burtu.se

Kom Nils Anderson i Womus med dätt weder nampnett Ribe Nils

Det var i januari 1605 som Nils Andersson med vedernamnet Ribe Nils ställdes framför tinget. Han hade som gift man bedrifitt hordoms last med både änkan Marit från Blyberg i Älvdalen och Marit Mickelsdotter från Våmhus. För detta blev han dömd att mista livet.[1] Enligt Svenska Akademins Ordbok (SAOB) är vedernamn ett äldre uttryck för tillnamn, binamn eller öknamn.[2] Ribe, eller Ribb som det oftast skrivs, ska enligt ortnamnsforskaren Bror Lindén vara besläktat med ordet ribba och då troligen i betydelsen bergsrygg.[3]

Men Ribb har också använts som ett tillnamn både före och efter Nils Anderssons tid. Troligen ursprungligen som en förklaring av gårdens läge och senare mer som ett släktnamn som ärvdes från en generation till nästa. Dessa gårdsnamn, som de idag oftast kallas, börjar på allvar dyka upp i Våmhus och Bonäs under mitten av 1600-talet.

Att de även fungerade som ett slags släktnamn gör att gårdsnamnen underlättar i släktforskningen. Hur de ärvs är dock inte alltid helt självklart. Oftast ärvdes de, likt efternamn, från far till son och dotter, dock förekommer det att sonen (eller dottern) tar moderns, hustruns (makens) eller ett helt nytt gårdsnamn.[4] Dessutom kan en och samma person vara skriven med två olika gårdsnamn samtidigt.[5] Någon form av koppling kan dock oftast göras mellan två personer som bor i samma by och är skrivna med samma gårdsnamn.

På följande sidor har jag kartlagt ett par gårdsnamn som har sitt ursprung i Våmhus och Bonäs. Med utgång i äldsta tid försöker jag ta mig till början av 1700-talet. Målet är att koppla så många som möjligt i Våmhus och Bonäs som är skrivna med ett och samma gårdsnamn i Moras andra husförhörslängd upprättad i slutet av 1716 (AI:2a och AI:2b). Förutom Mora kyrkoarkiv använder jag domböcker och skattelängder.[6] Av skattelängderna är det framförallt mantals- och tiondelängder som är användbara eftersom de uppdaterades varje år, tillskillnad från t.ex. jordeböckerna som efter 1570 endast uppdaterades efter större jordrevningar.[7]

Bland jordeböckerna finns dock ett undantag, nämligen jordebok 1684:2 som både tar upp 1626 års brukare och de som brukade samma mantal omkring 1660. Förutom namn listas här även hur stor del av de gamla mantalen som en person brukade. Detta gör att man i många fall kan lista ut syster- och brodersdelar. Jordägandet anges relativt 1626 års mantal under andra halvan av 1600-talet, inte bara i denna jordebok utan även i domböcker och restlängder.[8] Kopplingen till de gamla mantalen gör att dessa längder blir väldigt användbara för att ta sig bak i tiden, bortom kyrkoarkiven.

Kartläggningarna redovisas som en stamtavla som endast följer de släktlinjer där gårdsnamnet förs vidare. För osäkra kopplingar, i vissa fall rena gissningar, används en streckad linje. Om gårdsnamnet finns beskrivet i "Bebyggelsenamnen i Mora kommun" av Bror Lindén återges texten till vänster om stamtavlan.


Moren

Grym, Moroll, Skomakar

Limbäck

Fors, Hinders, Ribb, Säs

Björkvassla

Gris, Gunnars, Stors

Bäck

Bengt, Djus, Mossa, Rull

Indor

Hinde, Mårten, Rombo

Heden

Kopp

Kumbelnäs

Gyris, Knubb, Sparr, Tysk

Bonäs

Djus, Gubb, Källus, Levd, Lok


Källor & Litteratur
Otryckta källor

Riksarkivet (RA)
 1. Dalarnas landskapshandlingar [SE/RA/5121/5121.10]

  Volym

  Typ
  Våmhus återfinns på
  sidaSVAR bild-id
  1539:4Jordebok51A0051307_00164
  1541:9Jordebok21A0051311_00018
  1542:8Jordebok-A0051313_00046
  1543:9Jordebok11A0051316_00018
  1545:5Jordebok9A0051320_00016
  1546:12Jordebok25A0051323_00021
  1547:10Jordebok-A0051326_00010
  1549:13Jordebok10A0051331_00016
  1550:4Jordebok8A0051334_00044
  1551:3Jordebok10A0051337_00057
  1552:10Jordebok9A0051343_00014
  1553:14Jordebok9A0051349_00014
  1555:14Jordebok-A0051354_00018
  1556:14Jordebok40A0051361_00047
  1562:16Jordebok111A0051383_00119
  1563:7Jordebok102A0051384_00112
  1569:4Jordebok-A0051389_00059
  1569:4Tiondelängd-A0051389_00197
  1570:20Jordebok-A0051404_00062
  1571:5Jordebok55A0051407_00061
  1572:13Tiondelängd-A0051416_00062
  1572:13Jordebok47A0051416_00147
  1573:6Tiondelängd-A0051420_00066
  1573:6Jordebok49A0051420_00134
  1574:11Jordebok46A0051428_00053
  1574:11Tiondelängd-A0051428_00207
  1575:3ATiondelängd-A0051431_00168
  1575:3AJordebok79A0051431_00290
  1576:14AJordebok108A0051441_00113
  1576:14ATiondelängd-A0051441_00185
  1576:14BJordebok150A0052918_00168
  1577:1ATiondelängd51A0051442_00057
  1577:1BJordebok148A0052919_00163
  1578:5ATiondelängd34A0051448_00035
  1578:5BJordebok139A0052921_00151
  1579:1BJordebok139A0052922_00146
  1579:1BTiondelängd-A0052922_00435
  1580:8ATiondelängd-A0051461_00324
  1580:8BJordebok135A0052923_00198
  1581:7Tiondelängd-A0051467_00032
  1581:7Jordebok14A0051467_00120
  1582:12Tiondelängd-A0051474_00017
  1582:12Jordebok26A0051474_00110
  1583:7ATiondelängd-A0051479_00038
  1583:7BJordebok24A0052925_00030
  1584:6Jordebok26A0051484_00030
  1585:1Jordebok27A0051488_00032
  1585:1Tiondelängd-A0051488_00328
  1586:4Jordebok-A0051496_00032
  1586:4Tiondelängd-A0051496_00298
  1587:1Tiondelängd-A0051500_00031
  1587:1Jordebok28A0051500_00112
  1588:5AJordebok188A0051508_00185
  1588:5ATiondelängd24A0051508_00300
  1588:5BJordebok190A0052930_00198
  1589:11Tiondelängd-A0051515_00047
  1589:11Jordebok166A0051515_00290
  1590:9Tiondelängd-A0051518_00012
  1590:9Jordebok157A0051518_00242
  1591:4AJordebok209A0051522_00218
  1591:4BTiondelängd17A0052936_00051
  1593:3Tiondelängd-A0051528_00047
  1593:3Jordebok-A0051528_00235
  1594:1Jordebok56A0051532_00130
  1595:1Jordebok213A0051534_00188
  1597:6Jordebok35A0051542_00040
  1598:1Jordebok97A0051543_00103
  (för sidhänvisningar 1601-1630 se Våmhus och Bonäs 1601-1679)
 2. Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630 [SE/RA/5101]
  1. Brudskattelängder 1563 f.203v ff (Våmhus, A0021570_00340)
 3. Strödda militiehandlingar före 1631 Del 1: Armén [SE/RA/5104/5104.1]
  1. Indelningsverk och utskrivningslängder C.:3 opag. (RA A0071101_00296)
 4. Älvsborgs lösen 1571 [SE/RA/5116/18]
  1. vol. 18 (Dalarna) f.71r ff (Våmhus, B0001017_00250)
 5. Älvsborgs lösen 1614-1619 [SE/RA/5117/IV]
  1. vol. 45A-50 (Dalarna)
   (för sidhänvisningar se Våmhus och Bonäs 1601-1679)
 6. Mantalslängder 1642-1820
  1. Säters län 1642-1646 [SE/RA/55203/55203.22]
  2. Kopparbergs län 1647-1731 [SE/RA/55203/55203.23]
   (för sidhänvisningar se Våmhus och Bonäs 1601-1679)
 7. Boskaps- m.fl. längder [SE/RA/5119]
  1. Dalarna 1:1 1628 f.28v ff (Våmhus, A0021549_00038)
 8. Länsräkenskaper 1631-1820
  1. Kopparbergs län 1634-1690 [SE/RA/5511/5511.26]

   Volym

   Typ
   Våmhus
   sida
   verifikation 1647fskl 164?559
   verifikation 1653fskl 1652796
   verifikation 1658fskl 1657509
   verifikation 1661fskl 16601119
   verifikation 1666fskl 16651552
   verifikation 1670fskl 16691058
   verifikation 1671fskl 16701381
   verifikation 1673ödesjord 16711143
   fskl 16681311
   verifikation 1675restl 16731308
   verifikation 1676fskl 16741297
   restl 1674opag
   verifikation 1677avkort 16751314
   fskl 16761386
   verifikation 1678restl 1676-771378
   gruvved 1676-771380
   fskl 16771440
   verifikation 1681fskl 16801136
   restl 16801150
   verifikation 1682fskl 1681695
   ödesjord 1681707
   verifikation 1684fskl 1683900
   verifikation 1688fskl 16881519
   ödesjord 16881562
   fskl 16871745
   ödesjord1778
   verifikation 1689fskl 16891529
   verifikation 1690fskl 1688937
   fskl 1689953
   för sidhänvisningar till tionde- och mantalslängder,
   se Våmhus och Bonäs 1601-1679
 9. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen [SE/RA/420422/02]
  1. Kopparbergs län, EXIe:2720 1602-1642
Krigsarkivet (KrA)
 1. Indelningsverk och jordeböcker [SE/KrA/0453]
 2. Rullor 1620-1723 [SE/KrA/0022]
Uppsala landsarkiv (ULA)
 1. Mora kyrkoarkiv [SE/ULA/11069]
  • Husförhörslängder, AI:1 1667-1684, AI:2a & AI:2b 1716-1731
  • Minesterialböcker, C:2 1677-1716, F:1 1717-1741
  • Visitationsprotokoll, NI:1 1661-1777 (1683-06-14 f.20r)
 2. Kopparbergs läns häradsrätts arkiv (KLHA)
  • KLHA II, AI:5 1637-1638 (LT 9/12 1637 f.169v), AI:6 1639 (LT 14/12 1639 f.162r, LT 16/12 1639 f.165v), AI:8 1641-1642 (LT 31/12 1641 f.244r, LT 1/1 1642 f.258r)
  • KLHA IV, AI:1 1645-1659 (LT 13/1 1648 f.14v), AI:3 1669-1675 (LT 11/12 1674 f.17v, LT 10/12 1675 f.16v), AI:5 1684-1689 (EOT 24/1 1684, LT 9/1 1686 f.10, LT 7/12 1687 f.40r)
  • KLHA XI, AI:2 1713 (LT 15/12 1713 f.561r)
 3. Länsstyrelsen i Kopparbergs län
  • Landskontoret 1626-1957 [SE/ULA/12903/11]
   • Restlängder, EVIc:1 1651-1692
   • Kronouppbördsböcker, GIVa:2 1671-1672
Litteratur
 • Lindén, Bror 1990, Bebyggelsenamnen i Mora kommun, Ortsnamnsarkivet i Uppsala

I stamtavlorna anges de källor där en person återfinns på formatet källtyp by period. Om en person t.ex. återfinns i tiondelängderna för Limbäck mellan 1650-1669, skrivs detta som tl Limbäck 1650-1669. Om perioden istället anges som 1650-1669- menas att den aktuella personen återfinns 1650-1669 men att efterföljande längder inte är undersökta.

Andel skrivna med gårdsnamn i Våmhus och Bonäs 1647-1677
Vad har gett upphov till gårdsnamnen?
Befolkningspyramid Våmhus och Bonäs 1667
1667: 45,9% av befolkningen är under 20 år. | I åldersgruppen 30-69 år finns det dubbelt så många kvinnor som män. | Den äldsta mannen är Mats Jönsson i Bäck, 93 år gammal. | Den äldsta kvinnan är änkan Brita i Heden, 82 år gammal.
Mora AI:1 (1667-1684), C:1 (1642-1677) & C:2 (1677-1716)
Mora AI:1 Under 1500-talet och början av 1600-talet upprättades det sannolikt inga födelselängder i Mora, och många verkar ha varit osäkra på exakt hur gamla de var. Detta stapeldiagram visar tydligt att man i många fall avrundade åldern till närmaste femtal (25, 35, 45 o.s.v.). T.ex. har 172 av 525 personer (33%) födda under 1620-talet fått födelseåret 1622, d.v.s. de var 45 år gamla när längden upprättades 1667. De övriga åren under denna period har som jämförelse i genomsnitt 39 personer födda per år.
Mora C:1 & C:2 När födelselängder började upprättas blev det lättare att hålla kolla på hur gammal befolkningen var. Detta syns också i stapeldiagrammet där fördelningen av födelseår blir betydligt jämnare från 1640-talets slut. De födelselängder som är bevarade från denna period är dock endast ett fragment från 1642 och en ofullständig längd för 1661-1662. En mer kontinuerlig födelsebok finns först från 1670, dock är även den, för mitten av 1670-talet, långt ifrån fullständig. Vid jämförelse av födelselängden med AI:1 syns ändå tydligt att husförhörslängden succesivt togs ur bruk under 1670-talet.
Bönder i jordeböckerna 1539-1653
1576:14B f.1r: Årlighe Rentan uttij Östera dahlarna som beleff reffvat och skattlaghtt anno 76 den 10 april
1588:5B f.1r: Årlighe Renttan på Östre dalarne såm bleff reffuatt och skattlagtt anno 87 then 2 Octobris
1627:11 f.39r: Årlighe Renttan på Mora sochen efter som reeffwat bleeff om höstenn 1626
1631: Till 1631 års jordebok har, jämfört med 1627 års dito, 7 personer adderats till Norrbygge setting. Möjligen är detta ett resultat av ytterligare en revning. Enligt Dalarnas handlingar 1629:14 (s.93) revades delar av södra Dalarna 1629. Det framgår inte om även Österdalarna omfattades.
1653: Hans Eriksson som tidigare varit skriven under Kumbelnäs är detta år skriven under Limbäck. Detta är troligen helt felaktigt eftersom hans ättlingar återfinns i Kumbelnäs i Mora AI:1 (Gyris).