösunda ägor, Kalmar (Uppl).
Make 28 ] [ Son 14 ]

Flyttar i samband med giftermålet från Väppeby till Frösunda i Kalmar socken. (Kalmar hfl AI:2 f.202v) I Väppeby är hon piga hos Johan Larsson o.h.h. Lisa Andersdotter. I Värsta, Häggeby sn., där familjen bodde innan är Brita antecknad som fosterdotter (Häggeby AI:3 s.54, här född 1748).

(Ej återfunnen i Häggeby C:1 1745-1755.)

Gift 25 november 1770 i Kalmar (Uppl) med föregående ana


mmmf
30 Erik Andersson, född 9 augusti 1734 (döpt 11 augusti 1734) i Unsta torp, Hacksta (Uppl), död 17 maj 1805 (begravd 21 maj 1805) i Viby, Kalmar (Uppl).
Far 60 ] [ Mor 61 ] [ Maka 31 ] [ Dotter 15 ]

Bonde i Unsta, Hacksta sn, Hummelsta i Löt sn samt i Prästgården, Kalmar sn.

Återfinns i
Hacksta hfl AI:1 (1738-1765) fol. 93, AI:2 (1761-1768) s.13
Löts hfl AI:1 (1765-1776) (1767-1769) s.55 - Bonde i Hummelsta, hu f 1737 i Biskopskulla...
Hacksta hfl AI:3 (1771-1777) s.28 - Bonde i Unsta, flyttar till Kalmar 1777.
Kalmar hfl AI:3 (1775-1784) mf. 63, 93, 123, 155 - 1/2-brukare i Prästgården AI:4 (1784-1800) mf. 88 - Dito, mf. 144 - gl. man i Frösunda

Gift 15 februari 1759 i Hacksta (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Maja Kajsa Eriksdotter, född 17 maj 1778, se ana 15.

mmmm
31 Lena Andersdotter, född 10 september 1734 (döpt 12 september 1734) i Västeråker (Uppl), död 30 december 1802 (begravd 6 januari 1803) i Bista, Kalmar (Uppl).
Far 62 ] [ Mor 63 ] [ Make 30 ] [ Dotter 15 ]

Anges vara ifrån Åker i hfl (först Hacksta AI:2 (1761-1768) s.13.). I Västeråkers (Åker) C:1 återfinns en Magdalena född den 10 september 1734. 1735/36 finns ingen Lena född i församlingen. (Ej bekräftad!)

Enligt vb piga hos arrendatorn Grandin i Unsta, Hacksta. I Hacksta AI:1 (1738-1765) på s.90 finns en piga Malena f.1733. Hon är överstruken utan någon ytterligare information.

Gift 15 februari 1759 i Hacksta (Uppl) med föregående ana


Generation V

fffff
32 Johan Andersson Alm, född 1693 (döpt 20 oktober 1693) i Hacksta (Uppl), död 24 september 1773 (begravd 3 oktober 1773) i Nyckelöga, Grysta, Veckholm (Uppl).
Far 64 ] [ Mor 65 ] [ Maka 33 ] [ Son 16 ]

Antagen som soldat för Amnö rote, nr.16 i överstelöjtnantens(Enköpings) kompani, Upplands regemente i april 1717 (GMR 1718). Därefter upptagen i mtl under rubriken "Soldater" t.o.m. 1729 då han får avsked. Ur 1729 års generalmönsterrulla: "har skada uti wänstra foten och mist stor tån af för kylning så att han ej förmår efter intygan att marchera förlofwas."

Från 1734 till 1736 (lucka mellan 1730-1734, 1736-1742) är han tillsammans med hustrun i mtl upptagen under Hospitalstorpet. 1742 är han tillbaka(?) i Amnö, nu som bonde. I Veckholm AI:1, som börjar 1765, återfinns han tillsammans med hustrun och sonen Per i torpet Nyckelögon i Grysta.

db: "BEGROFS gl: Kyrkov: Joh: Andersson Alm från Nyc- kelögon. Född 1693 d: 29 Octr Fadr: Rytt: för Hacksta By i Hacksta sochn Hammarström Modr: Hustru Anna Jansdotter. Sold: 1716. Bevi- stade Norrska Campagnien. Kyld i vänstra foten. Afsked 1729. Gift år 1724 med sin afsomnade maka Elisabeth Staffansdotter. Haft 8 barn. 5 söner 3 dottrar. 3 söner lefwa. Gift i 52 år. Kyrkovaktare i 12 år. Lefvat beskedligt. Dog i Hetsig feber den 24 sept:

Gift 8 mars 1720 i Veckholm (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Jan Ekman, född 6 juni 1733, se ana 16.

ffffm
33 Elisabeth Staffansdotter, född 31 oktober 1700 i Veckholm (Uppl), död 26 april 1770 (begravd 6 maj 1770) i Nyckelöga, Grysta, Veckholm (Uppl).
Far 66 ] [ Mor 67 ] [ Make 32 ] [ Son 16 ]

db: "Begrofs Kyrkjoväcktaren Johan Ahlms Hustru Elisabeth Stephansdot ter ifrån Torpet Nyckelögon: Född år 1700 D: 31 October Fadren Bonden Stafan Matthsson, Modren Anna Påfvelsdotter i Säby. Gift på sitt 20 år med sin efterlefvande man som then tiden tjente för soldat vid Amnö rothen Födt 8 barn 3 söner 5 döttrar, sönerna leva, dot trarne döda. Hon dog efter Gudelig förberedelse D: 26 April af wattusot och andetäppa: Jordfä stes af Magister Rudman, såm holt lik sermon öfver 2 Cor:4:17."

Gift 8 mars 1720 i Veckholm (Uppl) med föregående ana


ffmff
36 Per Persson, född 1721 (döpt 6 september 1721) i Hallarby, Litslena (Uppl), död 25 november 1773 (begravd 5 december 1773) i Östra Vällinge, Litslena (Uppl).
Far 72 ] [ Mor 73 ] [ Maka 37 ] [ Son 18 ]

Bonde i Östra Vällinga, Litslena.
[AI:2 (1751-1764) s.45, AI:3 (1753-1765) s.120, AI:4 (1765-1773) s.39, AI:5 (1772-1778) N.38]
Född 1724 enligt hfl (ovan) förutom den sista längden där året är ändrat till 1721-09-06 vilket är det samma som återfinns i db. Detta och faderns namn bekräftas av fb.

db: "December 5 Begrafs Bonden Pehr Pehrsson i östra Wellin(ga) född i Hallarby och thenna församling d: 6 Sept 1721. Fadren war Bonden Pehr Norströ(m) modren hustru Maria Hansdotter. Gift 1745 med sin efterlemnade enka hustru Stina Andersdotter med hwilken han sammanlefwat uti 28 år och und(er) samma tid blifwit af gud wälsign(ad) med 3 ne Barn 2 ne söner och 1 dotter ___ i de sidesta(?) åren ____ döden afgick. Döde af Rötfebern den 25 Novemb Lefwat 52 år och 3 månader på 6 dagar"

Gift 22 september 1745 i Litslena (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Anders Persson, född 1750, se ana 18.

ffmfm
37 Kristina Andersdotter, född 20 september 1720 (döpt 25 september 1720) i Östra Vällinge, Litslena (Uppl), död 12 februari 1788 (begravd 24 februari 1788) i Östra Vällinge, Litslena (Uppl).
Far 74 ] [ Mor 75 ] [ Make 36 ] [ Son 18 ]

I Litslena hfl AI:2 (1751-1764) s.45 är hon (hust: Kerstin 32) skriven med make och barn i östra Vällinge. Hon hade vid längdens upprättande 1751 varit gift i 6 år. Enligt vigselboken var denna by, Vällinge, både hennes och makens hemby.

Födelseåret är i hfl 1721. [AI:3 (1753-1765) s.120, AI:4 (1765-1773) s.39, AI:5 (1772-1778) N.38] I db är året 1719 och fadern Anders Olofsson (nedan). I september 1720 föds Anders Olofssons dotter Kristina i Östra Vällinge. Modern är dock inte densamma som i db.

db: "Begrafs enkan Christina Anders dotter ifrån öster Wellinge född i Litslena 1719. Fadern Skatte bon den Anders Olofsson modern Christina Andersdotter Gift med bonden Pär Pärsson, haft under 40 års ächtenskap 3ne barn 2ne sönder och en dot ter, död d.12 febr 1788 af Lungsot, lefwat 69 år"

Gift 22 september 1745 i Litslena (Uppl) med föregående ana


ffmmf
38 Karl Andersson, född 8 april 1714 (döpt 11 april 1714) i Boglösa by, Boglösa (Uppl), död 12 december 1757 (begravd 18 december 1757) i Östra Vällinge, Litslena (Uppl).
Far 76 ] [ Mor 77 ] [ Maka 39 ] [ Dotter 19 ]

Bonde först i hustruns hemby Kärrby och från omkring 1748 i Östra Vällinga, Litslena. [T.ex. Litslena hfl AI:3 (1753-1765) p.120]

db: "begrafs Bonden Carl Andersson i östra Wälling född i Boglösa sn år 1714. Fadern Bonden And Andersson modern hustrun Anna (tomt)dotter Warit gift 13 år med sin hustru Maria Johans dotter. Aflat tilsaman 4 barrn 2 söner och 2 ne döttrar, 1 dotter död då under lefwn. Dödde d.12 Decembris af hetsig feber lefwat 43 år."

Bou återfinns i Trögds häradsrätt F:2 (1741-1758) nr 42 (SVAR Bildid: C0104635_00169)
"...efter afledna Bonden Carl Andersson i östra Wällinge och Listslena sochn, och lemnade efter sig trenne stycken små omyndiga barn 2ne söner och en dotter sonen Anders 5 1/2 år, sonen Johan 1 år och 3ne weckor, dottren Maria 9 1/4 år. Som hon samman aflad med sin afledna man. ägendo- men upgafs af Sterbhus modren, Maria Jans dotter..." Ingen förmyndare är given till de omyndiga barnen.

Gift 8 april 1745 i Boglösa (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Maria Karlsdotter, född 16 december 1747, se ana 19.

ffmmm
39 Maria Johansdotter, född 1721 (döpt 24 juni 1721) i Vålhammar torp, Kungs-Husby (Uppl), död 20 maj 1758 (begravd 24 maj 1758) i Östra Vällinge, Litslena (Uppl).
Far 78 ] [ Mor 79 ] [ Make 38 ] [ Dotter 19 ]

I födelsenotisen är ingen födelseby angiven. Fadern Johan var dock soldat för Vålhammars rote, vilket också anges i de äldre syskonen Johan och Annikas födelsenotis. Det är troligt att familjen även bodde i torpet under Vålhammar vid Marias födelse.

db: "Maji 24 begrafs Carl Anders i Wällinga enka hustru Maria Johansdotter. Född i Kungshusby Sn år 1721. Fadern Sol daten Johan Matson Gertz modern Anna Anders dotter. Gift 13 år aflat och födt 4 barn 2 söner 2 dött rar 1 dotter död då modern lefwa. Enka 4 manader. Dödda d.20 Maji af hetsig feber lefwat 37 åhr."

Gift 8 april 1745 i Boglösa (Uppl) med föregående ana


fmfff
40 Anders Eriksson, död efter 1745.
Far 80 ] [ Maka 41 ] [ Son 20 ]

1706 överlämnade gl Erik Eriksson sitt hemman i Härkeberga by till svågern Anders Stefansson och sonen sexman Anders Eriksson (mtl). (Unge) Anders Eriksson är sedan mantalskriven här som bonde 1706-1736 (sexman 1706-1709). 1740 (lucka mellan 1736-1740) har sonen Erik tagit över platsen i mtl.

Upptagen i Härkeberga AI:1 (1720-1765) "U(nge) Anders Ersson" på fol.3r (1724-1725) - hustru Karin Persdotter, sonen Erik och husfolk fol.48v (1731-1745) - hustru (död 1738), barn och husfolk

Gift med nästa ana

Barn:
* Johan Andersson, född 3 januari 1725, se ana 20.

fmffm
41 Karin Persdotter, död 1738 i Härkeberga by, Härkeberga (Uppl).
Make 40 ] [ Son 20 ]

Skriven med endast förnamn i barnens fb, patronymikon från hfl (AI:1 fol 3r).

Gift med föregående ana


fmfmf
42 Johan Hansson, född 1699 i Edsta, Villberga (Uppl) [Villberga hfl AI:2 (1759-1778) f.131v], död 17 januari 1786 i Kårsta, Villberga (Uppl).
Far 84 ] [ Mor 85 ] [ Maka 43 ] [ Dotter 21 ]

Bonde och rusthållare i Edsta och Kårsta i Villberga socken samt Åkerby i Veckholms sn.

Mantalskriven som son till Hans Matsson i Edsta 1721-1723. År 1723 har han i marginalen anteckningen "skrifz; Kåresta för mågh". Hustrun Lisa Larsdotter var alltså från Kårsta. I Kårsta, samma år, finns (senare tolvman) Lars Andersson mantalskriven. Lars är den enda i Kårsta som har en måg i hushållet 1723 och bör därmed vara Johans svärfar.

1726-1731 är han mantalskriven i Åkerby i Veckholms socken (dottern Stina född i Åkerby). Från 1732 är han åter tillsammans med hustrun skriven i Kårsta då han tar över efter svågern Jan Jansson som istället flyttar till Veckholm. 1735 är svärmodern Marita också med, tidigare skriven som "Sal. Lars Anderssons E".

I Villberga AI:1, som sträcker sig mellan 1737-1747, är han skriven med familj i Kårsta (nr.2). Fr.o.m. senast 1759 är han dock återigen bosatt i födelsebyn Edsta. Något mer precist flyttår är svårt att finna p.g.a. stora luckor i husförhörs- och mantalslängder. I Edsta kom han sedan att bruka faderns hemman (se db) tills omkring andra hustruns död 1782 (Villberga hfl AI:4 p 83) då han flyttar till Kårsta och mågen rusthållaren Johan Andersson från Härkeberga. (Villberga hfl AI:4 p 90)

db: "Kårsta Johan Hansson född 1699 uti Edsta, fadern war bonden Hans Mats son i Edsta och modern hustru Anna Hansdotter, warit ___ hemma hos sina föräldrar intil des han ingick giftermål med hustru Lisa Larsdotter, med henne haft siu barn, en son och 6 döttrar af hvilka tre döttrar ännu lefwa. Gift sig andra gången med sin jämwäl för detta afledna hustru Karin med hwilken han hade inga barn, har warit lång tid Rusthållare i Kårsta, men sedan på sitt faders hemman i Edsta så länge han förmådde, men nu i sednare åren warit hos sin måg Rusthållaren Johan Andersson i Kårsta. ___ ___ stilla och wacker lefnad. Blef död d. 17 Januarii __ efter middagen(?) af ålderdoms bräcklighet 87 år gammal."

Gift med nästa ana

Barn:
* Stina Johansdotter, född 19 januari 1732, se ana 21.

fmfmm
43 Lisa Larsdotter, död 1741 i Kårsta, Villberga (Uppl).
Far 86 ] [ Mor 87 ] [ Make 42 ] [ Dotter 21 ]

Skriven Elisabeth (AI:1 s.3) och Lisken (AI:1 s.58) i hfl.

Gift med föregående ana


fmmff
44 Abraham Bengtsson, född 1699 (döpt 18 januari 1699) i Ramby, Löt (Uppl).
Far 88 ] [ Mor 89 ] [ Maka 45 ] [ Son 22 ]

Bonde på flertalet ställen i och omkring Trögds härad.

1720,1721 i Kynge, Veckholm (vb, sonen Eriks dopnotis)
1723-1726 i torpet Krogen, Löt sn (mtl) (Wallby krog i fb)
1727-1730 i Eneby, Löt sn - till Villberga sn 1731 (mtl)
1732-1734 i Håra, Villberga. 1735: "skrifven i grahn sochn" (mtl)
1735-1741 i Säterg(?), övergran sn. 1742: "skref i Callmare S" (mtl) 1742[..-..]1756 i Skörby, Kalmar sn. (mtl 1742 samt Kalmar AI:1 (1751-1759) s.37, här f 1697)
1756- i Veckholm

En syster till Abraham, Beata Bengtsdotter, är fadder åt sonen Johan 1725. Bengt Markusson i Löt får 1699 en son vid namn Abraham och 1704 en dotter som döps till Beata.

Gift 9 oktober 1720 i Veckholm (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Anders Abrahamsson, född cirka 1735, se ana 22.

fmmfm
45 Anna Eriksdotter, född 1687 [Kalmar hfl AI:1 (1751-1761) p.37], död 1758 (begravd 11 augusti 1758) i Hedsta, Veckholm (Uppl).
Make 44 ] [ Son 22 ]

Gift 9 oktober 1720 i Veckholm (Uppl) med föregående ana


fmmmf
46 Olof Hansson, död 1742 (begravd 21 april 1742) i Hedsta, Veckholm (Uppl).
Far 92 ] [ Mor 93 ] [ Maka 47 ] [ Dotter 23 ]

Mantalskriven i Hedsta, Veckholm sn. 1735-1742. 1734 troligen identisk med en av de två sönerna i faderns mantalsuppgifter i Edsta, Villberga.

Av bouppteckningen efter Olof (se Trögds häradsrätt boupp F:1 (1737-1759) nr.19 (AD Bild nr.62) framgår det att Johan Hansson i Kårsta och Karl Hansson i Edsta (båda i Villberga sn.) var Olofs bröder. Dessa blir förmyndare till Olofs två barn Karl och Kajsa.

I övrigt framgår det av bouppteckningen att Olof, liksom många andra bönder, ägde en "bränwins panna med hatt och pipor". En musköt med tillhörande(?) utterskinnsmössa fanns också bland lösöret.

Kreaturen på gården räknas också upp. Där var 2 hästar varav en kallades för "Blacken" och den andra "Fierdern", 1 föl (Bläsen), 1 sto (_ånsta), 3 dragoxar, 3 kor, 4 kvigor, 1 kalv, 7 tackor, 2 suggor, 1 galt, 6 (?) grisar samt 4 gäss.

Gift med nästa ana

Barn:
* Kajsa Olofsdotter, född 25 juni 1739, se ana 23.

fmmmm
47 Marina Gerhardsdotter, död 1759 (begravd 25 maj 1759) i Hedsta, Veckholm (Uppl).
Make 46 ] [ Dotter 23 ]

Ursprung okänt. Även skriven Gerdesdotter. (Gert Simonsson d innan 1719 i Hedsta...)

Efter bouppteckningen över maken Olofs egendom 1742 delades ägodelarna mellan barnen. Detta skedde 1743 genom lottning. [Trögds häradsrätt boupp F:1 (1737-1759) nr.20 (AD Bild nr.65)] "Anno 1743 d.1 September blef wij underskref ne kallade af enkian erliga och gudfrucktiga hustru Marina Jeharsdotter i Hesta och Weckholms sochn, at hålla ___ning på henne befinteliga egendom, efter hennes i lifstiden saliga kära man, Bonden ährliga och beskedelig Ohl Hansson, som med döden i hwenom afled d: 1742"

De bägge förmyndarna, barnens farbröder, var närvarande för att se till barnens rätt. "förmyndarna wora närwarande, som är rust- hållaren erlig och beskedelig Jan Hanson i Kårsta och bonden erlig och beskedelig Carl Hansson i Edsta och Wilberga sochn, hwilka i och tog sin pupilers rätt, och på enkians sida war närwarande hennse då warande ___ man, drängen erlig och beskedelig Lars Erson ifrån åkerby och Weckholms sochen"

En auktion hölls sedan på (resterande..) egendom. "Auctions lista på Barnens andelar som dagen derpå följande, till mästbiudande försåldes som war d: 2 September 1743" Köparna var nästan alla från Trögds härad. Barnens styvfar och två farbröder stod för många av köpen. Oxarna och brännvinspannan gick långt över det värderade (utrops)priset. Totalt inbringade auktionen 1033 (), att jämföras med det värderade priset på 765 ().

Gift med föregående ana


mffmf
50 Per Hansson, född enligt åldersuppgift 1690, död 9 maj 1742 (begravd 18 maj 1742) i Gåde, Boglösa (Uppl).
Maka 51 ] [ Dotter 25 ]

Bonde i Gudi by, Boglösa sn. Mantalskriven i byn fr.o.m. 1727 då han tar över Jan Olssons hemman. 1734 är han skriven som sexman. (Ursprung okänt)

En karta (finns tillgänglig på lantmateriet.se) som tillverkades för en ägodelning i byn 1735 berättar att Per hade sin gård i den södra delen (litt. H). Om ägorna skrivs följande: "af hustompten ett åkerstycke till 25 Cappaland detta tillika med följande hemmanet hafwa wäl och sinna tildelts hag- stycken i ordning efter förr omrörda hagar 21.25.28.31.38 och 42 men mäckta ej i brist af skog dem instänga, äro dess utan af intet wärde."

Efter hans död 1742 gjordes bouppteckning över lös och fast egendom (se Trögds Häradsrätt boupp. F:1 (1737-1759) nr.23 (AD Bild nr.72)). Här framgår det att döttrarna Karin (Kajsa) och Kristina (Kerstin) inte, vid detta tillfälle, fick någon ny förmyndare bl.a. eftersom "Sal. Per Hansson på sin sida här å orten inga släcktingar hafwer".

Kreaturen som räknas upp i bouppteckningen (41 st.) var: 3 valacker, 6 kor, 4 dragoxar, 1 stor tjur, 1 liten tjur, 3 kvigor, 2 små kalvar, 6 gamla tackor, 5 lammungar, 2 gamla suggor, 2 galtkultingar, 1 liten galt(?), 1 ett år gammalt föl, 1 sto samt 3 gamla gäss.

Fastigheten beskrivs i bouppteckningen som: "består af 5/8 dels hemmanstal af 7 öres land med tämmelig wälbygda gård...". Totalt uppgick boet till 1604 () där en "Brämwijns panna med hatt och pipor..." a 47 () var bland det dyraste lösöret.

Gift med nästa ana

Barn:
* Kristina Persdotter, född 15 september 1737, se ana 25.

mffmm
51 Kristina Matsdotter, född 23 september 1697 (döpt 26 september 1697) i Åkerby, Vårfrukyrka (Uppl), död 25 mars 1774 (begravd 10 april 1774) i Gåde, Boglösa (Uppl).
Far 102 ] [ Mor 103 ] [ Make 50 ] [ Dotter 25 ]

Anges i hfl vara född 1697 (20/9) i Vårfrukyrka. Hon återfinns också i födelseboken på detta datum (nästan)...

db: "Skatte-Bond. Eric Ols. hustru Christina Matsdotter, född den 20 septemb: 1693. Warit sängliggande i 7 weckor, af gammal bröstsjuka och andtäppa; och började sista sjukdomen med swulnade i höger tån och så foten, ändå __; utwidgade sig ifrån wänstra tån öfver hela kroppen; ändteligen waekades(?) hennes förlossning, och blef död d: 25 Martii 1774,"

Gift med föregående ana


mfmff
52 Mat(tia)s Matsson Wellén, född 1 december 1724 (döpt 6 december 1724) i By, Västerlövsta (Uppl), död 8 januari 1781 (begravd 25 januari 1781) i Västra Vällinge, Litslena (Uppl).
Far 104 ] [ Mor 105 ] [ Maka 53 ] [ Son 26 ]

Bonde, kyrkvärd, nämndeman och från omkring 1771 länsman i Trögds härad. Bosatt i Västra Vällinge, Litslena och Gåde, Boglösa.

Mantalskriven som bonde i V. Vällinge 1747-1777 (1/4 mtl av nr.1). Brukar även 1/4 mtl av ö. Vällinge nr.2 (1759-1780), 1/4 mtl av Åby nr.1 (1766-), Längsfjäll under Skäggesta tillsammans med Mats Andersson i V. Vällinge (1780) samt 5/8 mtl av Gåde nr.8 i Boglösa socken. I Gåde bor fr.o.m 1775 sonen Erik som här tituleras vice länsman. Erik dör dock redan 1777 varpå Mat(tia)s flyttar hit tillsammans med sin övriga familj. Efter hustruns död 1779 tar sonen Mat(tia)s över gården i Gåde och länsman Mat(tia)s Wellén flyttar tillbaka till Litslena.

I mtl titulerad som tolvman 1760-1770 och länsman från 1771.

Återfinns i
Litslena hfl AI:2 (1751-1764) s.55 - V. Vällinge, "Mats Matsson" tillsammans med hustru, barn. två bröder och modern.
AI:3 (1753-1765) s.142f - Dito
AI:4 (1765-1771) s.51 - V. Vällinge, tolvman Mats Matsson, hustru, barn och husfolk.
AI:5 (1772-1778) N.44 - V. Vällinge, länsman Wellén, hustru barn och husfolk.
AI:6 (1779-1785) N.42 - V. Vällinge, länsman Mats Wellén, hustru och husfolk.
Boglösa hfl
AI:2 (1768-1775) s.85 - Gudi, Kronolänsman Matthias Wellén med familj. Noteringar från 1774.
AI:3 (1775-1782) N.90 - Gudi, Länsman Mathias Wellén med familj. Förhör 1778-1779. Hustrun dör i september 1779 men begravs i Litslena dit han nu flyttar ("till Litslen"). Sonen Mats bor kvar i Gudi.

db: "Begrafs Cronolänsman hjerr Matthias Wellen ifrån Wester Wellinge. född i Wester Löfstad år 1724 den 1 Decembris och By gård. fadren war rustha(?) bonden Matts Matson, modren Anna Pärsdotter, gift med hustrun Margareta Eriks dotter 1748, haft med henne 2ne söner och en doter. warit i flera år ledamot i den ____ Trögds härads Rätt. Sedan __ några år länsman i en __sion af samma härad....."

Han lämnade efter sig 3 arvingar; sonen Mattias Wellén, dottern Anna Wellén gift med Johan Johansson i Boglösa by samt sonsonen Johan Erik Wellén.

Att han varit länsman märks i lösöret. Här fanns flera böcker vid sidan av bibel och psalmbok, t.ex. Svea rikes lag och en bok med förordningar och riksdagsbeslut. Vid sidan av bokhyllan var också klädgarderoben något större än hos normalbonden. Här fanns inte mindre än 19 skjortor, 1 silkesnäsduk och silkesstrumpor, 1 blå pälskappa, mössor i utter- och mårdskin m.m.

De upptagna fastigheterna var 5/8 mantal kronoskattejord i Gådi, Boglösa och 1/4 mantal kronoskattejord i V. Vällinge, Litslena, värderade till 333 Rd specie [Trögds häradsrätt bou F:5 (1780-1784) nr.47].

Gift omkring 1748 med nästa ana [db]

Barn:
* Mat(tia)s Mat(tia)sson Wellén, döpt 6 augusti 1758, se ana 26.

mfmfm
53 Margareta Eriksdotter, född 1719 (döpt 6 december 1719) i Ullstämma, Litslena (Uppl), död 18 september 1779 (begravd 23 september 1779) i Västra Vällinge, Litslena (Uppl).
Far 106 ] [ Mor 107 ] [ Make 52 ] [ Son 26 ]

db: "Begrafs Crono Länsmans herr Matts Wellens hustru Margareta Wellen ifrån Wellinge. Född i Lits lena och Ullstämma 1719, fadern Skatte bonden Erik Ersson. Modern hustrun Kaijsa Ers dotter. Gift 1749, haft 3ne barn, 2ne söneroch en dotter död den 13 ejusdem af magsiuka och bröst wärk. lefwat 60 år."

Bou, Trögds häradsrätt F:4a nr 316
"År 1779 d 13 October och följande dagar, förrätta- dess efter begiäran Laga boupteckning hos krono länsmannen wälachtad herr Mathias Wellén efter dess afledna maka madame Margareta Ericsdotter Wellén som död blifwit den sep tember förleden och efter sig lämnadt mannen kronolänsman Matthias Wellen, en myndig son Matthias Wellén och en dotter Anna Wellén gift med dannemannen Johan Johansson i Boglösa by samt en soneson Johan Eric Wellén omyndig.."

I boet fanns många ting, bl.a. guldringar, silverbägare, bordsporslin, gardiner och en gul släde med bjällror. På gården(arna) fanns också mycket djur. Här fanns 5 hästar, 1 sto, 2 par oxar, 1 tjur, 7 stutar varav 4 mindre, 7 kor, 3 kvigor, 12 gamla tackor, 1 ung tacka, 4 galtar, 2 kultingar, 4 grisar och 6 gäss. Hästarna är skrivna med namn, de hette: Svarten, Blåssen, Västgöten, Klåckaren och Spögubben.

Gift 1748 med föregående ana


mfmmf
54 Erik Larsson, född 19 februari 1724 (döpt 21 februari 1724) i Boglösa by, Boglösa (Uppl), död 4 mars 1795 (begravd 9 mars 1795) i Boglösa by, Boglösa (Uppl).
Far 108 ] [ Mor 109 ] [ Maka 55 ] [ Dotter 27 ]

Skattebonde i Boglösa by, Boglösa sn.
Återfinns i Boglösa hfl
AI:1 (1750-1767) s. 8, 18, 29, 35, 46, 58, 66
AI:2 (1768-1775) f. 48 - Boglösa by "frälse skatte 1/3 mtl", f.1724 i Boglösa, hu f.1727 i Tillinge
AI:3 (1775-1782) f. 62 - 1/3 mtl skatte, dito
AI:4 (1782-1788) f. 78 - Dito
AI:5 (1789-1803) f. 58 - "njuter fördel" död 1795, hu död 1792

db: "Skatte Bonden Eric Lars- son född i Boglösa by 1724, död af ålderdoms- bräcklighet och blef begraf 9/3 70 (år)"

boupp: Trögds häradsrätt F:8 nr.47 "år 1775 den 20 martii woro under skrefne kallade att hålla laga bouptekning efter afl skatte bonden Eric Larson i Boglösa by och socken, som med döden af gik den 4de i samma månad och efter sig lemnat 3 söner och en dotter alla myndiga dock förmantes sönerna Eric Ersson och Johan Ersson..."

Gift 14 oktober 1753 i Boglösa (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Anna Eriksdotter, född 22 maj 1757, se ana 27.

mfmmm
55 Karin Larsdotter, född 24 januari 1727 (döpt 25 januari 1727) i Svirsta, Tillinge (Uppl), död 12 april 1792 (begravd 24 april 1792) i Boglösa by, Boglösa (Uppl).
Far 110 ] [ Mor 111 ] [ Make 54 ] [ Dotter 27 ]

Gift från Gudi till Boglösa by.

db: "Eric Larssons hustru Cajsa Larsdotter f.1727 25/1 i Tillinge. Fadr Lars Jansson i Gådi. Gift 1753 haft 6 barn, 3 söner och 1 dotter lefva haft god hälsa utohm(?) ___ bröst __ i håll och styngn och bergrafs 24/4 65 (år) 2 (månader) 20 (dagar)"

Gift 14 oktober 1753 i Boglösa (Uppl) med föregående ana


mmfff
56 Mats Henriksson, född ca 1710 i Korpo, Västra Finlands län, Finland, död 9 juni 1781 (begravd 10 juni 1781) i Frösunda, Kalmar (Uppl).
Maka 57 ] [ Son 28 ]

Bonde i Fänsberga, Kulla sn till 1755, därefter i Skörby 1756-1764 och i Frösunda från 1764 till sin död. De två sistnämnda i Kalmar sn (Uppl).

Återfinns i Kulla hfl AI:1b, s. 107
AI:2, s. 6, 48, 94 (född i "Kårpo" 1713), 103, 114, 124, 149, 160
Kalmar hfl AI:2 , s. 79, 103
Noteringen i Kulla AI:2 s.94 är den tidigaste med födelseort.

db: Bonden Matts Henricsson. Född på Åland 1710. Blef förledet år i September månad lågrörd i hela wänstra sidan, hwaraf han sedan ständigt låg til sängs Begrafs 10/6"

Bouppteckning återfinns i Håbo häradsrätt FI:4 (nr.29).
"1781 d 11 Junii hölls Bouptecknig efter af- ledna Bonden Matts Hindricsson i Frösunda och Kalmar Sochn, som död blifwit d 1 Dito, och efter sig lämnat fyra myndiga söner som är narwa- rande undandtagandes sonen Johan Mattsson, hwilkens ratt de när waran de bewakade och en dåtter gift med Bonden Matts Andersson nar warran de, och en dåtter son(?) Jan Hansson 19 år gl: hwilkens rett dess förmyndare och moder broder Bonden Hindric Mattsson bewakade och upgafs egendomen af sonen Matts Mattsson som fölier."

I det angivna lösöret fanns bl.a. en brännvinspanna samt en vintermössa i utterskin. Under rubriken gäld och skuld fanns bl.a. obetald malt och humle noterat. Kreaturen på gården blev inte upptaget, troligen för att de togs upp i hustruns bouppteckning som för- rättades 5 år tidigare.

Gift 30 november 1735 i Kulla (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Henrik Matsson, född 1741, se ana 28.

mmffm
57 Birgitta Olofsdotter, född 1713 (döpt 28 april 1713) i Fänsberga, Kulla (Uppl), död 20 oktober 1776 (begravd 10 november 1776) i Frösunda, Kalmar (Uppl).
Far 114 ] [ Mor 115 ] [ Make 56 ] [ Son 28 ]

Född och uppväxt i byn Fänsberga i Kulla sn. Gift med drängen på gården 1735. De bodde kvar i byn tills 1756 då de flyttade till Skörby i Kalmar sn. Hon dog i Frösunda i samma socken 1776.

db: "Bonden Matts Henricssons hustru Birgitta Olofsdotter. Född i Kulla sochn d.4 Maji 1713. Död af en swår frossa och annan okänd feber. Begrafs d.10 November"

Boupp: Håbo häradsrätt FI:3 nr.97.
På gården i Frösunda fanns 5 hästar(varav ett föl), 5 oxar, 1 tjur, 1 stut, 4 kor, 1 kviga, 1 kalv, 5 gamla och 6 unga svin samt 9 gamla får.

Gift 30 november 1735 i Kulla (Uppl) med föregående ana


mmmff
60 Anders Andersson, född 1701 i Veckholm (Uppl) [Hacksta hfl AI:2 (1761-1768) p.14], död 15 augusti 1765 (begravd 1 september 1765) i Leråker, Hacksta (Uppl).
Far 120 ] [ Maka 61 ] [ Son 30 ]

Torpare på Unsta ägor, Hacksta sn. Mantalskriven som torpare på Unsta ägor 1732-1742 (lucka i mtl efter 1742). Dessförinnan hade en möjlig svåger, Olof Håkansson, brukat torpet. (Olof dog 1729, se Hacksta C:1 p 144r)

Återfinns i Hacksta hfl AI:1 (1738-1765)
tidigare del s.10 - Torpare i Fiskartorp. Här även förutom hu Kerstin Håkansdotter också brodern Mats och svärmodern Sara Nilsdotter (död).
senare del s.94 - Torpare i Leråker på Unsta ägor. Född 1701.

Gift 20 oktober 1728 i Veckholm (Uppl) med nästa ana


Barn:
* Erik Andersson, född 9 augusti 1734, se ana 30.

mmmfm
61 Kerstin Håkansdotter, född 1707 i Veckholm (Uppl) [Hacksta hfl AI:2 (1761-1768) p.14], död 20 februari 1768 (begravd 28 februari 1768) i Leråker, Hacksta (Uppl).
Mor 123 ] [ Make 60 ] [ Son 30 ]

Gift 20 oktober 1728 i Veckholm (Uppl) med föregående ana


mmmmf
62 Anders Andersson Hagman.
Maka 63 ] [ Dotter 31 ]

Soldat nr.145 i Lagunda kompani.

Gift med nästa ana

Barn:
* Lena Andersdotter, född 10 september 1734, se ana 31.

mmmmm
63 Lena NN.
Make 62 ] [ Dotter 31 ]

Gift med föregående ana


Generation VI

ffffff
64 Anders Hammarström.
Maka 65 ] [ Son 32 ]

Ryttare för kaptenen Anders Printz i Hacksta, nr. 50 i Majorens kompani, Livregementet till Häst.

Återfinns i GMR 1692-1696. Enligt GMR 1694 antagen 1691. I nästa GMR som upprättades 1704 är en annan ryttare skriven på samma nummer (Knut Hammarström).

Gift 11 oktober 1691 i Veckholm (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Johan Andersson Alm, född 1693, se ana 32.

fffffm
65 Marina NN.
Make 64 ] [ Son 32 ]

Gift 11 oktober 1691 i Veckholm (Uppl) med föregående ana


ffffmf
66 Staffan Matsson, död cirka 1718 i Säby, Veckholm (Uppl).
Maka 67 ] [ Dotter 33 ]

Bosatt i Säby, Veckholm. Mantalskriven här som bonde från 1701 då han tar över efter svärfadern Pål Larsson till 1718. 1719 är hustrun skriven som änka. 1720: "Sal. Staff. Mattz E" "gl. och afsatt".

Gift med nästa ana

Barn:
* Elisabeth Staffansdotter, född 31 oktober 1700, se ana 33.

ffffmm
67 Anna Pålsdotter, född 1678 (döpt 24 augusti 1678) i Nyckelöga, Grysta, Veckholm (Uppl).
Far 134 ] [ Mor 135 ] [ Make 66 ] [ Dotter 33 ]

Upptagen i mtl under Säby t.o.m. 1720.

Gift med föregående ana


ffmfff
72 Per Persson Norström, född 31 mars 1696 (döpt 5 april 1696) i Brovallen, Folkärna (Dala), död 18 april 1749 (begravd 23 april 1749) i Skolsta, Litslena (Uppl).
Far 144 ] [ Mor 145 ] [ Maka 73 ] [ Son 36 ]

Soldat för Hallarby rote, nr.109 i Lagunda kompani och Upplands regemente. Antagen 1712. Avskedad 1729.

GMR 1714:"antagen i Junij 1712, föd i Bergslagen, 20 åhr gl. gift"
1718:"Uthtagen till fourier skytt i febr: 1718"
1719: "Johan Anderson Lindqwist död i Åmål d.30 Dec: 1718. Istället hittat d.21 Aprill 1719 3 fouries(?) skyttar(?) som ifrån thena rote tagen war." Per Persson Norström 23 år tjänat 7 år Västm. skomakare gift
1720, 1721: Inget nytt
1723: " Wärjebalian af; ___ som wid mönstringen"
1725, 1726: Inget nytt
1728: "medelmåttig; siuk i foten; har ____man"
1729: Ingen anteckning om skjukdom i fot.
1736: "Pähr Pärsson Norström har åkerbruk, och efter Gene ral munster herrans __ och(?) d. septembr 1729 stält för sig til widare approbation d.6 September 1731 Johan Johansson Ekelund"

db: "Begrafs Petter Norström i Skohlsta; född år 1696 uti Folk tjärna sochn och Browalla. Fadern war för detta Adjutanten wid ett obeständigt(?) Regemänte Peter Norström, modern hustru Marina Andersdotter. När föräldrarna sedermera flytta hit til sochnen fölgda han med, och sedan gaf sig här städes til soldat under Uplands infanterie, och någon tid derefter gifta sig med sin förra hustru Maria Hansdotter, under sama ächtenskap aflat 2 söner och 3 döttrar af hwilcka en son och dotter lefwa, någon tide efter den förra, begaf hans sig andra gången i ächtenskap med sin i sorgen qwar lemnade maka hustru Elisabeth Andersdotter, med hwilken han aflad 3ne barn 2 dottrar och en son, bland hwilka allenast en dotter lefwer. Hans siukdom bestod med swulnad i fötterna och af__ biuk, så at han eij längre kunde uthärda än til d: 18 Apr: lefwat 53 år och 14 dagar."

Gift 7 mars 1714 i Litslena (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Per Persson, född 1721, se ana 36.

ffmffm
73 Maria Hansdotter, död 1721 (begravd 12 november 1721) i Litslena (Uppl).
Far 146 ] [ Mor 147 ] [ Make 72 ] [ Son 36 ]

db: "d 12 Nov: begrafs Såldatens Pet. Norströms hustru Maria"

Gift 7 mars 1714 i Litslena (Uppl) med föregående ana


ffmfmf
74 Anders Olofsson, död efter 1747.
Far 148 ] [ Mor 149 ] [ Maka 75 ] [ Dotter 37 ]

Bosatt i Östra Vällinge, Litslena. Mantalskriven här som bonde från 1710, då han tar över hemmanet efter fadern, till 1748.

Återfinns tillsammans med hustru Karin, döttrarna Karin och Kristina i Vällinge i Litslena hfl AI:1 (1719-1752) f 27v.

Gift 21 oktober 1707 i Litslena (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Kristina Andersdotter, född 20 september 1720, se ana 37.

ffmfmm
75 Karin Jansdotter, född 1687 i Tibble, Litslena (Uppl) [db], död 1 november 1747 i Östra Vällinge, Litslena (Uppl).
Far 150 ] [ Mor 151 ] [ Make 74 ] [ Dotter 37 ]

"dottren gift till Wällinge" (faderns mtl i Tibble 1707)

db "d.22 Nov. begrafs Anders Olofssons i Waellinge by hustru Karin Jansdotter. Föddes här i Tibble by år 1687. Fadern war bonde i Tible Johan Anderson modern hustru Anna Andersdoter. Hemma tils hon blef gift til Waellinge med sin nu sörjande man Anders Olson. Lefwat med honom i 40 år. Haft tilsammans 6 barn. 2 gåssar. 4 flickor 3 flickor lefwa, gåssarna döda. Siukdomen war bröstsiukan och håll. Lefwat 60 år med godt ___. Dog d. 1 Novembr."

Gift 21 oktober 1707 i Litslena (Uppl) med föregående ana


ffmmff
76 Anders Andersson, död 1724 (begravd 25 maj 1724) i Boglösa by, Boglösa (Uppl).
Far 152 ] [ Mor 153 ] [ Maka 77 ] [ Son 38 ]

Mantalskriven i Boglösa by, Boglösa 1704-1724. Tar över efter modern, Anders Larssons änka. (Sexman 1708-1709 och 1724.)

Gift med nästa ana

Barn:
* Karl Andersson, född 8 april 1714, se ana 38.

ffmmfm
77 Anna NN.
Make 76 ] [ Son 38 ]

"Sahlig And Andersons E" 1726-1735 (mtl Boglösa by)

Gift med föregående ana


ffmmmf
78 Johan Matsson Giers, född enligt åldersuppgift 1683 i Torsvi (Uppl) [GMR], död 30 maj 1756 (begravd 1756) i Kärrby, Boglösa (Uppl).
Maka 79 ] [ Dotter 39 ]

Soldat nr.29 i Överstelöjtnantens kompani och Upplands regemente. Antagen 1709. Avskedad 1725.

GMR 1710: "Barnfödd i Uppland och Torswijk sochn antagen till [Torsvi sn vid Veckholm] solldat uti Novem; månad 1709 är 26 åhr gammal" Det finns även en notering om det som förlorats på marchen till Helsingborg.
1711:"Commenderad till flåttan"
1714:"kan läsa i book"
1715: Inget nytt
1718: "karlen för___ s___ till tråsdräng"
1719: "Wåhlhammars Rote. Johan Mattsson Girs satt till trotsdräng wid sidsta General mönstring, i dess ställe ___ tillsatt d.14 Septbr 1718 Johan Johansson Wåhlström, som sedermera transporterades till no 76 och efter ordre hit återstäldt tråtsdrängen Johan Mattsson Girs"
1720,1721: Inget nytt
1723: "Karlen mycket liten"
1725: "gammall, ondt i ögonen, utjom des swag(?) karl och liten får afskied"

I 1727 år mantalslängd för Kungs-Husby sn har han noteringen "skrif. för ett heman i Boglösa sochen" I 1728 års mantalslängd för Boglösa sn återfinns Jan Matsson under Kärrby. Dottern Maria anges komma från just Kärrby när hon gifter sig 1745.

Upptagen under Kärrby Boglösa AI:1 (1750-1767) t.o.m. 1755. 1750-1751 (f.4v) På Kärrby ägor. Född i Torsvi 1674. 1752 (f.16v) På Kärrby ägor. 70 år, född i Torsvi. Kom till församlingen 1724. 1753 (f.27v) På Kärrby ägor. 71 år, född i Torsvi. 1754 (f.38r) Skriven hos mågen Lovis Lovisson med familj. 74 år, född i Husby. 1755 (f.48r) Skriven hos mågen Lovis Lovisson med familj. 75 år, född i Husby.

db: "Kiärby d 30 Mai afsomnåde Jan Mattson 76 år gamal siuk domen war hetsig feber ock alderdom ock på slutett brostwärk"

Gift med nästa ana

Barn:
* Maria Johansdotter, född 1721, se ana 39.

ffmmmm
79 Anna Simonsdotter, född enligt åldersuppgift 1679, död 21 maj 1751 (begravd 1751) i Kärrby, Boglösa (Uppl).
Make 78 ] [ Dotter 39 ]

Andersdotter i dotterns dödsnotis. Två olika eller felskrivning?

db: "Kiärby d. 21 Maj blef Johan Matsons hust: Anna Simons dottr död af moder passion och bröstwärk 72 åhr gl. och 15 dagr"

Gift med föregående ana


fmffff
80 Erik Eriksson.
Son 40 ]

Bosatt i Härkeberga by. Mantalskriven här som bonde t.o.m. 1706 då han överlåter hemmanet, ena hälften till sin svåger och den andra hälften till sin son.

Barn utan känd moder:
* Anders Eriksson, se ana 40.

fmfmff
84 Hans Matsson, död efter 1741 i Edsta, Villberga (Uppl).
Far 168 ] [ Maka 85 ] [ Son 42 ]

Bonde och kyrkvärd i Edsta, Villberga. Mantalskriven som bonde på samma ställe från 1698 då han som ogift tar över hemmanet efter fadern, till omkring 1740 då han överlåter detsamma till sonen Karl [1701: "Swärmodren är gl: och födas af mågen"]

I jordeböckerna återfinns han under ett skattehemman i Edsta fr.o.m. 1700. 1696 är på samma hemman fadern Mats Jansson och Anders Matsson skrivna.

Återfinns i Villberga hfl AI:1 (1737-1747)
(1737-1738) s.29 - Edsta - hu Margareta, sonen Karl med fam samt husfolk.
(1739-1740) s.60 - Edsta (nr.4) - med hu hos sonen Karl med familj.
(1741) s.72 - Dito (1742-1743) s.105 - ej upptagen

Gift cirka 1698 med nästa ana (mtl)

Barn:
* Olof Hansson, se ana 46.

* Johan Hansson, född 1699, se ana 42.

fmfmfm
85 Anna Hansdotter.
Make 84 ] [ Son 42 ]

Gift cirka 1698 med föregående ana


fmfmmf
86 Lars Andersson, död cirka 1728 i Kårsta, Villberga (Uppl).
Maka 87 ] [ Dotter 43 ]

Bosatt i Kårsta, Villberga. Mantalskriven här som bonde -1696-1728 (sexman 1700-1701, tolvman 1725-1728). 1729 är "Lars Andersons E" skriven här. Hon har enligt notering i marginalen "afsagt hemans bruket till mågen (Jan Jansson från Åkerby, Veckholm), dock brukar fördess och vägnar rustningen(..?)".

Upptagen i en geometrisk avmätning från 1693 som brukare av ett skatterusthåll om 12 öresland i Kårsta (Kårsta nr3) [Historiska kartor, lantmateriet.se].

Gift med nästa ana

Barn:
* Lisa Larsdotter, se ana 43.

fmfmmm
87 Marita NN, död ca 1736 i Kårsta, Villberga (Uppl).
Make 86 ] [ Dotter 43 ]

Upptagen i mtl som Lars Anderssons änka i Kårsta 1729-1734. Från 1735 är hon skriven som svärmodern Marita till mågen Jan Hansson. Hon är dock inte upptagen i Villberga AI:1 som börjar 1737.

Gift med föregående ana


fmmfff
88 Bengt Markusson.
Maka 89 ] [ Son 44 ]

Mantalskriven under Ramby i Löt socken från 1699 då han är skriven som måg till Petter Törnes änka, till 1706 då han "skrifs för Torpare _ Fånöö gård, på up(by) ägor boendes". På Uppeby torp, Uppeby ägor i Hacksta återfinns samma år Bengt Markusson med hustru. Han har ersatt Jan Andersson som istället blir tegelslagare på Fånöö.

1710 står det i mantalslängdens marginal att han "gif:t sigh till Comfordie Båtzman". Var barnen blir av är oklart.

Gift med nästa ana

Barn:
* Abraham Bengtsson, född 1699, se ana 44.

fmmffm
89 Annika? Pettersdotter.
Far 178 ] [ Mor 179 ] [ Make 88 ] [ Son 44 ]

Upptagen i mtl t.o.m. 1707.

Gift med föregående ana


fmmmff
92 Hans Matsson = 84
Far 184 ] [ Maka 93 ] [ Son 46 ]

fmmmfm
93 Anna Hansdotter = 85
Make 92 ] [ Son 46 ]

mffmmf
102 Mats Matsson.
Maka 103 ] [ Dotter 51 ]

Gift med nästa ana

Barn:
* Kristina Matsdotter, född 23 september 1697, se ana 51.

mffmmm
103 Kerstin Andersdotter.
Make 102 ] [ Dotter 51 ]

Gift med föregående ana


mfmfff
104 Mats Matsson, född cirka 1700 i Skälby, Veckholm (Uppl), död 21 december 1741 (begravd 3 januari 1742) i Västra Vällinge, Litslena (Uppl).
Maka 105 ] [ Son 52 ]

Mantalskriven i Långarnö, Villberga från 1726 till 1729 då han har noteringen "skrifn i Litlena" i marginalen (sexman 1727-1728). Därefter, från 1729, skriven i Västra Vällinge i Litslena.

Återfinns i
Västerlövsta hfl AI:1 (1698-1754) s.238 - By, måg bosatt med hustru och svärföräldrar med familj.
Litslena hfl AI:1 (1719-1752) f.28v - V. Vällinge, "Mats Matsson fr Willberga" tillsammans med hustru, piga, sonen Mats och dottern Karin.

db: "Begrafs Bonden Mats Matsson i Wällinge född år 1700 uti Skälby och Weckholms Sn fadren Bonden Matz Thomsson modren Karin Johans dotter. Hema hos föräldrarna 19 år. Tient i Weckholms präst-gård 2 år i By och Löfsta Sn 2år. Gift med sin hustru Ana Mats dotter 18 år, 3 söner, 2 döttrar alla änu i lifwet. War bon de i Långarnö och Willberga Sn 4 år, här i Wällinge 14 år. Siuknade d 10 Decemb och håll och sting samt huf- wudwerk. dödde d 21 Dito. Lefde 41 år, 3 månader."

Gift 6 oktober 1723 i Västerlövsta (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Mat(tia)s Matsson Wellén, född 1 december 1724, se ana 52.

mfmffm
105 Anna Matsdotter, född 22 juli 1699 i By, Västerlövsta (Uppl), död 27 september 1763 (begravd 16 oktober 1763) i Västra Vällinge, Litslena (Uppl).
Far 210 ] [ Mor 211 ] [ Make 104 ] [ Son 52 ]

I Västerlövsta fb C:1 (f.50v, alt s.102) återfinns en Annika som överensstämmer med db nedan, bortsett från moderns patronymikon som här är Olofsdotter. Dock har hon noteringen "Mort" bredvid sitt namn.

db: "Begrafs afledna Matts Mattssons i Wästra Wällinga enka hustru Anna Matsdotter, född i By och Löfsta sochn d 22 Julii 1699. Fadren Bonden Matts Pehrsson, modren hustru Anna Matts dotter. War hos föräldrarna 25 år Gift med sin man 18 år afladt och födt 3ne söner 2 döttrar, som nu lefwa, enka 21 3/4 dels år dödde af hufwud och bröstwärk d 27 sept: lefwat 64 år och 2 månader 5 dagar."

Gift 6 oktober 1723 i Västerlövsta (Uppl) med föregående ana


mfmfmf
106 Erik Eriksson, född 1689 i Litslena (Uppl), död 21 april 1771 (begravd 5 maj 1771) i Ullstämma, Litslena (Uppl).
Far 212 ] [ Mor 213 ] [ Maka 107 ] [ Dotter 53 ]

Bonde i Ullstämma, Litslena. [AI:1 (1719-1752) f.4v]

db: "Begrafs Bonden Eric Ersson i Ullstämma född i församlingen år 1688 Gift 1718 med Eric Ande(rsson) i Sneby dotter Carin Ersdotter, med hwilken han sammanlefde uti 40 år och blifwit under samma tid wälsignad med 3 barn 2ne söner och 1 dotter, af hka en son långt för__ blifwit genom döden afgången. Dödde af ålderdoms bräcklighet d: 21 aprill. gammal 83 år."

Gift 23 november 1718 i Litslena (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Margareta Eriksdotter, född 1719, se ana 53.

mfmfmm
107 Karin Eriksdotter, född 10 januari 1699 (döpt 13 januari 1699) i Västra Vällinge, Litslena (Uppl), död 21 november 1758 (begravd 3 december 1758) i Ullstämma, Litslena (Uppl).
Far 214 ] [ Mor 215 ] [ Make 106 ] [ Dotter 53 ]

Heter "Kajsa" i dotterns dödsnotis, annars skriven "Karin".

db: "Begrafs gl. Eric Erssons i Ulfstäma hustru Karin Ersdot(ter) född i Wäster Wällinga år 1699 d.10 Januari. Fadern Bonden Eric Anderson, modern hustru Karin Hansdotter. Wigdes med sin efterlåtna man d.23 Nov. 1718. Lefwat til saman 40 år aflat och födt 3ne barn 2 söner 1 dotter 1 son död. Blef rörd af slag d.25 ___ Januarii dödde af slag d.21 Nov. lefwat 59 år."

Gift 23 november 1718 i Litslena (Uppl) med föregående ana


mfmmff
108 Lars Larsson, död omkring 1746.
Maka 109 ] [ Son 54 ]

Mantalskriven som bonde i Boglösa by nr.7 (1/3 mtl), Boglösa socken 1723-1746. Från 1747 "Lars Lars E". D.v.s. död omkring 1746. Dock ej återfunnen i db. (Sexman 1734)

1721-04-12 gifter sig Lars Larsson från Gåde, Boglösa med Anna Johansdotter från Kroby, Vallby (Vallby C:1 opag.). Familjen är mantalskriven i Kroby 1721-1723. 1723 står i marginalen "skrifz i Boglösa sochen".

Gift med nästa ana

Barn:
* Erik Larsson, född 19 februari 1724, se ana 54.

mfmmfm
109 Anna NN, född 1683 i Boglösa (Uppl) [Boglösa hfl AI:1 (1750-1767) p.8 (1750)], död 15 juni 1756 i Boglösa by, Boglösa (Uppl).
Make 108 ] [ Son 54 ]

db: "d.15 juni afsomnade Lars Lars änka 63 gamal siukdomen war swår Brostwerk"

Gift med föregående ana


mfmmmf
110 Lars Jansson, född 1 december 1701 (döpt 3 december 1701) i Vela, Tillinge (Uppl), död 12 mars 1787 (begravd 22 mars 1787) i Gåde, Boglösa (Uppl).
Far 220 ] [ Mor 221 ] [ Maka 111 ] [ Dotter 55 ]

Bonde, fjärdingsman, nämndeman och riksdagsman i Gudi by i Boglösa socken.

Ursprungligen kom han från Vela i Tillinge socken [vb]. Mantalskriven här från 1720 då han tar över efter modern, till 1723 då han "skrifz i Swijrsta". Brodern Per tar över i Vela. I Svirsta är han mantalskriven från 1723, då han blir måg i byn, till omkring 1727 då han tillsammans med familjen flyttar till Boglösa. I 1727 års mantalslängd för Tillinge har han nämligen i marginalen anteckningen "Skrif. i Boglösa Sochen". I Boglösa återfinns han sedan i mtl från 1727 under byn Gudi (Gåde).

1735 gjordes en ägodelning i Gudi by i Boglösa socken. På kartan, som finns tillgänglig på lantmateriet.se, under litt. C kan man hitta Lars Janssons gård. Till gården hörde: "åker af hustomten till 11 cappar."samt "en beteshage med _ämmeligt godt bete och ung wideskog uti"

Vid 1773 års storskifte bor Lars fortfarande på gården som nu länsman Wellén äger. Wellén var svärfar till Lars dotterdotter Anna Eriksdotter. I dessa handlingar går det att läsa följande om Gudi(Gåde) by: "Till nesta kiöpstad som är Enekiöping är häri från Stor Häradsvägen om Boglösa kyrcka 1 mil. Hemmansåboerne hafva ej något annat närings fång än åkerbruket; måste ifrån andra orter sig förskaffa, både tim mer, giärdsell, stör och wedbrand".

Förutom att ta hand om åkerbruket hade Lars en del förtroendeuppdrag. I hustruns dödsnotis från 1757 är han t.ex. nämnd som nämdeman och i Boglösa AI:3 (1775-1782) s.89 är han skriven som "Forna Riksdagsman". Enligt Ludvig Mårtensson (1937) (Förteckning över Bondeståndets Ledamöter vid Riksdagarna 1710-1800) representerade han Trögds härad för bondeståndet i 1746-1747 års riksdag samt Trögds och Åsunda härader i 1751-1752 års riksdag.

db: "Gl: Nämde och fardingsman- nen Lars Jansson född 1701 i Tillinge: Sängliggande någon tid och blef död d: 12 Martii samt begrafwen 22/3 86 (år)"

Gift 31 januari 1723 i Tillinge (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Karin Larsdotter, född 24 januari 1727, se ana 55.

mfmmmm
111 Kerstin Olofsdotter, född 26 maj 1704 i Svirsta, Tillinge (Uppl), död 17 augusti 1757 i Gåde, Boglösa (Uppl).
Far 222 ] [ Mor 223 ] [ Make 110 ] [ Dotter 55 ]

db: "d 17 Augu afsomnade nämde manens Lars Jans hustru 53 ar gamal"

Gift 31 januari 1723 i Tillinge (Uppl) med föregående ana


mmffmf
114 Olof Andersson Brunnberg, född enligt åldersuppgift 1687 i Hjälsta (Uppl), död 1736 (begravd 21 december 1736) i Fänsberga, Kulla (Uppl).
Maka 115 ] [ Dotter 57 ]

Ryttare för Brunna rote i Kulla sn, nr 99 i Majorens kompani och Livregementet till häst.

Återfinns i GMR 1713: "födh i Uplandh och Gielsta Sn 26 åhr gammal.."
1714: "född i Uppland och Giälsta sn 27 åhr gl lagd 1709. Är gift. Hästen mörck brun med stiern en fram och en baak foot hwit 10 åhr gammal."
1716: 28 år gl, tjänat i 7 år, född i Uppland. Mörkbrun vallack med stjärna fram och bak, 10 år gl. "hästen håller intet måhstet(?) Casseras"
1719: 32 år gl, tjänat i 9 år, född i Uppland. Brun häst utan teckn(?), 11 år gl.
1720: Brun häst, 12 år gl. 1722: Brun häst, 14 år gl.
1727: Hästen död 22/5 1723. Istället 7-årig brun vallack tillsatt 5/10 1727.
1736: "Ryttarens beskaffenhet" "född i Upland, hielsta sochn, gift, 49 åhr gl. tient 26 åhr" "hästens beskaffenhet" "Brun wallck utan teckn(?) 15 åhr gl" "annotationer" "Siuk hemma på rusthållet, har bråck, får afskied, på rusthållarens begiäran."

Återfinns i Kulla hfl AI:1a (1695-1715)
(1711-1712) s.152 - Brunna, Ryttare Brunberg
(1713-1714) s.154 - Fänsberga, Brunberg, hu Lisbeth.
AI:1b (1717-1736) (1717-1733) s.63 - Fänsberga - Olof Brunberg, hu Margareta, dottern Birgitta och gåssen Bengt.
(1734-1736) s.107 - Dito - Olof Andersson död, hu Margareta, dottern Birgitta, drängen Mats samt gåssarna Johan och Olof.

Gift 15 april 1712 i Kulla (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Birgitta Olofsdotter, född 1713, se ana 57.

mmffmm
115 Lisbeth Bengtsdotter, död cirka 1719.
Make 114 ] [ Dotter 57 ]

Gift 15 april 1712 i Kulla (Uppl) med föregående ana


mmmfff
120 Anders NN.
Son 60 ]


Barn utan känd moder:
* Anders Andersson, född 1701, se ana 60.

mmmfmm
123 Sara Nilsdotter.
Dotter 61 ]


Barn utan känd fader:
* Kerstin Håkansdotter, född 1707, se ana 61.

Generation VII

ffffmmf
134 Pål Larsson, död cirka 1700 i Säby, Veckholm (Uppl).
Maka 135 ] [ Dotter 67 ]

Mantalskriven på torpet Nyckelöga (under Grysta) 1677-1680 (lucka mellan 1680-1696) I en katecheslängd från 1693-1694 är Påvel(Pål) skriven tillsammans med familjen i Grystas grannby Säby. I mtl är han sedan skriven i Säby till 1700. 1701 anges han vara död och hustrun Anna bor åter på torpet Nyckelöga. Mågen Staffan Matsson tar över hemmanet i Säby.

Gift 2 augusti 1674 i Veckholm (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Anna Pålsdotter, född 1678, se ana 67.

ffffmmm
135 Anna NN.
Make 134 ] [ Dotter 67 ]

Gift 2 augusti 1674 i Veckholm (Uppl) med föregående ana


ffmffff
144 Per Jönsson Norström, född cirka 1655 i Hedemora (Dala), död 6 januari 1737 (begravd 16 januari 1737) i Tyresta torp, Litslena (Uppl).
Far 288 ] [ Mor 289 ] [ Maka 145 ] [ Son 72 ]

Folkärna hfl AI:1 (1673-1710) s.237 "Petter Jönsson ifrån sochnen rest", oklart vilket år.

I 1706 års mantalslängd för Brovallen i Folkärna står det i marginalen vid Per Jönssons namn att han "tigger". I 1707 års längd är ingen i familjen upptagen och det är antagligen nu de beger sig mot Uppland. Kanske bestämmer de sig att bosätta sig i Litslena efter herrarbete i trakten?

Återfinns i Litslena hfl AI:1 (1719-1752) f.79v under Hallarby torp "Skomakaren Pär Jönsson dödde d 6 Januarii 1737 hustrun Maria dödde d 2 Dec begrofs d 12 Dito 1742"

db: "Begrafs skomakaren Per Jönsson Norström i Tyresta torp. Född år 1655 i Hedemora stad. Fadern Borgaren Jöns Persson, modern Helena Simonsdotter. Hema hos föräldrarna 20 år. Skrifwen hos Brukspatron Olof Christiernson 4 år. Munsterskrifware af öf werste Modens obeständiga regemente 18 år. Avancerade genom åtskillige tienster tils han blef Adjutant. Efter afskied från Rege mentet informerat barn i Browallen och Fålkärna sochn, hwart han gifte sig med Maria Andersdotter, aflad 3 söner, en lefwa. Et år enkling. år 1715 gifte sig andra gången med Maria Hindrichsdotter, lefwa med hene 22 år, utan barn. under sama ächtenskap mästandels(?) wistandes här i försam lingen. Dödde af hufwud och bröstwerk d.6 Jan lef da 82 år."

Gift 19 april 1693 i Folkärna (Dala) med nästa ana

Barn:
* Per Persson Norström, född 31 mars 1696, se ana 72.

ffmfffm
145 Maria Andersdotter, född enligt åldersuppgift 1649 i Brovallen, Folkärna (Dala), död 1715 (begravd 13 mars 1715) i Hallarby, Litslena (Uppl).
Far 290 ] [ Mor 291 ] [ Make 144 ] [ Son 72 ]

db: "d.13. Martij begrafs skomakarens i Hallarby Pär Jönsons hustru Maria An dersdåtter. Född i Browallen och Fålkärna. Fadern Anders Larsson modern Anna Pärsdåtter. 26 åhr ogift hoos föräldrarna då blef gift med Pär Olofsson från Grytnäs sn och Diäkhyttan(?) lefde med hoo i 15 åhr aflade 2 söner och 2 döttra som lefwa. Sedan i 2ne åhr änkia kom så i ächtenskap med denna Pär Jönsson och lefwat samman i 23 åhr. Aflat 3 sönner 2 äro döda och en lefwer. Hon lefde 66 åhr blef död af bröstwärck"

Gift 19 april 1693 i Folkärna (Dala) med föregående ana


ffmffmf
146 Hans Olofsson, född 1644 i Lakbäck, Nora (Väsm), död 5 februari 1730 (begravd 22 februari 1730) i Ryttartorpet, Skillinge, Litslena (Uppl).
Maka 147 ] [ Dotter 73 ]

Från Hallarby, Litslena enligt dotterns vigselnotis.

Det är högst troligt att den Hans Olofsson som har hittats i dödboken är den eftersökta. Framförallt pga han har bott i Hallarby under 45 år (se nedan).

db: "begrafs Hans Olofson, Ryttaren Skillgrens swärfader, i Skillinge Ryttar torp. Född år 1644 uti Nora sochn och Lakbeck by. Fadern Bonden Olof Johanson. Modern h. Kerstin Larsdr. War 9 år när han kom i tienst i Hagby sn och Tilla(?) by hos sin swå- ger Bengt Erson. War ther 11 år. Blef then gift med sin hustru Heleri(Helena?) Olsdr. död för 13 år sedan. Lefde med hene tilhopa först 6 år Hagby by, sedan 2 år i Lundby och thena(?) för sam. sidst 45 år i Hallarby, giör 53 år, och aflat 10 barn, 5 söner, 5 döttrar, 2 söner, 2 döttrar lefwa. War än- kling 13 år. Dödde af ålderdoms bräcklighet, d.5 febr. tå han lefwat 86 år."

Gift med nästa ana

Barn:
* Maria Hansdotter, se ana 73.

ffmffmm
147 Helena Olofsdotter, född enligt åldersuppgift 1646, död 1716 (begravd 13 maj 1716) i Hallarby, Litslena (Uppl).
Make 146 ] [ Dotter 73 ]

db: "d.13 dito begrafs Hans Olofs hustru i Hallarby. Föd uti Sibbo(?) sn och Tiresta by, blef död uti en hetsig feber då hon _ uti 70 åhr"

Gift med föregående ana


ffmfmff
148 Olof Eriksson, född cirka 1643 i Sneby, Litslena (Uppl), död i mars 1714 (begravd 4 april 1714) i Östra Vällinge, Litslena (Uppl).
Maka 149 ] [ Son 74 ]

Bosatt i Östra Vällinge, Litslena. Mantalskriven här som bonde t.o.m. 1709. 1710 är han "gl: och afstår hemmanet till sohn Anders Ollsson".

db: "d 4 Aprilis begrafs Sal. Olof Ersson i Wällinge född uti Sneby i denna Sn 1643. Fadren Erich Erichsson i sin tijd tolfman modren hustru Anna. War ____ hemma hoos föräldrarna till han trädde i ächtenskap åhr af sin ålder 34 åhr med Anders Mattssons dåtter i Sneby Anna Anders dåtter lefde med henne uti 12. aflade med henne 3 sönner af hwilka en är död och twenne lefwa. hafwer __ det han trädde i ächtenskap warit(?) bonde uti Wällinge, och nu efter sin Sal. hustrus död lefwat i 24 åhr i änklinge ståndh och sedan han märkt hans krafters aftagande lämnat nu på sidstone hemmanet i sina sön- ners händer. hafwer warit begåfwat med god hälsa men nu sedan Jula högtiden alt hållit wid sängen af ålderdoms siukdom och bröstwärk till dess gud för 3 wekor sedan ho- nom i en gudel. __edelse hädan kallade. War 70 åhr gl. en stilla god mann utan bäller(?) och bitterhet."

Gift med nästa ana

Barn:
* Anders Olofsson, se ana 74.

ffmfmfm
149 Anna Andersdotter, död cirka 1690.
Make 148 ] [ Son 74 ]

Att Anna är dotter till Anders Matsson i Sneby framgår av maken Olofs dödsnotis.

Gift med föregående ana


ffmfmmf
150 Johan Andersson, död 1722 (begravd 14 januari 1722) i Tibble,
Litslena (Uppl).
Maka 151 ] [ Dotter 75 ]

Mantalskriven som bonde i Tibble i Litslena -1696-1721.

Återfinns i en förhörslängd för 1693-94 i Uppsala domkapitel EV80:1 (SVAR Bildid: C0025273_00213) med hustrun och brodern Erik.

Tillsammans med brodern anklagad av en annan Erik Andersson i samma by för att han förlorat del i Tibble skog. "Erik Andersson på sin ock sin broders wägnar Excipiendo, swarade at dhe bägges bröder äga dhen minsta deelen i byen ock äre intet capable at betahla Erik Anders: för dän deelen". [Vinterting 1702, Advokatfiskalen Uppsala län renov. domb EXIe:718 (1702) f.753v]

db: "d. 14 Januarii begrafs Johan Andersson i Tibble; om thess lefer- ne är ingen berättelse infunnen(?)"

Gift enligt åldersuppgift 1686 med nästa ana

Barn:
* Karin Jansdotter, född 1687, se ana 75.

ffmfmmm
151 Anna Matsdotter, född 1656 i Uppsala domkyrkoförs (Uppl) [db], död 10 oktober 1739 (begravd 4 november 1739) i Östra Vällinge, Litslena (Uppl).
Far 302 ] [ Mor 303 ] [ Make 150 ] [ Dotter 75 ]

db: "4 Novemb. Begrafs Anders Olofssons i Wällinge swärmoder, hust. Anna Mattsdotter, som war Jan Anderssons änkia i Tibble. Född år 1656 uti Upsala stad. Fadern Borgaren Mats Staffansson modern hust. Karin Larsdr. miste föräldrarna tidigt. Upfostra- des hos sin slächt i Mati by vid Torstuna sochn. Tient 5 år i Torstu na prästgård, och flerostädes(?), samt 3 år hos då warande Sacella num h. Er Waselium. Gift med Bonden Jan Andersson i Tibble här i församl. 36 år, och aflat en dotter, som är Anders Olofsons hustru i Wällinge. 17 år änkia. 2 år sängliggande af hufvud och bröstwerk. dödde d 10 Octobr. Lefde 83 år."

Gift enligt åldersuppgift 1686 med föregående ana


ffmmfff
152 Anders Larsson.
Maka 153 ] [ Son 76 ]

Klockare i Boglösa?

Gift med nästa ana

Barn:
* Anders Andersson, se ana 76.

ffmmffm
153 NN.
Make 152 ] [ Son 76 ]

Mantalskriven i Boglösa by efter makens död som "Anders Lars Enk." -1696-1704.

Gift med föregående ana


fmfmfff
168 Mats Johansson, död cirka 1698 i Edsta, Villberga (Uppl).
Son 84 ]

Bonde i Edsta, Villberga. Mantalskriven här som bonde 1656-1697. 1698 överlåter han hemmanet till sonen Hans. Noterad som avliden i sonens mantalsuppgifter i 1699 års längd som upprättades 20/2.

Barn utan känd moder:
* Hans Matsson, se ana 84.

fmmffmf
178 Petter Andersson Törner, död 1694 (begravd 16 mars 1694) i Ramby, Löt (Uppl).
Maka 179 ] [ Dotter 89 ]

Brofogde och profoss i Trögds och Lagunda härader.

Bosatt i Ramby i Löt socken från omkring 1687. Upptagen här i jordeboken 1688-1693 (1687 ej skannad hos SVAR). 1686 är samma hemman öde. Även upptagen på en karta över byn, uppträttad vid en ägodelning 1692, som Profossen Petter Törner under nr.8 mitt i byn. Samma gård är noterad öde på karta från 1685 [historiska kartor, lantmateriet.se].

Utsedd till brofogde och profoss i september 1682. "Publicerades fullmachten för Prophos och Brofougden öfwer Trögds och Lagunda härader, Petter Anndersson Torner Daterat Stockholm in Septembri Ao 1682" [LT 14-18/5 1683, Trögds häradsrätt domb AI:1 (1680-1686) f.140r]

I november 1693 avsäger han sig sitt uppdrag som brofogde i Trögds härad (p.g.a sjukdom?). Han berättade då att det varit "mycket för en person i ett så widt begrepit härad, der som icke alenast många landswägar gå twärt och ändalångs igenom, och många städes uppå sumpiga och sijdländiga orter..." Att han ändå hade utfört sitt arbete på ett tillfredsställande sätt vittnade allmogen som "inthet hafwa om hono(m) något wijdrigt at säga". [LT 2/11 1693, Trögds häradsrätt AI:2 (1691-1695) f.93v (sidnmr börjar år 1693)]

Petter Törner återfinns också i en längd över läseordningen i Löt sn för år 1693:
Ramby
"Petter Törner
h Dordi Mickelsdotter
dott Karin Johansdotter
dott Anika
s Nils Pärsson"
[Uppsala domkapitel, Handlingar ordnade efter pastorat, SE/ULA/11630/1/E V/49:1 (1636-1800), SVAR bildid: C0025270_00809]

Karin = dottern Katarina dopvittne 1693 & 1697?, men Johansdotter?

(Efternamnet skrivet omväxlande Törner, Törne och Törn)

Gift med nästa ana

Barn:
* Annika? Pettersdotter, se ana 89.

fmmffmm
179 Dordi Mickelsdotter.
Make 178 ] [ Dotter 89 ]

Efter makens död mantalskriven under Ramby t.o.m 1699. Detta år står i marginalen att hon är "ifrån Bruuket gl: och födas af Barnen".

Huruvida Dordi verkligen var mor till Bengt Markussons hustru är dock inte helt klart eftersom det inte är känt om Törner var gift flera gånger.

Gift med föregående ana


fmmmfff
184 Mats Johansson = 168
Son 92 ]

mfmffmf
210 Mats Persson, född 1666, död 23 november 1740 (begravd 7 december 1740) i By, Västerlövsta (Uppl).
Far 420 ] [ Maka 211 ] [ Dotter 105 ]

Bosatt i By, Västerlövsta. Mantalskriven här som bonde 1694-1733. Dessförinnan fadern Per Persson och därefter på samma plats sonen Per Matsson.

db: "2 advent B. Mats Pehrsson från By född 1666 uti St Andrea tid af christel föräldrar fad: Pehr Pehrsson och mod: Sara matsdr ibd lärd at läsa bok och enfaldigt christendoms stycken. Stadigt hema. Gift med sin dess qwarlåtna hust: Anna Olsdotter år 1690 med henne tilhopa aflat 7 barn 2 soner och 5 döttrar; en son och 2 döttrar efterlefwa. Lefwernet stilla och sachtmodigt. Warit beswärad af tungt bröst öfr 12 års tid Sidst till h: hr: nattward helgonmässodagen strax der efter siuk och ju swagare och swagare afled logardagsmorgon __ 14 dagar som war d. 23 Novemb: lefwat 74 år nu i andersmasso tiden."

Gift 28 december 1690 i Västerlövsta (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Anna Matsdotter, född 22 juli 1699, se ana 105.

mfmffmm
211 Anna Olofsdotter, född 1670, död 28 mars 1749 (begravd 9 april 1749) i By, Västerlövsta (Uppl).
Make 210 ] [ Dotter 105 ]

db: "d. 9 april sal. hust Anna Olofsdotter från By. född ar 1670 i Mochelsmässo tiden fadr. sal. Olof Andersson modr. hust. Anna i By döpt lärd at läsa i bok och utan sina nödgå(?) christendomsstycken. år 1690 d.28 Decemb gift med Pehr Matsson i By och hade tilhopa 2 son- ner och 5 dottrar. En son och 2 dottrar efterlefwa. år 1740 d 23 Novemb afled _ Pehr Matsson. sedermera enka lefwernet stilla Begick sidsta gången herrens nattward d 18 febr __________ på sin __säng i sidsta åren af ålderdoms bräcklighet och tilstö tande moder passion med andetappa förswagad men hade under alt sin förtröstan til gud och frälsaren. siuknade som oftast; hwad min gud wil altid thet står _ afled nästl 3de dag påsk. lefwat 79 1/2 år."

Makens namn är här bak och fram. Namnet ska vara Mats Persson. Någon Per Matsson gift med en Anna finns inte att finna i By vid denna tid.

Gift 28 december 1690 i Västerlövsta (Uppl) med föregående ana


mfmfmff
212 Erik Eriksson, död 1725 (begravd 12 september 1725) i Ullstämma, Litslena (Uppl).
Maka 213 ] [ Son 106 ]

Bonde i Hummelsta -1696-1714 och i Ullstämma, Litslena 1715-172 (mtl). Svärfadern Anders Mickelsson inhyses -1696-1697.

Litslena hfl AI:1 (1719-1752) f.11r Ullstämma "Erich Johansson (överstr) hustrun Anna (överstr) Erik Ersson död hustrun(?) död dottren Brita dott: Malin son Erich Ersson 689 hustrun Karin"

db: "d 12 Sept. begrafs gl: Erich Ersson i Ulstäma. Om thess lef.ne ingen berätt:"

Gift enligt åldersuppgift 1682 med nästa ana

Barn:
* Erik Eriksson, född 1689, se ana 106.

mfmfmfm
213 Margareta Andersdotter, född 1658 i Hummelsta, Litslena (Uppl), död 1718 (begravd 16 februari 1718) i Ullstämma, Litslena (Uppl).
Far 426 ] [ Mor 427 ] [ Make 212 ] [ Son 106 ]

db: "begrofs Erich Erichsons i Ulfstäma hustru Margreta, föd åhr 1658 här i Litslena församling och Humelsta by fa dern Anders Michelson, modern hustru Malin Johans dotter. Warit hema hos sina föräldrar til thess hon blef Gift med Per Persson i humelsta lefde allenast 6 weckor med honom, kom sedan i ächtenskap med sin nu efterlemnad man Erich Erichsson i Ulfstäma med hwilka hon lefwat tilsamans 36 åhr, och aflat tilhopa 10 barn, 3 söner och 7 döttrar, af hwilka 1 son och 4 döttrar är döda, men 2 söner och 3 döttrar lefwa. Siuk af bröstwerk, lefde i 60 åhr; war en stilla och gudfruchtig hustru."

Gift enligt åldersuppgift 1682 med föregående ana


mfmfmmf
214 Erik Andersson, född 1662, död 1717 (begravd 17 november 1717) i Sneby, Litslena (Uppl).
Maka 215 ] [ Dotter 107 ]

Bonde i V. Vällinge -1696-1705 och i Sneby, Litslena 1706-1717 (mtl). Upptagen i V. Vällinge i en geometrisk avmätning av byn från 1696 (Historiska kartor, lantmateriet.se).

Litslena hfl AI:1 (1719-1752) f.29v "Sneby Erich Andersson Enk: hustrun Karin dottren Karin" och piga och dräng Samtliga är överstrukna.

db: "begrafs Erich Andersson i Sneby, född åhr 1662, dödde då han war 52 åhr lefde christl. och dödde__."

Gift med nästa ana

Barn:
* Karin Eriksdotter, född 10 januari 1699, se ana 107.

mfmfmmm
215 Karin Hansdotter.
Make 214 ] [ Dotter 107 ]

Upptagen i mtl under Sneby 1720. "Sahl Erick Anders. Enk", "gl och fö(rsörjs?) af mågen"

Gift med föregående ana


mfmmmff
220 Johan Larsson, född före 1663, död 1713 (begravd 20 september 1713) i Vela, Tillinge (Uppl).
Maka 221 ] [ Son 110 ]

Bosatt i Vela, Tillinge sn. Mantalskriven här som bonde 1700-1712. Sexman 1709. Okänt ursprung.

Vid en ägodelning 1709 gjordes en karta över byn. Om Johan Larssons gård (litt. L) går det att läsa följande: "det 4de Crono hemanet om 6 öre.(ds), som Bonden Johan Larsson åbor, hafwer åhrligit utsäda sampt höö åhrl." till gården tillhör "ett brett stycke utij sädes ___ af röd och löös jord till 1 tunna 8 cappar åhrl." "ett hagställe uti österängen som består af måss botten" "en skarp huus tompt, och utij b__ tompt 74 humell kupor."

db: "Dnica XVI: Bonden Johan Larsson i Wehla begrafdes och lades up på kyrkiogården, han hafwer warit en stilla och sachtmodig man, så länge han lefde som war öfr 50 åhr, han red i hiel sig - föll af hästen och bräckte halsen, då han ifrån _ämninge i Broby skulle resa heem __."

Gift med nästa ana

Barn:
* Lars Jansson, född 1 december 1701, se ana 110.

mfmmmfm
221 Karin NN.
Make 220 ] [ Son 110 ]

Upptagen i mantalslängderna under Vela 1714-1720, "Sahl Jan Larssons Enk". 1720 står i marginalen att hon är "gl och afsatt" och precis nedanför henne "I Ställ_ Son(?) Lars Jansson ogift".

Gift med föregående ana


mfmmmmf
222 Olof Larsson, död cirka 1722 i Svirsta, Tillinge (Uppl).
Maka 223 ] [ Dotter 111 ]

Gift(?) till Svirsta i Tillinge. Mantalskriven som bonde på samma ställe från 1707 då han som måg tar över efter svärfadern, till sin död 1722 (sexman 1721). 1704 finns i svärfaderns mantalsuppgifter noteringen "drengen är måg".

Gift med nästa ana

Barn:
* Kerstin Olofsdotter, född 26 maj 1704, se ana 111.

mfmmmmm
223 NN Bengtsdotter.
Far 446 ] [ Mor 447 ] [ Make 222 ] [ Dotter 111 ]

Mantalskriven i Svirsta 1723 "sahlig Olof Larsons E skrif i S_nigarn Sn". Mågen Lars Jansson tar över i Svirsta.

Gift med föregående ana


Generation VIII

ffmfffff
288 Jöns Persson.
Maka 289 ] [ Son 144 ]

Borgare i Hedemora stad.?

Gift med nästa ana

Barn:
* Per Jönsson Norström, född cirka 1655, se ana 144.

ffmffffm
289 Helena Simonsdotter.
Make 288 ] [ Son 144 ]

Gift med föregående ana


ffmfffmf
290 Anders Larsson, född enligt åldersuppgift 1626, död 1706 i Brovallen, Folkärna (Dala).
Maka 291 ] [ Dotter 145 ]

Bonde i Brovallen, Folkärna. Mantalskriven här från 1660.
[Folkärna hfl AI:1 s.54, 148, 237]

Gift med nästa ana

Barn:
* Maria Andersdotter, född enligt åldersuppgift 1649, se ana 145.

ffmfffmm
291 Anna Persdotter, född enligt åldersuppgift 1626, död 1692 (begravd DEC 1692) i Brovallen, Folkärna (Dala).
Make 290 ] [ Dotter 145 ]

Gift med föregående ana


ffmfmmmf
302 Mats Staffansson.
Maka 303 ] [ Dotter 151 ]

Borgare i Uppsala stad (mtl 1655 p 963v)

Gift med nästa ana

Barn:
* Anna Matsdotter, född 1656, se ana 151.

ffmfmmmm
303 Karin Larsdotter.
Make 302 ] [ Dotter 151 ]

Gift med föregående ana


mfmffmff
420 Per Persson, född 1635 i By, Västerlövsta (Uppl), död 2 januari 1705 (begravd 15 januari 1705) i By, Västerlövsta (Uppl).
Son 210 ]

Mantalskriven som bonde i By, Västerlövsta 1684-1693 ("Cavallerie" 1684-1686).

Upptagen i Västerlövsta AI:1 (1698-1754) på s.75. Skriven tillsammans med hustrun Malin, söner, sonhustru och husfolk.

db: C:1 p 1 f 1r "Dom 2 Post Epiph. sal Päder Pädersson i Byy. född ther sama städes åhr 1635 af ärl och christel föräldrar. fadren ährl. och beskedel Pär Andersson , modren gudfruchtiga hust. Marit Matzdotter. warit fyra gånger gift aflat 9 barn: fört en christel wandel, afsomnade efter en mycket gudel beredelse(?) d 2 jan 1705. Lefwat 70 åhr."

Barn utan känd moder:
* Mats Persson, född 1666, se ana 210.

mfmfmfmf
426 Anders Mickelsson, född 1612 i Hummelsta, Litslena (Uppl), död 1697 (begravd 16 maj 1697) i Hummelsta, Litslena (Uppl).
Far 852 ] [ Mor 853 ] [ Maka 427 ] [ Dotter 213 ]

Bonde i Hummelsta, Litslena

db: "d.16: Maij begrafs Anders Michelsson i Hummelsta född Anno 1612 i Hummelsta fadern Michell Erichsson, modern hust. Anna Erichsdåtter alt warit hemma hoos föräldrarna allenast i några åhr tiendt på munkåun(?) hoos kyrkowerden h. Jöns. på sitt 42 åhr kom han i ächtenskap med sin i ____ föruth afledne maka hustru Malin Johansdåtter från Willbärgaby. lefde med henne i 40 åhr afladt 2ne döttrar som till datum lefwa. __städigt bodt i hummelsta förde ett stilla lefwerne tystlåtig dödde på sitt 85 åhr. uti ingen anna siukdom än ____ ____."

Gift med nästa ana

Barn:
* Margareta Andersdotter, född 1658, se ana 213.

mfmfmfmm
427 Malin Johansdotter, född enligt åldersuppgift 1634 i Villberga by, Villberga (Uppl), död 1695 (begravd 5 mars 1695) i Hummelsta, Litslena (Uppl).
Far 854 ] [ Mor 855 ] [ Make 426 ] [ Dotter 213 ]

db: "d.5 Marti Anders Michelssons hustru i Hummelsta hust. Malin Jo- hansdåtter född i Willberga by. Fadern Johan Michelsson, mo dern Elin Johansdåtter. War hoos modern efter faderns död till det 22 åhret då hon kom i ächtenslap med Anders Michelson sammanlefwat 39 åhr. 2ne döttrar undfådt. War af stilla och godt sinne. Dödde på det 61 åhret."

Gift med föregående ana


mfmfmfmf
446 Bengt Larsson.
Maka 447 ] [ Dotter 223 ]

Mantalskriven som bonde i Svirsta, Tillinge från 1704 (lucka 1703) till 1707 då han blir "afsatt ifrån hemmanet aff Hr Befallningman Sparrmans attest". Mågen Olof Larsson tar över.

Gift med nästa ana

Barn:
* NN Bengtsdotter, se ana 223.

mfmfmfmm
447 NN.
Make 446 ] [ Dotter 223 ]

Gift med föregående ana


Generation IX

mfmfmfmff
852 Mickel Eriksson, död efter 1625.
Maka 853 ] [ Son 426 ]

Bonde i Hummelsta, Litslena sn

Känd från: Tiondelängd 1617 (Bildid: A0045775_00015) Tiondelängd 1621 (1622:6) p. 63 (Bildid: A0045828_00096) Kvarntullslängd 1625:25 (p 3r) (Bildid: A0045860_00010)
Boskaps- m fl längder, Uppland, SE/RA/5119/1/12 (1628), (SVAR bildid: A0052536_00124)

Gift med nästa ana

Barn:
* Anders Mickelsson, född 1612, se ana 426.

mfmfmfmfm
853 Anna Eriksdotter.
Make 852 ] [ Son 426 ]

Gift med föregående ana


mfmfmfmmf
854 Johan Mickelsson.
Maka 855 ] [ Dotter 427 ]

Bonde i Villberga by, Villberga sn.

Känd från (landskapshandlingar): Tiondelängd 1621 (handl. 1622:6) p. 67 (Bildid: A0045828_00100)

Gift med nästa ana

Barn:
* Malin Johansdotter, född enligt åldersuppgift 1634, se ana 427.

mfmfmfmmm
855 Elin Johansdotter.
Make 854 ] [ Dotter 427 ]

Gift med föregående ana


Denna anlista är skapad med hjälp av datorprogrammet Holger8 30 mars 2015

Källhänvisning är här, för födelse- vigsel- och dödsdatum, endast noterad om uppgiften inte återfinns på förväntad plats i ministerialböckerna. Om en sådan källhänvisning eller ytterligare information om en ana önskas, går det bra att kontakta mig via e-post.

Bakgrundsbild: Ramby i Löts socken 1692 [Lantmäteriets historiska kartor]