burtu.se

Kumbelnäs, Våmhus

1601-1678

Kumbelnäs
sammanfattade skattelängder 
1601-1678

Byn nämns första gången i skattelängderna 1545 och har då 4 brukare. [1] Till Älvsborgs lösen 1571 minskar dock byn till att omfatta endast 2 bönder. [2] Därefter, från början av 1600-talet, är byn endast sparsamt upptagen i skattelängderna. T.ex. är Kumbelnäs inte upptaget i varken 1608, 1610, 1611 eller 1617 års tiondelängd eller i mantalslängderna efter 1648. Troligen är bönderna i Kumbelnäs då istället skrivna under Storbyn. [3]

I slutet av år 1667 hade byn, enligt Mora AI:1, 34 invånare fördelade på 7 gårdar. Gårdsnamnen var Knubb(2), Kumble och Jöns. [4]


Kumbelnäs, Våmhus 1601-1612
0102030406070809101112
  • [1]   I jordeboken noterad vara husarm 1601:9, 1603:12B och öde 1606:8. Knechten swarar alt(?) 1609:3.
  • [2]   I jordeboken noterad vara husarm 1603:12B och öde 1606:8.
Halvar Nilsson [1]jj,öj,hjj--j-j-
Olof Larsson [2]jj,öj,hjjthj-j-
Jöns Larsson -----t-----
Nils Larsson -----t-----
Hans Jonsson --------hl--
Erik Olofsson --------hlhlt
Lars Nilsson ---------hlt

Dalarnas
landskapshandlingar
Typ (bl.a.)Kumbelnäs återfinns på
sidaSVAR bild-id
1601:9Jordebok (j)152vA0051552_00131
1602:11BÖdeshemman (ö)opag.A0052937_00034
1602:11AJordebok (j)145vA0051553_00154
1603:12AHusarma/Ödesh.opag.A0051555_00301
1603:12BJordebok (j)286vA0052938_00150
1604:11Jordebok (j)138vA0051562_00145
1606:8Jordebok (j)92vA0051573_00105
1607:5Tiondelängd (t)opag.A0051577_00012
1608:5AHusarma (h)opag.A0051584_00051
1609:3Jordebok (j)314A0051594_00271
1610:1Hjonelagslängd (hl)5A0051602_00012
1611:18AHjonelagslängd (hl)7A0051618_00011
1611:18BJordebok (j)144vA0052945_00157
1612:5Tiondelängd (t)opag.A0051623_00014

Kumbelnäs, Våmhus 1613-1629
131416171819202225272829
(1622:12 : Guli enkia i Storbyen ganska fatig och ellendig och står för Kumble Nils Larsons mantal ibid)
Halvar Nilssonj-----j-----
Olof Larssonj-----j-h---
Lars Nilsson -t--t-t-----
Erik Olofsson-tt-t-t---tt
Hans Jonsson--t--t------
Nils Nilsson------t-----
Hans Jönsson------t-----
Hans Eriksson---------j--

Dalarnas
landskapshandlingar
Typ (bl.a.)Kumbelnäs återfinns på
sidaSVAR bild-id
1613:9Jordebok (j)154vA0051632_00221
1614:2Tiondelängd (t)opag.A0051636_00051
1616:11Tiondelängd (t)opag.A0051651_00118
1618:1Tiondelängd (t)opag.A0051658_00088
1619:1Tiondelängd (t)opag.A0051664_00088
1620:4Jordebok (j)103rA0051672_00108
1620:4Tiondelängd (t)opag.A0051672_00285
1622:12Husarma (h)--
1625:5Husarma (h)87vA0051684_00071
1627:11Jordebok (j)43rA0051691_00050

Västmanlands
landskapshandlingar
Typ (bl.a.)Kumbelnäs återfinns på
sidaSVAR bild-id
1628:17Tiondelängd (t)254vA0051020_00276
1629:18Tiondelängd (t)157vA0051035_00170

Kumbelnäs, Våmhus 1628-1639
28333536373839
1628 - Längd över husarma
Göligh enkia hußarm haffuer stugan full medh barn
Erik Olofsson4------
Marit ä---3333
Jöns Persson---2222
Kerstin ä---2222
+4--7777
Boskaps- m.fl.
längder
TypKumbelnäs återfinns på
folioSVAR bild-id
1628Kvarntullsmantal30v, 33rA0021549_00040/00042
Länsräkenskaper, Kopparbergs länKumbelnäs återfinns
på folio/sida
volymlängd
Landsbok 1636Kvarntullslängd 1636710
Verifikation 1638Kvarntullslängd 1637356v
Verifikation 1639Kvarntullslängd 1638503r
Verifikation 1640Kvarntullslängd 1639311v

Kumbelnäs, Våmhus 1642-1649
4243444546474849
  • [1]   Skriven Kumblenääß Marit Enkia under Limbäck(?) 1644, 1645 och 1648. Möjligen identisk med Knubb Marit ä skriven under Storbyn 1646.
Marit ä [1]3333--2-
Jöns Pers Karin ä11------
Kerstin ä2-------
+6433--2-

MtlKumbelnäs återfinns på
årsidaSVAR bild-id
1642221A0007185_00075
1643309A0007186_00109
1644173rA0007187_00092
1645164vA0007188_00077
1648586A0007191_00101

Kumbelnäs, Våmhus 1650-1659
50515253545556575859
  • [1]   Skriven med gårdsnamn från 1653.
  • [2]   Jöns Pärs Kharin 1650-1652, Jöns Karin Enckia 1653.
Jöns Pers Karin ä [2]tttt------
Böris Kerstin ättt-------
Knubb Marit ät---------
Knubb Anders Eriksson [1]--tttttttt
Beckie Mats Persson---ttttttt
Djus Kerstin ä---t------
Mats Larsson--------tt
Länsräkenskaper, Kopparbergs länKumbelnäs återfinns
på sida/folio
volymlängd
Verifikation 1650Tiondelängd 1650206
Verifikation 1651Tiondelängd 1651101v
Verifikation 1652Tiondelängd 1652108r
Verifikation 1653Tiondelängd 1653198
Verifikation 1654Tiondelängd 1654149
Verifikation 1655Tiondelängd 165592v
Verifikation 1656Tiondelängd 1656486
Verifikation 1657Tiondelängd 1657385
Verifikation 1658Tiondelängd 1658441
Verifikation 1659Tiondelängd 1659228

Kumbelnäs, Våmhus 1660-1669AI:1
60616263646566676869mfol
  • [1]   Skriven med gårdsnamn/soldatnamn 1664-1668.
  • [2]   Skriven utan gårdsnamn 1666 och 1668.
  • [3]   Skriven under Bonäs i AI:1.
Förskoningslängd 1665 (verifikation 1666 s.1553)
Mattz medh trääbeenet arm
Erich Månßon sold. arm
Kumble Eelin, genta arm
Beckie Mattz Eelin, Enckia, arm
Mats Larssont-ttttt-tt135r
Knubb Anders Eriksson [2]ttttttt-tt134v
Beckie Mats Perssontttttt-----
Per Jönsson-t---------
Hol Lars Matsson-t---------
Sparven Anders Jo(ö)nsson [1]---tttt-tt135r
Anders Knutsson------t---134v
Beckie Mats ä--------tt134v
Knubb Anna [3]--------tt132v
Jöns Margareta---------t135v
Länsräkenskaper, Kopparbergs länKumblenäs återfinns
på sida
volymlängd
Verifikation 1660Tiondelängd 1660224
Verifikation 1661Tiondelängd 1661233
Verifikation 1662Tiondelängd 1662237
Verifikation 1663Tiondelängd 1663472
Verifikation 1664Tiondelängd 1664398
Verifikation 1665Tiondelängd 1665450
Verifikation 1666Tiondelängd 1666506
Verifikation 1668Tiondelängd 1668457
Verifikation 1669Tiondelängd 1669426

Kumbelnäs, Våmhus 1670-1678AI:1
707172737475767778mfol
  • [1]   Bör vara identisk med Beckie Mats änka.
Mats Träfottttttttt135r
Anders Jönsson Sparftt------135r
Knubb Anders Erikssontttttttt134v
Beckie Mats ät--------
Knubb Annatttttttt-
Jöns Margaretatttttttt135v
Kumble Elintttttttt135r
Knubb Elin [1]-ttttttt134v
Stam Erik Eriksson--tttt-t-
Länsräkenskaper, Kopparbergs länKumbelnäs återfinns
på sida
volymlängd
Verifikation 1670Tiondelängd 1670457
Verifikation 1671Tiondelängd 1671393
Verifikation 1673Tiondelängd 1673433
Verifikation 1674Tiondelängd 1674217
Verifikation 1675Tiondelängd 1675348
Verifikation 1676Tiondelängd 1676335
Verifikation 1677Tiondelängd 1677330
Verifikation 1678Tiondelängd 1678402

Kontrollera alltid intressanta uppgifter mot originalhandlingarna. I originalen finns det också oftast mer information att hämta.

P.g.a. eftersläpningen i jordeböckerna (innan 1626 års revning) kan det vara vanskligt att koppla namn i dessa med motsvarande i andra längder. Där detta ändå är gjort i sammanfattningarna får tas med viss reservation.