burtu.se

Korporaler vid Orsa kompani 1695-1707

Sammanställning över de korporaler som tjänade vid Orsa kompani 1695-1707. Generalmönsterrullorna lyser med sin frånvaro under denna period. Men avlöningshandlingar finns det för nästan varje år.

Kom Nils Anderson i Womus med dätt weder nampnett Ribe Nils

Kartläggning av gårdsnamn med urpsrung i Våmhus eller Bonäs i Mora socken. Med utgång i äldsta tid försöker jag ta mig till början av 1700-talet. Målet är att koppla alla i Våmhus och Bonäs som är skrivna med samma gårdsnamn i Moras andra husförhörslängd, upprättad 1716.

Häst
Stora Nordiska kriget
Häst
Back, Ribb, Köpman...