burtu.se

Korporaler vid Orsa kompani


1695 - 1707


Antalet bevarade generalmönsterrullor från det stora nordiska kriget är få. För Orsa kompani är den äldsta bevarade från 23/3 1710 då kompaniet helt nybildades efter det förödande slaget vid Poltava. Att följa en soldat genom kriget innan Poltava är därför inte helt lätt. Men det finns, framförallt för underbefäl och officerare, andra bevarade handlingar från denna period. Framförallt är det avlöningshandlingarna som kan vara till nytta.

Här nedan har jag, med hjälp av avlöningshandlingarna, sammanställt de korporaler som tjänat vid Orsa kompani från generalmönstringen i Säter 22/5 1695 till 1707 (Dalregementet är inte upptaget i avlöningshandlingarna 1708-1709).


1:a korporalskapet (Ore)

 • Johan Eriksson Efling
  - 1695

  Antagen till soldat 1690. Transporterad till 4:de korporalskapet vid generalmönstringen 22/5 1695. [1]
 • Olof Jakobsson Ren
  1695 - 1700

  Tidigare 4:de korporal. Får lov att byta plats med Johan Eriksson (ovan) 22/5 1695 eftersom han vill till Ore socken. [2] Tar avsked 16/3 1700. [3]
 • Olof Larsson Ren
  1700 - 1700

  Avancerar från nr.11 Räf 16/3 1700. [3] Dock död redan 31/12 1700. [4]
 • Erik Larsson Ren
  1701 - 1707-

  Avancerar från nr. 34 Tysk 10/2 1701. [4] Enligt avlöningslistorna ännu korporal 1707. [5]

 • 2:a korporalskapet (Orsa)

 • Hans Hansson Bältare
  - 1700

  Antagen till soldat 1681. Avancerar till korporal innan 1695. [6] Får avsked 16/3 1700. [3]
 • Johan Nilsson Bältare
  1700 - 1701

  Avancerar från nr.115 Geflebo / 1700. [3] Död 26/1 1701. [4]
 • Nils Persson Bältare
  1701 - 1707

  Avancerar från nr.22 Dunderhake 28/1 1701. [4] Död 31/5 1707. [5]
 • Mats Andersson Bältare
  1707 -

  Avancerar från nr.136 Orre 31/5 1707. [5]

 • 3:dje korporalskapet (Orsa)

 • Erik Eriksson Tupp
  - 1698

  Antagen till soldat 1680. Avancerar till korporal innan 1695. [7] Får avsked för sin bräcklighets skull 8/3 1698. [8]
 • Daniel Hansson Tupp
  1698 - 1700

  Avancerar från nr.80 Trafvare 8/3 1698. [8] Får avsked 28/4 1700. [9]
 • Daniel Andersson Tupp
  1700 - 1700

  Avancerar från nr.95 Frisk 28/4 1700. [9] Död i Skåne 12/9 1700. [4]
 • Erik Karlsson Tupp
  1700 - 1700

  Avancerar från nr.2 Stut 1700. Död 17/12 1700. [4]
 • Anders Tupp
  1701 - 1701

  Avancerar från nr.33 Pimbs 28/1 1701. Död 5/4 1701. [4]
 • Per Matsson Tupp
  1701 - 1705

  Avancerar från nr.85 Stör 7/4 1701. [4] Får avsked 18/4 1705. [10]
 • Erik Andersson Tupp
  1705 - 1707-

  Avancerar från nr.105 Ryttare 1705. [10] Ännu korporal 1707. [5]

 • 4:de korporalskapet (Orsa)

 • Olof Jakobsson Ren
  - 1695

  Antagen till soldat 16??. Blir på egen begäran transporterad till 1:a korporal och Ore socken vid generalmönstringen 22/5 1695. [2]
 • Johan Eriksson Efling
  1695 - 1698

  Tidigare 1:a korporal. Byter plats med Olof Jakobsson (ovan) 22/5 1695. [1] Avancerar till furir 4/11 1698. [8]
 • Lars Larsson
  1698 - 1698

  Avancerar från nr.91 Svan 1698. [8] Bedöms dock vara oduglig och blir åter gemen 12/11 1698. [11]
 • Anders Svensson Efling
  1698 - 1701

  Avancerar från nr.81 Mört 12/11 1698. [11] Avancerar vidare till reformerad underofficer 10/2 1701 men får avsked redan 21/3 1701. [4]
 • Hans Olofsson Efling
  1701 - 1701

  Avancerar från nr.54 Giers 22/3 1701. Död 4/6 1701. [4]
 • Erik Matsson Efling
  1701 - 1704

  Avancerar hit från nr.134 Tiger 1/8 1701. [4] Avancerar till rustmästare 8/3 1704 och byter namn till Dahlberg. [12]
 • Erik Eriksson Efling
  1704 - 1707-

  Avancerar från nr.93 Gullbrand 1704. [12] Ännu korporal 1707. [5]

 • 5:te korporalskapet (Våmhus)

 • Olof Jönsson Gucku
  - 1700

  Antagen till soldat 1663. Transporterad från 4:de till 5:te korporalskapet 1690. [13] Tar avsked för sin ålderdoms skull 16/3 1700. [9]
 • Hans Eriksson Gucku
  1700 - 1700

  Avancerar från nr.103 Sparf 1700. [9] Stupar vid Narva 20/11 1700. [4]
 • Jöns Olofsson
  1701 - 1701

  Avancerar från nr.113 Blå 11/2 1701. [4] Avancerar dock vidare till rustmästare samma datum och byter namn till Tönning. [4]
 • Erik Matsson Gucku
  1701 - 1707-

  Avancerar från nr.104 Brun 12/3 1701. [4] Ännu korporal 1707. [5]

 • 6:te korporalskapet (Älvdalen)

 • Per Olofsson Styrvolt
  - 1697

  Antagen till soldat 1678. Avancerat till korporal innan 1695. [14] Får troligen avsked 1697. [15]
 • Nils Hansson Styrvolt
  1697 - 1700

  Troligen avancerat hit 1697. [15] Avancerar till reformerad underofficer 18/11 1700. [16]
 • Johan Johansson Styrvolt
  1700 - 1701

  Avancerar hit från nr.141 Näsvis 1700. [16] Avancerar vidare till sekundsergeant 10/2 1701 och byter namn till Morian. [16]
 • Lars Larsson Styrvolt
  1701 - 1707-

  Avancerar från nr.139 Spritt 10/2 1701. [16] Ännu korporal 1707. [5]

 • Krigsfångar

  Den 30 augusti 1721 slöts freden mellan Sverige och Ryssland. Det Stora Nordiska kriget var över och de som överlevt den ryska fångenskapen kunde påbörja den mödosamma vandringen hem. På Krigsarkivet i samlingen Krigshandlingar Stora nordiska kriget och serien Krigsfångar finns listor över manskapet som tid efter annan nådde hemlandet.

  Av de ovan nämnda korporalerna återfinns endast den tidigare 4:de korporalen Erik Dahlberg som till hemkomsten 19 maj 1722 avancerat till förare. Han får sedermera efter 30 års tjänst, varav 13 år i rysk fångenskap, avsked 6 juni samma år. I övrigt från Orsa kompani återfinns ytterliggare en officer, löjtnanten Erik Liljestielke, samt 11 gemena som listas nedan. [17]

  ÅlderTjänsteårHemkommen
  Gudmund Rännare442119/5 1722blesserad, får avsked
  Mats Ryttare452125/5 1722till regementet
  Olof Alltidglad622125/5 1722får avsked
  Anders Klitt402025/5 1722till regementet
  Petter Knagg482120/6 1722blesserad, får avsked
  Anders Jute45223/11 1722till regementet
  Olof Sturk40173/11 1722till regementet
  Olof Stör38185/11 1722till regementet
  Jonas Ståbi40186/11 1722till regementet
  Lars Korusie602226/11 1722blesserad, får avsked
  Anders Stiberg341725/4 1723

  • [1]   Dalregementet gmr 1695 f.475
  • [2]   Dito f.495
  • [3]   Avlöningshandlingar GIVb:52 (1700) f.477v
  • [4]   Avlöningshandlingar GIVb:53 (1701) f.499v
  • [5]   Avlöningshandlingar GIVb:59 (1707) f.434v
  • [6]   Dalregementet gmr 1695 f.484
  • [7]   Dito f.489
  • [8]   Avlöningshandlingar GIVb:50 (1698) f.344v
  • [9]   Avlöningshandlingar GIVb:52 (1700) f.478r
  • [10] Avlöningshandlingar GIVb:57 (1705) f.218v
  • [11] Avlöningshandlingar GIVb:51 (1699) f.346v
  • [12] Avlöningshandlingar GIVb:56 (1704) f.469v
  • [13] Rullor 1620-1723, 1690:5 f.118v
  • [14] Dalregementet gmr 1695 f.507
  • [15] Lucka i avlöningshandlingarna 1697. Per Olofsson är skriven som korporal 1696 och Nils Hansson är skriven som korporal 1698.
  • [16] Avlöningshandlingar GIVb:53 (1701) f.500r
  • [17] Krigsfångar 14B:2 s.56-62 alt. f.85-91

  plus 
  Källförteckning
  Otryckta källor

  Krigsarkivet (KrA)
  1. Generalmönsterrullor, Dalregementet [SE/KrA/0023]
  2. Rullor 1620-1723, Dalregementet [SE/KrA/0022]
  3. Krigshandlingar Stora nordiska kriget [SE/KrA/0388]
   • 14B Krigsfångar
  4. Krigskollegium, Militiekontoret [SE/KrA/0009/A]
   • GIVb Avlöningshandlingar
  Korporal Jonas Gifting, Orsa kompani.