burtu.se

farmors farmor

Karin Jonsdotter

1849-1940

Generation I

f
2 Jonas Persson, född 17 juni 1825 (döpt 18 juni 1825) i Rångstra, Ljusdal (Häls), död 5 augusti 1894 i Nore, Ljusdal (Häls). [Ljusdal hfl AI:24b (1888- 1896) s.5]
Far 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ]

Gift till Nore nr.3 1848. Där sedan bonde till sin död.
[AI:11 (1846-1850) s.103, AI:12 (1851-1855) s.106, AI:15 (1856-1860) s.95, AI:16 (1861- 1865) s.106, AI:19a (1866-1871) s.129, AI:20a (1871-1875) s.147, AI:21a (1876-1880) s.147, AI:22a (1881-1885) s.149, AI:23b (1883-1887) skadad vid sidnumr (Svar s 13), AI:24b (1888- 1896) s.5]

Gift 13 oktober 1848 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Karin Jonsdotter, född 9 juli 1849.

m
3 Sara Jonsdotter, född 22 oktober 1826 (döpt 23 oktober 1826) i Nore, Ljusdal (Häls), död 1 december 1888 (begravd 9 december 1888) i Nore, Ljusdal (Häls).
Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ]

Gift 13 oktober 1848 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


Generation II

ff
4 Per Jonsson, född 26 september 1789 (döpt 27 september 1789) i Färila (Häls), död 4 december 1859 (begravd 18 december 1859) i Rångstra, Ljusdal (Häls).
Far 8 ] [ Mor 9 ] [ Maka 5 ] [ Son 2 ]

Gift till Rångstra nr.3, Ljusdal, där han tar över brukandet av hemmanet efter hustruns förra make.
[Färila hfl AI:10a (1820-1827) s.183, Ljusdal hfl AI:7a (1819-1826) s.143, AI:8a (1827-1832(33) s.155, AI:9 (1832-1840) s.169, AI:10 (1841- 1845) s.169, AI:11 (1846-1850) s.167, AI:12 (1851-1855) s.170, AI:15 (1856-1860) s.147]

Dödsorsak: Spetälska(!)

Gift 24 oktober 1823 i Färila (Häls) med nästa ana

Barn:
* Jonas Persson, född 17 juni 1825, se ana 2.

fm
5 Karin Persdotter, född 20 maj 1788 (döpt 21 maj 1788) i Råggärde, Ljusdal (Häls), död 11 mars 1875 (begravd 20 mars 1875) i Rångstra, Ljusdal (Häls).
Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Make 4 ] [ Son 2 ]

Gift första gången 1810 och flyttar då från Råggärde till maken i Rångstra.

Efter andra makens död bor hon kvar på gården i Rångstra och dess nya brukare Per Eriksson. Hon är fördelstagerska och uttagen ur mtl. [AI:16 (1861-1865) s.163, AI:19a (1866-1871) s.201, AI:20a (1871-1875) s.213]

Gift 24 oktober 1823 i Färila (Häls) med föregående ana


mf
6 Jon Andersson, född 22 mars 1796 (döpt 23 mars 1796) i Nore, Ljusdal (Häls), död 1 mars 1859 (begravd 20 mars 1859) i Nore, Ljusdal (Häls).
Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]

Bonde i Nore nr.3, Ljusdal. Byvaktare 1828 (AI:8a).
[AI:7a (1819-1826) N:o 93, AI:8a (1827-1832) s.96, AI:9 (1832-1840) s.107, AI:10 (1841-1845) s.107, AI:11 (1846-1850) s.103, AI:15 (1856-1860) s.95]

Gift 5 oktober 1823 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Sara Jonsdotter, född 22 oktober 1826, se ana 3.

mm
7 Sara Johansdotter, född 7 januari 1795 (döpt 7 januari 1795) i Rångstra, Ljusdal (Häls), död 12 oktober 1861 (begravd 27 oktober 1861) i Nore, Ljusdal (Häls).
Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ Dotter 3 ]

Piga hos bonden Anders Andersson i Hedsta nr.4 1822. Gift till Nore 1823.
[Ljusdal hfl AI:7a (1819-1826) s.142, 176, 93]

Gift 5 oktober 1823 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


Generation III

fff
8 Jonas Svensson, född 25 oktober 1753 (döpt 28 oktober 1753) i Ygsbo, Färila (Häls), död 26 augusti 1816 (begravd 1 september 1816) i Ygsbo, Färila (Häls).
Far 16 ] [ Mor 17 ] [ Maka 9 ] [ Son 4 ]

Bonde och nämndeman i Ygsbo, Färila.
[AI:6a (1781-1795) s.130, AI:7a (1795-1807) s.42, AI:8 (1807-1812) s.151, AI:9a (1813-1819 s.172] (i hfl "Jon")

db: Nämndem. Jon Svenss. i Ygsbo f.1753 25/10 f. B. Sven Pehrsson. m. Anna Pehrsdr i Ygsbo. Gift 17 83 med B.D. Gölin Larsdr. ifr Hof- ra. Haft 5 söner och 2 döttrar, som alla lefva. Nämndem. 1809.

Gift 5 oktober 1783 i Färila (Häls) med nästa ana

Barn:
* Per Jonsson, född 26 september 1789, se ana 4.

ffm
9 Gölin Larsdotter, född 12 januari 1763 (döpt 16 januari 1763) i Hovra, Färila (Häls), död 15 mars 1840 (begravd 29 mars 1840) i Ygsbo, Färila (Häls).
Far 18 ] [ Mor 19 ] [ Make 8 ] [ Son 4 ]

Efter makens död 1816 tar sönerna, först Sven sedan Erik, över gården (Ygsbo nr3). Gölin återfinns också här i följande hfl som "Nämndeman Jon Svenssons Enka".
[AI:9a (1813- 1819) p172, AI:10a (1820-1827) p183, AI:11 (1827-1832) p188, AI:12 (1832-1836) p194, AI:13 (1837-1841) p200].

Gift 5 oktober 1783 i Färila (Häls) med föregående ana


fmf
10 Per Olofsson, född 5 februari 1751 (döpt 7 februari 1751) i Råggärde, Ljusdal (Häls), död 21 februari 1828 (begravd 2 mars 1828) i Råggärde, Ljusdal (Häls).
Far 20 ] [ Mor 21 ] [ Maka 11 ] [ Dotter 5 ]

Bonde, nämndeman och häradsdomare i Råggärde (nr.4), Ljusdal.
[AI:1b (1767-1781) N.19, AI:2b (1781-1790) N.17, AI:3b (1791-1800) s.14, AI:4b (1801- 1807) N.18, AI:5b (1808-1813) N:o 21, AI:6b (1813-1818) N.23, AI:7b (1819-1827) N.24, AI:8b (1827-1832) s.310]

Nämndeman 1788-1809. Skriven Tolvman i dottern Karins vigselnotis 1810. Häradsdomare i AI:6b, AI:7b och fd i AI:8b.

Gift 10 maj 1778 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Karin Persdotter, född 20 maj 1788, se ana 5.

fmm
11 Brita Olofsdotter, född 16 augusti 1751 (döpt 18 augusti 1751) i Östra Ede, Ljusdal (Häls), död 14 mars 1823 (begravd 23 mars 1823) i Råggärde, Ljusdal (Häls).
Far 22 ] [ Mor 23 ] [ Make 10 ] [ Dotter 5 ]

"Gift till Råggiärd(e)" (AI:1b (1767-1781) N.14)

db: "Häradsdomaren Per Olssons hustru i Råggärde Brita Olofsdotter, född 1751 föräl drarne voro afl. Bond Olof andersson och Hustrun Carin Jonsdr i Ede. Med ofvannämnde efterlefvande make ingicks aktenskap den 10 maji 1778, hvilket välsignades med 3 barn, 2 söner och 1 dr en son har i spädare åren aflidit Hon var kän för en gudfruktig och hedrande lefnade."

Gift 10 maj 1778 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mff
12 Anders Hansson, född 20 oktober 1768 (döpt 23 oktober 1768) i Nore, Ljusdal (Häls), död 18 oktober 1841 i Nore, Ljusdal (Häls).
Far 24 ] [ Mor 25 ] [ Maka 13 ] [ Son 6 ]

Bonde i Nore, Ljusdal. Skriven under #3 tillsammans med brodern och föräldrar i AI:3a. Brodern med familj flyttar dock till Heden år 1800 och fadern dör 1791 vilket gör att Anders står själv (har tagit över gården) till nästa hfl. Byvakt 1800 (AI:3a) samt i AI:4a.
[AI:3a (1791-1800) s.68, AI:4a (1801-1807) N.77, AI:7a (1819-1826) N:o 93]

Gift 7 april 1793 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Jon Andersson, född 22 mars 1796, se ana 6.

mfm
13 Sara Jonsdotter, född 13 april 1769 i Stavsäter, Ljusdal (Häls), död 31 december 1846 i Nore, Ljusdal (Häls).
Far 26 ] [ Mor 27 ] [ Make 12 ] [ Son 6 ]

Gift till Nore 1793.

Gift 7 april 1793 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mmf
14 Johan Olofsson, född 19 april 1748 (döpt 24 april 1748) i Rångstra, Ljusdal (Häls), död 3 januari 1820 (begravd 16 januari 1820) i Rångstra, Ljusdal (Häls).
Far 28 ] [ Mor 29 ] [ Maka 15 ] [ Dotter 7 ]

Bonde i Rångstra nr.2, Ljusdal.
[AI:2a (1781-1790) N.177, AI:3a (1791-1800) s.108, AI:4a (1801-1807) N.123, AI:5a (1808- 1813) N:o 132, AI:6a (1813-1818) N:o 132, AI:7a (1819-1826) N:o 142]

db: "B. Joh. Olsson i Rångstra född d. 19 april 1748. Förälldr. Olof Jonson och H:Greta Joh. Dotter. År 1779 gift med sin nu efterl. Enka B. Dotter Brita Mångs Dotter i Heden Haft 9 barn 5 söner och 4 döttrar. Af hwilka 2ne söner och 2 ne döttrar äro döde. Haft god hällsa endast sisat 4ra lefnads åren plå gades han af wrång(?) brostverk"

Gift i maj 1779 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Sara Johansdotter, född 7 januari 1795, se ana 7.

mmm
15 Brita Månsdotter, född 31 januari 1756 (döpt 1 februari 1756) i Heden, Ljusdal (Häls), död 16 november 1849 i Rångstra, Ljusdal (Häls).
Far 30 ] [ Mor 31 ] [ Make 14 ] [ Dotter 7 ]

Gift till Rångstra från Heden [AI:1a (1767-1781) N.85]

[Återfinns efter makens död i AI:8a (1827-1832) s.154, AI:9 (1832-1840) s.167, AI:10 (1841-1845) s.168, AI:11 (1846- 1850) s.164]

Gift MAY 1779 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


Generation IV

ffff
16 Sven Persson, född 5 mars 1719 (döpt 8 mars 1719) i Rolfhamre, Ljusdal (Häls), död 3 januari 1790 (begravd 17 januari 1790) i Ygsbo, Färila (Häls).
Far 32 ] [ Mor 33 ] [ Maka 17 ] [ Son 8 ]

Gift till Ygsbo i Färila socken 1750. Där bonde i nr.3 till sin död 1790.
[Färila hfl AI:2 (1736-1755) N.95, AI:3 (1744-1763) s.109, AI:6a (1781-1795) s.130]

ifl: "1749 d 13 Dec. präs. Bonde sonen Swen Pärs son ifrån Liusdal och rolfhambre Prosten magr Bernh. Brunnelu attest af d.10 majus, at han är född i Liusdal 1719, kan L. i bok rent, utan wäl, förstår wäl S. _ lefa _t ärlig, til ächtenskap ledig."

db: "Sven Persson, Bonde i Ygsbo, f. i Ljusdals Hambre 1719 d. 5 mart: Föräldr. Per Larsson och h: Märta Svensdotter bon- defolk. Hitkom 1748, gifte sig 1749 med Bonden: Anna Jonsdotter i Ygsbo, Ha- de 9 barn. Föreståt sit hus väl, lefvat ärbart, gjorde rätt och ville hafvat igen. Dödde i håll och stygn d. 3 jan: 71 år gl. Begr. d. 17 jan:"

Enligt Ljusdal fb föds en Sven Pers son i Rolfhamre 5/3 1719, dvs på det datum Sven Persson anges vara född i Färila db och hfl. Föräldrarna i dödsnotisen stämmer också.

Gift 14 januari 1750 i Färila (Häls) med nästa ana

Barn:
* Jonas Svensson, född 25 oktober 1753, se ana 8.

fffm
17 Anna Jonsdotter, född 5 mars 1727 (döpt 12 mars 1727) i Ygsbo, Färila (Häls), död 21 juli 1795 (begravd 26 juli 1795) i Ygsbo, Färila (Häls).
Far 34 ] [ Mor 35 ] [ Make 16 ] [ Son 8 ]

Bott i Ygsbo i hela sitt liv.

db: "Anna Jonsdotter, Bonde- Enka i Ygsbo, f. d 5 Mart: 1727 ibid: Föräldr. B. Jon Erssonn och h: Cherstin Nilsdotter. Jamt hemma. Gift 1749 med Bondes. Sven Persson ifr. Ljusdal. 9 barn, 1 son, 8 döttr: 5 lefva. Såsom märkeligt anföres, at hon födt 3 döttrar på en gång, alle nu gifte. Hon har altid haft god hälsa, varit arbetsam och väl föreståt sit hus. Dödde i bröst- värk d. 21 julii 68 år 4 månad: gamal samt begrad. d. 26 dito"

Gift 14 januari 1750 i Färila (Häls) med föregående ana


ffmf
18 Lars Jonsson, född 21 februari 1720 (döpt 25 februari 1720) i Kårböle, Färila (Häls), död 11 december 1805 (begravd 1 januari 1806) i Hovra, Färila (Häls).
Far 36 ] [ Mor 37 ] [ Maka 19 ] [ Dotter 9 ]

Gift till Hovra från Kårböle i Färila sn. Måg och bonde i Hovra 1753-1805.
[AI:3 (1744-1763) s.86, AI:5a (1766-1774) s.104, AI:5b (1775-1780) s.104, AI:6a (1781-1795) s.104 AI:7a (1795-1807) s.25 (Hovra nr.6)]

(I AI:3 (1744-1763) under Kårböle överstruken med noteringen "flyttad til Färilla".)

db: "f. i Kårböle 1720 21/2 Föräld: B. och Klåck derstädes Jon Persson och H. Karin Lars- dr Gift 1753 med efterl H. Gertru Ersdr i Hofra 4 barn. 1 son och 3 Döttr. af hvilka sonen är död. Fört en stilla och redl vandel. Mycket skumögd och nästan blind till slut sängliggande mäst hela sista året."

Gift 18 november 1753 i Färila (Häls) med nästa ana


Barn:
* Gölin Larsdotter, född 12 januari 1763, se ana 9.

ffmm
19 Gertrud Eriksdotter, född 13 september 1732 (döpt 17 september 1732) i Hovra, Färila (Häls), död 15 juni 1814 (begravd 24 juni 1814) i Hovra, Färila (Häls).
Far 38 ] [ Mor 39 ] [ Make 18 ] [ Dotter 9 ]

db: "f. 1732 13/9 Föräldrar: B. Eric Andersson och H. Ella Jonsdotter i Hofra. Gift 1753 med afl B. Lars Jonsson i Hofra. Haft 5 barn Enka 1805."

Gift 18 november 1753 i Färila (Häls) med föregående ana


fmff
20 Olof Persson, född 7 september 1711 (döpt 10 september 1711) i Kläppa, Ljusdal (Häls), död 8 januari 1796 (begravd 7 februari 1796) i Råggärde, Ljusdal (Häls).
Far 40 ] [ Mor 41 ] [ Maka 21 ] [ Son 10 ]

Bonde i Råggärde, Ljusdal.
[AI:1b (1767-1781) N.19, AI:2b (1781-1790) N.17, AI:3b (1791-1800) s.14]

db: "gl. Bonden Olof Päersson uti Råggärde. Född 1711. fad. B. Pär Larsson och mod. Gölin Ols dr i Kläppa. Tjente i ungdomen. Gift 1749 med B.d. Karin Ersdotter i Råggärde. Hade med henne 1 son. Enkling 1764. Gifte sig 1766 2na g med B.d. Kerstin Jonsdr från Ramsjö hade med henne 5 barn, af hwilka 1 son lefwer. 1784 åter enkling. Han sedan warit hos äldre sonen nämndemannen Pär Olofsson i Råggärde warit öfwer 20 år beswärad af Lungsot och andtäppa. Sjuknade d 18 Dec uti Rötfeber och dog d. 8 Jan. Fört en stilla och gudfruktig lefnad. 85 år gl."

Gift 8 oktober 1749 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Per Olofsson, född 5 februari 1751, se ana 10.

fmfm
21 Karin Eriksdotter, född 24 september 1714 (döpt 26 september 1714) i Onsäng, Ljusdal (Häls), död 2 november 1764 (begravd 18 november 1764) i Råggärde, Ljusdal (Häls).
Far 42 ] [ Mor 43 ] [ Make 20 ] [ Son 10 ]

db: "Bonde-hustrun Carin Erichsdr ifrån Råg- gärde, 50 år gl. fadren war Bonden Erich Jonsson i Onsäng, modren hustru Anna Olofsdotter. Blef för fosterdotter upptagen af Bonden Olof Olofsson i Raggärde och sedan på hemmanet gift med sin nu efter lemnade man Olof Pärsson i Raggärde och med honom haft en son, som ännu lefwer. Död af förstoppelse."

Gift 8 oktober 1749 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


fmmf
22 Olof Andersson, född 3 juli 1704 i Ede, Ljusdal (Häls), död 2 juni 1765 (begravd 9 juni 1765) i Östra Ede, Ljusdal (Häls).
Far 44 ] [ Mor 45 ] [ Maka 23 ] [ Dotter 11 ]

Bonde i Ede, Ljusdal.

db: "Bonden Olof Andersson ifr öster Ede 61 år gl fadren war Bonden Anders Pärs son i ös(?). Ede och modren och modren(upprepn i text) hustru Karin Olofsdoter. år 1732 gifte han sig med Bonde dottren , Brita Pärsdr ifr. Kohlswedja med hennne haft 4 barn, af hwilka alle- nast en son lefwer. Efter 11 års kär saman- lefnad med denna sin hustru blef han änkling Gifte sig andra gången med sin nu efterlem- nade k. hustru Karin Jonsdotter ifrån ång- sätra, och med henne haft en son och en doter, som bägge ännu lefwa. Sjukdomen tycktes i förston.(?) wara guhlsot som dock öfwerwants, men i någon hetsig sjukdom förbytes, som slöt hans lefnads dagar."

Gift 14 oktober 1750 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Brita Olofsdotter, född 16 augusti 1751, se ana 11.

fmmm
23 Karin Jonsdotter, född 23 juli 1713 (döpt 26 juli 1713) i Ångsäter, Ljusdal (Häls), död 13 augusti 1776 (begravd 25 augusti 1776) i Östra Ede, Ljusdal (Häls).
Far 46 ] [ Mor 47 ] [ Make 22 ] [ Dotter 11 ]

db: "Bonde Enkan hustru Karin Jonsdr i ö Ede f. 1713. fadr. B. Jon Mårtensson i ångsätra modr. h. Kerstin Jonsdr. Gift 1750 med Bonden Olof Andersson i ö. Ede warit enka sedan 1765. haft 2ne barn en son och en dotter, som lefwa. Sjukl. de 2ne sista åren. Död af andetäppa 63 år gl."

Gift 14 oktober 1750 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mfff
24 Hans Jonsson, född 20 september 1724 (döpt 21 september 1724) i Nore, Ljusdal (Häls), död 26 juni 1791 (begravd 3 juli 1791) i Nore, Ljusdal (Häls).
Far 48 ] [ Mor 49 ] [ Maka 25 ] [ Son 12 ]

Bonde i Nore nr. 3, Ljusdal.
[AI:1a (1767-1781) N.52, AI:2a (1781-1790) N.112, AI:3a (1791-1800) s.68]

db: "B. Hans Jonsson i Nora. f. 1724. fad. B. Jon Hansson. modr. Brita Hansdotter hema i föräldrarnas hus i ungdomen. Gift 1752 med sin nu efterlefwande h. Gölin Larsdr ifrån Kläppa. Haft 5 söner 5 döttrar, af hwilcka 1 son och 2 döttrar är döda. Död af hetsig feber 67 åt gl."

Gift 29 september 1752 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Anders Hansson, född 20 oktober 1768, se ana 12.

mffm
25 Gölin Larsdotter, född 7 september 1728 (döpt 8 september 1728) i Kläppa, Ljusdal (Häls), död 2 april 1808 i Nore, Ljusdal (Häls).
Far 50 ] [ Mor 51 ] [ Make 24 ] [ Son 12 ]

db: "Bonde änkan hust. Gölin Larsdr i Nore, född d 7 sept. 1728. fadr. Bond. och Nämd Lars Persson i Klappa och modr hust. Ingrid Mårtensdr. hema till dess hon år 1752 gif- tade sig med sin aflne man, Bond. Hans Jons son i Nore. Haft med honom 10 barn, 5 sö- ner och 4 dottrar, och hka en hon och 2ne dottrar äro med döden afgångna. Blef änka 1791."

Gift 29 september 1752 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mfmf
26 Jon Andersson, född 17 oktober 1733 (döpt 21 oktober 1733) i Stavsäter, Ljusdal (Häls), död 17 april 1821 (begravd 23 april 1821) i Stavsäter, Ljusdal (Häls).
Far 52 ] [ Mor 53 ] [ Maka 27 ] [ Dotter 13 ]

Bonde i Stavsäter nr.1. Sonen Anders står överst fr.o.m. AI:5a. Här är Jon skriven "sjuklig och sängliggande". I AI:6a sängliggande och frånvarande från nattvard och förhör.
[AI:1 (1767-1781) N.35, AI:2a (1781-1790) N.80, AI:3a (1791-1800) s.47, AI:4a (1801-1807), AI:5a (1808-1813) N:o 58, AI:6a (1813-1818) s.58, AI:7a (1819-1826) s.65]

db: "Gl. Bonde Jon Anders son i Stafsättra föddes til werlden året 1733 17/10 dess för- äldrar woro Bonden Anders Jonsson och Hus- trun Jölin Anders Dotter i Stafsättra, war ständigt hema; giftade sig året 1765 med Bonde Dottren Carin Jons Dotter från Ramsjö hafde med henna 5 barn 1 son och 4 do- trar at hwilka 1 dotter är med döden af- gången; war redelig och christelig i sit lef- werne; war sängliggande 10 sidsta åren"

(Bomärke finns i svärföräldrarnas bouppteckningar.)

Gift i oktober 1765 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Sara Jonsdotter, född 13 april 1769, se ana 13.

mfmm
27 Karin Jonsdotter, född 30 maj 1738 (döpt 9 juni 1738) i Ramsjö, Ljusdal (Häls), död 6 juni 1822 (begravd 16 juni 1822) i Stavsäter, Ljusdal (Häls).
Far 54 ] [ Mor 55 ] [ Make 26 ] [ Dotter 13 ]

Gift till Stavsäter från Ramsjö (Sundet).

db: "gl. Bonde Enkan Carin Jons dotter i Stafsä- tra född hit till werlden den 30de Maj 1738 hennes föräldrar woro Bonden Jon Jonsson och hustru Sara Anders dotter wid Sundet war ständigt hema til året 1765 13/10, då hon giftade sig med Bonden Jon Anders son i Stafsätra; hade med honom 5 barn 1 son och 4 döttrar at hwilka 1 dotter är med Döden afången; haft jämn och god hälsa til sidst förliden Michaeli då hon blef rörd af slag och fick äfwn anfall deraf 2 dygn före sin död"

Gift i oktober 1765 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mmff
28 Olof Jonsson, född 28 juli 1711 (döpt 30 juli 1711) i Rångstra, Ljusdal (Häls), död 1788 i Rångstra, Ljusdal (Häls).
Far 56 ] [ Mor 57 ] [ Maka 29 ] [ Son 14 ]

Bonde i Rångstra, Ljusdal. Mantalskriven där under #2 1741-1775 (sedan lucka till 1795)
[AI:1a (1767-1781) N.88, AI:2a (1781-1790) s.177]

db: "gl B. Olof Jonsson i Rångstra f. 1711 fadren B. Jon Olofsson modren h. Sara Larsdotter. Hema i ungdomen Gift 1742 med sin afl hustru Margareta Delin. Haft 3 söner 4 döttrar af hwilka 1 son 3 döttrar äro döda. Enkling 1774. Lefwat stilla. Död af ålderdom 77 år gl."

Gift 14 november 1742 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Johan Olofsson, född 19 april 1748, se ana 14.

mmfm
29 Margareta Johansdotter Delin, född 1 april 1720 (döpt 3 april 1720) i Åkersta, Ljusdal (Häls), död 25 maj 1774 (begravd 5 juni 1774) i Rångstra, Ljusdal (Häls).
Far 58 ] [ Mor 59 ] [ Make 28 ] [ Son 14 ]

Gift till Rångstra från födelsebyn Åkersta.

db: "Bonden Olof Jonsson hustru i Rångstra Margareta Johans dotter Delin, född d 2 april 1720. Fadren war Crono Läns- mannen herr Johan Delin, modr Margareta Nordelia. d. 14 Nov. 1742, träd de hon i ägtenskap med sin nu efter- lefwande man Bond. ärlig och wäl förståndig Olof Jonson i Rångstra. under en i 31 års förtrolig samanlef- nad har herren wälsignadt dom med 7 barn, 3 söner och 4 döttrar af hwilka nu 2 söner och 2 dötr lefwa. Har fört ett wackert och christeligit lefwerne. Alt sedan förledna höst har hon warit _åt _____ och bröstwärk och ________ swull- nad i hela kroppen, i hwilken hon afled 54 år och 2 månader"

Gift 14 november 1742 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mmmf
30 Måns Andersson, född 12 februari 1732 (döpt 13 februari 1732) i Grophamra, Ljusdal (Häls), död 5 juli 1815 (begravd 16 juli 1815) i Heden, Ljusdal (Häls).
Far 60 ] [ Mor 61 ] [ Maka 31 ] [ Dotter 15 ]

Gift från Grophamra till Heden 1754. Mantalskriven här som bonde 1755-1781.

Enl hfl bosatt i Heden nr.5 från omkring 1793. Har här noteringen (AI:3a) att han dessförinnan bodde i Bäcken. I efterföljande längd upptagen bland husfolken.
[AI:1a (1767-1781) N.85, AI:2a (1781-1790) N.169 & 170, AI:3a (1791-1800) s.103, AI:4a (1801-1807) N.119, AI:5a (1808-1813) N:o 128, AI:6a (1813-1818) N.o 127]

db: "gl Bonden Måns Andersson i Heden, född d 12 Febr 1732. Fadr B. B. Andersson i Grop hamre. modr hust hema. Gifte sig 1 g 1754 med enkan In gerd Olofsdr på Hedden. Haft med hene 2ne döttrar. Blef enkling och gifte sig å nyo med Bond dr Anna Persdr i Legberg 1797. Haf med hene en son och en dr den sed nare död. Blef åten(?) enkling och gifte sig 3 g med Kjerstin Jans dr i Söderkemsta. sjuk 7 wekor"

Bou återfinns i Ljusdals tingslags häradsrätt FII:5 (1805-1815) nr 609 (SVAR Bildid: C0100600_01603)
"år 1815 den 17 Juli Lät enkan Kerstin Johansdåtter antekna den egendom som befans efter sin af ledna man i lifsdtiden gamla Bonden Måns Andersson i Heden, i närwaro af hans tränne barn sånen Anders med sinn förmyndare Bonden Måns Jonsson i Odenssäng, dåttren Brita med sinn mann Bonden Johan Olofsson i Rångstra, och Anna enka efter afledna Bonden Jon Lars son frå Bäckan, som egendomen uppgaf och som bestå och följande nemligen"

Bl.a. 1 ko, 3 getter och 3 får och "En liten gård wärderat till 50[Rd banco]".

Gift 19 maj 1754 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Brita Månsdotter, född 31 januari 1756, se ana 15.

mmmm
31 Ingrid Olofsdotter, född 23 november 1717 (döpt 24 november 1717) i Heden, Ljusdal (Häls), död 8 november 1781 (begravd 18 november 1781) i Heden, Ljusdal (Häls).
Far 62 ] [ Mor 63 ] [ Make 30 ] [ Dotter 15 ]

db: "B. hustru Ingerd Olofsdr ifrån Heden f 1717 fadren B. Olof Jonsson och modren h. Brita Andersdr i Heden. War hema i sina föräldrars hus hela ungdomen. Gift 1745 med framl. B. Hans Johansson ifrån Nore och hade med honom 5 söner af hwilka 4 äro döda. Enka 1751. Gift 2 g 1754 med B. Måns Andersson. haft med honom 2 ne döttrar som lefwa. Sjuklig 6 sista åren det sista mäst sängliggande och dödde af mattande feber inemot 64 år g"

Gift 19 maj 1754 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


Generation V

fffff
32 Per Larsson, född enligt åldersuppgift 1677 i Borr, Ljusdal (Häls), död 17 mars 1754 (begravd 25 mars 1754) i Rolfhamre, Ljusdal (Häls).
Maka 33 ] [ Son 16 ]

Bonde i Rolfhamre, Ljusdal

db: "Bonden Pär Larsson i Rolfhamre, 77 år gamal född i Bår, fadren Lars Olofsson, modren hustru Kierstin Olsdotter. Gift år 1701 till Rolfhamre med hust Märta Swensdotter, med henne haft med henne under 53 års sammanlefnad 10 barn 6 söner och 4 döttrar af hwilcka 2 söner och 3 döttrar ännu lefwa. han har warit nämdeman öfr 20 år, samt fört en stilla och beskedelig lefnad: haft i sin ungdom och alt framgent en stark och god hälsa; men nu på sidsta året afslagit och warit siuklig bår de utaf gulsot och sten passion ; war nu frisk och sund i kyrkan, men siuknade hastigt på hemwägen och blef död i släden, eller inan the hunno honom inbära."

Gift 1701 med nästa ana [db]

Barn:
* Sven Persson, född 5 mars 1719, se ana 16.

ffffm
33 Margta Svensdotter, född enligt åldersuppgift 1681 i Rolfhamre, Ljusdal (Häls), död 25 april 1762 (begravd 9 maj 1762) i Rolfhamre, Ljusdal (Häls).
Make 32 ] [ Son 16 ]

db: "Enckan, hustru Margta Swensdotter ifrån Rolfhambre, 81 år och några månader gl. född af ärligt Bonde folk, Sven Olsson och Brita Olsdotter i Hambre. Gift på sitt 20 år med Bonden Pär Larsson i Rolfhambre, och med honom haft 10 barn 6 söner och 4 dötrar, af hwilka 2 söner och 3 döttrar ännu lefwa. Blef enka 1754 om wåren. Har fördt en jämn och alfwarsam lefnad. de sednare åren beswärades han af en swå ande täppa, hwar till på slutet kom wattusot som ändade hennes dagar."

Gift 1701 med föregående ana


fffmf
34 Jon Eriksson, född 8 januari 1699 (döpt 11 januari 1699) i Ygsbo, Färila (Häls), död 16 juli 1759 (begravd 26 juli 1759) i Ygsbo, Färila (Häls).
Far 68 ] [ Mor 69 ] [ Maka 35 ] [ Dotter 17 ]

Bonde i Ygsbo, Färila. Mantalskriven här som bonde under nr.2 fr.o.m. 1718.
[AI:1 (1721-1736) s.49, AI:2 (1736-1755) N.95, AI:3 (1744-1763) s.109]

db: "Bonden och soknens äldsta Jon Erik son född 1699 af Eric Jan son och h. Brita Ols dr i Ygsbo. Gift med sin qwarlåtna h Kerstin Nilsd dotter ifrån Lillbyn och har 2 döt trar efter sig. En from man som ofta (?)git kyrkan med penninga lån etc. dödde af håll och feber 60 år gl."

Gift 6 december 1724 i Färila (Häls) med nästa ana

Barn:
* Anna Jonsdotter, född 5 mars 1727, se ana 17.

fffmm
35 Kerstin Nilsdotter, född 1702 (döpt 3 augusti 1702) i Lillbyn, Färila (Häls), död 5 februari 1787 (begravd 4 mars 1787) i Ygsbo, Färila (Häls).
Far 70 ] [ Mor 71 ] [ Make 34 ] [ Dotter 17 ]

db: "Cherstin Nilsdotter, åldr. Bonde-Enka i Ygsbo, f. 1702 d. 3 aug. Fadr. Nils Olsson, modr. Sigrid Mårtensdotter, bondefolk i Lillby. Gift med Bondedr. Jon Erson i Ygbo ägde 2 döttrar, som ännu lefva. Enka 1760. Var alfvarsam och god hushåller- ska. Plågad af andetäppa de 10 sista åren. Dödde i lungsot d. 5 febr. 84 år gl. Begr. d. 4 Mart:"

Gift 6 december 1724 i Färila (Häls) med föregående ana


ffmff
36 Jon Persson, född 1685 (döpt 14 juni 1685) i Kårböle, Färila (Häls), död 28 februari 1765 (begravd 17 mars 1765) i Kårböle, Färila (Häls).
Far 72 ] [ Mor 73 ] [ Maka 37 ] [ Son 18 ]

Bonde och klockare i Kårböle. Mantalskriven här under nr.1 1706-41, gästgivare 1729-1739.
[Färila AI:1 (1721-1736) s.64, AI:2 (1736-1755) N.118, AI:3 (1744-1763) s.134, AI:4 (1764-1765) s.112]

Som klockare hade han en årslön på 12 daler kopparmynt [se t.ex. Kårböle PI:1 (1711- 1866) opag. AID: v382523.b80]. Nämnd i denna volym som klockare första gången 1716.

db: "Bonden och Klockaren Jon Persson född 1685 in Junio. Fadren Per Jonsson, modren h. Ingrid Jons dotter i Kårböle. Gift 1717 d 13 jan med h. Karin Lars dr fr. Biörsiö haft 5 barn. war enkling i 13 år. Afled i håll och styng d. 28 febr. 80 år gamal."

Ej att förväxla med gästgivaren i samma by, Jon Persson (1683åu-1729) g med Märta Örnflycht. (Titulerad som gästgivare i AI:1 och i mtl tom 1728.)

Heter Jon Persson Sunnan i vb. Hans namne är i en del källor skriven "Vester" vid sidan av patronymikon, t.ex. när han gifter sig 1715 (Färila vb EI:1 opag.).

Gift 13 januari 1717 i Färila (Häls) med nästa ana

Barn:
* Lars Jonsson, född 21 februari 1720, se ana 18.

ffmfm
37 Karin Larsdotter, född 7 februari 1688 (döpt 12 februari 1688) i Lillbyn, Färila (Häls), död 23 april 1752 (begravd 30 april 1752) i Kårböle, Färila (Häls).
Far 74 ] [ Mor 75 ] [ Make 36 ] [ Son 18 ]

Gift till Kårböle från Björsjö.

db: "Bondehustrun i Karböle ärl och gudf. Karin Larsdr född 3 febr. 1688 fadr war bonden ärl Lars Andersson i Biör siö. Modren ärl hust Golin Hans dr döpt. Läst wäl i bok och förstådt wal (?) sin christendom. trädt i ägten skap 1716 in januario med klockaren och Bonden ärl och wälförståndiga Jon Pärsson i Karböle seder sin ån(?). Lefwat med honom wäl til (?)nan, och födt 5 barn, 3 söner och 2 döttrar, som alla lefwa. Hennes lefwerne har warit chri steligt och beröml. Har några år haft olägenhet at swagt bröst, hosta och andetappa. Men sistl d 14 majus började hennes sidsta siukdom med swullnad i den ena armen, så med hufwudwark och sweda i bröstet och _in kring hiortet. d 21 Apr. comunicate hon och fullbordade sit lifs lopp den 23 April, lefwat 64 år och 14 weckor."

Gift 13 januari 1717 i Färila (Häls) med föregående ana


ffmmf
38 Erik Andersson, född 9 mars 1700 (döpt 11 mars 1700) i Storbyn, Färila (Häls), död 13 september 1766 (begravd 21 september 1766) i Hovra, Färila (Häls).
Far 76 ] [ Mor 77 ] [ Maka 39 ] [ Dotter 19 ]

Flyttat till Hovra omkring 1730. Där först bondmåg och sedan bonde till sin död 1766.
[AI:1 (1721-1736) s.4, 38, AI:2 (1736-1755) N.75, AI:3 (1744-1763) s.86, AI:5a (1766- 1774) s.104]

db: "g. nämdemanen Eric Andersson född 1700 d. 9 Martii fadren Anders Månsson, modren hustru Emfrid Ersdotter i Storbyn. Gift 1726 med pig. Ella Jonsdotter från Håfra haft med hene 6 barn. Siukdomen andetäppa och swullnad. atas 66 år, 6 månader och 4 dygn."

[Ljusdals tingslags häradsrätt bou FII:1 (1758-1769) nr 158 (AID: v152110.b469.s158]
30/9 1766 delades "den ägendom som fants i boskifte efter des afl Sal kära man Eric Andersson i Hofra No 3, hwar wid beslöts at mågen Lars Jonsson och thess hustru Gertru Ersdotter blifwa ägare af hemmanet samt föda och skiöta modren i thes lifstid och lemna henne skiuts til och ifrån kyrkan, för en kiöpe skilling af 2000 dalr kopp mnt"

"Arfskapet beslöt at enkan Ella Jonsdr undertager thet henne hälst synas och behagar och återstoden delas barnen emellan igenom lottkastning."

I boet fanns bl.a. 14 kor (samtliga namngivna), 15 får, 11 getter, 8 killingar, 6 bockar, 4 lamm och två svin. Av dessa avsattes 3 får och 3 getter till att slaktas vid enkans begravning. Bockarna och svinen skulle slaktas nästa höst varför de inte värderades.

Detta (m.m.) delades alltså mellan enkan och barnen. Enkans behållning värderades till 4167 daler(?) kopparmynt. Barnen, Gertrud g.m. Lars Jonsson, Emfrid g.m. Jon Olofsson i Walla, Gölin g.m. Olof Persson i Svedja samt ogifta dottern Ella, fick vardera en del värd 2338 daler kopparmynt. Totalt uppgick boet till 13519 daler kopparmynt.

(Enkan Ellas målsman var svågern (Eriks bror) Lars Andersson i Storbyn och dottern Ellas förmyndare var Lars Larsson i Svedja)


Gift 2 oktober 1726 i Färila (Häls) med nästa ana

Barn:
* Gertrud Eriksdotter, född 13 september 1732, se ana 19.

ffmmm
39 Ella Jonsdotter, född 30 mars 1701 (döpt 31 mars 1701) i Hovra, Färila (Häls), död 19 december 1783 (begravd 1 januari 1784) i Hovra, Färila (Häls).
Far 78 ] [ Mor 79 ] [ Make 38 ] [ Dotter 19 ]

Bott i Hovra hela sitt liv. Efter makens död togs gården över av mågen Lars Jonsson som dessutom lovade att "...föda och skiöta modren i thes lifstid och lemna henne skiuts til och ifrån kyrkan..." [se arvsskifte efter maken]

db: "Ella Jonsdott: Bonde-Enka i Håfra. Fadren Jon Person, Modren H: Gertru Persdr ibid: Hon gifte sig 1726 med Bonden Eric Andersson hade 6 barn. Fick et sår, då hon var 3 år gl. Kandes ej serdeles förrän 3 år för (hennes) död och var under högra bröstet. Detta sår uprefs genom et olyckligt fall och tiltog så, at hon dödde deraf d. 19 Dec: 82 år och 8 månad: gl. samt begrafdes d. 1 jan: 1784."

Gift 2 oktober 1726 i Färila (Häls) med föregående ana


fmfff
40 Per Larsson, född enligt åldersuppgift 1663 i Kläppa, Ljusdal (Häls), död 7 februari 1747 (begravd 22 februari 1747) i Kläppa, Ljusdal (Häls).
Far 80 ] [ Mor 81 ] [ Maka 41 ] [ Son 20 ]

Bonde i Kläppa, Ljusdal. Mantalskriven här som bonde 1694-1718.

db: "gl Bonden Pär Larsson i Kläppa, 83 år och 5 månader gl. född i Kläppa, fadren warit Länsman Lars Jonsson, modren hustru Sigrid Jonsdotter. Warit gift med hustru Giölin Olsdotter ifrån Rångstra 24 år och med henne haft 9 barn, 3 söner och 6 döttrar. Warit en beskedelig, from och sachtmodig man. blef död af ålderdom."

Gift 1692 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Lars Persson, född 1696, se ana 50.

* Olof Persson, född 7 september 1711, se ana 20.

fmffm
41 Gölin Olofsdotter, död 1717 (begravd 17 mars 1717) i Kläppa, Ljusdal (Häls). [Ljusdal LIb:2 () p.46]
Make 40 ] [ Son 20 ]

Inte nämnd vid namn förutom(?) i makens dödsnotis som också nämner att hon ska ha varit från Rångstra.

Gift 1692 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


fmfmf
42 Erik Jonsson, född 29 november 1689 i Onsäng, Ljusdal (Häls), död 26 februari 1748 (begravd 6 mars 1748) i Onsäng, Ljusdal (Häls).
Far 84 ] [ Maka 43 ] [ Dotter 21 ]

Bonde i Onsäng, Ljusdal.

db: "Bonden Erich Jonsson i Onsäng, 61 år och 9 månader gl. fadren warit Bonde på samma hemman, Jan Ersson, modren hustru Sigrid Olsdotter. Warit gift med hustru hustru Anna Olsdotter ifrån Letsbo 36 år, och haft med hene 6 barn, 3 söner och 3 döttrar. Siuknade först mycket hastigt och häftigt, men tycktes doch efter wid pass en månads siukdom komma til hälsan igen; blef sedan åter hastigt siuk och död. Har altid lef- wat christeligen, stilla och sachtmodigt."

Gift 12 oktober 1712 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Karin Eriksdotter, född 24 september 1714, se ana 21.

fmfmm
43 Anna Olofsdotter, född 1684, död efter 1767 i Onsäng, Ljusdal (Häls). [Ljusdal hfl AI:1a (1767-1781) p.66]
Make 42 ] [ Dotter 21 ]

1685 får Olof Olofsson i Letsbo en dotter, Anna [C:1, C0031667_00012].

Gift 12 oktober 1712 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


fmmff
44 Anders Persson, född enligt åldersuppgift 1668 i Letsbo, Ljusdal (Häls), död 4 september 1751 (begravd 22 september 1751) i Östra Ede, Ljusdal (Häls).
Maka 45 ] [ Son 22 ]

db: "Bonden Anders Pärsson i Ö-Ede, 83 år gl. född i Lessbo, fadren Pär Andersson, modren hust. Giölin Stensdotter. Warit gift med hustru Karin Olsdotter ifrån Skogsta /: vid supra pag. 74 :/ i 52 år, och med henne haft 8 söner, af hwilken blifwit hållen til studier, benämd Petrus Edenlöf, som dödde student i Upsala hade altid lefwat wackert och christel. och dödde af ålderdom"

Gift med nästa ana


Barn:
* Olof Andersson, född 3 juli 1704, se ana 22.

fmmfm
45 Karin Olofsdotter, född enligt åldersuppgift 1673 i Skogsta, Ljusdal (Häls), död 29 augusti 1750 (begravd 9 september 1750) i Östra Ede, Ljusdal (Häls).
Make 44 ] [ Son 22 ]

db: "Bonde hustrun Karin Olsdoter ifrån ö-Ede, 77 år gl. född i Skogsta, fadren warit där Bonde Olof Olsson, modren hustru Emfre Pärsdotter. Gift med Bonden Anders Pärsson i Ö-Ede i 52 år, och med honom haft 8 söner; af hwilka en blifwit hållen til studier, benämd Petrus Edenlöf, som dödde student i Upsala. hade altid fördt et wackert och christelt lefwerne och dödde af ålderdoms bräcklighet"

Gift med föregående ana


fmmmf
46 Jon Mårtensson, född enligt åldersuppgift 1684 i Vij, Ljusdal (Häls), död 12 april 1745 (begravd 21 april 1745) i Ångsäter, Ljusdal (Häls).
Maka 47 ] [ Dotter 23 ]

Gift till Ångsäter, Ljusdal.

db: "Bonden Jon Mårtensson i Ångsäter 61 år gl. född i Wi, fadren Mårten Olsson, där bonde och hemmansbrukare, modren hustru kerstin Olsdotter. Warit gift med hustru Kerstin Jonsdotter född i ångsätra; med henne sammanlefwat 35 1/2 år, och haft med henne 6 barn, 4 söner och 2 döttrar. Haft i 26 års tid wärk och plåga uti et knä, och på sidstone war han siuk i 7 wekor.

Gift 17 oktober 1709 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Karin Jonsdotter, född 23 juli 1713, se ana 23.

fmmmm
47 Kerstin Jonsdotter, född 1688, död 13 januari 1768 (begravd 24 januari 1768) i Ångsäter, Ljusdal (Häls).
Make 46 ] [ Dotter 23 ]

db: "Gamla bonde-enkan Kerstin Jonsdotter ifrån äng sättra, född 1688. Fadren war Bonden Jan Pärsson och modren hustru Margeta AndersDotter. År 1709 gifte hon sig med för detta Bonden Jon Mårtensson i Ångstära och med honom haft 6 barn, 4 söner och en dotter af hka 2ne söner redan äro döda. Warit änka i 23 år, och altid fördt en stilla och sackmodig lefnad. Död af wärck i benen 79 r gammal."

Gift 17 oktober 1709 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mffff
48 Jon Hansson, född enligt åldersuppgift 1690 i Gåda, Ljusdal (Häls), död 9 november 1743 (begravd 20 november 1743) i Nore, Ljusdal (Häls).
Far 96 ] [ Mor 97 ] [ Maka 49 ] [ Son 24 ]

Gift från Gåda till Nore.

db: "Bonden Jon Hansson i Nore, 53 år och 5 månader gl. född i Gåda, fadren warit där Bonde, Hans Persson, modren hustru Brita Jonsdotter. Warit gift med hustru Bri- ta Hansdotter i Noret i 20 år. Haft med hen- ne 7 barn, 5 söner och 2 döttrar, som wid fadrens från fälle alla lefde. Warit en mycket stilla och sachtmodig man; hade nog beswär af fattigdom, men war doch tålig och nögd med sin del. dödde i Brän- siuka."

Gift 1 december 1723 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Hans Jonsson, född 20 september 1724, se ana 24.

mfffm
49 Brita Hansdotter, född 1700, död 24 mars 1771 (begravd 14 april 1771) i Nore, Ljusdal (Häls).
Far 98 ] [ Make 48 ] [ Son 24 ]

db: "Bonde-Enkan, hustru Brita HansDotter ifrån Noret, född 1700 af Bonden Hans Pärsson i Noret och hustru Karin Ericksdr. Gifte sig 1723 med Bonden Jon Hansson ifrån Gåda: med honom haft 7 barn 5 söner och 2 döttrar, af hwilka Döttrarna äro för detta döda. Men alla sönerna lefwa ännu. Blef enka 1745. Fördt en weckor och christelig lefnad. Sjukdomen börjades med swullnad i höger foten och benet, som steg upp i lifwet och förordsakade döden"

Gift 1 december 1723 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mffmf
50 Lars Persson, född 1696, död 1773 i Kläppa, Ljusdal (Häls).
Far 100 ] [ Mor 101 ] [ Maka 51 ] [ Dotter 25 ]

Bonde och nämndeman i Kläppa, Ljusdal. [AI:1b (1767-1781) N.113]

db: "gl. Bonden och Nämnde mannen Lars Pärsson ifrån Kläppa. född 1696, fadren war Pär Lars- son i Kläppa och modren hustr. Gölin OlofsDotter. Tillträde sin faders hem och gifte sig 1721 med Bonde- Dottren Ingri Mårtens Dotter ifr. Hallen. Med hene haft 6 barn, 4 söner och 2 döttrar, af hwilka döttrarna och 1 son änu lefwa. Blef enkling 1765, och warit nämnde man i 11 år. Död af ålderdoms krämpor, 77 år gl."

Gift 22 oktober 1721 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Gölin Larsdotter, född 7 september 1728, se ana 25.

mffmm
51 Ingrid Mårtensdotter, född 1699 (döpt 4 juni 1699) i Hallen, Ljusdal (Häls), död 9 augusti 1765 (begravd 18 augusti 1765) i Kläppa, Ljusdal (Häls).
Far 102 ] [ Make 50 ] [ Dotter 25 ]

db: "Bonde- hustrun Ingri Mårtensdotter ifrån Kläppa, 66 år och 3 månader gl. fadren war Mårten Pärsson och modren hustru Karin Pärsdr. Gifte sig 1721 med Bonden Lars Pärsson i Kläppa och med honom haft 6 barn, 4 söner och 2 döttrar, af hwilka, allenast bägge döttrarna och en son lefwa. Hennes sjukdom begyndes med gulsot, som botades men tils slag sedan en slags feber, hwaraf hon blef död."

Gift 22 oktober 1721 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mfmff
52 Anders Jonsson, född 1699 (döpt 16 juli 1699) i Stavsäter, Ljusdal (Häls), död 7 december 1780 (begravd 26 december 1780) i Stavsäter, Ljusdal (Häls).
Far 104 ] [ Mor 105 ] [ Maka 53 ] [ Son 26 ]

Bonde i Stavsäter, Ljusdal. [AI:1 (1767-1781) N.35]

db: "gl. B. Anders Jonsson i Stafsäter. f. 1699 fadr. B. Jon Andersson modr. h. Sigrid Mårtensdotter. Miste sin fader då han war 15 år. Gifte sig 1 g. 1732 med B. dr Gölin Andersdotter if Boda, och hade med henne 4 Sn som lefwa. Blef enkling 1743 och gifte sig 2 g. med sin nu efterlemnade enka Agneta Sund- visdr ifr Jämtland 1748 haft med hen ne 2ne döttrar af hwilka 1 lefwer. Warit en förståndig man; men kanske något för ifrig i en process om någon jord. af ålder bräcklig de sista åren men behålt redigt förstånd til det sista död af ålderdom 81 1/2 år gl."

Gift 3 december 1732 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Jon Andersson, född 17 oktober 1733, se ana 26.

mfmfm
53 Gölin Andersdotter, född 28 oktober 1710 (döpt 30 oktober 1710) i Boda, Ljusdal (Häls), död 18 maj 1743 (begravd 29 maj 1743) i Stavsäter, Ljusdal (Häls).
Far 106 ] [ Mor 107 ] [ Make 52 ] [ Son 26 ]

db: "Bondens Anders Jonssons i Stafstätra hustru Giölin Andersdotter, 32 år och 7 månader gl. fadren Anders Pärsson i Boda, modren hustru Gertrud Jonsdr. Död i hetsig feber."

Gift 3 december 1732 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mfmmf
54 Jon Jonsson, född 1695 (döpt 24 augusti 1695) i Ramsjö, Ljusdal (Häls), död 11 mars 1769 (begravd 27 mars 1769) i Ramsjö, Ljusdal (Häls).
Far 108 ] [ Mor 109 ] [ Maka 55 ] [ Dotter 27 ]

Bonde i Ramsjö, Ljusdal. (fb Jonas, annars Jon) [AI:1a (1767-1781) N.113]

db: "Bonden Jon Jonsson ifrån Ramsjö född 1695 fadren war Bonden Jon Jonsson i Ramsjö och modren hustru Ingeborg Anders Dotter. Någon tid har han wistats i Naggen, till år 1727 då han flyttade till Ramsjö och gifte sig med sin efterlefwerska hustru Sara Anders Dotter i från Letsbo. Med henne haft 8 barn, 3 söner och 5 döttra, af hwilka 2 söner och 2 döttrar re dan äro döda. Har warit mycket plågad af rosen i benen, Den 8 (?)ajus blef h och hastigt angripen af slag i hela kroppen, hwar af han på 3dje dygnet blef död, 74 år gammal"

Bou återfinns i Ljusdals tingslags häradsrätt FII:1 (1758-1769) nr. 237. Här är hemorten skriven Öster Ramsjö. Bland det dyraste var 47(!) tunnor korn värderade till 1128 Rd. Boskapen på gården var 6 fullväxta kor, 5 mindre kor, 1 kviga, 15 fullväxta får, 3 vinterlamm, 15 fullväxta getter, 2 vinterkillingar samt 2 hästar, en vitsvart och en rödsvart. (Dvs totalt 49).

Totalt uppgick boet till hela 8540 Rd, varav 800 i kontanter. Inga skulder. Detta (om Rd specie) ska ha motsvarat 3 709 015 kr år 2009 (historia.se).

Gift 29 december 1728 i Ljusdal (Häls) med nästa ana


Barn:
* Karin Jonsdotter, född 30 maj 1738, se ana 27.

mfmmm
55 Sara Andersdotter, född 1703 (döpt 18 januari 1703) i Letsbo, Ljusdal (Häls), död 4 november 1776 (begravd 10 november 1776) i Ramsjö, Ljusdal (Häls).
Far 110 ] [ Mor 111 ] [ Make 54 ] [ Dotter 27 ]

Gift till Ramsjö från Letsbo.

db: "Bonde Enkan hustru Sara Anders dr if Ramsjö. f 1703 fadr B. Anders Olofsson i Lesbo modr Kerstin Andersdr. War hema hos sina föräldrar tils hon 1729 gifte sig med B. Jon Jonsson i Ramsiö. Lefde med honom 40 år. Haft med hoo 8 barn 2 söner och 2ne döttrar äro döda. Enka sedan 1769. Sängliggande sedan förl. wåhr. Död af ålderd. bräckligheter, 73 år 10 wr"

Bou återfinns Ljusdals tingslags häradsrätt FII:2b (1770-1781) s. 191
"År 1777 d 3 Mars ___ältes Bouptekning på all befintelig egendom som befantts i boett efter afledna Jon Jonsons änka i lifstiden ärliga hustru Sara Anders dåtter i Ramsiö Lius dal sådan hwill ken med döden af led den 5 November förledit år och skede bemälte uptekning i sånens Jon Jonsons och dötrarne Ingabår och des man Ol Olsons i Edänge Kirstin och des man Ol Pärson i Rågiärde Karin och des man Jon Anderson i Stafsätra när waro som följier"

Gift 29 december 1728 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mmfff
56 Jon Olofsson, född enligt åldersuppgift 1673, död 24 februari 1740 (begravd 9 mars 1740) i Rångstra, Ljusdal (Häls).
Far 112 ] [ Mor 113 ] [ Maka 57 ] [ Son 28 ]

Bonde och kyrkovärd i Rångstra, Ljusdal. Mantalskriven där under #2 1701-1739 (Ersätter Olof Månsson)

db: "Kyrkciowärden Jon Olofsson i Rångstra 67 år gl fadren warit Olof Månsson, modren hust: Karin Stens- dotter i Rångstra"

Gift med nästa ana

Barn:
* Olof Jonsson, född 28 juli 1711, se ana 28.

mmffm
57 Sara Larsdotter, född enligt åldersuppgift 1678 i Kläppa, Ljusdal (Häls), död 11 januari 1743 (begravd 23 januari 1743) i Rångstra, Ljusdal (Häls).
Far 114 ] [ Mor 115 ] [ Make 56 ] [ Son 28 ]

db: "Bonde-Enkan hustru Sara Larsdotter i Rång stra, 64 år och 9 wekor gl. född i Kläppa; fadren warit Länsman, Lars Jonsson, modren hustru Sigrid Jonsdotter. Warit gift med Jon Olsson i Rångstra /: vid ann 1740 no 10 pag 4 :/"

Gift med föregående ana


mmfmf
58 Johan Jonsson Delin, död 1728 (begravd 22 december 1728) i Åkersta,
Ljusdal (Häls). [Ljusdal LIb:2 (1713-1735) p.254]
Maka 59 ] [ Dotter 29 ]

Länsman i Ljusdal 1702?-1728.

Nämnd som länsman första? gången vid hösttinget i november 1702:
Advokatfiskalen Gävleborgs län renov domb EXIe:3194 (1702-1702) f 264r
"..uthi en af Länsmannen Johan Delin och kohlamannen Mårten Zackrisson nehrskrefwen specification..." Här nämns även "för dhetta Länsmannen i Liusdahl Oloff Ferlander".

Mantalskriven i Åkersta under nr 2 1712-1728 och i Skjulhamre under nr 2 1709-1714 (ev också under nr 1 1708). Dessförinnan (1703-1706) endast(?) upptagen med pastor, sockensmed osv i slutet av listan över de mantalskrivna i Ljusdal. Samtliga år (1703-1728) skriven som länsman.

I mtl skriven utan efternamnet Delin 1708-1715. 1714: Åkersta 2, "Länsman Johan Jonson brukar dena(?)" 1712-1713: Åkersta 2, Länsman Jan Jonsson brukar med sitt folk i Skiulhamre.

(En Johan Delin är sockenskrivare i Delsbo 1701-1702 (mtl).)

Gift 24 (månad utsuddad) 1718 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Margareta Johansdotter Delin, född 1 april 1720, se ana 29.

mmfmm
59 Margareta Olofsdotter Nordelia, född enligt åldersuppgift 1698 i Bjuråker (Häls), död 11 augusti 1752 i Ljusdal (Häls).
Far 118 ] [ Mor 119 ] [ Make 58 ] [ Dotter 29 ]

db: "afl. Rustmästarens och gästgifwarens Peter Franken- bergs enka, hustru Margareta Nordelia, 53 år och 9 månader gl. född i Biuråker. Fadren warit Commi- nister i Norrbo och Biuråker, hr Olof Nordelius, modren hustru Margreta Gavelia. Gift 1 gången med Länsmanen här i Liusdal, Johan Delin, med hwilken hon sammanlefwat 10 1/2 år, och med honom haft 1 son och 4 döttrar. Sedermera gift med ofwan- nämnde Rustmr Franckenberg / vid pag 50 / med hwil- ken hon sammalefwat i 14 år; och haft med honom äfwen 5 barn, neml 4 söner och 1 dotter. Efter hans död lefwat i Enkiostånd 7 år. War på sidstone i några veckors tid beswärad af siukdom och krankhet, som ingen wiste egentel beskrifwa; men blef sedan hastig och hårdt betagen, förmodel af något inwärtes slag, då hon efter några få dagars sängliggande, afsomnade"

Gift 24 (månad utsuddad) 1718 i Ljusdal (Häls) med föregående ana

mmmff
60 Anders Persson, född 10 december 1699 i Grophamra, Ljusdal (Häls), död 15 juli 1769 (begravd 23 juli 1769) i Grophamra, Ljusdal (Häls).
Far 120 ] [ Maka 61 ] [ Son 30 ]

Bonde i Grophamra, Ljusdal.

db: "gamla Bonden Anders Pärsson i grop- hambre, född 1699 den 10 Dec. Dess fader war Bonden Pär Andersson i grophambre och modren hustru Anna AndersDotter. När han war 18 år gl. blefwo bägge hans föräldrar döda, då han tog mot hemmanet och gifte sig med Bonde-Dottren Anna OlsDotter ifrån Sunnanås, och med henne haft 6 barn, 5 söner och 1 dotter, som alla lefwa. Blef änkling 1764 och gifte sig sednare gången med sin efterlefwerska. hustru Ingeborg Olsdotter, 1766. Sidstl. påsken tid begyngte han sjukna i en swår hufwud wärk, hwar till kom häftigt näsblåd, som så förtärde hans krafter, och han der af blef död, 70 år gl."

(Bouppteckning återfinns i Ljusdals tingslags häradsrätt FII:1 nr.232)

Gift 6 januari 1718 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Måns Andersson, född 12 februari 1732, se ana 30.

mmmfm
61 Anna Olofsdotter, född enligt åldersuppgift 1689, död 20 augusti 1764 (begravd 26 augusti 1764) i Grophamra, Ljusdal (Häls).
Make 60 ] [ Son 30 ]

db: "hustru Anna Olofsdotter ifr. Grophambre 75 år gl. Fadren war Bonde Olof Göransson i Sunnanås och modren hustru Gölin Svensdotter. Gift 1718 med Anders Pärsson i Grophambre. Med honom haft 6 barn 5 söner och 1 dotter, som alla lefwa. Sjuknade i Blodsote och blef död på 4de dygnet"

(Bouppteckning återfinns i Ljusdals tingslags häradsrätt FII:1 nr.109)

Gift 6 januari 1718 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


mmmmf
62 Olof Jonsson, född 13 september 1682 i Heden, Ljusdal (Häls), död 30 december 1758 (begravd 7 januari 1759) i Heden, Ljusdal (Häls).
Far 124 ] [ Mor 125 ] [ Maka 63 ] [ Dotter 31 ]

Bosatt hela livet i Heden, Ljusdal. Mantalskriven här som bonde under nr.5 från 1705.

db: "Ålderstegna mannen Olof Jonsson på Heden 80 år gammal. Född dersammastädes 1678 af wackert(?) Bondefolk Jon Olsson och Gertrud Jons dr trädde i actenskap med sin efterlämnade maka Brita Andersdotter ifrån Kålswedia 1716. Hwarunder gud wälsignat dem med 3 barn, 1 son och 2ne döttrar, som är ännu lefwa. warit __skift lig til hälsan ____ ____ beswärad med tungt bröst och annan olägenhet som följer med ålder. I sitt a__ lefwerne en gudfruchtig stilla och sagtmodig man."

Gift 6 november 1715 i Ljusdal (Häls) med nästa ana

Barn:
* Ingrid Olofsdotter, född 23 november 1717, se ana 31.

mmmmm
63 Brita Andersdotter, född enligt åldersuppgift 1682, död 6 december 1770 (begravd 16 december 1770) i Heden, Ljusdal (Häls).
Make 62 ] [ Dotter 31 ]

Hos svärsonen Måns i Heden i AI:1 (N.85).

db: "Gaml. Bonde-Enkan hustr. Brita Anders Dotter född 1682. Dess föräldrar woro soldaten Anders Jonsson ifrån Kohlswedja och modren hustr. Ingel Olsdr. år 1715 gifte hon sig med Bonden Olof Jonsson på Heden. Med honom haft 3ne barn 1 son och 2ne dotrar, som alla än lefwa. Blef enka 1759, warit blind i 24 år: __ig och __ sin bedröfwelse och altid fördt en christlig och berömlig lefnad. Warit sängliggande och ålderdoms krämpor i 3ne __ sidsta åren, hwaraf hon blef död 88 år och 2 månader"

Gift 6 november 1715 i Ljusdal (Häls) med föregående ana


Generation VI

fffmff
68 Erik Jonsson, död 1732 i Ygsbo, Färila (Häls).
Maka 69 ] [ Son 34 ]

Bonde i Ygsbo (Yxbo), Färila. Mantalskriven som bonde p.s.s. 1679-1713. Skriven tillsammans med Olof Jonsson under nr.2 fr.o.m. 1706. (Dessförinnan är inte gårdarna numrerade.) Efter 1713 är sonen Olof Eriksson skriven p.s.s. 1678 är hustru Karin och 1673 är Jon Hansson skriven på samma ställe i mantalslängden (mor och far?).

Återfinns i Färila hfl AI:1 (1721-1736) s.49 - Skriven tillsammans med hustru, dottern Kerstin, sonen Jon, sonhustru och husfolk.

Gift med nästa ana

Barn:
* Jon Eriksson, född 8 januari 1699, se ana 34.

fffmfm
69 Brita Olofsdotter, född 1664 [Färila hfl AI:2 (1736-1755) p.95], död 1 februari 1753 (begravd 14 februari 1753) i Ygsbo, Färila (Häls).
Make 68 ] [ Son 34 ]

db: "Enk h. Brita Olofsdr f. 1664. fadren Ol Olofsson i Föne, mod. h. Anna Måns dr Gift med afl Eric Jonsson ibm, har 1 son och 1 dotter efter sig. afled i andetäppa med håll. atas 88 7/12 år."

Gift med föregående ana


fffmmf
70 Nils Olofsson, född i september 1671 [Färila hfl AI:2 (1736-1755) p.22], död 13 juni 1764 (begravd 17 juni 1764) i Lillbyn, Färila (Häls).
Maka 71 ] [ Dotter 35 ]

Bonde och nämndeman i Lillbyn, Färila. Mantalskriven under nr.4 1697-1705 och nr.3 1706-1726. Till 1696 är en Olof Nilsson skriven på samma plats (nr.3). (Halvar Larsson och Per Persson skrivs ihop i nr 1 1706)
[Ej funnen i AI:1, AI:2 (1736-1755) N.22, AI:3 (1744-1763) s.30]

db: "Nämdemanen Nils Olofsson, född 1671 in sept. Gift 1698. Med piga Sigrid Mårtens dr ifrån Swedja. Lefde med hen ne 64 och hade 4 soner och 2 dottrar. War blind och sängliggande i 13 år: död af ål- der doms bräckligheter gl. 93 3/4 år."

Bouppteckning återfinns i Ljusdals tingslags häradsrätt FII:1 (1758-1769) nr.104 (ej numr. hos SVAR, Bildid: C0100595_00338) "År 1764 d 19 Junii hölts upteckning och arfskifte efter ålderstina nämde mannen ärliga och wälförståndiga Nils Olofson i Lillbyn som den 13 denna månad med döden afled, hwilket skifte, skiedde i närwaro af samtl. barnen el arfwingar, neml. sonen nämde mannen wälförståndiga Olof Nilson i Lillbyn, Anders Nilson i Stå_bo, och dottren enkan hustru Kierstin Nils dotter i Yxbo, samt dottren Emfrid Nils dotter jämte mannen Lars Jonson i Yg, äfwen ock afl so- nens Per Nilsons samtl. barnen Jonas, Nils, Mårten och Olof, tillika med dottren Sigrid i Swedia jäm wäl och afl sonen Mårten Nilsons 2ne döttrar i Yg, med theras för myndare Erick Olofson i Ståxbo, och Per Anderson i Yg. Efter begiäran woro under skrefna och närwarande så som wärderings och bytes män fått efter des påstående wid bytet efter Nils Olofsons afl hustru den 28 septem 1762, neml 6 lod silfwer, till jämkning el. på ökning till brist af minder lott af thet silfwer som for åldrarna har förut gifwit sina barn och barna barn, så blef them öfriga lösa ägendomen med lottkastning efter brödernas och arfwingarnas samtycke skifttat imellan och syster lika del."

Systerdelen av fastighetspenningarna var hälften av broderdelen.

Gift 1698 med nästa ana [db]

Barn:
* Kerstin Nilsdotter, född 1702, se ana 35.

fffmmm
71 Sigrid Mårtensdotter, född i maj 1675 [Färila hfl AI:2 (1736-1755) p.22], död 17 september 1762 (begravd 26 september 1762) i Lillbyn, Färila (Häls).
Make 70 ] [ Dotter 35 ]

db: "Bonde hustrun Sigrid Mårtensdotter f.1677 g.1698 med Bonden Nils Olson i Lillbyn d. 85 år gamal"

Kom ifrån Svedja enligt makens dödsnotis.

Bouppteckning återfinns i Ljusdals tingslags häradsrätt FII:1 (1758-1769) nr.72 (ej numr. hos SVAR, Bildid: C0100595_00248)
"Åhr 1762 d 28 Septembr hölts följande uptekning och arf skife på ägendomen efter ålderstigna man nens åhrl: och walförståndiga Nils Olofssons kiära hustru Sigrid Mårtensdotter i Lillbyn som d 17 i den na månad med döden afled, hwilken ägendom wederbörandes närwaro skiftades samtl: barnen emellan på thet sättet at systrarne fick med dess bröder lika del, sedan fadrens Nils Olofssons målsman Simon Swensson i Yg efter godtycke för fadren Nils Olofsson nedan anförde persedlar förstundantog, afl. sonens Mårten Nilssons bar nens förmyndare Erich Olofsson i Sto_bo och Pär Andersson i Yg på stod jämkning på thet förrgifna silfret innan systrarna kan få lika del med brö derna hwartill the öfriga syskonen eji sam tycka willa, ty blef ägendomen skiftad som förr är sagt och är som följer"

Gift 1698 med föregående ana


ffmfff
72 Per Jonsson, död cirka 1706. [mtl]
Maka 73 ] [ Son 36 ]

Mantalskriven i Kårböle (högst upp) 1681-1705.

Skriven "Per Jons Skomakares sn i Kårb." i sonen Pers födelsenotis.

Ej att förväxla med gästgivaren i Kårböle, Per Jonsson (1653åu-1718).

Vid tinget 1689 lät Per Jonsson i Kårböle stämma "Halfwar Rolfsson ibd williandes sitt fädernes hemman i Kohrböhle 2 1/2 öre i skatt aff honom i börden åtherlösa". Halvar hade köpt hemmanet af Jon Esbjörnsson som i sin tur hade köpt det av Per Jonssons moder Sigrid och "wunnit domb och fasta" 13/12 1678. Vilken av de två Per Jonsson i Kårböle detta är, är dock oklart.

Gift enligt åldersuppgift 1676 med nästa ana

Barn:
* Jon Persson, född 1685, se ana 36.

ffmffm
73 Ingrid Jonsdotter, född 1655, död 7 maj 1736 (begravd 16 maj 1736) i Kårböle, Färila (Häls).
Far 146 ] [ Make 72 ] [ Son 36 ]

db: "änkan h. Ingrid Jons dr afsomnade d 7 maji begrafs d 16 dito, lefwat christeln i 81 år."

bilagor till db (HVIa:2)
"änkan h. Ingrid Jonsdr i Korböle född år 1655. fadren ärl Jon Samuelsson ibidem, modren hust Gertrud Pärsdr. der på döpt och christel upfostrad(?) på 21 året ingik achtenskap med sin afl k. man Pär Jonson i Korböle, och under 30 års samanlefvat med ho(n)o(m) aflat 6 barn, 4 söner och 2 döttrar, af hwi(l) ka en son med bäggde dottrarna äro ännu wid lif wet. wardt änka i 31 år, fördt et gudeligit lefwerne ochh hennes siukdom har warit ålderdoms afmattande swag och bräckligheter, comunicerade sist d 25 mart. sistl, afled i herran_ d 7 maji nästl, lefwat i 81 år.

Gift enligt åldersuppgift 1676 med föregående ana


ffmfmf
74 Lars Andersson, född enligt åldersuppgift 1646, död 1731 (begravd 3 januari 1731) i Björsjö, Färila (Häls).
Maka 75 ] [ Dotter 37 ]

Bonde i Lillbyn, Färila. Mantalskriven här under nr.6 1701-1709 och inhyses hos Anders Hansson i samma by 1695, troligen även 1696-1698.

Återfinns i Färila hfl AI:1 (1721-1736) f.59 - Björsjö, tillsammans med sonen Anders med familj.

db: "Biörsiö gl Bonden Lars Ander son lefde stilla och christel aflidit 85 (år gl)" Begraven i Walbo lägerstad på Färila kyrkogård.

sofi.se "Biörsiö Bodeland med mycke skattejord både för Prestebordet i Färla, som ock andra sochne Män, hwar af Anders Larsson från Lillbyn der ständigt är boende fast han blifwit skrefwen til (forts nytt ark) sistnämnde By" Broman, Glysirvallur(?)

Gift med nästa ana

Barn:
* Karin Larsdotter, född 7 februari 1688, se ana 37.

ffmfmm
75 Gölin Hansdotter, död 1696 i Björsjö, Färila (Häls). [Färila LIa:2 (1652-1725) opag. (AID: v134710.b106)]
Make 74 ] [ Dotter 37 ]

"Golig" i barnens födelsenotiser.

Gift med föregående ana


ffmmff
76 Anders Månsson, född i juni 1677 [Färila hfl AI:2 (1736-1755) p.8], död 14 augusti 1741 (begravd 23 augusti 1741) i Storbyn, Färila (Häls).
Maka 77 ] [ Son 38 ]

Gift till Storbyn, Färila. Mantalskriven här som bonde fr.o.m. 1698. Troligen är han åren innan identisk med mågen i Erik Månssons hushåll som är skriven på samma plats under Storbyn.
[AI:1 (1721-1736) s.4, AI:2 (1736-1755) N.8]

Ur bilaga till dödbok: "Ålderstigne mannen ärl. och wälförståndige Anders Månsson i Storbyn föddes 1672 anders mässo tiden i Wekebo. Fadren Bonden Måns Larsson, och modren hust Gertrud Pädersdr döpt lärdt wäl läsa sina christendoms stycken, ju(?) sielfwa spörsmålen ther om et godt förståndh. hema hos föräldrarna tils han på 22 året eller 1694 med deras samtycke ingick ächtenskap med sin qwarlåtna maka hustru Emfrid Ersdr i Storbyn. med hwilken han wel lefwat tilsaman i 47 år och haft 8 barn, ther 5 söner och 3 döttrar: ther af 1 son och 2 döttrar äro döde. haft god hälsa; men ock ibland swåra siukdomar, besynneriln wid tiltagande ålder. Siuknade natten emellan d 27 och 28 julii i så swåra håll, at han sama natt d 29 för solens upgång bespisade sin siäl med then [bläckfläck] nattward och be redde sig aldeles til döden, men uthärdade dock til[fläck] 14 aug, då han sin siäl i guds hand öfwerlemnade, sedan han lefwat i 69 år en 15 weckor mindre."

Gift cirka 1694 med nästa ana [db]

Barn:
* Erik Andersson, född 9 mars 1700, se ana 38.

ffmmfm
77 Emfrid Eriksdotter, född cirka 1677 [Färila hfl AI:2 (1736-1755) p.8], död 23 februari 1767 (begravd 1 mars 1767) i Storbyn, Färila (Häls).
Make 76 ] [ Son 38 ]

Bodde i Storbyn i hela sitt liv.

db: "Enkan hustru Emfrid Ers dotter född 1676 d. 10 junii. fadren Eric Mansson och modr. Ella Månsdr i Storbyn. Gift 1695 med Anders Månson haft med hoo 4 söner och 3 döttrar. Warit enka 25 1/2 år fördt ärbar lefnad all sin tid. Warit säng liggande 9 1/2 år afled i bröstwärk 15 wekor och 1 dag _inga_ än 91 år."

Gift cirka 1694 med föregående ana


ffmmmf
78 Jon Persson, född 1656, död 7 april 1741 i Hovra, Färila (Häls).
Maka 79 ] [ Dotter 39 ]

Bonde i Hovra, Färila. Mantalskriven här under nr.3 1683-1725. 1681 är P(ed)er Sjulsson skriven på samma plats (död 1716 95 år gl, EI:1 opag.). [AI:1 (1721-1736) f.38, AI:2 (1736-1755) N.75]

Nämndeman t.ex. VT 1699 "Jon Pärsson i Håfra" [Advokatfiskalen Gävleborgs län renov domb EXIe:3191 (1699-1699) sid 86]

db: "Håfra gl Bonden Jon Pärsson född 1656. Siuknade d 4 April hastigt och hårdt, så at han icke förmådde tala et ord in til des heren hans siäl anammade 3de dagen der efter elr d 7 Do då han lefwat 85 år, 18 weckor."

bilagor till db (HVIa:2)
"gl Jon Pärsson i Håfra föddes 1656 Lars mässo tiden, fadren Bonden Pär Skiulsson i Håfra modren hust Gölin Pärsdr döpt och wäl grundad i sin christendomskundskap. altid warit hos föräldrarna, til thess han mata mortua, med faderns samtycke, på sit 26 år trädde i achtenskap med sin sal hustru Gertrud Påls dr ifrån Ygsbo; med hwilken han hade 8 barn 5 söner och 3 dottrar; ther af 4 söner äro döde. lefde saman i 30 år til 1712. sama år gift andra gången med sin sednare hustru Karin Jonsdr ifrån Ygsbo, som lefde med honom i kärlek uti 5* år til 1718. Sedan änkling. haft god hälsa och fört et mycket wackert och warmt lefwerne.________ 13 dag __ __. sedan dra adventus icke wart i kyrkan för sår i benet, mer än i dag 3 ekor sedan. siuknade d 4 april hastigt och hårdt så at han icke förmådde tala et ord, än til dess herren hans siäl anamade 3de dagen där efter el d 7 dito, sedan han lefwat i 85 år 18 weckor mindre."

Gift med nästa ana

Barn:
* Ella Jonsdotter, född 30 mars 1701, se ana 39.

ffmmmm
79 Gertrud Pålsdotter, född enligt åldersuppgift 1661, död 1712 (begravd 5 februari 1712) i Hovra, Färila (Häls).
Make 78 ] [ Dotter 39 ]

db: "Begrafs Bondehustrun Sahl hust Gertrud Påhlsdr ifrån Hofra på Wästersijdan om kyrkan sedan hon ett stilla lefverne fördt hade 51 åhr."

Gift med föregående ana


fmffff
80 Lars Jonsson, död 1693 i Kläppa, Ljusdal (Häls).
Maka 81 ] [ Son 40 ]

Bonde och länsman i Kläppa, Ljusdal. Mantalskriven här -1693. 1692-1693 skrivet Länsman i marginalen. Sonen Per tar över platsen i mantalen 1694.

Vald till nämndeman vid tinget i december 1682 [Advokatfiskalen Gävleborgs län renov domb EXIe:3165 (1682) s.2749]. "Efter det att nämbdemännen Olof Larsson i Kläppa och Erich Jonsson i Näset ähre lagskrefne soldater gaf dem afskied i deras ställe insattes Lars Jonsson i Kläppa och Erich Persson i Näset som sin nämbdemäns edh aflade."

Vald till länsman vid tinget i februari 1689 [renov. domb. EXIe:3171 (1689) s.796] "Nämbdemannen Lars Jonsson i Kläppa hafwa anta gitt Länsmans tiensten..."

1693 lämnas testamente till kyrkan efter "sal. Länsman Lars Jonsson i Kläppa". Inget datum är givet. [Huvudräkenskaper för kyrkan LIa:2 opag.]

Gift med nästa ana

Barn:
* Per Larsson, född enligt åldersuppgift 1663, se ana 40.

* Sara Larsdotter, född enligt åldersuppgift 1678, se ana 57.

fmfffm
81 Sigrid Jonsdotter, död 1717 (begravd 17 mars 1717) i Kläppa,
Ljusdal (Häls).
Far 162 ] [ Make 80 ] [ Son 40 ]

LIb:2 s.46 "Länsmannens Lars Jonsons Enkia i Kläppa hust: Sigrid"

Gift med föregående ana


fmfmff
84 Jon Eriksson.
Son 42 ]

Barn utan känd moder:
* Erik Jonsson, född 29 november 1689, se ana 42.

mfffff
96 Hans Persson, född enligt åldersuppgift 1664, död 6 maj 1743 (begravd 25 maj 1743) i Gåda, Ljusdal (Häls).
Far 192 ] [ Mor 193 ] [ Maka 97 ] [ Son 48 ]

Bonde i Gåda, Ljusdal

db: "gamla Bonden Hans Persson i Gåda, 79 år och 4 månader gl. fadren warit Bonde i Gåda, Per Hansson modren hustru Emfre Anundsdotter. Warit gift med hustru Brita Jonsdotter ifrån Ramsiö, med hwil ken han haft 7 barn, 4 söner och 3 döttrar. Har warit en stilla, sachtmodig och gudfructtig man. Med årens tiltagande blifwit swag och bräckelig, dock så att han kunnat __ sig sielf, fast än på 8 års tid intet komit utom sin port. Emedan gud gifwit honom den nåden at han til det sidsta fick behålla en klar syn, så brukade han och den ganska flitigt til gud ords läsande i den hel. Bibelen, och i sin Psalm- och Bönebok, hwilka han dagel och ständeligen wid handen hade."

Gift 1689 med nästa ana

Barn:
* Jon Hansson, född 1690, se ana 48.

mffffm
97 Brita Jonsdotter, född 1662, död 22 juni 1755 (begravd 29 juni 1755) i Gåda, Ljusdal (Häls).
Far 194 ] [ Mor 195 ] [ Make 96 ] [ Son 48 ]

Enligt sonen Pers dödsnotis den äldsta personen i Ljusdal innan hon dog.

db: "Enkan hustru Brita Jonsdotter ifrån Gåda. 93 år och 11 månader gammal än född 1662. fadren war Jon Andersson i Ramsiö och modren Gertrud Lars dotter. Giftte sig 1689 med Hans Pärsson i Gåda, och under samman lefnade ägt 7 barn 4 söner och 3 döttrar, af hwilka 2ne soner och 1 dot ter lefwa. Blef änka 1743. I sista åren warit sängliggande af ålderdoms bräckligheter, theraf hon ok dödde."

Gift 1689 med föregående ana


mfffmf
98 Hans Persson.
Dotter 49 ]

Barn utan känd moder:
* Brita Hansdotter, född 1700, se ana 49.


mffmff
100 Per Larsson = 40
Far 200 ] [ Mor 201 ] [ Maka 101 ] [ Son 50 ]

mffmfm
101 Gölin Olofsdotter = 41
Make 100 ] [ Son 50 ]

mffmmf
102 Mårten Persson, död 1715 (begravd 6 januari 1715) i Hallen,
Ljusdal (Häls). [Ljusdal LIb:2 (1713-1735) p.32]
Dotter 51 ]

Bonde i Hallen, Ljusdal. Mantalskriven under Kläppa?

Barn utan känd moder:
* Ingrid Mårtensdotter, född 1699, se ana 51.

mfmfff
104 Jon Andersson, död 1714 (begravd 7 mars 1714) i Stavsäter,
Ljusdal (Häls). [Ljusdal LIb:2 (1713-1735) p.4]
Maka 105 ] [ Son 52 ]

Bosatt i Stavsäter, Ljusdal. Mantalskriven här som bonde -1696-1713.

Gift med nästa ana

Barn:
* Anders Jonsson, född 1699, se ana 52.

mfmffm
105 Sigrid Mårtensdotter, född enligt åldersuppgift 1663 i Stavsäter, Ljusdal (Häls), död 6 december 1753 (begravd 16 december 1753) i Stavsäter, Ljusdal (Häls).
Far 210 ] [ Make 104 ] [ Son 52 ]

db: "Enkan hustru Sigrid Mårtensdotter ifrån Stafsätra 90 år gl. född i sin fars gård thersamastädes: fadren Mårten Simsson, modren hustru Karin Pärsdr bondefolck therstädes. År 1695 gift med Jon Andersson, med honom samanlef vat 20 år, haft 2 söner och en dotter. äncka i 38 år död af ålder."

Gift med föregående ana


mfmfmf
106 Anders Persson, född enligt åldersuppgift 1674, död 20 juni 1743
i Boda, Ljusdal (Häls).
Maka 107 ] [ Dotter 53 ]

Bosatt i Boda, Ljusdal. Mantalskriven här som bonde?

db: "gl. Bonden Anders Persson i Boda 69 år gammal. född i Boda, fadren warit där Bonde. Per Ingebrecht son modren hustru Giölin Andersdotter. Warit gift med hustru Gertrud Jonsdotter ifrån Skiulhamra och haft med henne 7 barn 1 son och 6 döttrar. Död i brännsiuka."

Gift med nästa ana

Barn:
* Gölin Andersdotter, född 28 oktober 1710, se ana 53.

mfmfmm
107 Gertrud Jonsdotter, född enligt åldersuppgift 1673, död 15 juli 1743
(begravd 20 juli 1743) i Boda, Ljusdal (Häls).
Make 106 ] [ Dotter 53 ]

db: "Bonde-enkan hustru Gertrud Jonsdotter, ifrån Boda, 70 år gl. Fadren warit bonde i Skiulhamre Jon Olsson, modren hust. Anna Jonsdotter, hwilcka bägge blifwit döde när denna war 1/2 år gl. Warit gift med Anders Persson i Boda /vid supra No 71/ i 42 år och med honom haft 7 barn, 1 son och 6 döttrar. Död i Bränsiuka."

Gift med föregående ana


mfmmff
108 Jon Jonsson, född enligt åldersuppgift 1660 i Ramsjö, Ljusdal (Häls), död 28 oktober 1746 (begravd 16 november 1746) i Ramsjö, Ljusdal (Häls).
Far 216 ] [ Mor 217 ] [ Maka 109 ] [ Son 54 ]

Bonde i Ramsjö, Ljusdal.

db: "gl. Bonden Jon Jonsson i Ramsiö, 86 1/2 år gl. född i Ramsiö fadren Jon Andersson, Bonde därstädes, modren hustru Gertrud N. Warit gift med hustru Ingeborg Olsdotter ifrån Jemtland, /: vid. pag. 43 adealvm(?) pag :/ med honom sammanlefwat 55 år, och haft med henne 7 barn, 3 söner och 4 döttrar. Död af ålderdom"

Gift med nästa ana

Barn:
* Jon Jonsson, född 1695, se ana 54.

mfmmfm
109 Ingeborg Olofsdotter, född enligt åldersuppgift 1663 i Revsund (Jämtl), död 5 februari 1744 i Ramsjö, Ljusdal (Häls).
Make 108 ] [ Son 54 ]

db: "Bonde hustrun Ingeborg Olsdotter ifrån Ramsiö 81 år gl. född i Jemteland och Räf- sunds församling, fadren warit Olof Jonsson modren hustru Märta Aronsdotter. Warit gift med Bonden Jon Jonsson i Ramsiö 55 år med honom 7 barn, 3 söner och 4 döttrar. Den yngsta sonen studerat och blifwit Präst, samt denna tiden Comminister i Hudikswall Hr Anders Sundwall bent. Blef död af ålder och lefwande mätt."

Gift med föregående ana


mfmmmf
110 Anders Olofsson.
Maka 111 ] [ Dotter 55 ]

Bosatt i Letsbo, Ljusdal. Mantalskriven här som bonde under nr.1 1702-1736-.

Gift med nästa ana

Barn:
* Sara Andersdotter, född 1703, se ana 55.

mfmmmm
111 Kerstin Andersdotter.
Make 110 ] [ Dotter 55 ]

Namn endast känt från dottern Saras dödsnotis.

Gift med föregående ana


mmffff
112 Olof Månsson.
Maka 113 ] [ Son 56 ]

Mantalskriven som bonde i Rångstra # 2 -1700.

Gift med nästa ana

Barn:
* Jon Olofsson, född enligt åldersuppgift 1673, se ana 56.

mmfffm
113 Karin Stensdotter.
Make 112 ] [ Son 56 ]

Gift med föregående ana


mmffmf
114 Lars Jonsson = 80
Maka 115 ] [ Dotter 57 ]

mmffmm
115 Sigrid Jonsdotter = 81
Far 230 ] [ Make 114 ] [ Dotter 57 ]

mmfmmf
118 Olaus Nordelius, född enligt åldersuppgift 1652, död 1 februari 1715 (begravd 4 mars 1715) i Norrbo (Häls).
Far 236 ] [ Maka 119 ] [ Dotter 59 ]

Komminister i Bjuråker 1694-1714 (kaplan 1710). 1694-1696 skriven i slutet av församlingen i mtl, från 1697 skriven under Änga nr 7 (Engia). 1715 är änkan skriven p.s.s. och 1716 har sonen med samma namn tagit över platsen (mantalslängderna börjar 1694).

db: "Comminister här i Norbo och Biuråkers försambling hr Olaus Nordelius blef död d 1 Febr kl 3 om afton och begrafz d 4 martii uti sin faders graff. N. II. 2. warit präst 34 åhr gifft 32 1/2 åhr 7 barn fördt ett sådant lef.ne som en läser(?) wäl anstår. 62 åhr och 9 må- nader gamal."

Enligt ett protokoll över gravplatserna i kyrkan och på kyrkogården tillhörde grav nr 2 i område II Olof Olofsson i Holsjö. Olof bör alltså vara Nordelius far. (Norrbro C:1 SVAR Bildid: C0031845_00135)

Gift cirka 1682 med nästa ana

Barn:
* Margareta Olofsdotter Nordelia, född enligt åldersuppgift 1698, se ana 59.

mmfmmm
119 Margareta Olofsdotter Gavelia, född enligt åldersuppgift 1663 i Gävle, död 11 april 1720 (begravd 24 maj 1720) i Ljusdal (Häls).
Make 118 ] [ Dotter 59 ]

db: "Sal: Coministri hr Olai Nordelii änckia uti Biuråker Margaretha Olofzdr Gevalia blef död uti Liusdahl den 11 Aprilis om natten och begrofz uti Norbo kyrkiogård den 24 Maij. War född i Gefle stad. 5 åhr gamal då hon kom til Sal. Pastorem hr Marcum Biörkman i Delssbo. Gift uti 32 åhr 7 1/2 månad. haft 7 barn. änkia 5 åhr 2 månader lef- wat gudel uti 56 åhr 9 månader 3 wekor 2 dagar."

Gift cirka 1682 med föregående ana


mmmfff
120 Per Andersson.
Son 60 ]

Barn utan känd moder:
* Anders Persson, född 10 december 1699, se ana 60.

mmmmff
124 Jon Olofsson.
Maka 125 ] [ Son 62 ]

Bosatt i Heden, Ljusdal. Mantalskriven här som bonde under nr.5 -1704.

Ej återfunnen i räkenskaperna 1704-1724

Gift med nästa ana

Barn:
* Olof Jonsson, född 13 september 1682, se ana 62.

mmmmfm
125 Gertrud Jonsdotter.
Make 124 ] [ Son 62 ]

Namn känt från barnen Olof och Gölins dödsnotiser.

Gift med föregående ana


Generation VII

ffmffmf
146 Jon Samuelsson.
Dotter 73 ]

Bonde i Kårböle, Färila. Mantalskriven p.s.s. -1678.

Ting i mars 1680
"Jon Samuelsson i Korböhle stäm- __s åth nästa ting af kyrkioherden i Delsbo hr Johan Korbelio för någon arfsfordran på gården."(Johan Korbelio = Jonas Olai Korbelius)
[Advokatfiskalen Gävleborgs län renov domb EXIe:3163 (1680-1680) s. 418]

Levde ännu hösten 1691
"Till Joen Samuelsson som holt kettel.(?) 1 16"
[Kårböle huvudräkenskaper LIa:1 (1662-1726) opag. (AID: v382530.b23)]

Barn utan känd moder:
* Ingrid Jonsdotter, född 1655, se ana 73.

fmfffmf
162 Jon Olofsson.
Dotter 81 ]

Bonde i Kläppa, Ljusdal.

Vid tinget i december 1674 misstänks Jon för olovlig tobaksförsäljning. Här framgår även att Jon är svärfar till Lars Jonsson i Kläppa. "Tobaksvisiteuren Johan Johansson anklagadhe Jon Olofsson i Kläppa för olofligh Tobaks sahlu så måtto att hans cammerater Jonas Pedersson och Lars Israelsson i förleden sommar kiöpte (av) bemelte Jon Olufsson för twå öre, inthet kiänna dheras persohner, men dherefter giordt sigh __ och funnit hoos honom ungefär 1/2 skålpundh, _ nu här i rätten synt blef, och willa här till uthi. Jon Olufssons absens mågen Lars Jonsson förebärra, s_ hadhe swärfadren dhet allenast till egen förnötning..." [Advokatfiskalen Gävleborgs län renov. domb EXIe:3156 (1673-1674) f.388v]

I samlingen "Sveriges äldsta storskaliga kartor" [https://riksarkivet.se/geometriska] återfinns han på en karta över Kläppa från 1640-1641 [Akt V2 s.82]. Jon är skriven under nr.3 och har förutom mark närmast gården även bodland i Tjärna och betesskog i Holmboda.

Barn utan känd moder:
* Sigrid Jonsdotter, se ana 81.

mffffff
192 Per Hansson, död cirka 1704 i Gåda, Ljusdal (Häls). [Ljusdal LIa:2 (1688-1713) opag.]
Maka 193 ] [ Son 96 ]

Bonde i Gåda, Ljusdal

Gift med nästa ana

Barn:
* Hans Persson, född enligt åldersuppgift 1664, se ana 96.

mfffffm
193 Emfrid Anundsdotter, död cirka 1689 i Gåda, Ljusdal (Häls). [Ljusdal LIa:2 (1688-1713) opag.]
Make 192 ] [ Son 96 ]

Namnet endast känt från sonen Hans dödsnotis. Troligen dotter till Anund Olofsson, mantalskriven i Gåda.

Gift med föregående ana


mffffmf
194 Jon Andersson.
Far 388 ] [ Maka 195 ] [ Dotter 97 ]

Bonde i Ramsjö, Ljusdal.

Hustrun heter Gertrud N. i sonen Jons, Gertrud Larsdotter i Lars samt Gertrud Olofsdotter i Olofs och Anders dödsnotiser.

Vid tinget i december 1676 behandlas "arffwet efter frambledne Anders Joensson i Ramsiö, emellan sonen Joen Andersson ibm och hans swågrar länsman Joen Joensson i Hårsberg, Per Olsson i Ångsättra, Lars Olufsson i Kläppa och Lars Persson i Båår." [renov domb EXIe:3158 (1676) s.207]

Gift med nästa ana

Barn:
* Jon Jonsson, född enligt åldersuppgift 1660, se ana 108.

* Brita Jonsdotter, född 1662, se ana 97.

mffffmm
195 Gertrud NN.
Make 194 ] [ Dotter 97 ]

Gift med föregående ana


mffmfff
200 Lars Jonsson = 80
Maka 201 ] [ Son 100 ]

mffmffm
201 Sigrid Jonsdotter = 81
Far 402 ] [ Make 200 ] [ Son 100 ]


mfmffmf
210 Mårten Simonsson.
Far 420 ] [ Dotter 105 ]

Bonde i Stavsätra, Ljusdal. Nämndeman i samma socken från senast 1674. [Ting i Ljusdal maj 1674, Advokatfiskalen Gävleborgs län renov domb EXIe:3156 (1673-1674) f.373r]

Förlorar dock nämndemannaämbetet redan 1676 efter en tvist om Stavsätraskogen där det framkommer att han är skyldig till urkundsförfalskning."...för hwilken ordsak nämden skattadhe Mårten owärdigh at sittia uti nämbden, efter han ens annans mans hand hafwer underskrifwet låtit uthan hans wetskap, hwar medh han af nämbdemans ämbetet satt bleff". [Ting i Ljusdal december 1676, renov domb EXIe:3158 (1676) f.209ff]

Därefter fortsätter det att gå utför. Vid tinget i december följande år framgår det nämligen att Måns Persson i Wik har huggit av ett finger på hans vänstra hand "hwar af han ewärderlig meen hafwer". [renov domb EXIe:3159 (1677) f.170v]

Och vid tinget i december 1680 står att läsa: "Stafsättra, Mårten Simsson siuklig ledit storr misswäxt på sitt hemman af knechtelagor, och trediemans betingning. Uti fattidgoms fördempet rest 45 dalr 8 öre." [renov domb EXIe:3163 (1680) f.436r]

Barn utan känd moder:
* Sigrid Mårtensdotter, född enligt åldersuppgift 1663, se ana 105.

mfmmfff
216 Jon Andersson = 194
Far 432 ] [ Maka 217 ] [ Son 108 ]

mfmmffm
217 Gertrud NN = 195
Make 216 ] [ Son 108 ]

mmffmmf
230 Jon Olofsson = 162
Dotter 115 ]

mmfmmff
236 Olof Olofsson.
Son 118 ]

db:?
"gamble Olof Olofzson i Holsiö blef död den 11 Decembris om morgonen och begragz d 21 dito som war St Thomas dag, lägerstället Num II. 2. war född i Skallmyr och Forssa sochn warit gift 42 åhr förd ett stilla nöchtert lefwerne, 70 åhr o(ch) några månader gammal." [Norrbo C:1 opag. Bildid: C0031845_00159]

Barn utan känd moder:
* Olaus Nordelius, född enligt åldersuppgift 1652, se ana 118.

Generation VIII

mffffmff
388 Anders Jonsson, död före 11 december 1676. [se sonen Jon]
Son 194 ]

Bonde i Ramsjö, Ljusdal.

I samlingen "Sveriges äldsta storskaliga kartor" [https://riksarkivet.se/geometriska], som bl.a. innehåller s.k. geometriska jordeböcker, återfinns han på en karta över Ramsjö från 1640-1641 [Akt V2 s.45]. Det fanns vid denna tid endast två brukare i Ramsjö. Anders i nr.1 och Mårten Andersson i nr.2. "Dese hemman ähro belegno 8 mihl ifrånn kyrkian, och ähr här till godh mulebet, fischiewaten, tarfueschogh och quarnastelle och lijda altidh stor skada af kiöldh."

Barn utan känd moder:
* Jon Andersson, se ana 194.

mffmffmf
402 Jon Olofsson = 162
Dotter 201 ]

mfmffmff
420 Simon Mårtensson, död före februari 1668.
Son 210 ]

Bonde i Stavsätra, Ljusdal.

I samlingen "Sveriges äldsta storskaliga kartor" [https://riksarkivet.se/geometriska], som bl.a. innehåller s.k. geometriska jordeböcker, återfinns han på en karta över Stavsäter från 1640-1641 [Akt V2 s.65]. Hade bodeland (fäbod) i Stavsätraskogen [dito s.66].

Nämnd död i arvstvist vid tinget i februari 1668. [Advokatfiskalen Gävleborgs län renov domb EXIe:3150 (1668-1669) s.93f]

Trolig far till Mårten Simonsson med tanke på namn och hemby.

Barn utan känd moder:
* Mårten Simonsson, se ana 210.

mfmmffff
432 Anders Jonsson = 388
Son 216 ]


Denna anlista är skapad med hjälp av datorprogrammet Holger8 30 december 2014

Källhänvisning är här, för födelse- vigsel- och dödsdatum, endast noterad om uppgiften inte återfinns på förväntad plats i ministerialböckerna. Om en sådan källhänvisning eller ytterligare information om en ana önskas, går det bra att kontakta mig via e-post.

Bakgrundsbild: Strömsholm i Ljusdals socken 1640 [Lantmäteriets historiska kartor]