burtu.se

Bonäs, Mora

1601-1678

Bonäs
sammanfattade skattelängder 
1601-1678

I den äldsta skattelängden från 1539 finns 26 brukare noterade i Bonäs, som då är den största byn i Mora. [1] Bonäs kommer även fortsättningsvis höra till de största byarna i socknen. Antalet bönder i byn är dock stabilt resterande delen av århundradet. T.ex. är 27 bönder upptagna här 1556 som minskar något till 25 vid tiden för Älvsborgs lösen 1571 för att åter öka något till 28 bönder i jordeböckerna efter 1587 års revning. [2]

I slutet av år 1667 hade byn, enligt Mora AI:1, 216 invånare fördelade på 38 gårdar. Gårdsnamnen var Back(2), Barbro(2), Beckar(3), Djus(3), Gubb, Gudmunds, Gum, Hede, Kans, Kälungs(2), Knubb(2), Knut, Krång(2), Kål(2) (Lille Kål och Store Kål), Lok(4), Martis, Niss, Skräddar och Svens. [3]


Bonäs 1601-1607
010203040607

[1]   1601:9, 1602:11A : Svårlästa p.g.a. skada, skriven på samma ställe i efterföljande längder.
[2]   Skriven med gårdsnamn fr.o.m. 1603.
[3]   Skriven med gårdsnamn 1604 (Krångel).

Mats Jönsson [1]jjjjjt
Buse Lars Erikssonjjjjjt
Mats Jonssonjjjjjt
Stor Per Jonssonjjj,hjj-
Halvar Larssonjjjjjt
Nils Halvarssonjj----
Nabbe Olof Jonssonjjjjj-
Kanse Lars Olofsson [1]jjjjjt
Döffur Lars Erikssonjjjjj-
Loke Lars Olofsson [2]jjjjj-
Hans Erikssonjjjjjt
Jon Olofssonjjjjjt
Mickel Svenssonjjjjjt
Anna äjj,hj,hjjt
Elin äjj,hj,hjj-
Sven Jönsson [1]jj,hj,hjj-
Gudmunds Anna äjj,hj,hjj-
Kona Per Jonssonjjjjj-
Sven Erikssonjj,hj,hjjt
Erik Jönssonjj,hj,hjj-
Per Henrikssonjjjjj-
Froste Lars Jonssonjjjjj-
Krång Nils Olofsson [3]jj,hj,hjj-
Nils Jonsson [1]jjj,hjj-
Olof Knutssonjjjjj-
Mats Knutssonjj,hj,hjj-
Herr Erik i Orsajjjjj-
Björke Lars Erikssonjj,hj,hjj
Per Jönsson-hh---
Mårts Nils Jönsson-h----
Nils Jonsson--jj--
Erik Nilsson-----t
Lars Jönsson-----t
Jöns Persson-----t
Nils Persson-----t
Jöns Svensson-----t
Erik Larsson-----t
Jon Larsson-----t
Mats Persson-----t
Mats Mickelsson-----t

Dalarnas
landskapshandlingar
Typ (bl.a.)Bonäs återfinns på
sidaSVAR bild-id
1601:9Jordebok (j)156vA0051552_00135
1602:11BÖdeshemman (ö)opag.A0052937_00035
1602:11AJordebok (j)149vA0051553_00158
1603:12AHusarma/Ödesh.opag.A0051555_00043
1603:12BJordebok (j)292vA0052938_00153
1604:11Jordebok (j)141vA0051562_00148
1606:8Jordebok (j)94vA0051573_00107
1607:5Tiondelängd (t)opag.A0051577_00012

Bonäs 1608-1614
08091011121314

[1]   Skriven med patronymikon fr.o.m. 1609:3 (ej 1610:4). Skriven utan gårdsnamn 1611:1, 1611:18A, troligtvis samma person.
[2]   I tiondelängderna 1608:5A och 1610:4 är två Mats Jonsson skrivna. I hjonelagslängden 1610:1 finns en Mats Jonsson skriven. Vilken av de i tiondelängden skrivna detta är (om någon) är svårt att slå fast. Detsamma gäller 1612:5.
[3]   Jonsson 1613:9.
[4]   Eventuellt identisk med Olof Jönsson (högst upp).
[5]   1614:2 finns endast en Per Halvarsson upptagen. Vilken av de två tidigare skrivna detta är, är svårt att slå fast

Olof Jönsson t-t,hl----
Mats Mickelssont-t,hlt,hlt-t
Mats Jonsson [2]tjt,hlt,jtjt
Lars Erikssont-t,hl----
Mats Olofssont-hlt,hlt--
Sven Erikssontjt,hlt,j,hltjt
Erik Nilssont-t,hlt,hlt-t
Lars Jönssont-t,hlt,hlt--
Jöns Perssont-tt---
Nils Perssont-tt---
Erik Hanssont-t,hlt,hlt-t
Jon Olofssont-t,hlt,hl--t
Jöns Svenssont-t,hlt,hlt-t
Erik Larssont-t,hlt,hlt-t
Halvar Larssontjtt,j-j-
Kanse Lars Olofsson [1]tjt,hlt,j,hltjt
Erik Jonssont-t----
Anders Larssont-tt---
Mats Jonsson [2]tjtt,j-j-
Nabbe Annat-tt---
Jon Larssont-t,hlt,hlt-t
Mats Perssont-t,hlt,hlt-t
Jon Olofssont-ttt-t
Per Svenssont-t,hlt,hlt-t
Lars Jönssont------
Finnes Elint-tt---
Döffur Lars Erikssonhj-j-j-
Gummunds Anna ähj-j-j-
Björke Lars Erikssonhj-j-j-
Busi? Lars Eriksson-j-j-j-
Store Per Jonsson-j-j-j-
Nils Jonsson-j-j-j-
Nabbe Olof Jonsson-j-j-j-
Loke Lars Olofsson-j-j-j-
Hans Eriksson-j-j-j-
Jon Olofsson-j-j-j-
Mickel Svensson-j-j-j-
Anna ä-j-j-j-
Elin ä-j-j-j-
Sven Jonsson-j-j-j-
Kona Per Jonsson-j-j-j-
Erik Jönsson-j-j-j-
Per Henriksson-j-j-j-
Froste Lars Jönssson [3]-j-j-j-
Nils Olofsson-j-j-j-
Nils Jonsson-j-j-j-
Olof Knutsson-j-j-j-
Mats Knutsson-j-j-j-
Herr Erik i Orsa-j-j-j-
Kerstin ä--t-t--
Per Nilsson--hlhlt-t
Per Halvarsson [5]--hlhlt--
Anders Gudmundsson--hlhlt-t
Jon Jonsson--hlhlt--
Erik Halvarsson--hlhlt-t
Olof Matsson--hlhlt-t
Hans Andersson--hlhlt--
Per Eriksson---t---
Erik Larsson---t---
Kiehill? Mats---hl---
Buse? Lars---hl--t
Lars Jonsson---hlt-t
Olof Jonsson [4]---hlt-t
?? Lars---hl---
Per Halvarsson [5]---hlt-t
Anders Matsson----t-t
Lars Andersson----t-t
Mickels Anna ä----t--
Knubbe Per------t
Kåle Mats------t
Bakar Kerstin------t

Dalarnas
landskapshandlingar
Typ (bl.a.)Bonäs återfinns på
sidaSVAR bild-id
1608:5AHusarma (h)opagA0051651_00116
1608:18Tiondelängd (t)opag.A0051592_00079
1609:03Jordebok (j)321rA0051594_00274
1610:4Tiondelängd (t)opag.A0051603_00087
1610:1Hjonelagslängd (hl)5A0051602_00012
1611:1Tiondelängd (t)opag.A0051612_00014
1611:18BJordebok (j)148rA0052945_00160
1611:18AHjonelagslängd (hl)7A0051618_00011
1612:5Tiondelängd (t)opag.A0051623_00013
1613:9Jordebok (j)7A0051632_00224
1614:2Tiondelängd (t)7A0051636_00051

Bonäs 1616-1627
1617181920222527

[1]   Troligen identisk med Lok Jon Larsson i 1627:11.
[2]   Troligen identisk med antingen Björs Erik Matsson eller Myr Erik Matsson i 1627:11.
[3]   1619:1 Matz Joenßon och Joen Erichßonn bådhe ähre the utlefadh och knechten ähr på __(?).
[4]   1619:1 Kråk Anna hon ähr en blind enkia och en tiggierska.
[5]   1619:1 Joen Ollßon han er en utlefuadh och hafuer en ynkeligh ___(?).
[6]   1619:1 Matz Anna enkia hon ähr utlefuadh och förlamadh går medh 2 kryckior.
[7]   1619:1 Gunnars Anna enkia en utlefuadh och utfatigher tiggierska.
[8]   1619:1 Finnes Elijn enkia hon ähr blind och henes hem(?) deel så går _on öde.
[9]   1619:1 Kona Per Nilßon ha(n) ähr en utlefuadh och ähr en krömpling g(år) medh 2 krykior...
[10] 1619:1 Kerstin enkia hon äh(r) en ynkeligh gumma och kan in__ sköna daghs(?) ___er.
[11] 1619:1 Brijtha Larßdoter af Fråße Laße Joenßon ____ en krömpling och går medh krykior.
1622:12 Brijta Larsdoter ähr uthfatig och brukar een fierde deell opå Froste Lars Joenßons mantall i bones.
[12] 1619:1 Låcke Nils Ollßon han ähr en utlefuadh g: landz knecht och int_ tagha.
1622:12 Loke Niels Olßonn i bonäs hans mantall ähr plat ödhe.
[13] 1619:1 Krånge Nils Joenßon han ähr en ynkeligh me_ß och utlefuadh och i__ tagha.
[14] 1619:1 Karijnn enkia hon ähr en eländigh tiggierska.
[15] 1622:12 Dofur Lars Erichßon i bones plat ödhe.
[16] 1622:12 Biörke Lars Erichßons mantall ähr husarmt huilket een krympling brukar.

Erik Hanssonttttt--j
Olof Matssonttttt--j
Anders Matssonttttt--j
Sven Erikssonttt-t,j--j
Jöns Svenssonttttt--j
Per Nilssonttttt--j
Erik Halvarssonttttt--j
Lars Erikssont---j---
Lars Anderssonttttt--j
Per Halvarssonttttt---
Mats Olofssont-------
Jon Larsson [1]ttttt---
Anders Gudmundssonttt----j
Jon Jonssonttttt--j
Lars Olofssonttt-----
Erik Larssonttttt--j
Jon Olofssonttttt,jh--
Per Halvarssonttttt---
Per Svenssonttttt--j
Erik Matsson [2]ttttt---
Lars Jonssonttt-j-(h)j
Erik Nilssonttttt--j
Anna ättttt,j---
Kerstin ättttt---
Olof Jonssonttttt--j
Mats Matsson-tttt---
Sven Olofsson---t----
Malin ä---tt---
Karin ä---t----
Mats Jonsson [3]---hj---
Jon Eriksson [3]---h----
Kråk Anna ä [4]---h----
Jon Olofsson [5]---h----
Mats Anna ä [6]---h----
Gunnars Anna ä [7]---h----
Finnes Elin ä [8]---hj---
Kona Per Nilsson [9]---h----
Kerstin ä [10]---h----
Brita Larsdotter [11]---h-h--
Loke Nils Olofsson [12]---h-hh-
Krång Nils Jonsson [13]---hj---
Karin ä [14]---h----
Anders Larsson----t--j
Mats Jonsson----j---
Per Jonsson----j---
Halvar Larsson----j---
Olof Jonsson----j---
Kanse Erik Olofsson----j---
Hans Eriksson----j---
Mickel Svensson----j---
Erik Jonsson----j---
Per Hindersson----j---
Nils Jönsson----j---
Mats Knutsson----j-h-
Herr Anders i Mora----j---
Lars Eriksson----j---
Olof Larsson----j---
Dofur Lars Eriksson [15]-----hh-
Björk Lars Eriksson [16]-----h--
Gudmunds Anna ä-----hh-
Anna ä-----h--
Näs Olof Jonsson------h-
Björs Erik Matsson-------j
Olof Eriksson-------j
Anders Jonsson-------j
Myr Erik Matsson-------j
Sigfrid Nilsson-------j
Hans Larsson-------j
Jöns Matsson-------j
Olof Olofsson-------j
Hans Jonsson-------j
Loke Jon Larsson-------j
Brita ä-------j
Knäppe(?) Per Halvarsson-------j
Ingeborg ä-------j
Anders Olofsson-------j
Per Halvarsson-------j
Jöns Persson-------j

Dalarnas
landskapshandlingar
Typ (bl.a.)Bonäs återfinns på
sidaSVAR bild-id
1616:11Tiondelängd (t)opag.A0051651_00116
1617:15Tiondelängd (t)opag.A0051657_00079
1618:1Tiondelängd (t)opag.A0051658_00086
1619:1Tiondelängd (t)opag.A0051664_00087
1619:1Husarma (h)opag.A0051664_00138
1620:4Jordebok (j)106rA0051672_00111
1620:4Tiondelängd (t)opag.A0051672_00284
1622:12Husarma (h)opag.A0051679_00017
1625:5Husarma (h)88A0051684_00071
1627:11Jordebok (j)41vA0051691_00049

Bonäs 1614-1619
123456Kommentar

[1]   Skriven med gårdsnamn i första terminen samt i restuppbördens sammanfattning.
[2]   1616 (3dje terminen): Jogan Jönsson.

Lars Jönssonhl,phl,phl,phl,phl,phl(6): änkia
Per Svenssonhlhl----sedhan dödh, hustrun utfattig
Anders Matssonhlhlhlhlhlhl
Anders Larssonhlhlhlhlhlhl
Jon Olofssonhl,phl,phl,phl,phl,phl
Knubbe Per Halvarsson [1]hlhlhlhlhlhl
Sigfrid Nilssonhl-----sedhan dödh
Per Nilssonhlhl----husarm betalar(?) inthet
Olof Matssonhlhlh---
Per Halvarssonhl-----sedann dödh
Erik Hanssonhlhlhlhlhlhl
Jon Jönsson [2]hlhlhlhlhl
Jöns Svenssonhl,phlhlhlhlhl
Anna äx-----sedann flyt
Sven Erikssonhl,phl,phlhlhlhl
Olof Jo(ö)nssonhlhl-hhhänkling fr.o.m termin 3
Erik Larsson-hlhlhlhlh
Erik Matsson-hlhlhlhlhl
Kanse Lars Olofsson-hl----sedan hußarm
Jon Larsson-hlhlhlhlhl
Erik Nilsson--hhhh
Hans Olofsson---hl--
Erik Halvarsson---hhh
Lars Andersson---hhh
Mats Matsson---hhh
Anders Gudmundsson---hhh
Lars Olofsson-----h

Termin
Bonäs återfinns på
SVAR bild-id
1 (1614)A0066049_00175
2 (1615)A0066050_00141
3 (1616)A0066051_00161
4 (1617)A0066052_00023
5 (1618)A0066053_00123
6 (1619)A0066054_00126
Rest (1621)A0066055_00041
Bonäs, Mora 1628-1639
28333536373839
 • [1]   1628: Hafuer lagde knecht.
 • [2]   1628: Hafuer sielf warit knecht i - 20 åhr
 • [3]   1628: Hafuer knecht uthe
 • [4]   Skriven med gårdsnamn från 1635.
 • [5]   Gårdsnamnet skrivet Buse/Diuse.
 • [6]   Skriven med gårdsnamn från 1636.
 • [7]   Skriven med gårdsnamn 1635.
 • [8]   Skriven som knekt 1636 och utan gårdsnamn 1636-1639.
 • [9]   Skriven utan gårdsnamn 1636-1639.
 • [10] Knektänka 1639.

Ingen skriven med gårdsnamn 1633.

Längd över husarma
1628
Elin piga krympling och förlamadh
Knecht enkia medh sin dotter tiggier
Kåle Karin blindh förlammadh och utleffuad
1633
Anders Gundmundson medh sin hustru och utlefuat
Ingebor enkia med sit folk dragit(?) och tigger
En blind gienta i prestegårdens
Joen en blindh go&szlieg;e
Jon Larsson4------
Svens Per Jönsson62222-3
Jöns Persson2------
Olof Svensson3------
Erik Hansson [1]4333333
Olof Matsson [2]4------
Erik Larsson4533455
Krång Per Nilsson [3][7]3443444
Hede Hans Larsson [6]23-2322
Kettis Anders Matsson [7]2443334
Biörs Erik Matsson [3][4]3333444
Diuse Anders Larsson [4][5]2334444
Erik Halvarsson46-----
Olof Jonsson2664444
Gut Lars Andersson [7]2333335
Sigfrid Nilsson22-----
Håll Per Halvarsson33-----
Gubb Hans Jonsson2334454
Anders Gudmundsson32-----
Byrils(?) Jon Jonsson2556545
Kans Olof Olofsson2------
Myr Erik Matsson2333223
Per Halvarsson3------
Erik Nilsson4655543
Buse Mickel Larsson [8]22-1122
Kål Jöns Matsson [9]2232332
Krång Lars Jönsson33-----
Kettils Anders Jonsson3344664
Myr Per Hansson2------
Henrik Olofsson2------
Henriks Anders Matsson2------
Mats Persson22-1---
Näbb Olof Eriksson2------
Kål Anders Matsson2------
Bäck Karin ä3------
Kål Brita ä1--23--
Djus Per Eriksson2------
Gulle(?) Jon Eriksson2------
Lok Anders Jonsson [4]-56----
Olof Mats Karin ä [4]-314111
Knubb Erik Persson [4]-34----
Simons Marit piga [4]-22----
Jöns Matsson-3---2-
Olof Svensson-5544-4
Jöns Svensson-332---
Svens Anders Jönsson-22---2
Mats Jönsson-333333
Lars Jönsson-3343-2
Per Svensson-21-1--
Knubb Brita ä [7]--222--
Mats Hansson--22223
Sven Svensson--22222
Jöns Karin ä [7]--1111-
Per Halvars Elin--3----
Gudmunds Jon Andersson [7]--33333
Böris Brita--1----
Krång Kerstin [7]--43323
Smeds Anna--1----
Lissle Jöns Matsson--3----
Marit knekthustru [10]---2-11
Anders Persson---4444
Myr Pers Karin ä---2211
Ingeborg ä---112-
Marit ä---11-1
Lok Brita ä---66-6
Mickel Persson----222
Per Andersson----333
Karin knektänka----1--
Kettils Anna ä------2
Erik Larsson------2
Sebbe Olof Matsson------2
Kål Erik Matsson------2
Anders Sigfridsson------1
+10011211610410887111
Boskaps- m.fl.
längder
TypBonäs återfinns på
folioSVAR bild-id
1628Kvarntullsmantal27v, 32vA0021549_00037/00042
Länsräkenskaper, Kopparbergs länBonäs återfinns
på sida/folio
volymlängd
Landsbok 1634Kvarntullslängd 1633453r
Landsbok 1636Kvarntullslängd 1635406r
Landsbok 1636Kvarntullslängd 1636706
Verfikation 1638Kvarntullslängd 1637355r
Verfikation 1639Kvarntullslängd 1638502r
Verfikation 1640Kvarntullslängd 1639310r

Bonäs 1642-1649
4243444546474849

[1]   Skriven Stor Jöns 1642-1644
[2]   Skriven Knubb Per 1642-1644
[3]   Ihopskrivet Olmats 1643-1644.

Erik Larsson5444----
Erik Hansson43333222
Mats Hansson33223333
Per Nilsson45433333
Hede Hans Larsson23333334
Anders Matsson44334444
Boris? Erik Matsson33322222
Djus Anders Larsson33323323
Stor el. Kål Jöns Matsson [1]22222122
Anders Persson44422222
Olof Jonsson44333211
Lars Andersson54332222
Gubb Hans Jonsson44343333
Jon Andersson33333323
Smeds Per Andersson [2]33333322
Olofs Mats Karin ä [3]22222211
Jon Jonsson66655566
Myr Erik Matsson33333344
Sven Svensson22223333
Mickel Larsson222222--
Erik Nilsson33333333
Lisle Jöns Matsson2-------
Kerstin ä44444442
Mats Jonsson3332----
Kättils Anders Jonsson22222211
Myr Pers Karin ä22222222
Lars Jonsson3443333-
Kättils Anna ä211111--
Mats Pers Brita ä3232----
Olof Svensson44444323
Svens Per Jönsson22222222
Lok Brita ä66------
Soller Olof Matsson22222222
Kål Erik Matsson2223333-
Svens Anders Jönsson2222----
Mickel Persson-2222222
Lok Anders Jonsson--654444
Kål Eriks Marit? ä---12---
Erik Lars ä----4444
Mats Jons Brita ä----2111
Kål Mats Andersson-----22-
Mickel Lars Anna ä------12
+1101081039694898378
MtlBonäs återfinns på
årsidaSVAR bild-id
1642218A0007185_00073
1643307A0007186_00108
1644172rA0007187_00091
1645163rA0007188_00075
1646303vA0007189_00087
1647791A0007190_00161
1648584A0007191_00100
1649582A0007192_00121

Bonäs 1650-1659
50515253545556575859

[1]   Fjärdingsman 1652.
[2]   Skriven med gårdsnamnet Kielhues(?) 1658-1659.
[3]   Skriven med gårdsnamn fr.o.m. 1658.
[4]   alt. Jönsson
[5]   Fr.o.m. 1653 endast Michil Larsson.
[6]   Stor Kål 1651-1652 och 1655-1659.
[7]   Skriven utan gårdsnamn 1653-1655.
[8]   1653 endast Kål Jöns.
[9]   1657 endast Olufs Jöns.

Mats Hansson [1] [2]3222333333
Erik Hansson222222----
Djus Mats Eriksson [3]2222222222
Djus Lars Eriksson [3]2222222233
Rull? Mickel Persson [3]2222222232
Knubb Anders Persson2222212233
Kättils Lars Andersson222222----
Gubb Hans Jonsson [4]3333-4----
Jon Andersson21222221--
Smeds Per Andersson2222222233
Olof Mats Karin1---------
Jon? Jonsson4---------
Krång Per Eriksson3333333332
Djus Sven Svensson [3]3344454443
Mickel Lars Anna ä [5]2222222---
Jöns Lars Erik Larsson22222-----
Mats Jöns Brita22222-----
Kättils Anders Jonsson2---------
Myr Pers Karin ä222-------
Svens Per Jönsson333-------
Soller Olof Matsson2212222233
Olof Jönsson111213----
Olof Svensson353333----
Lok Anders Jonsson4445777783
Kål Jöns Matsson [6]2223443333
Per Nilsson333333----
Djus Anders Larsson [7]233552----
Anders Matsson443444----
Myr Erik Matsson4444446566
Hede Hans Larsson2324446---
Lille Kål Jöns [8]2223333333
Nibb Olof Karin ä222333----
Gut Lars Andersson--3--2----
Per Jöns hu---4------
Jon Jonsson---554----
Gubb Anders Persson----3-----
Bäcker Lars Jonsson [3]----222223
Per Jönsson----4455--
Anders Eriksson [2]------2222
Gubb Anders Hansson------4444
Bäcker Jöns Matsson [3]------2211
Olof Jöns Nilsson [9]------2211
Båck Lars Matsson [3]------3333
Biörs Anders Andersson [3]------2222
Per Andersson------33--
Gans Erik Olofsson [3]------2333
Bäcker Anders Jonsson [3]------3333
Gut Nils Hansson------3333
Lars Mickelsson-------222
Hede Anders Hansson [3]-------444
Gumunds Elin--------11
hu Lok Kerstin--------22
Svens Erik Olofsson--------33
Lok Olof Jonsson--------32
+77727284898484818678
MtlBonäs återfinns på
årsidaSVAR bild-id
1650489A0007193_00096
1651278rA0007194_00114
1652276vA0007195_00152
1653286A0007196_00151
1654203A0007197_00110
1655203A0007198_00107
1656225A0007199_00118
165786vA0007200_00092
1658207A0007201_00110
1659196A0007202_00104

Bonäs 1660-1669AI:1
60616263646566676869mfol

[1]   Gårdsnamnet skrivet Kielhues i mtl och Kiälungs i AI:1.
[2]   å 1668: dubbelskriffuen.
[3]   1663: Jugans?, skriven utan gårdsnamn fr.o.m. 1664.
[4]   1666-1667: Håller, 1668-1669 Hollar, 1669 ho: blind. I AI:1 högst troligen identisk med Solder Olof Matsson i Moren, Våmhus.
[5]   Skriven utan gårdsnamn 1661 och 1666.
[6]   Fr.o.m. 1664 endast Kål Jöns Matsson.
[7]   I AI:1 är det i Bonäs endast Back Erik Matsson som passar in.
[8]   I AI:1 är det i Bonäs endast Krång Anders Hansson som passar in.

Källhus Mats Hansson [1]3333332223129r
Källhus Anders Eriksson [1]2222222222129v
Djus Mats Eriksson233-222222129v
Djus Lars Eriksson [2]3333333334130r
Rull? Mickel Persson2221112211134r
Knubb Anders Persson3333222222133v
Gubb Anders Hansson4555------
Gudmunds Elin111111112-
Smids Per Andersson2443332212
Krång Per Eriksson22211-----
Djus Sven Svensson [3]3444444444132r
Lars Mickelsson2222222222
Svens Mats Persson5444444444131r
Bäcker Jon Mats. hu111111111-
Soller Olof [4]3333333334141v
Jöns Nilssons hu1221111111
Sven Erik Olofsson [5]3332333332
Lok Anders Jonsson2243222222128v
Lok Olof Jonsson2333333434128r
Storkål Jon Matsson [6]3333212222131r
Back Lars Matsson3444444444132r
? Anders Andersson2222222222
hu Lok Kerstin2222222222133r
Myr Erik Matsson [7]5676666655133v
Hede Anders Hansson [8]3444444444133v
Lillkål Jöns2443333335132v
?? Erik Olofsson3343222222
Bäcker Anders Jonsson34423-----129v
Bäcker Lars Jonsson2232222222131v
Gut Nils Hansson333-------
? Lars Eriksson---3------
Gubb? Jöns Hansson---3333211
Sven Eriksson--------11132r
Gubb Hans Hansson--------44134r
+77899482746969697073

MtlBonäs återfinns på
årsidaSVAR bild-id
1660145A0007203_00078
1661730A0007204_00111
1662789A0007205_00097
16631478A0007206_00097
16641330A0007207_00099
16651190A0007208_00105
16661183A0007209_00102
1667942A0007210_00062
16681076A0007211_00068
1669960A0007212_00063

Bonäs, Mora 1650-1659
50515253545556575859
 • [1]   Buse Anders Larßon 1650.
 • [2]   Fjärdingsman 1651-1652.
 • [3]   Skriven med gårdsnamn från 1651.
 • [4]   Identisk med Hinders Erik Larsson?
 • [5]   Skriven utan gårdsnamn 1651-1652. Identisk med Krång Hans Larsson från 1653?
 • [6]   Endast Michilß Anna 1651 och Michilß Anna Enckia 1655-.
 • [7]   Skriven utan patronymikon 1652.
 • [8]   Biörs 1653, Böries 1654-1656.
 • [9]   Skriven utan gårdsnamn 1653-1658.
 • [10] Skriven med gårdsnamn från 1653.
 • [11] Skriven med patronymikon från 1654.
 • [12] Skriven utan gårdsnamn 1654-1657.
 • [13] Soldat 1653 och 1659.
 • [14] Skriven med gårdsnamn från 1658.
Dius Lars Eriksson [9]tttttttttt
Mickel Perssontttttttt-t
Erik Hanssont---------
Kälungs Mats Hansson [2], [10]ttttt-tttt
Krång Per Nilsson [3]tttttttttt
Hed Hans Larsson [5]ttt-------
Anders Matssonttt-ttttt-
Dius Anders Larsson [1]ttt-------
Ol Mats Karint---------
Knubb Anders Perssontttttttttt
Olof Jö(o)nssontttttttttt
Gut Lars Anderssonttt-------
Gubb Hans Jonssontttttttttt
Gudmunds Jon Andersson [3]tttt------
Böris Jon Jonsson [8]tt-tttttt-
Myr Erik Matssontttttttttt
Erik Nilssont---------
Sven Svenssontttttttttt
Mickel Lars Anna ä [6]tt--tttt--
Storkål Jöns Matssontttttttttt
Svens Mats Britattt-------
Kettils Anders Jonssont---------
Dius Mats Eriksson [9]tttttttt-t
Böris Lars Jonsson [3], [8]tttttttt--
Olof Svenssontttttttttt
Svens Per Jönssontttttttttt
Per Svenssont--ttttttt
Lok Anders Jonssontttttttttt
Knubb Anders Erikssontttttttttt
Kettils Lars Anderssontttttt----
Knuts Per Andersson [12]ttttttttt-
Kans Karin ät--ttttt--
Myr Karin ät---------
Lisskål Jöns Matsson [11]tttttttttt
Hinders Erik Larssont---------
Kälungs Anders Eriksson [10]-ttttttttt
Nabb Karin-tt-------
Anders Olofsson Krympling-tt-------
Jönslars Erik Larsson [4]-t--------
Krång Per Eriksson-ttttttt--
Lund Lars Larsson [7]-tt---t---
Olof Matsson-tt-------
Jon Jonsson--t-------
Erik Larsson--ttt-----
Krång Hans Larsson---ttttttt
Dius Anders Andersson---ttttttt
Gut Nils Larsson---t------
Kettils Lars Hansson---t------
Jöns Nilsson [13]---ttttttt
Lok Erik Jonsson---ttttttt
Barbro Mats Persson---ttttttt
Barbro Lars Persson [14]---ttt-ttt
Jöns Matsson---ttttt--
Gut Nils Hansson----tttttt
Lars Mickelsson--------t-
Lok hu Kerstin---------t
Börjes Anders Jonsson---------t
Länsräkenskaper, Kopparbergs länBonäs återfinns
på sida/folio
volymlängd
Verifikation 1650Tiondelängd 1650203
Verifikation 1651Tiondelängd 1651100r
Verifikation 1652Tiondelängd 1652106v
Verifikation 1653Tiondelängd 1653198
Verifikation 1654Tiondelängd 1654149
Verifikation 1655Tiondelängd 165591v
Verifikation 1656Tiondelängd 1656486
Verifikation 1657Tiondelängd 1657385
Verifikation 1658Tiondelängd 1658441
Verifikation 1659Tiondelängd 1659228

Bonäs, Mora 1660-1669AI:1
60616263646566676869mfol
 • [1]   Skriven med gårdsnamn 1661-1665.
 • [2]   Skriven med gårdsnamnet Myr 1660 och 1669 och gårdsnamnet Back 1661-1665.
 • [3]   Beckie 1664.
 • [4]   Skriven som änka första gången 1664.
 • [5]   Skriven utan gårdsnamn 1666 och 1668.
 • [6]   Look Mattz Karin 1666 och 1668-1669.
 • [7]   Skriven utan gårdsnamn 1666.
 • [8]   Nabb Erich Oloffz Marith 1669.
 • [9]   Skriven med gårdsnamn 1669.
 • [10] Troligen identisk med Johan Rams Anna.
 • [11] Möjligen identisk med Lok Anders Nilsson.
 • [12] Troligen identisk med Krång Anders Hansson i AI:1 (133v).
 • [13] Skriven under Kumbelnäs i AI:1.
 • [14] Troligen identisk med Gum Nils Hansson i AI:1.
 • [15] Skriven i Limbäck 1669 och i AI:1.
Krång Hans Larssonttttttt----
Myr/Back Erik Matsson [2]ttttttt-t-133v
Lok hu Kerstin ä [4] [7]ttttttt-tt133r
Dius Anders Andersson [5]tttt-tt-tt133r
Lisskål Jöns Matssonttttttt-tt132v
Sven Svenssonttttttt-tt132r
Krång Per Nilssonttt--------
Storkål Jöns Matssontt---tt-tt131r
Dius Mats Eriksson [5]ttttttt-tt129v
Dius Lars Eriksson [5]ttttttt-tt130r
Kälungs Anders Eriksson [5]ttttttt-tt129v
Kälungs Mats Hansson [5]ttttttt-tt129r
Svens Per Jönssont----------
Gubb Hans Jonsson [5]ttttttt----
Mickel Perssonttttttt----
Per Svenssonttt--------
Kettils Anna ät----------
Knubb Anders Persson [5]tttt--t---133v
Olof Svenssonttttttt----
Lok Erik Jonssonttt--------
Lok Olof Jonsson [1]ttttttt-tt128v
Lok Anders Jonssonttt-------128v
Barbro Lars Persson [5]ttttttt-tt131v
Barbro Mats Perssonttttttt-tt131v
Jöns Margareta ä [13]-t-tt-t-t-135v
Bäcker Anders Jonsson [3]-t--ttt-tt129v
Bäcker Per Jonsson-ttt-------
Svens Mats Persson [9]-t-tttt-tt131r
Gut Nils Hansson [9] [14]-ttt-tt-tt130r
Bäcker Lars Jonsson [3] [5]-t--ttt-tt131v
Knubb Anna Nilsdotter-t--t------
Knubb And. Eriks. Margareta ä [15]-tttttt-t-145v
Kans Karin ä--ttttt---132v
Grund Elin ä--t--tt----
Lok Jon Eriksson [5]---tttt-tt129r
Lars Mickelsson---tttt-tt-
Gudmunds Elin ä---tttt----
Lok Mats Jonsson---tt------
Jons Mats Andersson [5]---tttt----
Lok Olof Nilsson----t------
Back Lars Matsson [5]----ttt-tt132r
Dius Anders Eriksson----t------
Anders Olofsson Krympling----ttt-tt132r
Lok Anders Nilsson [5]-----tt-t--
Lok Mats Jonssons ä [6]-----tt-tt-
Niss Karin ä-----t-----
Johan Rams Anna------t----
Nisskarins Anna------t-tt131r
Bäcker Marit ä------t-tt130v
Erik Olofssons ä--------t--
Bäcker Anna--------t--
Gubb Hans Hansson [9]--------tt134r
Nabb Eriks ä [8]--------tt-
Simus Anders Hansson [12]--------tt-
Gudmunds Brita--------tt130v
Back Mats Erikssons--------tt133v
Mats Anderssons ä--------t--
Krång Pers Karin--------t-133r
Jöns Mats Kerstin---------t134r
Krång kullor---------t133r
Martis Marit---------t134r
Per Mickelsson---------t134r
Johan Johans Anna [10]---------t130v
Kål Anders Nilsson [11]---------t-
Sven Erik Olofsson---------t-
Hed Marit---------t130v
Länsräkenskaper, Kopparbergs länBonäs återfinns
på sida
volymlängd
Verifikation 1660Tiondelängd 1660223
Verifikation 1661Tiondelängd 1661232
Verifikation 1662Tiondelängd 1662237
Verifikation 1663Tiondelängd 1663472
Verifikation 1664Tiondelängd 1664398
Verifikation 1665Tiondelängd 1665450
Verifikation 1666Tiondelängd 1666494
Verifikation 1668Tiondelängd 1668449
Verifikation 1669Tiondelängd 1669426

Bonäs, Mora 1670-1678AI:1
707172737475767778mfol
 • [1]   Felskrivet patronymikon 1670 (Hansson) och 1671 (Persson).
Kälungs Mats Hanssonttt------
Simus Anders Hanssontttt-----
Simus Kerstintt-------
Myr Erik Matssontttttttt-
Lok Kerstintttttttt-
Djus Anders Andersson [1]ttttttt--
Liss Kål Jönstt-------
Sven Svenssontttttttt-
Back Lars Matssontttttttt-
Krång kullortttttttt-
Bäker Lars Jonssontttttttt-
Stor Kål Jönsttt------
Nabb Erik Ols Maritttt-tt---
Djus Mats Erikssontttttttt-
Djus Lars Erikssontttttttt-
Levd Nils Hanssontttttt---
Kälungs Anders Erikssontttttttt-
Gubb Hans Hanssontttttttt-
Svens Mats Perssontttttttt-
Bäker Anders Jönssontttttttt-
Bäker Marit ätt-------
Martis Maritttttttt--
Per Mickelssontttttttt-
Johan Rams Annatttttttt-
Niss Karls Annatttttttt-
Gudmunds Britatt-------
Kål Anders Nilssontt-------
Sven Erik Olofssontttt-----
Lok Jon Erikssonttt-tt---
Lok Olof Jonssontt-------
Barbro Lars Perssontttttttt-
Barbro Mats Perssonttttt----
Back Mats Erikssontt-------
Lok Mats Karintt-------
Anders Olofsson krymplingtttttttt-
Lars Mickelssont--------
Mats Anders Annatttttttt-
Knubb Anders Perssontttttt---
Levd Britatttttt---
Liss Kål Erik Jönsson--tttt---
Jons Mats Kerstin--ttt----
Lok Anders Jonsson--tttttt-
Lok Erik Olofsson--tttttt-
Grund Anna--tttttt-
Fints Nils Olofsson--ttt----
Skräddar Marit--t--t---
Kråk Mats Persson---ttttt-
Stor Kål Mats Jönsson---ttttt-
Jöns Marit---t-----
Frost Lars J(o/ö)nsson---ttt---
Lund Ingeborg---ttttt-
Lok Jon Olofsson---ttt-t-
Simus Anders Andersson----tttt-
Sven Olof Eriksson----tttt-
Fors Marit----tttt-
Frost Erik Jonsson----t-tt-
Kråk Jon Eriksson----t----
Barbro Per Matsson-----tt--
Levd Anders------tt-
Knås Jon Eriksson------tt-
Knås Karin Eriksdotter-------t-
Länsräkenskaper, Kopparbergs länBonäs återfinns
på sida
volymlängd
Verifikation 1670Tiondelängd 1670459
Verifikation 1671Tiondelängd 1671395
Verifikation 1673Tiondelängd 1673421
Verifikation 1674Tiondelängd 1674211
Verifikation 1675Tiondelängd 1675336
Verifikation 1676Tiondelängd 1676325
Verifikation 1677Tiondelängd 1677322
Verifikation 1678Tiondelängd 1678394

Kontrollera alltid intressanta uppgifter mot originalhandlingarna. I originalen finns det också oftast mer information att hämta.

P.g.a. eftersläpningen i jordeböckerna (innan 1626 års revning) kan det vara vanskligt att koppla namn i dessa med motsvarande i andra längder. Där detta ändå är gjort i sammanfattningarna får tas med viss reservation.