burtu.se

Heden, Våmhus

1601-1679

Heden
sammanfattade skattelängder 
1601-1679

Byn nämns första gången i skattelängderna 1545. Men inte med egen rubrik, en Mats(?) på Heden är skriven under Bäck. [1] En egen rubrik får byn först 1569 och omfattar då 7 skattebönder. [2] Dock framgår det vid jämförelse med tidigare skattelängder att två av dessa egentligen hör hemma i Indor. Bönderna från Indor, som tidigare varit skrivna under egen rubrik, är därefter skrivna under Bäck eller Heden. [3] Det är alltså möjligt att någon eller några av personerna i nedanstående sammanfattningar egentligen hör hemma i Indor.

I slutet av år 1667 hade byn, enligt Mora AI:1, 32 invånare fördelade på 7 gårdar. Gårdsnamnen var Bäckie(3), Bäkär, Lok och Got. [4]


Heden, Våmhus 1601-1612
0102030406070809101112
 • [1]   Längderna 1601:9 och 1602:11A är skadade varför det inte går att tyda den första personen under Heden. Den här angivna personen är skriven på samma plats i 1603:12B.
 • [2]   I jordeboken noterad vara husarm 1601:9 och 1606:8.
 • [3]   1603:12B : I marginalen Laße Larsonn ibdem knecht.
Jon Olofsson [1]jjjjj--j-j-
Per Eriksson jjjjjttjtt,j-
Jon Larsson [2]jjjjjthj-j-
Erik Jonssonjj---------
Lars Jakobsson [3]jjjjjttjt,hlt,hl,jt
Karin äjjjjj--j-j-
Jöns Larsson--jj---j-j-
Erik Jö(o)nsson-----tt-t,hlt,hlt
Kerstin ä-----t-----
Mats Olofsson-----tt--t-
Olof Jakobsson-----t-----
Jon Jönsson-----t---t-
Olof Jonsson------t-t,hltt
Erik Persson--------hlhlt
Olof Olofsson---------hl-

Dalarnas
landskapshandlingar
Typ (bl.a.)Heden återfinns på
sidaSVAR bild-id
1601:9Jordebok (j)155vA0051552_00134
1602:11AJordebok (j)148vA0051553_00157
1603:12BJordebok (j)291A0052938_00152
1604:11Jordebok (j)141rA0051562_00147
1606:8Jordebok (j)94rA0051573_00106
1607:5Tiondelängd (t)opag.A0051577_00013
1608:5AHusarma (h)opag.A0051584_00052
1608:18Tiondelängd (t)opag.A0051592_00080
1609:3Jordebok (j)319fA0051594_00273
1610:1Hjonelagslängd (hl)5A0051602_00013
1610:4Tiondelängd (t)opag.A0051603_00088
1611:1Tiondelängd (t)opag.A0051612_00015
1611:18AHjonelagslängd (hl)7vA0051618_00012
1611:18BJordebok (j)147rA0052945_00159
1612:5Tiondelängd (t)opag.A0051623_00014

Heden, Våmhus 1613-1629
131416171819202225272829
Lars Jakobssonjtttttj,t-----
Jon Olofssonj-----j-----
Per Erikssonj-----j-----
Jon Larssonj-----j-----
Karin äj-----j-----
Erik Jo(ö)nsson-tttttt----
Erik Persson-t----------
Olof Jo(ö)nsson-tttttt--jtt
Halvar Larsson---------jtt
Jon Larsson---------jt-
Mats Hindersson-----------t
Lars Larsson-----------t
Olof Olofsson-----------t
Jon Olofsson-----------t

Dalarnas
landskapshandlingar
Typ (bl.a.)Heden återfinns på
sidaSVAR bild-id
1613:9Jordebok (j)157rA0051632_00223
1614:2Tiondelängd (t)opag.A0051636_00052
1616:11Tiondelängd (t)opag.A0051651_00118
1617:15Tiondelängd (t)opag.A0051657_00080
1618:1Tiondelängd (t)opag.A0051658_00087
1619:1Tiondelängd (t)opag.A0051664_00088
1620:4Jordebok (j)105rA0051672_00110
1620:4Tiondelängd (t)opag.A0051672_00284
1627:11Jordebok (j)42vA0051691_00050

Västmanlands
landskapshandlingar
Typ (bl.a.)Heden återfinns på
sidaSVAR bild-id
1628:17Tiondelängd (t)254vA0051020_00276
1629:18Tiondelängd (t)157vA0051035_00170

Heden, Våmhus 1614-1619
123456Kommentar
 • [1]   Det finns också en Hård Eriksson under Storbyn, bland de husarma i ÄL 1617-1619 och t.o.m 1618 i tiondelängderna.
 • [2]   Död efter andra terminen enligt restuppbördens sammanfattning. Dock upptagen (Eller är det en annan man med samma namn?) bland de husarma i ÄL 1616-1619 och i tiondelängderna t.o.m. 1620.
Mats Olofssonhl-----
Per Henrikssonhl-----
Hård Eriksson [1]hl-----dödh hustru utfatig
Olof Jo(ö)nsson-hl,dhl,dhl,dhl,dhl,d
Lars Jakobsson [2]-hlhhhhsedan dödh
Erik Jönsson---hhh

Termin
Heden återfinns på
SVAR bild-id
1 (1614)A0066049_00175
2 (1615)A0066050_00142
3 (1616)A0066051_00162
4 (1617)A0066052_00023
5 (1618)A0066053_00124
6 (1619)A0066054_00126
Rest (1621)A0066055_00045

Listor över husarma återfinns i slutet av Mora socken.


Heden, Våmhus 1628-1639
28333536373839
 • [1]   1633 och 1635 är inte Heden upptaget i kvarntullslängden. Bönderna i Heden är istället skrivna under Bäck. De här upptagna är skrivna i Heden före och/eller efter denna period.
 • [2]   Skriven med gårdsnamn från 1636.
Bäcke Olof Jonsson2------
Mats Hindersson [1]2322333
Kapp Halvar Larsson [1]231----
Bäcke Olof Olofsson [1]2422222
Bäckie Jon Olofsson [1][2]-444554
Brita ä ---1111
+81499111110
Boskaps- m.fl.
längder
TypHeden återfinns på
folioSVAR bild-id
1628Kvarntullsmantal30rA0021549_00039
Länsräkenskaper, Kopparbergs länHeden återfinns
på folio/sida
volymlängd
Landsbok 1634Kvarntullslängd 1633452v(Bäck)
Landsbok 1636Kvarntullslängd 1635407r(Bäck)
Landsbok 1636Kvarntullslängd 1636710
Verifikation 1638Kvarntullslängd 1637356v
Verifikation 1639Kvarntullslängd 1638503v
Verifikation 1640Kvarntullslängd 1639311v

Heden, Våmhus 1642-1649
4243444546474849

[1]   Skriven med gårdsnamn fr.o.m. 1645.

Mats Henriksson2222----
Kopp Brita ä [1]11121111
Bäckie Jons ä32212222
Bäckie Olofs ä11111111
Per Erlandsson----2233
+76666677
MtlHeden återfinns på
årsidaSVAR bild-id
1642221A0007185_00075
1643309A0007186_00109
1644173vA0007187_00093
1645165rA0007188_00077
1646305rA0007189_00088
1647795A0007190_00163
1648587A0007191_00101
1649583A0007192_00122

Heden, Våmhus 1650-1659
50515253545556575859

[1]   Skriven i Bäck 1651-1666.
[2]   1656 inhyses Per Jönß. med hust:.
[3]   Skriven med gårdsnamn fr.o.m. 1658.
[4]   Låck, Look, Loke.

Kopp Brita ä111112----
Bäckie Jons ä11--------
Bäckie Olofs ä1---------
Per Erlandsson2223333333
Bäckie Olof Persson [1]2---------
Bäckie Jöns [2]---22331--
Kopp Nils Hansson------2222
Bäckie Per Jönsson [3]-------223
Lok Mats Matsson [4]--------22
Gunnars Mats Jönsson--------23
+743668881113
MtlHeden återfinns på
årsidaSVAR bild-id
1650490A0007193_00097
1651277vA0007194_00114
1652277rA0007195_00152
1653286A0007196_00151
1654203A0007197_00110
1655202A0007198_00107
1656228A0007199_00120
165788rA0007200_00093
1658210A0007201_00112
1659198A0007202_00105

Heden, Våmhus 1660-1669AI:1
60616263646566676869mfol

[1]   I AI:1 = Bäkär Per Jonsson? (mf. 152v)
[2]   Låck, Look, Loke.
[3]   1668: på landet, tigger.
[4]   Skriven i Bäck 1651-1666 och 1668.

Per Erlandsson3333312222153r
Kopp Nils Hansson212111----
Bäckie Per Jönsson [1]323-222222
Lok Mats Matsson [2]2222222222152v
Gunnars Mats Jönsson333-------
Bäckie Erik Olofsson-234211112152r
Gunnar Matsson [3]---1111122
Bäckie Olof [4]-------2-2152r
+13131611118810912
MtlHeden återfinns på
årsidaSVAR bild-id
1660145A0007203_00078
1661729A0007204_00111
1662789A0007205_00097
16631478A0007206_00097
16641330A0007207_00099
16651189A0007208_00104
16661183A0007209_00102
1667942A0007210_00062
16681076A0007211_00068
1669960A0007212_00063

Heden, Våmhus 1670-1679AI:1
70717273747576777879mfol

[1]   Back 1670-1672, Lok 1673-1678. Soldat med hustru 1678.
[2]   1676-1678 skriven Per Iliansons son där han 1676 är noterad som soldat och 1677-1678 är noterad som dräng. 1679 Ilian Person Karin och Ana Persdr.

Per Erlandsson222211----153r
Back/Lok Mats Matsson [1]222222222-152v
Bäck Erik Olofsson2222222222152r
Erland Persson [2]------1111153r
Lok Mats Matssons ä---------1152v
+6666555554
MtlHeden återfinns på
årsidaSVAR bild-id
16701831A0007213_00098
1671848A0007214_00095
16721475A0007215_00106
1673247A0007216_00111
1674opagA0007217_00065
1675743A0007218_00101
1676730A0007219_00100
1677741A0007220_00119
1678701A0007221_00098
1679opagA0007222_00155

Heden, Våmhus 1650-1659
50515253545556575859
 • [1]   Även skriven Beckie Jöns Marit.
Per Erlandssontttttttttt
Beckie Jons Marit [1]ttt------t
Kopp Brita ä-ttttttttt
Beckie Olofs Anna ä-ttttttt--
Olof Persson-ttttttttt
Beckie Olof Jonsson---tttttt-
Lars Arvids Brita---------t
Länsräkenskaper, Kopparbergs länHeden återfinns
på sida/folio
volymlängd
Verifikation 1650Tiondelängd 1650206
Verifikation 1651Tiondelängd 1651102r
Verifikation 1652Tiondelängd 1652108r
Verifikation 1653Tiondelängd 1653198
Verifikation 1654Tiondelängd 1654149
Verifikation 1655Tiondelängd 165592v
Verifikation 1656Tiondelängd 1656485
Verifikation 1657Tiondelängd 1657384
Verifikation 1658Tiondelängd 1658441
Verifikation 1659Tiondelängd 1659228

Heden, Våmhus 1660-1669AI:1
60616263646566676869
 • [1]   Skriven med gårdsnamn 1661, 1665 och i Bäck 1669.
 • [2]   Skriven med gårdsnamn 1661 och i Bäck 1669.
 • [3]   Rothen? Jon Jonsson 1661, Bäker Jon Jonßon 1669.
 • [4]   Skriven utan gårdsnamn 1666 och 1668.
 • [5]   Skriven i Bäck 1669.
 • [6]   Skriven i Bäck 1660-1661, 1665, 1668-1669 och i AI:1. I den sistnämnda och 1661 skriven med gårdsnamnet Mossa.
 • [7]   Skriven i Bäck 1661, 1668-1669 och i AI:1.
 • [8]   Skriven i Bäck 1661 och 1668. I AI:1 troligen identisk med Gulu Brita i Bäck (151r). Lars Arffz Brijta 1669.
 • [9]   Skriven i Bäck (Indor?) i AI:1.
Kopp Brita ät-t--------
Bäckie Olof Persson [1]ttttttt-t-152r
Hed Per Erlandsson [2]ttttttt-t-153r
Gode Jöns Annat-----t---152v
Bäckie Jons Maritt----------
Kopp Nils Hansson-t---------
Lok Mats Matsson [4] [5]-tttttt-t-152v
Bäckie Jon Jonsson [3] [4]-tttttt-tt152v
Bäckie Erik Olofsson-t----t-t-152r
Dius Anders Persson [4] [6]--ttt-t---150v
Knut Per Andersson [4] [7]--ttttt---150r
Bäckie Olofs Anna---ttt-----
Lars Mats Matsson----t------
Lars Arvids Brita ä [8]-----tt--t-
Per Drucken------t-t--
Bäckie Karin--------t--
Bäker Per Jonsson---------t152v
Gods Karin---------t-
Lars Ryttare [9]---------t152r
Länsräkenskaper, Kopparbergs länHeden återfinns
på sida
volymlängd
Verifikation 1660Tiondelängd 1660223
Verifikation 1661Tiondelängd 1661233
Verifikation 1662Tiondelängd 1662236
Verifikation 1663Tiondelängd 1663472
Verifikation 1664Tiondelängd 1664396
Verifikation 1665Tiondelängd 1665448
Verifikation 1666Tiondelängd 1666504
Verifikation 1668Tiondelängd 1668457
Verifikation 1669Tiondelängd 1669424

Heden, Våmhus 1670-1678AI:1
707172737475767778mfol
 • [1]   Skriven under Bäck i AI:1.
Bäker Per Jonssontttttttt152v
Gods Karin [1]t-------149v
Lars Arvids Brita [1]tt------151r
Beckie Jon Jonssontttttttt152v
Lars Ryttare [1]ttttttt-152r
Bäckie Olof Persson-------t152r
Länsräkenskaper, Kopparbergs länHeden återfinns
på sida
volymlängd
Verifikation 1670Tiondelängd 1670457
Verifikation 1671Tiondelängd 1671391
Verifikation 1673Tiondelängd 1673431
Verifikation 1674Tiondelängd 1674216
Verifikation 1675Tiondelängd 1675346
Verifikation 1676Tiondelängd 1676333
Verifikation 1677Tiondelängd 1677328
Verifikation 1678Tiondelängd 1678401

Kontrollera alltid intressanta uppgifter mot originalhandlingarna. I originalen finns det också oftast mer information att hämta.

P.g.a. eftersläpningen i jordeböckerna (innan 1626 års revning) kan det vara vanskligt att koppla namn i dessa med motsvarande i andra längder. Där detta ändå är gjort i sammanfattningarna får tas med viss reservation.