burtu.se

Ovansiljan

Sammanfattningar av landskapshandlingar (1601-1627), Älvsborgs andra lösen (1614-1621), tiondelängder (1650-1678) samt mantals- och kvarntullslängder (1628-1679). Omfattar byn Bonäs i Mora samt byarna i Våmhus som är upptagna i Mora AI:1, d.v.s. Kumbelnäs, Storbyn, Moren, Björkvassla, Limbäck, Bäck och Heden.

Avskrift av en förteckning från 1663 över fäbodar och dess brukare inom Våmhus och Norrbygge settingar.
Avskrift av en längd från 1670-71 över jordrevningen till knekthållet för Dalregementet. Omfattar Bonäs och Våmhus.
Avskrift av jordebok 1684:2 som, enligt beskrivningen i Nationell Arkivdatabas (NAD), utöver de eftersläpade bönderna även tar upp hemmansklyvning och verkliga brukare. Omfattar Bonäs och Våmhus.
Avskrift av lista över Orsa kompani 1708 där soldaterna angivit till vem eller till vad deras lön skulle utbetalas. Detta är bland de sista livstecknen från Orsa kompani innan slaget vid Poltava då kompaniet förintades.
Ovansiljan 1676
Detalj av Olof Schallrots karta från 1676.
Jordebok 1684:2
Jordeböcker, Kopparbergs län, 1684:2 s.242
Orsa kompani 1708
Orsa kompani, Mohilow 26/7 1708