burtu.se

farfars farmor

Maria Sofia Åkerlöf

1855-1928

m
3 Kristina Sofia Åkerlöf, född 31 mars 1825 (döpt 3 april 1825) i Norrtorpen, Bryttby ägor, Film (Uppl), död 25 mars 1911 (begravd 3 april 1911) i Pesarby, Tobo, Tegelsmora (Uppl).
Far 6 ] [ Mor 7 ]

Förlorar föräldrarna tidigt, modern då hon är 6 år och fadern då hon är 9 år. Efter faderns död bor hon kvar på Bryttby ägor hos styvmodern i ytterligare 4 år innan hon 13 år gammal flyttar till gruvdrängen Anders Hallin i Kamgärdet, också det under Bryttby.

Återfinns i
Film hfl AI:13 (1837-1840) s 150 - Bryttby ägor, tillsammans med styvmor och syskon. s 165 - Kamgärdet, "Flickan Stina Sophia åkerlöf", till Dannemora 1839

Dannemora hfl AI:11 (1836-1843) N:o 35 - Piga hos Jon Larsson i Gökom. Dito N:o 80 - Piga hos Olof Olsson i Uddarby. Sista notering 20/12 1840. Ej upptagen här i AI:12.

Tegelsmora hfl AI:12 (1841-1845) s 160 - Piga hos bonde Nils Nilsson i Ulfsbo.

Vendel hfl AI:12a (1846-1851) s 136 - Piga hos arrendatorn Anders Westin i österväga. s 130 - Piga hos bonden Jan Andersson i Igelsbo. s 140 - Piga hos bonden Anders Hansson i Libbarbo. s 144 - Piga hos bonden Per Svensson i Mänsta.
AI:13a (1852-1856) s 165 - Piga hos bonde Mats Ersson i Mänsta. s.202 - Piga hos bonden Lars Thomsson i Skarp Ekeby.

Tegelsmora hfl AI:14 (1851-1855) s 82 - Piga hos bonde Per Jansson i Pesarby. s 81 - Piga hos bonden Per Gustav Andersson i Pesarby. Dottern Maria Sofia föds. s 84 - Piga på Pesarby ägor
AI:15 (1856-1860) s 88 - Tjänstlös piga på Pesarby ägor. Läser svagt innantill.
AI:16 (1861-1870) s 89 - f. piga i Pesarby. Sonen Per Johan föds.
AI:17 (1871-1875) s 83 - Fattighjon på Pesarby ägor.
AI:18 (1876-1880) s 100 - Pesarby ägor, fattighjon överstruket, f. piga.


Barn utan känd fader:
* Maria Sofia Åkerlöf, född 25 juni 1855.

Generation II

mf
6 Erik Åkerlöf, född 27 augusti 1785 (döpt 30 augusti 1785) i Åknarby, Dannemora (Uppl), död 15 maj 1834 (begravd 19 maj 1834) i Norrtorpen, Bryttby ägor, Film (Uppl).
Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]

Gruvdräng senare gruvarbetare i Dannemora gruva. Bosatt i Norrtorpen på Bryttby ägor under tiden 1817-1834. Flyttat hit i samband med giftermålet 1817.

Återfinns i
Dannemora hfl AI:7 (1805-1811) N. 7 - Gisselby torp "s. Eric Åkerlöf", med mor och systern Greta och br Per. även skriven på N.100 under Gisselby med mor och bror. Detta är för övrigt den första hfl där han är skriven med efternamnet Åkerlöf.
AI:8 (1812-1818) N:o 106 - Gruvdräng Gisselby ägor, bor med mor och brodern Per.

Film hfl AI:10b (1815-1824) N:o 52 - Gruvdräng Bryttby ägor, bor med svärfar, hustru och barn.
AI:11a (1825-1831) f 51 - Gruvdräng Bryttby ägor, bor med hustru och barn.
AI:12b (1832-1836) f 44 - Gruvdräng Bryttby ägor, död.

Film och Dannemora tingslags häradsrätt bou F:9 nr 144
"år 1834 d 21 Maji Förättades Laga Boupteckning efter afl: Gruf arbetaren Eric Åkerlöf uti Norrtorpen Films sockn som med döden afled d: 15 denne månad och lemnade efter sig Enkan Brita Ers dotter och 3ne omyndiga barn sonen Eric 5 1/2 år dottren Brita Greta 15 år och dottren Christina Sophia 8 år hvilket före togs i följande ordning"


Gift 28 december 1817 i Film (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Kristina Sofia Åkerlöf, född 31 mars 1825, se ana 3.

mm
7 Maja Tegel, född 25 april 1788 (döpt 27 april 1788) i Norrtorpen, Bryttby ägor, Film (Uppl), död 5 januari 1832 (begravd 8 januari 1832) i Norrtorpen, Bryttby ägor, Film (Uppl).
Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ Dotter 3 ]


Gift 28 december 1817 i Film (Uppl) med föregående ana

Generation III

mff
12 Erik Eriksson, född 7 december 1752 (döpt 13 december 1752) i Bräcksta, Dannemora (Uppl), död 2 februari 1804 (begravd 14 februari 1804) i Gisselby torp, Gisselby, Dannemora (Uppl).
Far 24 ] [ Mor 25 ] [ Maka 13 ] [ Son 6 ]

Bonde i Åknarby, Dannemora till omkring år 1800, därefter torpare under hustruns födelseby Gisselby.

Återfinns i
Dannemora hfl AI:4 (1779-1790) s.101 - tillsammans med hustru, barn och föräldrar.
AI:5 (1791-1797) s.58 - minus far och mor.
AI:6 (1798-1804) s.60 - familjen överstruken
Dito N.7 - Torpare i Gisselby torp under Gisselby. Första notering 14/10 1800.

Gift 21 oktober 1781 i Dannemora (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Erik Åkerlöf, född 27 augusti 1785, se ana 6.

mfm
13 Brita Persdotter, född 14 september 1761 (döpt 20 september 1761) i Gisselby, Dannemora (Uppl), död 25 mars 1827 i Gisselby ägor, Dannemora (Uppl).
Far 26 ] [ Mor 27 ] [ Make 12 ] [ Son 6 ]

Återfinns efter makens död i
Dannemora hfl AI:7 (1805-1811) N. 7 - änka i Gisselby torp med barnen, modern finns på sidan innan i Gisselby. även skriven på N.100 under Gisselby.
AI:8 (1812-1818) N:o 106 - änka på Gisselby ägor, med sönerna Erik och Per.
AI:9 (1819-1825) N:o 116 - Dito, med sonen Per.
AI:10 (1826-1835) N:o 104 - Dito

Skriven Brita Persdotter Åkerlöf i db.

Gift 21 oktober 1781 i Dannemora (Uppl) med föregående ana

mmf
14 Per Tegel, född 8 december 1753 (döpt 9 december 1753) i Bryttby ägor, Film (Uppl), död efter 2 december 1821 i Norrtorpen, Bryttby ägor, Film (Uppl). [Film hfl AI:10b (1815-1824) p.52]
Far 28 ] [ Mor 29 ] [ Maka 15 ] [ Dotter 7 ]

Gruvarbetare i Dannemora gruva, bosatt i Norrtorpen i Bryttby, Film sn.

Återfinns i Film hfl AI:5 (1779-1785) f 43 - Gruvarbetare i Norrtorpen f 1753 i Film, skr. med mor, hu, barn.
AI:8a (1794-1797) N.44 - Bryttby ägor.
AI:8b (1801-1808) s.124 - Dito, sjuk.

Gift 11 juni 1780 i Film (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Maja Tegel, född 25 april 1788, se ana 7.

mmm
15 Maja Hansdotter Åsberg, född 31 maj 1756 (döpt 2 juni 1756) i Rönningen, Sibbo ägor, Film (Uppl), död 29 januari 1795 (begravd 5 februari 1795) i Norrtorpen, Bryttby ägor, Film (Uppl).
Far 30 ] [ Mor 31 ] [ Make 14 ] [ Dotter 7 ]

Skriven med namnet Åsberg i vigselnotisen och anges komma ifrån Rönningen i Film sn.

Återfinns i Film AI:5 (1779-1785) med föräldr. på f 71 (Sibbo ägor) och med make på f 43 (Norrtorpen) dit hon flyttade i samband med giftermålet 1780.

Gift 11 juni 1780 i Film (Uppl) med föregående ana

Generation IV

mfff
24 Erik Eriksson, född 1718 (döpt 9 mars 1718) i Bräcksta, Dannemora (Uppl), död 14 mars 1781 (begravd 25 mars 1781) i Åknarby, Dannemora (Uppl).
Far 48 ] [ Mor 49 ] [ Maka 25 ] [ Son 12 ]

Bonde i
Gryttjom 1745 - (ca)1751, måg hos svärfadern Anders Andersson.
Bräcksta (ca)1751 - (ca)1757, brodern(mågen?) Johan tar över fädernesgården i Bräcksta.
Åknarby (ca)1757 - 1781 , Dannemora sn.

db:
"d:14 Martii dödda Bonden Eric Erson i Åknarby 63 år och 7 dagar gaml. Begrafdes d:25 Martii efr(?) Maria Bebådel se dag. Warit en gång gift, haft 7 barn, 4 söner och 3 döt trar af hwilka en son och en dotter är förut döda, fört en xtalig wandel, och dödda af lungsot."

Gift 1745 i Dannemora (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Erik Eriksson, född 7 december 1752, se ana 12.

mffm
25 Anna Andersdotter, född 1720 (döpt 18 september 1720) i Gryttjom, Dannemora (Uppl), död 17 september 1790 (begravd 21 september 1790) i Åknarby, Dannemora (Uppl).
Far 50 ] [ Mor 51 ] [ Make 24 ] [ Son 12 ]

db:
"d:17. September döddde afl: Bonden Eric Erssons änka ärl och gufr: hustru Anna Ander dr. ifrån åknarby i en ålder af 70 år. begrafdes d:21 Sept: warit en gång gift, haft 7 barn, 4 söner och 3 döttrar, af hwilka en son och en dotter äro dödda. Fört en xtalig wandel och dödda i wattusot."


Gift 1745 i Dannemora (Uppl) med föregående ana

mfmf
26 Per Persson, född 1733 (döpt 2 september 1733) i Gisselby, Dannemora (Uppl), död 4 februari 1793 i Gisselby, Dannemora (Uppl).
Far 52 ] [ Mor 53 ] [ Maka 27 ] [ Dotter 13 ]

Bonde i Gisselby, Dannemora.

db:
"d:4. Februarii dödde Bonden ärlig och förståndig Paer Paersson i Gisselby i en ålder af 60 år. Begraf de d:14 Februarii. Warit en gång gift, haft 4 barn 2 söner och 2 döttrar, hwilka lefwa. Fört en christelig wandel och dödde af en inwärtes swullnad öfr magmun(?)"

Gift 24 juni 1760 i Film (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Brita Persdotter, född 14 september 1761, se ana 13.

mfmm
27 Anna Abrahamsdotter, född 11 februari 1740 (döpt 14 februari 1740) i Karkebo, Film (Uppl), död 8 januari 1815 i Gisselby, Dannemora (Uppl).
Far 54 ] [ Mor 55 ] [ Make 26 ] [ Dotter 13 ]


Gift 24 juni 1760 i Film (Uppl) med föregående ana

mmff
28 Per Tegel, född 1718 i Österby bruksförs (Uppl), död 17 maj 1772 (begravd 30 maj 1772) i Bryttby ägor, Film (Uppl).
Far 56 ] [ Maka 29 ] [ Son 14 ]

Gruvdräng i Dannemora gruva. Upptagen här i mtl 1744. Precis nedanför står Anders Tegel. Båda är ogifta.

Återfinns i Film AI:2 på följande sidor: 1742 Stora Rymningen, s.142 (Skriven tillsammans med Anders Tegel) 1745 Norr winden, Stora Rymningen, s.206 1749 Stora Rymningen, s.273 (Skriven tillsammans med fam. (ink. svärfadern Per Hagman) och systern Maja 34 år) 1750 Stora Rymningen, s.309 1751 Stora Rymningen, s.346 1752 Stora Rymningen, s.393 1758 Bryttby ägor, s.500 (samma sida som svärfadern)

Film hfl AI:4 (1765-1778) 1765-1771 f 38 - Gruvdräng på Bryttby ägor. Skriven med hu och barn samt "swärfad: gl. Soldat Hagman"

Gift 26 december 1744 i Film (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Per Tegel, född 8 december 1753, se ana 14.

mmfm
29 Kristina Persdotter, född 11 december 1717 (döpt 15 december 1717) i Film (Uppl), död 22 september 1787 (begravd 27 september 1787) i Norrtorpen, Bryttby ägor, Film (Uppl).
Far 58 ] [ Mor 59 ] [ Make 28 ] [ Son 14 ]

Gift 26 december 1744 i Film (Uppl) med föregående ana

mmmf
30 Hans Åsberg, född 1722 i Film (Uppl), död 17 november 1794 (begravd 30 november 1794) i Film (Uppl).
Maka 31 ] [ Dotter 15 ]

Gruvdräng (senare Påsynare(?)) i Rönningen på Sibbo ägor(?), Film sn.

Återfinns i Film hfl AI:2 (1733-1758) 1750: p 317 Fiskersgruvan "till storrön(?)"- 28 år, 1751: p 353, Fiskersgruvan - 32 år, 1752: p 395, Stora Rymningen - 32 år 1753: p 428, Gruvdräng i Rönningen (Skriven tillsammans med svärfar och svärmor.) 1758: p 509, Gruvdräng i Rönningen

AI:4 (1765-1778) 1765-1771 f 63 - Gruvdräng på Sibbo ägor, f 1722 i Film. Hu samt barnen Karin Stina Maja Mats, Peter och mågen Thomas Lindqvist. 1772-1778 f 228 - Påsynare på Sibbo ägor, f 1722 i Film. Skriven med hu och barnen Maja och Mats. AI:5 (1779-1785) f 71 - Påsynare på Sibbo ägor, f 1722 i Film. Skriven med 1:a och 2:a hu samt barn.

Gift 31 mars 1746 i Film (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Maja Hansdotter Åsberg, född 31 maj 1756, se ana 15.

mmmm
31 Karin Andersdotter, född 25 september 1720 (döpt 29 september 1720) i Rönningen, Sibbo ägor, Film (Uppl), död 18 december 1781 (begravd 23 december 1781) i Rönningen, Sibbo ägor, Film (Uppl).
Far 62 ] [ Mor 63 ] [ Make 30 ] [ Dotter 15 ]

Gift 31 mars 1746 i Film (Uppl) med föregående ana


Generation V

mffff
48 Erik Nilsson, död 1736 (begravd 25 januari 1736) i Bräcksta, Dannemora (Uppl).
Maka 49 ] [ Son 24 ]

Bosatt i Bräcksta, Dannemora. Mantalskriven här som bonde 1713-1735. Sonen Nils tar över 1736.

Trolig son till Nils P. änka, mantalskriven i Bräcksta -1712.

Gift omkring 1714 med nästa ana

Barn:
* Erik Eriksson, född 1718, se ana 24.

mfffm
49 Margareta Nilsdotter, född 1687, död 5 januari 1755 (begravd 26 januari 1755) i Bräcksta, Dannemora (Uppl).
Make 48 ] [ Son 24 ]


Gift med föregående ana

mffmf
50 Anders Andersson, född 1692 [Dannemora hfl AI:2 (1747-1765) p.38], död 20 oktober 1770 (begravd 28 oktober 1770) i Åknarby, Dannemora (Uppl).
Maka 51 ] [ Dotter 25 ]

Bonde i Gryttjom, Dannemora. (Bor de sista åren hos mågen Erik Eriksson i Åknarby)

db:
"d.20 Octobr. dödde gl: Bonden Anders Andersson ifrån åknarby sedan han lefwat 78 år. Warit en gång gift med pig. Margta Ersdotter ifrån Ruddun haft tilhopa 6 barn: 3 söner och 3 döttrar hwilcka en son och 2 döttrar öfwerlefwa sin fader. Blef begrafwen d. 28 Octobr: uti Dom: XX Post: Trinit- Siukdomen ålderdoms bräcklighet."

Gift 19 maj 1714 i Dannemora (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Anna Andersdotter, född 1720, se ana 25.

mffmm
51 Margareta Eriksdotter, född 1690 [Dannemora hfl AI:2 (1747-1765) p.38], död 27 september 1760 (begravd 4 oktober 1760) i Gryttjom, Dannemora (Uppl).
Far 102 ] [ Mor 103 ] [ Make 50 ] [ Dotter 25 ]

Gift 19 maj 1714 i Dannemora (Uppl) med föregående ana

mfmff
52 Per Eriksson, född 1694 [Dannemora hfl AI:2 (1747-1765) p.66], död 11 augusti 1773 (begravd 16 augusti 1773) i Gisselby, Dannemora (Uppl).
Maka 53 ] [ Son 26 ]

Torpare och skräddare i Gisselby, Dannemora sn. Mantalskriven här fr.o.m. 1724.

Återfinns i Dannemora hfl AI:2 (1747-1765) f.66 - Torpare på Gisselby ägor. Skriven tillsammansmed hu, barn och sonhu.

db:
"d. 11 aug: dödde gl: skräddaren Per Erson i från Gissel by; sedan han lefwat 75 år 11 månader 3 wekor och 3 dagar Blef befrafwen d. 16 aug _ Dom. X P. Trinit warit en gång gift med hustru Brita Erichsdotter från Bossarby, haft 7 barn, 4 söner och 3 dottr. af hwilcka 1 son och 2 döttrar äro dödda. Siukdomen håll och stijng och bröstwerk."

Gift 7 oktober 1722 i Dannemora (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Per Persson, född 1733, se ana 26.

mfmfm
53 Brita Eriksdotter, född 18 februari 1701 (döpt 24 februari 1701) i Bossarby, Dannemora (Uppl), död 11 augusti 1759 (begravd 14 augusti 1759) i Gisselby ägor, Dannemora (Uppl).
Trolig Far 106 ] [ Trolig Mor 107 ] [ Make 52 ] [ Son 26 ]

Anges komma från Bossarby i vigselnotisen. De här angivna föräldrarna är ännu ej helt säkra.

db:
"d 11 Aug: dödde Skräddarens Per Erichssons hustru Brita Erichsdotter ifrån Gisselbyn sedan hon lefwat 48 åhr. Blef begrafwen d 14 Aug. Siukdomen håll och stijng."


Gift 7 oktober 1722 i Dannemora (Uppl) med föregående ana

mfmmf
54 Abraham Simonsson Karberg, född 6 juli 1713 (döpt 10 juli 1713) i Karkebo, Film (Uppl), död 16 maj 1771 (begravd 26 maj 1771) i Karkebo, Film (Uppl).
Far 108 ] [ Mor 109 ] [ Maka 55 ] [ Dotter 27 ]

Gruvdräng, bonde och tolvman i Karkebo, Film sn.

I dottern Annas födelsenotis (1740) är han skriven som gruvdräng med efternamnet Karberg. Namnet Karberg använder han också vid giftemålet med Karin Nilsdotter 1738. Här är han dock endast skriven som dräng.

Hur länge han var verksam som gruvdräng är oklart. I Film hfl AI:2 (1745) p 161 har han anteckningen "wid grufan". En "Abrah. Karck." återfinns också under "Dams grufwan och Juhl winn i Novem. 1745" på sida 208 i samma längd. Därefter är han endast skriven med patronymikon.

Att Abraham senare blev tolvman framgår av dödsnotisen.

Gift 28 oktober 1738 i Film (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Anna Abrahamsdotter, född 11 februari 1740, se ana 27.

mfmmm
55 Karin Nilsdotter, född 1713 i Vedskata, Film (Uppl), död 11 april 1789 (begravd 19 april 1789) i Karkebo, Film (Uppl).
Far 110 ] [ Mor 111 ] [ Make 54 ] [ Dotter 27 ]


Gift 28 oktober 1738 i Film (Uppl) med föregående ana

mmfff
56 NN.
Son 28 ]


Barn utan känd moder:
* Per Tegel, född 1718, se ana 28.

mmfmf
58 Per Persson Hagman, född 1679 i Film (Uppl) [Film hfl AI:4 (1765-1778) f.38], död 24 oktober 1766 (begravd 31 oktober 1766) i Norrtorpen, Bryttby ägor, Film (Uppl). Soldat.
Maka 59 ] [ Dotter 29 ]

Soldat nr.26 (Haglösa rote) i Majorens (senare Olands) kompani och Upplands regemente

GMR: 1710: "Barnföd i Upland och Films sochen anta gen till soldat uti Sept. månad 1709 är 22 åhr gamal" "siuk i qwarteret" (Finns även anteckningar om munderingen) 1719: "har skin wäst" "kappan __ full med håhl" 1726: "Commend: til Waxholm" 1728: "stor och god karl" 1736: "Swag syn och ständig hufwud- wärk casseras och får afsked"

Återfinns i Film hfl
AI:1 s.62 - "ANNO 1715 d. 8 febr hols cate chismi förhör med folliande films soldater" "3. Petter Hagman kan 10 G B med förklaring 3 tros articlar 4 Böner"
s.59 - (Haglösa år 1723)
AI:2 s.500

Gift 26 juni 1714 i Film (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Kristina Persdotter, född 11 december 1717, se ana 29.

mmfmm
59 Kristina NN.
Make 58 ] [ Dotter 29 ]


Gift 26 juni 1714 i Film (Uppl) med föregående ana

mmmmf
62 Anders Johansson, född enligt åldersuppgift 1666 [db], död 1755 (begravd 31 mars 1755) i Rönningen, Sibbo ägor, Film (Uppl).
Maka 63 ] [ Dotter 31 ]

Skogvaktare i Rönningen på Sibbo ägor, Film sn. Mantalskriven på samma ställe fr.o.m. 1702. 1701 (liksom 1704) återfinns inte Rönningen i Films mantalslängder. 1700 står en Johan Andersson som torpare i Rönningen. Detta skulle kunna vara Anders far.


Gift med nästa ana

Barn:
* Karin Andersdotter, född 25 september 1720, se ana 31.

mmmmm
63 Kerstin Eriksdotter, född enligt åldersuppgift 1670 [db], död 1754 (begravd 23 maj 1754) i Rönningen, Sibbo ägor, Film (Uppl).
Make 62 ] [ Dotter 31 ]


Gift med föregående ana

Generation VI

mffmmf
102 Erik Eriksson.
Maka 103 ] [ Dotter 51 ]

Att Erik var far till Margareta är inte 100. Baseras endast på att Margareta anges komma från Ruddun i vb och att Erik är mantalskriven här t.o.m 1728

Återfinns i Dannemora hfl AI:1 (1686-1694) s.41 (1693) - i Ruddun med hu Elin.


Gift med nästa ana

Barn:
* Margareta Eriksdotter, född 1690, se ana 51.

mffmmm
103 Elin NN.
Make 102 ] [ Dotter 51 ]


Gift med föregående ana

mfmfmf
106 Erik Nilsson, död 1728 (begravd 25 februari 1728) i Bossarby, Dannemora (Uppl).
Far 212 ] [ Mor 213 ] [ Maka 107 ] [ Dotter 53 ]

Bonde i Bossarby, Dannemora sn.


Gift 1693 i Dannemora (Uppl) med nästa ana [Dannemora LIa:1 (1650-1700) p23]

Barn:
* Brita Eriksdotter, född 18 februari 1701, se ana 53.

mfmfmm
107 Anna NN.
Make 106 ] [ Dotter 53 ]


Gift 1693 i Dannemora (Uppl) med föregående ana [Dannemora LIa:1 (1650-1700) p23]

mfmmff
108 Simon Abrahamsson, född 1684 (döpt 28 oktober 1684) i Karkebo, Film (Uppl), död 13 september 1760 (begravd 21 september 1760) i Karkebo, Film (Uppl).
Far 216 ] [ Mor 217 ] [ Maka 109 ] [ Son 54 ]

Bonde, kyrkvärd (db) och tolvman (avvittring) i Karkebo, Film sn Mantalskriven på samma ställe 1720- Film hfl AI:1 (1712-1723) p 8 (föräl hu barn), 76 (dito), 121 (dito) AI:2 (1733-1758) p 36 (föräl hu barn), 161 (hu barn), 221, 258, 291 (66 år 1750), 328, 366, 437, 506

db:
"dödde gl kyrkawärden Simon Abramsson i Karkebo i wattusot begr d 21 76 år"

1754-10-03 avvittrades hans egendom bland hans barn [Film och Dannemora tingslags häradsrätt F:1 Ver:a (1722-1779) nr 10] "..hölts Laga afwitt- ring i anledning af härads rättens d 18 junii sidstl ther om gifwa utslag hos för detta Tolfmannen wälför ståndiga Simon Abramson Kar kebo och Films sochn, at dela medan han och thes kiära hustru lefwa all sina barn ifrån sig, hwil ket uti nedanstående dehlning mäns och samteliga arfwin garnas närwaro, på följande sätt, skiedde nembl."

Det som värderades högst var ett brunt sto. Därefter i värde kom korna. De hette: Molika, ?pla, Blomma, Drugas, Cuplestut(?), Stiernstut, Häfda (kviga) och Kvinna (kviga).

Den lösa egendomen delades upp bland barnen, döttrarna hälften så mycket som sönerna.

Vad fastigheten i Karkebo beträffar "så blef efter föräldrar- nas wilja och samteliga arf- wingarnas öfwer ens kom- melse beslutit, at then fasta ägendomen skulle stå o- rubbadt intill thes bägge förädrarnas död skiedt, hwar fru inian(?) Simon Abramsson skal besittja hema net och om han med the andra sina syskon seder mera eller ther efter kan komma till jämkning tu genom lösen thet fram för någon there, så infriad(?)"


Gift 19 oktober 1712 i Film (Uppl) med nästa ana

Barn:
* Abraham Simonsson Karberg, född 6 juli 1713, se ana 54.

mfmmfm
109 Anna Andersdotter, född enligt åldersuppgift 1684, död 25 december 1760 (begravd 4 januari 1761) i Karkebo, Film (Uppl).
Make 108 ] [ Son 54 ]

Skriven Annika i hfl (se maken för sidhänvisn.)

db:
"dödde Simon Abrams E i Karkebo hu Ana Andersdr af Slag begr d 4 jan 76 år"


Gift 19 oktober 1712 i Film (Uppl) med föregående ana

mfmmmf
110 Nils Eriksson.
Maka 111 ] [ Dotter 55 ]

Bonde i Vedskata, Film sn. Mantalskriven på samma ställe -1697-1731.

Återfinns i Film hfl AI:1 (1712-1723) 1712-1717 s.26 Wässgata - skriven tillsammans med hu Sara, svärmor Margitta, barn och husfolk. 1718-1721 s.85 Wästgata - dito 1722 s.142 Wästgata - skriven med hu och barn.
AI:2 (1733-1758) 1733-1744 s.72 Westgata - överstruken.

Ej återfunnen i db.


Gift med nästa ana

Barn:
* Karin Nilsdotter, född 1713, se ana 55.

mfmmmm
111 Sara Nilsdotter, död mellan 1729-1733 i Vedskata, Film (Uppl).
Mor 223 ] [ Make 110 ] [ Dotter 55 ]

Försvinner ur makens mantalsuppgifter 1729 och är ej upptagen i Film AI:2 som börjar 1733.


Gift med föregående ana

Generation VII

mfmfmff
212 Nils Larsson, död 1691 (begravd 9 augusti 1691) i Bossarby, Dannemora (Uppl). [Dannemora LIa:1 (1650-1700) p19]
Maka 213 ] [ Son 106 ]

Bosatt i Bossarby, Dannemora sn.


Gift med nästa ana

Barn:
* Erik Nilsson, se ana 106.

mfmfmfm
213 Brita NN, död 1690 (begravd 2 juli 1690) i Bossarby, Dannemora (Uppl). [Dannemora LIa:1 (1650-1700) p11]
Make 212 ] [ Son 106 ]


Gift med föregående ana

mfmmfff
216 Abraham Simonsson, död 1740 (begravd 20 juli 1740) i Karkebo, Film (Uppl).
Far 432 ] [ Mor 433 ] [ Maka 217 ] [ Son 108 ]

Bosatt i Karkebo, Film sn. Mantalskriven här som bonde -1707-1731. Nämndeman -1699- [renov domb EXI2:712 (1699) f904r]

Återfinns i
Film hfl AI:1 (1712-1723) p 8 (hu son Simon sonhu), 76 (dito), 121 (dito)
AI:2 (1733-1758) p 36 (1733-1744) överstruken


Gift med nästa ana

Barn:
* Simon Abrahamsson, född 1684, se ana 108.

mfmmffm
217 Margareta NN, död 1744 (begravd 12 augusti 1744) i Karkebo, Film (Uppl).
Make 216 ] [ Son 108 ]

I dödboken finns Abram Simsson från Karkebo begraven både 1740 och 1744.

Film hfl AI:2 (1733-1758) p 36 (1733-1744) överstruken


Gift med föregående ana

mfmmmmm
223 Margareta NN, död 1720 (begravd 25 januari 1720) i Vedskata, Film (Uppl).
Dotter 111 ]


Barn utan känd fader:
* Sara Nilsdotter, se ana 111.

Generation VIII

mfmmffff
432 Simon Abrahamsson, död efter 1667 i Karkebo, Film (Uppl).
Maka 433 ] [ Son 216 ]

Mantalskriven i Karkebo, Film sn 1654-1667 (ev. fr.o.m. 1643) I 1669 års längd finns i Karkebo ("Karkebohle") "hust. Cirstin" som i marginalen har noteringen "man död". Detta är med stor sannolikhet Simons hustru.

1674-1678 är en Erik Michelsson skriven under Karkebo (måg?).


Gift med nästa ana

Barn:
* Abraham Simonsson, se ana 216.

mfmmfffm
433 Kerstin NN, född enligt åldersuppgift 1632 [db], död 1700 (begravd 17 juni 1700) i Karkebo, Film (Uppl).
Make 432 ] [ Son 216 ]


Gift med föregående ana

Denna anlista är skapad med hjälp av datorprogrammet Holger8 16 november 2014

Källhänvisning är här, för födelse- vigsel- och dödsdatum, endast noterad om uppgiften inte återfinns på förväntad plats i ministerialböckerna. Om en sådan källhänvisning eller ytterligare information om en ana önskas, går det bra att kontakta mig via e-post.

Bakgrundsbild: Gryttjom i Dannemora socken 1732 [Lantmäteriets historiska kartor]