burtu.se

Databas Skattelängder

Våmhus och Bonäs 1628-1699

Denna databas innehåller namn på de personer i Våmhus och Bonäs som är upptagna i

» mantalslängder 1628-1699 (undantaget 1629-1632 och 1634)
» tiondelängder 1628-1629, 1634, 1636, 1638-1699 (undantaget 1642, 1644-1645, 1667, 1679, 1680, 1685, 1687 och 1692)
» mönsterrullor spridda år 1630-1699
» förskoningslängder spridda år 1660-1697
» restlängder spridda år 1663-1699
» längder över ödejord 1671, 1681-1683 och 1688
» revningslängd 1670-1672
» kronouppbördsbok 1672

Längderna över ödejord samt rest- och förskoningslängderna är för de flesta år kopplade till jordeboksräntan. D.v.s. de personer som är upptagna har en rest i, eller har blivit förskonade från, den årliga räntan. Resten eller den förskonade räntan är dessutom ofta kopplat till ett specifikt mantal. T.ex. hade (Back) Anna Halvarsdotter en rest om 27/32 stavrum gruvved i Halvar Olofssons mantal i Storbyn 1676. Men Halvar Olofsson var inte samtida med Back-Anna. Dessa mantal har sitt ursprung i 1626 års revning vilket, undantaget en mindre ändring 1631, var den senaste gången jordeboken hade uppdaterats.

Söktips
» Samtliga namn i databasen är normerade. T.ex. har Diüse Larß Erßon i 1650 års tiondelängd registrerats som Djus Lars Eriksson.
» Databasen är skiftlägeskänslig och gör skillnad på versaler och gemener, d.v.s. Matsmats.
» Använd % för att ersätta valfritt antal tecken i slutet av ett namn. T.ex. ger en sökning på Hol% tillbaka resultat för inte bara Hol utan även Holbil och Holbus.

Databas Skattelängder
Källtyp Gårdsnamn nollställ
Startår Förnamn
Slutår Patronymikon
By Soldatnamn
Mantal - by - namn
Jordägare i
[RA = Riksarkivet, KrA = Krigsarkivet, ULA = Uppsala landsarkiv]
Databasstatistik

TOPP10

av 20015
poster
Gårdsnamn
1.Fors525
2.Djus519
3.Knubb452
4.Back443
5.Lok427
6.Gut317
7.Bäckie302
8.Krång286
9.Moroll259
10.Ribb251
Förnamn
1.Mats2348
2.Erik2334
3.Per2051
4.Olof1936
5.Anders1924
6.Lars1667
7.Anna843
8.Jon822
9.Karin795
10.Jöns730
Patronymikon
1.Eriksson2090
2.Matsson1629
3.Olofsson1568
4.Persson1478
5.Larsson1415
6.Andersson1179
7.Jonsson1044
8.Hansson810
9.Jönsson706
10.Nilsson705
Soldatnamn
1.Sparf141
2.Ram106
3.Karnyffel91
4.Hackmes86
5.Snickare83
6.Musk83
7.Fäjen82
8.Villman79
9.Spik75
10.Gös75
Jordägare 1672

(1 tunnland = 4 tjägland = 40 snesland = 400 bandland = 4936.6 m2) [1]
1.Back Hans Nilsson i Storbyn (8.7 tunnland ≈ 42900 m24.3 ha)
2. Per Eriksson och sönerna Erik och Per i Indor (7.9 tunnland ≈ 39000 m23.9 ha)
3.Fors Lars Olofsson i Limbäck (7.3 tunnland ≈ 36000 m23.6 ha)
4.Mossa Mats Persson i Storbyn (7.3 tunnland ≈ 36000 m23.6 ha)
5.Lok Olof Jonsson i Bonäs (6.8 tunnland ≈ 33600 m23.4 ha)
6.Djus Mats Eriksson i Bonäs (5.8 tunnland ≈ 28600 m22.9 ha)
7.Krång Lars Persson i Limbäck (5.8 tunnland ≈ 28600 m22.9 ha)
8. Hans Olofsson i Bäck (5.7 tunnland ≈ 28100 m22.8 ha)
9.Back Lars Halvarsson i Storbyn (5.6 tunnland ≈ 27600 m22.8 ha)
10.Djus Lars Eriksson i Bonäs (5.6 tunnland ≈ 27600 m22.8 ha)

Jordfördelning
Tiondeskörd 1636-1699

(1 tunna = 2 spann = 6 trö = 8 fjärdingar = 48 kannor = 146.6 liter) [2]
1.Fors Olof Persson i Limbäck 1646 (4
1/2
tunnor korn 1
2/25
tunnor ärtor)
2.Lissle Olof Eriksson i Limbäck 1664 (4
23/25
tunnor korn
2/5
tunna ärtor
1/50
tunna råg)
3.Fors Olof Persson i Limbäck 1647 (4 tunnor korn 1 tunna ärtor)
4.Fors Olof Persson i Limbäck 1640 (3
17/100
tunnor korn 1
7/100
tunnor ärtor
13/50
tunna råg)
5.Back Hans Nilsson i Storbyn 1665 (2
22/25
tunnor korn 1
1/2
tunnor ärtor
3/50
tunna råg)
6.Lok Anders Jonsson i Bonäs 1647 (3
3/50
tunnor korn 1
33/100
tunnor ärtor)
7.Lok Anders Jonsson i Bonäs 1643 (3
3/50
tunnor korn 1
1/20
tunnor ärtor)
8.Fors Olof Persson i Limbäck 1639 (3
23/100
tunnor korn
17/20
tunna ärtor)
9.Fors Olof Persson i Limbäck 1649 (3
27/100
tunnor korn
77/100
tunna ärtor)
10.Lok Anders Jonsson i Bonäs 1655 (2
3/4
tunnor korn 1
29/100
tunnor ärtor)

Namngivna i tionde- och mantalslängder

Män och kvinnor i mantalslängderna

Soldater från Våmhus och Bonäs som dött i tjänst

Gårdsnamn
NormeringStavningsvarianter (först omnämnt)
AskAske (1633), Ask (1653)
BackBacke (1635), Back (1648), Bagg (1663)
BarbroBarbro (1653), Barbrå (1697), Barbrås (1699)
BengtBengtz (1656), Bengt (1658), Bength (1661), Bänkt (1688)
BurtuButu (1661), Burtu (1668), Burto (1685), Borto (1688)
BusBuse (1628), Buße (1636), Buß (1648), Buuß (1681), Buus (1688)
BäckarBäcker (1658), Backer (1661), Backar (1665), Bäckar (1690)
BäckieBecke (1628), Beckie (1637), Bäckie (1669)
DjusDiuse (1628), Diuß (1651), Dius (1652), Juus (1661), Dioß (1676)
DjäkneDiäkne (1665), Dieken (1694)
EriksErichs (1635), Erichß (1660), Erkus (1661), Erkis (1669), Erckuß (1671)
FjäsFiäße (1646), Fies (1657), Fäijs (1670)
ForsFos (1628), Foß (1634), Foße (1635), Fors (1665)
FrostFroste (1674), Frost (1674), Fråste (1679), Fråst (1682)
GrisGrijs (1648), Grijß (1648), Gris (1692)
GrymGrym (1694)
GubbGubbe (1628), Gubb (1636)
GumGum (1668), Gume (1685)
GunnarsGunnars (1629), Gunnarß (1640), Gunars (1660)
GutGut (1635), Gute (1649), Guuth (1653), Guth (1669), Gutt (1674)
GyrisDiurus (1676), Girus (1680), Gyris (1682)
HansHanß (1658), Hans (1659)
HedHede (1636), Heedhe (1653), Heedh (1661)
HindeHijnde (1628), Hinde (1635), Inde (1669)
HindersHinderß (1638), Hinders (1650), Hindhers (1669)
HolHool (1653)
HolbilHolbijl (1658), Holbil (1689)
HolbusHolbus (1653), Ollbos (1670), Olbuß (1673), Ullbuß (1689)
HussisHußis (1665), Hußåhs (1687), Uses (1697), Ussus (1697)
HållHålle (1628), Håll (1638)
HållbilHållbij (1653), Ollbill (1670)
HårdHårdh (1663), Hård (1685)
JemtJempte (1668), Jämpt (1688), Jempt (1690)
KansKanse (1628), Kantz (1636), Kans (1673)
KnubbKnubbe (1635), Knubb (1642), Knub (1649)
KoppKappe (1628), Kopp (1646), Koppe (1651), Kop (1694)
KrångKrånge (1628), Krång (1635), Krångh (1648)
KumbleKumble (1668), Kumell (1670)
KålKåle (1628), Kåhl (1653), Kåll (1665), Kål (1681)
KällusKiällungß (1653), Kielhues (1659), Killuß (1673), Tiällus (1687)
KängeKänge (1636), Kiänge (1639), Kiängh (1655), Kängie (1670)
KöpmanKiöpman (1661), Köpman (1675)
LassisLaßis (1653), Lasus (1686), Laßus (1690)
LevdLebd (1668), Lebdh (1670), Lefde (1670), Läfde (1673)
LissleLissle (1628),Lißle (1635), Littzle (1653), Litsle (1694)
LokLocke (1628), Loke (1635), Look (1648)
MorollMoral (1638), Morol (1668), Morell (1670), Måråld (1690)
MartisMartis (1647)
MossaMoßa (1661), Måso (1668), Mußo (1670), Måså (1687)
MyrMyre (1628), Myr (1641), Muur (1687)
NabbNäbb (1628), Nubbe (1640), Nabb (1651)
OlmatsOl Matz (1642), Oll Matz (1650)
OrsOrsa (1670), Ohrs (1674), Ors (1681) (förkortning av Orsbygge)
OrsbyggeOhrsbyggie (1681), Ohrßbyggie (1689), Orsbygge (1693)
PiltPilte (1628), Pilt (1649), Piltt (1682)
RibbRibbe (1628), Ribb (1639), Rijb (1659)
RullRulle (1628), Rull (1658)
SkomakarSkomakar (1641), Skommar (1661)
SkräddarSkräddar (1628), Skreddar (1636), Skrädder (1669)
SolderSoller (1644), Sollder (1663), Solder (1664), Soldher (1669)
SparrSpar (1670), Sparr (1688)
StamStam (1635)
StorsStors (1628), Stoorß (1644), Storß (1645), Stoors (1653), Sturß (1670)
SäsSädz (1628), Sääß (1635), Sädeß (1636), Sääs (1648), Säs (1678)
SvensSuens (1635), Svens (1636), Svenß (1639), Swens (1669), Swäns (1670)
ThomasThomaß (1670), Thomas (1670), Tommas (1688), Tomas (1690)
TrotTrotte (1628), Trott (1635), Trot (1636), Troot (1649), Tråt (1652), Trotz (1670)
TyskTÿske (1628), Tÿsk (1647), Tysk (1653)
UrbusUrbus (1694), Hurbus (1699)
Förnamn
NormeringStavningsvarianter (först omnämnt)
AndersAnders (1628)
AnnaAnna (1628)
BengtBengt (1628), Bencht (1633), Bengdt (1652), Bength (1653)
BritaBrijta (1628), Britta (1629), Brita (1633)
ElinElin (1628), Eelin (1665), Ehlin (1672), Ehlen (1673)
ErikErich (1628), Erick (1640)
ElianElian (1653), Ilian (1679)
HansHans (1628), Hanß (1635)
HalvarHalwardh (1628), Halfward (1629), Halvard (1633), Halfuar (1661), Halfwar (1670)
HenrikHendrich (1628), Hindrich (1628)
JonJoen (1628), Jon (1628), Joän (1653), John (1661), Juga (1661)
JönsJönns (1628), Jöns (1628)
JöranJöran (1628), Joran (1637)
KarinKarin (1628), Karinn (1635), Karen (1636), Kattri (1674), Kari (1688)
KerstinKirstin (1660), Chirstin (1664), Cherstä (1668), Kerstin (1669), Chersti (1675)
LarsLars (1628), Larß (1633)
MaritMarit (1633), Marijtt (1635), Marith (1636)
MickelMichil (1628), Michill (1635), Michell (1652), Mickel (1663)
MatsMatts (1628), Maß (1635), Mats (1636), Maas (1648), Mattz (1653)
MårtenMårten (1628), Mårthen (1633)
NilsNills (1628), Nillß (1635), Nils (1636)
OlofOluff (1628), Oloff (1629), Oluf (1633), Olof (1675)
PerPeer (1628), Per (1628), Pär (1628), Pelle (1629), Pehr (1670)
SvenSwen (1628), Suen (1628), Sven (1636), Swän (1670)
Soldatnamn
NormeringStavningsvarianter (först omnämnt)
BlåBlåå (1685), Blå (1687)
BrunBruun (1684), Brun (1696)
BryggareBryggiare (1649), Bryggare (1655)
DruckenDrucken (1646), Druken (1655), Druckenn (1657), Drukin (1691)
FalkFalcken (1649), Falck (1660), Falk (1692)
FäjenFäin (1631), Feijen (1686), Fein (1687), Feijn (1688), Fäjen (1692)
GösGiös (1691), Göß (1694), Giöös (1699)
GuckuGucku (1682), Guko (1685), Guku (1690)
GävleboGiäfelbo (1694), Giäflebo (1696), Giäfuelbo (1696), Giäfwelbo (1698)
HackmesHakemees (1685), Hakmees (1686), Hackmeeß (1690), Hackmes (1693)
KarnyffelKarniffell (1685), Karnyffell (1686), Carniffel (1689), Karnyffell (1694)
LilleLille (1692), Lijlia (1699)
LitenLijten (1676)
LökLöök (1692)
MuskMuusk (1689), Musken (1692), Musk (1693)
RamRahm (1685), Raam (1685), Ram (1692)
RyttareRÿttare (1668), Ryttare (1696)
SkräddareSkräddare (1685)
SnickareSnickare (1660)
SparfSparfuen (1656), Sparff (1666), Sparf (1672)
SpikSpijk (1687)
TättingTätting (1692), Tättingh (1696)
VillmanWillman (1690), Wilman (1698)

Bakgrundsbild: Länsräkenskaper Kopparbergs län, verifikation 1664 s.381