burtu.se

farmors morfar

Halvar Persson

1850-1896

Generation I

f
2 Per Halvarsson Åsberg, född 13 augusti 1818 (döpt 13 augusti 1818) i Måga, Ljusdal (Häls), död 16 juli 1882 i Heden, Ljusdal (Häls).
Far 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ]

Soldat nr.61 vid Järvsö kompani, Hälsinge regemente. Antagen 1839 enligt 1843 års generalmönsterrulla. 5 fot och 10 tum lång.

Ställdes på ett års "förbättring för sjuklighet och otjenstbarhet" 1863. Han blir dock inte bättre och får avsked 2/6 1864. [GMR 1863, 1866]

Gift 26 oktober 1845 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Halvar Persson, född 31 juli 1850.

m
3 Karin Olofsdotter, född 23 april 1817 (döpt 24 april 1817) i Björnbäcken, Ljusdal (Häls), död 14 december 1909 i Strömsholm, Ljusdal (Häls).
Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ]

Flyttar hemifrån 1835. Därefter piga i flertalet byar i Ljusdal till 1845 då hon gifter sig till Heden.
[Ljusdal hfl AI:9 (1832-1840) p. 36, 66, 22, 448, 126, AI:10 (1841-1845) p. 161, 124, 169, 165]

Bor de sista åren hos svärdottern Brita Olofsdotter m.fam. i Strömsholm nr.1.

Gift 26 oktober 1845 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


Generation II

ff
4 Halvar Olofsson Fast, född 1786 i Dalarna, död 3 juli 1843 (begravd 9 juli 1843) i Måga, Ljusdal (Häls).
Maka 5 ] [ Son 2 ]

Flyttar 1809 från Vemdalen till Ljusdal där han i juni samma år blivit antagen som soldat nr.92 i Järvsö kompani, Hälsinge regemente (reg nr 692). Enligt rullorna var han född omkring 1786 i Dalarna.

1830, efter att ha bevistat krigen 1809, 1813 och 1814 samt genomfört 5 arbetskommenderingar, begär han och får avsked med anmälan till underhåll. [GMR 1830]

Återfinns i
Vemdalens hfl AI:1 (1808-1815), s.81, Dräng i Ytterhån(?)
Ljusdals hfl (ej återunnen i Snåre dit han ska ha flyttat enl ifl BI:2 opag.) AI:5b (1808-1813), s. 9, Ede första notering 1810-02-23, flyttar till Onsäng 1811-12
AI:5a (1808-1813), s. 138, Husfolk i Rångstra (från 1811-12)
AI:6a (1813-1818), s.139, Husfolk i Heden/Rångstra s.99, Husfolk i Heden/Måga (flyttar hit ~1816 från s.139)
AI:7a (1818-1826), s.106, Husfolk i Heden/Måga
AI:8a (1827-1832), s.112, Husfolk i Måga
AI:9 (1832-1840), s.122, Husfolk i Måga
AI:10 (1841-1845), s.121, Husfolk i Måga

Ej återfunnen i Dalarna.

Gift 15 december 1811 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Per Halvarsson Åsberg, född 13 augusti 1818, se ana 2.

fm
5 Karin Andersdotter, född 16 augusti 1777 (döpt 17 augusti 1777) i Björnbäcken, Ljusdal (Häls), död 1 april 1825 i Heden, Ljusdal (Häls).
Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Make 4 ] [ Son 2 ]

Någon födelseby är inte angiven i födelseboken. Dödsnotiserna för föräldrarna visar dock att de då var bosatta i byn Björnbäcken, likaså gör Karins vigselnotis(1798). I husförhören är däremot familjen skriven som husfolk i byn Storhaga. Någon by vid namn Björnbäcken finns inte i de första husförhörslängderna. Dock är det högst troligt att (en del av) husfolket under Storhaga i själva verket var bosatta i Björnbäcken eftersom denna by var en avsöndring av bl.a. just Storhaga.

Gift 15 december 1811 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mf
6 Olof Israelsson, född 12 april 1760 (döpt 13 april 1760) i Heden, Särna (Dala), död 21 september 1834 (begravd 28 september 1834) i Storhaga, Ljusdal (Häls).
Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]

Ankom till Ljusdal från Särna år 1779. [Ljusdal ifl BI:1 (1776-1796) opag. (AID: v135993.b7)] Började som dräng blev sedan (socken)skomakare. Bosatt i byn Björnbäcken i Ljusdals sn, i alla fall 1804-1817 då döttrarna anges vara födda här i födelseboken.

Enligt ortnamnsarkivet (se www.sofi.se) är/var Björnbäcken en avsöndring från byarna Storhaga, Starsäter samt Sunnanås. Björnbäcken ska också, enligt samma källa, vara den "förnämnsta soldatbyn i Ljusdal med många gamla gårdsnamn".

Olof återfinns i följande hfl:
Särna AI:2 (1755-1790) s.22, Heden - skriven med föräldrar, syskon och farmor "tjänar i Ljusdal 1779"
Ljusdal AI:2a (1781-1790) s.11, Boda - Dräng hos Olof Larsson, kom från Särna fl. t. Storhaga s.34, Storhaga - "Dr Ol: Israelsson 1760" (Hos B. Jon Hansson f.1731) s.51, Storhaga - Dräng hos Olof Olofsson (f.1747)
AI:3a (1791-1800) s.28, Storhaga nr.11 - Skomakare f. 1760 i Särna (B. Per Göransson)
AI:4a (1801-1807) s.27, Storhaga nr.11 - Dito
AI:5a (1808-1813) s.36, Husfolk under Klösbo, sockenskomakare
AI:6a (1813-1818) s.34, Dito, skomakare
AI:7a (1819-1826) s.39, Dito, sockenskomakare, med noteringen "Bor i Bjornbake".

Gift 25 mars 1803 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Karin Olofsdotter, född 23 april 1817, se ana 3.

mm
7 Kerstin Olofsdotter, född 23 april 1777 (döpt 27 april 1777) i Sörkämsta, Ljusdal (Häls), död 31 maj 1852 i Västra Storhaga, Ljusdal (Häls).
Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ Dotter 3 ]

Bosatt bland husfolket i Västra Storhaga 1834-1852.

Gift 25 mars 1803 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


Generation III

fmf
10 Anders Olofsson Stadig, född 21 juni 1735 (döpt 22 juni 1735) i Sunnanhed, Ore (Dala), död 22 juli 1809 i Björnbäcken, Ljusdal (Häls).
Far 20 ] [ Mor 21 ] [ Maka 11 ] [ Dotter 5 ]

Soldat nr.35 i Järvsö kompani, Hälsinge regemente. Antagen 1757 och får p.g.a. sjukdom avsked 1783. [GMR] Anges vara ifrån Dalarna i general- mönsterrullorna (likaså i vigsel- och dödbok).

Återfinns i Ljusdal hfl
AI:1a (1767-1781), s.26, Husfolk i Storhaga (Troligen Björnbäcken, som är en avsöndring av bl.a. Storhaga)
AI:2a (1781-1790), s.50, dito
AI:3a (1791-1800), s.31, dito

db: "Afsk. Sold. Anders Stadig i Björnbacken, född 1735 d.24 Jun i Ore Sochn. Fadr. Klåckaren Olof Erichsson. Modr. Marget Jönsdr. I ungdomen tjänta han 2ne år i Hogdal, sedan antog han krigstjänsten i förs. wid Jerfsjö cmp. 1757. Sama år trädde han i äk tenskap med pigan Martha Olofsdottr ifrå Hogdal haft med hene 9 barn, 2 söner, 7 dr, hwaraf en son och 2ne döttr äro döda. Under sin tjänst har han bewi stat 4 arbets comenderingar, 3 till Carlscrona, och en till Landscrona. Blef 1789 änkling. Giftades sig å nyo 1790 med pigan Martha Olofsdotter ifrån __ sund. Sjuklig hela det sistaa året. Slut_ _____ och dog af håll och stygn"

Klockar Olofs son Anders har i Ore hfl AI:4 (1751-1771) s.88 noteringen "borta".

Bou återfinns i Ljusdals tingslags häradsrätt FII:5 (1805-1815) nr 244 "... afskeddade soldaten Anders Stadig och uppgafs i öfvervaro af dess stybarn; mågen (dvs andra hustruns styvbarn) afskeddade soldaten Jonas Björn, gift med styv- dottren Margareta; Mågen Bonden Jon Johansson i Måga gift med styvdottren Anna närvarande; Mågen husmannen Jon Jonsson i Ede gift med stydottren Märta närvarande; stydottren aflne soldate hustrun Karin Andersdotter med dess ombud Torpparen Pehr Olof son i Måga. Samt son hustrun Magdalena Claesdotter gift med styson soldaten Anders Blanck.."

Gift 2 oktober 1757 i Överhogdal (Härj) med nästa ana

Barn:
* Karin Andersdotter, född 16 augusti 1777, se ana 5.

fmm
11 Märta Olofsdotter, född 1738 i Överhogdal (Härj), död 5 januari 1789 (begravd 11 januari 1789) i Björnbäcken, Ljusdal (Häls).
Make 10 ] [ Dotter 5 ]

db: "Sold. h. Märtha Olofsdotter i Björnbäcken. f. i Hodal 1738. Fadr. Sold wid Jerfsö compag. Olof Eklöf. mod. h. Gölin Christophersdotter. Gift 1757 med nu afsk. Sold. wid Jerfsö com. pag. Anders Stadig. Haft 2 söner 7 döttrar, af hwilcka en son och 2 döttrar äro döda. död af håll och sting 50 år gl."

En bouppteckning förättades fyra månader efter Märtas död (Ljusdals tingslags häradsrätt FII:3 (1781-1790) sid 262).

"År 1789 d 6 April lät afskedade Sol: daten Anders Stadig uptekna den qwarlåtenskap, som fants i boett efter des afledna hustru Marta Olofs dotter som efter sig lemnat 6 st barn sonen Anders Blanck dottren Marta gift med soldaten Grahn, Gjölin, Anna, Karin, och Märta..."

Gården deras, "en liten bebygd gård", värderades till 6 riksdaler specie. Detta ska ha motsvarat ca 2000 kr år 2009. Utöver gården var det djuren de hade, 1 ko och 2 getter, som värderades högst.

Gift 2 oktober 1757 i Överhogdal (Härj) med föregående ana


mff
12 Busk Israel Johansson, född 19 april 1720 (döpt 15 maj 1720) i Idre (Dala), död 4 december 1787 (begravd 9 december 1787) i Heden, Särna (Dala).
Far 24 ] [ Mor 25 ] [ Maka 13 ] [ Son 6 ]

Bonde i Heden nr.1, Särna sn. [AI:2 (1755-1790) s.22, 66, AI:3 (1775-1797) s.89, 40 (del II)]

Hade ett icke särdeles berömligt uppförande enligt dödboken.

Gift 12 november 1749 i Särna (Dala) med nästa ana

Barn:
* Olof Israelsson, född 12 april 1760, se ana 6.

mfm
13 Kerstin Persdotter, född 1 juli 1729 (döpt 3 juli 1729) i Heden, Särna (Dala), död 1793 i Kläppa, Ljusdal (Häls).
Far 26 ] [ Mor 27 ] [ Make 12 ] [ Son 6 ]

I "Helsingland" enligt Särna AI:3 (1775-1797) s.40 (Del II)

Återfinns i Ljusdals inflyttningslängd BI:1 år 1790(1791) opag. (AID: v135993.b36) "Enkan Kerstin Pehrsdotter ifrån Särna. Warit ifrån 1789 i Färela och Tuna. hade från alla ställen attester utan hennes ålder nämna. Obehindradt nytthat saklighetsmedlen och allastades skickat sig wackert Sista attesten ifrån Tuna d 7 Nov. 1790. Hos Pehr Månsson i Kläppa."

Gift 12 november 1749 i Särna (Dala) med föregående ana


mmf
14 Olof Hansson, född 6 september 1744 (döpt 10 september 1744) i Sörkämsta, Ljusdal (Häls), död 20 mars 1826 (begravd 2 april 1826) i Skräckle, Ljusdal (Häls).
Far 28 ] [ Mor 29 ] [ Maka 15 ] [ Dotter 7 ]

Bonde i födelsebyn Sörkämsta till åtminstone 1777 då dottern Kerstin föds där. I husförhörslängden för nämnda by och tid (AI:1b s.73 ) finns nämligen noteringen "Hela Hushållet i Gunarsbo". I Gunnarsbo i samma längd återfinns också familjen (s.62). Olof har dock noteringen "Skräckla" ovanför sitt namn. I denna by är vid denna tid Olof med familj de enda invånarna. Olofs gård får därför senare nr.1. Här bor Olof tillsammans med hustrun Brita till hans död 1826.

Gift 25 mars 1767 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Kerstin Olofsdotter, född 23 april 1777, se ana 7.

mmm
15 Brita Olofsdotter, född 11 januari 1747 (döpt 12 januari 1747) i Norrkämsta, Ljusdal (Häls), död 2 september 1831 (begravd 11 september 1831) i Skräckle, Ljusdal (Häls).
Far 30 ] [ Mor 31 ] [ Make 14 ] [ Dotter 7 ]

Att Brita var dotter till Olof Jonsson i Bjart bekräftas av Olofs bouppteckning. Gift till Sörkämsta.

Gift 25 mars 1767 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


Generation IV

fmff
20 Klockar Olof Eriksson, född 12 februari 1691 (döpt 15 februari 1691) i Dalen, Ore (Dala), död 24 juli 1765 (begravd 28 juli 1765) i Sunnanhed, Ore (Dala).
Far 40 ] [ Mor 41 ] [ Maka 21 ] [ Son 10 ]

Bonde i Sunnanhed dit han gifter sig 1715.
nr.3 [1715-1751] (Ore AI:2 opag., AI:3 )
nr.4(3) [1751-1765], gården blir åter nr.3 när Burtus Lars Larsson med familj, som innehar nr.1, lämnar byn.

Olof skrivs med särknamnet Klockar för första och enda(?) gången i Ore AI:4 (1751-1771).

Personalie: "...Olof Ersson ifrån Sunnanhed blef föd år 1691 d.12 februari af christel. och ärliga föräldrar i Dahlbyn, fadren Eric Olsson och modren, hust. Carin Andersdr., hwilka strax efter den naturliga födelsen befordrade dena sin k: son til den andeliga, hwarigenom han kom i nådaförbund med gud, och den christeliga församlingens gemen skap, samt til delagtighet af alla salighetens skatter år 1715 trädda han efter guds skickelse(?), och sina k: föräldrars samtycke, i det h: ägtenskapes ståndet med sin nu i sorgen efterlemnade k: maka hust Margeta Jönsdr, hwilket ägtenskap hwaren gud beha- gat wälsinga med 7 barn, 4 söner och 3 döttrar, som allesamans änu lefwa och sin saliga faders dödeliga frånfälle beklaga. Föröfrigt hafwer han altid beflitdt sig om gudslängtan och et christeligit lefwerna. Gud och guds ord hafwer han älskat, sina barn tilbörligen uptuchtat, sin maka med kiärlek och trohet bemött, och emot sin nästa sig wänlig och tienstagtig skickat. med god hälsa har han mäst warit befåfwad utom de bräckeligheter ålderdomen med sig förer men sistlne adensdag(?) d.24 i dena månad wardt han af en så häftig siukdom oförmodeligen öfwerfallen at han sin siäl strax i skaparens hand öfwerlemnade sedan han här i tide wandrat 74 år 21 wecka och 3 dagar"

Gift 1715 i Ore (Dala) med nästa ana

Barn:
* Anders Olofsson Stadig, född 21 juni 1735, se ana 10.

fmfm
21 Margareta Jönsdotter, född 21 oktober 1697 (döpt 24 oktober 1697) i Boda, Ore (Dala), död 14 april 1778 (begravd 17 april 1778) i Sunnanhed, Ore (Dala).
Far 42 ] [ Mor 43 ] [ Make 20 ] [ Son 10 ]

Personalie: "Til sin graf hafwer wi i dag fölkjaktiga warit ålderstigna enkan Margeta Jönsd från Sunanhed. Hon blef föd hit til werden år 1697. d 24 Octobr: af christeliga föräldr i nyssnämda by fadree Jöns Larson och modren Kare Eri genom dessa sina föräldrars förson blef hon efter den naturliga födslen befordrad til det h: dopet och för nu som ____ i ___ kyrka och församling uptagen. Uti sina spädaste år förlorade hon genom döden sin fader, men gick sedan sin moder uti dess andra ahtenskap med _ barn __ ___ ______ Wid 18 års ålder wigdes hon et __ligt agtenskap med sin för 12 år sedan i herran aflidna man Olof Erson och blef i sama agten skap med 7 barn 4 söner och 3 dotrar wälsignad af hwilka allena __ son nyligen aflidit, men de öfriga med et barnslig afsaknad __ modrens frånfälle beklaga. Dess _____ samanlefnad har altid warit from och stilla och hon af den ___ gud nu begrafwen med..."

Gift 1715 i Ore (Dala) med föregående ana


mfff
24 Johan Israelsson, död mellan 1737 och 1743.
Maka 25 ] [ Son 12 ]

Återfinns flertalet gånger som fadder i Särna C:1. Första gången 12/11 1720 åt Jan Perssons dotter Ingeborg i Idre och sista gången 24/4 1737 åt Erik Jonssons dotter Karin på Heden. Ej upptagen i Särna AI:1 som börjar 1743.

Ej återfunnen i db.

Möjligen son till Israel Eriksson Sernander i Särna som får en son Johannes 1691.

Gift 21 juni 1719 i Särna (Dala) med nästa ana

Barn:
* Busk Israel Johansson, född 19 april 1720, se ana 12.

mffm
25 Goro Olofsdotter, född 3 juli 1695 (döpt 7 juli 1695) i Heden, Särna (Dala), död 6 maj 1782 (begravd 9 maj 1782) i Heden, Särna (Dala).
Far 50 ] [ Mor 51 ] [ Make 24 ] [ Son 12 ]

Särna AI:1 (1743-1755) s.19 - Heden nr 1 - Skriven "hustr" men ensam med barn och barnbarn

db: "Änkan hu Goro Olsdotter på Heden och Busk- gården"
Uppförande "ogudachtigt, fast beskjedligit i för- stona(?)".

Gift 21 juni 1719 i Särna (Dala) med föregående ana


mfmf
26 Per Jonsson, född 17 april 1681 i Heden, Särna (Dala) [db], död 16 juni 1741 (begravd 21 juni 1741) i Lima (Dala).
Far 52 ] [ Mor 53 ] [ Maka 27 ] [ Dotter 13 ]

Bonde i Heden, Särna.

db: "Pähr Joenson på Heden, där samastades född Ao 1681 d. 17 apr: af Jon Pärson och h: Sigrid Engribrektsdotter, och gnom dhes omsårg befodrar till dhes h: dopet, och såleded etc: hema hoos sina föräldr war han till thess han Ao 1719 kom i ächtenskap med nu i sårgen qwarlåtna ho Cicila Jönsd: med hene samanaflat 5 barn, 2 söner och 3 dottr som änu lefwa. Om dena manens allg__ lefwerne är guds försambling bäst underrätad. Blef död i Lijma i häftig styng d:16 Junii __ är samastädes begrafven d. 21 ejusd: alt Domca 5 p:Trenit: efter 60 ahrs och 2 månaders wandring"

Gift 30 april 1719 i Särna (Dala) med nästa ana

Barn:
* Kerstin Persdotter, född 1 juli 1729, se ana 13.

mfmm
27 Cecilia Jönsdotter, född 1695 i Idre (Dala), död 31 januari 1769 (begravd 5 februari 1769) i Heden, Särna (Dala).
Far 54 ] [ Mor 55 ] [ Make 26 ] [ Dotter 13 ]

Återfinns i hfl efter makens död under
Heden nr.7 1743-1755 [Särna AI:1 f.22]
Heden nr.9 1755-1769 [Särna AI:2 f.26]

db: "Enkan hust. Cicila Jöns doter från Hede född af ärla föräldrar på Idre 1695 d 26 Aug döpt d 1 Sept fadren glasmästaren Jöns Björnsson modren Carin Jons dot. christeln uptucktad gift år 1719 med Per Jonsson på Hede som dog 1741 i Lima. Till samans aflat 6 barn 3 söner 3 dötrr. älsta sonen dödde i sin barndom. En son tjenar i Norige Tilbragt 28 år i fattig enkelefnad, dock födt sig och barnen med äran. Sjuklig och undfick natwarden d 28 Dec efter gudelig barndelse(?) dog i moder passion och magsweda efter en 73 års 5 månader 5 dagars sjuklig och i fat- tigdom förd wandel d 31 Januarii. och d 5 Feb på följande blef hon i jorden gjömd."

Gift 30 april 1719 i Särna (Dala) med föregående ana


mmff
28 Hans Olofsson, född 22 augusti 1717 (döpt 25 augusti 1717) i Nore, Ljusdal (Häls), död 14 augusti 1772 (begravd 16 augusti 1772) i Sjöbo, Ljusdal (Häls).
Far 56 ] [ Mor 57 ] [ Maka 29 ] [ Son 14 ]

Född och uppvuxen i Nore, Ljusdal. 1739 gift med Margareta från Sörkämsta. Mantalskriven i Sörkämsta 1744-1766. Flyttar därefter till Sjöbo i samma socken. [AI:1b p.73]

db: "Bonden Hans Olofsson ifrån Sjöbo: född 1717. Fadren war Bonden Olof Jonsson i _____ oxh modren, hus- tru Brita Hansdotter. Gift 1739 med Bonde- dottren Margeta Jönsdr ifrån Söderkämsta. Med henne haft 4 barn, 2 söner och 2 döttrar. Blef enkling 1748. gifte sig andra(?) gången 1754 med sin efterleferska hustru Gölin Johansd- dr ifrån Tegeltjär. Med henne haft 5 barn 2 söner 3 döttrar. Warit mycket sjukllig i 4 år, af wattusot. hawer af han ock blef död 55 år gl."

Gift 30 september 1739 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Olof Hansson, född 6 september 1744, se ana 14.

mmfm
29 Margareta Olofsdotter, född 28 maj 1719 (döpt 31 maj 1719) i Sörkämsta, Ljusdal (Häls), död 2 november 1748 (begravd 13 november 1748) i Sörkämsta, Ljusdal (Häls).
Far 58 ] [ Mor 59 ] [ Make 28 ] [ Son 14 ]

db: "Bonde hustrun Margeta Olsdotter ifrån Sörkämsta 29 år och 5 månader gl. född der sammanstädes, fadren der Bonde Olof Pärsson modren hu Karin Pärsdotter. Warit gift med Bonden Hans Olsson född i Nore, i 9 år, och med honom haft 4 barn, 2 söner och 2 döttrar död i Barnsäng efter twillingar, son och dotter."

Gift 30 september 1739 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mmmf
30 Olof Jonsson, född 25 juni 1705 i Sillerbo, Ljusdal (Häls), död 7 augusti 1783 (begravd 10 augusti 1783) i Bjart, Ljusdal (Häls).
Far 60 ] [ Maka 31 ] [ Dotter 15 ]

Bosatt i Norrkämsta, Ljusdal. Mantalskriven här som bonde under nr.3 1731-1766. Därefter i Bjart i samma socken. [AI:1b (1767-1781) s.56]

db: "gl. Bonden Olof Jonsson i Bjart. f. d. 25 Jun 1705. Fadren B. Jon Olofsson i Sillerbo modr. h. Gertrud Pehrsdr. Gift 1 g. med B.d. Kerstin Pehrsdotter ifrån Norrkämsta. Hade med hene 8 barn. 3 sö- ner 5 döttrar af hwilka 2ne söner hafwa. Enkling 1751. Gift 2 g. 1752 med B.d. Ka- rin Mårtensdr. ifrån östernäs. Hade med henne en dotter, som är död. Enkling 1769. Gift 3 g 1771 med sin efterlemnade enka. B.d. Brita Pehrsdotter ifrån Sjöbo. Haft med hene 1 son, som ock är död. Sjuklig de 3 sista åren, sängliggande 15 weckor. Död af ålderdom 78 år 2 mdr gl.

I bouppteckning (Ljusdals tingslags häradsrätt FII:3 (1781-1790) nr.61) som upprättades ca 2 månader efter Olofs död finns följande barn uppräknade
"...sönerna_ Bon den Jon Olofsson i Bjärt och Per Olofsson i Hybo, döttrarna Gärtru gift med Per Person i Björn Bäcken, Kjerstin med Bon den Erick Jonsson i Sjöbo och Brita med Olof Hansson i Skräkle..."

Gift 29 september 1730 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Brita Olofsdotter, född 11 januari 1747, se ana 15.

mmmm
31 Kerstin Persdotter, född enligt åldersuppgift 1703, död 8 juli 1751 (begravd 14 juli 1751) i Norrkämsta, Ljusdal (Häls).
Make 30 ] [ Dotter 15 ]

db: "Bonde hustrun Kerstin Pärsdotter ifrån Norrkämsta 48 år gl. född i Jämtland och Sunne församl. fadren warit Rytta re, Pär Sandberg, modren hu Ingeborg Olsdotter. Warit gift med Bonden Olof Jonsson i Norrkämsta 21 år. Haft med honom 8 barn 3 söner och 5 döttrar. Warit siuklig ifrån kymdelsmässan intil det sidsta, dock icke sängliggande.

Enligt vb född i Ångsäter. Ingen passande kandidat finns dock i fb.

Gift 29 september 1730 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


Generation V

fmfff
40 Asp Erik Olofsson, född 1655 [Ore hfl AI:2 (1700-1739) opag.], död 1729 i Dalen, Ore (Dala).
Far 80 ] [ Maka 41 ] [ Son 20 ]

Bosatt i Dalen, Ore. Mantalskriven här (Asp Erik Olofsson/Erik Olofsson) som bonde 1689-1711(?).

Återfinns i
Ore hfl AI:2 (1700-1739) opag. - Dalen (och Norra gränden) nr.26 första delen och nr.27 andra delen, "Asp Erich Olsson" f. 1655.

Gift 13 november 1681 i Ore (Dala) med nästa ana

Barn:
* Klockar Olof Eriksson, född 12 februari 1691, se ana 20.

fmffm
41 Karin Andersdotter, född 1661 [Ore hfl AI:2 (1700-1739) opag.], död 23 december 1717 i Dalen, Ore (Dala).
Make 40 ] [ Son 20 ]

Gift 13 november 1681 i Ore (Dala) med föregående ana


fmfmf
42 Klockar Jöns Larsson, död efter 2 april 1700.
Far 84 ] [ Maka 43 ] [ Dotter 21 ]

Bonde i Sunnanhed, Ore.

Återfinns i Ore hfl AI:1 opag.
SVAR Bildid: C0013494_ 00048, 1696-1701 - Sunnanhed nr.6 - Tillsammans med brodern och hans hustru. Sista notering från 2/4 1700.
00078, 1702-1703 - Sunnanhed nr.3 - "Klåchar Jöns ench. och h. Karin Erickz?". Brodern Klockar Lars änka bor i nr.4.
00098, 1704-1705 - Sunnanhed nr.3 - "Klåckar Jöns enckia h. Karin Ehricksdott"
00118, 1706-1707 - Sunnanhed nr.3 - "Klåckar Jöns änckia h. Karin Ericksd."

Gift 15 november 1696 i Ore (Dala) med nästa ana

Barn:
* Margareta Jönsdotter, född 21 oktober 1697, se ana 21.

fmfmm
43 Karin Eriksdotter, född 1673, död troligen 1745 i Norrboda, Ore (Dala).
Make 42 ] [ Dotter 21 ]

Ej i Sunnanhed 1708-1709.

Enligt dottern dödsnotis omgift efter 1sta makens död. Ore kladdräkenskaper LIc:3 (1694-1716) opag. (SVAR Bildid: C0035295_00077) "Brudgummen Anders Erichson i Boda och bruden h. Karin Ericksdotter i Sunnanh"

Denna Karin är enl hfl född 1673 (Ore AI:2 (1700-1739) opag. SVAR Bildid: C0013495_00078, Norrboda nr 8) och död 1745 (Ore AI:3 (1740-1750) opag. SVAR Bildid: C0013496_00011, Norrboda nr 7).

Gift 15 november 1696 i Ore (Dala) med föregående ana


mffmf
50 Olof Pålsson, född 1657 i Heden, Särna (Dala) [db], död 16 november 1734
i Heden, Särna (Dala).
Far 100 ] [ Mor 101 ] [ Maka 51 ] [ Dotter 25 ]

Bonde och nämndeman i Heden, Särna sn.

Nämndeman t.ex vid laga ting i november 1703 [Advokatfiskalen Kopparbergs län renov domb EXIe:2772 (1703-1703) p.438]

db: "Olåf Påhlsson på Heden, där samastädes född af ärli ga föräldrar Anno 1657, fadren har warit sl: Påhl Olofsson och modren Sal: hust: Goro Håxansdotter genom hvilka sina föräldrars omwårnad han straxs efter den _____ födelsen är befordrad till dhet h: dopet och således __: sampt ähr_ wähl undervist i sin Christendom, afkunat sina christen doms stycken både utan och man. Hema hoos sina föräldrar han warit til dhess han inkom(?) i ähtenskap med Gunila Pärsd. för detta afleden, efter henes dödeliga från fälla har han lefwat i sitt änklinga-stånd i 10 åhr. Medd hene kom han i ächtenskap Anno 1693 och samanaflat 5 barn, 4 döttrar och en son som änu lefwa. Hwad den Sal: manens lefwe ne vidkomer, så behöfwa man så mycket mindre där om tala, som allom är känigt(?), dhet han warit en stilla och ___ by, älskat guds ord sampt flijtigt brukat sina Saliga ___ medel. Nämdemans ämbetet för Särna försambling __ ___ tijd för detta förestådt med all ____ och ____ ___, sägandes sig altijd så där wijd som ___ i sitt dage liga lefwerne wijd ett godt samwetes witnesbörd. Han har en lång tijd warit ___, och med stort tålamod tagit sama herrans aga ____: 1 Sept war han sista gån gen till herrans höga nattward, och som man tycker(?); en swår bröst-siuka afsåmnade d.16 Novemb sedan han lefwat: 77 åhr"

Gift 1 januari 1693 i Särna (Dala) med nästa ana

Barn:
* Goro Olofsdotter, född 3 juli 1695, se ana 25.

mffmm
51 Gunnil Persdotter, född 1662 i Heden, Särna (Dala) [db], död 29 januari 1725 (begravd 14 februari 1725) i Heden, Särna (Dala).
Far 102 ] [ Mor 103 ] [ Make 50 ] [ Dotter 25 ]

db: "hust Gunil Pärsdotter på Heden, där samastä- des född Anno 1662 af ärliga föräldrar, fadrer har warit Sal. Pär Jonnson och modren Sal. Kerstin Pärsdotter, genom hwilka sina föräldrars tidi- ga omsårg hon straxt efter dän naturliga födelsen är befordrad til dhet h: dopet och etc: sedan wijd tilta- gande åhr wäll underwist i sina christendoms-stycken. Hema hoos suna föräldrar war hon tillthess hon på sitt 31 ålders åhr naml. Anno 1693 inkom i ett lofligit ächtenskap med nu i sårgen qwarlemnade Olåf Pålsson på Heden, med ho- nom har hon i en rätt och christelig ächta-sämja __ ___ samanlefwat i 32 åhrs tijd och samanaflat 6 barn af hwilka ett är dödt dhe andra lefwa änu. Den sali- ga hustruns lefwerne och wandel behöfwer man så mycket mindre wijd lätteligen(?) omtala, som dhet är allom känigt dhet hon altijd fördt ett wackert och christeligit lefwerne. Guds ord och sina sjähla-sörjare(?) har hon älskat, flijtigt, brukat dhe h: Sacramenterna och sina salighets-medel, wäll förlijkt med sina granar och sitt huus som en flijtig boo-sag-qwina förestådt, hwar föra ett ___ dödeliga frånfälle för dhe qwarlemnade an- höriga så mycket sårgeligen är. Sidstförledna första Advents Söndag, war hon sidsta gången till herrans högw: nattward och försonad sig med sinom gud, hwil- ket är den bästa beredelsen modt döden. d: 22 Jan: siss- ledna siuknade hon i swår andetäppa, under sama siuk- dom har hon warit tålig, samställande gudi, som har både lijf och dööd i sin hand, hwad han med hene giöra willa. Under sama sin siukdom utfärda hon tålmodg. till d: 29 Jan: Sidstl. då hon sactmodeligen afsåmnade, se- dan hon här i werlden lefwat 63 åhr."

Gift 1 januari 1693 i Särna (Dala) med föregående ana


mfmff
52 Lissle Jon Persson, född 1655 i Heden, Särna (Dala) [db], död 27 september 1738 i Heden, Särna (Dala).
Far 104 ] [ Mor 105 ] [ Maka 53 ] [ Son 26 ]

Bonde i Heden, Särna. Skriven med gårdsnamnet Lisle i barnens födelsenotiser samt i tingsprotokoll (se nedan).

Laga ting med Mora tingslag 7/12 1687 Sentencia... "För det at Lissle Jon Peersson har tillijka medh sin broder Halfwardh missbrukat fyra Idre karlars nampn och bomärken under ett attest som(?) kyrkieheerden Hr Gudemundh sammanfattat, twärt emot attest ____ willia och op__, st_fälles(?) han _ 3 cap. __ __ till 40 _ för hwardhera bomärket, ähr 160 _" [Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt domb AI:5 (1684-1689) f.39r (år 1687) SVAR bildid: U0000475_00213]

db: "Joen Pärson på Heden, därsamastädes född An(no) 1655 af ärliga föräldrar, __: sal Pär Jonsson och hustr: Kerstin Pärsdr: på Heden, och straxt efter dän naturliga fö delsen är han af sama(?) sina föräldrar befodrad til det nya __: dhet h: doopet, och således etc. Hema hoos sina föräl(drar) war han til thess han inkom(?) i ächtenskap med nu afledna Sigrid Engiebrechtsdotter från Anno 1680 med hen(ne)(?) har han samanlefwat i 10 åhr och samanaflat 2 söner och 3 dötrar som ännu lefwa. ________ ___ 1 _ _____ lefwer ne avgör så är allom ____ dhet __ ____ som en rätt christen etc: guds ord har han älskat sampt __ ____ ____. Sistledne(?) 28 Sept. begick han sidsta gången herrens högw: nattward och afsåmnade i ålderdoms swaghet sidstärl: 27 Sept: sedan han lefwat 83 åhr."

Gift 1680 med nästa ana

Barn:
* Per Jonsson, född 17 april 1681, se ana 26.

mfmfm
53 Sigrid Engelbrektsdotter, född enligt åldersuppgift 1655 i Idre (Dala) [db], död 1689 (begravd 9 maj 1689) i Heden, Särna (Dala).
Far 106 ] [ Mor 107 ] [ Make 52 ] [ Son 26 ]

Gift till Heden 1680.

db: "h. Sigrid Engelbrechts dotter på Heden, på Idre född, christnad och upfödd, till Heden gift, en sachtmodig hustru, dödde efter ett swårt barnesänge och begrofs i Särna den 9 Maij. Tota atas 34 åhr."

Vid tiden för hennes födelse och uppväxt finns en Engelbrekt på Idre, Engelbrekt Håkansson.

Gift 1680 med föregående ana


mfmmf
54 Jöns Björnsson, född 1658 i Trysil, Hedmark, Danmark-Norge [db], död 6 september 1733 (begravd 16 september 1733) i Idre (Dala).
Far 108 ] [ Mor 109 ] [ Maka 55 ] [ Dotter 27 ]

Glasmästare, ursprungligen från Trysil i Norge.

db: "Jöns Biörnsson på Idre, född i Norgie och Trössel Ao: 1658 af Biörn Olofsson och hustr Sisilia Halfwards dot- ther samastädes, och genom deras tidiga omsorg, han ___ allenast befodrat til det h: dopet, ut_ och sederna(?) wäl upfostrat, sampt wäl under wist i sin christendoms stycken. Hit til Särna kom han Ao 1688 och inlät sig i ächtenskap med hust Karin Jonsdotter på Idre, med henne har han saman lefat i 45 åhr och aflat 10 barn af hwilka en är död och de andra lefa än nu. Tena(?) man_ens lefven(?) är guds försambling bät- äre kunigt(?) än mig och måste man i plicht af den christel kiärleken alting til det bästa uttyda. Siuk förledne 4de dag Pingst wore han til herrans h: nattward här i herrans huus och afsomnade af ålderdoms swaghet d 6 Septemb: sedan han lefwat i 75 åhr. Gud för___ kroppen _ !"

Gift 26 april 1691 i Särna (Dala) med nästa ana

Barn:
* Cecilia Jönsdotter, född 1695, se ana 27.

mfmmm
55 Karin Jonsdotter, född 1665 i Idre (Dala) [db], död 17 februari 1746 (begravd 23 februari 1746) i Idre (Dala).
Far 110 ] [ Mor 111 ] [ Make 54 ] [ Dotter 27 ]

I Särnas(Idres) första hfl (s.28) är hon bosatt hos sonen Erik i Idre nr.3.

db: "Karin Jonnsdotter på Idre, född år 1665 af chri steliga föräldrar Jonn Påfwelsson och hu Ingeborg Olsdotter, ibm. _____ till, hwilcka, som sig bort straxt efter den naturliga befordrat henne till den gudeliga födelsen. Uti yngre åhren hafwer de äfwen dragit sådan förson om hennes christen doms kundskap, at hon icke alleness, __ ____ ___ ____ kunnat läsa både i och utan bok, utan i sanning ägt godt förstånd om sin salighets wäg. Sedan sitt 15 ålders år, tå för- äldrarna afled har hon warit hoos ährligit folck här i församblingen i åtta års tid, tils hon på sitt 23 år begaf sig i ächtenskap med sin för detta afl man Jöns Biörnsson, från Norige och Trössel, med hwilcken hon saman lefwat i 45 år och födt 10 barn, 6 sönner och 4 döttrar, af hwilcka alleness en son är blefwen död, de andra lefwa ännu, så länge gud behagar. Sedan år 1733 har hon warit än ka, som blijr till närwarande tid, 13 år, och ther in under med christeligit tålamod lefwat ______ tå hon nu o de 6 sidsta åhren wa rit af ålderdoms swaghet ______ sänglig- gande, hwaraf hon äfwen sidstl måndag mår gon, d 17 ajus, afled, tå hon lefwat uti 81 år"

Gift 26 april 1691 i Särna (Dala) med föregående ana


mmfff
56 Olof Jonsson, född enligt åldersuppgift 1678 i Nore, Ljusdal (Häls), död 30 oktober 1751 (begravd 10 november 1751) i Nore, Ljusdal (Häls).
Maka 57 ] [ Son 28 ]

Bonde i Nore 2, Ljusdal. Upptagen i mtl p.s.s. 1701-1739.

db: "Bonden Olof Jonsson i Nore, 73 3/4 år gl. född i Nore, fadren warit där Bonde, Jon Olsson, modren hustru giölin Olsdotter. Warit gift med hustru Brita Hansdotter i Nyåker i 42 år, och haft med henne 4 barn, 2 söner och 2 döttrar. Sidsta siukdomen warit hufwud wärk och bröstsiuka."

Gift 1 november 1709 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Hans Olofsson, född 22 augusti 1717, se ana 28.

mmffm
57 Brita Hansdotter, född enligt åldersuppgift 1671 i Nyåker, Ljusdal (Häls), död 25 januari 1755 (begravd 9 februari 1755) i Nore, Ljusdal (Häls).
Make 56 ] [ Son 28 ]

db: "Bonde Enkan hustru Brita Hansdr i Nore 84 år gl. född i Nyåker: fadren Hans Jons son, modren hust: Marget Jonsdotter. Gift förra gången på sitt 23 år med soldaten Pehr Rahm lefde med honom 8(?) år, och hade 3 barn som alla äro döda. War 6 år encka; sedan gift med afl. Olof Jonsson i Nore, med hwilcken hon samanlefde 44 år, hade 4 barn, 2 söner 2 döttrar af hwilka allena en son är död. Blef död af ålderdoms bräcklighet."

Gift 1 november 1709 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mmfmf
58 Olof Persson, född 25 augusti 1683 i Sörkämsta, Ljusdal (Häls), död 6 oktober 1757 (begravd 16 oktober 1757) i Sörkämsta, Ljusdal (Häls).
Far 116 ] [ Maka 59 ] [ Dotter 29 ]

Bonde i Sörkämsta, Ljusdal.

db: "Åldertagna Bonden Olof Pärsson i Sör kämsta 75 år oh således född 1682 derste des af Pär Olsson och Ella Jonsdotter då han hade fyldt 35 år gifta han sig med Charin Pärsdr i Sörkamsta och ________ ägt 3 söner och 5 döttrar, hwilka allesam man är med döden afgågna tillika med modren som skedde 1743. Wistades sedan hos sin måg Hans Olsson i kämstad. haft god hälsa, men blef förledna somar säng liggande. dog af ålderdomskrämpor"

Gift 2 juli 1717 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Margareta Olofsdotter, född 28 maj 1719, se ana 29.

mmfmm
59 Karin Persdotter, född enligt åldersuppgift 1685, död 29 juni 1743 (begravd 3 juli 1743) i Sörkämsta, Ljusdal (Häls).
Far 118 ] [ Mor 119 ] [ Make 58 ] [ Dotter 29 ]

db: "Bondehustrun Karin Persdotter ifrån Söderkämsta 58 1/2 år gl. fadren warit därstädes Bonde Pär Olofsson, modren hust. Margta Simsdotter. Warit gift med Olof Persson i Söderkämsta 26 år, och med honom haft 9 barn, 4 söner och 5 döttrar. död i blod- soten."

Gift 2 juli 1717 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mmmff
60 Jon Olofsson.
Son 30 ]


Barn utan känd moder:
* Olof Jonsson, född 25 juni 1705, se ana 30.

Generation VI

fmffff
80 Olof Larsson, född enligt åldersuppgift 1614, död 26 mars 1690 i Dalen, Ore (Dala). [Ore hfl AI:1 (1690-1709) p.17]
Son 40 ]


Barn utan känd moder:
* Asp Erik Olofsson, född 1655, se ana 40.

fmfmff
84 Lars NN.
Son 42 ]

Troligen identisk med Klockar Lars Larsson, skriven under Sunnanhed i revningslängden upprättad omkring 1670. [Indelningsverk och jordeböcker, vol.7 s.1600 (KrA)]

Barn utan känd moder:
* Klockar Jöns Larsson, se ana 42.

mffmff
100 Pål Olofsson, född 1628 i Heden, Särna, Hedmark, Danmark-Norge [db], död 24 oktober 1695 i Heden, Särna (Dala).
Maka 101 ] [ Son 50 ]

I 1674 års jordebok för kopparbergs län (s.300) skriven under gården Jönsbacken i Hedeby, Särna sn.

db: "Påål Olson på Heden, ibidem född 1628. Christnad, hoos föräldrarna statigt upföd, gifter i 18 åhr, änkling i 20 åhr, en mycket stilla och sacktmodig man, dragits med stark(?) lop__ lång tijd vara(?) i synnerheet midsommarstijden blef swårare der af ansadt än det kan beskrifwas, doch sedan något bättrades. Siuknade omsider i bröstet d 22 Oct. ans__ och honom hållen, at han d 24 Oct. om mårgonen ___ anni afsomnade To- ta atas 67 åhr."

Gift med nästa ana

Barn:
* Olof Pålsson, född 1657, se ana 50.

mffmfm
101 Goro Håkansdotter, död enligt åldersuppgift 1675.
Make 100 ] [ Son 50 ]

Gift med föregående ana


mffmmf
102 Per Jonsson, född enligt åldersuppgift 1627 i Heden, Särna [db], Hedmark, Danmark-Norge, död 1688 (begravd 8 januari 1688) i Heden, Särna (Dala).
Maka 103 ] [ Dotter 51 ]

Bonde i Heden, Särna.

db: "Peder Joenson på Heden, ibidem född, christnad, upwäxt, en förmögen man, förståndig, derföre brikades han mycket at förrätta sochnens beswär så wijd tingen som annorstädes, begrafs den 8 Januarij. Tota a- tas 61 åhr."

Gift 1648 med nästa ana

Barn:
* Lissle Jon Persson, född 1655, se ana 52.

* Gunnil Persdotter, född 1662, se ana 51.

mffmmm
103 Kerstin Persdotter, född 1627 i Särna, Hedmark, Danmark-Norge [db], död 11 september 1721 (begravd 24 september 1721) i Heden, Särna (Dala).
Far 206 ] [ Mor 207 ] [ Make 102 ] [ Dotter 51 ]

db: "h: Kerstin Pärsdotter på Heden. Född här i Särnabyn af ärliga föräldrar Anno 1627, fadren har warit Pär Olåfson, modren h: Zegrid Knutsdotter, genom hwilkas christeliga omwårdnad hon efter den naturliga födelsen är komen til dän nya födelsen de h: Dopet och etc: sampt sedermehr någorlunda väll un- derwist i sina christendomsstycken. Hema war hon hoos isna föräldrar, tilthes hon inkom i ächtenskap med Sal: Pär Joensson på Heden Anno 1648, med ho- nom har hon samalefwat i 40 åhr, och samafladt 11 barn, 8 söner och 4 döttrar af hwilka en son 3 dötrar lefwa änu. Efter sin Sal. mans Pär Jonnssons död liga frånfälle har hon lefwat i sitt änkestånd i 33 åhr, som _ätt änkia kan träna och anstå. Hwadel- __ dom hustruns lefwerne angår så så warit man intet anat berätta än det som christeligit ärligit och godt wara kan. Guds ord har hon älskat och flijtigt så i wäldmachten som nu under dess höga ålderdoms bruukat sina salighets medel Sidstförleden 19 April begick hon sidsta gågen her. rens högw nattward och afsåmnade af ålderdoms swaghet d: 11 Sept: sedan hon lefwat till en hög ålder naml 93 åhr."

Gift 1648 med föregående ana


mfmfff
104 Per Jonsson = 102
Maka 105 ] [ Son 52 ]

mfmffm
105 Kerstin Persdotter = 103
Far 210 ] [ Mor 211 ] [ Make 104 ] [ Son 52 ]


mffmmf
106 Engelbrekt Håkansson, född enligt åldersuppgift 1611 i Idre, Hedmark, Danmark-Norge [db], död 1688 (begravd 7 oktober 1688) Idre (Dala).
Maka 107 ] [ Dotter 53 ]

Bonde, gästgivare och kyrkvärd på Idre.

db: "Engelbrecht Håkanson, på Idre född, christnad och upfödd, enförmögen och ährliger man, en godh herbergarre, som gärna emot tog och fägnade de främmande, kyrkiowärd en lång tijd hwilken tienst her ährligen och wäl förstod så wäl frigde som fredelige tijder, begrafs på Idre den 7 Octob. Tota atas 77 åhr."

Gift med nästa ana

Barn:
* Sigrid Engelbrektsdotter, född 1655, se ana 53.

mffmmm
107 Ingeborg Olofsdotter, född enligt åldersuppgift 1612 i Idre, Hedmark, Danmark-Norge [db], död 1694 (begravd 6 maj 1694) i Idre (Dala).
Make 106 ] [ Dotter 53 ]

db: "h: Ingeborg Olsdotter, på Idre född, christnad och upfödd, wäl underwijst i sin christendom, gifter och sitt echtenskap aflat 10 barn, dem i deras christendom underwijst, god giästgifwerska, såsom hennes man som begrafs 1688 en mycket still hustru, enkia i 6 åhr, begrafs p√• Idre den 6 maij. Tota atas 82 åhr."

Gift med föregående ana


mfmmff
108 Björn Olofsson.
Maka 109 ] [ Son 54 ]

Gift med nästa ana

Barn:
* Jöns Björnsson, född 1658, se ana 54.

mfmmfm
109 Cecilia Halvarsdotter.
Make 108 ] [ Son 54 ]

Gift med föregående ana


mfmmmf
110 Jon Påvelsson.
Maka 111 ] [ Dotter 55 ]

Gift med nästa ana

Barn:
* Karin Jonsdotter, född 1665, se ana 55.

mfmmmm
111 Ingeborg Olofsdotter.
Make 110 ] [ Dotter 55 ]

Gift med föregående ana


mmfmff
116 Per Olofsson.
Son 58 ]

Bonde i Sörkämsta, Ljusdal.

Barn utan känd moder:
* Olof Persson, född 25 augusti 1683, se ana 58.

mmfmmf
118 Per Olofsson.
Maka 119 ] [ Dotter 59 ]

Gift med nästa ana

Barn:
* Karin Persdotter, född enligt åldersuppgift 1685, se ana 59.

mmfmmm
119 Margareta Simonsdotter.
Make 118 ] [ Dotter 59 ]

Gift med föregående ana


Generation VII

mffmmmf
206 Per Olofsson.
Maka 207 ] [ Dotter 103 ]

Gift med nästa ana

Barn:
* Kerstin Persdotter, född 1627, se ana 103.

mffmmmm
207 Sigrid Knutsdotter.
Make 206 ] [ Dotter 103 ]

Gift med föregående ana


mfmffmf
210 Per Olofsson = 206
Maka 211 ] [ Dotter 105 ]

mfmffmm
211 Sigrid Knutsdotter = 207
Make 210 ] [ Dotter 105 ]


Denna anlista är skapad med hjälp av datorprogrammet Holger8 3 april 2015

Källhänvisning är här, för födelse- vigsel- och dödsdatum, endast noterad om uppgiften inte återfinns på förväntad plats i ministerialböckerna. Om en sådan källhänvisning eller ytterligare information om en ana önskas, går det bra att kontakta mig via e-post.

Bakgrundsbild: Heden i Särna socken 1883 [Lantmäteriets historiska kartor]