burtu.se

Databas Skattelängder

Våmhus och Bonäs 1628-1690

Denna databas innehåller namn på de personer i Våmhus och Bonäs som är upptagna i

» mantalslängder 1628-1690 (undantaget 1629-1632, 1634 och 1640)
» tiondelängder 1628-1629, 1634, 1636, 1640, 1647-1690 (undantaget 1667, 1679, 1680, 1685 och 1687)
» förskoningslängder spridda år 1660-1689
» restlängder spridda år 1673-1685
» längder över ödejord 1671, 1681 och 1688.

Längderna över ödejord samt rest- och förskoningslängderna är för de flesta år kopplade till jordeboksräntan. D.v.s. de personer som är upptagna har en rest i, eller har blivit förskonade från, den årliga räntan. Resten eller den förskonade räntan är dessutom kopplat till ett specifikt mantal. T.ex. hade (Back) Anna Halvarsdotter en rest om 27/32 stavrum gruvved i Halvar Olofssons mantal i Storbyn 1676. Men Halvar Olofsson var inte samtida med Back-Anna. Dessa mantal har sitt ursprung i 1626 års revning vilket, undantaget en mindre ändring 1631, var den senaste gången jordeboken hade uppdaterats.

Söktips
» Samtliga namn i databasen är normerade. T.ex. har Diüse Larß Erßon i 1650 års tiondelängd registrerats som Djus Lars Eriksson.
» Databasen är skiftlägeskänslig och gör skillnad på versaler och gemener, d.v.s. Matsmats.
» Använd % för att ersätta valfritt antal tecken i slutet av ett namn. T.ex. ger Hol% tillbaka resultat för inte bara Hol utan även Holbil och Holbus.

Databas Skattelängder
Källtyp Gårdsnamn nollställ
Startår Förnamn
Slutår Patronymikon
By Soldatnamn
mantal - by - namn
Databasstatistik

TOPP10

av 12584
poster
Gårdsnamn
1.Djus377
2.Lok348
3.Back337
4.Fors331
5.Knubb304
6.Gut235
7.Beckie235
8.Stors180
9.Krång180
10.Stam171
Förnamn
1.Mats1485
2.Erik1347
3.Per1305
4.Anders1227
5.Olof1203
6.Lars1163
7.Anna594
8.Karin522
9.Jon486
10.Jöns474
Patronymikon
1.Eriksson1355
2.Olofsson1028
3.Matsson977
4.Persson960
5.Larsson932
6.Jonsson728
7.Andersson577
8.Hansson486
9.Jönsson475
10.Nilsson452
Soldatnamn
1.Sparf42
2.Gucku14
3.Liten14
4.Hackmes14
5.Brun14
6.Karnyffel13
7.Ram13
8.Trogen12
9.Fäjen11
10.Träfot10
Tiondeskörd

(1 tunna = 2 spann = 6 trö = 8 fjärdingar = 48 kannor = 146.6 liter) [1]
1.Lissel Olof Eriksson i Limbäck 1664 (4
9/10
tunnor korn
2/5
tunna ärtor)
2.Fors Olof Persson i Limbäck 1647 (4 tunnor korn 1 tunna ärtor)
3.Fors Olof Persson i Limbäck 1640 (3
1/5
tunnor korn 1
1/10
tunnor ärtor
3/10
tunna råg)
4.Back Hans Nilsson i Storbyn 1665 (2
9/10
tunnor korn 1
1/2
tunnor ärtor
1/10
tunna råg)
5.Lok Anders Jonsson i Bonäs 1647 (3
1/10
tunnor korn 1
3/10
tunnor ärtor)
6.Fors Olof Persson i Limbäck 1649 (3
3/10
tunnor korn
4/5
tunna ärtor)
7.Lok Anders Jonsson i Bonäs 1655 (2
4/5
tunnor korn 1
3/10
tunnor ärtor)
8.Fors Olof Persson i Limbäck 1650 (3
2/5
tunnor korn
1/2
tunna ärtor)
9.Lok Anders Jonsson i Bonäs 1650 (3 tunnor korn
9/10
tunna ärtor)
10. Hans Nilsson i Storbyn 1668 (2
2/5
tunnor korn 1 tunna ärtor
2/5
tunna råg)

Namngivna i tionde- och mantalslängder

Män och kvinnor i mantalslängderna

Bakgrundsbild: Länsräkenskaper Kopparbergs län, verifikation 1664 s.381