burtu.se

farmors farfar

Jonas Olofsson Nordén

1850-1926

Generation I

f
2 Olof Persson, född 21 januari 1820 i Ede, Ljusdal (Häls), död 15 november 1849 (begravd 2 december 1849) i Välje, Ljusdal (Häls).
Far 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ]

Gift från Ede nr.3 till Välje nr.1.

Bou återfinns i Ljusdals tingslags häradsrätt FII:10 (1849-1852) s.37
"År 1850 den 4 Februarii förrättades laga boupteckning efter Bondemågen Olof Persson i Wälje, som med döden afled den 22 November sisledet år, utan några bröstarfvingar Egendomen uppgafs af enkan Sigrid Persdotter, hvilken hade densamma genom testamente sig tillagd, och nu befanns vara i hafvande tillstånd. Den dödes närmaste arfvingar äro förädrarne gamla Bonden Per Anders son och hustri Emfrid Johansdotter i Ede qvarlåten- skapen framlemnades, hvarefter antecknades och värderades, som följer:"

Totalt uppgick boet till 1126 Rd banco.

Gift 30 mars 1849 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Jonas Olofsson Nordén, född 13 mars 1850.

m
3 Sigrid Persdotter, född 17 februari 1826 (döpt 17 februari 1826) i Tegeltjär, Ljusdal (Häls), död 12 december 1857 (begravd 3 januari 1858) i Välje, Ljusdal (Häls).
Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ]

Fosterdotter hos Jonas Jonsson och Kerstin Henriksdotter i Välje nr.1 från 1835.
[AI:9 (1832-1840) s.282, AI:10 (1841-1845) s.292, AI:11 (1846-1850) s.288]

Gift 30 mars 1849 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


Generation II

ff
4 Per Andersson, född 17 mars 1775 (döpt 18 mars 1775) i Ede, Ljusdal (Häls), död 14 juli 1853 (begravd 24 juli 1853) i Ede, Ljusdal (Häls).
Far 8 ] [ Mor 9 ] [ Maka 5 ] [ Son 2 ]

Bonde i Ede nr.3. Tar troligen över gården efter faderns bortgång 1807.
[AI:4b (1801-1807) s.10, AI:5b (1808-1813) N:o 11, AI:6b (1813-1818) N:o 12, AI:7b (1819-1827) s.13, AI:8b (1827-1832) s.301, AI:10 (1841-1845) s.342]

Gift 13 oktober 1805 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Olof Persson, född 21 januari 1820, se ana 2.

fm
5 Emfrid Johansdotter, född 19 december 1780 (döpt 20 december 1780) i Ångsäter, Ljusdal (Häls), död 18 januari 1866 (begravd 28 januari 1866) i Ede, Ljusdal (Häls).
Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Make 4 ] [ Son 2 ]

Flyttar i samband med giftermålet från föräldrahemmet i Ångsäter till makens hem i Ede.

Gift 13 oktober 1805 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mf
6 Per Larsson, född 2 juni 1798 (döpt 3 juni 1798) i Sjövästra, Ljusdal (Häls), död 1 maj 1841 (begravd 9 maj 1841) i Tegeltjär, Ljusdal (Häls).
Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]

Bonde i Tegeltjär nr 2 från 1825. Rotemästare 1832.
[AI:7a (1819-1826) s.5, AI:8a (1827-1832(33)) s.4, AI:9 (1832-1840) s.3, AI:10 (1841- 1845) s.3]

Bou återfinns i Ljusdals tingslags häradsrätt FII:9 (1841-1849) nr. 71 "år 1841 den 18de Maij förrättades boupteckning efter Bonden Pehr Larsson i Tegeltjär vi[l]ken blef död dn 1 i förre skrefne månad och lämnade efter sig såsom arftagare sinn hustru Anna Hindriks dotter; samt 2ne minderåriga döttrar nämligen dotträn Sigrid 15tn år och hos vilken Bonden Jon Jonsson i Välje såsom foster fader åtagit sig förmyndärskappett och dottren Anna 12år för vilken Bonden Anders Pärsson i Lock åtagitt sig at bliva förmyndare och voro närvarande då Boet uppgafs som följer"

På gården fanns 1 gammal häst, 2 kor, 1 kviga, 1 kalv, 4 getter och 4 får värderade till totalt 49 Rd banco.

Hemmanet, Tegeltjär nr2 om 4 öresland, värderades till 377 Rd banco.

Gift 7 november 1824 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Sigrid Persdotter, född 17 februari 1826, se ana 3.

mm
7 Anna Henriksdotter, född 6 januari 1790 (döpt 7 januari 1790) i Lock, Ljusdal (Häls), död 23 november 1858 (begravd 5 december 1858) i Sjövästra,
Ljusdal (Häls).
Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ Dotter 3 ]

Lämnar föräldrahemmet i Lock omkring 1817-1818. Därefter 1818-1820 piga hos Mårten Simonsson i Boda nr.1. 1820-1821 med modern hos brodern Olof, torpare under Lock nr.1. 1821-1823 hos modern i Lock nr.1. 1823-1824 piga hos systern Kerstin med familj i Välje. Flyttar i samband med giftermålet till Storhaga 1824. Efter makens död flyttar hon 1842 tillsammans med yngsta dottern till husfolken i Sjövästra.
[AI:6a (1813-1818) p8, AI:7a (1819-1826) p8, 201, 49, AI:10 (1841-1845) p3, 47]

Gift 7 november 1824 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


Generation III

fff
8 Anders Olofsson, född 6 oktober 1739 (döpt 7 oktober 1739) i Ede, Ljusdal (Häls), död 21 augusti 1807 i Ede, Ljusdal (Häls).
Far 16 ] [ Mor 17 ] [ Maka 9 ] [ Son 4 ]

Bonde i Ede nr.3 (benämnt Östra Ede i AI:1b och AI:2b), Ljusdal. Byvaktare 1792. [AI:1b (1767-1781) s.14, AI:2b (1781-1790) N.12, AI:3b (1791-1800) s.9, AI:4b (1801-1807) s.10]

db: "gl Bonden Anders Olofsson i Ede, född d 6 Oct 1739 fadr. Bond. Olof Andersson och modr. hust. Brita Jonsdr i sama by hema ständigt giftade sig i Oct 1767 med Bonde dottren Bri ta Esbjörnsdr ifrån Råggarde. haft med hen ne 4 barn, 3 söner och 2 döttrar, af hka en son är död- 1805 i Febr hade han den sorgen at genom döden förlora en älskad maka. warit hela somaren sjuklig och 4 weckor sängliggan de och omsider död af hwarjehande magplågor"

Gift 18 oktober 1767 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Per Andersson, född 17 mars 1775, se ana 4.

ffm
9 Brita Esbjörnsdotter, född 11 juli 1746 (döpt 13 juli 1746) i Råggärde, Ljusdal (Häls), död 11 februari 1805 i Ede, Ljusdal (Häls).
Far 18 ] [ Mor 19 ] [ Make 8 ] [ Son 4 ]

"Gift till Öster Ede 1767" [AI:1b (1767-1781) s.17]

db: "Bonde hustrun Brita Esbjörnsdotter i Ede född d 11 Julii 1746 i Råggärde. fadr. Bond. Esbjörn Olofsson modr. hust Carin Michelsd dr. hema till dess hon år 1767 i Oct med sin efterlämnade man Bond. Anders Olofsson i Ede. haft med honom 5 barn, 3 söner och 2 döttrar, af hka en son är död."

Gift 18 oktober 1767 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


fmf
10 Johan Olofsson, född 2 augusti 1740 (döpt 3 augusti 1740) i Boda, Ljusdal (Häls), död 16 december 1827 (begravd 26 december 1827) i Ångsäter, Ljusdal (Häls).
Far 20 ] [ Mor 21 ] [ Maka 11 ] [ Dotter 5 ]

Bonde i Ångsäter nr.6 i Ljusdal. Sonen Olof tar över i AI:5b, dvs mellan 1808-1813.
[AI:1b (1767-1781) s.28 (Måg), AI:2b (1781-1790) N.31, AI:3b (1791-1800) s.23 AI:4b (1801-1807) s.29, AI:5b (1808-1813 N:o 33, AI:6b (1813-1818) N:o 36, AI:7b (1819-1827 N:o 39 (Östra Ångsäter), AI:8b (1827-1832) s.323 (Här skriven med födelsebyn Boda)]

Gården ej numrerad i de två äldsta hfl.

Att Johan var son till Olof Larsson och Anna Andersdotter i Boda framgår av Annas bou (Ljusdals tingslags häradsrätt FII:4 (1791-1804) nr 199 (enl register, ej numr hos SVAR) (SVAR Bildid: C0100599_00571). Har här f ö skrivit under med bomärke.

Gift 16 oktober 1763 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Emfrid Johansdotter, född 19 december 1780, se ana 5.

fmm
11 Kerstin Hansdotter, född 26 februari 1747 (döpt 1 mars 1747) i Ångsäter, Ljusdal (Häls), död 6 maj 1830 (begravd 16 maj 1830) i Ångsäter, Ljusdal (Häls).
Far 22 ] [ Mor 23 ] [ Make 10 ] [ Dotter 5 ]

Bott i Ångsäter hela livet.

Gift 16 oktober 1763 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mff
12 Lars Persson, född 12 januari 1758 (döpt 14 januari 1758) i Storhaga, Ljusdal (Häls), död 31 maj 1835 (begravd 8 juni 1835) i Tegeltjär, Ljusdal (Häls).
Far 24 ] [ Mor 25 ] [ Maka 13 ] [ Son 6 ]

Torpare i Ljusdal.

Återfinns i Ljusdal hfl
AI:2a (1781-1790) s.74 - Troligen identisk med Lars Persson (f.1758) som är dräng hos Olof Persson i Sunnanås. Bevistat förhör 1782 och 1783. s.57 - Troligen identisk med Lars Persson (f.1758) som är dräng hos Jon Larsson i Sjövästra. Bevistat förhör 1785. s.63 - Torpare, skriven bland husfolken under Kallmyr (barnen är dock födda i Sjövästra enl fb). Första notering 1790.
AI:3a (1791-1800) s.37 - Torpare, skriven bland husfolken under Sjövästra/Kallmyr.
AI:4a (1801-1807) s.41 - Torpare, skriven bland husfolken under Kallmyr, f 1758.
AI:5a (1808-1813) s.44 - Torpare, skriven bland husfolken under Kallmyr, f 1758-01-12.
AI:6a (1813-1818) s.43 - Torpare i Storhaga, f 1758-01-12. Barnen har flyttat ut.
AI:7a (1819-1826) s.5, 49 -Torpare i Storhaga till 1825 då han följer sonen Per med hustru till Tegeltjär.

Den 12/1 1758 föddes Per Olofssons son Lars enligt Ljusdals födelsebok CI:2. Familjen är skriven i Storhaga i AI:1a (s.25). Lars har här noteringen "dr i Sunanås". Per dör 1773. Änkan Emfrid bor därefter med sonen Olof med familj i Kallmyr (AI:2a s.65). Denna Olof med hustru är dopvittne åt torpare Lars Perssons (ovan) dotter Margta 1790. Och Lars är likaså vittne vid Olofs son Pers dop 1789 (CI:2 fol 222).

Torparen Lars Persson i Sjövästra, senare Kallmyr och Storhaga, är alltså m.s.s. identisk med Per Olofssons son Lars f.1758 i Storhaga.

Gift 24 oktober 1788 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Per Larsson, född 2 juni 1798, se ana 6.

mfm
13 Anna Persdotter, född 17 september 1767 (döpt 20 september 1767) i Sunnanås, Ljusdal (Häls), död 2 april 1837 (begravd 9 april 1837) i Tegeltjär, Ljusdal (Häls).
Far 26 ] [ Mor 27 ] [ Make 12 ] [ Son 6 ]

Flyttade från föräldrahemmet i Sunnanås till Storhaga i samband med giftermålet 1788. [AI:2a (1781-1790) s.71]. är här (AI:2a) skriven med födelseåret 1767 till skillnad mot senare hfl där födelseåret är angivit till 1768 (4 aug).

Att de här angivna föräldrarna är korrekta bekräftas av bou upprättad efter moderns död 1821 (Ljusdals tingslags häradsrätt FII:6 (1816-1822) nr 372).

Gift 24 oktober 1788 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mmf
14 Henrik Olofsson, född 5 maj 1758 (döpt 6 maj 1758) i Skästra, Järvsö (Häls), död 23 juli 1814 (begravd 31 juli 1814) i Lock, Ljusdal (Häls).
Far 28 ] [ Mor 29 ] [ Maka 15 ] [ Dotter 7 ]

Gift till Lock, Ljusdal 1785. Där bondmåg och senare bonde (nr.1) till sin död 1814. [AI:2a (1781-1790) s.14, AI:3a (1791-1800) s.8, AI:4a (1801-1807) s.8, AI:5a (1808-1813) s.9, AI:6a (1813-1818) s.8]

db: "Bond: Hinrik Olsson i Lock. f. 1758 Maji i Jersö och Skästra. Fadren B Olof Persson H. Anna Hinriksdr. Gift 1785 med B. doter Sigrid Pålsdr i Lock. Haft 5 barn. 1 s 1dr döda. 1 son och 2 döttrar lefva Sjuklig af Bröst- och magplågor hela året till sängliggande i 2 veckor och afled af Lungsot"

Gift 27 september 1785 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Anna Henriksdotter, född 6 januari 1790, se ana 7.

mmm
15 Sigrid Pålsdotter, född 9 november 1753 (döpt 11 november 1753) i Lock, Ljusdal (Häls), död 15 mars 1828 (begravd 23 mars 1828) i Lock, Ljusdal (Häls).
Far 30 ] [ Mor 31 ] [ Make 14 ] [ Dotter 7 ]

Skriven felaktigt med patronymikon efter styvfadern (Persdotter) i AI:2a, AI:3a och AI:4a.

Gift 27 september 1785 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


Generation IV

ffff
16 Olof Andersson, född 3 juli 1704 i Ede, Ljusdal (Häls), död 2 juni 1765 (begravd 9 juni 1765) i Östra Ede, Ljusdal (Häls).
Far 32 ] [ Mor 33 ] [ Maka 17 ] [ Son 8 ]

Bonde i Ede, Ljusdal.

db: "Bonden Olof Andersson ifr öster Ede 61 år gl fadren war Bonden Anders Pärs son i ös(?). Ede och modren och modren(upprepn i text) hustru Karin Olofsdoter. år 1732 gifte han sig med Bonde dottren , Brita Pärsdr ifr. Kohlswedja med hennne haft 4 barn, af hwilka alle- nast en son lefwer. Efter 11 års kär saman- lefnad med denna sin hustru blef han änkling gifte sig andra gången med sin nu efterlem- nade k. hustru Karin Jonsdotter ifrån ång- sätra, och med henne haft en son och en doter, som bägge ännu lefwa. Sjukdomen tycktes i förston.(?) wara guhlsot som dock öfwerwants, men i någon hetsig sjukdom förbytes, som slöt hans lefnads dagar."

Gift 22 oktober 1738 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Anders Olofsson, född 6 oktober 1739, se ana 8.

fffm
17 Brita Persdotter, född 5 augusti 1706 (döpt 1706) i Kolsvedja, Ljusdal (Häls), död 20 juli 1749 (begravd 30 juli 1749) i Östra Ede, Ljusdal (Häls).
Far 34 ] [ Mor 35 ] [ Make 16 ] [ Son 8 ]

db: "Bonde hustrun Brita Pärsdotter, ifrån ö-Ede, 43 år gamal, född i Kolswedia, gadren warit där Bonde, Pär Olsson, modren hustru Karin Jonsdotter. Warit gift 11 år med Bonden Olof Andersson i ö-Ede och haft med honom 5 barn. 3 söner, 2 döttrar Blef efter swår barnsbörd ansatt af en swulnad fram under halsen, som blef hennes barn."

Gift 22 oktober 1738 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


ffmf
18 Esbjörn Olofsson, född 16 maj 1712 (döpt 18 maj 1712) i Råggärde, Ljusdal (Häls), död 23 april 1797 (begravd 7 maj 1797) i Råggärde, Ljusdal (Häls).
Far 36 ] [ Mor 37 ] [ Maka 19 ] [ Dotter 9 ]

Bonde i Råggärde, Ljusdal.
[AI:1b (1767-1781) s.17, AI:2b (1781-1790) N.16, AI:3b (1791-1800) s.13 (Råggärde nr.3 , Per Olofsson brukar)]

db: "gl. B. Esbjörn Olofsson i Råggärde född 1712 d 16 Maji fadr Olof Esbjörnsson och mo Karin Mårtensdr i Råggärde. Hem ma i ungdomen. Gift 1741 med redan afl h Karin Michelsdotter från Stafsäter haft med hne 3 söner och 1 dotter. Sönerna äro döda. Enkling 1789. Lefwat dygdigt stilla warit sängliggande sedan kyndels mässo tiden. Död uti andtäppa d 23 april 85 år gl."

Gift 11 oktober 1741 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Brita Esbjörnsdotter, född 11 juli 1746, se ana 9.

ffmm
19 Karin Mickelsdotter, född 3 augusti 1708 (döpt 7 augusti 1708) i Stavsäter, Ljusdal (Häls), död 16 september 1789 (begravd 27 september 1789) i Råggärde, Ljusdal (Häls).
Far 38 ] [ Mor 39 ] [ Make 18 ] [ Dotter 9 ]

db: "gl. B. h. Karin Michelsdotter i Råggärde f.1708 fadr. B. Michel Olsson i Stafsäter mod. h. Brita Olofsdotter. Gift 1741 med B. Esbjörn Olofsson i Råg- gärde. Haft med honom 3 soner som äro döda. En dotter lefwer. Lefwat stilla och dödde af ålderdom 81 år 1m gl"

Gift 11 oktober 1741 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


fmff
20 Olof Larsson, född 26 november 1711 (döpt 30 november 1711) i Sunnanås, Ljusdal (Häls), död 15 juli 1786 (begravd 19 juli 1786) i Boda, Ljusdal (Häls).
Far 40 ] [ Mor 41 ] [ Maka 21 ] [ Son 10 ]

Gift till Boda från Sunnanås. I Boda bonde till sin död 1786.
[AI:1a (1767-1781) s.7, AI:2a (1781-1790) s.11]

db: "gl. B. Olof Larsson i Boda f. i Sunanås 1711 fadr. B. Lars Hansson mod. h. Agnes Swensdr. Gift 1739 med då warande B. Enk. h. Anna Andersdr. i Boda. Haft med henne(?) 2 söner 1 dotter som lefwa. Lefwat med sin nu efterlemnade enka 47 år. Warit sjuklig de tre sista åren och dödde af ålderdom 75 år g."

Gift 14 oktober 1739 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Johan Olofsson, född 2 augusti 1740, se ana 10.

fmfm
21 Anna Andersdotter, född 4 maj 1708 i Boda, Ljusdal (Häls), död 12 oktober 1795 (begravd 25 oktober 1795) i Boda, Ljusdal (Häls).
Far 42 ] [ Mor 43 ] [ Make 20 ] [ Son 10 ]

Bor kvar på gården i Boda till sin död (AI:3a (1791-1800) s.7 - Här skriven Boda nr.2). Gården har enl denna längd tagits över av en son från första giftet, Anders Johansson.

db: "Bonde enkan Anna Anders dotter i Boda född 1708 d 4 Maji. Fadren war B. Anders Pärsson och modren Gertrud Jons dotter. Hemma i ungdo- men. Gift 1728 med B. Johan Danielsson från Bår. Haft med honom 1 son och 3 döttrar, som lefwa. Enka 1737 gifte 2dr g 1739 med B Olof Larsson från Sunnås. Haft med honom 2 söner och 1 dotter som lefwa enka 1786. Sängliggande i 2 år. Död af ålderdom, den 12 dennas, 87 år 5 m. gl"

Bou återfinns i Ljusdals tingslags häradsrätt FII:4 (1791-1804) nr 199 (enl register, ej numr hos SVAR) (SVAR Bildid: C0100599_00571). Här är alla då levande barn noterade.

Gift 14 oktober 1739 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


fmmf
22 Hans Eriksson, född 22 oktober 1704 i Kläppa, Ljusdal (Häls), död 15 november 1767 (begravd 22 november 1767) i Ångsäter, Ljusdal (Häls).
Far 44 ] [ Maka 23 ] [ Dotter 11 ]

Bonde i Ångsäter, Ljusdal.
[AI:1b (1767-1781) s.28]

db: "Bonden Hans Ersson ifrån ångsättra född 1704, i Michaelis tid. Dess föräldrar war Bonden Erich Hansson ifrån Kläppa och hustr Emfrid Simsdotter. 34 år gl. gifte han sig efterlefwerska hustru Kerstin Olsdr och med henne haft 4 döttrar, af hwilka ej mer än en änu lefwer. Död af swullnad i kroppen."

Gift 30 oktober 1737 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Kerstin Hansdotter, född 26 februari 1747, se ana 11.

fmmm
23 Kerstin Olofsdotter, född 1708, död 1772 i Ångsäter, Ljusdal (Häls).
Make 22 ] [ Dotter 11 ]

Ej återfunnen i db.

Far? Olof Eriksson i Ångsäter

Gift 30 oktober 1737 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mfff
24 Per Olofsson, född 1711, död 3 februari 1773 (begravd 14 februari 1773) i Storhaga, Ljusdal (Häls).
Maka 25 ] [ Son 12 ]

Bonde i Storhaga, Ljusdal, dit han gifte sig 1738.

Återfinns i Ljusdal hfl AI:1a (1767-1781) s.25 - Bonde i Storhaga, f.1711. Död 1773.

db: "gl. Bonden Pär Olofsson ifrån Storhaga, född 1718, dess föräldrar woro Bonden Olof Olofsson i ångsättra, och hustr. Kerstin EsbjörnsDr. På sitt 27 år gifte sig med Bonde- Dottren Brita LarsDotter ifrån Storhaga. Med henne haft 5 barn, 3 söner och 3 dottrar, af hwilka 2 söner för detta äro döda. Blef enk- ling 1748. Gifte sig året derpå med pigan Kar- in AndersDotter ifrån Boda, som efter 1/2 års sammanlefnad blef död, utan lifsarfwin gar. Gifte sig 3 dje gången med sin efterlefwer ska, hustr. Emfrid Pärsdr, och med henne haft 6 barn, 5 söner och 1 dotter, af hwilka 3 sö- ner redan äro döda. Sjuknade i håll och stygn, hwaraf han, efter några weckors sängliggande blef död, 65 år gl."

Gift 24 juni 1750 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Lars Persson, född 12 januari 1758, se ana 12.

mffm
25 Emfrid Persdotter, född 9 oktober 1720 (döpt 10 oktober 1720) i Storhaga, Ljusdal (Häls), död 21 april 1786 (begravd 23 april 1787) i Storhaga, Ljusdal (Häls).
Far 50 ] [ Mor 51 ] [ Make 24 ] [ Son 12 ]

Frånvaranade från förhör 1780-1781 enligt AI:1a s.25 (f.1721). I efteföljande hfl (AI:2a s.63) skriven med sonen Olof med familj bland husfolket i Kallmyr (f.1719, sjuk 1786, död 1787). Dock död i Storhaga 1786 enl db.

db: "B. E. h. Emfre Pehrsdotter i Storhaga f.1720. fadr. B. Pehr Olofsson modr. h. Anna Mårtens dotter. War hema i ungdomen och blef gift 1750 med framl. B. Pehr Olofsson i Storhaga. Hade med honom 5 söner och 1 dotter af hwilka 3 söner äro döda. Enka 1773. Sängliggande 15 wekor. död 65 1/2 år gl."

Gift 24 juni 1750 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mfmf
26 Per Andersson, född 28 september 1742 (döpt 29 september 1742) i Sunnanås, Ljusdal (Häls), död 18 november 1818 (begravd 22 november 1818) i Sunnanås, Ljusdal (Häls).
Far 52 ] [ Mor 53 ] [ Maka 27 ] [ Dotter 13 ]

Bonde i Sunnanås, Ljusdal. I AI:1a skriven Bondson där "son" är överstruket. Tar alltså över gården inom denna tidsperiod. Fr.o.m. AI:3a är sonen Anders bonde på gården (skriven högst upp i hfl).
[AI:1a (1767-1781) N.30, AI:2a (1781-1790) s.71, AI:3a (1791-1800) s.40 (Sunnanås nr.3), AI:4a (1801-1807) N.45, AI:5a (1808-1813) No 49, AI:6a (1813-1818) N:o 49]

db: "gl B. Per Andersson i Sunanås. Född d 28 sept. 1742 fad B Anders Ersson modr. Mar get Persdr. Hema. Gifte sig 1763 med pig. Marget Jonsdr haft med hene en son och 1 dotter, som begge lefwa"

Gift 26 december 1763 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Anna Persdotter, född 1767, se ana 13.

mfmm
27 Margareta Jonsdotter, född 11 mars 1733 (döpt 11 mars 1733) i Föne, Färila (Häls), död 17 april 1821 (begravd 23 april 1821) i Sunnanås, Ljusdal (Häls).
Far 54 ] [ Mor 55 ] [ Make 26 ] [ Dotter 13 ]

Återfinns i Ljusdal hfl (se maken för tidigare hfl) AI:7a (1819-1826) N:o 55.

db: "Gl Bonde enkan Marget Jons Dotter i Sunnanås föddes hit til werlden året 1732 24/3 i Ferila och Ygsbo, der henne föräldrar woro Torparen Jon Mångsson och hustrun Anna Engelbreckts Dotter komm wid 14 års ålder hit til försam- lingen och efter flera års tjenst på åt- skilliga ställen giftade sig året 1763 med Bonde sonen och sedermera Bonden Per Andersson i Sunnanås och blef under deta äctehnskap wälsignad med 2 barn, 1 son och 1 dotter, som bägge lefwa; blef enka året 1818 18/11; war flera år sängliggande"

bou Ljusdals tingslags häradsrätt FII:6 (1816-1822) nr 372 "åhr 1821 den 24 april Lätt Bonden Jon Anders son i Sunnanås upteckna och vardera den qvarlåtenskap som vid döds timan fants efter dess farmoder gamla Bonde änkan hustru Margeta Jons Dotter i samma by som afled den 17 i denna månad efter sig lämna tvänne barn enn son och enn dotter, sonen är förra bonden Anders Pehrs son i Sunnanås och dottren gift med Torparen Lars Pehrs son i Sjövästra icke nervarande. Egendomen är genom tästamente af den 27de december 1816 til ofannämde Jon Andersson uppdragen och och vid herrads Retten upvist och stadfästad d 22 mars 1819.."

I boet fanns huvudsakligen kläder, t.ex. en svart sidenmössa, men också bla en spinnråck och en psalmbok. Högst värderad var stugan med kammare hon bodde i. Den värderades till 6 riksdaler(?) 32 (?). Totalt uppgick boet till ca 15 riksdaler(?), dock blev det endast en riksdaler kvar efter begravningskostnad och avgifter till kyrkan.

Gift 26 december 1763 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mmff
28 Olof Persson, född 1 oktober 1731 (döpt 3 oktober 1731) i Skästra, Järvsö (Häls), död 2 mars 1791 (begravd 13 mars 1791) i Skästra, Järvsö (Häls).
Far 56 ] [ Mor 57 ] [ Maka 29 ] [ Son 14 ]

Bonde i Skästra nr.5, Järvsö.
[AI:4 (1754-1766) s.90, AI:5a (1776-1784) s.134, AI:6a (1786-1792) s.144]

Gift 5 oktober 1755 i Järvsö (Häls) med nästa ana

Barn:
* Henrik Olofsson, född 5 maj 1758, se ana 14.

mmfm
29 Anna Henriksdotter, född 28 oktober 1731 (döpt 31 oktober 1731) i Kramsta, Järvsö (Häls), död 2 februari 1811 i Skästra, Järvsö (Häls).
Far 58 ] [ Mor 59 ] [ Make 28 ] [ Son 14 ]

Efter makens död bor hon kvar på gården som då tas över av sonen Per med familj.
[AI:7 (1793-1799) s.149, AI:8a (1800-1805) s.166, AI:9a (1806-1810) s.177, AI:10a (1810-1815) s.177]

Gift 5 oktober 1755 i Järvsö (Häls) med föregående ana


mmmf
30 Pål Larsson, född 16 maj 1708 i Storhaga, Ljusdal (Häls), död 6 april 1765 (begravd 10 april 1765) i Lock, Ljusdal (Häls).
Far 60 ] [ Mor 61 ] [ Maka 31 ] [ Dotter 15 ]

Bonde i Lock nr.2, Ljusdal. Mantalskriven här från 1753, då han tar över hemmanet efter fältväbeln Johan Sturm, till sin död 1765.

db: "Bonden Pål Larsson ifrån Låk, 57 år gl. fadren war Bonden Lars Jö(o?)nsson i Stor- haga och modren, hustru Sigri Olofsdr. 1750 gifte han sig med sin efterlefwer- ska hustru Cherstin Johansdr ifrån ång- sätra och med henne haft 2ne döttrar som än lefwa. Sjuknade i hålll och sing, hwar af han, efter 8 dagar, blef död."

Bou återfinns (dock utan text med arvingar) i Ljusdals tingslags häradsrätt FII:1 (1758- 1769) nr 132 (SVAR Bildid: C0100595_00416). Kreaturen på gården var en svart 3-årig häst, 4 kor, 1 kviga, 1 kalv, 6 getter, 9 killingar, 4 får och 2 ___.

Gift 21 oktober 1750 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Sigrid Pålsdotter, född 9 november 1753, se ana 15.

mmmm
31 Kerstin Johansdotter, född 14 december 1725 (döpt 19 december 1725) i Ångsäter, Ljusdal (Häls), död 1800 i Ångsäter, Ljusdal (Häls).
Far 62 ] [ Mor 63 ] [ Make 30 ] [ Dotter 15 ]

Född 1726 enligt AI:1a (s. 8). I fb finns det en Kerstin från Ångsäter som passar in, född i december 1725. Fadern var Johan Jonsson, gift med Karin Jonsdotter. I bou efter Karin 1769 är hennes dåvarande make upptagen, Per Olofsson i Lock.

Kom till Lock tillsammans med sin första make Pål Larsson omkring 1753. Därefter bosatt i Lock till omkring 1802 då hon och sin andra make Per Olofsson flyttar till hennes födelseby och till deras son Olof i Ångsäter. [AI:4a (1801-1807) N.8, AI:4b N.26].

Död 1800 i Ångsäter enl AI:4b N.26. Hon har dock noteringar till 1802 i Lock (AI:4a).

Gift 21 oktober 1750 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


Generation V

fffff
32 Anders Persson, född enligt åldersuppgift 1668 i Letsbo, Ljusdal (Häls), död 4 september 1751 (begravd 22 september 1751) i Östra Ede, Ljusdal (Häls).
Maka 33 ] [ Son 16 ]

Bonde i Östra Ede, Ljusdal.

db: "Bonden Anders Pärsson i Ö-Ede, 83 år gl. född i Lessbo, fadren Pär Andersson, modren hust. Giölin Stensdotter. Warit gift med hustru Karin Olsdotter ifrån Skogsta /: vid supra pag. 74 :/ i 52 år, och med henne haft 8 söner, af hwilken blifwit hållen til studier, benämd Petrus Edenlöf, som dödde student i Upsala hade altid lefwat wackert och christel. och dödde af ålderdom"

Gift med nästa ana

Barn:
* Olof Andersson, född 3 juli 1704, se ana 16.

ffffm
33 Karin Olofsdotter, född enligt åldersuppgift 1673 i Skogsta, Ljusdal (Häls), död 29 augusti 1750 (begravd 9 september 1750) i Östra Ede, Ljusdal (Häls).
Make 32 ] [ Son 16 ]

db: "Bonde hustrun Karin Olsdoter ifrån Ö-Ede, 77 år gl. född i Skogsta, fadren warit där Bonde Olof Olsson, modren hustru Emfre Pärsdotter. Gift med Bonden Anders Pärsson i ö-Ede i 52 år, och med honom haft 8 söner; af hwilka en blifwit hållen til studier, benämd Petrus Edenlöf, som dödde student i Upsala. hade altid fördt et wackert och christelt lefwerne och dödde af ålderdoms bräcklighet"

Gift med föregående ana


fffmf
34 Per Olofsson, född enligt åldersuppgift 1663, död 26 juni 1741 (begravd 5 juli 1741) i Kolsvedja, Ljusdal (Häls).
Maka 35 ] [ Dotter 17 ]

Bonde i Kolsvedja, Ljusdal.

db: "Bonden Per Olsson i Kålswedia, 78 år gl. fadren warit Olof Persson i Kålswedia, modren hustrun Anna Olsdotter. Warit Gift med hu Karin Jonsdotter ifrån Rångsta. Legat til sängs i 3 år."

Gift med nästa ana

Barn:
* Brita Persdotter, född 5 augusti 1706, se ana 17.

fffmm
35 Karin Jonsdotter, född enligt åldersuppgift 1670, död 12 januari 1741 (begravd 18 januari 1741) i Kolsvedja, Ljusdal (Häls).
Make 34 ] [ Dotter 17 ]

db: "Per Olssons hustru i Kohlswedia, hu Karin Jonsdotter, 71 år gl. fadren warit Jon Persson i Rångsta, modren hu Sigrid Olsdotter."

Gift med föregående ana


ffmff
36 Olof Esbjörnsson, född enligt åldersuppgift 1671, död 27 juni 1754 (begravd 3 juli 1754) i Råggärde, Ljusdal (Häls).
Far 72 ] [ Maka 37 ] [ Son 18 ]

Bonde i Råggärde, Ljusdal.

Ljusdal Huvudräkenskaper LIa:2 (1688-1713) opag. (AID: v382624.b24) Prostvisitation 20/2 1707 "Olof Esbiörnsson i Råggärde oförlikes(?) med sin hust: Karin Mårtens dotter. Olof bekände sig wara i fyllesmål otidig och owettig emot sin hustru.."

db: "Bonden Olof Esbjörnsson ifrån Råggärde, 83 år gl född thersamastädes, och fadren Esbjörn Pärsson samt modren hust. Kjerstin warit på sama gård bondefolk. Gift på 30de året med pigan Karin Mårtensdr ifr Wij, hka haft tillsamans, under 53 årigt mindre kärligt ägtenskap, 8 barn, 2 söner som ännu lefwa och 6 döttrar 3ne ännu lef wande. Warit tillförena(?) af starck hälsa som nu sedan påsk beggynt aftaga. War nu(?) särdeles sängliggande, död af swulnad för stoppelse och ålderdoms bräcklighet."

Gift med nästa ana

Barn:
* Esbjörn Olofsson, född 16 maj 1712, se ana 18.

ffmfm
37 Karin Mårtensdotter, född enligt åldersuppgift 1673, död 8 mars 1760 (begravd 16 mars 1760) i Råggärde, Ljusdal (Häls).
Make 36 ] [ Son 18 ]

Gift från Vi till Råggärde.

db: "Bonde änkan Charin Mårtensdr i Råggär de 87 år gamal. des föräldrar wor Bonden Mårten Olsson i Wij och Kerstin Olsdr. då hon fylt 27 år ingek hon ägtenskap med Olof Es biörnsson i Råggärdet och samanlefwet i några 50 år, under de aflat 2 söner ch 6 döt rar af hwilka sönerna och 3 döttrar ännu lef wa. Sidstledna Juhla tid lades hon til säng och afsomnade sachtmoeligen"

Gift med föregående ana


ffmmf
38 Mickel Olofsson.
Maka 39 ] [ Dotter 19 ]

Bonde i Stavsäter, Ljusdal. Mantalskriven här som bonde under nr.3 1707-1737.

Tidigare är (enl Tony Jonssons hemsida) Olof Olofsson skriven under nr 3 och Olof Mickelsson under nr 2. Svärfar och far?

Gift 28 december 1705 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Karin Mickelsdotter, född 3 augusti 1708, se ana 19.

ffmmm
39 Brita Olofsdotter, död 1728 (begravd 2 februari 1728) i Stavsäter, Ljusdal (Häls).
Make 38 ] [ Dotter 19 ]

Namn endast känt från dotterns dödsnotis.

Upptagen i makens mantal i Stavsäter t.o.m 1727. 1728-02-02 lämnas testamentspenningar efter "Michel Olofssons hustru uti Stafsäter" [LIb:2 (1713-1735) p 224].

Gift 28 december 1705 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


fmfff
40 Lars Hansson, född enligt åldersuppgift 1666 i Sunnanås, Ljusdal (Häls), död 7 maj 1745 i Sunnanås, Ljusdal (Häls).
Maka 41 ] [ Son 20 ]

Bonde i Sunnanås, Ljusdals sn. Mantalskriven under nr. 3 1694 - 1717 nr. 4 1718 - 1728

db: "gamla Bonden Lars Hansson i Sunnanås 79 år gl född i Sunnanås, fadren warit där Bonde, Hans Lars- son, modren hust. Kerstin Olsdotter. Warit gift 1sta gången med hu Kerstin Olsdotter i 7 år och haft med henne 2 söner och 1 dotter. 2dra gången gift med hu Agneta Swensdotter ifrån Jämtland och Owiken, i 35 år, och med henne haft 5 barn, 2 söner och 3 döttrar. Warit en still och sactmodig man. Sidsta siukd- men war sådan som ålderdomen plågar med sig hafwa, neml långt(?) bröst och andetäppa, så som ock på sidstone någon känning af håll och sting."

Gift med nästa ana

Barn:
* Olof Larsson, född 26 november 1711, se ana 20.

fmffm
41 Agneta Svensdotter.
Make 40 ] [ Son 20 ]

Försvinner ur makens mantalsuppgifter 1718

Gift med föregående ana


fmfmf
42 Anders Persson, född enligt åldersuppgift 1674, död 20 juni 1743 i Boda, Ljusdal (Häls).
Maka 43 ] [ Dotter 21 ]

Bonde i Boda, Ljusdal

db: "gl. Bonden Anders Persson i Boda 69 år gammal. född i Boda, fadren warit där Bonde. Per Ingebrecht son modren hustru Giölin Andersdotter. Warit gift med hustru Gertrud Jonsdotter ifrån Skiulhamra och haft med henne 7 barn 1 son och 6 döttrar. Död i brännsiuka."

Gift med nästa ana

Barn:
* Anna Andersdotter, född 4 maj 1708, se ana 21.

fmfmm
43 Gertrud Jonsdotter, född enligt åldersuppgift 1673, död 15 juli 1743 (begravd 20 juli 1743) i Boda, Ljusdal (Häls).
Make 42 ] [ Dotter 21 ]

db: "Bonde-enkan hustru Gertrud Jonsdotter, ifrån Boda, 70 år gl. Fadren warit bonde i Skiulhamre Jon Olsson, modren hust. Anna Jonsdotter, hwilcka bägge blifwit döde när denna war 1/2 år gl. Warit gift med Anders Persson i Boda /vid supra No 71/ i 42 år och med honom haft 7 barn, 1 son och 6 döttrar. Död i Bränsiuka."

Gift med föregående ana


fmmff
44 Erik Hansson.
Son 22 ]

Bonde i Kläppa, Ljusdal. Mantalskriven här under #1706 -1734.

Barn utan känd moder:
* Hans Eriksson, född 22 oktober 1704, se ana 22.

mffmf
50 Per Olofsson, född enligt åldersuppgift 1684, död 15 december 1742 (begravd 19 december 1742) i Storhaga, Ljusdal (Häls).
Far 100 ] [ Mor 101 ] [ Maka 51 ] [ Dotter 25 ]

Bonde först i Hallen där han gifter sig med Anna Mårtensdotter. Därefter, någon gång mellan 1717-1720 flyttar de till hans födelseby Storhaga [vb, mtl].

db: "Bonden Per Olsson i Storhaga 58 år och et halft fadren warit förridare wid helsinge regementet ben:d Olof Kuse, modren hust. Emfred Jonsdotter. Warit gift med hust. Anna Mårtensdotter ifrån Hallen."

Enligt Ljusdals CI:1 föddes Olof Kuses son Peder 1686 i Storhaga.

Gift 11 oktober 1713 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Emfrid Persdotter, född 9 oktober 1720, se ana 25.

mffmm
51 Anna Mårtensdotter, född 20 december 1693 i Hallen, Ljusdal (Häls), död 4 oktober 1766 (begravd 12 oktober 1766) i Storhaga, Ljusdal (Häls).
Far 102 ] [ Make 50 ] [ Dotter 25 ]

Skriven med sönerna Olof (f.1715) och Mårten (f.1717) med familjer i Ljusdal hfl AI:1a (s.14).

db: "Bonde änkjan hustru Anna Mårtens dotter ifrån Storhaga. född 1694 i september månad, thes fader war Bonden Mårten Persson i Hallen, och des moder hustru Karen Persdotter. gifte sig 1701(!) med Bonden Pär Olofsson i Storhaga och födt til werlden 4 söner och 1 dottrar. Lefwat helt fromt och gudfruchtigt, utom ålder- domens krämpor fick hon d. 1 octobr kän- ning af stygn i bröstet i hwilken siukdom hon ock blef död 72 åhr och 2 dygn gamal"

Gift 11 oktober 1713 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mfmff
52 Anders Eriksson, född 20 februari 1715 (döpt 24 februari 1715) i Sunnanås, Ljusdal (Häls), död 24 juli 1788 (begravd 27 juli 1788) i Sunnanås, Ljusdal (Häls).
Far 104 ] [ Mor 105 ] [ Maka 53 ] [ Son 26 ]

Bonde i Sunnanås, Ljusdal [AI:1a (1767-1781) N.30, AI:2a (1781-1790) s.71]. Mantalskriven här som bonde under nr.3 fr.o.m. 1741. Innan 1741 är Erik Andersson skriven på samma plats, vilken bör vara Anders far.

db: "gl. B. Anders Ericsson i Sunnanås f. 1715 fadr. B. Eric Andersson. __ h. Sigrid Pehrsdr. Gift 1741 med sin afl hustru Margta Pehrsdotter ifrån Gnarp. Hade med hene 3 söner 2 döttrar, af hwilcka 2 söner och 1 dotter lefwa. Enkling 1780. Warit län ge ofärdig och nödgats bruka trä ben. Död af ålderdom 73/paring;r 5 mr gl."

Gift 8 november 1741 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Per Andersson, född 28 september 1742, se ana 26.

mfmfm
53 Margareta Persdotter, född 1710, död 26 maj 1780 (begravd 11 juni 1780) i Sunnanås, Ljusdal (Häls).
Make 52 ] [ Son 26 ]

I hfl (AI:1a N.30) skriven "Margeta", i vb "Margta" och i db "Märtha".

db: "gl B. hustru Märtha Pehrs dotter ifrån Sunanås. f. 1710 fadren Båtsman i Gnarp Pehr Sandberg. modren h. Ingeborg Kom hit i barndomen och tjente i ungdomen tils hon 1741 blef gift med B. Anders Ersson i Sunanås. Haft med honom 5 barn. 3 Sn 2 döttrar af hwilcka 2 söner och 1 dotter lefwa. Sjuklig lång tid af andetäppa och bröstwärk. död däraf 70 år gl."

Gift 8 november 1741 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mfmmf
54 Jon Månsson Blomberg(?).
Maka 55 ] [ Dotter 27 ]

Rekryt 1722(vb) - 1729(fb Karin, Marg).., möjligen soldat, i Färila. Sedan bonde i Föne, mantalskriven här under nr.10 1732-1737. Denna gård var öde innan 1732.

Återfinns i Färila hfl AI:1 (1721-1736) s.49 - Ygsbo, "Recreut Joen Månsson abs". Till 1728. s.50 - Ygsbo, husfolk "recrut Jon Månson abs hust. Anna Måns dr abs dott Kare Jons dr styfd. Sara Lars dotter vid Föne" s.46 - Föne, bonde Jon Månsson, hu Anna Månsdr, dr Karin och styvdr Sara Larsdotter.
AI:2 (1736-1755) N.91 - Föne, bonde Jon Månsson, hu Anna Månsdotter och dr Karin. Flyttar 1737 till Hanebo.

EI:1 s.192 "1737 d 7 Julii reste Jon Månsson i Föne och hustru Anna Måns dotter, här ifrån til Hanebo med min attest om ärligit lefwerne och salighetsmedlens christel brukande. Kunnandes han läsa D Luth catichesmum(?) med någorlunda förstånd men hon är swag til för ståndet af dhet hon läser och kan icke mer än dhet förnämsta i abc boken. Färla d 7 Julii 1737. hans barn Karin är född d 27 april 1724 och Margreta d mart. 1733 somm attesterades d 13 Julii 1737."

Gift 28 december 1722 i Färila (Häls) med nästa ana

Barn:
* Margareta Jonsdotter, född 11 mars 1733, se ana 27.

mfmmm
55 Anna Månsdotter, född 26 juli 1694 (döpt 10 augusti 1694) i Svedja, Färila (Häls), död 28 mars 1782 (begravd 7 april 1782) i Sunnanås, Ljusdal (Häls).
Far 110 ] [ Mor 111 ] [ Make 54 ] [ Dotter 27 ]

Husförhörsanteckningar i Färila, se maken Jon.

Ljusdal AI:1a (1767-1781) N.30 - "Per Andersons swärmoder hustr Anna 1693" Ljusdal AI:2a (1781-1790) N.71 - "Svärmodren Enk Anna Månsdr sjuk 1782 död d(it)o"

db: "Sold. Enk. hustru Anna Månsdr f. i Färela 1692. Fadr. B. Måns Pehrsson i Swedja. modr h. Margeta Engelbertsdr. Gift 1st g. med sold. Lars Nyberg som dödde i Norrige hade med hoo en dotter som är död. 2 g med sold. Jonas Blom- berg hade med honom 5 döttrar af hka 2 lefwa. Enka i 43 år underhållen af fattig del. död af ålderdom ine mot 90 år"

Gift 28 december 1722 i Färila (Häls) med föregående ana


mmfff
56 Per Olofsson, född 24 maj 1701 (döpt 26 maj 1701) i Skästra, Järvsö (Häls), död 12 juli 1764 (begravd 15 juli 1764) i Skästra, Järvsö (Häls).
Far 112 ] [ Mor 113 ] [ Maka 57 ] [ Son 28 ]

Bonde i Skästra nr.5, Järvsö.
[AI:2 (1722-1734) s.33, AI:3 (1736-1753) s.231, AI:4 (1754-1766) s.90]

Gift 17 oktober 1725 i Järvsö (Häls) med nästa ana

Barn:
* Olof Persson, född 1 oktober 1731, se ana 28.

mmffm
57 Anna Jonsdotter, född 15 mars 1701 (döpt 16 mars 1701) i Hamre, Järvsö (Häls), död 29 mars 1778 (begravd 12 april 1778) i Skästra, Järvsö (Häls).
Far 114 ] [ Mor 115 ] [ Make 56 ] [ Son 28 ]

Gift 17 oktober 1725 i Järvsö (Häls) med föregående ana


mmfmf
58 Henrik Bergman, född enligt åldersuppgift 1693, död 5 april 1736 (begravd 11 april 1736) i Kramsta, Järvsö (Häls).
Maka 59 ] [ Dotter 29 ]

Antagen 1713-09-30 som soldat nr 17 under Järvsö kompani, Hälsinge regemente. Avancerat 1714-08-26 till förste korporal [GMR 1715]. Enligt samma rulla född i Dalarna, 22 år, kan skriva och är ogift.

1716-08-16 avancerat till rustmästare i samma kompani [GMR 1716]. 1719-06-22 avancerat till furir i Delsbo kompani [GMR 1720]. Enligt samma rulla född i Härjdalen, 27 år och har tjänat inom det militära i 7 år. Enligt 1721 års rulla för Delsbo kompani är han kommenderad till Långå skans. Född i Härjedalen. Förflyttad till majorens kompani 1722-04-04. Där 6te korpral till 1722-10-16 då han begär och får avsked [Avlöningshandlingar GIVb:71 (1722) opag. (SVAR Bildid: A0065778_00387/00384) [SE/KrA/0009/A]].

Efter avskedet från det militära är han skriven som sockenskrivare i Kramsta nr.3. [AI:1 (1717-1726) s.15, AI:2 (1722-1734) s.22 (utan titel), AI:3 (1736-1753) s.145]

db: "Sochn skrifven Henric Bärgman född i dahlen(?) och(?) druknade i Årbro warit en twitosam mann och städ. legat wid tinge"

Gift 12 mars 1716 i Järvsö (Häls) med nästa ana

Barn:
* Anna Henriksdotter, född 28 oktober 1731, se ana 29.

mmfmm
59 Brita Andersdotter, född 26 januari 1695 i Uvås, Järvsö (Häls), död 6 juni 1766 (begravd 15 juni 1766) i Kramsta, Järvsö (Häls).
Far 118 ] [ Mor 119 ] [ Make 58 ] [ Dotter 29 ]

Skriven hos föräldrarna i Uvås i AI:2a (1722-1734 s.65) "do furirens Bergm. hust: Brita"

Till Sthlm 1760? (AI:4 s.54)

Gift 12 mars 1716 i Järvsö (Häls) med föregående ana


mmmff
60 Lars Jonsson, född enligt åldersuppgift 1663 i Sunnanås, Ljusdal (Häls), död 23 juni 1747 (begravd 28 juni 1747) i Storhaga, Ljusdal (Häls).
Maka 61 ] [ Son 30 ]

Bonde i Storhaga, Ljusdal.

db: "gl. Bonden Lars Jonsson i Storhaga, 84 år gl. född i Sunnanås, fadren Jon Olsson, modren hu Emfre Jonsdotter. Giftte sig på sitt 25 år med sin nu efterlemnade hustru Sigrid Olsdotter ifrån Skogsta med hwilcken han sammanlefwadt 59 år, och haft med henne 6 söner och 2 döttrar. död af ålderdom."

Gift enligt åldersuppgift 1688 med nästa ana

Barn:
* Pål Larsson, född 16 maj 1708, se ana 30.

mmmfm
61 Sigrid Olofsdotter, född enligt åldersuppgift 1659, död 6 september 1747 (begravd 20 september 1747) i Storhaga, Ljusdal (Häls).
Make 60 ] [ Son 30 ]

Från Skogsta enl makens dödsnotis.

db: "gl Bondens Lars Jonsons i Storhaga /: vid. supra, pag. 57. No 16 :/ Enka, hustru Sigrid Olsdotter. Warit gift med ben_ Lars Jonsson 59 år och med honom 6 söner och 2 döttrar. Warit beskedelig och lef- wat wackert och christeligen. dödde af ålder och lefwande mätt på sitt 88de år."

Gift enligt åldersuppgift 1688 med föregående ana


mmmmf
62 Johan Jonsson, född enligt åldersuppgift 1684 i Ångsäter, Ljusdal (Häls), död 26 juni 1752 (begravd 2 juli 1752) i Ångsäter, Ljusdal (Häls).
Far 124 ] [ Maka 63 ] [ Dotter 31 ]

Bonde i Ångsäter, Ljusdal.

db: "Bonden Johan Jonsson i ångsätra, 68 1/2 år gl. född i ångsätra, fadren warit där bonde, Jon Johansson, modren hust. Kerstin Pålsdotter. Warit gift med hustru Karin Jonsdotter ifrån Sillerbo wid pass 40 år, och haft med henne 2 söner och 3 döttrar. död af bröst och hufwudwärk."

Gift 13 oktober 1711 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Kerstin Johansdotter, född 14 december 1725, se ana 31.

mmmmm
63 Karin Jonsdotter, född 8 november 1688 i Sillerbo, Ljusdal (Häls), död 4 oktober 1769 (begravd 22 oktober 1769) i Ångsäter, Ljusdal (Häls).
Far 126 ] [ Make 62 ] [ Dotter 31 ]

Gift från Sillerbo till Ångsäter.

db: "Bonde-enkan, hustru Karin JonsDotter ifrån ångsätra, född 1688. fadren war bonden Jonas Ersson i Sillerbo, modren hustru Ka- rin OlofsDotter. gifte sig 1711 med Bonden Johan Jonsson i ångsätra, med honom hans 5 barn, 3 söner och 2 Döttrar, af hwil- ka 1 son och 1 Dotter för detta äro döda. Blef enka 1752. I flera år warit mycket swag till hälsan, isynnerhet plågad af bröst wärck och ande-täppa i hwar till kom sin- nets swårmodighet och hjart-ångskan(?), som för ondskade(?) många frestelser och swåra _s__ ningar. Blef död 81 år gammal."

Bou återfinns i Ljusdals tingslags häradsrätts arkiv FII:1 (1758-1769) opag. (SVAR Bildid: C0100595_00752) "år 1769 d 24 october woro underteknad(e) efter begiäran at inventera och wärdera den egendom som befants efter afled Johan Jonssons änka salige hustrun Karin Jonsdotter i ångsättra, som med henes efterlåtna barn son Lars Johansson Jan Johansson i nore Pär Olofson i Låck på sin hustrus wägnar Olof Olofson i Rångstra på sin hustrus wägnar..."

Gift 13 oktober 1711 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


Generation VI

ffmfff
72 Esbjörn Persson.
Son 36 ]

Ljusdal Huvudräkenskaper LIa:2 (1688-1713) opag. Mellan 1/5 1701 och 1/5 1702 lämnades testamente efter "Esbiörn Perssons hustru i Råggiäda"

samma volym (AID: v382624.b24) Prostvisitation 20/2 1707 "Esbiörn Persson i Råggerde, som begärede ächta h. Sigrid Lars dotter i Tegeltiäre, oansatt begges theras afledne makar, warit syskon barn och att så uthi Secundo gradu affinitatu, må sielf sökia sig skrifftel. tilstånd af högwärdig dom capitel"

Barn utan känd moder:
* Olof Esbjörnsson, född enligt åldersuppgift 1671, se ana 36.

mffmff
100 Olof Olofsson Kuse.
Maka 101 ] [ Son 50 ]

Antagen till soldat vid Järvsö kompani och Hälsinge regemente 1674. [GMR 1685] Enligt avlöningshandlingar avancerat till 2:a korporal 1685. Här skriven som "Olof Olofßon i Wijken". 1687 är hemorten skriven "Wijken nu Ede" vilket därefter står sig i rullorna. 1693 avancerar han till furir i samma kompani för att slutligen få avsked 20/2 1700.
[Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, GIVb:39 (1685) f351v, :40 (1686) f270v, :41 (1687) f276r, :42 (1688) f278r, :43 (1689) f379r, :44 (1690) f292r, :45 (1691) f332r, :46 (1692) f421v, :47 (1694) f434r, :48 (1695) f416v, :49 (1696) f383v, :50 (1698) f387v, :51 (1699) f401r, :52 (1700) f53r]

Hemorten är Storhaga enl fb samt räkenskaper och inte Ede som är givet i rullorna. Möjligen är Ede hemort för roten.

Lämnade gåva till kyrkan (30?) någon gång mellan 1/5 1703 och 1/5 1704. "Furier Olof Olsson Kuse i Storhaga" (Ljusdal huvudräkenskaper LIa:2 (1688-1713) opag.)

Testamentspenningar efter sold Olof Kuse 3/1 1714 (LIb:2 p 4) Fel Kuse?

Gift med nästa ana

Barn:
* Per Olofsson, född enligt åldersuppgift 1684, se ana 50.

mffmfm
101 Emfrid Jonsdotter?, död 1716 (begravd 29 juli 1716) i Ljusdal (Häls).
Make 100 ] [ Son 50 ]

29/7 1716 lämnades testamentspenningar efter "Förirens Olof Kuses enka". [Ljusdal LIb:2 (1713-1735) p44] Huruvida detta är modern till Per Olofsson (Emfrid Jonsdotter) är dock inte helt säkert då det är oklart om Olof har haft flera hustrur.

Gift med föregående ana


mffmmf
102 Mårten Persson, död 1715 (begravd 6 januari 1715) i Hallen, Ljusdal (Häls). [Ljusdal LIb:2 (1713-1735) p32]
Dotter 51 ]

Mantalskriven under Kläppa?

Lämnade gåva till kyrkan 1701 (Ljusdal huvudräkenskaper LIa:2 (1688-1713) opag.).

Barn utan känd moder:
* Anna Mårtensdotter, född 20 december 1693, se ana 51.

mfmfff
104 Erik Andersson, född enligt åldersuppgift 1681 i Sunnanås, Ljusdal (Häls), död 16 april 1757 (begravd 24 april 1757) i Sunnanås, Ljusdal (Häls).
Maka 105 ] [ Son 52 ]

Bonde i Sunnanås, Ljusdal. Mantalskriven här under nr.3 -1739.

db: "För detta Bonden Eric Andersson ifrån Sunanås 76 år gammal född derstädes af Anders Henricsson och hustru Ella Mi chelsdr. Gift 1 sta g på sitt 32 år med Sigri Simsdr, och under 30 åriga samanlefnaden haft 4 söner och 2 döttrar. 1744 wardt han änkling och efter 8 år trädde han 2dra g i gifte med hustru Anna, som efterlef wer. dog af ålderdoms bräckligheter"

Gift 30 november 1712 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Anders Eriksson, född 20 februari 1715, se ana 52.

mfmffm
105 Sigrid Simonsdotter, född enligt åldersuppgift 1678 i Storhaga, Ljusdal (Häls), död 28 november 1742 (begravd 5 december 1742) i Sunnanås, Ljusdal (Häls).
Make 104 ] [ Son 52 ]

db: "Bondens Erich Anderssons hustru i Sunnanås Sigrid Simsdotter, 64 1/2 år gl. född i Storhaga fadren warit Bonde därstädes, Simon Persson modren hu Anna Persdotter. Lefwat i ächtenskap med ofwannämde Erich Andersson så jämt 30 åhr, at om advent-söndagen 1712 hade de stådt brud- folck, och war äfwen advent-söndagen detta året hennes dödsdag."

Gift 30 november 1712 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mfmmmf
110 Måns Persson, född enligt åldersuppgift 1641, död 1713 (begravd 15 februari 1713) i Svedja, Färila (Häls).
Maka 111 ] [ Dotter 55 ]

Bonde i Svedja, Färila. Mantalskriven här under nr.4 1670-1706. T.o.m. 1668 (lucka 1669) är en Pe(de)r Månsson skriven på samma plats.

db: "Begrafz Måns Pärsson i Swedia wäster om kyrkan wid bo(?) gården sedan han ett gudeligit och christeligit lefwerne fördt hade uti 72 åhr 2 månader och 16 dygn."

Gift med nästa ana

Barn:
* Anna Månsdotter, född 26 juli 1694, se ana 55.

mfmmmm
111 Margareta Engelbrektsdotter.
Make 110 ] [ Dotter 55 ]

alt. Ingebrektsdotter

Gift med föregående ana


mmffff
112 Olof Andersson, född enligt åldersuppgift 1653, död 1724 (begravd 13 september 1724) i Skästra, Järvsö (Häls).
Maka 113 ] [ Son 56 ]

Bonde i Skästra nr 5, Järvsö. [AI:2a (1722-1734) s.33]

db: "Olof Anderson i Skästrad en gammal bonde sedan han lefwat gudfruchtigt uti 71"

Gift med nästa ana

Barn:
* Per Olofsson, född 24 maj 1701, se ana 56.

mmfffm
113 Ingrid Olofsdotter, död i Skästra, Järvsö (Häls).
Make 112 ] [ Son 56 ]

Gift med föregående ana


mmffmf
114 Jon Markusson, född enligt åldersuppgift 1661, död 1723 (begravd 22 december 1723) i Hamre, Järvsö (Häls).
Far 228 ] [ Maka 115 ] [ Dotter 57 ]

Gift 1691 till Hamre från Nybo i Järvsö socken. I Hamre bonde till sin död 1723. I mtl har gården nummer 6. [AI:1 (1692-1729) första delen s.14, andra delen s.7, AI:2a (1722-1734) s.12 (hos mågen Olof Andersson)]

62 år och 25 veckor gammal enl db

Gift 24 maj 1691 i Järvsö (Häls) med nästa ana

Barn:
* Anna Jonsdotter, född 15 mars 1701, se ana 57.

mmffmm
115 Anna Andersdotter.
Far 230 ] [ Mor 231 ] [ Make 114 ] [ Dotter 57 ]

Enl AI:1 s.14 (första delen) finns även modern "swärmod hu Gölin sal Anders Ols i Wijk" hos Anna och Jon en tid i Hamre. Denna rad avslöjar Annas ursprung.

Gift 24 maj 1691 i Järvsö (Häls) med föregående ana


mmfmmf
118 Anders Olofsson, född enligt åldersuppgift 1664 i Vik, Järvsö (Häls), död 20 mars 1740 (begravd 25 mars 1740) i Uvås, Järvsö (Häls).
Far 236 ] [ Mor 237 ] [ Maka 119 ] [ Dotter 59 ]

Gift till Uvås, Järvsö. Här bonde under nr.3 (numr. fr.o.m. AI:3).
[AI:1 (första delen) s.86 (hos föräldr "i uffåås") s.92 (måg), (senare delen) s.48, AI:2a (1722-1734) s.65, AI:3 (1736-1753) s.483]

AI:3 (1736-1753): "gl och sängeliggande dock forstår någalunda sina chri stendoms stycken."

Gift 8 oktober 1693 i Järvsö (Häls) med nästa ana

Barn:
* Brita Andersdotter, född 26 januari 1695, se ana 59.

mmfmmm
119 Karin Jonsdotter, född i Uvås, Järvsö (Häls).
Far 238 ] [ Mor 239 ] [ Make 118 ] [ Dotter 59 ]

AI:3 (1736-1753) s.484: "gl och upförs här af förra exam boken."

Gift 8 oktober 1693 i Järvsö (Häls) med föregående ana


mmmmff
124 Jon Johansson, död 1711 (begravd 23 mars 1711) i Ångsäter, Ljusdal (Häls). [Ljusdal huvudräkenskaper LIa:2 (1688-1713) opag. (AID: v382624.b133)]
Son 62 ]

Bosatt i Ångsäter, Ljusdal. Mantalskriven här som bonde under nr.5 1683-1711.

Barn utan känd moder:
* Johan Jonsson, född enligt åldersuppgift 1684, se ana 62.

mmmmmf
126 Jon Eriksson.
Dotter 63 ]

Bonde i Sillerbo, Ljusdal.

Barn utan känd moder:
* Karin Jonsdotter, född 8 november 1688, se ana 63.

Generation VII

mmffmff
228 Markus Andersson, född enligt åldersuppgift 1616 [db], död 1681 (begravd 28 december 1681) i Nybo, Järvsö (Häls).
Son 114 ]

Bonde i Nybo, Järvsö.

Barn utan känd moder:
* Jon Markusson, född enligt åldersuppgift 1661, se ana 114.

mmffmmf
230 Anders Olofsson.
Maka 231 ] [ Dotter 115 ]

Gift med nästa ana

Barn:
* Anna Andersdotter, se ana 115.

mmffmmm
231 Gölin NN.
Make 230 ] [ Dotter 115 ]

I AI:1 (s.14) skriven med dottern Anna med familj i Hamre. "Swärmod hu Gölin sal Anders Ols i Wijk"

Gift med föregående ana


mmfmmff
236 Olof Persson, född enligt åldersuppgift i oktober 1621, död 1703
(begravd 22 mars 1703) i Vik, Järvsö (Häls).
Maka 237 ] [ Son 118 ]

Bonde och kyrkovärd i Vik, Järvsö.
[AI:1 (1692-1729) s.86 (första delen)]

db: "Olof Pederson i Wijk den gambla kyrkio wärden, sedan han lef(?)at ährl. och wäl uti 81 (år) 5 (månader)"

Gift med nästa ana

Barn:
* Anders Olofsson, född enligt åldersuppgift 1664, se ana 118.

mmfmmfm
237 Brita Larsdotter, född enligt åldersuppgift 1624, död 1698 (begravd 17 juli 1698) i Vik, Järvsö (Häls).
Make 236 ] [ Son 118 ]

db: "hustru Brita Larsdotter i Wijk gl. Olof Peder- son hustru ibidem." "sedan hon lefwat gudfruchtigt och berömbl uti 74" (år)


Gift med föregående ana

mmfmmmf
238 Jon Eriksson, född enligt åldersuppgift 1639 [db], död 1703 (begravd 6 september 1703) i Uvås, Järvsö (Häls).
Maka 239 ] [ Dotter 119 ]

Bonde i Uvås, Järvsö. [AI:1 (1692-1729) s.92 (första delen)]

Gift med nästa ana

Barn:
* Karin Jonsdotter, se ana 119.

mmfmmmm
239 Kerstin Olofsdotter.
Make 238 ] [ Dotter 119 ]

Gift med föregående anaDenna anlista är skapad med hjälp av datorprogrammet Holger8 20 december 2014

Källhänvisning är här, för födelse- vigsel- och dödsdatum, endast noterad om uppgiften inte återfinns på förväntad plats i ministerialböckerna. Om en sådan källhänvisning eller ytterligare information om en ana önskas, går det bra att kontakta mig via e-post.

Bakgrundsbild: Strömsholm i Ljusdals socken 1640 [Lantmäteriets historiska kartor]