burtu.se

farmors mormor

Brita Olofsdotter

1841-1905


Generation I


f
2 Olof Månsson, född 15 augusti 1806 (döpt 15 augusti 1806) i Nyåker, Ljusdal (Häls), död 20 juni 1872 (begravd 24 juni 1872) i Strömsholm, Ljusdal (Häls).
Far 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ]

Bonde i Strömsholm nr.1, Ljusdal. [AI:20b (1871-1875) s.234]

Faddrar: Bonden Per Månsson i Nyåker och dess hustru Brita Olofsdotter. Thure Magnus Lilja i Stockholm och mamsell Laurentia Lilja i Stockholm.

Bouppteckning återfinns i Ljusdals tingslags häradsrätt FII:15a (1872-1877) nr. 56.

Gift 22 april 1840 i Ljusdal (Häls) med

m
3 Kerstin Olofsdotter, född 18 november 1806 (döpt 19 november 1806) i Hofsberg, Ljusdal (Häls), död 6 december 1883 (begravd 23 december 1883) i Strömsholm, Ljusdal (Häls).
Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ]

Bou återfinns i Ljusdals tingslags häradsrätt FII:17 (1881-1884) nr 283 ... efter gamla Bonde Enkan Kerstin Olsdotter å No 1 Strömsholm, som afled den 6, i innevarande månad, och efterlemnade tvenne barn, nemligen, sonen Bonden Mårten Mårtens son i Lettsbom och dotter Brita, gift med Bonden Halvard Persson härstädesGeneration II


ff
4 Måns Olofsson Nyberg, född 17 mars 1767 (döpt 18 mars 1767) i Nyåker, Ljusdal (Häls), död 21 januari 1812 i Nyåker, Ljusdal (Häls).
Far 8 ] [ Mor 9 ] [ Maka 5 ] [ Son 2 ]

Murare i Nyåker, Ljusdals sn.

Återfinns i Ljusdals hfl
AI:2a (1781-1790) s.152 - Dräng hos farföräldrarna i Nyåker.
AI:3a (1791-1800) s.59 - Dräng hos Per Jonsson i Bår nr.4 1791.
s.95 - Dräng hos farbrodern Per Månsson i Nyåker nr.2 1792-1796.
s.115 - Dräng hos Mårten Jonsson i Skogsta nr.1 1796-1800.
AI:4a (1801-1807) s.131 - Dräng hos Mårten Jonsson i Skogsta nr.1, Flyttadt till Stockholm omkring 1805.
AI:5a (1808-1813) s.121 - Murare, heter nu Nyberg. Bosatt i Nyåker med hustru och barn. Död 1812.

db: Muraren Måns Nyberg i Nyåker född d 17 mars 1767. Fadr. B. Olof Mansson och modr. hust. Sara Svensdr. ibid. Tjänt i ungdomen. Lärde först skomakare handt wärket. Reste sedan till Stockholm och öfwa de sig i murare _ro_egion. År 1806 trädde han i äktenskap med kyrkow. Lars Hanssons i Heden fosterdotter Sophia Lilja. Haft med hene 3 barn, 2 söner och 1 dotter. Sjuknade for 18 dagar sedan och dog af håll och stygn

boupp: Ljusdals tingslags häradsrätt FII:5 nr.430
som för myndare war närwarande Torpparen Johan Larsson i Kallmyr för son Lars men de öfriga war ingen för närwarande

Gift 10 april 1806 i Ljusdal (Häls) med

fm
5 Sofia Lilja, troligen född 1784 i Ulriksdals värdshus, Solna (Uppl), död 6 april 1875 (begravd 11 april 1875) i Strömsholm, Ljusdal (Häls).
Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Make 4 ] [ Son 2 ]

I Allmänna barnhusets barnrulla återfinns hon inskriven 4 oktober 1794 (inskrivningsnummer 79). Hon anges här vara 9 år gammal, född 15 oktober 1785 samt 2 alnar och 3 tum lång (127 cm). Fadern var en af sig kommen Tracteur och dessutom finns noteringen recommend: af H: Anders Jonsson til åtnjutande af underhåll ibland dess Barn.
[Allmänna barnhuset Barnrulla D2A:12 (1794-1796) opag. (AID: v749441.b320)]

Vistelsen på barnhuset blev dock inte lång. Redan efter 2 dagar, 6 oktober 1794, skrivs hon ut. Hon ska uppfostras av bonden Lars Hansson i Heden, Ljusdal. Med sig från barnhuset fick hon liksom alla andra flickor; två linnehuvor och halsdukar, en tröja och en kjortel, en underkjortel, ett livstycke, ett förkläde, två lintyg, ett par ullstrumpor, ett par skor, en psalmbok, en Katekes och en A B C – bok. Lars Hansson fick 8 riksdaler specie i årligt underhåll för att han tog hand om Sofia.
[Allmänna barnhuset Rulla över utlämnade barn D2FA:4 (1793-1795) nr.1732 (f.15/12 1785, akten upphörde i december 1799), Allmänna barnhuset Handlingar till rulla över utlämnade barn E5F:9 (1794) nr.1732]

Lars Hansson på Heden hade förutom Sofia ytterligare en fosterdotter, Hedvig Lilja. Hedvig återfinns också i barnhusets rullor. Hon lämnades in och skrevs ut samma dag, 3 januari 1795 (inskrivningsnummer 106). I Allmänna barnhusets rulla har hon en liknande anteckning som Sofia; Intagen til åtnjutande af Herr Anders Jonssons underhåll. I serien Handlingar till rullor över barn i barnhusets arkiv framgår i vissa fall föräldrarnas namn samt varför barnet har blivit inlämnat. Volymen för år 1794 är nästintill komplett. För flickorna saknas endast två inskrivningsnummer. De två numrena är 79 och 106, d.v.s. Hedvig och Sofia!
[Ljusdal hfl AI:4a (1801-1807) s.128, Allmänna barnhuset Barnrulla D2A:12 (1794-1796) opag. (AID: v749441.b350)]

1806 gifter sig Sofia med muraren Måns Nyberg i Nyåker. Vid äldsta sonen Olofs dop finns två intressanta dopvittnen: Ture Magnus Lilja och Mamsell Laurentia Lilja från Stockholm. Ture Magnus återfinns även han i barnhusets rullor, han skrevs in 31/5 1796. Fadern anges vara en af sig kommen Tracteur. Han blir dock inte kvar på barnhuset utan blir istället antagen till underhåll med anledning av sjukvakterskan vid barnhuset Margareta Sjöbergs testamentariska författning. Intagen på barnhuset blir han först 5/12 1801 då föräldrarna, som tills nu själva fostrat honom, båda avlidit.
[Allmänna barnhuset, Barnrulla D2A:12 (1794-1796) opag. (AID: v749441.b1670), Allmänna barnhuset, Rulla över utlämnade barn D2FA:5 (1795-1797) nr. 2161]

Under 1780-talet var Carl Magnus Lilja traktör vid Ulriksdals värdshus i Solna. Han hade bl.a. en dotter Hedvig, född 1782, och en son Ture Magnus, född 1790. I april 1784 föds ett icke namngivet barn enligt Solna födelsebok som sannolikt är identisk med Sofia. Carl Magnus fick stora ekonomiska problem och var tvungen att säga upp arrendet 1789, 3 år i förtid. Han stämmer alltså väl in på beskrivningen en af sig kommen tracteur.
[Solna fb CI:1 (1768-1833) s.76, 84, 122]

Efter maken Nybergs död 1812 försvinner Sofia en kortare tid till Delsbo. De tre barnen blir då fosterbarn, sönerna blir kvar i Ljusdal medan dottern blir bortlämnad i Stockholm. Sofia är upptagen i Gävleborgs läns landskanslis passjournaler, (BXIIIa:4 s.61) 8/7 1812 afledne socken muraren i Ljusdahls socken Magnus Nyberg enka Sophia Lillja med sin späda dotter förpassad till Stockholm och åter. Dottern, som hette Brita och vid bortlämnandet endast var 2 år gammal, återfinns i Maria Magdalena husförhörslängder från 1820. Här är hon fosterdotter hos revisor Gerhard Keijser, änkling efter Lovisa Ulrika Berg som var svägerska till den förutnämnda Carl Magnus Lilja. I senare husförhörslängder, då hon bor med Gerhards dotter Sophia Lovisa, är hon skriven som släktingen Brita Nyberg. [Maria Magdalena hfl AIa:8 (1820-1824) s.147, AIa:12 (1825-1827) s.25]

Omkring 1814 (sonen Magnus föds här 23/6) är hon åter i Nyåker, skriven bland husfolken (nr.4). En orsak till att de tre barnenändå bor kvar hos sina fosterföräldrar går att se i Ljusdal hfl AI:7a (1819-1826) s.129 där Sofia i kolumnen omständigheter har noteringen stryker omkring snattar.

Omkring 1827 bosätter hon sig bland Grophamras husfolk (nr. 8, nr.5 AI:9 (1832-1840)). Har i AI:9 noteringen Lagl. tiltalad för snatteri. I längden innan, AI:8 (1827-1832), har hon endast noteringen snattar. Och i den efterföljande Pliktfäld för snatteri (se Ljusdal hfl AI:10 (1841-1845) s.150). (Inget om domen i AI:11)

I Grophamra bodde hon sedan till sin död 1875 då hon tillfälligt(?) var i Strömsholm.


mf
6 Olof Bengtsson, född 1 mars 1770 (döpt 3 mars 1770) i Hofsberg, Ljusdal (Häls), död 6 januari 1812 i Hofsberg, Ljusdal (Häls).
Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]

Bonde i Hofsberg nr.2 , Ljusdals sn. [AI:3b s.86 (brodern Zakris är husbonde) AI:4b s.101 (Zakris flyttar till Mållång, Olof tar över omkr. 1805-1806), AI:5 b s.113]

db: Bonden Olof Bengtsson i Hofsberg född d 1 mart. 1770. fadr. Bond Bengt Zacrisson i samma by och modr hust Kjaer stin Jonsdr. hema ständigt, gifte sig d 8 april 1804 med B.d. hust. Golin Svensdr. haft med hene 4 barn, 1 son 3 döttr, af hwilka __ med doden af gången. Sjuknade och dog af håll och stygn

Gift 27 april 1804 i Ljusdal (Häls) med

mm
7 Gölin Svensdotter, född 30 augusti 1770 (döpt 1 september 1770) i Gärde, Ljusdal (Häls), död 21 oktober 1823 i Hofsberg, Ljusdal (Häls).
Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ Dotter 3 ]

Gölin lämnar födelsegården (nr.1) [AI:3b s. 97] i Gärde omkring 1796. Hon blir därefter piga hos systern Anna och hennes make Mårten Jonsson i Hofsberg nr.3 [AI:3b s. 88]. 1804 gifter hon sig med Olof Bengtsson i granngården (nr.2)


Generation III


fff
8 Olof Månsson, född 2 november 1744 (döpt 4 november 1744) i Nyåker, Ljusdal (Häls), död 29 januari 1769 (begravd 12 februari 1769) i Nyåker, Ljusdal (Häls).
Far 16 ] [ Mor 17 ] [ Maka 9 ] [ Son 4 ]

Bondson i Nyåker, Ljusdal. [Ljusdal hfl AI:1a (1767-1781) s 74]

db: Bonden sonen Olof Månsson ifrån Nyåker född 1744 d.2 Nov af hederligt bondefolk fadren är Måns Olsson i Nyåker och mo- dren hustru Kerstin Olofsdotter. Gifte sig 1766 med sin nu i hjartlig(?) sorg qwar lemnade k. hustru Sara Svens Dotter ifrån Sunnanås, och med henne haft 1 son, som än nu lefwer. Uti sin lefnad har wisat prof af sällsynt gudsfruktan, hwar före han ock af alla och i synnerhet och sina k. anhöriga med sorg saknas. Sjukdnade sistl 13de Dags tid i den gångbara hetsiga febren, hwaraf han ock, efter 3 weckors sjukdom, blef död, 24 år och 3 månader gl.

boupp: Ljusdals tingslags häradsrätt FII:1 s.226

Gift 19 maj 1766 i Ljusdal (Häls) med

ffm
9 Sara Svensdotter, född 16 augusti 1738 (döpt 20 augusti 1738) i Sunnanås, Ljusdal (Häls), död 9 februari 1816 (begravd 18 februari 1816) i Kallmyr, Ljusdal (Häls).
Far 18 ] [ Mor 19 ] [ Make 8 ] [ Son 4 ]

Efter makens död 1769 flyttar hon tillbaka till föräldrahemmet i Sunnanås (AI:1a s.31). Föräldrarna dör dock kort därefter varpå Sara skrivs bland husfolket i Sunnanås (AI:1a s.34, AI:2a s.78, AI:3a s.45, AI:4a s.50 (i prostgården ~1807)). Därefter bor hon några år hos sonen Måns i Nyåker (AI:5a s.121). Någon gång efter 1809, troligen i samband med sonens död 1812, flyttar hon till Kallmyr nr 1 (AI:5a s.40). Här skrivs hon som fattighjon.

db: Enkan och fattighjonet hust. Sara Svens dr. i Sunanås, född d 16 aug. 1738 fadr. B. Sven Larsson och modr Karin Jonsdr i Sunanås. Gifte sig 1766 med B. son Olof Måns son i Nyåker. Hade med honom 1 son blef 1768 enka.


fmf
10 Carl Magnus Lilja, död före 5 december 1801.
Maka 11 ] [ Dotter 5 ]

Traktör vid Ulriksdals värdshus 1780-1789. I arrendet ingick även krogarna Järva krog, Snörin och Gipsen. Från 1785 arrenderade han även den kungliga frukt- och köksträdgården i Ulriksdal.

Stora ekonomiska problem leder dock till att han blir tvungen att säga upp arrendet av värdshuset, krogarna och trädgården 1789. För mer info se Traktörer och traktörskor vid Ulriksdals värdshus 1696-1789.

Lyst 1 mars 1778 i Spånga (Uppl) med

fmm
11 Fredrika Laurentia Berg, född december 1752 i Karlberg, Solna (Uppl), död före 5 december 1801.
Far 22 ] [ Mor 23 ] [ Make 10 ] [ Dotter 5 ]

Ur faderns bou upprättad 1753-03-13: dottren Laurentia Friederica, född efter fadrens död och nu 11 weckor gammal.

År 1770 mantalskriven i Klara församling hos systern Anna Maria och svågern bokhållaren Johan Albrekt Schmidt.

Upptagen bland Communicanter i Ulricsdahls Kyrkia d 29. Sept: 1772 tillsammans med traktören Anders Berg med familj från Ulriksdals värdshus [Solna DII:2] 1776-04-20 är hon skriven, i samma längd och tillsammans med samma familj, som "slägtingen Laurentia".

Dopvittne 1776-10-29 i Ulriksdal för klockställaren Petter Nyqvists dotter Katarina. (CI:1 s.43) "Mademoiselle Laurentia Berg på Ulr: Wardshus." 1776-08-20 för vaktkarlen Erik Sandbergs son Erik. (CI:1 s.41) "Mademoiselle Laurentia Berg på Wärdshuset" 1775-12-17 för trädgårdsmästaren Carl Carlströms son Carl Gustaf (C:1 s.39) "Madame Berg på Wärdshuset Mademoiselle Laurentia Berg". Madame Berg är Ulrika Lilja gift med traktören Anders Berg. 1771-11-28, dopvittne åt systern Anna Marias son Georg Lorentz.

1781-05-12 åt befallningsman Lars Widmarks dotter Hedvig Ulrika (p 68v) Tractuer Liljes fru Laurentia Berg på Ulr: 1781-11-07 dopvittnet åt Christian Persons dotter Anna Greta (Solna CI:1 p 69r) frun på Wärdshuset Laurentia Lilje.


mff
12 Bengt Zackrisson, född 11 november 1720 i Hofsberg, Ljusdal (Häls), död 27 mars 1788 (begravd 6 april 1788) i Hofsberg, Ljusdal (Häls).
Far 24 ] [ Mor 25 ] [ Maka 13 ] [ Son 6 ]

Bonde i Hofsberg nr.2 1744-1783. [AI:1b s.81, AI:2b s.100]

db: B. Bengt Sacritsson i Hofsberg. f. 1720 fadr B. Sacrits Bengtsson modren h. Gertrud Olofsdotter. Gift 1759 med sin nu efterlefwande h. Kerstin Jonsdotter ifrån Kålswedja haft med henne 5 sr 3 döttrar af hwilka en son och en dotter äro döda. Efter 3 weckors sjukdom i håll och sting med swår andetäppa död i 68 ålders året.

Gift 14 oktober 1759 i Ljusdal (Häls) med

mfm
13 Kerstin Jonsdotter, född 28 mars 1734 (döpt 31 mars 1734) i Kolsvedja, Ljusdal (Häls), död 19 november 1813 (begravd 12 december 1813) i Hofsberg, Ljusdal (Häls).
Far 26 ] [ Mor 27 ] [ Make 12 ] [ Son 6 ]

Gift från Kolsvedja till Hofsberg nr 2 1759. Bodde här sedan till sin död 1813.

db: Bondeänkan hust. Kjertsin Jonsdotter i Hofsberg, född d 23 mart. 1734 fadr. Bond Jon Pers son och modr. hust Marget Andersdr. hema. gifte 1759 med B. Bengt Zacritsson i Hofsberg. Haft med honom 8 barn 4 soner, 3 döttrar af hka 2 söner och en dotter äro döda. Blef än ka 1788. _ år sängliggande och död af

En Jon Persson i Kolsvedja får en dotter Kerstin 1734-03-28 vilket är det födelsedatum hon är skriven med i hfl.


mmf
14 Sven Jonsson, född 13 november 1712 (döpt 16 november 1712) i Gärde, Ljusdal (Häls), död 22 maj 1792 (begravd 3 juni 1792) i Gärde, Ljusdal (Häls).
Far 28 ] [ Mor 29 ] [ Maka 15 ] [ Dotter 7 ]

Bonde i Gärde nr.1, Ljusdal. Mantalskriven här som husbonde fr.o.m. 1741. [AI:1b (1767-1781) s.95, AI:2b s.111, AI:3b s.97]

Fosterdotter Anna Lisa Hedberg f.1785 [AI:3b s.97]

db: B. Swen Jonsson i Gärde f. 1712. Fadren B. Jon Swensson mod. h. Brita Halvardsdotter ifr Onsäng. Hema i ungdomen. Gift 1747 med sin efterlefwande h. Kerstin Olofsdr ifrån Hybo. Lefwat med henne nära 45 år oc haft en son och 7 döttrar, som alla lefwa. Haft god hälsa til de sista åren. Död af ålderdom 79 1/2 år.

Gift 20 september 1747 i Ljusdal (Häls) med

mmm
15 Kerstin Olofsdotter, född 9 augusti 1727 (döpt 11 augusti 1727) i Hybo, Ljusdal (Häls), död 5 november 1796 (begravd 18 december 1796) i Gärde, Ljusdal (Häls).
Far 30 ] [ Mor 31 ] [ Make 14 ] [ Dotter 7 ]

Gift till Gärde 1747.

db: Bonde Enkan Kerstin Olofsdotter i Gärde. född uti Hybo 1727 d 9 aug fad B. Olof Jonsson och modr. Kerstin Larsdotter. Hema i ungdomen. Gift 1747 med redan afl. Bond. Sven Jonsson i Gärde. Haft med honom 1 son och 7 döttrar, som alla lefwa. Lefwat dygdigt haft god hälsa till de sista 3 veckorna. död af ålderdom d. 5 Nov. 69 1/4 år gl.


Generation IV


ffff
16 Måns Olofsson, född 1702 i Lockne (Jämtl), död 26 juni 1783 (begravd 3 juli 1783) i Nyåker, Ljusdal (Häls).
Maka 17 ] [ Son 8 ]

Ursprungligen från Jämtland och Lockne sn.

I 1744 års mtl för Nyåker lämnar svärfadern över hemmanet, Olof Persson updragit hemnt. til mågen Måns Olsson

db: gl. Bonden Måns Olofsson ifrån Nyåker f. 1702 uti Jämtland och Lokra sochn. Fadren B Olof Månsson modr. h. Gertrud Pehrsdr. föräldrarna flyttade hit och han begynte tjäna så snart han därtil war mågen. Gifte sig 1g. 1728 med B.d. Brita Mårtensdr. uti Skogsta och hade med henne 2ne döttrar, som lefwa. Enkling 1731. Gift 2g. 1734 med B.d. Kerstin Olofsdr. ifr. Nyåker. Hade med henne 2 söner och 2ne döttrar af hwilcka 1 son är död. Enkling 2 g. 1781. Lefwat stilla och dödde af ålderdom 81 gl.

Gift 1734 i Ljusdal (Häls) med

fffm
17 Kerstin Olofsdotter, född 2 januari 1713 (döpt 4 januari 1713) i Nyåker, Ljusdal (Häls), död 27 maj 1781 (begravd 4 juni 1781) i Nyåker, Ljusdal (Häls).
Far 34 ] [ Mor 35 ] [ Make 16 ] [ Son 8 ]

Bosatt i Nyåker hela sitt liv.

db: B. hustru Kerstin Olofsdotter if Nyåker. f. 1713 fadren B. Olof Pehrsson i Nyåker och modr. h. Ella Olofsdr. if Föne i Färela. War hema hos föräldrarna tils hon 1734 blef gift med B. Måns Olofsson, med hwilc ken hon samanlefwat på 46 året. Haft med honom 2ne söner och 2ne döttrar af hwilcka en son är död. Warit länge sjuklig och mäst sängliggande sedan sistl michaelis tid. Dödde af bröstsjuka 68 år 5 mr gl.


ffmf
18 Sven Larsson, född 1704, död 19 april 1769 (begravd 30 april 1769) i Sunnanås, Ljusdal (Häls).
Far 36 ] [ Mor 37 ] [ Maka 19 ] [ Dotter 9 ]

Bonde i Sunnanås (nr. 4), Ljusdals sn. Tar över faderns plats i mtl 1729 och är där skriven till [AI:1a (1767-1781) s.31]

db: Bonden Swen Larsson ifrån Sunnanås, född år 1703. Fadren war Lars Hansson i Sunnanås och modren Agneta SvensDotter år 1727 gifte han sig med sin efterlef__ hustru Karin HansDotter ifrån Bår. Med hen- ne haft 9 barn, 6 söner och 3 döttrar, af hwil- ka 2ne Dottrar för detta äro döda. Har fördt en christlig och _ad_ig lefnad. Sjuknade i håll och stygn, hwar af han ock blef död 65½ år gl.

Gift 8 oktober 1727 i Ljusdal (Häls) med

ffmm
19 Karin Jonsdotter, född 1704, död 15 februari 1774 (begravd 27 februari 1774) i Sunnanås, Ljusdal (Häls).
Far 38 ] [ Mor 39 ] [ Make 18 ] [ Dotter 9 ]

db: Bonde Enkan h. Carin Jonsdr. i Sunanås född 1704 fadren Bonde Jon Larson i Bår modr. h. Sara Pers dotter. Gifte sig 23 år gl. med Bonden Sven Larsson i Sunnanås och un der 42 års samanlefwad haft 9 barn, 6 söner och 3 dötrar af hwilka 2 döttrar ä ro döda. död af ålderdom 70 år gammal


fmmf
22 Lars Berg, född enligt åldersuppgift 1710, död 11 augusti 1752 i Karlberg, Solna (Uppl).
Far 44 ] [ Mor 45 ] [ Maka 23 ] [ Dotter 11 ]

Från senast 1735 kock åt riksrådet och överstemarskalken Magnus Julius de la Gardie. Gift i oktober 1741 med Maria Björn. I samband med giftermålet överlåter Marias fosterfar Johan Struve, som blivit gammal och sjuk, arrendet av Karlbergs värdshus till sin kära måg Salig Hans Excellens gref Delagardies kåck Lars Berg.
[Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder G1AA:33 (1735) f.231r, G1AA:38 (1740) s.266, G1AA:39 (1741) f.311r | Karlbergs slotts arkiv, Räkenskaper G:26 (1744) s.113. Odaterad överlåtelse, sannolikt 1741 då är då som Lars Berg första gång skrivs som traktör vid Karlberg.]

Antagen till mästersven (kockgesäll) vid hovet 18 april 1744. Vid sockenstämman 18 december 1748 blev Tracteuren på Carlberg hr Lars Berg också vald till kyrkvärd i Solna. Avancerar till mästerkock vid hovet 9 november 1750. Får dock inte något lönepåslag utan får behålla sin mästersvenslön.
[Hovkontoret, Personella hovstater HIII:1 (1724-1751) s.21 | Solna LIa:2 (1695-1709) s.124 - sockenstämma i Solna 18/12 1748 | Hovkontoret, Personella hovstater HIII:2 (1751-1753) s.57]

Död 1752 och begravd på Solna kyrkogård. Hans gravhäll finns kvar men är idag i ett väldigt dåligt skick. Men 1853 gjordes en inventering av kyrkogården och här framgår att det mitt på gravhällen, inom ett löfverks krans, står Kongl. mästerkocken, kyrkiowärden Lars Berg, som efter 42 års redlig vandel i herranom saligt insomnade d. 11 aug 1752. Bouppteckning upprättades vid Nedre borgrätten 3 mars 1753.
[Solna OIb:1 (1704-1935) - förteckning över minnesvårdar på Solna kyrkogård 26/5 1853 | Nedre Borgrätten F6:8 (1750-1754) s.396]

Barnbarnet Georg Lorentz blev adlad af Schmidt. I Anreps genomgång av släkten står att läsa att Georg Lorentz mor Anna Maria Berg var dotter af Förvaltaren vid Carlbergs kungsgård Lars Berg, som 1715 inkom ifrån Tyskland, och Maria Björn, hvilken var dotter af en Kapten Björn ifrån Finland. Detta är sannolikt taget från den likpredikan som skrevs till af Schmidts begravning 1842, 90 år efter Lars Bergs död. Varken att han var förvaltare eller inkommit från Tyskland har gått att belägga i samtida källor. I Elgenstierna har han reducerats till mästersven vid Karlberg, vilket är den titel han har i sin bouppteckning.

Gift 18 oktober 1741 i Karlberg, Solna (Uppl) med

fmmm
23 Maria Björn, född enligt åldersuppgift 1725 [moderns bou], död 1769 i Jakob (Uppl) (begravd 15 februari 1769 i Solna (Uppl)).
Far 46 ] [ Mor 47 ] [ Make 22 ] [ Dotter 11 ]

1740 upprättades bouppteckning efter den förre kaptenen Nils Björns hustru Anna Ahlqvist. Av denna bouppteckning framgår att de bl.a. hade en dotter som hette Maria. Hon var då 15 år gammal och bodde hos sin moster Brita och hennes man traktören Johan Strufve i Karlberg, Solna. Året efter, i oktober 1741, gifter sig Maria med traktören Lars Berg som tar över arrendet av Karlbergs värdshus efter Struve.
[Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:123 (1740) f.961-962, Solna hfl AIa:1 (1735-1761) s.14, Verser över enskilda (VÖE) vol. 54 (1741) f.12 - Hyllning författad av Carl Candorholm]

1748-1756 är Maria upptagen bland nattvardsgästerna i Solna, från april 1754 är hon skriven som änka. [Solna DII:1 opag.] På sida 102 i Solna AIa:1, som omfattar en del av Karlbergs kungsgård för året 1754, är hon skriven som Trackteurskan Madame Berg. Det angivna födelseåret, 1734, är med tanke på gifaståret dock helt felaktigt. Det är också skrivet i samma längd att hon är 24 år gammal 1754, vilket ger födelseåret 1730, men även det måste vara helt felaktigt. Sannolikt ligger åldersuppgiften i moderns bouppteckning närmast sanningen.

Efter maken Lars Bergs död 1752 fortsätter Maria att arrendera Karlbergs värdshus. Det årliga arrendet var 300 daler kopparmynt (= 100 daler silvermynt), vilket hon finansierade genom att hyra ut makens gård på Regeringsgatan (kv Vätan nr 63) i Stockholm för precis samma summa. Arrendet löpte över tre år och strax innan det gick ut 1755 skriver hon till överstemarskalken Claes Ekeblad och ber att uti trenne åhr wid Carlbergs wärdshus arrenderande blifwa bibehållen. Hon betonar hur arrendet har varit en viktig hielp och understöd för mig fattiga och menlösa enka med fyra små omyndiga barn. Överstemarskalken beviljar hennes önskan och arrendet förlängs till 1758 mot samma arrendeavgift som tidigare. Men 1756, troligen under sommaren, gifter sig Maria Björn med handelsmannen Olof Möller och flyttar in till Stockholm. Arrendet överlämnas därför i augusti samma år till inspektorn vid Karlbergs kungsgård, Petter Rolander.
[Krigsskolan 1716-1998, Krigsskolan 1908-1962, Karlbergs Kungsgård G:2 (1754-1771), Räkenskaper för år 1755 s. 75, Räkenskaper för år 1756 s. 12 | Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Mantalslängd år 1755, G1BA:20/6 (1755), bildid: A0057067_00066]

14 juni 1756 intecknas äkenskapsförord vid Stockholms rådhusrätt. Här framgår det bl.a. att Olof avsäger sig all giftorätt och delacktighet i min tillkommande k. makas Maria Biörns fasta och lösa egendom så att hon med sin uti boet inbragte egendom ej är skyldig med min giäld och skuld.
[Stockholms magistrat och rådhusrätt A7a:10 (1756) f.170-171]

Handelsmannen Olof Möller återfinns i 1760 års mantalslängd under Stadens Inre kvarter. Han är 31 år gammal och hustrun är 32 (i.e. f. omkr. 1728). 4 döttrar är också noterade, 14, 12, 10 och 7 år gamla. Utöver detta framgår det att de brukade puder. (fastighet nr. 175 i Nikolai är idag detsamma som Köpmangatan 5 i kvarteret Cepheus)

Men Olof dör redan i maj 1761 och lämnar efter sig så stora skulder att Maria blir tvungen att ansöka om konkurs i september samma år. Hon förklarar här att hon strax efter giftermålet med största grämelse förminna huru han redan war så mycket i skulder fördjupad, at han ej utan swårighet, sig derutur reda kunde. För att betala av en del av skulderna genomförs en offentlig auktion 1759. Hon förklarar att hon efter auktionen knapt blef mig mer öfrigit än suckar och tårar, en olyckelig man och fyra än olyckeligare barn efter förra giftet, hwars innestående fädernes arf äfwen undergeck detta bedröweliga ödet.
[Stockholms magistrat och rådhusrätt F6a:124 (1777) nr.313 (Konkurshandlingar)]

I bouppteckningen efter Olof finns bl.a. 2st famillie Portraiter med förgylda ramar. Thes utan berättades att stärbhuset wore behäftat med mycken annan skuld och att concurs twist ther öfwer wore hos Magi straten incaminerad men till hwad summa sama giäld kan bestiga, hade änkan sig än icke bekant. Egendomen uppgavs av kammarskrivaren vid Kammarkollegiet Johan Albrecht Schmidt. Denna Johan Albrecht gifte sig 1767 med änkan Maria Björns äldsta dotter Anna Maria.
[Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:184 (1761) f.368ff, Jakob och Johannes EII:2 (1766-1788) s.48]

Efter Olofs död återvänder Maria till krognäringen. I kronotaxeringslängderna återfinns hon i kvarteret Oxen nr. 15 i Jakobs församling. I 1765 års längd är noterat att hon håller öhlsälgning och i avkortningslängden för 1768 står att hon håller hembrygt dricka til salu.
[Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, G1AA:69 (1765), f. 396v bildid: A0061138_00435, G1AA:79 (1768), f. 1390 bildid: A0060313_00265]

Solna db: Febr: d 15 Begrofs if: Jacobi församl: afledna Tracteuer Lars Bergs encka M: Biörn 45 åhr hörer til St: Jacob.


mfff
24 Zackris Bengtsson, född 1 december 1688 i Hofsberg, Ljusdal (Häls), död 8 maj 1740 (begravd 18 maj 1740) i Hofsberg, Ljusdal (Häls).
Far 48 ] [ Mor 49 ] [ Maka 25 ] [ Son 12 ]

Mantalskriven som bonde i Hofsberg nr 2 1706-1739.

db Bonden Zachris Bengtsson i Håfsberg, 53 år gl. fa- dren Bengt Zachrisson, modren hustru Giölin Olsdotter i Håfsberg.

Gift 8 juni 1715 i Ljusdal (Häls) med

mffm
25 Gertrud Olofsdotter, född 29 november 1692 i Sunnanås, Ljusdal (Häls), död 21 mars 1771 (begravd 7 april 1771) i Hofsberg, Ljusdal (Häls).
Far 50 ] [ Mor 51 ] [ Make 24 ] [ Son 12 ]

[AI:1b (1767-1781) s.81]

db: Bonde. Enkan, hustru Gertru Olofsdotter ifrån Håfsberg, född 1692 d. 29 Nov fadren war Bonden Olof Pärsson i Sunnanås och modren hustr. Emfrid Jonsdotter. Gifte sig 1715 med Bonden Zachris Bengtsson i Håfsberg med honom haft 9 barn, 6 söner och 3 döttrar Blef enka 1740. War sjuk allenast i 4 dygn och blef död af ålderdoms krämpor, 78 år och 4 månader gammal


mfmf
26 Jon Persson, född 21 september 1695 i Kolsvedja, Ljusdal (Häls), död 15 februari 1770 (begravd 3 mars 1770) i Kolsvedja, Ljusdal (Häls).
Far 52 ] [ Mor 53 ] [ Maka 27 ] [ Dotter 13 ]

Bonde i Kolsvedja nr.3. Mantalskriven här 1737-1757. [AI:1b (1767-1781) s.37]

db: Bonden Jon Pärsson i Kålswedja, född 1695 d.21 sept. Fadren war Bonden Pär Olofsson i Kolswedja och modren hustru Ka- rin Jonsdotter. 1719 lät han skrifwa sig till soldat för sin faders hem, och blef 1720 comenderad till Waxholm och 1721 till Gefle. 1722 legde(?) han soldat för sig och tog afskjed. År 1724 d. 11 Octobr gifte han sig med sin nu qwarlewande k. hustru Margeta Andersdotter, född i Hudikswall och med hene haft 16 barn, 9 söner och 7 döttrar, af hwilka 12 äro döda; men 4 lefwa änu, naml. 2 söner och 2 döttrar. Han fört en mycket ärbar och christelig lefnad: altid haft ett gladt och förnöjsamt sinne, samt en god kropp__ häl- sa till sidsta året, då han begynte besw____ af wärck i magen, hwaraf förord _______ leda och krafternas dageliga aftagande sam omsider döden, sedan han lefwat i 74 1/2 år.

Bou, Ljusdals tingslags häradsrätt FII:2a (1770-1775) nr.10 (SVAR Bildid: C0100596_00042) Åhr 1770 d 17 oct: hölts laga Inventarium efter afledna Jon Persson i Kålswedia i narwaro af des änka hustru Margeta Anders dotter med thes måls man kyrkio werden Olof Jonsson i Ångstättra, och thes bägge söner Pehr Jonsson och Jon Jonsson samt dottrarna Karin och Cheristin Jonsdöttrar med des män klockaren Johan Grubb och Bengt Zachrisson i Håfsberg..

På gården fanns 2 hästar, 15 kor, 16 getter, 1 liten bock, 5 killingar(?), 19 får, 8 lamm, 3 svin och 2 grisar. Korna hette bl.a. Snälla, Storsnälla, Stierna, Blomstra, Rosa och Swana.

Gift 11 oktober 1724 i Ljusdal (Häls) med

mfmm
27 Margareta Andersdotter, född 1703 i Hudiksvall (Häls), död 14 november 1781 (begravd 2 december 1781) i Kolsvedja, Ljusdal (Häls).
Far 54 ] [ Mor 55 ] [ Make 26 ] [ Dotter 13 ]

db: B. enkan h. Margeta Andersdr ifrån Kålswedja f. i Hudickswall 1703. Fadren Möln. Anders Olsson modr. h. Kerstin Mårtsdr. kom hit i ungdomen och blef gift 1724 med framl. B. Jon Pehrssson i Kålswedja och hade med honom 16 barn 9 söner och 7 döttrar. af hwilka 2 söner och 2 döttrar nu lefwa. Blef enka 1770. Har fört stilla och ärbar wandel och dödde af ålderdoms bräckligheter 78 år gl.


mmff
28 Jon Svensson, född 26 juli 1686 i Gärde, Ljusdal (Häls), död 15 augusti 1754 (begravd 25 augusti 1754) i Gärde, Ljusdal (Häls).
Far 56 ] [ Maka 29 ] [ Son 14 ]

Bonde i Gärde, Ljusdal. Mantalskriven här under nr. 1 1712-1739.

db: Gamle Bonden Jon Swensson i Gärde, 70 år, född thersamastädes: fadren Swen Mår- tensson, modren hust: Ingrid Ingebrechtsdr. år 1711 gift sig med hustru Brita Halwards dotter ifrån Onsäng: ___ tillhopa 7 barn, 4 söner och 3 döttrar, som alla lefwa. Sjuk domen har wäl några år bestådt i torr wärck; men nu på sidstone war r_______ än ålderdoms swaghet

Gift 13 oktober 1711 i Ljusdal (Häls) med

mmfm
29 Brita Halvarsdotter, född i maj 1688 i Onsäng, Ljusdal (Häls), död 16 februari 1768 (begravd 28 februari 1768) i Gärde, Ljusdal (Häls).
Far 58 ] [ Make 28 ] [ Son 14 ]

AI:1b (1767-1781) s.95 - född 1688

db: gl. Bonde Enkan, hustr. Brita Halfwarsdr. ifr. Gärde, född 1688. Fadren war Bonden Halvard Olsson ifr. Onsäng och modren hustru Anna Larsdr. 1711 gifte hon sig med Bonden Jon Swensson i Gärde. Med honom haft 7 barn 4 söner och 3 döttrar, som alla lefwa Blef enka 1754. Altid warit wid god häl- sa tills något för dess död, då hon af ålder- doms krämpor afsomnade 80 år gl.


mmmf
30 Olof Jonsson, född 31 december 1693 i Nyåker, Ljusdal (Häls), död 18 juli 1753 (begravd 29 juli 1753) i Hybo, Ljusdal (Häls).
Far 60 ] [ Maka 31 ] [ Dotter 15 ]

Bonde i Hybo, Ljusdal dit han flyttade i samband med giftermålet.

db: Bonden Olof Jonsson i Hybo, 58 år gl. född i Nyåker, fadren warit där Bonde Jon Jonsson, modren hustru Brita Månsdotter. Warit gift med hustru Kerstin Lars- dotter ifrån Simanbo 29 år och med henne haft 4 barn 2 söner och 2 döttrar. Warit siuklig i 2 års tid af någon okänd siukdom, men på slutet omfattas(?) han af håll och sting, och dödde däraf efter 8 dagars siukdom wid pass.

Gift 8 april 1724 i Ljusdal (Häls) med

mmmm
31 Kerstin Larsdotter, född 14 juli 1701 i Simanbo, Ljusdal (Häls), död 11 april 1763 (begravd 24 april 1763) i Hybo, Ljusdal (Häls).
Far 62 ] [ Mor 63 ] [ Make 30 ] [ Dotter 15 ]

db: Bonde Enkan Cherstin Larsdotter ifrån Hybo 61 år gl. född 1702. Dess föräl drar woro Bonden Lars Larsson i Simanbo och hustru Cherstin Larsdotter. Gifte sig 1722 med Bonden Olof Jonsson i Hybo, med honom lefwat tillsammans i 30 år, och födt 4 barn, 2 söner och 2 döttrar, af hwilka en son redan är död. Blef encka 1752. Sjukdomen bestod i ålderdoms krämpor, hosta och bröstwärck.

Aningen fel årtal för giftemål och makens död. Någon Lars Larsson i Simanbo kan inte heller återfinnas i Ljusdals kyrkoa rkiv eller mtl. En Lars Eriksson däremot finns i Simanbo. Han får en dotter Kerstin i juli 1701.


Generation V


fffmf
34 Olof Persson, född enligt åldersuppgift 1677 i Heden, Ljusdal (Häls), död 27 augusti 1759 (begravd 9 september 1759) i Nyåker, Ljusdal (Häls).
Maka 35 ] [ Dotter 17 ]

Bonde i Nyåker, Ljusdal. Mantalskriven här till 1744 då han överlåter hemmanet till mågen Olof Månsson.

db: Olof Pärsson ifrån Nyåker 82 år gamal född på Heden af Pär Andersson och Giölin Olofsdr. Gift första gången 1707 med Ella Måns dr ifrån Föhne(?), lefwat tilsamans med hene uti 8 år och haft 2ne döttrar. Efter 3 års änk lingstånd trädde han 2 gång i gifte med Giölin Jonsdr från Heden, utan arfwingar. Hema- net hwarest(?) mågen nu bebor han har köpt, och an wändt på des förbättring mycken swett och möda. War en gudfrucktig och stilla man, dog af ål derdoms krämpor

Gift med

fffmm
35 Ella Månsdotter, död enligt åldersuppgift 1715 i Nyåker, Ljusdal (Häls).
Make 34 ] [ Dotter 17 ]

Från Föne, Färila enligt makens dödsnotis. Måns Andersson i Föne får en dotter Elin 1683 (döpt 15/4) [C:1 opag. SVAR Bil did: C0030803_00013].


ffmff
36 Lars Hansson, född enligt åldersuppgift 1666 i Sunnanås, Ljusdal (Häls), död 7 maj 1745 i Sunnanås, Ljusdal (Häls).
Maka 37 ] [ Son 18 ]

Bonde i Sunnanås, Ljusdals sn. Mantalskriven under nr.3 1694-1717, nr.4 1718-1728.

db: gamla Bonden Lars Hansson i Sunnanås 79 år gl född i Sunnanås, fadren warit där Bonde, Hans Lars- son, modren hust. Kerstin Olsdotter. Warit gift 1sta gången med hu Kerstin Olsdotter i 7 år och haft med henne 2 söner och 1 dotter. 2dra gången gift med hu Agneta Swensdotter ifrån Jämtland och Owiken, i 35 år, och med henne haft 5 barn, 2 söner och 3 döttrar. Warit en still och sactmodig man. Sidsta siukd- men war sådan som ålderdomen plågar med sig hafwa, neml långt(?) bröst och andetäppa, så som ock på sidstone någon känning af håll och sting.

Gift med

ffmfm
37 Agneta Svensdotter.
Make 36 ] [ Son 18 ]

Försvinner ur makens mantalsuppgifter 1718.


ffmmf
38 Jon Larsson, född enligt åldersuppgift 1674, död 22 augusti 1743 (begravd 28 augusti 1743) i Borr, Ljusdal (Häls).
Maka 39 ] [ Dotter 19 ]

Bonde och kyrkvärd i Bår, Ljusdals sn.

db: gl. Bonden Jon Larsson i Bår, 69 år gl. fadren warit Bonde i Bår Lars Olsson, modren hustru Kerstin Olsdotter. Warit gift med hustru Sara Persdotter ifrån Ede, uti 46 år, och med henne haft 8 barn, 2 söner och 6 döt- rar. Warit beskedelig och fördt wackert lefwerne; i _____ hwartil han ock warit kyrckwärd. Blef död i blodsot.

Gift med

ffmmm
39 Sara Persdotter, född enligt åldersuppgift 1667, död 24 februari 1751 (begravd 10 mars 1751) i Borr, Ljusdal (Häls).
Make 38 ] [ Dotter 19 ]

db: Bonde enkan hustru Sara Pärsdotter ifrån Bår, wid 84 års ålder. Född i Ö-Ede, fadren warit där Bonde, Pär An- dersson, modren hustru Giölin Stensdotter. Warit gift med Bonden Jon Larsson i Bår 46 år, med honom haft 8 barn 2 söner och 6 döttrar. Lefwat i enkiestånd 7½ år. Warit stilla och sacktmodig hustru. Död af ålderdoms bräcklighet


fmmff
44 NN Berg.
Maka 45 ] [ Son 22 ]


Gift med

fmmfm
45 NN, död 1751 (begravd 8 september 1751) i Solna (Uppl).
Make 44 ] [ Son 22 ]

Solna kyrkas kassaräkning 1751 - maj 1752 (LIa:4) Septemb 8 Begrafs Kyrkjowärden Lars bergs kiära moder, hwar wid han så som kyrkjo wärd niuter kyrkjans för måner fritt


fmmmf
46 Nils Björn, född cirka 1676 i Roslagen, död 21 januari 1762 (begravd 27 januari 1762) i Vadstena krigsmanshusförs (Östg).
Far 92 ] [ Maka 47 ] [ Dotter 23 ]

Först fältskärsgesäll vid Björneborgs infanteriregemente 1693. Därefter gesäll vid Livgardet 1699, vid Amiralitetet 1700-03-09 samt vid Dalregementet i oktober samma år. I november år 1700 bevistar han slaget vid Narva, hwarest jag äfwen var med under hela attaquen med Ryssarna, samt curerade de Blessurte af wåra

Efter belägringen och intagandet av fästningen Thorn i Polen 1703 övergav han fältskärsyrket. Därefter, i maj 1704, blev han istället dragon (volontär) vid Magnus Stenbocks (senare Hielms) värvade dragonregemente. I december samma år blev han fältväbel i överstelöjtnantens kompani i samma regemente. Omkring 1704-1705, troligen i slutet av 1704, blev Nils allvarligt skadad. Vid ett angrepp mot ryska trupper som barrikaderat sig i ett hus i Fraustadt(?) blev han skjuten högra axeln och låret. Han blev därefter även slagen i huvudet med en musköt. I två timmar låg han i dörröppningen bland de döda innan han upptäcktes.

Därefter avancerat till kornett vid kapten Creutz kompani 1707-03-28 och i februari 1709 till löjtnant. Bevistade i juli 1709 slaget vid Poltava. Blev liksom många andra svenskar tillfångatagen efter kapitulation vid Perevolotjna. Förd till byn Gallis vid Archengelsk(?), hwarest jag satt 13 åhr fången och hwad swårighet der måste utstås kan omögligen beskrifwas.

Återkom hem till Stockholm i maj 1722. I juni fick han avsked med kaptens karaktär och årligt underhåll. Han hade då bevistat slagen vid Narva, Riga, Klitzow, Thorn, Fraustadt, Meskowitz och Poltava. Hade sig wäl förhållit i tjänsten och i fångenskapet.
[Dalregementets Personhistoria Del II (1700-1799), s. 97-99 nr.1700/1000]

I oktober 1739 blev han intagen till krigsmanshuset i Vadstena. Här kom han att stanna till sin död. Vid bouppteckningen efter första hustrun 1740 var han själv inte närvarande. Han lät istället en svåger till sin hustru, traktören Johan Strufve, föra hans talan. Barnen, den yngsta endast 8 år gammal, följde honom inte till Vadstena utan bodde hos släktingar i Stockholm.

db: Januari d:21 blef Capiteine och Gratialist Nils Björn död af ålderdomsbräckl. föddes 1667. Warit fältskärsgesäl wid Narva slag 1700 och officerare wid ____ Nils Hielmer Dragone Regimente, begrafs den 27 ejusd. i Stora Closter kyrckian

Gift cirka 1722 med

fmmmm
47 Anna Ahlqvist, född enligt åldersuppgift 1695, död 1738 (begravd i mars 1738) i Solna (Uppl).
Far 94 ] [ Mor 95 ] [ Make 46 ] [ Dotter 23 ]

Det angivna födelseåret, 1695, är beräknat från en åldersuppgift i moderns bouppteckning. 1693, 1696 och 1697 begravs syskon till Anna i Maria församling som troligen även är Annas födelseförsamling. De övriga syskonen, där födelseförsamling har hittats, föddes i Katarina församling. Men här återfinns inte Anna. I Maria förs. födelseböcker är det tyvärr en lucka vid denna tid.

db: No: 97 förafskedade Captain Nils Biörns hustru Anna Biörn som begrafs d: 26 martij är gifwit till kyrkan

En bouppteckning upprättades två år efter Annas död (se Stockholm magistrat och rådhusrätt 1740/1:961). Här framgår det att Anna, då hon dog, bodde på en liten gård på norra malm ytterst wid Rörstrands gatan och Sabatsberg grinden.... Gården värderades till 550 daler kopparmynt. Av detta fick maken ena hälften och de fyra barnen den andra.

Maken och då enklingen Nils Björn var dock inte närvarande vid bouppteckningen. Han vistadades i Vadstena där han året innan blivit intagen på krigsmanshuset. Barnen bodde dock kvar hos släktingar i Stockholm.


mffff
48 Bengt Zackrisson, död 1705 i Hofsberg, Ljusdal (Häls).
Far 96 ] [ Mor 97 ] [ Maka 49 ] [ Son 24 ]

Mantalskriven som bonde i Hofsberg nr 2 1678-1705.

Gift med

mfffm
49 Gölin Olofsdotter, död 1735 (begravd 30 mars 1735) i Hofsberg, Ljusdal (Häls).
Make 48 ] [ Son 24 ]mffmf
50 Olof Persson, död 1737 (begravd 8 maj 1737) i Sunnanås, Ljusdal (Häls).
Maka 51 ] [ Dotter 25 ]

Mantalskriven under Sunnanås nr.5 -1733.

Gift med

mffmm
51 Emfrid Jonsdotter, död 1713 (begravd 15 november 1713) i Sunnanås, Ljusdal (Häls).
Make 50 ] [ Dotter 25 ]

Namn enligt dottern Gertrud dödsnotis.mfmff
52 Per Olofsson, född enligt åldersuppgift 1663, död 26 juni 1741 (begravd 5 juli 1741) i Kolsvedja, Ljusdal (Häls).
Maka 53 ] [ Son 26 ]

db: Bonden Per Olsson i Kålswedia, 78 år gl. fadren wa- rit Olof Persson i Kålswedia, modren hustrun Anna Olsdotter. Warit gift med hu Karin Jonsdotter ifrån Rång- sta. Legat til sängs i 3 år.

Gift med

mfmfm
53 Karin Jonsdotter, född enligt åldersuppgift 1670, död 12 januari 1741 (begravd 18 januari 1741) i Kolsvedja, Ljusdal (Häls).
Make 52 ] [ Son 26 ]

db: Per Olssons hustru i Kohlswedia, hu Karin Jons- dotter, 71 år gl. fadren warit Jon Persson i Rång- sta, modren hu Sigrid Olsdotter.


mfmmf
54 Anders Olofsson.
Maka 55 ] [ Dotter 27 ]

Gift med

mfmmm
55 Kerstin Mårtensdotter.
Make 54 ] [ Dotter 27 ]mmfff
56 Sven Mårtensson, död 1709 (begravd 24 april 1709) i Gärde,
Ljusdal (Häls).
Son 28 ]

Bonde i Gärde, Ljusdal. Mantalskriven här under nr.1 1678-1701.


mmfmf
58 Halvar Olofsson.
Dotter 29 ]

Bonde i Onsäng, Ljusdal.


mmmff
60 Jon Jonsson.
Son 30 ]

Mantalskriven som bonde i Nyåker -1696-1706. Från 1707 är alla bönder i Nyåker förutom en, istället skrivna under närliggande Hamre. Jon är skriven här under nr.1 1707-1718. 1716-1718 finns i marginalen noteringen att han är soldat och från 1719 är hans änka skriven här under Hamre.

Död på fjället? Ingen lämplig kandidat funnen GMR.


mmmmf
62 Lars Eriksson, född enligt åldersuppgift 1670, död 25 juli 1741 (begravd i augusti 1741) i Simanbo, Ljusdal (Häls).
Maka 63 ] [ Dotter 31 ]

db: Bonden Lars Ersson i Simanbo 71 år gl. född i Skogsta, fadren warit Bonden Erik Olsson, modren hust. Brita Larsdotter. Warit gift med hust: Kärstin Larsdotter ifrån Bår.

Gift med

mmmmm
63 Kerstin Larsdotter.
Make 62 ] [ Dotter 31 ]Generation VI


fmmmff
92 NN.
Son 46 ]


fmmmmf
94 Petter Ahlqvist, död 1 januari 1738 (begravd 5 januari 1738) i Maria Magdalena (Södm).
Maka 95 ] [ Dotter 47 ]

Bokhållare, vinskänk och uppbördsman på Södermalm i Stockholm.

I bouppteckningen efter första hustrun Maria Eriksdotter, upprättad 14 september 1709, är alla barnen uppräknade i åldersordning. Äldst är Erik och sedan följer Brita, Karl, Elsa, Olof, Anna, Samuel och Jakob. De fem yngsta barnen utom Anna går alla att finna i Katarina församlings födelseböcker. Vid dottern Elsas födelse 1688 var Ahlqvist bokhållare hos handelsmannen Petter Munk på gamla Glasbruksgatan. 1691 bodde han fortfarande hos herr Munk, men nu är han också skriven som vinskänk. Sonen Olof föddes detta år i herr Munks vinkällare på nya bron, där föräldrarna lagde huus. 1698, då Samuel föds, är han skriven som vinskänk och uppbördsman. 1700, när Jakob föds, är han endast skriven som uppbördsman.
[Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:68 (1709) f. 929r - 939v | Katarina CI:4 (1685-1692) s. 315, 581 | Katarina CI:8 (1698-1701) f. 20r, 192v]

De tre äldsta barnen: Erik, Brita och Karl, måste alltså alla vara födda innan 1688, året då Elsa föds. Av Eriks och Britas vigselnotiser framgår att de var födda i Stockholm. I Maria församlings födelseböcker återfinns skrivaren på Skeppsholmen Per eller Peder Larsson och hans hustru Maria Eriksdotter. De får en son Erik år 1679 och en dotter Brita år 1681. Identisk med Ahlqvist?
[Katarina CI:9 (1701-1705) opag. (RA Bildid: C0055758_00129), Katarina CI:8 (1698-1700) f. 42v, Maria Magdalena CIa:3 (1679-1682) s. 50, 156]

I bouppteckningen 1709 nämns också de fastigheter som Ahlqvist då ägde. Han bodde själv med familjen i ett stenhus med 9 eldstäder på Glasbruksgatan i Katarina församling, värderat till 10 000 daler kopparmynt. Den övriga fasta egendomen var: en gård bredvid stenhuset bygd i trä, en gård vid Skinnarviken, en malmgård med trädgård vid Fatburen samt ett halvt skattehemman i Dyvassö i Länna socken söder om Norrtälje. Efter bouppteckningen, men innan 1711 års mantalslängd, har han köpt ytterligare en gård nära stenhuset. Gårdarna i Stockholm hyrde han ut. I vilket syfte han ägde hemmanet i Länna är oklart. Han köpte det sannolikt i slutet av år 1700 av Olof Larsson från Slängsboda i samma socken. Ahlqvist är sedan upptagen här i mantalslängderna t.o.m. 1712 års längd, upprättad 10 januari 1712.
[Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kamrerareexpeditionen, Mantalslängder, G1BA:10/15 (1711) s. 236, G1BA:10/16 (1711) s. 222, G1BA:10/13 (1711) s. 31, 32, 34 | Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 EIII:6 (1701) f. 311r, EIII:7 (1702) s. 620, EIII:10 (1705) f. 438r, EIII:12 (1707-1708) f. 330v, EIII:13 (1709-1711) f. 328v, EIII:14 (1712-1715) f. 388r | Svea hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:715 (1700) s. 2315 - 2316 Frötuna skeppslag 1700-02-12]

1712 års mantalslängd för Länna socken är sista gången som Ahlqvist är skriven som uppbördsman. I vinskänkssocietetens handlingar är han från 1712 i stället skriven som kommissarie, sannolikt är det uppbördskommissarie som avses (identiskt med uppbördsman?). Till vinskänkssocieteten betalar han kvartalspenningar sista gången i januari 1723 och har alltså haft detta som sidosyssla fram tills detta datum. I övriga handlingar är han från 1718 skriven som assistent.
[Vinskänkssocietetens arkiv, A1:1 protokoll 1711-1718 s. 27, A1:2 protokoll 1719-1749 s. 70 | Storkyrkoförsamlingen CIa1:7 opag. Asistn: Hr Petter Ahlqvist, dopvittne vid dotterdottern Brita Bobergs dop]

År 1721 når Ahlqvists fastighetsägande sin höjdpunkt. I mantalslängden över Stockholms stad detta år står Ahlqvist som ägare till inte mindre än 7 gårdar och hus på Södermalm. I Katarina församling äger han nu förutom det ovannämnda stenhuset även 4 andra mindre gårdar. I närheten av sitt stenhus hyr han även en källare och 5 krogar av handelsmannen Kugelberg. I Maria församling äger han fortfarande gården vid Skinnarviken och malmgården vid Fatburen. Men 1722 säljs en av de mindre gårdarna i Katarina församling till skepparen Elfvenström och 1 maj 1723 inträffar den stora katastrofen. Elden kommer lös i en kvarn nära Maria kyrka och sprider sig med vinden österut. Stora delar av Katarina församling brinner ned och Ahlqvist förlorar här alla sina gårdar, inklusive sitt stora stenhus. 1726 köper ovannämnda Elfvenström assistenten Ahlqvists avbrända stenhus för 750 daler kopparmynt (att jämföra med bouppteckningen efter första hustrun 1709 då det värderades till 10 000 daler kopparmynt).
[Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kamrerareexpeditionen, Mantalslängder, G1BA:12/9 (1721) fol. 22, 24, 25, 27, 64, 67, G1BA:12/11 (1721) s. 162 | https://sv.wikipedia.org/wiki/Katarinabranden_1723 | Stockholms Magistrat och Rådhusrätt A6a:21 s. 197, 206, 213]

Efter den stora branden flyttar Ahlqvist till sin malmgård vid Fatburen. I 1730 års mantalslängd är han skriven här med sin andra hustru Brita Wadström i slätt tillståndh med många små barn. I 1735 års kronotaxeringslängd har han noteringen fattig och af slag rörd. Den 1 januari 1738 dör han och begravs den 5te samma månad i egen grav i Maria Magdalena kyrka. Under sina sista år i livet hade Ahlqvist tagits om hand av släktingar, bland annat av svägerskan Elisabeth Wadström och mågen Johan Struve i Karlberg. Hos den senare hade han bland annat skrivit ett nytt testamente vilket kom att orsaka en dispyt mellan hustrun och barnen från första giftet efter hans död.
[Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kamrerareexpeditionen, Mantalslängder, G1BA:13/4 s. 267 | Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kamrerareexpeditionen, Kronotaxeringslängder, G1AA/33 (1735) fol. 391v | Maria Magdalena LIa1:89 s.45 | Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:120 (1738) s. 40 - 73 | Stockhoms Magistrat och Rådhusrätt F4a:11, 1738-09-11 dispyt mellan Brita Wadström och hennes styvbarn]

Gift med

fmmmmm
95 Maria Eriksdotter, död 4 november 1708 (begravd 6 november 1708) i Maria Magdalena (Södm).
Make 94 ] [ Dotter 47 ]

Maria LIa1:59 Upbördsman Petter Ahlqvists hustro, i kyrckan och egen graf, för bår och beste(?) fäll, en ringning, samt altaret och predikstohlens beklädnad med sillfr stakar på, betalt 60 daler kopparmynt

Detta var den mest påkostade begravningen i Maria förs. under nov-dec 1708.


mfffff
96 Zackris Bengtsson.
Maka 97 ] [ Son 48 ]

Bonde i Hofsberg nr.2 1650-1670.

Gift med

mffffm
97 NN, död 1702 i Hofsberg, Ljusdal (Häls).
Make 96 ] [ Son 48 ]

Testamenten (LIa:2 opag.) Mellan 1/5 1701 och 1/5 1702: Bengt Zachrissons moder i Horsberg. Detta är skrivet i slutet i listan över testamentsgåvor, varför det är troligare att hon dog 1702 än 1701.

Källhänvisning är här, för födelse- vigsel- och dödsdatum, endast noterad om uppgiften inte återfinns på förväntad plats i ministerialböckerna. Om en sådan källhänvisning eller ytterligare information om en ana önskas, går det bra att kontakta mig via e-post.

Bakgrundsbild: Ulriksdals kungsgård i Solna socken 1776 [Lantmäteriets historiska kartor]