burtu.se

Fäbodbrukare i Våmhus och Norrbygge settingar 1663

Jordeböcker Kopparbergs län, 1663, s. 394 & 397 (SVAR bildid: A0055846_00208/00209, SE/RA/55201/55201.23/22)

s.394

Uthi Wåmus Sextungh


Bliccke

1 fäbodhställe, hvilckedt Bacck Hans Nielßon i Wåmus, Pär Olofßon ibidem, Jöns Olofßon, Lars Nielßon, Lars Larßon, Lars Erichßon, Erich Erichßon, Hindhers Mattz Larßon, Andhers Larßon, Lars Halfuardhßon, Jöns Halfuardhßon, Hans Olofßon, Mattz Mattzßon och Olof Mattzßon ibidem bruka. Item 7 st:n Bäcckeqwarnar, som ofwanbe:te b˙ars allmoghe n˙ttia.

Nääsbärgh

1 fäbodhställe, hvilckedt Joen Joenßon i Wåmus, Andhers Larßon och Erich Olofs:n ibidem bruka.

F˙rbärgh

1 dito, hvilckedt Påfvel Pärßon i Wåmus, Olof Pärßon ibidem, Andhers Erichßon ibidem Pär Jönßon, Mattz Joenßon, Pär Andherßon i Bonääs, Jöns Mattzßon, Bäccke Andhers Joenßon ibidem, Erich Olofßon och Hans Larßon ibidem bruka. Item 1 Bäcckeqvarn, som Oloff Pärßon i Wåmus nyttiar

Indhernäsedtt

1 fäbodhställe, hvilckedt Lars Olofßon i Wåmus, Pär Joenßon ibidem, Olof Olofßon, h:o Margeta Enckia ibidem, Andhers Erichßon och Hans Larßon ibidem brucka.

Bönsarbärgedtt

1 fäbodhställe, hvilckedt Mattz Pärßon i Wåmus, Erich Pärßon ibidem, Mattz Michellßon ibidem, Erich Joenßon och Cherstin Encka i Bonääs brucka

N˙ebole

1 fäbodhställe, hvilckedt Pär Erichßon i Wåmus, Erich Erichßon ibidem, Oloff Halfuardhßon, Olof Larßon ibidem, Mattz Larßon, Hans Joenßon i Bonääs, Margeta Enckia och Andhers Anderßon ibidem brucka. Item 2:ne Bäcckeqvarnar, som ofvanben:te b˙ar allmoghe brucka.

[Lilla] Watzlenääs

1 fäbodhställe, hvilckedt Marit Enckia i Wåmus och Lars Mattzßon i Bonääs bruka. Item 1 Bäcckeqvarn, som ofvanben:te, böndher bruka.

Stoore Watzlenääs
heller
PärsLars Watzlenääs

1 fäbodhställe, hvilckedt Lars Pärßon i Wåmuus, Andhers Hanßon, Olof Andherßon, Olof Erichßon ibidem, Pär Larßon ibidem, Swen Swenßon i Bonääs och Niells Hanßon i Wåmuus brucka. Item 1 Bäcckeqwarn, som ofvanben:te b˙ars allmoghe bruka

Ribbesääl

1 fäbodhställe, hvilckedt Erich Nielßon, Olof Pärßon och Pär Joenßon i Wåmus brucka

Uthi Wåma Elfwen 5 st Strömqwarnar, hvilcke allmoghen i Wåmusb˙en brucka
Uthi Hindha Strömen 10 st: dito, som ofvanben:te b˙ars allmoghe brucka.
Wedh Bäcckb˙en i Wåma Elfwen 2st dito, som ofvanben:te b˙ars allmoghe brucka

Wällinga
[En idag okänd fäbod.]
1 fäbodhställe som Halfvardh Pärßon widh Wälling siöö bruckar


s.397

Nårrb˙ggie Sextungh


Flixåhsen

1 Fäbodställe, som Lars Erichßon i Bonääs, Mattz Erichßon ibidem, Erich Mattzßon ibidem, Jöns Mattzßon ibidem och Mattz Pärßon ibidem brucka. Item 2 st:n små Bäckeqwarnar, som ofvanben:te b˙ars allmoghe brucka.

Räbächia

1 dito som Mattz Larßon i Bonääs, Andhers Erichßon ibidem, Mattz Swenßon, Erich Andherßon och Mattz Andherßon ibidem brucka. Item 3 små Strömqwarnar, som ofvanben:te b˙ars allmoghe brucka.

Uthi Bonääsbäcken - 9 st:n små Bäckeqwarnar, som Bonääskarlarne brucka.
Uthi Mååsbäcken 2 st:n dito som förben:te bonääsb˙ggier bruka.

!

Detta är en avskrift av en äldre handling. Intressanta uppgifter bör kontrolleras mot originalet.

i

De flesta av fäbodbrukarna är här tyvärr skrivna utan gårdsnamn. För att underlätta identifiering anges nedan, enligt Levander [1], vilka byar som brukade vilka fäbodar.

Blecket
- Björkvassla samt Östra och Västra Storbyn.

Näsberg
- Björkvassla och Östra Storbyn.

Fyriberg
- Kumbelnäs och Bonäs.

Indnäs
- Indor, Höjen och Limbäck.

Bönsaberg
- Heden och Bäck.

Nybolet
- Indor och Kumbelnäs samt älvdalingar.

Lilla Vasselnäs
- Indor och Bonäs.

Stora Vasselnäs
- Limbäck och Höjen.

Rybsäl
- Kumbelnäs.

Fryksås
- Bonäs.

Rädbjörka
- Bonäs.

Ett tips är att också jämföra denna avskrift med revningslängden från ca 1670 där informationen om bönderna är betydligt mer detaljerad.


  • [1]   Levander, Lars 1944, Våmhusfjärdingen. Den nya tidens genombrott i en Dalabygd, s. 45

Notera att Levanders anteckningar skildrar 1800-talets brukarförhållanden vilket inte helt behöver vara demsamma som på 1600-talet. T.ex. är Hinders Mats Larsson, här skriven under fäboden Blecket, mantalskriven i Limbäck och inte i Björkvassla eller Storbyn som brukade denna fäbod enligt Levander.