burtu.se

Korporaler vid Orsa
kompani
1695-1707

Antalet bevarade generalmönsterrullor från det stora nordiska kriget är få. För Orsa kompani är den äldsta bevarade från 23/3 1710 då kompaniet helt nybildades efter det förödande slaget vid Poltava. Att följa en soldat genom kriget innan Poltava är därför inte helt lätt. Men det finns, framförallt för underbefäl och officerare, andra bevarade handlingar från denna period. Framförallt är det avlöningshandlingarna som kan vara till nytta.

Här nedan har jag, med hjälp av avlöningshandlingarna, sammanställt de korporaler som tjänat vid Orsa kompani från generalmönstringen i Säter 22/5 1695 till och med 1707 (Dalregementet är inte upptaget i avlöningshandlingarna 1708-1709).


1:a korporalskapet (Ore)

Johan Eriksson Efling -1695 | Antagen till soldat 1690. Transporterad till 4:de korporalskapet vid generalmönstringen 22/5 1695. [1]

Olof Jakobsson Ren 1695-1700 | Tidigare 4:de korporal. Får lov att byta plats med Johan Eriksson (ovan) 22/5 1695 eftersom han vill till Ore socken. [2] Tar avsked 16/3 1700. [3]

Olof Larsson Ren 1700 | Avancerar från nr.11 Räf 16/3 1700. [3] Dock död redan 31/12 1700. [4]

Erik Larsson Ren 1701-1707- | Avancerar från nr. 34 Tysk 10/2 1701. [4] Enligt avlöningslistorna ännu korporal 1707. [5]


2:a korporalskapet (Orsa)

Hans Hansson Bältare -1700 | Antagen till soldat 1681. Avancerar till korporal innan 1695. [6] Får avsked 16/3 1700. [3]

Johan Nilsson Bältare 1700-1701 | Avancerar från nr.115 Geflebo / 1700. [3] Död 26/1 1701. [4]

Nils Persson Bältare 1701-1707 | Avancerar från nr.22 Dunderhake 28/1 1701. [4] Död 31/5 1707. [5]

Mats Andersson Bältare 1707- | Avancerar från nr.136 Orre 31/5 1707. [5]


3:dje korporalskapet (Orsa)

Erik Eriksson Tupp -1698 | Antagen till soldat 1680. Avancerar till korporal innan 1695. [7] Får avsked för sin bräcklighets skull 8/3 1698. [8]

Daniel Hansson Tupp 1698-1700 | Avancerar från nr.80 Trafvare 8/3 1698. [8] Får avsked 28/4 1700. [9]

Daniel Andersson Tupp 1700 | Avancerar från nr.95 Frisk 28/4 1700. [9] Död i Skåne 12/9 1700. [4]

Erik Karlsson Tupp 1700 | Avancerar från nr.2 Stut 1700. Död 17/12 1700. [4]

Anders Tupp 1701 | Avancerar från nr.33 Pimbs 28/1 1701. Död 5/4 1701. [4]

Per Matsson Tupp 1701-1705 | Avancerar från nr.85 Stör 7/4 1701. [4] Får avsked 18/4 1705. [10]

Erik Andersson Tupp 1705-1707- | Avancerar från nr.105 Ryttare 1705. [10] Ännu korporal 1707. [5]


4:de korporalskapet (Orsa)

Olof Jakobsson Ren -1695 | Antagen till soldat 16??. Blir på egen begäran transporterad till 1:a korporal och Ore socken vid generalmönstringen 22/5 1695. [2]

Johan Eriksson Efling 1695-1698 | Tidigare 1:a korporal. Byter plats med Olof Jakobsson (ovan) 22/5 1695. [1] Avancerar till furir 4/11 1698. [8]

Lars Larsson 1698 | Avancerar från nr.91 Svan 1698. [8] Bedöms dock vara oduglig och blir åter gemen 12/11 1698. [11]

Anders Svensson Efling 1698-1701 | Avancerar från nr.81 Mört 12/11 1698. [11] Avancerar vidare till reformerad underofficer 10/2 1701 men får avsked redan 21/3 1701. [4]

Hans Olofsson Efling 1701 | Avancerar från nr.54 Giers 22/3 1701. Död 4/6 1701. [4]

Erik Matsson Efling 1701-1704 | Avancerar hit från nr.134 Tiger 1/8 1701. [4] Avancerar till rustmästare 8/3 1704 och byter namn till Dahlberg. [12]

Erik Eriksson Efling 1704-1707- | Avancerar från nr.93 Gullbrand 1704. [12] Ännu korporal 1707. [5]


5:te korporalskapet (Våmhus)

Olof Jönsson Gucku -1700 | Antagen till soldat 1663. Transporterad från 4:de till 5:te korporalskapet 1690.[13] Tar avsked för sin ålderdoms skull 16/3 1700.[9]

Hans Eriksson Gucku 1700 | Avancerar från nr.103 Sparf 1700.[9] Stupar vid Narva 20/11 1700.[4]

Jöns Olofsson 1701 | Avancerar från nr.113 Blå 11/2 1701.[4] Avancerar dock vidare till rustmästare samma datum och byter namn till Tönning.[4]

Erik Matsson Gucku 1701-1707- | Avancerar från nr.104 Brun 12/3 1701.[4] Ännu korporal 1707.[5]


6:te korporalskapet (Älvdalen)

Per Olofsson Styrvolt -1697 | Antagen till soldat 1678. Avancerat till korporal innan 1695.[14] Får troligen avsked 1697.[15]

Nils Hansson Styrvolt 1697-1700 | Troligen avancerat hit 1697.[15] Avancerar till reformerad underofficer 18/11 1700.[16]

Johan Johansson Styrvolt 1700-1701 | Avancerar hit från nr.141 Näsvis 1700.[16] Avancerar vidare till sekundsergeant 10/2 1701 och byter namn till Morian.[16]

Lars Larsson Styrvolt 1701-1707- | Avancerar från nr.139 Spritt 10/2 1701.[16] Ännu korporal 1707.[5]


Krigsfångar

Den 30 augusti 1721 slöts freden mellan Sverige och Ryssland. Det Stora Nordiska kriget var över och de som överlevt den ryska fångenskapen kunde påbörja den mödosamma vandringen hem. På Krigsarkivet i samlingen Krigshandlingar Stora nordiska kriget och serien Krigsfångar finns listor över manskapet som tid efter annan nådde hemlandet.

Av de ovan nämnda korporalerna återfinns endast den tidigare 4:de korporalen Erik Dahlberg, som till hemkomsten 19 maj 1722 avancerat till förare. Han får sedermera efter 30 års tjänst, varav 13 år i rysk fångenskap, avsked 6 juni samma år. I övrigt från Orsa kompani återfinns ytterligare en officer, löjtnanten Erik Liljestielke, samt 11 gemena som listas nedan.[17]

Gudmund Rännare | Hemkommen 19/5 1722, 44 år gammal. Blesserad under kriget och får avsked.

Mats Ryttare | Hemkommen 25/5 1722, 45 år gammal. Blesserad vid Poltava. Ansluter till kompaniet 19/12 samma år under nr.58 Hacka. Får avsked med underhåll 1728.

Olof Alltidglad | Hemkommen 25/5 1722, 62 år gammal. Får avsked.

Anders Klitt | Hemkommen 25/5 1722, 50 år gammal. Blesserad vid Poltava. Ansluter till kompaniet 19/12 samma år under nr.59 Navare. Avancerar till 4:de korporal (Efling) 28/7 1724. Får avsked med underhåll 1728.

Petter Knagg | Hemkommen 20/6 1722, 48 år gammal. Blesserad under kriget och får avsked.

Anders Jute | Hemkommen 3/11 1722, 45 år gammal. Blesserad i vänstra handen vid Warszawa. Ansluter till kompaniet under sin gamla rote, nr. 12 Jute. Får avsked med underhåll 27/1 1726.

Olof Sturk | Hemkommen 3/11 1722, 40 år gammal. Ansluter till kompaniet 19/12 samma år under sin gamla rote, nr. 68 Sturk. Får avsked 1728.

Olof Stör | Hemkommen 5/11 1722, 38 år gammal. Blesserad vid Poltava. Ansluter till kompaniet 19/12 samma år under nr. 93 Gullbrand. Får avsked med underhåll 1728.

Jonas Ståbi | Hemkommen 6/11 1722, 40 år gammal. Ansluter till kompaniet 19/12 samma år under nr. 80 Travare. Död 16/8 1723.

Lars Courage | Hemkommen 26/11 1722, 60 år gammal. Blesserad i vänstra knät och får avsked.

Anders Stiberg | Hemkommen 25/4 1723, 34 år gammal. (=Stenberg?)plus 
Källförteckning
Otryckta källor

Krigsarkivet (KrA)
  1. Generalmönsterrullor, Dalregementet [SE/KrA/0023]
  2. Rullor 1620-1723, Dalregementet [SE/KrA/0022]
  3. Krigshandlingar Stora nordiska kriget [SE/KrA/0388]
    • 14B Krigsfångar
  4. Krigskollegium, Militiekontoret [SE/KrA/0009/A]
    • GIVb Avlöningshandlingar