burtu.se

Databas Skattelängder

Våmhus och Bonäs 1647-1690

Denna databas innehåller namn på de personer i Våmhus och Bonäs som är upptagna i tiondelängder 1647-1690 (undantaget 1667, 1679, 1680, 1685 och 1687), förskoningslängder spridda år 1660-1689, restlängder spridda år 1673-1685 samt längder över ödejord 1671, 1681 och 1688.

Längderna över ödejord samt rest- och förskoningslängderna är för de flesta år kopplade till jordeboksräntan. D.v.s. de personer som är upptagna har en rest i, eller har blivit förskonade från, den årliga räntan. Resten eller den förskonade räntan är dessutom kopplat till ett specifikt mantal. T.ex. hade (Back) Anna Halvarsdotter en rest om 27/32 stavrum gruvved i Halvar Olofssons mantal i Storbyn 1676. Men Halvar Olofsson var inte samtida med Back-Anna. Dessa mantal har sitt ursprung i 1626 års revning vilket, undantaget en mindre ändring 1631, var den senaste gången jordeboken hade uppdaterats.

Samtliga namn i databasen är normerade.

Databas Skattelängder
Källtyp Gårdsnamn
Startår Förnamn
Slutår Patronymikon
By Soldatnamn
mantal - by - namn
Databasstatistik

TOP10

av 6368
poster
Gårdsnamn
1.Djus198
2.Lok190
3.Fors186
4.Knubb178
5.Back167
6.Beckie127
7.Krång114
8.Moroll108
9.Gut104
10.Stors101
Förnamn
1.Mats743
2.Erik608
3.Anders569
4.Lars562
5.Per551
6.Olof541
7.Anna409
8.Karin359
9.Marit302
10.Jon216
Patronymikon
1.Eriksson644
2.Persson448
3.Olofsson444
4.Larsson410
5.Matsson397
6.Jonsson350
7.Andersson258
8.Hansson208
9.Jönsson196
10.Nilsson172

Bönder i tiondelängderna

Bakgrundsbild: Länsräkenskaper Kopparbergs län, verifikation 1664 s.381