burtu.se

Jordrevning till knekthållet
för Dalregementet

Indelningsverk och Jordeböcker,
FI:7 (1686) [KrA/0453]


s.1617f

"Mohra sochns jorde reefning längdh uprefwat effter hans nåde landzhöfdingens höghwälborne h:r Gustaf Duwalls förordat(?) d. 22 martij A:o 1670 och lychlades 1672"


Heeden

s.1617
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Olof Persson4151716
ifrån Morekarlnäss(?)-7-
Matz Olufzon ifrån dito-4-
ifrån Lindbäcken1-3
Dito ifrån Storbyn54-
Mattz Olufzons jordh33-
ifrån Kummelnääß12-
Pantjordh aff
Pähr Olufzon Bäck-42
Knubb Anna änkia-33
Matz Olufzons pant---
aff Diekne Erich Maßon-2
s.1618
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Pähr Eließon6671458
ifrån Indor467
ifrån Bäck2--
ifrån Bleket111
ifrån Lindbäck-1-
ifrån Bonääß-13
Mattz Maßon8571335
ifrån Bleket1-2
sin faders jord ibid-71
ifrån Linbäck-45
sin modhers jord149
Dito jordh i Lindbäck-81
h. Karin änk. ifrån Bäck-3-
s.1619
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Bäcker Pähr Jonßon254272
ifrån Rääßbergh--6
ifrån Bonääß-13
Erich Olufson7-6796
ifrån Bäck-3-
ifrån Nääßbergh-43
Pantjordh aff
Pär Elianßon-17
Bäcke Joen Jonßon487968
ifrån Bäck254
ifrån Rääßbergh-4-
ifrån Biörkuasle1-4
aff drengen Lars Pärßon-1-
aff Lille Pär Pärßon i Lindbäck-2-
aff Bengtz(?) Karin i Biörkwasla-53

Indor

s.1620
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Pehr Erichson12363154
ifrån Nybohle191
ifrå Bonääß58-
sonen Erich Pers jordh38-
ifrån Lindbeck-41
ifrån Boonääß197
ifrån Nybohl--7
sonen Pähr Pärs jordh-48
ifrån Storbyn-47
ifrån Lindbäck169
ifrån Boonäß122
Pant aff
Soller Olof-33
Thomas Lars Erichßon-15
Look Erich Mattßon-13
af dito i Boonäß-72
Krång Anders Hans:n--7
Knubb Anders Pärßon-12
Knuts Pehr Anderßon-16
Stohr Kohl Jönß-16
s.1621
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Mårten Erich Anderßon786857
ifrån Stoor Wäßelnääß-71
Larß Erichs:n Sold.---174
Mårten Oluff Anderßon64-812
ifrån Heeden-95
i Stor Wäsellnääß-77
Pehr Jönßon762913
ifrån Heeden1-9
i Storr Waselnääß-42

Bäck

s.1621
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Enkias Mattz Erichson67-1215
ifrån Lindbäck-36
ifrån Kråkberg443
ifrån Skordh-66
s.1622
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Diuus Erich Perßon9721496
ifrån Lindbäck-4-
ifrån Biornßbergh-5-
ifrån Bäckior-25
Pantjordh aff
Knuut Pär Anderßon-31
Mattz Michelßon1-8
hust Ingredh Nielßdotters änkia-24
Guth Larß Larßon-34
Anders Mattßon212
Håll Oluffz änkia Anna566534
Marit Anderßdottr kulla145
Do i Storbyn-23
Lars Arvedz ho Brijta289435
ifrån Biörnßbergh-1-
Pantjordh aff
Fäijs Anderß-1-
Fäijs Karin-3-
Knuts Pär Anderßn-34
Hans Michelßon-2-
Niel Hanßon-42
s.1623
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Michell Matßon11651817
ifrån Stoor Wäsle-93
ifrån Lindbäck368
ifrån Storbyn163
Pant aff
Mårten Oluff Andersßn--6
af dito ifrån Storbyn-12
Trott Erich Hanßon-1-
Mußo Anders Person689954
ifrån Heeden-14
ifrån Biörnsbergh-47
ifrån Storbyn-76
Pantjordh aff
Anderß Maßon-43
Grijs Hans-17
Godz Karin gänta--6
Diuuß Laße-62
Erich Erßon257257
s.1624
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Hans Olufson7842268
ifrån Indor-2-
ifrån Linbäck-38
ifrån Bleket-75
ifrån Biörkuaßla19-
ifrån Storbyn25-
ifrån Bonääß9-4
Pant aff
Krång Karin enkia--7
Stoor Hans änkia 1/2 jord1-81-8
Erich Erichßon614892
ifrån Moruäslenääs(?)--5
ifrån Nääsbergh-1-
ifrån Bleket-31
ifrån Biörkuasla-72
ifrån Lindbäck-71
ifrån Mooren-89
Sturß Oluff Olßon48416--
ifrån Bleket-49
ifrån Biörkuasla32-
af Bengta Karin enkia i Biörkuasla747
s.1625
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Ingeborgh änkia192385
ifrån Lindbeck-34
ifrån Krååkbergh142
ifrån Ifwerßbo-17
Sahl Anders Skom(?) Erß:n21-

Biorckuasla

s.1625
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Grijß Hanß Jönßon8111447
ifrån Bäck-55
ifrån Näßbergh-71
ifrån Indor267
ifrån Moren243
Guut h. Karin4686-9
ifrån Nääßbergh-82
ifrån Moren-59
Michelß Kerstin änk518543
ifrån Bleket-25
s.1626
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Hans Matz Mattzon38591-
ifrån Nääsbergh--5
ifrån Firibergh--7
sin fadersysters jordh i Biörkuasla332
jordh ifrån Lindhbäck sin egen 129
Do ifrån Mohren-55
Gunnars Jon Jönson7511051
ifrån Bäck129
ifrån Nääsbergh-55
Pant aff
Ribb Joen Pärßon-34
Knuut Matsons i Lindbäck-28
Bäck Jöns Pärßon-3-
Stoor Laß Karin-24
s.1627
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Kiänge Maß Anderßon383445
ifrån Reedbiörkan-62
Thomas ho Karin änk298349
ifrån Bleket-51
Kuusa Pehr i Hansiö---216

Lindbäck

s.1627
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Sääs Pehr Olufzon15-747
ifrån Krååkebergh475
ifrån Östnohr-96
ifrån Ifwarßbo-26
Foß Lars Olufzon103129--
ifrån Indor552
ifrån Bäck-26
ifrån Indenääs1-4
af Litzell Erich Oluf Erßon527
Pant aff
Look Erich Matßon66-
s.1628
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Hool Jöns Anderßon474942
ifrån Bäck-6-
ifrån Stor Wäselnääs-51
ifrån Storbyn-51
ifrån Bäckior-6-
Pant aff
Erich Elin änkia-9-
Matz Maßon-43
Look Erich Maßon-5-
h Brijta Maßd. änk.-2-
Jöns Pärßon-14
Pär Michelß. i Bonäß-14
Erich Elin ifrån Storby-15
Foß Oluff Olßon10-71227
ifrån Indenääß-8-
Pant aff
Erich Elin änkia122
Foß Erich Erichßon-13
Matz Michelßon--5
s.1629
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Foß Pehr Jonson5391052
ifrån Indenääß-72
ifrån Bäck164
ifrån Storbyn257
Pant aff
Jönß Pärßon-2-
Stor Joen Olufßon8-11095
ifrån Indenääß-43
ifrån Bleket-32
ifrån Storbyn143
Pant aff
Moßo Oluff Matßon-14
Foß Erich Erichßon-25
Bäcke Jönß Pärßon-23
Thomaß Karin änkia-14
s.1630
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Krång Lars Perßon9532312
ifrån Heeden8--
ifrån Stoor Uäslenääß1-3
ifrån Bleket-11
ifrån Stoorbyn223
ifrån Boonääß-13
Pant aff
Michell Matßon-25
Look Erich Matßon-56
Erich Elin änkia-2-
Sparf Brijta änkia-13
Tysk Matz Pärßon-12
Jönß Pärßon-25
Matz Larßon Träfoot-11
Hinders Maritz änkia-23
Sollar Oluf Matßon-24
s.1631
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Tysk Matz Perßon68511-2
ifrån Indenääß-41
ifrån Biörkuasla1-9
ifrån Storbyn198
Pant aff
Matz Michelßon-51
Ribb Joen Pärßon--1
Mattis Brijta gänta-1-
Guhle Anders Erichß:n6451144
ifrån Indenääß-94
ifrån Storbyn358
Pant aff
Foß Erich Erßon-15
Jöns Pärßon ifrån Lindbäck-17
aff dito i Storbyn-15
s.1632
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Stam Pähr Olufzon123882
ifrån Storr Waselnääs-22
ifrån Firibergh-8-
ifrån Biörkuasla-2-
ifrån Storbyn425
ifrån Bonääß172
Pant aff
Erichz Elin änkia--5
Sääß Pär Hanßon-13
Mattiß Brijta giänta-16
Tysk Matz Pärßon--6
Sääs Nielß Hanßon29-1066
ifrån Stor Weselnääß-55
ifrån Storbyn135
ifrån Bonääß586
s.1633
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Sääs Pehr Hans änk385436
ifrån Skordh-51
Litzel Erich Oluff Erichß:n8261719
ifrån Indor-47
ifrån Bäck313
ifrån Storr Waselnääs164
ifrån Storbyn344
ifrån Kumelnääß--5
Pant aff
Inders Marit änkia-2-
Kopp Niels Hanßon788137-
ifrån Heeden171
ifrån Storr Wäselnääß128
ifrån Bäck-35
ifrån Storbyn248
s.1634
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Inde Marith änk.37159-
ifrån Bäck114
ifrån Bleket-49
ifrån Storbyn-32
ifrån Bonääß-24
Kantz Mattz Erichßon6-11186
ifrån Bäck-11
ifrån Bäckior-42
ifrån Nääßbergh-8-
ifrån Storbyn217
ifrån Kumblenäß-11
ifrån Biörkan198
Håll Erich Anna ifrån Spiutebo-12
Pant aff
Erich Elin änkia-14
s.1635
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Gutz Anders Larsohn6831415
ifrån Bäck226
ifrån Nääßbergh-6-
ifrån Bleket--6
ifrån Storbyn334
ifrån Bonääß-28
Pantt aff
Anderß Larßon-22
Erichz Elin änkia-56
Erich Elin änkia-74124
aff Mußo Matz Pärßon-2-
af Lars Erichß:n i Lindbäck-3-
Bäckie Pehrs Karin giänta152175
ifrån Mohren-23
s.1636
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Litzle Pehr Perßon4421365
ifrån Heeden331
ifrån Storr Waselnääß142
ifrån Bleket--8
ifrån Storbyn1-6
arff efter sin swärmoder134
Pant Jordh aff
Niels Hanßon-4-
Matz Larßon-28
ho Karin i Bonääß-19
Bäcker Larß Jonßon-12
Godh Jönß Maßon-37
Erich Elin änkia-14
Pär Michelßon-32
Bächie Anna änkia-2-
s.1637
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Lars Erichßon451894
ifrån Stor Wäselnääß-79
ifrån Storbyn198
ifrån Bonääß-64
Pant aff
Erich Elin änkia-49
Pär Eließon på Heeden-4-
Pär Michelßon i Boonääß-13
Inders ho Brijta änk.38-11-9
ifrån Bleket-62
ifrån Stoorbyen144
ifrån Boonääß523
s.1638
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Erich Erichßon346972
ifrån Bäck182
ifrån Stoor Waselnääß-75
ifrån Stoorbyn28-
Pant aff
Erich Elin änkia-24
Look Erich Maßon-47
Sääs Pär Hanßon-18
Look Erich Maßon i Lindbäck36-395
sin faderß jordh på Blecket-35
Look Jönß Maßon493719
ifrån Bäck-1-
ifrån Nääsbergh-42
ifrån Bleket-35
ifrån Storbyn-42
ifrån Bäckior-5-
Pant Jordh aff
Mårten Oluf Anderß--2
Erichz Elin änkia-45

Mohren

s.1639
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Knuut Erichson i Mohren9-2
Erich Nielson i Mohren155-
aff Erich Erichßon6-1 1/2
Matz Erichßon6-1 1/2
Biörk Mattz3-1
Stoors Anna änk217
Back Matz Maßon167213
ifrå Morwäselnääs-46
Skomak:r Matz Joenß:n1288151-
ifrån Firibärgh-83
ifrån Lindbäck-69
ifrån Kummelnääß-34
Pant aff
Soller Oluff Maßn-2-
Märtz Brijta-16
s.1640
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Bäckie ho Anna änk319492
ifrån Bäck-22
ifrån Lindbäck131
aff Litzle Pär Pärßon i Lindbeck-2-
Matis Brijta giänta239479
ifrån Bleket138
ifrån Biörkuasla-28
ifrån Lindbäck-74

Stoorbyn

s.1640
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Ask(?) Erich Larßon599892
ifrån Bäck-47
ifrån Lindbeck129
ifrån Nybohl-43
ifrån Garbergh-74
Ollbos Oluff Larßon6861297
ifrån Nybohl-93
ifrån Lindbäck29-
ifrån Kumelnääs-9-
ifrån Bäckior138
s.1641
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Halfwar Hanßon123320-2
ifrån Bleket-36
ifrån Biörkwasla-51
ifrån Lindbäck175
ifrån Kumelnääs-1-
Pant aff
Morel Erich i Lindbeck-17
af dito ifrån Storbyn-13
Mårten Oluf Anderßn-15
Anders Jönßon-17
af Lars Halfwars ho Brijta435
Sigfridz Elin änkia44-54-
ifrån Nybohl-3-
ifrån Lindbäck-7-
s.1642
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Erekus Anders Erichß81810-7
ifrån Indenääs-5-
ifrån Blecket-38
Pant aff
Oluff Anderßon1-1
Bäcke Lars Halfwarßon88-2221
ifrån Lindbäck232
ifrån Bäck458
ifrån Bleket-54
ifrån Biönseberg-25
ifrån Bäckia137
Erftt sin swärmod.268
Pant Jordh aff
Elin giänta-1-
Erich Erichßon ifrån Bäck-27
af Erich Erichßon-27
Matz Maßon-26
Hans Matz Maßon-14
Foß Erich Erßon-63
s.1643
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Olufz Erich Erichßon8521479
ifrån Bleket-84
ifrån Lindbäck2--
ifrån Biörkuasla191
ifrån Kumelnääs-48
Pant aff
Huus Hans Anna i Lindbäck-3-
af dito ifrån Storbyn-69
af Guth Lars Erichßn--5
Ollbil Anders Larßon657952
ifrån Blecket12-
ifrån Lindbäck16-
Pant aff
Anderß Joenßohn-15
s.1644
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Back Hanß Nielßon17323497
ifrån Bleket-93
ifrån Lindbäck145
ifrån Boonääß992
Pant aff
Michelß Kerstin änkia-36
Stor Kahrl Jöns ifrån Moren133
Halfwards Hanßon-51
Matz Swänßon-56
ho Brijta änkia-34
Matz Erichßon-33
Diekne Erich Maßon--5
Lefde Brijta i Bonääs-14
Knubb Anders Perßon-21
Knut Pähr Anderßon-17
Larß Joenßon-11
Matz Larßon-11
Gum Nielß Hanßon-17
Heede Michell-35
Stoor Kohl Jöns ifrån Boonääs-62
s.1645
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Mußo Matz Perßon15782918
ifrån Bäck797
ifrån Biönseberg1-9
ifrån Lindbäck2-2
ifrån Cappelßåckren-7-
Pant Jordh af
Erichz Elin ifrån Storbyn-26
Matz Maßon-37
Foß Erich Erßon-13
Erichz Elin ifrån Lindbäck-56
af Litzle Pär Perß i LIndbäck-3-
Ribb Oluff Larßon11531731
ifrån Bäck-26
ifrån Indenääs111
ifrån Biörkwasle-15
ifrån Lindbäck426
s.1646
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Olbotz Marit änk.2--638
ifrån Heeden19-
ifrån Nybohl-35
ifrån Lindbäck-74
ifrån Bäck-13
ifrån Kumelnääs-1-
ifrån Biörkwasla116
Guth Larß Erichßon1142154-
ifrån Stor Weselnääs-22
ifrån Firibergh-6-
ifrån Bläcket-25
ifrån Kumelnääs-72
ifrån Lindbäck174
ifrån Bonääß-33
Pant aff
Sigfridz Elin änkia-12
s.1647
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Trotz Erich Jonßon soldat56-639
ifrån Blecke-26
ifrån Lindbäck-53
Skomar Pär Perßon1182184-
ifrån Firibergh132
ifrån Blecke-5-
ifrån Biörckuäsla-74
ifrån Lindbeck249
ifrån Bonääß-54
Pant aff
Krång Karin änk.-85
Gum Nielß Hanßon-14
Martis Larß Larßon10951318
ifrån Bäck-93
ifrån Blecket13-
s.1648
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Stam Erich Perßon8371252
ifrån Nääßbergh-63
ifrån Firibergh-69
ifrån Lindbäck1--
ifrån Bonääß-66
af Guth Larß Erichßon117
Gum Niels Karin änk.53691-
ifrån Heeden-34
ifrån Biönsebergh-48
ifrån Blecket-73
ifrån Kumelnääß-9-
ifrån Bonääß279
Pant aff
Gum Nielß Hanßon-4-
Jugen Anders-1-
s.1649
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Hård Erich Erßon5121168
ifrån Bäck-94
ifrån Indenääs1-8
ifrån Lindbäck-79
ifrån Bärckie(?)-2-
sin moders jordh ifrån Storbyn2--
Pant Jordh af
Gunnarß Matz-13
Foß Erich Erßon-24
Martiß Brita-6-
Tysk Erich Maßon21-
Matß Michelßon-17
Erichz Elin änkia-2-
Kiöpman Karin änk.8271055
ifrån Bleket-4-
ifrån Lindbäck163
ifrån Kumelnääs-1-
Pant aff
Tysk Matz Perßon-13
s.1650
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Laßis Lars Larßon893108-
ifrån Firibergh-14
ifrån Bleket-77
ifrån Lindbäck-42
Pant Jordh af
Foß Erich Erßon-23
Trotz Erich soldat-31
Dieckne Erich Maßon538927
ifrån Litzel Waselnääß-5-
ifrån Lindbäck-12
ifrån Kumelnääß197
ifrån Bonääß-92
Pant aff
Kumell Elin-1-
Myr Karin änkia-18
Knubb Anderß Perß.-1-
s.1651
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Skrädd. Oluff Jönson419513
ifrån Bleket-54
ifrån Kumelnääß-4-
Matz Elin änkia24-283
ifrån Bleket-18
ifrån Kumelnääß-25
Hinders Nielß Jöranßon218559
ifrån Blecket-53
ifrån Biörkuasla-25
ifrån Lindbääck213
ifrån Kumelnääß-36
Pant aff
Mårten Oluf Andersßon-14
Hool Larß Larßon542627
ifrån Heeden-27
ifrån Firibergh-27
ifrån Nybohl-31
Orsa Erich Erichßon384
s.1652
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Ribb Joen Perßon2-9855
ifrån Heeden-42
ifrån Nybohl-3-
ifrån Redbiörcke-3-
ifrån Biörkuasla512
ifrån Lindbeck-12
Pant aff
Morell Erich Nielßon-2-
Foß Pehr Oluffson12731518
ifrån Blecket-47
ifrån Biörckwasla-2-
ifrån Kumelnääs135
Pant aff
Foß Erich ifrån Lindbäck-23
Knubb Anna-2-
s.1653
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Tysk Erich Maßon567927
ifrån Indenääß-16
ifrån Biörkwasla-37
ifrån Kumelnääs291
Pant aff
Martiß Marit--6
Kumble Elin-1-

s.1653-1662
- Kumbelnäs och Bonäs

Storbyn

s.1662
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Foß Erich Erichßon33573-
ifrån Biörnßbergh-66
ifrån Skrädd. Anna änkia272
Do ifrån Kumelnääs-16
Pant aff
Trot Erich Jonßon-23
Mårten Oluf Anderß.-18
Mårten Maßon sold.2-7265
ifrån Lindbäck-21
ifrån Kumelnääs-2-
Pant aff
Erichz Elin-17
Sigfrids Kerstin Erßdottr2--261
ifrån Bleket--7
ifrån Lindbäck-54
s.1663
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Bortto Larß Larson472554
ifrån Firibergh--4
ifrån Bleket-42
ifrån Lindbäck-11
ifrån Kumelnääs-1-
Pant aff
Anders Joenßon-15
Oluf Halfwarson88-1629
ifrån Nybohl-89
ifrån Firibergh-1-
ifrån Lindbergh111
ifrån Bäckior-4-
af Enckians Matz i Bäck174
af Godz Karin giänta195
Pant aff
Halfwar Hansohn-69
af dito ifrån Storbyn-61

Kumelnääs

s.1653
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Sparf ho Brijta änk.45879-
ifrån Lindbeck1--
ifrån Heeden-8-
ifrån Storbyn-64
ifrån Blecket-68
af Krångiärs Pär sohn-2-
Erich Månßon soldat28-471
ifrån Storbyn173
ifrån Blecket-18
s.1654
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Knubb Anders Erichsohn791834
ifrån Firibergh-43
Matz Larßon Träfot46289-
ifrån Heeden-51
ifrån Bäck-22
ifrån Lindbäck-1-
ifrån Nobohl-44
ifrån Storbyn3-1
Knuub Elin änkia2-9282
ifrån Mohren-5-
ifrån Firibergh-23
Kumble Elin giänta273
Sollar Lars Matßon ifrån Garberget245

Bonäs

s.1655
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Dius ho Brijta Persdotter änkia5851387
ifrån Indor536
ifrån Nybohl-6-
Pant aff
Larß Perßon i Kråkebergh1-6
Oluff Nielß Matß-13
Krång Karin änkia-2-
Lefde Brijta änk.-14
Knuht Pär Anderßon-2-
Oluff Nielß Matß-33
Knubb Oluff Andersohn ifrån Mohren-9249-
ifrån Firibergh-44
ifrån Lindbäck354
Knubb Anna änkia375
ifrån Firibergh-22
ifrån Kumelnääs353
s.1656
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Look Oluff Joenßon136327-5
ifrån Sääß152
ifrån Underbergh266
Pant Jordh af
Krång Erich kullor1--
Kåhl Erich Maßon11-
Myr Karin änkia-59
Jönß Matz änkia-47
Stoor Kåhl Jöns124
Lefde Brijta änkia-54
Nißkars Anna änkia-41
Lund Ingeborg gänta-31
Anders krymplingh-48
Bäcker Anna änkia-2-
Gudmundz Pär Olufzon--7
Beris Anders Jönß-36
Bäcker Lars Jonßon-2-
Krååk Anna änkia227
Matz h. Anna änkia286294
ifrån Biönsebergh--8
s.1657
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Gudmundz Brijta änk.1083146-
ifrån Frixååß-91
ifrån Lindbäck-6-
ifrån Storby226
Swän Oluff Erichßon9311619
ifrån Firibergh-82
ifrån Underberget256
Myr Kerstin-35
Diurß Larß Erichsohn196-2257
ifrån Frixåsen172
Pant aff
Lefde Brijta änk.115
Erich Maßon-1-
Erich Jönßon39-4-4
ifrån Bäck-14
s.1658
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Back Larß Matzon10861832
ifrån Beck466
ifrån Litzell Waselnääs147
Pant Jordh af
Knuth Pär i Bäck-23
Nißkars Anna-3-
Krååk Jugen-22
Stoor Kåhl Jöns-4-
Bäcker Lars Joenßon-18
Anders Olufzon krymplingh8471057
ifrån Litzle Wäsellnääß-69
ifrån Sääs-26
Knubb Kerstin giänta-65
ifrån Litzell Wätzelnääß-4-
Pant aff
Jöns Marit-11
s.1659
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Litzell Kåhl Jöns Maßon16621959
ifrån Heeden138
ifrån Frixås113
ifrån Biörnsebergh-16
af Krång Larß i Lindbäck-1-
aff Litzle Pär Pärs:n-2-
Stor Swän Swänßon84-17-4
ifrån Storr Waselnäs-98
ifrån Lindbäck196
ifrån Biörkan278
Kittels Marit Andersdotter171
ifrån Storbyn121
Grund h Anna änk.4-4418
ifrån Biönsebergh-14
Bäcker Larß Joensohn654678
ifrån Firibergh-24
s.1660
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Bäcke Anders Jonson473596
ifrån Firibergh-55
ifrån Heeden-24
Pant Jordh af
Bäcker Anna änkia-24
Krångh Joen Erichßon-2-
Diuß Matz Erichßon20982331
ifrån Frixåß153
Pant aff
Nielß Hanßon-23
Guth Laße-57
Nißkars Anna änk.221245
ifrån Frixåhs-24
Backer Anna änkia-24147
ifrån Firibergh-47
ifrån Storby-76
Matis ho Marit änk.392
s.1661
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Knuth Pehr Anderß283424
ifrån Heeden-79
ifrån Bäck-27
ifrån Firibergh-2-
ifrån Bleket-15
Lock Matz Erfwing:r12251895
ifrån Kråkebergh-91
ifrån Underberget236
Pant aff
Storr Kåhl Jöns-5-
Nißkars Anna-79
Knuts Pär Anderß-15
Knubb Anders Pärß-13
Bäcker Anna-18
Krång kullor-53
Myr Karin-15
Oluff Jönson soldat-2-164
ifrån Nybohl-81
ifrån Kumelnääß-63
s.1662
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Krång Karin änkia-75279
ifrån Heeden155
ifrån Frixåhs-49
Myr Erich Maßon11651355
ifrån Frixåhs19-

s.1662-1663
- Storbyn

s.1664
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Arfwedz Kerstin änka i Morkarleby2921213
ifrån Krångåsen-53
ifrån Sällia44-
ifrån Hemulß-15
ifrån Rijßbergh-2-
ifrån Utmedlandh-25
ifrån Nääßåker-41
ifrån Sandängiarna-55
Pant aff
Myr Elin-63
Bogg Nielß Nielß-73
Ifwars Pähr Anderßn1-6
Ifwars And. Larßon-3-
Böhl Karin Mattsdotter i Käfftebyn251958
ifrån Isunda33-
ifrån Limhohlen257
ifrån Holmbrigh(?)-2-
s.1665
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Sunus(?) Anders Hanson384932
ifrån Heeden194
ifrån Indor-32
ifrån Firibergh-89
Pant aff
Kråk Joen Erichßon-74
Krång kullor1-3
Gum Niße-56
Näbb ho Marit änk324678
ifrån Firibergh-23
ifrån Öhna3-1
ifrån Östnohr-3-
Näbb Elin giänta-91261
ifrån Öhna17-
s.1666
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Jöns h. Margreta185542
ifrån Bäck1--
ifrån Storbyn-37
ifrån Kumelnääs158
Margreta Jönßdr. ifrån Storbyn-36
Nybohl-2-
Pant af Knubb Anna--6
Soller Oluff Maßon-211375
ifrån Indor-84
ifrån Nybole-92
ifrån Mohren1044
ifrån Kumelnääs-61
af Bäck Hans Niels.-73
Knubb Anders Perßon432565
ifrån Kumelnääß-3-
ifrån Öhna1-3
s.1667
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Kielus Maß Hanßon14461664
ifrån Redbiörkan168
Pant aff
Kiänge Elin-27
Larß Anderßon--3
Lefde Brijta-2-
Kielus Anders Erichßon785163-
ifrån Heeden354
ifrån Redbiörkan-96
ifrån Kråkebergh-89
Pant aff
Kiängh Elin-15
Swänß Joriß-13
Krång Pär Erichßon-49
Jönß Mats-4-
Nißkars Anna-17
Kråk Joen Erichßon-5-
aff Gubb Marit änkia-61
af Gubb Hanß Hanßon-61
s.1668
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Swäns Matz Persohn128-1449
ifrån Frixåhs-65
ifrån Underberget1-4
Krååk Joen Erichßon-91141
af Look Oluf Jonson i Bonääß-5-
Bäck ho Marit änk.187244
ifrån Firibergh-13
ifrån Bleket--6
ifrån Biörkuasla-25
af B:n Anders Larß-13
Stoor Kåhl Jöns349462
ifrån Firibergh113
Hede Marit änkia-74234
ifrån Biörckan123
Pant aff
Skinnar Marit-37
s.1669
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Jöns Matßons Kerstin änkia319345
ifrån Firibergh-22
Pant af
Kråk Jugen--4
Lefde Anders Larß:n194511
ifrån Bäck219
ifrån Nääßbergh-53
ifrån Långleedh-45
Gum Niels Hanß-96257
ifrån Heeden-31
ifrån Bäck-69
ifrån Bleket-61
Krång kullor143
Lars Michelson895
ifrån Nääsby--6
ifrån Biörckuesla572
ifrån Krååkbergh317
s.1670
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Gubb Hanß Hanß5141529
ifrån Storby-35
ifrån Kumelnäs5-3
ifrån Nybohl-55
Pantt Jordh af
Enkes Anders Larß.-42
Giörels Kerstin-27
Stoor Kåhl Jöns142
Foß Elin-44
Bäcker Elin änkia-56
Krååk Joen Erichß:n-1-
Bäcker Larß Jonß-1-
Bäcker Barbro-11
Krångie Elin Matz Anderß(?)15*29
Look Kerstin änkia104-1571
ifrån Bäck26-
ifrån Biönsebergh-37
ifrån Sääs118
Pant af Myr Karin änk.-32
Swänß Matz Pärß-11
Gudmundh Pär Olufß. ifrån Sääß-73

* Felaktigt jordetal, bör vara 8 snesland och 4 bandland.

s.1671
Böndernas nampnTioglSneslBandlTioglSneslBandl
Gubb Marit änkia5641545
ifrån Kumelnääs477
ifrån Nybohl-51
ifrån Storbyn2-7
ifrån Frixzåhs-13
ifrån Bleke--6
ifrån Biörckan16-
Pant aff Knubb Anna15
Giörelß Kerstin-3-
Kråk Joen Erichsohn-22
Look Matz Karin änkia12-5 1/2
Detta är en avskrift av en äldre handling. Intressanta uppgifter bör kontrolleras mot originalet.

Denna volym är märkt med årtalet 1686. Av rubriken till Mora socken framgår det dock att själva revningslängden är ifrån ca 1670. Detta märks också vid genomgång av de upptagna bönderna varav flertalet var döda långt innan 1686, t.ex. Gut Anders Larsson i Limbäck, död 1671. Det finns även bönder som är skrivna i Mora AI:1 (1667-1684) men inte i denna revningslängd, t.ex. Skomaker Per Jonsson i Storbyn, död 1670.

Jordetalet anges i två kolumner som i sin tur är indelade i tjogland, snesland och bandland. Rubrikerna till dessa två kolumner är dock inte medtagna i avskriften p.g.a platsbrist. De återges istället här. Rubriken till den första kolumnen är Bondens behåldne jordetahl sedan afkortningen på åkeren efter nämbdens och reefkarlens ompröfwande ähr afdragen. och rubriken till den andra kolumnen är Behållit jordetahl till soldaternas underhåld

Hänvisningar till folio och nummer i roteringslängden är inte medtagna i avskriften.

(1 tjogland = 10 snesland = 100 bandland)


s.1617

s.1618

s.1619

s.1620

s.1621

s.1622

s.1623

s.1624

s.1625

s.1626

s.1627

s.1628

s.1629

s.1630

s.1631

s.1632

s.1633

s.1634

s.1635

s.1636

s.1637

s.1638

s.1639

s.1640

s.1641

s.1642

s.1643

s.1644

s.1645

s.1646

s.1647

s.1648

s.1649

s.1650

s.1651

s.1652

s.1653

s.1654

s.1655

s.1656

s.1657

s.1658

s.1659

s.1660

s.1661

s.1662

s.1663

s.1664

s.1665

s.1666

s.1667

s.1668

s.1669

s.1670

s.1671