burtu.se

Fbodbrukare i Vmhus och Norrbygge settingar 1663

Jordebcker Kopparbergs ln, 1663, s. 394 & 397
[RA/55201/55201.23/22]


s.394

Uthi Wmus Sextungh

Bliccke

1 fbodhstlle, hvilckedt Bacck Hans Nielßon i Wmus, Pr Olofßon ibidem, Jns Olofßon, Lars Nielßon, Lars Larßon, Lars Erichßon, Erich Erichßon, Hindhers Mattz Larßon, Andhers Larßon, Lars Halfuardhßon, Jns Halfuardhßon, Hans Olofßon, Mattz Mattzßon och Olof Mattzßon ibidem bruka. Item 7 st:n Bcckeqwarnar, som ofwanbe:te bars allmoghe nttia.

Nsbrgh

1 fbodhstlle, hvilckedt Joen Joenßon i Wmus, Andhers Larßon och Erich Olofs:n ibidem bruka.

Frbrgh

1 dito, hvilckedt Pfvel Prßon i Wmus, Olof Prßon ibidem, Andhers Erichßon ibidem Pr Jnßon, Mattz Joenßon, Pr Andherßon i Bons, Jns Mattzßon, Bccke Andhers Joenßon ibidem, Erich Olofßon och Hans Larßon ibidem bruka. Item 1 Bcckeqvarn, som Oloff Prßon i Wmus nyttiar

Indhernsedtt

1 fbodhstlle, hvilckedt Lars Olofßon i Wmus, Pr Joenßon ibidem, Olof Olofßon, h:o Margeta Enckia ibidem, Andhers Erichßon och Hans Larßon ibidem brucka.

Bnsarbrgedtt

1 fbodhstlle, hvilckedt Mattz Prßon i Wmus, Erich Prßon ibidem, Mattz Michellßon ibidem, Erich Joenßon och Cherstin Encka i Bons brucka

Nebole

1 fbodhstlle, hvilckedt Pr Erichßon i Wmus, Erich Erichßon ibidem, Oloff Halfuardhßon, Olof Larßon ibidem, Mattz Larßon, Hans Joenßon i Bons, Margeta Enckia och Andhers Anderßon ibidem brucka. Item 2:ne Bcckeqvarnar, som ofvanben:te bar allmoghe brucka.

[Lilla] Watzlens

1 fbodhstlle, hvilckedt Marit Enckia i Wmus och Lars Mattzßon i Bons bruka. Item 1 Bcckeqvarn, som ofvanben:te, bndher bruka.

Stoore Watzlens
heller
PrsLars Watzlens

1 fbodhstlle, hvilckedt Lars Prßon i Wmuus, Andhers Hanßon, Olof Andherßon, Olof Erichßon ibidem, Pr Larßon ibidem, Swen Swenßon i Bons och Niells Hanßon i Wmuus brucka. Item 1 Bcckeqwarn, som ofvanben:te bars allmoghe bruka

Ribbesl

1 fbodhstlle, hvilckedt Erich Nielßon, Olof Prßon och Pr Joenßon i Wmus brucka

Uthi Wma Elfwen 5 st Strmqwarnar, hvilcke allmoghen i Wmusben brucka
Uthi Hindha Strmen 10 st: dito, som ofvanben:te bars allmoghe brucka.
Wedh Bcckben i Wma Elfwen 2st dito, som ofvanben:te bars allmoghe brucka

Wllinga
[En idag oknd fbod.]
1 fbodhstlle som Halfvardh Prßon widh Wlling si bruckar


s.397

Nrrbggie Sextungh


Flixhsen

1 Fbodstlle, som Lars Erichßon i Bons, Mattz Erichßon ibidem, Erich Mattzßon ibidem, Jns Mattzßon ibidem och Mattz Prßon ibidem brucka. Item 2 st:n sm Bckeqwarnar, som ofvanben:te bars allmoghe brucka.

Rbchia

1 dito som Mattz Larßon i Bons, Andhers Erichßon ibidem, Mattz Swenßon, Erich Andherßon och Mattz Andherßon ibidem brucka. Item 3 sm Strmqwarnar, som ofvanben:te bars allmoghe brucka.

Uthi Bonsbcken - 9 st:n sm Bckeqwarnar, som Bonskarlarne brucka.
Uthi Msbcken 2 st:n dito som frben:te bonsbggier bruka.

Bild: Burtu Mats Matsson (1854-1933) med familj i vre Blecket 1928.
Detta är en avskrift av en äldre handling. Intressanta uppgifter bör kontrolleras mot originalet.

De flesta av fbodbrukarna r hr tyvrr skrivna utan grdsnamn. Fr att underltta identifiering anges nedan, enligt Levander [1], vilka byar som brukade vilka fbodar.

Blecket
- Bjrkvassla samt stra och Vstra Storbyn.

Nsberg
- Bjrkvassla och stra Storbyn.

Fyriberg
- Kumbelns och Bons.

Indns
- Indor, Hjen och Limbck.

Bnsaberg
- Heden och Bck.

Nybolet
- Indor och Kumbelns samt lvdalingar.

Lilla Vasselns
- Indor och Bons.

Stora Vasselns
- Limbck och Hjen.

Rybsl
- Kumbelns.

Frykss
- Bons.

Rdbjrka
- Bons.

Ett tips r att ocks jmfra denna avskrift med revningslngden frn ca 1670 dr informationen om bnderna r betydligt mer detaljerad.


  • [1]   Levander, Lars 1944, Vmhusfjrdingen. Den nya tidens genombrott i en Dalabygd, s. 45

Notera att Levanders anteckningar skildrar 1800-talets brukarfrhllanden vilket inte helt behver vara demsamma som p 1600-talet. T.ex. r Hinders Mats Larsson, hr skriven under fboden Blecket, mantalskriven i Limbck och inte i Bjrkvassla eller Storbyn som brukade denna fbod enligt Levander.