burtu.se

Limbäck, Våmhus

1601-1679

Limbäck
sammanfattade skattelängder 
1601-1669

Byn är upptagen redan i den första skattelängden från 1539 med 3 skattebönder. [1] Därefter växer byn kraftigt och redan 1545 noteras 14 brukare. Möjligen kan denna kraftiga ökning delvis förklaras av den idag okända byn(?) Lokom som har 7 brukare 1543 för att sedan försvinna ur skattelängderna. [2] Under resterande delen av århundradet växer sedan Limbäck sakta men stadigt. Efter revningen hösten 1587 noteras 19 bönder i jordeboken, vilket gör Limbäck till den största byn i Våmhus efter Storbyn.

I slutet av år 1667 hade byn, enligt Mora AI:1, 164 invånare fördelade på 25 gårdar. Gårdsnamnen var Back, Bengt(2), Bäckie, Enkas, Fors(2), Gulogs, Gut, Hinders(2), Hol, Kans, Knubb, Krång, Litlz(2), Lok(2), Skräddar, Stam, Säs(3) och Tysk. [3]


Limbäck, Våmhus 1601-1612
0102030406070809101112
 • [1]   1603:12B I marginalen: Jonn Nilsonn på Heden knecht(?)
 • [2]   Längderna 1601:9 och 1602:11A är skadade vilket gör det svårt att läsa. Dessa personer är skrivna på samma plats i 1603:12B.
 • [3]   Antecknad som knekt i 1603:12B.
 • [4]   Skriven med gårdsnamn fr.o.m. 1603:12B.
 • [5]   1603:12A (opag., SVAR bildid A0051555_00005)
  Afkortningen
  Efter h:h:m(?) hertig Karls breff den(?) item(?) 23 martij åhr 1598 befinner Per Oluffsonn i Linbäck i Mora sochenn frij till behag lig tid ett skatte hemma(n)
 • [6]   1603:12B I marginalen: Hård Erichsonn ibidem knecht.
Sigfrid Jonssonjjjjj--j-j-
Lars Perssonjjjjj--j-j-
Lars Larssonjjjjjttjt,hlt,j,hlt
Olof Perssonjjjjj--j-j-
Mats Jönsson [1]jjjjjtt-t,hlt,hlt
Sebben Larssonjj,öj,hjjttjt,hlt,j-
Nils Larsson [2]jjjjjttjt,hlt,j,hlt
Lars Jonssonjjjjj--j-j-
Nils Olofssonjjjjj----j-
Knut Perssonjjjjj--j-j-
Lars Halvarssonjjjjj--j-j-
Ribbe Nils Andersson [3]jjjjj--j-j-
Jon Persson [3]jjjjj--j-j-
Måsse Sven Larsson [4]jjjjj--j-j-
Per Olofsson [2][5]jjjjjttjt,hlt,j,hlt
Elin äjjjjj--j-j-
Knut Eriksson [6]jjjjjttjt,hlt,j,hlt
Mickels Elin äjj,öj,hjj--j-j-
Mats Jakobssonjj,öj,hjj--j-j-
Måsse Sven Olofsson-öh--------
Erik Olofsson-----tt-t,hlt,hlt
Per Larsson-----tt-t,hlt,hlt
Lars Jönsson-----tt--t-
Ilian Larsson-----tt-t--
Marit ä------t-tt-
Olof Nilsson------t-tt-
Per Jönsson------t-t,hlt,hl-
Elin ä------t-t--
Mats Olofsson-------j--t
Olof Olofsson--------hlhlt
Anders Larsson--------hlhl-
Olof Jakobsson--------hlhl-
Hans Olofsson---------t,hl-
Erik Halvarsson---------hl-
Mårten Matsson---------hl-
Lars Olofsson---------hl-
Anders Jakobsson---------hl-
Hans Halvarsson---------hl-
Lars Sebbesson----------t

Dalarnas
landskapshandlingar
Typ (bl.a.)Limbäck återfinns på
sidaSVAR bild-id
1601:9Jordebok (j)153vA0051552_00132
1602:11BÖdeshemman (ö)opag.A0052937_00035
1602:11AJordebok (j)146vA0051553_00155
1603:12AHusarma/Ödesh.opag.A0051555_00301
1603:12BJordebok (j)287rA0052938_00150
1604:11Jordebok (j)139A0051562_00145
1606:8Jordebok (j)93rA0051573_00105
1607:5Tiondelängd (t)opag.A0051577_00013
1608:5AHusarma (h)opag.A0051584_00052
1608:18Tiondelängd (t)opag.A0051592_00080
1609:3Jordebok (j)315A0051594_00271
1610:1Hjonelagslängd (hl)5vA0051602_00013
1610:4Tiondelängd (t)opag.A0051603_00088
1611:1Tiondelängd (t)opag.A0051612_00015
1611:18AHjonelagslängd (hl)7A0051618_00011
1611:18BJordebok (j)145rA0052945_00157
1612:5Tiondelängd (t)opag.A0051623_00014

Limbäck, Våmhus 1613-1629
131416171819202225272829
 • [1]   1619:1 : Sifredh Joensson ähr en blind man och hafuer ingen till hielp att utgiöre
 • [2]   Skriven med gårdsnamn i 1627:11.
 • [3]   1619:1 : Sebben Larson ähr en krömpling och tiggier. Farfar bland husarma och barnbarn med samma namn i tiondelängden?
 • [4]   Skriven utan gårdsnamn 1620:4.
 • [5]   1613:9 : Denna med sin renta skall stå i beck(?)
  1622:12 : Matz Jakobssons mantall i Lindbäck ähr plat ödhe
 • [6]   1619:1 : Karijn enkia ähr en utlefuadh och utfatiger qwina och förmår ej utgiöre
 • [7]   1619:1 : Anna enkia (skada) hon ähr en eländig (skada) och kan inthe utg(skada)
 • [8]   1619:1 : Brijtha hon (skada) en tiggirska och g(år) medh kryckior
 • [9]   1619:1 : Karijn enkia hon ähr en utlefuadh och en tiggirska utfatiger
 • [10] 1619:1 : Anna en _utlefuadh knecht enkia och hon g(år) medh kryckior
 • [11] 1619:1 : Suen Olhson en förla(mad) knecht och ähr en krömpl(ing)
Lars Larssonjtttt-j-----
Mats Jönssonjtttttt-----
Nils Larssonjtttttj,t-----
Per Olofssonjt----j-----
Knut Erikssonjtttttj,t-----
Sigfrid Jonsson [1]j----hj-----
Lars Perssonj-----j-----
Olof Perssonj-----j-----
Sebben Larsson [3]j-tttt,ht-----
Lars Jonssonj-----------
Nils Olofssonj-----j-h---
Knut Perssonj-----j-----
Lars Halvarssonj-----j-----
Ribbe Nils Andersson [4]j-----j-----
Jon Perssonj-----j-----
Måsse Sven Larsson [4]j-----j-----
Elin äj-----j--j--
Mickels Elin äj-----j-----
Mats Jakobsson [5]j-----jö----
Erik Olofsson-t----------
Per Larsson-tttttt-----
Olof Olofsson-tt---------
Anders Larsson-t-------jtt
Olof Jakobsson-tttttt----t
Hans Olofsson-tttttt--jtt
Lars Olofsson-tt---------
Lars Sebbeson-t----------
Per Jö(o)nsson-tttttt--jtt
Fors Jon Persson [2]--t------jtt
Per Eriksson--ttt----jtt
Erik Halvarsson--t--tt-----
Fors Olof Persson [2]---tttt--jtt
Knut Olofsson-----t------
Karin ä [6]-----h------
Anna ä [7]-----h------
Brita ä [8]-----h------
Karin ä [9]-----h------
Anna ä [10]-----h------
Sven Olofsson [11]-----h------
Mats Jöransson------j-----
Sibjörn Larsson------j-----
Erik Eriksson------t--jtt
Brita ä------t-----
Anna ä---------jtt
Mårten Matsson---------jtt
Lars Nilsson---------jtt
Anders Knutsson---------jtt
Hans Nilsson----------tt
Erik Larsson----------tt
Lars Iliansson----------tt
Elin ä----------tt

Dalarnas
landskapshandlingar
Typ (bl.a.)Limbäck återfinns på
sidaSVAR bild-id
1613:9Jordebok (j)157rA0051632_00221
1614:2Tiondelängd (t)opag.A0051636_00051
1616:11Tiondelängd (t)opag.A0051651_00117
1617:15Tiondelängd (t)opag.A0051657_00079
1618:1Tiondelängd (t)opag.A0051658_00087
1619:1Tiondelängd (t)opag.A0051664_00088
1619:1Husarma (h)opag.A0051664_00137
1620:4Jordebok (j)103vA0051672_00109
1620:4Tiondelängd (t)opag.A0051672_00284
1622:12Husarma (h)opag.A0051679_00017
1625:5Husarma (h)88A0051684_00071
1627:11Jordebok (j)42rA0051691_00049

Västmanlands
landskapshandlingar
Typ (bl.a.)Limbäck återfinns på
sidaSVAR bild-id
1628:17Tiondelängd (t)254rA0051020_00276
1629:18Tiondelängd (t)157rA0051035_00170

Limbäck, Våmhus 1614-1619
123456Kommentar
 • [1]   Noterad vara husarm efter första terminen i restuppbördens sammanfattning. Återfinns dock inte bland de husarma.
 • [2]   Endast upptagen i restuppbördens sammanfattning.
Per Erikssonhlhl,dhl,phl--
Nils Larssonhl,phl,phlhlhlhl
Mats Jönssonhlhl,phlhl-h
Per Larssonhlhlhlhlhlhl
Lars Larssonhl,phl,phl,phlhlhl
Olof Olofssonhl,phl----
Hans Olofssonhlhlhlhlhlhl
Per Jonsson [1]hl-----sedan hußarm
Anders Knutssonhl,p-----
Olof Persson-hlhlhlhlhl(1): skriven i Storbyn
Knut Eriksson-hlhlhhh(1): skriven i Storbyn
Lars Olofsson-hlhlhlhlhl
Knut Olofsson [2]-hlhl---sedan dödh
Sebben Larsson---hhh
Per Jo(ö)nsson---hhh

Termin
Limbäck återfinns på
SVAR bild-id
1 (1614)A0066049_00175
2 (1615)A0066050_00141
3 (1616)A0066051_00161
4 (1617)A0066052_00023
5 (1618)A0066053_00124
6 (1619)A0066054_00126
Rest (1621)A0066055_00043

Listor över husarma återfinns i slutet av Mora socken.


Limbäck, Våmhus 1628-1639
28333536373839
 • [1]   Är knekt 1628, skattar för hustrun.
 • [2]   Knekthustru 1628.
 • [3]   Första kolumnen skadad 1633. Minst 4 arbetsföra personer i hushållet.
 • [4]   Skriven med gårdsnamn från 1635.
 • [5]   Skriven med gårdsnamn 1628.
 • [6]   Skriven i Bäck 1635.
 • [7]   Skriven med gårdsnamn 1635.
 • [8]   Skriven med gårdsnamn 1628, 1636-1639.
 • [9]   Skriven i Moren 1628-1635.
 • [10] 1638: Krånge?
Längd över husarma
1628
Erich Ehrßn ähr rasande ofärdig
Elin knechthustru ähr swåra fatig
Matz Oluffson een krympling
hustru Anna blindh husarm
h. Karin halt och mycket ofärdig
h. Elin blindh utfatig
Fors Olof Persson [4]57588-7
Fors Jon Persson [4]22224-4
Per Eriksson6------
Anders Knutsson22-23-4
Mårten Matsson [3]5455464
Käringe Anders Larsson [8][10]234433-
Göran Nilsson22111--
Krång Lars Persson [5]4432232
Bäcke Per Jonsson [8]5334444
Mats Nilsson2322122
Björn Erik Larsson [1][8]1322212
Lisle Erik Eriksson [5]3344555
Rulle Olof Jakobsson5------
Ask Lars Olofsson [7]4555544
hu Karin [2]1------
Erik Halvarsson3------
Sä(d)s Hans Nilsson32-----
Lars Eliansson24334--
Henriks(?) Lars Nilsson23-----
Lok Mats Eriksson [6]22-2222
Lisle Per Larsson [6]33-2333
Mats Jonsson22-2222
Bäcke Jon Olofsson2------
Kråke Brita ä13-----
Sebbes Anna2--3332
Stam Olof Persson [7]-2222-2
Sven Svensson-3-----
Anders Eriksson-222222
Hans Olofsson-3134--
Rull Karin ä [7]-32233-
Kans Anna ä [4]-433443
Ask Mats Larsson-2-----
Eriks Anna ä--2----
Olof Mickelsson---2222
Sä(de)s Anna ä [9]---3333
Marit ä-----1-
Anna knekthustru-----1-
Mats Hansson-----22
Lars Elians Elin ä-----33
Per Olofsson-----2-
Anders Mårtensson------5
+75795170766169
Boskaps- m.fl.
längder
TypLimbäck återfinns på
folioSVAR bild-id
1628Kvarntullsmantal29r, 32vA0021549_00038/00042
Länsräkenskaper, Kopparbergs länLimbäck återfinns
på folio/sida
volymlängd
Landsbok 1634Kvarntullslängd 1633452r
Landsbok 1636Kvarntullslängd 1635407r
Landsbok 1636Kvarntullslängd 1636708
Verifikation 1638Kvarntullslängd 1637356r
Verifikation 1639Kvarntullslängd 1638503r
Verifikation 1640Kvarntullslängd 1639311r

Limbäck, Våmhus 1642-1649
4243444546474849
 • [1]   Litsle
 • [2]   1649: Biörne
 • [3]   Skriven med gårdsnamn fr.o.m. 1647 och i Moren fr.o.m. 1649.
 • [4]   1649: Sääs, innan Sädeß (?)
 • [5]   Skriven utan gårdsnamn 1643 och i Storbyn fr.o.m. 1650.
Fors Olof Persson66656677
Fors Jon Persson43333---
Stam Olof Persson22211111
Anders Knutsson45333433
Lissel Per Larsson [1]22222212
Anders Eriksson22222222
Mårten Matsson33333333
Anders Mårtensson2-------
Kiänge Anders Larsson32111111
Mats Nilsson22111211
Mats Hansson22222122
Beckie Per Jönsson12222222
Biönr Erik Larsson [2]22222122
Erik Eriksson42222233
Lars Olofsson43233322
Lars Elians Elin ä121122-2
Lok Mats Eriksson22211112
Lars Persson22222222
Olof Mickelsson2211----
Skomaker Mats Jonsson [3]2222222-
Säs Anna ä [4]11111233
Sebbes Anna ä11--1111
Kans Anna ä22212212
Fors Per Olofsson [5]22-122--
Fors Jons Marit ä-----222
Erik Halvars Brita ä------2-
+5854444246464443
MtlLimbäck återfinns på
årsidaSVAR bild-id
1642220A0007185_00074
1643308A0007186_00109
1644173rA0007187_00092
1645164rA0007188_00076
1646304rA0007189_00087
1647794A0007190_00162
1648585A0007191_00100
1649583A0007192_00122

Limbäck, Våmhus 1650-1659
50515253545556575859
 • [1]   Skriven med gårdsnamn fr.o.m. 1651.
 • [2]   1653: Biörs
 • [3]   Husarm 1656.
 • [4]   Skriven med gårdsnamn fr.o.m. 1658.
 • [5]   Skriven med gårdsnamnet Back fr.o.m. 1658.
Fors Olof Persson54-557----
Fors Jons Marit222442----
Anders Knutsson322-33----
Beckie Per Jonsson1---------
Pilt Mats Hansson22--------
Lars Olofsson22333354--
Gut Anders Larsson2222222333
Lissel Per Larsson2122224444
Krång Lars Persson [1]2222222222
Lok Mats Eriksson111-------
Säs Anna ä222334----
Kans Anna ä1112222211
Lissel Erik Eriksson [1]333322----
Stam Olof Persson1---------
Björn Erik Larsson [2]1223325---
Hinders Mats Nilsson [3][4]111222221-
Anders Eriksson21134554--
Hinders Mats Larsson [4]3334444555
Säs Per Olofsson--12222233
Fors Lars Olofsson--4---7666
Anders Knuts hu---3------
Fors el. Back Per Jonsson [5]------3333
Olofs Jöns Andersson [4]------222-
Säs Nils Hansson [4]------4453
Fors Jöns Persson------2222
Lissel Olof Eriksson [4]------3333
Låck Mats Eriksson [4]------5454
Björns Erik Eriksson [4]-------333
Olof Olofsson--------65
Gulog Erik Andersson--------43
Anders Jöns Olofsson---------2
hu Brita Matsdotter---------1
+36313240434459555853
MtlLimbäck återfinns på
årsidaSVAR bild-id
1650489A0007193_00096
1651277rA0007194_00113
1652277rA0007195_00152
1653285A0007196_00151
1654202A0007197_00110
1655201A0007198_00106
1656227A0007199_00119
165787vA0007200_00093
1658209A0007201_00111
1659198A0007202_00105

Limbäck, Våmhus 1660-1669AI:1
60616263646566676869mfol
 • [1]   Skriven utan gårdsnamn 1665-1667.
 • [2]   Även skriven Olofs Jöns Andersson. I AI:1 är det i Limbäck endast Hol Jöns Andersson som passar in (mf. 144v).
 • [3]   Gulikas, Gålick.
 • [4]   Hindriks.
 • [5]   1660: Låck.
 • [6]   Skriven utan gårdsnamn 1661-1669.
 • [7]   Skriven under Kråkberg i AI:1 (mf.125r).
 • [8]   Skriven med gårdsnamnet Bengt i AI:1.
Fors Lars Olofsson [1]6777777785145v
Back Per Jonsson3443333333144v
Olofs Jon Andersson [2]2222222222
Olof Larsson5555554433
Gut Anders Larsson3332222222146v
Lissel Per Larsson4555553322
Krång Lars2233333333147v
Säs Nils Hansson3333222222148r
Fors Jon Persson222-------
Kans Anna11111-----
Lissel Olof Eriksson3444433333148v
Björs Erik Eriksson [8]3455555533146v
Brita Matsdotter2---------
Gulog Erik Andersson [3]3332222333146r
Hinders Mats Larsson [4]5432222211147r
Säs Per Olofsson [7]2343222222
Lok Mats Eriksson [5]2343333311147v
Lok Erik Matsson [5][6]2222222211147v
Bäckie Anders-333333322148r
Fors Jon Pers hu---11-----
Tysk(?) Mats Persson---------3145r
+53606356545148494141
MtlLimbäck återfinns på
årsidaSVAR bild-id
1660144A0007203_00077
1661728A0007204_00110
1662788A0007205_00097
16631477A0007206_00096
16641329A0007207_00098
16651189A0007208_00104
16661182A0007209_00102
1667941A0007210_00061
16681075A0007211_00068
1669959A0007212_00063

Limbäck, Våmhus 1670-1679AI:1
70717273747576777879mfol

[1]   Kopp Nilß Hanßon på samma rad 1672.
[2]   Tysk 1670-1671 1673, Knubb 1672.
[3]   Skriven med gårdsnamn från 1673 och som soldat befriad 1678. Änkan befriad (soldathustru) 1679.
[4]   Samtliga i hushållet befriade 1674, men ändå upptagen med namn i mantalslängden.
[5]   Skriven med gårdsnamn från 1676.
[6]   Änkan tigger 1676.
[7]   Bortrest 1676 och 1678. Skattar för hustrun 1676, båda befriade 1678.
[8]   Samtliga befriade p.g.a fattigdom (tiggeri) 1676 och p.g.a soldattjänst 1678.
[9]   Skrivna tillsammans men befriade p.g.a fattigdom (tiggeri).
[10]   I hushållet finns en soldat med hustru 1678, båda är befriade. En befriad soldathustru 1679.
[11]   Bortrest och därför befriad 1678.
[12]   I hushållet finns en soldat med hustru 1678, båda är befriade.
[13]   Befriad men ändå upptagen i mantalslängden.

Fors Lars Olofsson6566644443-
Back Per Jonsson [6]433422-----
Olofs Jöns Andersson [4]2221-------
Lok Jöns Matsson [3]22222222---
Olof Larsson [7]32222212---
Gut Anders Larsson2----------
Lissel Per Larsson222211-----
Krång Lars442233-----
Säs Nils22322------
Lille Olof Eriksson33333324---
Björs Erik Eriksson5323332331-
Bäck Anders [1]2-22-------
Gulik Erik Andersson322221[9]2---
Hindrik Mats Larsson112212-----
Säs Per Olofsson [12]32222222-2-
Tysk/Knubb Erik Matsson [2]2222-------
Gut Erik Larsson-2---------
Bäck Erik Andersson-2---------
Gut Anders Larsson ä--2111-----
Kans Per Matsson--23-------
Jon Olofsson----222223-
Bäck Anders ä----22[9]----
Fors Olof Olofsson [5]-----223---
Säs Nils ä-----2-----
Lissel Per Persson [8]-----------
Krång Lars dr och Hård Olof------2222-
Hindrik Mats Larssons ä------2----
Gunnar Nils Hanssons Kerstin------1111-
Hindrik Lars Matsson [11]-------1-2-
Fors Olof och Per Olofssöner--------33-
Gulik Erik Anderssons ä [10]-----------
Back Per Jonssons ä---------[13]-
Lissel Jöns Nilsson---------2-
+6666555554
MtlLimbäck återfinns på
årsidaSVAR bild-id
16701830A0007213_00097
1671847A0007214_00095
16721475A0007215_00106
1673246A0007216_00110
1674opagA0007217_00065
1675742A0007218_00101
1676730A0007219_00100
1677741A0007220_00119
1678700A0007221_00098
1679opagA0007222_00155

Limbäck, Våmhus 1650-1659
50515253545556575859
 • [1]   Sebbes Anna 1650 & 1652, Sebbes vel Ask Anna 1653-1654, Ask Anna 1655 och Sebbens Anna Enckia 1656-1657.
 • [2]   Skriven med gårdsnamn från 1653.
 • [3]   Elian Larßon.
 • [4]   Gårdsnamnet skrivet Lille 1650-1652 och Littzle 1653-1659.
 • [5]   Skriven Hans Nils Marit 1650-1652 och Säs Hans Marit änka 1653-1657.
 • [6]   Skriven Jöran Nils Anna 1650-1652, 1655-1657 och Jöran Nils vel Erichß Anna 1653-1654.
 • [7]   Skriven utan gårdsnamn 1654-1655.
 • [8]   Skriven med gårdsnamn från 1654.
 • [9]   Identisk med Kiänge Anders Larsson?
 • [10] Felaktigt skriven Säs Hans Nilsson 1656.
 • [11] Felaktigt skriven Holbus Lars Halvarsson 1658.
 • [12] Skriven med gårdsnamn 1659.
 • [13] Felaktigt skriven Henriks Mats Larsson 1659.
 • [14] Joen Perß Marith Enckia 1659.
Fors Olof Perssont--t------
Fors Jon Pers ä [14]ttt------t
Stam Olof Perssontttttttttt
Anders Knutssontttttt----
Mårten Matssonttttttttt-
Känge Anders Larssonttt--ttt--
Pilt Mats Hanssontt--------
Säs Annattt-------
Gut Anders Larssontttttttttt
Beckie Per Jo(ö)nssonttt--tt---
Björn Erik Larssontttttttttt
Krång Lars Perssontttttttttt
Lissel Erik Eriksson [2]tttttt----
Holbus Lars Olofsson [2], [11]tttttttttt
Henriks Mats Larsson [2]tttttttttt
Gulog Anders Eriksson [8]ttt-tttttt
Djus Mats Jönsson [2]tttttttttt
Sebbes el. Ask Anna [1]t-tttttt--
Kans Annattt-------
Lille Per Larsson [4]tttttttttt
Henriks Mats Nilsson [12]ttt-tttttt
Säs Hans Nils Marit ä [5]tttttttt--
Jöran Nils el. Eriks Anna [6]tttttttt--
Fors Lars Olofsson-ttttttttt
Fors Elin-tt-------
Lok Mats Eriksson-ttttttttt
Fors Olof Larsson [7]---ttt----
Säs Per Olofsson---tttttt-
Tysk Mats Persson---ttttttt
Erland Larsson [3]---ttttttt
Säs Per Hansson---ttttt--
Henriks Lars Larsson [13]---ttttttt
Kans Lars Eriksson---ttttttt
Krång Anders Larsson [9]---tt-----
Liss Fors Olof Olofsson----tttttt
Säs Nils Hansson [10]-----ttttt
Fors Per Jonsson------ttt-
Jöns Andersson------ttt-
Lissel Olof Eriksson------tttt
Anders Knuts Marit---------t
Holbus Marit ä---------t
Länsräkenskaper, Kopparbergs länLimbäck återfinns
på sida/folio
volymlängd
Verifikation 1650Tiondelängd 1650205
Verifikation 1651Tiondelängd 1651101r
Verifikation 1652Tiondelängd 1652107v
Verifikation 1653Tiondelängd 1653198
Verifikation 1654Tiondelängd 1654148
Verifikation 1655Tiondelängd 165592r
Verifikation 1656Tiondelängd 1656485
Verifikation 1657Tiondelängd 1657384
Verifikation 1658Tiondelängd 1658441
Verifikation 1659Tiondelängd 1659228

Limbäck, Våmhus 1660-1669AI:1
60616263646566676869mfol
 • [1]   Skriven Littzle Foß Oloff Olofß. 1661.
 • [2]   Troligen identisk med Björn Erik Larsson.
 • [3]   Skriven utan gårdsnamn 1661.
 • [4]   Sebbes vel Ask Anna, vel = eller på latin.
 • [5]   Skriven utan gårdsnamn 1666 och 1668.
 • [6]   Ulbus Marit 1666 och 1668. Skriven i Storbyn 1661 och i AI:1 (138r).
 • [7]   Skriven utan gårdsnamn 1666.
 • [8]   1668 lämnar han betydligt mindre i tionde jämfört med tidigare år. Förklaring ges av noteringen dett andra bran up i wåådh-eld och hårdh wind(?).
 • [9]   Skriven utan gårdsnamn 1668.
 • [10] Skriven med gårdsnamn 1669.
 • [11] Skriven med gårdsnamnet Fors 1661, utan gårdsnamn 1666-1668 och med gårdsnamnet Back 1669 och i AI:1.
 • [12] I AI:1 troligen identiska med Bengt Erik Eriksson (146v) och Bengt Lars Eriksson (147r).
Förskoningslängd 1665 (verifikation 1666 s.1552)
Enckas Eelin, änckia arm
Hinders Mattz ofärdigh, arm
Look Mattz, ofärdigh arm
Hinders Marit, Enckia arm
Säß Marit, Enckia gamal arm
Säß Pär Knecht arm
Look Erik, arm
Kanskullor, arma
Fors Olof Olofsson [1] [5]ttttttt-tt145r
Anders Knuts Maritt-tttt-----
Tysk Mats Persson [5] [8]ttttttt-tt145r
Fors Lars Olofsson [7]ttttttt-tt145v
Holbus Lars Olofssont-tttt-----
Holbus Marit ä [6]t-ttttt-tt-
Gut Anders Larsson [9]ttttttt-tt146v
Erland Larssont----------
Björn Erik Larssont-tttt----146v
Lissel Per Larssontttttt-----
Henriks Mats Larsson [5]ttttttt--t147r
Säs Hans Marit ätt----t-tt147v
Säs Nils Hansson [3] [7]ttttttt-tt148r
Dius Mats Jonsson [5]tttt-tt--t-
Stam Olof Persson [5]ttttttt-t-148v
Lissel Olof Eriksson [5]ttt-ttt--t148v
Henriks Lars Larssont-tttt-----
Gulog Anders Eriksson [5]ttttttt-tt146r
Kans Lars Eriksson [5]t-----t-t--
Jon Pers Marit ät-tttt----144v
Fors/Back Per Jonsson [11]-t----t-tt144v
Hol Jöns Andersson [5]-t----t-tt144v
Beckie Jöns Persson [5]-t----t----
Lissel Erik Larsson [2]-t---------
Hinders Lars Marit-t----t-tt149r
Hol Karin ä-t---------
Krång Lars Persson [5]-tttttt-tt147v
Säs Per Hansson [5]-tt-t-t-t-148r
Jörans Brita ä-t---------
Kiänge Anders Larsson-tttttt----
Lok Erik Matsson [5]-t----t-t-147v
Lok Mats Eriksson [5]-tttttt--t147v
Lok Jöns Matsson [5]---tttt-tt146v
Lissel Olof Larsson [5]---t--t-t--
Kans Mats Eriksson---tttt-tt146r
Kans Lars kullor----t------
Sebbes el. Ask Anna [4]----tt---t-
Örjas kullor-----t-----
Krång Elin-----t-----
Lissel Erik Eriksson [10] [12]------t-tt-
Lissel Per Persson [10]------t-tt147r
Görans Anna------t---149r
Stors Jon Olofsson [10]--------tt-
Beckie Karin--------t--
Mats Lars ä--------t--
Lok Mats ä--------t--
Kopp Nils Hansson--------t--
Känge Anders barn--------tt-
Hinders kullor--------t--
Kans kullor--------t--
Holbus Olof Larsson---------t-
Lissel Lars Eriksson [12]---------t-
Lars Göras kullor---------t-
Stam Per Olofsson---------t148v
Lissel Jöns Nilsson---------t-
Knubb Anders Margit---------t145v
Gunnar Andersson soldat---------t149r
Länsräkenskaper, Kopparbergs länLimbäck återfinns
på sida
volymlängd
Verifikation 1660Tiondelängd 1660223
Verifikation 1661Tiondelängd 1661232
Verifikation 1662Tiondelängd 1662236
Verifikation 1663Tiondelängd 1663470
Verifikation 1664Tiondelängd 1664394
Verifikation 1665Tiondelängd 1665444
Verifikation 1666Tiondelängd 1666500
Verifikation 1668Tiondelängd 1668453
Verifikation 1669Tiondelängd 1669420

Limbäck, Våmhus 1670-1678AI:1
707172737475767778mfol
 • [1]   Hendrik Lars Jons kullor 1671 och 1674-1675, annars endast Hendriks kullor.
 • [2]   Hendrik Lars Lars Marith 1671, annars endast Hendriks Marith eller Hendrichs Lars Marith.
 • [3]   Litsle Fors Oloff 1670-1673, Fors Oloff Oloffsson 1674-1675.
 • [4]   1674: Erterna bortfrusi.
 • [5]   Felskriven Hollbus Olof Matssn 1675.
 • [6]   intet sådt 1675.
Liss Fors Olof Olofsson [3]tttt----145r
Hol Jöns Anderssontttttttt144v
Tysk Mats Perssonttt------
Fors Lars Olofssontttttttt-
Lok Erik Matssontttttttt-
Holbus Olof Larsson [5]ttttttt--
Holbus Maritttttttt--
Gut Anders Larssontttttttt-
Lok Jöns Matssontttttttt-
Lissel Lars Erikssonttttttt--
Björn Erik Erikssontttttttt-
Lissel Per Perssontttttttt-
Henriks Mats Larssontttttttt-
Henriks Lars J(o/ö)ns kullor [1]ttttt-tt-
Krång Lars Perssontttttttt-
Lok Mats Erikssontt-------
Säs Hans Marit [6]tttttttt-
Säs Nils Hanssontttttttt-
Säs Per Hansson [4]tttttt---
Djus Mats J(ö/o)nssonttttttt--
Stam Per Olofssonttttt-tt-
Lissel Olof Erikssontttttttt-
Lissel Eriks Jöns Nilssontt-------
Henriks Lars Lars Marit [2]ttt-tttt-
Gulog Anders Erikssontttttttt-
Kans Mats Erikssontttttttt-
Knubb Anders Margaretatttttttt-
Back Per Jonssonttttttt--
Stor Jon Olofssontttttttt-
Gunnar Anderssontt-t-----
Kans Anna gänta-t-ttt---
Erkus Elin--t------
Lok Mats Karin--tttttt-
Lissel Erik J(ö/o)nsson--tttttt-
(Liss) Fors Anders Olofsson---ttttt-
Erkus Mats Eriksson---tttttt
Erkus Erik Eriksson---ttt---
Henriks Lars Matsson---t-----
Djus Mats Karin----t----
Henriks Elin-----t---
Back Karin-------t-
Fors Erik Olofsson-------t-
Djus Mats Andersson-------t-
Levd Karin-------t-
Länsräkenskaper, Kopparbergs länLimbäck återfinns
på sida
volymlängd
Verifikation 1670Tiondelängd 1670453
Verifikation 1671Tiondelängd 1671387
Verifikation 1673Tiondelängd 1673427
Verifikation 1674Tiondelängd 1674214
Verifikation 1675Tiondelängd 1675342
Verifikation 1676Tiondelängd 1676329
Verifikation 1677Tiondelängd 1677330
Verifikation 1678Tiondelängd 1678403

Kontrollera alltid intressanta uppgifter mot originalhandlingarna. I originalen finns det också oftast mer information att hämta.

P.g.a. eftersläpningen i jordeböckerna (innan 1626 års revning) kan det vara vanskligt att koppla namn i dessa med motsvarande i andra längder. Där detta ändå är gjort i sammanfattningarna får tas med viss reservation.