burtu.se

Storbyn, Våmhus

1601-1679

Storbyn
sammanfattade skattelängder 
1601-1679

Länge är Våmhus skrivet som en egen by i skattelängderna (utöver Björkvassla, Bäck etc.) och avser endast bebyggelsen vid Våmåns utlopp. [1] Först 1571 dyker Storbyn upp och omfattar då till stor del de bönder som tidigare varit skrivna under byn Våmhus. Våmhus blir nu istället vad det är idag, ett övergripande samlingsnamn för byarna längs med Våmån. [2]

Som namnet avslöjar var Storbyn den största byn i Våmhus. Här fanns t.ex. 21 bönder vid Älvsborgs lösen 1571. [2] I Storbyn upptas också tidvis personer från den i 1600-talets skattelängder sparsamt upptagna byn Kumbelnäs. [3]

I slutet av år 1667 hade byn, enligt Mora AI:1, 204 invånare fördelade på 38 gårdar. Gårdsnamnen var Ask, Back(2), Burtu, Diäken, Döff, Fors(2), Gardz, Gumu, Gut, Husäs, Hol, Knubb, Köpman, Martis(2), Moroll, Mossa(2), Mårts, Ribb(3), Sigfrids, Skomaker(2), Skräddar(2), Stam, Trot(2) och Ulbus(2). [4]


Storbyn, Våmhus 1601-1612
0102030406070809101112
 • [1]   1602:11B : Lille Laße Ollson, 1603:12B, 1604:11 : Gumm Laße Olson
 • [2]   Skriven Hindrichs Elin fr.o.m. 1602:11B.
 • [3]   1601:9 är skadad. Dessa personer är skrivna på samma plats i efterföljande längder.
 • [4]   1602:11B : Karin enchia för Oluff Pärson
 • [5]   1602:11B : Karin enchia för Hans Larßon
Per Matssonjjjjjttjt,hlt,j,hlt
Anders Nilssonjjjjjttjt,hlt,j,hlt
Marit äjjjjjttjtt,j-
Lars Olofsson [1]jj,hj,hjj-tjtt,jt
Olof Svenssonjj,hj,hjjt-j-j-
Hindriks Elin ä [2]jj,hj,hjj--j-j-
Sigfrid Olofssonjjjjjttjt,hlt,j,hlt
Jon Larsson [3]jj,hj,hjjttjtt,j-
Halvar Perssonjjjjjttjtt,j-
Olof Larssonjjjjj--j-j-
Anders Larssonjj,hj,hjj-hj-j-
Jöns Larssonjj,hj,hjj-tjtj-
Diekne Jonjjjjj--j-j-
Halvar Larssonjj,hj,hjj--j-j-
Olof Perssonjjj,hjj--j-j-
Nils Larsson [3]jj,hj,hjj-h,tjtt,j-
Anders Olofssonjj,hj,hjjttjtt,j-
Per Jonssonjj,hj,hjj--j-j-
Olof Erikssonjjjjjttjt,hlt,jt
Hans Larssonjjj,hjjttjt,hlt,j,hlt
Karin ä [4]-h---------
Karin ä [5]-h---------
Halvar Nilsson-----tt-t,hltt
Olof Jonsson-----tt-t,hlt,hlt
Brita ä-----tt-t--
Halvar Olofsson-----tt-t,hlt,hl-
Hård Eriksson------t-t,hlt,hlt
Olof Eriksson------t-tt,hl-
Per Nilsson------t-t,hlt,hlt
Lars Halvarsson--------hlhlt
Erik Olofsson--------hlhlt
Lars Jonsson--------hlhlt
Mats Hindersson--------hlhlt
Olof Andersson--------hl-t
Per Hindersson--------hlhlt
Olof Halvarsson--------hltt
Olof Larsson---------t-
Olof Hindersson---------hl-
Lars Eriksson----------t

Dalarnas
landskapshandlingar
Typ (bl.a.)Storbyn återfinns på
sidaSVAR bild-id
1601:9Jordebok (j)151vA0051552_00130
1602:11AJordebok (j)144vA0051553_00153
1602:11BHusarma (h)opag.A0052937_00034
1603:12AHusarma/Ödesh.opag.A0051555_00301
1603:12BJordebok (j)283A0052938_00147
1604:11Jordebok (j)137vA0051562_00144
1606:8Jordebok (j)92A0051573_00104
1607:5Tiondelängd (t)opag.A0051577_00012
1608:5AHusarma (h)opag.A0051584_00052
1608:18Tiondelängd (t)opag.A0051592_00080
1609:3Jordebok (j)311A0051594_00269
1610:1Hjonelagslängd (hl)5A0051602_00012
1610:4Tiondelängd (t)opag.A0051603_00087
1611:1Tiondelängd (t)opag.A0051612_00015
1611:18AHjonelagslängd (hl)7A0051618_00011
1611:18BJordebok (j)144A0052945_00156
1612:5Tiondelängd (t)opag.A0051623_00013

Storbyn, Våmhus 1613-1629
131416171819202225272829
 • [1]   Skriven Gumme Laße Olofßon i 1613:9.
 • [2]   1619:1 : Oluff Erichsonn ähre en krömplinger och en tiggier. Troligen rör det sig om två olika Olof Eriksson med tanke på eftersläpning i jordeböckerna.
 • [3]   1619:1 : Halfuar Nilsonn utlefuadh g. knecht och hans heman ähr halft(?) ödhe och husarmt
 • [4]   1619:1 : Oluf Anderson ähr en blind man och en tiggier_ af grann_ Per Jöenson. Troligen två olika Olof Andersson.
 • [5]   1619:1 : Joen Larson ähr en utlefuadh och krömpling_
 • [6]   1619:1 : Halfuar Larson ähre der opå __ kröplingen som bruke och boden ähre the eländighe(?)
  1622:12 : Halfuar Larson i Storbyn ähr plat ödhe
 • [7]   1619:1 : Oluf Personn ähr en utleffuadh g. knecht och hans heman ähr mest ödhe
  1622:12 : Olof Persons mantall i Storbyn ähr plat ödhe
 • [8]   1619:1 : Anders Ollson ähr en eländigh blind man och tiggier för sin födha
 • [9]   1619:1 : Raghnell Nilsdotter ähr en utlefuadh går medh kryckior
 • [10] 1619:1 : Hans Anderson ähr en utfatigher och en krömp(ling)
 • [11] 1619:1 : Karijnn en g. utlefuadh knecht ennkia och ähr en tiggierska
 • [12] 1619:1 : Anna en g. knecht enkia och hon går på kryckior och är en tiggierska
 • [13] 1622:12 : Guli enkia i Storbynn ganska fatig och ellendig och står för Kumble Niels Larsons mantall ibid
 • [14] Patronymikonet skrivet Halleson 1628.
Per Matssonjtttt-j-----
Anders Nilssonjtttttj,t-h---
Lars Olofsson [1]j-----j-----
Sigfrid Olofssonjtttttj,t-----
Olof Eriksson [2]jttttt,hj,t--jtt
Hans Larssonjtttt-j-----
Marit äj-----j-----
Olof Svenssonj-----j-----
Hindriks? Elin äj-----j-----
Jon Larsson [5]j----hj-----
Halvar Perssonj-----j-----
Olof Larssonj-----j-----
Anders Larssonj-----j-----
Kumble Jöns Larssonj-----j-----
Diekne Jonj-----j-----
Halvar Larsson [6]j----hjhh---
Olof Persson [7]j----hjhh---
Kumble Nils Larssonj-----------
Anders Olofsson [8]j----hj-----
Per Jonssonj-----j-----
Halvar Nilsson Storoxe [3]-ttttt,ht--jtt
Hård Eriksson-tttt-------
Per Nilsson-tttt-t--jtt
Lars Halvarsson-tttttt-----
Erik Olofsson-tttttt--j--
Lars Jonsson-tt------jtt
Mats Hindersson-tttttt-----
Olof Andersson [4]-ttttt,ht--jtt
Per Hindersson-tttttt-----
Olof Halvarsson [14]-tttttt--jtt
Lars Eriksson--t---------
Jon Persson--t---------
Halvar Olofsson--ttttt--jt-
Nils Olofsson--tttt---jtt
Olof Jönsson--ttttt-----
Lars Olofsson---tttt--jtt
Ragnhild Nilsdotter [9]-----h------
Hans Andersson [10]-----h------
Karin ä [11]-----h------
Anna ä [12]-----h------
Mats Olofsson------t-----
Erik Halvarsson [14]------t--jtt
Lars Jonsson------t--jtt
Guli ä [13]-------h----
Tysk Per Matsson--------h---
Nils Larsson--------h---
Per Olofsson---------j--
Erik Eriksson---------jtt
Lars Matsson---------jtt
Per Persson---------jtt
Anders Sigfridsson---------jtt
Sven Olofsson----------tt
Jon Eriksson-----------t
Karin ä-----------t
Gunnars Karin ä-----------t
Elin ä-----------t

Dalarnas
landskapshandlingar
Typ (bl.a.)Limbäck återfinns på
sidaSVAR bild-id
1613:9Jordebok (j)153rA0051632_00219
1614:2Tiondelängd (t)opag.A0051636_00051
1616:11Tiondelängd (t)opag.A0051651_00117
1617:15Tiondelängd (t)opag.A0051657_00079
1618:1Tiondelängd (t)opag.A0051658_00087
1619:1Tiondelängd (t)opag.A0051664_00087
1619:1Husarma (h)opag.A0051664_00137
1620:4Jordebok (j)102rA0051672_00107
1620:4Tiondelängd (t)opag.A0051672_00284
1622:12Husarma (h)opag.A0051679_00017
1625:5Husarma (h)88A0051684_00071
1627:11Jordebok (j)42rA0051691_00049

Västmanlands
landskapshandlingar
Typ (bl.a.)Storbyn återfinns på
sidaSVAR bild-id
1628:17Tiondelängd (t)254rA0051020_00276
1629:18Tiondelängd (t)157rA0051035_00170

Storbyn, Våmhus 1614-1619
123456Kommentar
 • [1]   Restuppbörd, termin (2), (3): Hans Larsson, (4), (5), (6): Olof Persson
 • [2]   Upptagen i Storbyn första terminen och därefter i Limbäck. I restuppbördens sammanfattning dock endast upptagen under Limbäck.
Olof Perssonhl-----uthi de andre ter: fijnns i Lindebäk
Lars Halvarssonhlhl,phl,phl,phl,phl,p
Olof Jonssonhlhl,p----sedan flydt
Halvar Olofssonhlhlhlhlhlhl
Anders Nilssonhlhlhlhlhlhl
Lars Olofssonhlhl----landebaken(?)
Lars Nilssonhl-h---sedan dödh hemmanet ödhe
Per Matssonhlhlhlhlhlhl
Halvar Nilssonhlhlhlhlhlhl
Sigfrid Olofssonhl,phl,phlhhh
Halvar Larsson [1]hlhl,p----sedan dödh
Olof Jönssonhl-----sedan flyt
Mickel Matssonhl,p-----sedan fijnns i Bäk
Knut Eriksson [2]hl-----flyttat till Limbäck
Kerstin äx-----
Hans Larsson-hl,phlx-h
Erik Olofsson-hlhlhlhlhl
Olof Andersson-x-hhhblindh och husarm
Per Hindersson-hlhlhlhlhl
Olof Eriksson-hlhlhlhlhl
Per Nilsson---hhh
Mats Hindersson---hhh
Hård Eriksson---hhh
Olof Halvarsson---hhh
Nils Olofsson---hhh

Termin
Storbyn återfinns på
SVAR bild-id
1 (1614)A0066049_00175
2 (1615)A0066050_00141
3 (1616)A0066051_00161
4 (1617)A0066052_00023
5 (1618)A0066053_00124
6 (1619)A0066054_00126
Rest (1621)A0066055_00042

Listor över husarma återfinns i slutet av Mora socken.


Storbyn, Våmhus 1628-1639
28333536373839
 • [1]   1628: Hafuer lagde för sin son knecht.
 • [2]   1628: Hafuer knecht uthe
 • [3]   1628: Elen Enkia en tiggerska, skattar för en dotter.
 • [4]   Skriven med gårdsnamn 1635.
 • [5]   Skriven utan gårdsnamn 1633.
 • [6]   Skriven med gårdsnamn 1628.
 • [7]   Identisk med Stam-Anna?
 • [8]   Tiggerska 1633.
 • [9]   Skriven med gårdsnamn 1639.
Längd över husarma
1628
Anna krympling
Oluff Anderson blindh utgammal
Britha halt kan intet gå utfattig
Elin enkia en husarm tiggerska
1633
Oluf Jonsons hustru utgammal och förlamad
Uti Anders Larsons mantal två utlefuade och förlamade hion
Pär Jönssons hustru blind
Nils Olofsson5777666
Olof Eriksson4544444
Per Persson2445644
Lars Halvarsson2333333
Lars Matsson2334444
Halvar Olofsson [1]5------
Skräddar Erik Olofsson3------
Olof Halvarsson [2]5322312
Ribb Lars Jonsson34423--
Halvar Nilsson332222-
Per Nilsson3------
Trot Olof Jönsson [2][5]134345-
Sven Olofsson2444444
Gunnars Karin ä [4]221----
Håll Erik Halvarsson [6]243333-
Skräddar Jöns Olofsson [6]3433444
Fors Erik Eriksson [6]4222222
Anders Sigfridsson4465444
Tyske Olof Persson2------
Erik Hårdsson312--22
Elin ä [3]111----
Erik Olofsson3222333
? Marit ä [4]-32----
Back Karin ä [4]-54----
Stam Anna ä [4]-33----
Mickel Persson-222222
Anders Eriksson-2-----
Erik Andersson-2-----
Kerstin ä-22----
Back Lars Halvarsson---4666
Per Nils Anna [7]---4344
Per Ols Karin ---1223
Sigfrids Elin [8]---1111
Mårtes(?) Anna ä----111
Ribb Lars Anna ä-----21
Trot Olofs ä------2
Erik Halvars Brita------3
+64787063706965

Boskaps- m.fl.
längder
TypStorbyn återfinns på
folioSVAR bild-id
1628Kvarntullsmantal28v, 33rA0021549_00038/00042
Länsräkenskaper, Kopparbergs länStorbyn återfinns
på sida/folio
volymlängd
Landsbok 1634Kvarntullslängd 1633452r
Landsbok 1636Kvarntullslängd 1635406v
Landsbok 1636Kvarntullslängd 1636708
Verfikation 1638Kvarntullslängd 1637355v
Verfikation 1639Kvarntullslängd 1638502v
Verfikation 1640Kvarntullslängd 1639310v

Storbyn, Våmhus 1642-1649
4243444546474849
 • [1]   Skriven med gårdsnamn 1645.
 • [2]   Tysk? Per Persson
 • [3]   1642-1644: Ribb Anna enkia, 1645-1649: Ribb Lars Anna enkia
 • [4]   Skriven i Moren t.o.m. 1648.
Back Nils Olofsson [1]4444----
Anders Sigfridsson22222222
Olof Eriksson4444----
Per Persson [2]33322233
Lars Halvarsson33333362
Lars Matsson33222222
Back Lars Halvarsson 44444422
Erik Olofs Marit ä221-----
Olof Halvarsson1-----11
Ribb Lars Anna ä [3]11111122
Per Nils Anna ä44444443
Trot Olofs ä331-----
Sven Olofsson32222222
Per Ols Karin ä22222222
Skräddar Jöns Olofsson33333333
Erik Eriksson2221-211
Sigfrids Elin1-------
Mickel Persson22222222
Mårts Anna ä111-----
Erik Hårdsson-2222322
Hans Nilsson----2233
Lars Nilsson----2222
Olof Ers ä----32--
Knubb Marit ä----3333
Gut Anna ä-----22-
Halvars Jon Eriksson-----2-2
Fors Hans Olofsson------22
Jöns Halvarsson------11
Martis Anna ä------11
Gut Lars Larsson-------2
Skomakar Per Jonsson [4]-------2
Lars Larsson-------3
+4645413540464951
MtlStorbyn återfinns på
årsidaSVAR bild-id
1642219A0007185_00074
1643308A0007186_00109
1644172vA0007187_00092
1645164rA0007188_00076
1646304rA0007189_00087
1647793A0007190_00162
1648585A0007191_00100
1649582A0007192_00121

Storbyn, Våmhus 1650-1659
50515253545556575859
 • [1]   Antecknad som fjärdingsman 1651-1652.
 • [2]   Skriven utan gårdsnamn 1653.
 • [3]   Skriven utan gårdsnamn 1654-1657.
 • [4]   1658-1659: Bagh?.
 • [5]   Skriven i Limbäck 1642, 1645-1647. Här skriven utan gårdsnamn 1657.
 • [6]   Skriven med gårdsnamn fr.o.m. 1658.
 • [7]   1658-1659: Holbijl Anders Larson.
 • [8]   1658: Rufz(?) Erich Olufßon, 1659: Olufz Erichs Oluf Erichs.
Hans Nilsson [1]3245555577
Hans Olofsson22233221--
Eriks Anders Eriksson [2]322-33----
Lars Halvarsson22-333----
Jöns Halvarsson1111121222
Tysk Per Persson3334455576
Martis Anna ä1---------
Sven Olofsson222222----
Ribb Lars Anna ä222432----
Per Nils Anna443555----
Back Lars Halvarsson [3]2223344455
Per Olofs Karin ä222244----
Gut Anna ä22244-----
Back Lars Nilsson [4]2222222222
Skomaker Per Jonsson2223344446
Olof Halvarsson111111----
Halvars Jon Eriksson3223344444
Anders Sigfridsson222333----
Lars Matsson23333-----
Fors Per Olofsson [5]2222223334
Skräddar Jöns Olofsson444444----
Martis Lars Larsson [6]2233333333
Erik Eriksson2---------
Mickel Persson1222112222
Knubb Anders Eriksson3-----5556
Erik Hårdsson22222221--
Knubb Marit-33444----
Gut Anders-----44412
Olofs Mats Larsson-----22222
Anders Larsson [7]------4443
Mats Svensson------2222
Ribb Hans Larsson------33-4
Per Persson------55--
Gunnars Olof Persson [6]------4444
Erik Olofsson [8]------3344
Skräddar Anders Jönsson------5444
hu Back Anna--------11
Ribb Anders Larsson--------3-
Stam Per Lars Persson--------54
Gut Lars Eriksson--------25
Erik Hårds hu Margareta--------12
Jon Persson---------2
+57535368717374727786
MtlStorbyn återfinns på
årsidaSVAR bild-id
1650489A0007193_00096
1651277rA0007194_00113
1652276vA0007195_00152
1653285A0007196_00151
1654202A0007197_00110
1655201A0007198_00106
1656226A0007199_00119
165787rA0007200_00092
1658208A0007201_00111
1659197A0007202_00105

Storbyn, Våmhus 1660-1669AI:1
60616263646566676869mfol
 • [1]   Blind 1668, mannen förlamad 1669.
 • [2]   1660: Hohl Bihl Anders Larsson. I AI:1 är det i Storbyn endast Burtu Anders Larsson som passar in.
 • [3]   Skrivna tillsammans 1661, totalt 8 personer och 1662, totalt 6 personer.
 • [4]   Mannen förlamad 1669.
 • [5]   1661 endast Stam Per.
 • [6]   Skriven utan gårdsnamn 1661 och 1667.
 • [7]   Skrivna tillsammans 1662, totalt 4 personer.
 • [8]   1661: Skommar Pär.
 • [9]   1660: Mörthies Lars Larsson.
 • [10] Skriven under Kumbelnäs i AI:1.
 • [11] Skriven med gårdsnamn fr.o.m. 1666. I AI:1 är det i Storbyn endast Ribb Juga Perßon som passar in (mf. 141r).
 • [12] Skriven med gårdsnamn 1665.
 • [13] Skriven under Limbäck i AI:1.
Hans Nilsson [1]7766556656139v
hu Back Anna ä2233332222139r
Eriks Anders Eriksson2222------
Håll Anders Larsson [2]4442222222138v
Jöns Halvarsson1333333412
Tysk Per11--------
Stam Erik Persson2[3][3]2233332140v
Stam Per Olofsson [13]2[3][3]2222233148v
Mats Svensson2[3]--------
Fors Per Olofsson [4]4444455557136r
Ribb Hans Larsson44444-----
Stam Per Lars Persson [5]44544-----
Back Lars Halvarsson [6]4455544444140r
Gunnars Olof Persson4454444444
Gut Lars Eriksson22[7]2-22222139r
Gut Anders22[7]2222222
Olofs Mats Larsson22-1111111
Back Lars Nilsson3344554443138v
Skomaker Per Jonsson [8]7786666666138r
Halvars Jon Eriksson4333------
Olofs Erik Olofsson354-------
Skräddar Anders Jönsson554-------
Bertils Lars Larsson [9]3333333333135v
Mickel Persson22223-----
Knubb Anders Eriksson [10]3344422222134v
Mats Persson3444433323
Erik Hårds hu Margareta1222222---
Halvar Olofsson23--------
Tysk Jon Persson [11]-[3][3]2223322
Mats Svenssons hu--1-------
Olof Erikssons hu---3------
Olof Jönsson---44-33--
hu Brita Halvarsdotter---2222233
Bekar Lars Jonsson---22-----
Erik Andersson----222222
Gut Lars Larsson----2-----
Ask Erik Eriksson [12]----222222137v
Olofs Erik Eriksson----222222
Ribb Olof Larsson-----22222140v
Stam Per Persson-------2--
Djus Mats Persson---------4136r
+85939087866968736471
MtlStorbyn återfinns på
årsidaSVAR bild-id
1660143A0007203_00077
1661727A0007204_00110
1662787A0007205_00095
16631476A0007206_00096
16641328A0007207_00098
16651188A0007208_00104
16661181A0007209_00101
1667941A0007210_00061
16681074A0007211_00067
1669958A0007212_00062

Storbyn, Våmhus 1670-1679AI:1
70717273747576777879mfol

[1]   Upptagen med namn trots att han är död. Dock endast de efterlevande som är noterade i kolumnerna.
[2]   Befriad 1672-1673 p.g.a. sjukdom (förlamning), dock ändå upptagen med namn.
[3]   Djus 1670-1671, Mossa 1672-1676.
[4]   Marits, Mates, Marits.
[5]   Skriven med gårdsnamnet Bäckie (eller liknande) 1672-1673. I mantalen är det dock endast dottern och troligen änkan som är markerade. Detta det gör det troligt att han är identisk med Bäckie Mats Persson i Kumbelnäs, död innan AI:1.
[6]   döder 1673. I AI:1 troligen identisk med Hol Lars Larsson.
[7]   Skriven med gårdsnamn från 1676.
[8]   Bortrest 1676, skattar för hustru, son och sonhustru.
[9]   Bortrest och tigger(?) 1676.
[10]   Skriven med gårdsnamn 1678-1679.
[11]   Samtliga i hushållet befriade.
[12]   Volymen skadad upptill, går därför ej att utläsa antalet arbetsföra i hushållet.

Hans Nilsson7444-------
Back Anna5223-------
Anders Eriksson4222222222-
Håll Anders Larsson4222222222-
Jöns Halvarsson [1]3111-------
Fors Per Olofsson445444-----
Olof Jönsson222221-----
Fors Erik Eriksson [7]122222222[11]-
Stam Erik Persson33321------
Tysk Jon Persson [8]333333332--
Stam Per Olofsson322222222[12]-
Ribb Olof Larsson422222332[12]-
Back Lars Halvarsson5434-------
Gunnars Olof Persson [2]33---------
Gut Lars Eriksson3333222223-
Djus/Mossa Mats Persson [3]3723222----
Back Lars Nilsson [1]5123321----
Per Persson4344444432-
Lars Larsson [6]212--------
Ask Erik Eriksson122222-----
Marits Lars Larsson [4]3333332333-
Knubb Anders Eriksson5333333334-
Bäckie Mats Persson [5]211[11]-------
Brita Halvarsdotter3444-------
Olofs Mats Larsson32222211-1-
Olof Erik Eriksson4212222222-
? Per Knutsson [9]---222---[11]-
Per Hansson----244422-
Garsås Olof Eriksson [10]----2---22-
Halvar Hansson----1111[11]1-
Olof Hansson----1------
Köpman Jöns Jönsson----222222-
Back Lars Larsson----322312-
Kans Mats Eriksson----332----
Knubb Erik Matsson----21-----
Olof Halvarsson----233333-
Olof Hanssons ä-----1-----
Stam Erik Eriksson-----11----
Fors Per Olofssons ä------332--
Martis Erik Olofsson------3--[11]-
Stam Per Eriksson-------1[11]2-
Kans Per Matsson-------1---
Mossa Mats Perssons ä-------1[11][11]-
Lassis Lars Larsson-------111-
Kans Per Matssons ä--------[11][11]-
Knubb Per---------3-
Tysk Mats Jonsson---------2-
+6666555554
MtlStorbyn återfinns på
årsidaSVAR bild-id
16701830A0007213_00097
1671847A0007214_00095
16721474A0007215_00106
1673245A0007216_00110
1674opagA0007217_00064
1675742A0007218_00101
1676729A0007219_00100
1677740A0007220_00118
1678700A0007221_00098
1679opagA0007222_00154

Storbyn, Våmhus 1650-1659
50515253545556575859
 • [1]   Fjärdingsman 1650, 1652.
 • [2]   Skriven Erich Hans Brijta 1651-1652.
 • [3]   Skriven med gårdsnamn från 1653.
 • [4]   Soldat 1653.
 • [5]   Skriven med gårdsnamn från 1656.
Back Hans Nilsson [1], [3]tttttttttt
Lassis Lars Nilsson [3]tttttttttt
Anders Sigfridssonttttttttt-
Tysk Per Perssontttttttttt
Hol Lars Matsson [3]tttttt----
Hållby Lars Halvarsson [3]ttttttttt-
Back Lars Halvarssontttttttttt
Erik Ols Marit ätttttttttt
Olof Halvarssonttttttttt-
Ribb Lars Anna ätttttttttt
Halvar Olofsson [4]tttttttttt
Per Nils Annattt-------
Skomakar Per Jonssontttttttttt
Trot Maritttttt-----
Sven Olofssonttttt-----
Mickel Perssonttttttttt-
Erik Hårdssonttttttttt-
Gunnars Karin ättttttttt-
Erik Halvars Brita [2]ttt-------
Fors Erik Eriksson [3]tttttttttt
Skräddar Jöns Olofssontttttttttt
Sigfrids Elin ät-ttttttt-
Gut Karint---------
Lars Larssontttttttttt
Gut Anna-t--------
Jöns Nilsson soldat-tt-------
Fors Hans Olofsson-ttttttttt
Fors Per Olofsson-ttttttttt
Mårtens Anna ä---tttttt-
Erik Olofs Anders Eriksson---ttttttt
Stam Anna ä---tttttt-
Gut Anders Eriksson [5]---tt-tt--
Gut Lars Eriksson---tttt-tt
Djus Mats Persson---ttttttt
Ask Erik Eriksson---ttttttt
Jöns Halvarsson----t-tttt
Per Olofs Karin----t-----
Ask Jon Eriksson----tttttt
Mats Svensson-----ttttt
Hol Mats Larsson------tt--
Ribb Jon Persson---------t
Gunnars Olof Persson---------t
Hållby Anders Larsson---------t
Stam Erik Persson---------t
Olof Halvars Anna---------t
Erik Olofsson---------t
Länsräkenskaper, Kopparbergs länStorbyn återfinns
på sida/folio
volymlängd
Verifikation 1650Tiondelängd 1650204
Verifikation 1651Tiondelängd 1651100v
Verifikation 1652Tiondelängd 1652107r
Verifikation 1653Tiondelängd 1653197
Verifikation 1654Tiondelängd 1654148
Verifikation 1655Tiondelängd 165592r
Verifikation 1656Tiondelängd 1656485
Verifikation 1657Tiondelängd 1657384
Verifikation 1658Tiondelängd 1658441
Verifikation 1659Tiondelängd 1659227

Storbyn, Våmhus 1660-1669AI:1
60616263646566676869mfol
 • [1]   Skriven med gårdsnamn 1661.
 • [2]   Skriven med gårdsnamnet Mossa 1661 och 1669.
 • [3]   Skriven med gårdsnamnet Burtu 1661 och Holbijl 1669.
 • [4]   Erich Olofz And. Erichßon 1662-1665, Erckiolz And. Erichzson 1669.
 • [5]   Foß Hans Olofz Enckia 1662-1665 och 1669.
 • [6]   Halfuard Olofz Enckia 1662.
 • [7]   Item Marith Enckia, precis ovanför står Ribb Lars Anna ä.
 • [8]   Endast Hårdh Margretha 1665.
 • [9]   Skriven utan gårdsnamn 1666 och 1668.
 • [10] Skriven med gårdsnamn 1661 (Marit) och 1666 (Martis).
 • [11] Skriven utan gårdsnamn 1666.
 • [12] Skriven utan gårdsnamn 1668.
 • [13] Skriven med gårdsnamn 1669.
 • [14] Skräddar And Jönßon 1669.
 • [15] Skriven i Limbäck 1660, 1662-1666 och 1668-1669.
Förskoningslängd 1665 (verifikation 1666 s.1552)
Martis Eelin, enkia arm
Fors Erich, gamal och arm
Michel pers barn
Pilt Brita, fååningh, arm
Sighfridz Oloff gamal knecht arm
Sighfridz Eelin enkia gamal arm
Ask Joons Eelin enckia arm
Hußis Anna enckia arm
Diäkne Mattz barn, arma
Döff Karin, arm
Martis Anna enckia, arm
Guut Anders, arm
Tysk Per Perssont-tt-------
Ribb Jon Persson [9]ttt-ttt-tt141r
Gunnars Olof Persson [9]t-ttttt-tt-
Hållby/Burtu Anders Larsson [3] [9]ttttttt-tt138v
Back Lars Halvarsson [9]ttttttt-tt140r
Ribb Lars Anna ät-tttt----140v
Köpman Jöns Halvarsson [1]ttttttt----
Eriks Anders Eriksson [4] [9]ttttttt-tt139r
Fors Hans Olofssont----------
Back Hans Nilsson [9]ttttttt-tt139v
Skomakar Per Jonsson [9]ttttttt-tt138r
Lassis Lars Nilsson [11]tt-tttt---138v
Gut Lars Eriksson [9]ttttttt-tt139r
Dius/Mossa Mats Persson [2] [9]ttttttt-tt136r
Mats Svenssont----------
Martis Lars Larsson [10]ttttttt-tt135v
Fors Per Olofsson [9]ttttttt-tt136r
Skräddar Jöns Olofssontttttt-----
Fors Erik Eriksson [9]ttttttt---136v
Erik Olofssont----------
Olof Halvars Annattt-ttt----
Halvar Olofssont----------
Ask Erik Erikssonttt-ttt-tt137v
Mickel Pers Karin-tt--------
Hol Lars Karin-t---------
Mossa Olof Matsson [11]-t----t---137r
Hol Olof Eriksson-t---------
Köpman Brita ä [6]-tt-------137v
Erik Hårds Margareta [8]-ttttt-----
Sigfrids Elin ä-ttttt-----
Ulbus Olof Larsson [9]-t----t-t-138r
Gubb Marit ä-t---------
Holbus Marit [15]-t--------138r
Back Anna ä [5]-tttttt-tt139r
Back Nils Hansson-tt--------
Ribb Hans Larsson-t---------
Ribb Erik Persson-t---------
Tysk Erik Persson-t--tt-----
Stam Erik Persson [9]--ttttt-tt140v
Gut Anders Eriksson--t-t------
Erik Olofs ä--tttt-----
Ask Jons ä--t-ttt-t-137v
Mårtens Anna ä---ttt---t141r
Ollas Lars Larsson---ttt-----
Olof Halvarsson---tttt-tt137v
Ask Erik Jonsson---t-------
Mats Svens ä----t------
Ribb Marit ä [7] [9]-----tt-tt140r
Sigfrids kullorna-----t---t-
Knubb Erik Matsson [11]------t-t-141r
Martis Anna------t-t--
Gubb Erik Matsson------t----
Skräddar Olof Jönsson [13]------t-tt136v
Skräddar Anna------t-t-136v
Hol Lars Larsson------t-tt137r
Gards Erik Eriksson [12]------t-t-137r
Diäkne Erik Matsson--------tt139v
Jöns Halvarssons ä--------tt140v
Lars Nilssons ä--------tt138v
Gum Karin [14]--------tt136v
Burtu/Holbil Lars Larsson--------tt138v
Trot Erik Jonsson [13]--------tt140r
Olof Eriksson--------t--
Ribb Olof Larsson---------t140v
Hinders Nils Göransson---------t139r
Fors Erik Eriksson---------t136v
Hol Erik Eriksson---------t-
Ask Jon Eriksson---------t-
Garsås Olof---------t-
Martis Elin---------t135v
Länsräkenskaper, Kopparbergs länStorbyn återfinns
på sida
volymlängd
Verifikation 1660Tiondelängd 1660223
Verifikation 1661Tiondelängd 1661232
Verifikation 1662Tiondelängd 1662235
Verifikation 1663Tiondelängd 1663468
Verifikation 1664Tiondelängd 1664392
Verifikation 1665Tiondelängd 1665442
Verifikation 1666Tiondelängd 1666498
Verifikation 1668Tiondelängd 1668451
Verifikation 1669Tiondelängd 1669418

Storbyn, Våmhus 1670-1678AI:1
707172737475767778mfol
 • [1]   Bör vara identisk med Ask Jon Eriksson 1670-1671, eftersom Ask-Jon ska ha dött innan AI:1.
 • [2]   Knubb 1670-1673 1676-1678, Tysk 1674-1675.
 • [3]   Skriven item Gunnar 1675, precis under Holbil Anders Larsson.
 • [4]   Stam Anna 1674 1676, Stam Erik Pers Anna 1675, Stam Pers Anna 1677, Stam Eriks Anna 1678
 • [5]   1677: intett sådt bortrest på landet
Knubb el. Tysk Erik Matsson [2]tttttttt-
Ribb Jon Perssonttttttt--
Holbil Anders Larssontttttttt-
Back Lars Halvarssontttttttt-
Ribb Olof Larssontttttttt-
Ribb Marittttttttt-
Stam Erik Perssonttt------
Köpman Jöns Halvarsson (ä?)ttttt----
Erkus Anders Erikssontttttttt-
Halvar Hanssontttttttt-
Henriks Nils Jöranssontttttttt-
Trot Erik Jonssontttttttt-
Back Hans Nilssontt-------
Skomakar Per Jonssont--------
Lassis Lars Nilsson (ä?)t--------
Holbil Lars Larssontttttttt-
Gut Lars Erikssontttttt-t-
Fors Per Olofssontttt-----
Måsso Mats Perssonttttt----
Hol Lars Larsson [5]ttttttt--
Fors Erik Erikssontttttttt-
Martis Lars Larssontttttttt-
Skräddar Olof Jönssonttttt----
Skräddar Anders Jönsson (ä?)ttttt----
Hol Erik Erikssontttttt---
Diekne Erik Matssontttttttt-
Sigfrids kullortttttttt-
Ask Jon Eriksson (ä?)tt-------
Garsås Olof Erikssontttttttt-
Olof Halvarssontttttttt-
Martis Britatttttttt-
Ask Erik Erikssontttt-----
Martis Elintttttt---
Mårten Matssonttt------
Håll Olof Olofssontttttttt-
Erik Halvarssontttttttt-
Skomakar Per Persson-ttt-----
Stam Olof Persson-ttttttt-
Lassis Lars Larsson-ttttttt-
Hård Erik Eriksson-tttt----
Back Per Hansson--tttttt-
Moroll Per Knutsson--tttttt-
Stam Olof Olofsson--tttttt-
Ask Jon Eriks Elin [1]--ttttt--
Fors Olof Hansson [-]--ttttt--
Skräddar Marit---tt----
Stam Erik Pers Anna [4]---ttttt-
Holbil? Gunnar [3]----t----
Ribb Anna ä----t----
Knubb Per Eriksson----tttt-
Hård Olof Eriksson----tttt-
Köpman Karin-----ttt-
Köpman Jöns Jönsson-----ttt-
Garsås Erik------tt-
Gut Erik Larsson------tt-
Ribb Jon Jonsson-------t-
Hol Lars Karin-------t-
Lars Arvs Kerstin-------t-
Hård Erik Eriksson-------t-
Kumble Karin-------t-
Olbus Marit-------t-
Länsräkenskaper, Kopparbergs länStorbyn återfinns
på sida
volymlängd
Verifikation 1670Tiondelängd 1670451
Verifikation 1671Tiondelängd 1671385
Verifikation 1673Tiondelängd 1673423
Verifikation 1674Tiondelängd 1674212
Verifikation 1675Tiondelängd 1675338
Verifikation 1676Tiondelängd 1676325
Verifikation 1677Tiondelängd 1677324
Verifikation 1678Tiondelängd 1678396

Kontrollera alltid intressanta uppgifter mot originalhandlingarna. I originalen finns det också oftast mer information att hämta.

P.g.a. eftersläpningen i jordeböckerna (innan 1626 års revning) kan det vara vanskligt att koppla namn i dessa med motsvarande i andra längder. Där detta ändå är gjort i sammanfattningarna får tas med viss reservation.