burtu.se

Databas Skattelängder

Våmhus och Bonäs 1628-1690

Denna databas innehåller namn på de personer i Våmhus och Bonäs som är upptagna i

» mantalslängder 1628-1690 (undantaget 1629-1632, 1634 och 1640)
» tiondelängder 1628-1629, 1634, 1636, 1640, 1647-1690 (undantaget 1667, 1679, 1680, 1685 och 1687)
» förskoningslängder spridda år 1660-1689
» restlängder spridda år 1673-1685
» längder över ödejord 1671, 1681 och 1688.
» revningslängd 1670-1672.
» kronouppbördsbok 1672

Längderna över ödejord samt rest- och förskoningslängderna är för de flesta år kopplade till jordeboksräntan. D.v.s. de personer som är upptagna har en rest i, eller har blivit förskonade från, den årliga räntan. Resten eller den förskonade räntan är dessutom kopplat till ett specifikt mantal. T.ex. hade (Back) Anna Halvarsdotter en rest om 27/32 stavrum gruvved i Halvar Olofssons mantal i Storbyn 1676. Men Halvar Olofsson var inte samtida med Back-Anna. Dessa mantal har sitt ursprung i 1626 års revning vilket, undantaget en mindre ändring 1631, var den senaste gången jordeboken hade uppdaterats.

Söktips
» Samtliga namn i databasen är normerade. T.ex. har Diüse Larß Erßon i 1650 års tiondelängd registrerats som Djus Lars Eriksson.
» Databasen är skiftlägeskänslig och gör skillnad på versaler och gemener, d.v.s. Matsmats.
» Använd % för att ersätta valfritt antal tecken i slutet av ett namn. T.ex. ger Hol% tillbaka resultat för inte bara Hol utan även Holbil och Holbus.

Databas Skattelängder
Källtyp Gårdsnamn nollställ
Startår Förnamn
Slutår Patronymikon
By Soldatnamn
Mantal - by - namn
Jordägare i
Databasstatistik

TOPP10

av 13195
poster
Gårdsnamn
1.Djus383
2.Lok362
3.Fors346
4.Back343
5.Knubb318
6.Gut244
7.Beckie236
8.Krång193
9.Stors183
10.Stam173
Förnamn
1.Mats1551
2.Erik1409
3.Per1359
4.Anders1282
5.Olof1247
6.Lars1211
7.Anna632
8.Karin553
9.Jon504
10.Jöns503
Patronymikon
1.Eriksson1426
2.Olofsson1057
3.Matsson1024
4.Persson1018
5.Larsson972
6.Jonsson758
7.Andersson604
8.Hansson509
9.Jönsson493
10.Nilsson466
Soldatnamn
1.Sparf44
2.Liten14
3.Gucku14
4.Brun14
5.Hackmes14
6.Ram13
7.Karnyffel13
8.Träfot13
9.Trogen12
10.Fäjen11
Jordägare 1672

(1 tunnland = 4 tjägland = 40 snesland = 400 bandland = 4936.6 m2) [1]
1.Back Hans Nilsson i Storbyn (8.7 tunnland ≈ 42900 m24.3 ha)
2. Per Eriksson och sönerna Erik och Per i Indor (7.9 tunnland ≈ 39000 m23.9 ha)
3.Fors Lars Olofsson i Limbäck (7.3 tunnland ≈ 36000 m23.6 ha)
4.Mossa Mats Persson i Storbyn (7.3 tunnland ≈ 36000 m23.6 ha)
5.Lok Olof Jonsson i Bonäs (6.8 tunnland ≈ 33600 m23.4 ha)
6.Djus Mats Eriksson i Bonäs (5.8 tunnland ≈ 28600 m22.9 ha)
7.Krång Lars Persson i Limbäck (5.8 tunnland ≈ 28600 m22.9 ha)
8. Hans Olofsson i Bäck (5.7 tunnland ≈ 28100 m22.8 ha)
9.Back Lars Halvarsson i Storbyn (5.6 tunnland ≈ 27600 m22.8 ha)
10.Djus Lars Eriksson i Bonäs (5.6 tunnland ≈ 27600 m22.8 ha)

Jordfördelning
Tiondeskörd 1636-1690

(1 tunna = 2 spann = 6 trö = 8 fjärdingar = 48 kannor = 146.6 liter) [2]
1. ()
2. ()
3. ()
4. ()
5. ()
6. ()
7. ()
8. ()
9. ()
10. ()

Namngivna i tionde- och mantalslängder

Män och kvinnor i mantalslängderna

Bakgrundsbild: Länsräkenskaper Kopparbergs län, verifikation 1664 s.381