burtu.se

mormors farfar

Karl Otto Svensson

1862-1903


Generation I


f
2 Sven Magnusson, född 2 maj 1819 (döpt 2 maj 1819) i Tyskgården, Häggesled (Vägö), död 10 december 1879 (begravd 14 december 1879) i Sundstorp, Hällum (Vägö).
Far 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ]

Sven lämnar (modern i Häggesled) Järpås 1840 för att bli dräng på Skattegården i Gillstad. Här kom han att stanna i 2 år. Därefter återfinns han i Lavad sn. och torpet Trädesängen. Detta Trädesängen ser ut, av husförhörslängderna att dömma, att ligga nära det Botorp där Svens två farbröder Sven och Lars Andersson bor. 1843 flyttar Sven vidare till Rörmossen i samma socken.

Till och med 1842 då Sven lämnar Gillstad har hans födelseort alltid skrivits som Häggesled, vilket är riktigt. När Sven kommer till Lavad, som ligger i Tådene pastorat(?), 1842 skrivs hans födelseort istället till just Tådene. Denna felskrivning "förföljer" Sven resten av livet.
[Gillstad hfl AI:4 (1823-1843) s.28, Örslösa ufl B:2 s.330, Tranum hfl AI:4 (1833-1845) s.15 & 49, Lavad ifl LI:1 s.176v]

I Lavad vid samma tid finns också Svens yngre bror Johannes. De två bröderna lämnar tillsammans församlingen 1844 för att söka sig till herrgården Bränneberg i Jungs socken strax sydost om Lavad. Här blir de tjänstefolk. De två bröderna följs nu åt ett par år, arbetandes som drängar på diverse gårdar på Skaraslätten.
[Jung hfl AI:9 (1841-1850) s.120, Lavad ufl LI:1 f.185r]

1847 gifter sig Johannes med sin Maja. De bosätter sig i torpet Ulvstorp i Norra Härene strax söder om Lidköping. Sven hjälper till, han bor också på torpet de två första åren. 1849 lämnade Sven torpet för Nordhalla i Saleby socken precis söder om Norra Härene.
[Norra Härene hfl AI:6 (1837-1849) s.12]

Flyttar i december 1851 frå Saleby till Hällum. Blir kvar i Hällum under resten av sitt liv.
Återfinns i Hällum hfl
(Skarstad) AI:5 (1837-1857) s.162 - Dräng pö Stora Halla.
AI:5 (1858-1865)
s.55 - Statdräng pö Stora Halla. Flyttar till Sundstorp 1862.
s.71 - Torpare i Sundstorp.
AI:6 (1866-1886)
s.124 - Torpare och backstugusittare i Sundstorp. Död 1879.

Gift cirka 1852 med
m
3 Anna Andersdotter, född 3 oktober 1818 (döpt 4 oktober 1818) i Boden, Sparlösa (Vägö), död 27 maj 1877 (begravd 3 juni 1877) i Sundstorp, Hällum (Vägö).
Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ]

I födelseboken heter föräldrarna Pehr Månsson och Maja Andersdotter från Boden i Sparlösa. I husförhören finns ingen Per Månsson i Boden men däremot en Anders Månsson som passar bättre in med tanke på att Anna heter ANDERSdotter. Anders dotter Anna är mycket riktigt född den 3/10 1818 vilket födelsboken ocksö säger. Moderns patronomykon är faktiskt också fel, det ska vara Fredriksdotter. [Sparlösa AI:4 (1816-1820) s.72]


Generation II

ff
4 Magnus Andersson, född 21 december 1787 (döpt 23 december 1787) i Gunnarsgården, Tranum (Vägö), död 13 april 1834 (begravd 20 april 1834) i Skomakaregården, Häggesled (Vägö).
Far 8 ] [ Mor 9 ] [ Maka 5 ] [ Son 2 ]

Bonde på i Tyskgården, Häggesled 1811-1825, 1830-1832
Brukare i Botorp, Lavad 1825-1827 & Skomakaregården, Häggesled 1832-1834

Ormestorp 1827-1830? Häggesled AI:3 p 70

(Kållands häradsrätt bou FII:28 f.751)
År 1834 den 27 may blefv på vederbörande anmodan Laga Bouppteckning förrädtat efter aflidne manen Magnus Andersson uti Skomakereg. Häggesläd som med döden afled den 19 april och efter sig lemnade Enckan Anna Eriksdotter med 6 Sönder och 3ne Dötrar till hvikas förmundare före slog, barnens farbror Jonas Andersson på Tårås uti Tranum. Egendomen uppgafs af Enkan som af underteknade gode män blefv verderat som följer ...

Gift 3 november 1811 i Häggesled (Vägö) med

fm
5 Anna Eriksdotter, född 20 augusti 1791 (döpt 22 augusti 1791) i Stommen, Örslösa (Vägö), död 2 juni 1849 (begravd 8 juni 1849) i Häggesled (Vägö). [ Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Make 4 ] [ Son 2 ]

Två år efter makens död flyttar Anna tillsammans med de yngsta barnet från Skomakargården till en backstuga i Gänglet, H äggesled sn. året därpå, 1837, överförs familjen till "Häggesläds Sockens fattighjon" [Uvered hfl AI:5 (1836-1850) p.194].


mf
6 Anders Månsson, född 23 juni 1784 (döpt 24 juni 1784) i Truve, Levene (Vägö), död 12 juli 1848 (begravd 16 juli 1848) i Varpet, Sparlösa (Vägö).
Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]

Skriven med modern Lisbeth och brodern Per i Boden, Sparlösa [AI:3 (1811-1815) s.60]. Tar över som frälsebonde i Boden efter sin styvfar Börje Nilsson.

Gift frälsebonde i Boden, Sparlösa 1816-1839 (1/16 mtl) [AI:4 (1816-1820) s.73, AI:5 (1820-1825) s.75, AI:6 (1825-1831) s.69, AI:7 (1831-18 37) s.73, AI:8 (1837-1845) s.97]

Varpet, Sparlösa 1839-1848(?) Inhyses på slutet [Sparlösa AI:9 (1846-1855) s.198]

Antecknad som "Bräcklig" i AI:7 men inte i AI:8. Bou återfinns i Åse och Viste häradsrätt FII:11 (1848-1851) s 353 "År 1848 den 17 juni förrättades Laga bouptekning efter Backstugesittaren Anders Månsson under Ulstorp säteri som afled den 12 i samma månad och efterlämnade sig enka Maria Fredrics dotter med tre flickor Anna, Maria och Kattarina. vars förmyndare föreslogs hemmansägaren Johannes Carls son Pär jönsgården"

Här fanns 2 får med lamm som värderades till 4 riksdalar banco. Lika mycket värda som bostaden "Ett mans hus". Totalt up pgick boet till 16 riksdaler banco. Dock försvann 10 av dessa till begravningskostnaden och likkistan vilket lämnade 6 riksdaler till de efterlevande.

Gift 30 december 1816 i Hyringa (Vägö) med

mm
7 Maria Fredriksdotter, född 25 augusti 1797 (döpt 27 augusti 1797) i Örlanda grindar, Hyringa (Vägö), död 12 december 1866 (begravd i december 1866) i Varpet, Sparlösa (Vägö).
Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ Dotter 3 ]


Generation III


fff
8 Anders Svensson, född 23 maj 1748 (döpt 25 maj 1748) i Gunnarsgården, Tranum (Vägö), död 22 april 1812 (begravd 29 maj 1812) i Botorp, Lavad (Vägö).
Far 16 ] [ Mor 17 ] [ Maka 9 ] [ Son 4 ]

Bonde i Gunnarsgården, Tranum sn samt senare i Botorp, Lavad sn. [se t.ex. Tranum AI:1 f.21]

När sonen Lars föds 1790 anges föräldrarnas bostadsort vara "Bottorp el. Gunnarsg.". I mantalslängden för Tranum sn samma år framgår det att han brukar 1/4 i Gunnarsgården men är bosatt i Botorp. "Tranum Gunnarsg. Anders Swensson i Stora Bottorp Laf wa Sochn brukar 1/4" Fr.o.m. (ca) 1794 är han endast skriven i Botorp.

(Kållands häradsrätt bou FII:20 f.679)

Gift 13 november 1785 i Tranum (Vägö) med

ffm
9 Elin Hansdotter, född 25 december 1756 (döpt 26 december 1756) i Botorp, Lavad (Vägö), död 25 december 1830 (begravd 31 december 1830) i Botorp, Lavad (Vägö).
Far 18 ] [ Mor 19 ] [ Make 8 ] [ Son 4 ]

db: "Enka; boende hos sin son Sven Andersson i Botorp"


fmf
10 Erik Bengtsson, född 4 augusti 1754 (döpt 5 augusti 1754) i Berg, Tranum (Vägö), död 29 december 1834 (begravd 1 januari 1835) i Tyskgården, Häggesled (Vägö).
Far 20 ] [ Mor 21 ] [ Maka 11 ] [ Dotter 5 ]

Bonde i Stommen, Örslösa sn 1775-1804.

Gift 7 november 1790 i Örslösa (Vägö) med

fmm
11 Kerstin Larsdotter, född 7 juni 1764 (döpt 8 juni 1764) i Östantorp, Örslösa (Vägö), död 14 december 1834 (begravd 19 december 1834) i Tyskgården, Häggesled (Vägö).
Far 22 ] [ Mor 23 ] [ Make 10 ] [ Dotter 5 ]

Flyttar i samband med giftermålet från föräldrarna i Östantorp till maken i Stommen (Örslösa hfl AI:5 (1789-1795) p29, 5 9).


mff
12 Måns Persson, född 1728 (döpt i juni 1728) i Ekbacken, Järpås (Vägö), död 19 juli 1787 (begravd 22 juli 1787) i Truve, Levene (Vägö).
Far 24 ] [ Mor 25 ] [ Maka 13 ] [ Son 6 ]

Torpare i Truve, Levene 1777-1787.

Då Måns var dräng på Levene prästgård finns följande anteckning i hfl [Levene AI:2 s.13] "Måns Perss: född på Ekebacken i Jarpåhs 1728 d. Junii fadren Pehr Ifwarsson. mo- dern Ingerd Månsdotter. _ Jfru Anna Maria Grotte" Samma information fås ur Järpås fb.

Bou återfinns i Viste häradsrätt FII:6 (1784-1790) s.497 "Åhr 1787 den 2 augusti Blef på Begiäran af änkan Elisatbätt PärsDotter Laga Boupteckning förrättat efter dess aflefdna man Måns Pehrsson på hemanet Trufwa under Lefwene prästegård ock har nu fora månde doda efter lämnat sig 3ne omyndiga barn som är söner Pehr ock Anders Månssöner samt doter Anna Måns doter..."

Gift 19 oktober 1777 i Levene (Vägö) med

mfm
13 Lisbeth Persdotter, född 21 oktober 1747 i Särestad (Vägö), död 27 mars 1827 (begravd 30 mars 1827) i Kjellergården, Smedtofta, Levene (Vägö).
Far 26 ] [ Mor 27 ] [ Make 12 ] [ Son 6 ]

Skriven med sonen Anders med familj i Boden, Sparlösa 1816-1826. Dessförinnan skriven med andra maken [AI:2 (1801-1805 ) s.59] och senare som änka med sönerna på samma gård [AI:3 (1811-1815) s.60]. 1826 flyttar hon till Kjellergården i Sme dtofta, Levene vilket också är orten i hennes dödsnotis. Hon återfinns dock inte i Levene hfl under denna gård.

Föräldrar enl db: Per Andersson och Elin Andersdotter.


mmf
14 Fredrik Ulfvengren, född 6 april 1761 (döpt 7 april 1761) i Levene Krog, Levene Herrgård, Levene (Vägö), död 1808.
Far 28 ] [ Mor 29 ] [ Maka 15 ] [ Dotter 7 ]

Gift första gången 28/10 1782 i Hyringa. I vigselnotisen anges Fredrik Tiverblad vara dräng och hustrun Maria Olofsdotter piga vid Ekedal. Fredrik återfinns här som dräng i mantalslängderna 1780-1782. Därefter torpare under Ekedal, 1783-1786 på torpet Stora Måsängen och 1787-1790 på torpet Kohagen. Omgift i november 1787.

Antagen 5/2 1790 till ryttare nr. 59 i Barne kompani, Västgöta kavalleriregemente (5 fot 8 tum lång).[GMR 1791] Byter namn från Tiverblad till Ulfvengren och flyttar till ett torp i Örlanda grindar. I mtl är han dock nu skriven under roten Ulvstorp.

Hustrun är skriven som änka i 1809 års mantalslängd men inte i 1808 års dito. Bouppteckning upprättades 14/2 1809.[Viste häradsrätt FII:10 (1808-1810) s.397] Troligen har han dött i Finland under 1808.

Gift 11 november 1787 i Hyringa (Vägö) med

mmm
15 Maria Eriksdotter, född 25 november 1754 (döpt 27 november 1754) i Örlanda grindar, Hyringa (Vägö), död 28 september 1819 (begravd 3 oktober 1819) i Örlanda grindar, Hyringa (Vägö).
Far 30 ] [ Mor 31 ] [ Make 14 ] [ Dotter 7 ]

mtl (Ulfstorp, Hyringa):
1804: Ryttare Ulfvengrens h. 1H 4 öfver och underårige 1 Adel och militair
1807: Ryttare Ulfvengrens h. 1H 1S 1D 3 minderårige 1 som nyttja tobak 1 Ryttare
1808: Ryttare Ulfvengren 3 minderårige 2 uteslutna ur mantal för andre orsaker husb. sjuk
1809: Dragon Ulfvengrens enka 3 minderårige 1 uteslutna ur mantal för andre orsaker fattighjon


Generation IV


ffff
16 Sven Jonsson, född 19 oktober 1715 (döpt 20 oktober 1715) i Gunnarsgården, Tranum (Vägö), död 14 maj 1783 (begravd 25 maj 1783) i Gunnarsgården, Tranum (Vägö).
Far 32 ] [ Mor 33 ] [ Maka 17 ] [ Son 8 ]

Bosatt i Gunnarsgården, Tranum. Mantalskriven här som bonde från 1739. (Tådene hfl AI:1 p 11 35 74 107 135)

db: Sven Jonsson i Gunnarsgård, död af hetsig feber

Bou återfinns i Kållands häradsrätt FII:10 s.1245ff År 1783 den 17 Juni blef uppå begäran boupteckning förrättat efter afledna Sven Jons son och des hustru Karin Lars dotter i Gunnardsgård i Tranum

...efter sig lämnat 2ne stycken barn een son Anders Svens son myndig och en doter Kierstin Svens doter omyndig, hwilka Sven Jonsson samman aflat med för haft(?) giefte med afledna hustrun Kierstin Larsdoter. Den fasta egendomen beskrivs som en fiärding eller 20 marker(?) skatteiord uti Gunnardsgård, värderad till 66 Riksdale r specie (motsv ca 22 000kr 2013, www.historia.se).Utöver Gunnarsgården ägde Sven även uti Tomten wed Gunnards gård 5 marker såsom Sven Jonsson med förra hustrun utom börd inlöst, men som han före sin död skiänkt.

Gift med

fffm
17 Kerstin Larsdotter, född enligt åldersuppgift 1721, död 19 september 1763 (begravd 25 september 1763) i Gunnarsgården, Tranum (Vägö).
Far 34 ] [ Mor 35 ] [ Make 16 ] [ Son 8 ]

Föräldrar enligt db: Lars Bengtsson och Elin Torstensdotter

Namnet på fadern bekräftas av bou efter Lars Bengtsson i Gunnarsgården som lämnar sin egendom till mågen Sven Jonsson. Bouppteckning efter Kerstin återfinns i Kållands häradsrätt FII:5 (1763-1764) p.597ff ...efter sig lämnat träne styken omyndiga barn en son och 2 dötrar, sonen Anders Swen son 15 och doteren Margreta 12 och doter Kierstin 9 åhr, gamla hwars rät at för swara war då tilstädes dannemanen wälförståndig Bengt Erickson på Tranum berg...

Den fasta egendomen omfattade en fiärding i gunnards gård, inlöst före äktenskapet med Kierstin Lars dotter, och ähr således änkiemannens en sak Dito halften uti en tomt som är inkiöpt under äktenskapet Kierstin Lars dotter som består utaf 5 __: wärderas til 50 __ 250 (kopparmynt?)

På gården fanns vid bouppteckningen; 1 grå häst, 1 sto, 2 stutar, 3 kor, 2 kvigor, 2 kalvar, 6 gamla och 3 yngre får samt 2 gamla och 2 yngre gäss.

Efter avdragna skulder uppgick boet till 1177 daler kopparmynt.


ffmf
18 Hans Tolsson, född 31 januari 1719 (döpt 2 februari 1719) i Gillstad (Vägö), död 20 juni 1759 (begravd 24 juni 1759) i Botorp, Lavad (Vägö).
Far 36 ] [ Mor 37 ] [ Maka 19 ] [ Dotter 9 ]

Bonde i Botorp, Lavad sn

(Kållands häradsrätt bou FII:3 f.939)

Gift 28 december 1744 i Lavad (Vägö) med

ffmm
19 Brita Gunnarsdotter, född 10 oktober 1720 (döpt 11 oktober 1720) i Tranum (Vägö), död 6 augusti 1786 (begravd 20 augusti 1786) i Botorp, Lavad (Vägö).
Far 38 ] [ Mor 39 ] [ Make 18 ] [ Dotter 9 ]


fmff
20 Bengt Eriksson, född enligt åldersuppgift 1714, död 19 december 1775 (begravd 24 december 1775) i Stommen, Örslösa (Vägö).
Far 40 ] [ Mor 41 ] [ Maka 21 ] [ Son 10 ]

Bonde i Berg, Tranum sn 1744-17 (Tranum AI:1 (1738-1745) p 136) Stommen, Örslösa sn 1775. Enligt vigselnotisen kom han ifrån Sågaretorpet. Det närmaste "Sågaretorpet" i Skaraborg ligger i Friel sn., strax söde r om Tranum.

I Tun AI:1 (Friel annex till Tun) återfinns Sågaretorpet på s.50, 94 och 170. Här är Erik, hustrun Kerstin samt dottern Ingeborg skrivna. I dödsnotisen för Erik, som återfinns i samma längd på s.162 (SVAR s.167) , är han skriven med patronomykonet Bengtsson. Detta, samt att hustrun hette Kerstin, stämmer överens med Bengts dödsnotis där föräldrarna är angivna.

(Bouppteckning återfinns i Kållands häradsrätt bou FII:9 f.305)

Gift 6 november 1743 i Tranum (Vägö) med

fmfm
21 Annika Bengtsdotter, född enligt åldersuppgift 1711, död 19 oktober 1781 (begravd 21 oktober 1781) i Stommen, Örslösa (Vägö).
Far 42 ] [ Mor 43 ] [ Make 20 ] [ Son 10 ]

Troligen identisk med Bengts dotter Anna född 1709 i Lilla Munkebo, Järpås (Järpås C:4 p 577)fmmf
22 Lars Nilsson, född 21 december 1735 i Erikstorp, Mariedal, Ova (Vägö), död 29 april 1806 (begravd 4 maj 1806) i Östantorp, Örslösa (Vägö).
Far 44 ] [ Mor 45 ] [ Maka 23 ] [ Dotter 11 ]

Bosatt i Östentorp, Örslösa sn. Mantalskriven här som bonde fr.o.m. 1761. Dessförinnan dräng på samma gård.
Återfinns i Örslösa hfl
AI:1 (1752-1757) p25 - Dräng hos Sven Larsson i Östentorp.
AI:2 (1758-1766) p110 - Bosatt i Östentorp, skriven med hu och barn. Här även Sven Larsson (död) och hans hu Märta Ander sdotter.
AI:3 (1764-1772) p195 - Dito, änkan Märta Andersdotter.
AI:4 (1783-1788) p51 - Dito, f.1735 i Mariedal (änkan borta).
AI:5 (1789-1795) p59 - Dito I vigselboken anges samma födelseort som i hfl (Mariedal i Ova sn) samt faderns namn: Nils Larsson.

Gift 9 november 1760 i Örslösa (Vägö) med

fmmm
23 Sigrid Bengtsdotter, född 26 april 1741 (döpt 28 april 1741) i Skräddargården, Örslösa (Vägö), död 20 maj 1804 (begravd 27 maj 1804) i Östantorp, Örslösa (Vägö).
Far 46 ] [ Mor 47 ] [ Make 22 ] [ Dotter 11 ]

Född i Skräddargården, Örslösa enligt vb.mfff
24 Per Ivarsson.
Maka 25 ] [ Son 12 ]

= Per Ivarsson i Gösslunda? Kållands häradsrätt FII:3 (1756-1759) Bild 185 / sid 363 (AID: v143841.b185.s363, NAD: SE/GLA/11037) Gösslunda C:1 (1753-1861) Bild 164 / sid 319 (AID: v45899.b164.s319, NAD: SE/GLA/13178) ej återfunnen i mtl

Gift med

mffm
25 Ingrid Månsdotter.
Make 24 ] [ Son 12 ]mfmf
26 Per Andersson.
Maka 27 ] [ Dotter 13 ]

Gift med

mfmm
27 Elin Andersdotter.
Make 26 ] [ Dotter 13 ]mmff
28 Arvid Mårtensson Tiverblad, född 6 april 1734 (döpt 7 april 1734) i Klippan, Traneberg, Otterstad (Vägö), död 5 oktober 1786 (begravd 8 oktober 1786) i Malma (Vägö).
Far 56 ] [ Mor 57 ] [ Maka 29 ] [ Son 14 ]

Trädgårdsmästare i Levene (1758-1767), Hyringa (1767-1779) och Malma (1780-1786). Efternamnet skrivet omväxlande Tibelblad, Tibbelblad, Tifverblad och Tiverblad.

Flyttar från Otterstad till Levene 1758 (Levene C:3 s.470, Otterstad E:1 fol.85). Heter här endast Arvid Mårtensson. Skriven som trädgårdsmästere i Levene ifl men inte i Otterstad ufl.

Återfinns i Levene hfl
AI:1 (1746-1760) f.203 - Trädgårdsmästare på Levene Herrgård. "Träg: Arv. Mårt. Tibelblad (född) i Ott: 1734 h. Anna Håk. (född) i Ott: 1735"
AI:2 (1761-1768) f.7 - Skriven på Krogen under Levene Herrgård. "Arvid Mårtenss. (född) Otterstad 1734 h. Anna Håk:dr (född) Otterstad 1735" Här även barnen Jan Erik, Fredrik och Kajsa samt Maria Håkansdr f 1737.
Mantalskriven på "En krog" / "Krogen ett torp" under Levene Herrgård/Säteri 1759-1766 som "Trägårdsmästr. Tibelblad".

Flyttar till Hyringa 1767, "Trädgårdsm Arvid Tibelblad" (Levene ufl), "Trägårdsm. Tiverblad med hustr och 4 barn" (Hyringa ifl).

Mantalskriven här på Trädgårdstorpet under Ekedal i Hyringa 1766-1779.
1775: Tibbelblad, h: sn Jan 1m 1u18 4uå 1tobak
1776: Tibelblad, h: sn Jan 1m 1ö18 4uå
1777: Trägårdsmäst. Tibbelblad, h: sn Jan 1m 1h 1ö18 2uå
1778: Trägårdsmästaren Tibelblad, h:, sn Fridrik 1m 1h 1u18 3uå
1779: Trägårdsmäst. Tibelblad, h:, sn Fridrik 1m 1h 1ö18 3uå
1780: En annan familj har tagit över torpet. Flyttar till Malma sn omkring 1780, dock ej upptagen i varken Hyringa ufl eller Malma ifl.

Mantalskriven i Malma sn (Landskontorets ex via AD) 1780-1782 på torp i Höga under Malma herrgård. 1783-1786 på torpet Lugnet under Malma säteri.
Tifverblad, h, (1781-1783 son Jan) (1784-1785 dot: Hedvig) (1786 dot Cajsa) 1786: "Tifverblad gl och har bråk"

Gift 15 oktober 1758 i Otterstad (Vägö) med

mmfm
29 Anna Håkansdotter Örn, född 16 september 1735 (döpt 20 september 1735) i Anders Nilstorp, Läckö, Otterstad (Vägö).
Far 58 ] [ Mor 59 ] [ Make 28 ] [ Son 14 ]mmmf
30 Erik Svensson Lundqvist, född enligt åldersuppgift 1724, död 11 december 1792 (begravd 23 december 1792) i Hyringa (Vägö).
Maka 31 ] [ Dotter 15 ]

Soldat nr 114 vid Livkompaniet, Västgöta Dals Regemente.Antagen 1747, 67 tum lång. Född i Västergötland.

GMR 1758: Följer regementet till Pommern. 1759: Sjuk i Stralsund. 1760: Fortfarande sjuk, nu med noteringen: Enligit Doctors attest medelst det en mousquette kula gådt igenom vänstra låret, tåler icke någon slags fatigue, medan samma lår svullnar och sigfnar(?). Så vids musklarne i låret och länder ej äga den styrcka som vederbör, kan således nu icke giöra tjenst; men kan genom tiden blifwa bättre och god, hemförlofvas derföre. 1767: Hemma i Sverige. Approberas. 1773 Dito, nu 68 tum lång 1778 Efter att ha tjänat som soldat i 31 år får han nu avsked. länge ok wäl tient, Bleserad i Pomerska kriget, får afsked anmales til underhåld

Kyrkovaktare enligt db och bou.
Viste häradsrätt FII:7 (1791-1796) s.319
På gården fanns en liten bod och en ladugård. I ladugården fanns 1 ko. De upptagna gångkläderna var bl.a. 1 blå rock och väst, 1 gult livstycke, 1 skinpäls och 2 par skinbyxor.

Arvingarna till detta var mågen Fredrik Ulfvengren samt sönerna Bryngel Eriksson och Karl Eriksson Blix.

Gift med

mmmm
31 Margareta Bryngelsdotter, född enligt åldersuppgift 1728, död 17 oktober 1790 (begravd 24 oktober 1790) i Örlanda, Hyringa (Vägö).
Make 30 ] [ Dotter 15 ]

En Bryngel Larsson i Slåttåsen, Malma får en dotter Margareta 1727-11-09 (Malma C:1 p 44).

En Jonas Bryngelsson i Prästtorp är fadder till alla barnen (d. 1789 i Prästtorp 72 år g 1735). Son till Bryngel Ambjörnsson p.s.s. Bryngel hade 2 söner och 2 döttrar enl bou, Viste häradsrätt FII:2 (1755-1764) Bild 565 / sid 1121 (AID: v14 4307.b565.s1121, NAD: SE/GLA/11056)

En Helge Bryngelsson i Vilsberg, Bärebergs sn är fadder åt sonen Bryngel. Han dör 1772 76 år gammal i Vilsberg.

Bou återfinns i Viste häradsrätt FII:7 (1791-1796) s.35
År 1791 d 6 mars förrättades inventhering och wärdeherning hos enkmannen och torparen Erik Lundqvist vid Örlanna grinnar på all dhes befinteliga lös egendom efter des afledna hustru Margreta Bryngels doters dödes timma. Befans närwarande hwilken egendom lemnar sedan all giäld och skuld g_ldna äro af delas emellan enkmannen och des barn sönerna Bryngel och Karl samt doteren Maria

Här framgår också att de bodde i en stuga med parstuga samt wedhus. Här fanns också en liten bod och en ladugård med 1 ko och 2 får.


Generation V


fffff
32 Jon Gunnarsson, född enligt åldersuppgift 1686, död 18 november 1742 i Gunnarsgården, Tranum (Vägö).
Far 64 ] [ Maka 33 ] [ Son 16 ]

Bonde, bosatt på Gunnarsgården i Tranums socken. Kyrkvärd 23/5 1720 - 8/5 1723 (Sockenstämmans protokoll, Tranum KI:1 f. 46v, 47v).

Återfinns under Gunnarsgården i Tådene hfl AI:1 (1738-1745) p 11 35 74 107. Mantalskriven p.s.s. 1719-1736. Dessförinnan finns ingen Gunnarsgård under Tranum i mtl. Jon är istället skriven under Tomten 1712-1718. Till Tomten hade han flyttat omkring 1711-12 från hustruns hemort Stommen där de är mantalskrivna 1711.

Barnen födda 1714-1718 är dock födda i Gunnarsgården enl fb och inte i Tomten. db: d 18 Nov: dödde Jon Gunarsson i Gunarsg: 56 åhr gl:

Gift 29 januari 1711 i Tranum (Vägö) med

ffffm
33 Kerstin Svensdotter, född enligt åldersuppgift 1685, död 12 mars 1747 (begravd 22 mars 1747) i Gunnarsgården, Tranum (Vägö).
Make 32 ] [ Son 16 ]

Piga från Stommen, Tranum (enl vb) (En Sven Månsson dör här 1710 - C:1 p 191)

db: "d 12 mart 22 dit. Kirstin afl Jon Gunarssons änkia i Gunarsg: 62 åhr."fffmf
34 Lars Bengtsson, född enligt åldersuppgift 1696, död 22 september 1763 (begravd 25 september 1763) i Gunnarsgården, Tranum (Vägö).
Far 68 ] [ Mor 69 ] [ Maka 35 ] [ Dotter 17 ]

Föräldrar enl db: Bengt Algotsson och Annika.

Bouppteckning återfinns i Kållands häradsrätt FII:5 (1763-1764) p.579
Åhr 1763 den 30 nowember blef upå wederbörig anmodan(?) uptecknat den lila(?) qwarlåten skapen som befans efter afledna gamla änkemannen Lars Bengtson i Gunards gård i Tranum, hwilken för kort sedan med döden afgåt och efter sig lämnat alenast en dotter, myndig, qwarlåten skapen komer at in(?)gifwas utaf des måg Swen Jonsson derstädes, hwilken efter testamente, den 14 februari 1763, komer at ägendomen til godo niuta och befinns som fölier näml.

Gift med

fffmm
35 Elin Torstensdotter.
Make 34 ] [ Dotter 17 ]ffmff
36 Tol Hansson Högberg, född enligt åldersuppgift 1692, död 25 januari 1764 (begravd 5 februari 1764) i Botorp, Lavad (Vägö).
Far 72 ] [ Mor 73 ] [ Maka 37 ] [ Son 18 ]

Smed i Botorp, Lavad. (I Gillstad 1716-17??) (Tådene hfl AI:1 (1738-1745) p 53, 83, 102, 150) Mantalskriven i Botorp fr.o.m. 1731 (1740 är han skriven som "smeden Tol Hansson")

Thol Hansson anges också vara soldat då han flyttar från Lavad till Gillstad samt vid sonen Hans födelse.

Antagen blev han först den 14 augusti 1716 till en rote under Väla sn i Kållands kompani (nr.6). När sedan den tidigare soldaten på roten, Per Olsson, kommer tillbaka från fångenskap (ca 1719) blir han förflyttad till nr.83 (reg. 833), Höberga rote i Råda sn.

GMR
1720: 28 år, tjänat som soldat i 4 (alltså född ca 1692)
1725: Hogberg for afskied med rotens samtycke, och betala(?) halfwa leijan(?), emedan karlen är och siuklig

Vid sin död 1764 var han enligt dödboken 76 år gammal (född ca 1688) och gammal smed i Bottorp. Föräldrar: Hans Göthesson, Ingeborg Thorsdotter. I Backgården, där Tol kommer ifrån vid giftermålet, finns Hans Gustavsson o.h.h Ingeborg Tolsdotter vilka med största sannolikhet är de i dödboken angivna föräldrarna.

Gift 20 november 1715 i Lavad (Vägö) med

ffmfm
37 Elin Andersdotter, född enligt åldersuppgift 1689, död 24 mars 1755 (begravd 30 mars 1755) i Botorp, Lavad (Vägö).
Make 36 ] [ Son 18 ]

(Kållands häradsrätt bou FII:2 f.1183)
Anno 1755 d. 1 April wora under tecknade kallade at up tecna och wärdera den befin teliga eginndomen hoos Tohl Hansson i Botårp så som i qvar låtenskap hustru Elin An dersdoter, och nu hem faller hans barn och honom att dehla sig emillan när warand de deras barn Såldaten Anders och Bonden Hans Tohls söner och mågen Lars Jahnsson och doter Sigri Tohlsdoter...ffmmf
38 Gunnar Mårtensson Bergman, född enligt åldersuppgift 1693, död 5 november 1766 (begravd 9 november 1766) i Backgården, Lavad (Vägö). Soldat.
Far 76 ] [ Mor 77 ] [ Maka 39 ] [ Dotter 19 ]

Bosatt i Backgården, Lavad (Tådene hfl AI:1 (1738-1745) s.51, 81, 101, 149). Dyker upp i mtl under Backgården 1727 "sold Gunnars h", innan dess bosatt i Tranums sn.

I generalmönsterrullorna återfinns han som soldat nr.11 i Kållands kompani och Västgöta-Dals regemente. Roten låg i Berg , Tranums sn. Antagen blev han 1714-08-16, då han var ca 21 år gammal. Avsked i 1729 års rulla: får lof at slippa krigtiensten när han för sig som hemmans brukare stält god och gilltig karl uthan Rotens beswär.

db: Gammal man i Bakg. i Lafwa, des far Mårten Hansson, m. Anna Lardr.

Kållands häradsrätt bou FII:6 f.763)
År 1766 d 13 Nov. woro underteknade kallade at wärdera och uptekna ägendomen som befants efter afledna mannen Gunnar Mårtensson uthi Backg. i Lafva hwilken med döden afled d 5 Nov ägendomen upgafs af dess änkia..

Gift 13 november 1715 i Tranum (Vägö) med

ffmmm
39 Ingeborg Gustavsdotter, död 7 januari 1728 (begravd 14 januari 1728) i Backgården, Lavad (Vägö).
Make 38 ] [ Dotter 19 ]fmfff
40 Erik Bengtsson, född enligt åldersuppgift 1686, död 19 mars 1749 (begravd 24 mars 1749) i Sågaretorpet, Friel (Vägö).
Far 80 ] [ Mor 81 ] [ Maka 41 ] [ Son 20 ]

Ej helt 100. I dödsnotisen är han skriven som torpare. I mtl (1742-1744) är han skriven som fd soldat.

Gift med

fmffm
41 Kerstin Svensdotter.
Make 40 ] [ Son 20 ]fmfmf
42 Bengt Bengtsson, född enligt åldersuppgift 1674, död 4 oktober 1742 i Berg, Tranum (Vägö).
Maka 43 ] [ Dotter 21 ]

Mantalskriven i Lilla Munkebo i Vedum 1702-1718 (införlivades i Järpås i slutet av 1500-talet men står under ett par år som egen socken i mtl). Flyttar 1719 från Munkebo till Berg i Tranums socken där han sedan är bosatt till sin död 1742. (Återfinns i Tådene AI:1 (1738-1745) p 12 35 74 108)

Gift med

fmfmm
43 Brita Larsdotter.
Make 42 ] [ Dotter 21 ]fmmff
44 Nils Larsson, född enligt åldersuppgift 1679, död 1751 i Erikstorp, Mariedal, Ova (Vägö).
Maka 45 ] [ Son 22 ]

Skogvaktare i Ova sn (db). Mantalskriven i Erikstorp under Mariedal fr.o.m. 1712.

db: d 7 ap: begrafdes Skogwacktaren Nils Larson på Erikstorpet 72 år gammal ligger begrafwen i sin graf på kyrkogården i Ofwa

Bou återfinns i Kinnefjärdings häradsrätt FII:1 (1737-1755) p267ff. Boet delades mellan änkan Gunilla Andersdotter (1/3 ) och sonen Lars Nilsson (2/3).

Gift 22 november 1734 i Ova (Vägö) med

fmmfm
45 Dorotea Olofsdotter, född enligt åldersuppgift 1702, död 1739 (begravd 30 september 1739) i Erikstorp, Mariedal, Ova (Vägö).
Make 44 ] [ Son 22 ]

db: d 30 Septembr Begrafs Nils Larssons hustru i Erickstorp Dorothea 37 åhr gammallfmmmf
46 Bengt Gislesson, född enligt åldersuppgift 1700, död 19 juli 1743 (begravd 24 juli 1743) i Skräddargården, Örslösa (Vägö).
Far 92 ] [ Mor 93 ] [ Maka 47 ] [ Dotter 23 ]

Bosatt i Skräddargården, Örslösa sn, först som dräng och 1733-1743 (mtl) som bonde.

db: Bengt Gislesson ifrån Tubbe torp och Skräddareg. afsomnad i ___ d 19, och begrafwen d 24, om 43 åhrs ålder. Angående fäderne finns en Gisle Jonsson (d.1712) i grannsocknen Söne. Han hade två söner som bor kvar på samma gård i Sö ne; Jon och Lars.

Jon, Lars och Anders Gislesöner är dopvittnen till tre av Bengts döttrar. En Bengt Gislesson är även dopvittne till tv å av Jons barn. Detta kombinerat med det ovanliga namnet Gisle gör att Gissle Jonsson i Söne m.s.s. är Bengts far. Huruvida Gisle hade en son Bengt har dock inte kunnat bekräftas eftersom Sönes födelseböcker börjar först 1710.

Gift 21 november 1731 i Örslösa (Vägö) med

fmmmm
47 Brita Jonsdotter, född enligt åldersuppgift 1707, död 7 augusti 1773 (begravd 15 augusti 1773) i Skräddargården, Örslösa (Vägö).
Far 94 ] [ Mor 95 ] [ Make 46 ] [ Dotter 23 ]mmfff
56 Mårten Davidsson, född enligt åldersuppgift 1691, död 3 oktober 1755 (begravd 12 oktober 1755) i Klippan, Traneberg, Otterstad (Vägö).
Maka 57 ] [ Son 28 ]

Torpare i Otterstad.

Föräldrar enl db: David Mårtensson och Ingel Larsdotter

Gift 29 augusti 1725 i Otterstad (Vägö) med

mmffm
57 Karin Arvidsdotter Junge, född enligt åldersuppgift 1709, död 25 mars 1770 (begravd 6 april 1770) i Läckö, Otterstad (Vägö).
Far 114 ] [ Mor 115 ] [ Make 56 ] [ Son 28 ]mmfmf
58 Håkan Bengtsson.
Maka 59 ] [ Dotter 29 ]

Upptagen i mtl under Anders Nilstorp 1724-1765. Mågen Arvid Nilsson tar över torpet 1766. I denna längd står under Arvi d "svärfar Håkan, h. han 66 hon 65 år" [Skaraborgs läns landskontor EIb:136 (1766-1766) p 1081 [AID: v401887.b5500.s1081]Skriven under Arvid tom 1769.

Anders Nilstorp är skrivet som båtsmanstorp under Läckö slott 17-17, 1765.

Barnen är enl fb omväxlande födda i Anders Nilstorp eller i Frösviken. Familjen är dock hela tiden mantalskriven under e ndast Anders Nilstorp. I Otterstad återfinns mågen Arvid, som tog över torpet, under "Anders Ols torp el. Frösviken". De t rör sig alltså med största sannolikhet om en och samma plats.

boupp? Kållands häradsrätt FII:7 (1768-1771) Bild 186 / sid 365

Gift 27 oktober 1723 i Otterstad (Vägö) med

mmfmm
59 Elin Månsdotter Stuker, född enligt åldersuppgift 1701, död 15 april 1772 (begravd 20 april 1772) i Frösviken, Läckö, Otterstad (Vägö).
Far 118 ] [ Mor 119 ] [ Make 58 ] [ Dotter 29 ]

I mtl, under Anders Nilstorp, för Håkan Bengtsson:
1761: "h. 60 år gl och siuk"
1762: "h. öfwer 63 år sjuklig"
1763: "h öfr 63 åhr gl"

Namn på föräldrar kommer från db. Elin är skriven med namnet Stuker i vb och db. Maken Håkan är skriven på Anders Nilstorp i mtl från 1724. 1723 är en piga Elin skriven på samma ställe och dessförinnan slottsbåtsmannen Måns.


Generation VI


ffffff
64 Gunnar.
Son 32 ]

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIAAAA:120 (1697-1697) Bild 1540 (AID: v190159.b1540, NAD: SE/VALA/03825 03)fffmff
68 Bengt Algotsson.
Maka 69 ] [ Son 34 ]

Nämnd i sonens dödsnotis

Gift med

fffmfm
69 Annika NN.
Make 68 ] [ Son 34 ]

Nämnd i sonens dödsnotisffmfff
72 Hans Gustavsson, död 1736 i Backgården, Lavad (Vägö).
Maka 73 ] [ Son 36 ]

Ryttare i Backgården, Lavad sn Upptagen i mtl för nämnda gård fr.o.m. 16??. Är sedan mantalskriven t.o.m. 1736, 1738 är hustrun Ingeborg skriven som änka (1737 oläslig) Han återfinns dock inte i dödboken som har en lucka 1736.

Skriven "Göthesson" i sonen Tols dödssnotis

Gift med

ffmffm
73 Ingeborg Tolsdotter, död 1 november 1712 i Backgården, Lavad (Vägö).
Far 146 ] [ Make 72 ] [ Son 36 ]

Skriven både Tolsdotter och Torsdotter

db: d. 1 Novembris blef Hans Gustafssons hustru, hustru Ingeborg Thorsdotter död, och d. 8 Ljusidem begrafwen af mag. Erlando Lidholm.ffmmff
76 Mårten Hansson, född enligt åldersuppgift 1659, död 4 januari 1739 (begravd 14 januari 1739) i Backgården, Lavad (Vägö).
Maka 77 ] [ Son 38 ]

Bosatt i Backgården, Lavad sn Mantalskriven på gården -1709-1720.

Gift med

ffmmfm
77 Anna Larsdotter, född enligt åldersuppgift 1665, död 12 november 1737 (begravd 20 november 1737) i Backgården, Lavad (Vägö).
Make 76 ] [ Son 38 ]fmffff
80 Bengt Jonsson.
Maka 81 ] [ Son 40 ]

Gift med

fmfffm
81 Ingrid Eriksdotter.
Make 80 ] [ Son 40 ]fmmmff
92 Gisle Jonsson, född cirka 1665, död 20 mars 1712 (begravd 23 mars 1712) i Skog, Söne (Vägö).
Far 184 ] [ Maka 93 ] [ Son 46 ]

Bosatt (på Per Andersgården) i Skog, Söne socken. Mantalskriven här 1696-1712, änkling 1699. Per Anderssons hustru är sk riven på samma plats 1695. I samma by finns även Jon Gislesson, mantalskriven t.o.m. 1696. Med tanke på det ovanliga nam net bör detta vara Gisles far. db: d 20 Martii afled Bonden Gisle Jonson i Skoog, som blef född åhr 1665 en wacker foglig man, han lefde i twå giftermåhl, i det förra 4 åhr, i det senare 12åhr, uthi det sista har han stoor sorg, och hårt kors(?) haft, af sin swaga hu stru, som Gudh sielfwa behagat rijsa och tilsändt wariehen da anfächtning, then högste i himmelen tröste henne som nu mister sin gode man, hwilcken begrofs d 23 Martii, sen han lef wat her i werlden, 47 åhr.

Farfar? : Viste häradsrätt AIa:5 (1660-1665) Bild 99 (AID: v20230.b99, NAD: SE/GLA/11056)

Gift med

fmmmfm
93 Elin Larsdotter.
Make 92 ] [ Son 46 ]fmmmmf
94 Jon Eriksson.
Maka 95 ] [ Dotter 47 ]

Gift med

fmmmmm
95 Sigrid Andersdotter.
Make 94 ] [ Dotter 47 ]mmffmf
114 Arvid Junge.
Maka 115 ] [ Dotter 57 ]

Gift med

mmffmm
115 Ingrid Siversdotter.
Make 114 ] [ Dotter 57 ]mmfmmf
118 Måns Stuker.
Maka 119 ] [ Dotter 59 ]

Gift med

mmfmmm
119 Kerstin Larsdotter.
Make 118 ] [ Dotter 59 ]


Generation VII


ffmffmf
146 Tol NN.
Dotter 73 ]fmmmfff
184 Jon Gislesson, död cirka 1696 i Skog, Söne (Vägö).
Son 92 ]

Bonde i Skog, Söne socken. Mantalskriven här som bonde -1696. 1697 är "Joen Gißlesons enkia" skriven på samma plats.

Källhänvisning är här, för födelse- vigsel- och dödsdatum, endast noterad om uppgiften inte återfinns på förväntad plats i ministerialböckerna. Om en sådan källhänvisning eller ytterligare information om en ana önskas, går det bra att kontakta mig via e-post.

Bakgrundsbild: Östentorp i Örslösa socken 1699 [Lantmäteriets historiska kartor]