burtu.se

Bäck, Våmhus

1601-1679

Bäck
sammanfattade skattelängder 
1601-1679

Byn nämns redan i den första skattelängden från 1539 med 11 brukare. [1] Dock framgår det av senare längder att alla dessa troligen inte bodde i vad som idag är byn Bäck. 1546 har t.ex. två av bönderna i Bäck på heden skrivet efter sina namn. Detta år nämns också byn Indor (Hijnda), strax väster om Bäck, i skattelängderna för första gången. [2] Heden får sedan en egen rubrik 1569 medan Indor försvinner ur skattelängderna. [3] Bönderna i Indor blir därefter istället skrivna under Bäck eller Heden. [4] Det är alltså troligt att ett par av personerna i nedanstående sammanfattningar egentligen hör hemma i Indor.

I slutet av år 1667 hade byn, enligt Mora AI:1, 91 invånare fördelade på 16 gårdar. Gårdsnamnen var Gadz, Gulu, Hinde, Holl(2), Knut(2), Moroll, Mossa(2), Mårten och Stors(2). [5] Av dessa kan Hinde och Mårten samt f.d. soldaten Per Jönssons Sparfs hushåll knytas till Indor. [6]


Bäck 1601-1612
0102030406070809101112
 • [1]   I jordeboken noterad vara husarm 1603:12B.
 • [2]   Längderna 1601:9 och 1602:11A är skadade varför det inte går att tyda den första personen under Bäck. Den här angivna personen är skriven på samma plats i 1603:12B.
 • [3]   I jordeboken noterad vara husarm 1601:9 och 1603:12B.
 • [4]   1603:12B : Erich Jöönnsonn på Hedenn och i marginalen Anders Lars ibdem knecht. Fjärdingsman 1606:8.
 • [5]   1602:11B : Karinn enchia för Laße Halffuardßon
 • [6]   1602:11B : Jonn Larsonn på Hedenn
 • [7]   1603:12A : Laße Halffuardsonn, Kärin enka. I jordboken även noterad husarm 1606:8.
 • [8]   Hemmanet noterat öde i jordeboken 1606:8.
 • [9]   I jordeboken noterad vara husarm 1606:8.
Lars Halvarsson [1][7]jjj,hjj--j-j-
Olof Eriksson [9]jjjjj-hj-j-
Knut Olofsson [2]jjjjj-tjhl,tt,hl,jt
Olof Jonsson [1]jj,öj,hjj--j-j-
Olof Halvarsson [1]jj,öj,hjj-hj-j-
Halvar Jonsson [3][8]jj,öj,hjj-hj-j-
Mickel Jonsson [3]jj,öj,hjj-hj-j-
Lars Jonssonjjjjj--j-j-
Erik Jö(o)nsson [4]jjjjj--j-j-
Jon Eriksson [9]jjjjj-öj-j-
Karin ä [5]-ö---------
Jon Larsson [6]-ö---------
Nils Eriksson-----tt-hl,tt,hlt
Änkiers Anders-----t-----
Jon Olofsson-----t-----
Mats Jakobsson-----tt-tt-
Olof Olofsson-----t--hl,tt,hlt
Olof Eriksson-----tt-hl,ttt
Bengt Persson------t-hl,tt,hlt
Erik Jonsson------t-t--
Hinde Jon------t-t--
Karin ä------t-ttt
Lars Larsson------t-thl-
Mats Olofsson--------hlhlt
Jon Jonsson--------hlt-
Erik Nilsson--------hlhlt
Kerstin ä---------tt
Olof Jakobsson---------t-
Håll Olof Olofsson----------t
Marit ä----------t

Dalarnas
landskapshandlingar
Typ (bl.a.)Bäck återfinns på
sidaSVAR bild-id
1601:9Jordebok (j)155vA0051552_00133
1602:11AJordebok (j)148vA0051553_00156
1602:11BÖdeshemman (ö)opag.A0052937_00035
1603:12AHusarma/Ödesh.opag.A0051555_00301
1603:12BJordebok (j)289A0052938_00151
1604:11Jordebok (j)140vA0051562_00147
1606:8Jordebok (j)93vA0051573_00106
1607:5Tiondelängd (t)opag.A0051577_00013
1608:5AHusarma (h)opag.A0051584_00052
1608:18Tiondelängd (t)opag.A0051592_00080
1609:3Jordebok (j)318fA0051594_00273
1610:1Hjonelagslängd (hl)5A0051602_00013
1610:4Tiondelängd (t)opag.A0051603_00088
1611:1Tiondelängd (t)opag.A0051612_00015
1611:18AHjonelagslängd (hl)7rA0051618_00011
1611:18BJordebok (j)147rA0052945_00159
1612:5Tiondelängd (t)opag.A0051623_00014

Bäck 1613-1629
131416171819202225272829
 • [1]   Hemmanet noterat öde i jordeboken 1613:9.
 • [2]   Givet det faktum att det i senare längder finns en Hinde Per Eriksson i Bäck (t.ex. mtl och AI:1) gör det troligt att dessa två är identiska.
 • [3]   1622:12 : Mariet enkia ganska fatig och ellendig och går efter Halfuar Nielsons mantall i Bäck.
 • [4]   1622:12 : Miekill Joensons mantall i Bäck ähr plat ödhe.
 • [5]   I 1620 års tiondelängd finns två Erik Persson. I 1627 års jordebok finns endast en med detta namn. Vilken av de i tiondelängden skrivna som är upptagen i jordeboken är svårt att avgöra.
 • [6]   Skriven med gårdsnamn 1628.
Knut Olofssonjtttttj-----
Lars Halvarssonj-----j-----
Olof Erikssonj-----j-----
Olof Jonssonj-----j-----
Olof Halvarssonj-----j-----
Halvar Jonsson [1]j-----j-h---
Mickel Jonsson [1][4]j-----jhh---
Lars Jonssonj-----------
Erik Jönssonj-----j-----
Jon Eriksson [1]j-----j-----
Nils Eriksson-t----------
Mats Olofsson-t-tttt--jtt
Olof Olofsson-tttttt--jtt
Olof Eriksson-tttttt-----
Bengt Persson-tttttt--jtt
Karin ä-t----------
Erik Nilsson-tttttt--jtt
Kerstin ä----t-t--jt-
Marit ä [3]-t-----h----
Hinde Persson [2]-t----------
Erik Persson [2][5]--ttttt-----
Mickel Matsson--ttttt--jtt
Lars Olofsson--ttt-------
Erik Persson [5]-----tt--j?tt
Lars Göransson------j-----
Jon Olofsson------j-----
Lars Jakobsson------j-----
Anders Knutsson------t---tt
Djus Per Eriksson [6]------t--jtt
Lars Larsson---------jt-
Olof Jakobsson---------jt-
Sven Olofsson---------j--
Mats Jonsson----------tt
Per Eriksson-----------t

Dalarnas
landskapshandlingar
Typ (bl.a.)Bäck återfinns på
sidaSVAR bild-id
1613:9Jordebok (j)156vA0051632_00223
1614:2Tiondelängd (t)opag.A0051636_00052
1616:11Tiondelängd (t)opag.A0051651_00118
1617:15Tiondelängd (t)opag.A0051657_00080
1618:1Tiondelängd (t)opag.A0051658_00087
1619:1Tiondelängd (t)opag.A0051664_00088
1620:4Jordebok (j)105A0051672_00110
1620:4Tiondelängd (t)opag.A0051672_00284
1622:12Husarma (h)opag.A0051679_00017
1625:5Husarma (h)88A0051684_00071
1627:11Jordebok (j)42vA0051691_00050

Västmanlands
landskapshandlingar
Typ (bl.a.)Bäck återfinns på
sidaSVAR bild-id
1628:17Tiondelängd (t)254rA0051020_00275
1629:18Tiondelängd (t)157vA0051035_00170

Bäck 1614-1619
123456Kommentar
 • [1]   Skriven under Storbyn i första terminen. I restuppbördens sammanfattning även upptagen sista terminen. Har han blivit ihopblandad med Mats Mickelsson?
 • [2]   Ej upptagen i restuppbördens sammanfattning.
 • [3]   Enligt restuppbördens sammanfattning skriven i Bäck även i första terminen. Byn Bäck är dock inte upptaget i ÄL detta år. Möjligen är han identisk med Mats Olofsson skriven i Heden i första terminen.
 • [4]   Enligt restuppbördens sammanfattning död efter 2:a terminen.
 • [5]   Ej upptagen i restuppbördens sammanfattning. Detta i kombination med att Erik Persson är upptagen i sammanfattningen denna termin gör det troligt att Erik Eriksson är en felskrivning av Erik Persson.
Mickel Matsson [1]-hlhlhlhl-
Knut Olofsson [2]-hlhlhhh
Mats Olofsson [3]-hlhlhlhlhl
Olof Olofsson [4]-hlhlhlhlhlsedan dödh(!?)
Erik Persson-hl-hlhlhl
Erik Eriksson [5]--hl---
Erik Nilsson---hhh
Olof Eriksson---hhh
Mats Mickelsson [2]-----hl

Termin
Bäck återfinns på
SVAR bild-id
1 (1614)-
2 (1615)A0066050_00142
3 (1616)A0066051_00161
4 (1617)A0066052_00023
5 (1618)A0066053_00124
6 (1619)A0066054_00126
Rest (1621)A0066055_00045

Listor över husarma återfinns i slutet av Mora socken.


Bäck, Våmhus 1628-1639
28333536373839
 • [1]   1628: Hafuer knecht uthe.
 • [2]   Skriven i Björkvassla 1628 samt 1636-1639 och utan gårdsnamn 1635.
 • [3]   Skriven utan gårdsnamn från 1633.
 • [4]   Skriven i Limbäck 1628, 1633 och 1636-1639.
 • [5]   1637: Hinderß Per Erson.
 • [6]   Skriven med gårdsnamn 1638-1639.
Längd över husarma
1628
Elin piga husßarm förlammadt
1633
En blindh gumma uti Oluf Olufsons man(tal)
Två gambla pigor uti Pär Andersons man(tal)
Två gamble utlefuade hion uti Olof (?)sons mantal
Mats Hinderson utlefuat
Mickel Matsson4534655
Anders Knutsson6------
Korn(?) Olof Olofsson [1]3------
Bengt Persson4433333
Jakobs Erik Nilsson [3]3533343
Hinde Per Eriksson [5]3222222
Mats Jönsson232----
Bjuse Erik Persson2------
Gossa(?) Lars Larsson23-----
Håll Olof Olofsson [6]-422233
Mats Olofsson-4522--
Erik Matsson-2-223-
Per Andersson-3-----
Diuse Per Eriksson [6]-435755
Jon Eriksson-223222
Stors Lars Jönsson [2]-33----
Stors Olof Jönsson [2]-33----
Lok Mats Eriksson [4]--2----
Lissle Per Larsson [4]--3----
Mats Jönsson--22222
Hans Mickelsson---2---
Karin ä---2333
Lars Larsson----233
Mats Matsson------3
+36473832363534
Boskaps- m.fl.
längder
TypBäck återfinns på
folioSVAR bild-id
1628Kvarntullsmantal29v, 33rA0021549_00039/00042
Länsräkenskaper, Kopparbergs länBäck återfinns
på folio/sida
volymlängd
Landsbok 1634Kvarntullslängd 1633452v
Landsbok 1636Kvarntullslängd 1635407r
Landsbok 1636Kvarntullslängd 1636709
Verifikation 1638Kvarntullslängd 1637356v
Verifikation 1639Kvarntullslängd 1638503v
Verifikation 1640Kvarntullslängd 1639311v

Bäck 1642-1649
4243444546474849

[1]   Fiäse? Fiåse? Firs? Fiälls? Fiers?.

Mickel Matsson22222222
Olof Olofsson32-2----
Bengt Persson22222111
Erik Nilsson2222----
Karin ä21222211
Diuse Per Eriksson42222223
Hinde Per Eriksson22222223
Diuse Jon Eriksson22111111
Mats Jönsson221-----
Lars Larsson11------
Fiäse Per Olofsson [1]--2-2222
Erik Nils ä----222-
Fiäse Jon Olofsson------2-
Fiäse Mats Olofsson------11
Fiäse Olof Olofsson-------2
Mats Eriksson-------2
+2218161515141618
MtlBäck återfinns på
årsidaSVAR bild-id
1642221A0007185_00075
1643309A0007186_00109
1644173vA0007187_00093
1645164vA0007188_00077
1646304vA0007189_00088
1647795A0007190_00163
1648586A0007191_00101
1649583A0007192_00122

Bäck 1650-1659
50515253545556575859

[1]   Skriven med gårdsnamn fr.o.m. 1658.
[2]   Skriven utan patronymikon fr.o.m. 1658.

Mickel Matsson22233322--
Bengt Persson222444----
Diuse Per Eriksson333454----
Hinde Per Eriksson2224455-66
Fiäse Per Olofsson112112323-
Fiäse Olof Olofsson111-------
Änkas Mats Eriksson [1]2212222222
Bäckie Olof Persson [2]-112222234
Dius Mats Persson------4556
Stuts Hans Olofsson [1]------3455
Hinde Persson-------6--
Olof Nilsson
Mats Mickelsson
--------33
Dius Erik Jönsson--------22
Holl Anna Olofsdotter---------1
+13141420212221232929
MtlBäck återfinns på
årsidaSVAR bild-id
1650489A0007193_00096
1651277vA0007194_00114
1652277rA0007195_00152
1653286A0007196_00151
1654203A0007197_00110
1655202A0007198_00107
1656228A0007199_00120
165787vA0007200_00093
1658210A0007201_00112
1659198A0007202_00105

Bäck 1660-1669AI:1
60616263646566676869mfol

[1]   Skriven Olof Nils Mats / Olofs Nils Matsson 1661-1666 och 1668.
[2]   Skriven tillsammans med Mickel Jönsson 1668.
[3]   Hans Studz 1668-1669.
[4]   I AI:1 återfinns Enkas-Elins son Mats Eriksson i Limbäck (mf. 145v). Han är dock född 1647. Det finns även en Enkiers Mats Eriksson i Kråkberg f.1613 (mf. 128r). Av revningslängden från omkring 1670 framgår också att Änkas-Mats i Bäck har ca 1/3 av sin jord i Kråkberg.
[5]   Skriven i Heden 1667, 1669 och i AI:1.

Olof Nilsson
Mats Mickelsson [1]
3443333333150v
Dius Mats Persson [2]7766666662
Stuts Hans Olofsson [3]5655554444150r
Dius Erik Jönsson2322211---
Änkas Mats Eriksson [4]2222222222
Hinde Per Eriksson 6665556644151v
Bäckie Olof [5]3434222-2-152r
Holl Anna Olofsdotter111-------149v
Olof Andersson ----222222151v
+29332927272626232317
MtlBäck återfinns på
årsidaSVAR bild-id
1660144A0007203_00077
1661729A0007204_00111
1662789A0007205_00097
16631477A0007206_00096
16641329A0007207_00098
16651189A0007208_00104
16661183A0007209_00102
1667942A0007210_00062
16681076A0007211_00068
1669960A0007212_00063

Bäck, Våmhus 1670-1679AI:1
70717273747576777879mfol

[1]   Skrivna var får sig 1675 (2 pers. vardera).
[2]   2 personer tigger 1676 och är därför inte inräknade i totalen. (Soldat och soldathustru 1677.)
[3]   En brodershustru(?) tigger 1676.
[4]   Brodern Erik är med som dräng 1676-1677, 1678 som soldat (befriad från mantalspenning) och 1679 som bonde med hustru.
[5]   Soldat och soldathustru befriade från mantalspenningen.
[6]   Skriven tillsammans med Vinäs-Per 1679.

Olof Nilsson
Mats Mickelsson
3434-------
Stuts Hans Olofsson5344-------
Änkas Mats Eriksson22222222[5]--
Hinde Per Eriksson [3]4444442----
Olof Andersson [4]4323333324-
Bäckie Olof Persson3333333323-
Mossa Erik Persson--33-------
Mickel och Mats Matssöner [1]----446444-
Stuts Olof Hansson----22[2]212-
Bengt Mats Hansson----222222-
Mossa Anders Eriksson [6]----223233-
Bäck Per Jönsson----222224-
Hinde Per Persson-------222-
Änkas Mats Matsson---------[5]-
+6666555554
MtlBäck återfinns på
årsidaSVAR bild-id
16701830A0007213_00097
1671848A0007214_00095
16721475A0007215_00106
1673246A0007216_00110
1674opagA0007217_00065
1675743A0007218_00101
1676730A0007219_00100
1677741A0007220_00119
1678700A0007221_00098
1679opagA0007222_00155

Bäck, Våmhus 1650-1659
50515253545556575859
 • [1]   Skriven med gårdsnamn från 1653.
 • [2]   Diuß Joäns Enk: 1650-1652, Diuus Joäns Anna 1653-1659.
 • [3]   Soldat 1653.
 • [4]   Endast Per Joänßon 1658-1659.
 • [5]   Skriven utan gårdsnamn 1659.
Mickel Matssontttttttttt
Bengt Perssontttttt----
Erik Nilssonttt-------
Djus Per Erikssontttt------
Olof Olofssonttt-------
Djus Jo(ö)ns Anna ä [2]tttttttttt
Hinde Per Erikssontttttttttt
Gunnars Mats Jo(ö)nsson [1]tttttttttt
Lars Lars Margaretattt-------
Buse Kerstin ätt--------
Anders Knuts Karint---------
Anders Knutsson-tt-------
Änkas Mats Eriksson---ttttttt
Hans Mickelsson---t------
Lars Arvidsson [3]---ttt-tt-
Håll Per Olofsson----tttttt
Stors Olof Olofsson----tttttt
Knuts Karin ä----tt-t--
Goos Margareta----t-ttt-
Per Jönsson Sparv [4]----tttttt
Djus Erik Persson----tttttt
Håll Marit ä-----t----
Håll Karin ä------t---
Bengt Hans Olofsson [5]------tttt
Anders Jonsson---------t
Hinde Olof Andersson---------t
Djus Anders Persson---------t
Knut Per Andersson---------t
Länsräkenskaper, Kopparbergs länBäck återfinns
på sida/folio
volymlängd
Verifikation 1650Tiondelängd 1650205
Verifikation 1651Tiondelängd 1651101v
Verifikation 1652Tiondelängd 1652107v
Verifikation 1653Tiondelängd 1653198
Verifikation 1654Tiondelängd 1654149
Verifikation 1655Tiondelängd 165592r
Verifikation 1656Tiondelängd 1656486
Verifikation 1657Tiondelängd 1657384
Verifikation 1658Tiondelängd 1658441
Verifikation 1659Tiondelängd 1659228

Bäck, Våmhus 1660-1669AI:1
60616263646566676869mfol
 • [1]   Skriven med gårdsnamn 1661 (Bengt), 1665 och 1669 (Stors).
 • [2]   Skriven med gårdsnamnet Mossa 1661.
 • [3]   Skriven med gårdsnamnet Mårten 1661 och 1669.
 • [4]   Skriven i Heden 1662-1664.
 • [5]   Anders Joenßon Sutor 1664-1665 (Sutor = Skomakare).
 • [6]   Skriven utan gårdsnamn 1666 och 1668.
 • [7]   Larß Erßon 1666, Lars Ryttare 1668.
 • [8]   Skriven i Heden 1665-1666 och 1669. I AI:1 troligen identisk med Gulu Brita i Bäck (151r).
 • [9]   Per Knuut 1668.
 • [10] Skriven med gårdsnamn 1669.
 • [11] Skriven i Heden i AI:1.
Förskoningslängd 1665 (verifikation 1666 s.1552)
Lars Arffz Brita, sold. encka
Anders Jemptes barn
hro Ingeborg sold. encka
Knut Marit sold. enckia
Gunnars Mattz, gamal knecht
Hole Marit genta gamal
Per Elianßon
Godz Karin genta
Gods Anna genta
Änkas Mats Eriksson [6]ttttttt-tt-
Hinde Per Eriksson [6]ttttttt-tt151v
Håll Per Olofssont--ttt-----
Stors Olof Olofsson [6]ttttttt-tt149v
Bengt/Stors Hans Olofsson [1] [6]ttttttt-tt150r
Per Jönssont----------
Hinde/Mårten Olof Andersson [3] [6]ttttttt-tt151v
Djus Jons Anna ät-ttt------
Djus/Mossa Erik Persson [2] [6]ttttttt-tt151r
Mats Mickelssonttttttt-tt150v
Djus/Mossa Anders Persson [2][4]tt---t--tt150v
Anders Jonsson [5]-tt-tt-----
Håll Karin ä-tt--------
Gunnars Mats Jonsson [6]-tttttt-tt-
Knut Per Andersson [9]-t------tt150r
Dius Erik Jonsson-t---------
Per Olofs Ingeborg-t----t-t-149v
Lars Arvids Brita [8]-t------t--
Per Jönsson Sparf--t-ttt-tt151r
Goos Karin gänta-----t----149v
Anders Jemts barn------t-t--
Lars Eriksson Ryttare [7]------t-t-152r
Mårten Erik Andersson [10]--------tt151v
Hol Per Olofs ä---------t-
Kuus Per Olofsson---------t-
Per Erlandsson [11]---------t153r
Lok Mats Matsson [11]---------t152v
Bäckie Erik Olofsson [11]---------t152r
Bäckie Olof Persson [11]---------t152r

Länsräkenskaper, Kopparbergs länBäck återfinns
på sida
volymlängd
Verifikation 1660Tiondelängd 1660223
Verifikation 1661Tiondelängd 1661233
Verifikation 1662Tiondelängd 1662236
Verifikation 1663Tiondelängd 1663470
Verifikation 1664Tiondelängd 1664396
Verifikation 1665Tiondelängd 1665446
Verifikation 1666Tiondelängd 1666502
Verifikation 1668Tiondelängd 1668455
Verifikation 1669Tiondelängd 1669422

Bäck, Våmhus 1670-1678AI:1
707172737475767778mfol
 • [1]   Skriven med gårdsnamn från 1671.
 • [2]   Omväxlande skriven Hol Per Ols Ingeborg, Holl Ingeborg eller Holl Pers Ingeborg.
 • [3]   Olnils 1673-1675, 1677-1678 och Rull 1676.
Änkas Mats Erikssontttttttt-
Hinde Per Erikssont--------
Hol Per Ols Ingeborg [2]tttttttt-
Moroll Erik Eriksson [1]tttttttt-
Stors Olof Olofssontttttttt-
Bengt Hans Olofssontttttttt-
Kuus Per Olofssontt-------
Per Jönsson Sparftttttttt-
Mårten Olof Anderssontttttttt-
Måsso Erik Perssonttttttt--
Mats Mickelssontt-------
Knut Per Anderssonttttttt--
Beckie Erik Olofssontttttttt-
Per Erlandssontttttttt-
Lok Mats Matssontttttttt-
Måsso Anders Perssontttttttt-
Mårten Erik Anderssontttttttt-
Beckie Olof Perssonttttttt--
Beckie Karin Olofsdottert--------
Hinde Erik Persson-ttt-----
Hinde Per Persson-ttttttt-
Mickel Matsson--tttttt-
Olnils/Rull Mats Matsson [3]--tttttt-
Rull Olof Matsson--tt-ttt-
Per Halvarsson--tttttt-
Hol Olofs Anna---tt----
Vinäs Per Persson---tt----
Bengt Olof Hansson----tttt-
Knut Marit----t----
Jemt Brita----ttt--
Hol Marit Andersdotter-----ttt-
Måsso Anders Eriksson-------t-
Bengt Mats Hansson-------t-
Djos Brita Persdotter-------t-
Länsräkenskaper, Kopparbergs länBäck återfinns
på sida
volymlängd
Verifikation 1670Tiondelängd 1670455
Verifikation 1671Tiondelängd 1671391
Verifikation 1673Tiondelängd 1673431
Verifikation 1674Tiondelängd 1674216
Verifikation 1675Tiondelängd 1675346
Verifikation 1676Tiondelängd 1676333
Verifikation 1677Tiondelängd 1677328
Verifikation 1678Tiondelängd 1678401

Kontrollera alltid intressanta uppgifter mot originalhandlingarna. I originalen finns det också oftast mer information att hämta.

P.g.a. eftersläpningen i jordeböckerna (innan 1626 års revning) kan det vara vanskligt att koppla namn i dessa med motsvarande i andra längder. Där detta ändå är gjort i sammanfattningarna får tas med viss reservation.